You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
amarok/po/pl/amarok.po

13701 lines
370 KiB

# translation of amarok.po to Polish
# Cezary Morga <cezarym@pf.pl>, 2004, 2005.
# Michal Rudolf <mrudolf@kdewebdev.org>, 2004, 2005.
# Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>, 2005, 2006, 2007.
# Łukasz Derkacz <nikko@ift.uni.wroc.pl>, 2005.
# Łukasz Derkacz <nibbana@interia.pl>, 2005, 2006.
# Robert Gomulka <rgom@o2.pl>, 2006.
# Łukasz Derkacz <lderkacz@gmail.com>, 2006, 2007.
# Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>, 2008.
# translation of amarok.po to
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: amarok\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-08 01:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-01 11:50+0100\n"
"Last-Translator: Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: playlistitem.cpp:960
msgid "Writing tag..."
msgstr "Zapisywanie znacznika..."
#: collectionbrowser.cpp:4042 collectiondb.cpp:2157 collectiondb.cpp:2222
#: collectiondb.cpp:7041 collectiondb.cpp:7131 collectiondb.cpp:7181
#: covermanager.cpp:132 covermanager.cpp:439 covermanager.cpp:942
#: database_refactor/collectiondb.cpp:1120
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:541
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:167
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1662
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1672
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2038
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2092
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:554 metabundle.cpp:626
#: organizecollectiondialog.ui.h:20 statistics.cpp:466
msgid "Various Artists"
msgstr "Różni wykonawcy"
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:258
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:261
#: organizecollectiondialog.ui.h:68 organizecollectiondialog.ui.h:71
msgid "%1 or %2"
msgstr "%1 lub %2"
#: organizecollectiondialog.ui.h:68
msgid ""
"_: This feature only works with \"The\", so either don't translate it at all, "
"or only translate artist and album\n"
"Album Artist, The"
msgstr "Album Wykonawca"
#: organizecollectiondialog.ui.h:68 organizecollectiondialog.ui.h:69
msgid "The Album Artist"
msgstr "Album wykonawca"
#: organizecollectiondialog.ui.h:70 organizecollectiondialog.ui.h:71
msgid "The Artist"
msgstr "Wykonawca"
#: organizecollectiondialog.ui.h:71
msgid ""
"_: This feature only works with \"The\", so either don't translate it at all, "
"or only translate Artist\n"
"Artist, The"
msgstr "Wykonawca"
#: organizecollectiondialog.ui.h:72
msgid "Collection Base Folder"
msgstr "Katalog podstawowy kolekcji"
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:262
#: organizecollectiondialog.ui.h:73
msgid "Artist's Initial"
msgstr "Inicjały wykonawcy"
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:263
#: organizecollectiondialog.ui.h:74
msgid "File Extension of Source"
msgstr "Rozszerzenie pliku źródła"
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:264
#: organizecollectiondialog.ui.h:75
msgid "Track Number"
msgstr "Numer ścieżki"
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:266
#: organizecollectiondialog.ui.h:77
msgid "<h3>Custom Format String</h3>"
msgstr "<h3>Własny format napisu</h3>"
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:267
#: organizecollectiondialog.ui.h:78
msgid "You can use the following tokens:"
msgstr "Możesz użyć następujących znaczników:"
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:277
#: organizecollectiondialog.ui.h:88
msgid ""
"If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that "
"section will be hidden if the token is empty."
msgstr ""
"Jeśli otaczasz fragmenty tekstu, które zawierają znacznik, nawiasami wąsatymi "
"to sekcja ta będzie niewidoczna, jeśli znacznik jest pusty."
#. i18n: file ./organizecollectiondialog.ui line 224
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:308
#: organizecollectiondialog.ui.h:216 rc.cpp:943
#, no-c-format
msgid "(Help)"
msgstr "(Pomoc)"
#: collectionbrowser.cpp:1125 collectionbrowser.cpp:1137
#: collectionbrowser.cpp:3969 collectionbrowser.cpp:3980
#: collectionbrowser.cpp:4273 collectiondb.cpp:2387 collectiondb.cpp:2406
#: collectiondb.cpp:2424 collectiondb.cpp:2445 collectiondb.cpp:2463
#: collectiondb.cpp:7026 collectiondb.cpp:7082 collectiondb.cpp:7116
#: collectiondb.cpp:7165 collectiondb.cpp:7219 collectiondb.cpp:7248
#: collectiondb.cpp:7300 collectiondb.cpp:7338 collectiondb.cpp:7366
#: contextbrowser.cpp:1409 contextbrowser.cpp:1444 contextbrowser.cpp:1647
#: contextbrowser.cpp:1693 contextbrowser.cpp:2688 contextbrowser.cpp:2717
#: contextbrowser.cpp:2723 contextbrowser.cpp:2851 contextbrowser.cpp:2879
#: contextbrowser.cpp:2884 covermanager.cpp:413 covermanager.cpp:432
#: database_refactor/collectiondb.cpp:976
#: database_refactor/collectiondb.cpp:993
#: database_refactor/collectiondb.cpp:1010
#: database_refactor/collectiondb.cpp:1027
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:199
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:221
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:247
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:293 engine/nmm/HostListItem.cpp:55
#: engine/nmm/HostListItem.cpp:57 engine/nmm/HostListItem.cpp:155
#: mediabrowser.cpp:2800 mediabrowser.cpp:2801 statistics.cpp:348
#: statistics.cpp:349 statistics.cpp:382 statistics.cpp:383 statistics.cpp:417
#: statistics.cpp:450 statistics.cpp:465 statistics.cpp:467 statistics.cpp:504
#: statistics.cpp:532 statistics.cpp:545 statistics.cpp:546 tagdialog.cpp:560
#: tagdialog.cpp:587
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
#: ktrm.cpp:737
msgid "MusicBrainz Lookup"
msgstr "Przeszukaj MusicBrainz"
#: deviceconfiguredialog.cpp:40
msgid "Configure Media Device"
msgstr "Konfiguruj urządzenia mediów"
#: deviceconfiguredialog.cpp:64
msgid "Pre-&connect command:"
msgstr "Polecenie przed &połączeniem:"
#: deviceconfiguredialog.cpp:66
#, c-format
msgid "Example: mount %d"
msgstr "Przykład: mount %d"
#: deviceconfiguredialog.cpp:68
#, c-format
msgid ""
"Set a command to be run before connecting to your device (e.g. a mount command) "
"here.\n"
"%d is replaced by the device node, %m by the mount point.\n"
"Empty commands are not executed."
msgstr ""
"Ustaw tutaj komendę, która będzie uruchamiania przed połączeniem z twoim "
"urządzeniem (np. polecenie montowania).\n"
"%d jest podmieniane przez węzeł urządzenia, %m przez punkt montowania.\n"
" Puste komendy nie są wykonywane."
#: deviceconfiguredialog.cpp:71
msgid "Post-&disconnect command:"
msgstr "Polecenie po &rozłączeniu:"
#: deviceconfiguredialog.cpp:74
#, c-format
msgid "Example: eject %d"
msgstr "Przykład: eject %d"
#: deviceconfiguredialog.cpp:75
#, c-format
msgid ""
"Set a command to be run after disconnecting from your device (e.g. an eject "
"command) here.\n"
"%d is replaced by the device node, %m by the mount point.\n"
"Empty commands are not executed."
msgstr ""
"Ustaw tutaj komendę, która ma być uruchomiona po odłączeniu twojego urządzenia "
"(np. wysunięciu płyty).\n"
"%d jest podmieniane przez węzeł urządzenia, %m przez punkt montowania.\n"
" Puste komendy nie są wykonywane."
#: deviceconfiguredialog.cpp:79
msgid "&Transcode before transferring to device"
msgstr "&Przekonwertuj przed przeniesieniem na urządzenie"
#: deviceconfiguredialog.cpp:86
msgid "Transcode to preferred format (%1) for device"
msgstr "Przekonwertuj do formatu (%1) preferowanego przez urządzenie"
#: deviceconfiguredialog.cpp:88
msgid "Whenever possible"
msgstr "Kiedy jest to możliwe"
#: deviceconfiguredialog.cpp:91
msgid "When necessary"
msgstr "Kiedy jest to potrzebne"
#: deviceconfiguredialog.cpp:98
msgid "Remove transcoded files after transfer"
msgstr "Usuń przekonwertowane pliki po przeniesieniu"
#: deviceconfiguredialog.cpp:106 deviceconfiguredialog.cpp:107
msgid "For this feature, a script of type \"Transcode\" has to be running"
msgstr ""
"Aby korzystać z tej opcji, skrypt typu \"Konwersja\" musi być uruchomiony"
#: tracktooltip.cpp:266
msgid "Amarok - rediscover your music"
msgstr "Amarok - odkryj na nowo swoją muzykę"
#: playlistbrowser.cpp:166
msgid "New..."
msgstr "Nowa..."
#: playlistbrowser.cpp:167
msgid "Import Existing..."
msgstr "Importuj istniejącą..."
#: app.cpp:636 app.cpp:1070 app.cpp:1089 playlistbrowser.cpp:171
#: playlistbrowseritem.cpp:858
msgid "Playlist"
msgstr "Lista odtwarzania"
#: playlistbrowser.cpp:172
msgid "Smart Playlist..."
msgstr "Inteligentna lista odtwarzania..."
#: playlistbrowser.cpp:173
msgid "Dynamic Playlist..."
msgstr "Dynamiczna lista odtwarzania..."
#: playlistbrowser.cpp:174
msgid "Radio Stream..."
msgstr "Strumień radiowy..."
#: playlistbrowser.cpp:175
msgid "Podcast..."
msgstr "Podcast..."
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:953
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:656
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2338
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1305 playlistbrowser.cpp:178
msgid "Rename"
msgstr "Zmień nazwę"
#: playlistbrowser.cpp:256 playlistbrowseritem.cpp:294
#: playlistselection.cpp:132
msgid "Random Mix"
msgstr "Losowe mieszanie"
#: contextbrowser.cpp:2442 playlistbrowser.cpp:262 playlistbrowseritem.cpp:294
#: playlistselection.cpp:136
msgid "Suggested Songs"
msgstr "Sugerowane piosenki"
#: playlistbrowser.cpp:407 playlistbrowser.cpp:413 playlistbrowser.cpp:417
msgid "Radio Streams"
msgstr "Strumienie radiowe"
#: playlistbrowser.cpp:445
msgid "Cool-Streams"
msgstr "Ciekawe radia"
#: playlistbrowser.cpp:465 playlistbrowser.cpp:484
msgid "Radio Stream"
msgstr "Strumień radiowy"
#: playlistbrowser.cpp:466
msgid "Add Radio Stream"
msgstr "Dodaj strumień radiowy"
#: playlistbrowser.cpp:484
msgid "Edit Radio Stream"
msgstr "Edytuj strumień radiowy"
#: playlistbrowser.cpp:537 playlistbrowser.cpp:542 playlistbrowser.cpp:583
msgid "Last.fm Radio"
msgstr "Radio Last.fm"
#: playlistbrowser.cpp:553
msgid "Global Tags"
msgstr "Znaczniki globalne"
#: playlistbrowser.cpp:566 playlistwindow.cpp:178 playlistwindow.cpp:185
msgid "Neighbor Radio"
msgstr "Radio sąsiedzkie"
#: playlistbrowser.cpp:572 playlistwindow.cpp:177 playlistwindow.cpp:184
msgid "Personal Radio"
msgstr "Radio osobiste"
#: playlistbrowser.cpp:576
msgid "Loved Radio"
msgstr "Radio ulubione"
#: playlistbrowser.cpp:584
msgid "Add Last.fm Radio"
msgstr "Dodaj radio Last.fm"
#: playlistbrowser.cpp:667
msgid ""
"A Smart Playlist named \"%1\" already exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Inteligentna lista odtwarzania o nazwie \"%1\" już istnieje. Czy chcesz ją "
"zastąpić?"
#: playlistbrowser.cpp:668 playlistbrowser.cpp:3099
msgid "Overwrite Playlist?"
msgstr "Zastąpić listę odtwarzania?"
#: playlistbrowser.cpp:668 playlistbrowser.cpp:3099
msgid "Overwrite"
msgstr "Zastąp"
#: playlistbrowser.cpp:698 playlistbrowser.cpp:707 playlistbrowser.cpp:713
#: playlistbrowser.cpp:720
msgid "Smart Playlists"
msgstr "Inteligentne listy odtwarzania"
#: configdialog.cpp:182 playlistbrowser.cpp:789 playlistwindow.cpp:452
msgid "Collection"
msgstr "Kolekcja"
#: playlistbrowser.cpp:798
msgid "All Collection"
msgstr "Cała kolekcja"
#: playlistbrowser.cpp:805 statistics.cpp:225
msgid "Favorite Tracks"
msgstr "Ulubione utwory"
#: playlistbrowser.cpp:816 playlistbrowser.cpp:836 playlistbrowser.cpp:856
#: playlistbrowseritem.cpp:3099 playlistbrowseritem.cpp:3109
#, c-format
msgid "By %1"
msgstr "Wg %1"
#: playlistbrowser.cpp:825
msgid "Most Played"
msgstr "Najczęściej odtwarzane"
#: playlistbrowser.cpp:845
msgid "Newest Tracks"
msgstr "Najnowsze utwory"
#: playlistbrowser.cpp:865
msgid "Last Played"
msgstr "Ostatnio odtwarzane"
#: playlistbrowser.cpp:875
msgid "Never Played"
msgstr "Nigdy nie odtwarzane"
#: playlistbrowser.cpp:886
msgid "Ever Played"
msgstr "Kiedykolwiek odtwarzane"
#: playlistbrowser.cpp:890
msgid "Genres"
msgstr "Gatunki"
#: playlistbrowser.cpp:902 playlistbrowseritem.cpp:3089
#: playlistbrowseritem.cpp:3119 playlistbrowseritem.cpp:3129
#: playlistbrowseritem.cpp:3139
#, c-format
msgid "%1"
msgstr "%1"
#: playlistbrowser.cpp:910
msgid "50 Random Tracks"
msgstr "50 losowych utworów"
#: playlistbrowser.cpp:984 playlistbrowser.cpp:992 playlistbrowser.cpp:999
#: playlistbrowser.cpp:1004
msgid "Dynamic Playlists"
msgstr "Dynamiczne listy odtwarzania"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1427 playlistbrowser.cpp:1123
#: playlistbrowser.cpp:1146
msgid "Podcasts"
msgstr "Podcasty"
#: playlistbrowser.cpp:1292
msgid "Add Podcast"
msgstr "Dodaj podcast"
#: playlistbrowser.cpp:1292
msgid "Enter Podcast URL:"
msgstr "Podaj URL podcastu:"
#: playlistbrowser.cpp:1313
msgid ""
"_: Podcasts contained in %1\n"
"All in %1"
msgstr "Wszystkie w %1"
#: playlistbrowser.cpp:1331
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Podcast\n"
"%n Podcasts"
msgstr ""
"jeden podcast\n"
"%n podcasty\n"
"%n podcastów"
#: playlistbrowser.cpp:1436
msgid "Already subscribed to feed %1 as %2"
msgstr "Kanał %1 jest już subskrybowany jako %2"
#: playlistbrowser.cpp:1462
msgid "Download Interval"
msgstr "Przerwa pomiędzy pobieraniem"
#: playlistbrowser.cpp:1463
msgid "Scan interval (hours):"
msgstr "Przerwa pomiędzy kolejnymi skanowaniami (godziny):"
#: playlistbrowser.cpp:1501
#, c-format
msgid ""
"_n: "
"<p>You have selected 1 podcast episode to be <b>irreversibly</b> deleted. \n"
"<p>You have selected %n podcast episodes to be <b>irreversibly</b> deleted. "
msgstr ""
"<p>Zaznaczony został jeden odcinek podcastu do <b>nieodwracalnego</b> "
"usunięcia. \n"
"<p>Zaznaczone zostały %n odcinki podcastu do <b>nieodwracalnego</b> "
"usunięcia. \n"
"<p>Zaznaczonych zostało %n odcinków podcastu do <b>nieodwracalnego</b> "
"usunięcia. "
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1422
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1160 playlistbrowser.cpp:1614
#: playlistbrowser.cpp:1621 playlistbrowser.cpp:1625 playlistbrowser.cpp:2559
#: playlistwindow.cpp:454
msgid "Playlists"
msgstr "Listy"
#: playlistbrowser.cpp:1748 playlistbrowser.cpp:1755
msgid "Imported"
msgstr "Zaimportowane"
#: playlistbrowser.cpp:1788
msgid "Cannot write playlist (%1)."
msgstr "Nie można zapisać listy (%1)."
#: playlistbrowser.cpp:1839
msgid "Playlist Files"
msgstr "Pliki list odtwarzania"
#: playlistbrowser.cpp:1839
msgid "Import Playlists"
msgstr "Importuj listy odtwarzania"
#: playlistbrowser.cpp:2202
msgid "<p>You have selected:<ul>"
msgstr "<p> Zaznaczone zostały:<ul>"
#: playlistbrowser.cpp:2204
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 playlist\n"
"%n playlists"
msgstr ""
"jedna lista odtwarzania\n"
"%n listy odtwarzania\n"
"%n list odtwarzania"
#: playlistbrowser.cpp:2206
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 smart playlist\n"
"%n smart playlists"
msgstr ""
"jedna inteligentna lista odtwarzania\n"
"%n inteligentne listy odtwarzania\n"
"%n inteligentnych list odtwarzania"
#: playlistbrowser.cpp:2208
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 dynamic playlist\n"
"%n dynamic playlists"
msgstr ""
"jedna dynamiczna lista odtwarzania\n"
"%n dynamiczne listy odtwarzania\n"
"%n dynamicznych list odtwarzania"
#: playlistbrowser.cpp:2210
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 stream\n"
"%n streams"
msgstr ""
"1 strumień\n"
"%n strumienie\n"
"%n strumieni"
#: playlistbrowser.cpp:2212
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 podcast\n"
"%n podcasts"
msgstr ""
"jeden podcast\n"
"%n podcasty\n"
"%n podcastów"
#: playlistbrowser.cpp:2214
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 folder\n"
"%n folders"
msgstr ""
"jeden katalog\n"
"%n katalogi\n"
"%n katalogów"
#: playlistbrowser.cpp:2216
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 last.fm stream\n"
"%n last.fm streams"
msgstr ""
"1 strumień Last.fm\n"
"%n strumienie Last.fm\n"
"%n strumieni Last.fm"
#: playlistbrowser.cpp:2218
msgid "</ul><br>to be <b>irreversibly</b> deleted.</p>"
msgstr "</ul><br>do <b>nieodwracalnego</b> usunięcia.</p>"
#: playlistbrowser.cpp:2221
msgid "<br><p>All downloaded podcast episodes will also be deleted.</p>"
msgstr "<br><p>Wszystkie pobrane odcinki podcastów zostaną usunięte.</p>"
#: playlistbrowser.cpp:3056 playlistbrowser.cpp:3058
msgid "%1 (%2)"
msgstr "%1 (%2)"
#: playlistbrowser.cpp:3070
msgid "Save Playlist"
msgstr "Zapisz listę odtwarzania"
#: playlistbrowser.cpp:3071
msgid "Save to location..."
msgstr "Zapisz do..."
#: playlistbrowser.cpp:3075
msgid "&Enter a name for the playlist:"
msgstr "&Podaj nazwę dla listy odtwarzania:"
#: playlistbrowser.cpp:3098
msgid "A playlist named \"%1\" already exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Lista odtwarzania o nazwie \"%1\" już istnieje. Czy chcesz ją zastąpić?"
#: playlistbrowser.cpp:3144
msgid "&Show Extended Info"
msgstr "&Pokaż rozszerzone informacje"
#: coverfetcher.cpp:256 refreshimages.cpp:78 refreshimages.cpp:132
msgid "There was an error communicating with Amazon."
msgstr "Wystąpił błąd podczas komunikacji z Amazon."
#: editfilterdialog.cpp:30
msgid "Edit Filter"
msgstr "Edytuj filtr"
#: editfilterdialog.cpp:36
msgid "&Append"
msgstr "&Dołącz"
#: editfilterdialog.cpp:37
msgid ""
"<qt>"
"<p>By clicking here you can add the defined condition. The \"OK\" button will "
"close the dialog and apply the defined filter. With this button you can add "
"more than one condition to create a more complex filtering condition.</p></qt>"
msgstr ""
"<qt> "
"<p>Klikając tutaj możesz dodać własny warunek. Przycisk \"OK\" zamknie to okno "
"i zastosuje zdefiniowany filtr. Używając tego przycisku możesz dodać więcej niż "
"jeden warunek by stworzyć bardziej skomplikowane warunki filtrowania.</p></qt>"
#: editfilterdialog.cpp:40
msgid "Add this filter condition to the list"
msgstr "Dodaje ten warunek filtrowania do listy"
#: editfilterdialog.cpp:44
msgid "&Clear"
msgstr "&Czyść"
#: editfilterdialog.cpp:45
msgid ""
"<p>By clicking here you will clear the filter. If you intend to undo the last "
"appending just click on the \"Undo\" button.</p>"
msgstr ""
"<p>Klikając tutaj wyczyścisz filtr. Jeśli masz zamiar cofnąć ostatnio dołączony "
"filtr kliknij po prostu przycisk \"Cofnij\".</p>"
#: editfilterdialog.cpp:47
msgid "Clear the filter"
msgstr "Wyczyść filtr"
#: editfilterdialog.cpp:52
msgid ""
"_: this \"undo\" will undo the last appended filter... be careful how you will "
"translate it to avoid two buttons (\"Cancel\" and \"Undo\") with same label in "
"the same dialog\n"
"&Undo"
msgstr "Co&fnij"
#: editfilterdialog.cpp:53
msgid ""
"<p>Clicking here will remove the last appended filter. You cannot undo more "
"than one action.</p>"
msgstr ""
"<p>Klikając tutaj usuniesz ostatnio dołączony filtr. Nie możesz cofnąć więcej "
"niż jedną akcję</p>"
#: editfilterdialog.cpp:55
msgid "Remove last appended filter"
msgstr "Usuń ostatnio dołączony filtr"
#: editfilterdialog.cpp:66
msgid ""
"<p>Edit the filter for finding tracks with specific attributes, e.g. you can "
"look for a track that has a length of three minutes.</p>"
msgstr ""
"<p>Edytuj filtr by odszukać ścieżki z określonymi atrybutami, np. możesz szukać "
"utworu, którego długość wynosi trzy minuty.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:73
msgid "Attribute:"
msgstr "Atrybut:"
#: editfilterdialog.cpp:76
msgid ""
"_: you can translate the keyword as you will do for the combobox\n"
"<p>Here you can choose to <i>Simple Search</i> directly or to use some keywords "
"to specify some attributes, such as the artist name and so on. The keywords "
"selectable are divided by their specific value. Some keywords are numeric and "
"others are alphanumeric. You do not need to know it directly. When a keyword is "
"numeric it will be used to search the numeric data for each track.</p>"
"<p>The alphanumeric keywords are the following: <b>album</b>, <b>artist</b>, <b>"
"filename</b> (including path), <b>mountpoint</b> (e.g. /home/user1), <b>"
"filetype</b> (you can specify mp3, ogg, flac, ... and the file extensions will "
"be matched), <b>genre</b>, <b>comment</b>, <b>composer</b>, <b>directory</b>"
", <b>lyrics</b>, <b>title</b>, and <b>label</b>.</p>"
"<p>The numeric keywords are: <b>bitrate</b>, <b>disc/discnumber</b>, <b>"
"length</b> (expressed in seconds), <b>playcount</b>, <b>rating</b>, <b>"
"samplerate</b>, <b>score</b>, <b>size/filesize</b> (expressed in bytes, kbytes, "
"and megabytes as specified in the unit for the filesize keyword), <b>track</b> "
"(i.e. the track number), and <b>year</b>.</p>"
msgstr ""
"<p>Tutaj możesz <i>bezpośrednio wyszukać</i> lub użyć jakichś słów kluczowych "
"aby sprecyzować atrybuty, takie jak nazwa wykonawcy itp. Słowa kluczowe do "
"wybrania są podzielone według określonej wartości. Niektóre słowa kluczowe są "
"numeryczne, a inne znakowe. Nie musisz na tym się skupiać. Kiedy słowo kluczowe "
"jest numeryczne, zostanie użyte do przeszukiwania danych liczbowych w każdym "
"utworze.</p> "
"<p>Znakowe słowa kluczowe: <b>album></b>, <b>wykonawca</b>, <b>nazwa pliku</b> "
"(łącznie ze ścieżką), <b>punkt montowania</b> (np. /home/użytkownik1), <b>"
"typ pliku</b> (można określić mp3, ogg, flac, ... dopasowane zostanie "
"rozszerzenie pliku), <b>gatunek</b>, <b>komentarz</b>, <b>kompozytor</b>, <b>"
"katalog</b>, <b>tekst utworu</b>, <b>tytuł</b> i <b>etykieta</b>.</p> "
"<p>Numeryczne słowa kluczowe: <b>szybkość transmisji</b>, <b>"
"płyta/numer płyty</b>, <b>długość</b> (w sekundach), <b>licznik odtworzeń</b>"
", <b>ocena</b>, <b>częstotliwość próbkowania</b>, <b>punktacja</b>, <b>"
"rozmiar/rozmiar pliku</b> (w bajtach, kilobajtach i megabajtach, tak jak jest "
"to zdefiniowane w jednostce dla słowa kluczowego rozmiar pliku), <b>utwór</b> "
"(tzn. numer ścieżki) i <b>rok</b>.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:95
msgid "Select an attribute for the filter"
msgstr "Wybierz atrybut do filtra"
#: editfilterdialog.cpp:98
msgid "Simple Search"
msgstr "Proste wyszukiwanie"
#. i18n: file ./trackpickerdialogbase.ui line 114
#: collectionbrowser.cpp:205 collectionbrowser.cpp:206
#: collectionbrowser.cpp:2748 collectionbrowser.cpp:2751
#: collectionbrowser.cpp:2783 contextbrowser.cpp:969 editfilterdialog.cpp:117
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:401 metabundle.cpp:133
#: playlistbrowseritem.cpp:3114 playlistbrowseritem.cpp:3346 rc.cpp:44
#: smartplaylisteditor.cpp:160 smartplaylisteditor.cpp:174
#: transferdialog.cpp:78
#, no-c-format
msgid "Album"
msgstr "Album"
#. i18n: file ./trackpickerdialogbase.ui line 103
#: collectionbrowser.cpp:203 collectionbrowser.cpp:205
#: collectionbrowser.cpp:2754 collectionbrowser.cpp:2782
#: contextbrowser.cpp:299 contextbrowser.cpp:961 editfilterdialog.cpp:119
#: metabundle.cpp:129 playlistbrowseritem.cpp:3094
#: playlistbrowseritem.cpp:3342 rc.cpp:41 smartplaylisteditor.cpp:160
#: smartplaylisteditor.cpp:174 transferdialog.cpp:77
#, no-c-format
msgid "Artist"
msgstr "Wykonawca"
#: collectionbrowser.cpp:2799 editfilterdialog.cpp:121 metabundle.cpp:142
#: smartplaylisteditor.cpp:164 tagdialog.cpp:675
msgid "Bitrate"
msgstr "Szybkość transmisji"
#: collectionbrowser.cpp:2801 editfilterdialog.cpp:123 metabundle.cpp:136
#: smartplaylisteditor.cpp:164
msgid "BPM"
msgstr "Uderzenia na minutę"
#: collectionbrowser.cpp:2790 editfilterdialog.cpp:125 metabundle.cpp:138
#: smartplaylisteditor.cpp:161
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
#: collectionbrowser.cpp:2757 collectionbrowser.cpp:2791
#: editfilterdialog.cpp:127 metabundle.cpp:131 playlistbrowseritem.cpp:3104
#: playlistbrowseritem.cpp:3344 smartplaylisteditor.cpp:160
#: smartplaylisteditor.cpp:174
msgid "Composer"
msgstr "Kompozytor"
#: editfilterdialog.cpp:129 metabundle.cpp:139
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"
#: collectionbrowser.cpp:2787 editfilterdialog.cpp:131 metabundle.cpp:134
msgid "Disc Number"
msgstr "Numer płyty"
#: collectionbrowser.cpp:2795 editfilterdialog.cpp:133 metabundle.cpp:127
msgid "Filename"
msgstr "Nazwa pliku"
#: editfilterdialog.cpp:135 smartplaylisteditor.cpp:164
msgid "Mount Point"
msgstr "Punkt montowania"
#: editfilterdialog.cpp:137
msgid "Filetype"
msgstr "Typ pliku"
#: collectionbrowser.cpp:2761 collectionbrowser.cpp:2784
#: editfilterdialog.cpp:139 metabundle.cpp:137 playlistbrowseritem.cpp:3084
#: playlistbrowseritem.cpp:3340 smartplaylisteditor.cpp:160
#: smartplaylisteditor.cpp:174 transferdialog.cpp:79
msgid "Genre"
msgstr "Gatunek"
#: collectionbrowser.cpp:2786 editfilterdialog.cpp:141 metabundle.cpp:141
#: playlistbrowseritem.cpp:860 smartplaylisteditor.cpp:160 tagdialog.cpp:674
msgid "Length"
msgstr "Długość"
#: collectionbrowser.cpp:2768 contextbrowser.cpp:3785 editfilterdialog.cpp:143
#: playlistbrowseritem.cpp:3134 playlistbrowseritem.cpp:3350
#: smartplaylisteditor.cpp:164 smartplaylisteditor.cpp:174
msgid "Label"
msgstr "Etykieta"
#: contextbrowser.cpp:298 contextbrowser.cpp:3311 contextbrowser.cpp:3458
#: editfilterdialog.cpp:145 scriptmanager.cpp:161 tagdialog.cpp:385
msgid "Lyrics"
msgstr "Teksty"
#: editfilterdialog.cpp:147 metabundle.cpp:146
msgid "Play Count"
msgstr "Licznik odtwarzania"
#: collectionbrowser.cpp:2794 editfilterdialog.cpp:151 metabundle.cpp:145
#: smartplaylisteditor.cpp:162 tagdialog.cpp:684
msgid "Rating"
msgstr "Notowania"
#: editfilterdialog.cpp:154 metabundle.cpp:143
msgid "Sample Rate"
msgstr "Próbkowanie"
#: collectionbrowser.cpp:2793 editfilterdialog.cpp:158 metabundle.cpp:144
#: scriptmanager.cpp:162 scriptmanager.cpp:833 smartplaylisteditor.cpp:162
#: tagdialog.cpp:682
msgid "Score"
msgstr "Punktacja"
#: collectionbrowser.cpp:2800 editfilterdialog.cpp:161 metabundle.cpp:149
msgid "File Size"
msgstr "Rozmiar pliku"
#. i18n: file ./trackpickerdialogbase.ui line 92
#: collectionbrowser.cpp:2785 editfilterdialog.cpp:163 metabundle.cpp:128
#: rc.cpp:38 smartplaylisteditor.cpp:160
#, no-c-format
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
#. i18n: file ./trackpickerdialogbase.ui line 125
#: collectionbrowser.cpp:2788 contextbrowser.cpp:947 editfilterdialog.cpp:165
#: metabundle.cpp:135 rc.cpp:47
#, no-c-format
msgid "Track"
msgstr "Utwór"
#. i18n: file ./trackpickerdialogbase.ui line 136
#: collectionbrowser.cpp:205 collectionbrowser.cpp:2751
#: collectionbrowser.cpp:2765 collectionbrowser.cpp:2789
#: editfilterdialog.cpp:167 metabundle.cpp:132 playlistbrowseritem.cpp:3124
#: playlistbrowseritem.cpp:3348 rc.cpp:50 smartplaylisteditor.cpp:161
#: smartplaylisteditor.cpp:174 smartplaylisteditor.cpp:894
#, no-c-format
msgid "Year"
msgstr "Rok"
#: editfilterdialog.cpp:177
msgid "<p>Type the attribute value or the text to look for here.</p>"
msgstr "<p>Wpisz tutaj atrybut lub szukany tekst.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:185
msgid "Attribute value is"
msgstr "Wartość atrybutu "
#: editfilterdialog.cpp:195
msgid "smaller than"
msgstr "mniejszy niż"
#: editfilterdialog.cpp:196
msgid "larger than"
msgstr "większy niż"
#: editfilterdialog.cpp:197
msgid "equal to"
msgstr "równy"
#: editfilterdialog.cpp:198
msgid "between"
msgstr "pomiędzy"
#: editfilterdialog.cpp:212 smartplaylisteditor.cpp:907
#: smartplaylisteditor.cpp:929 smartplaylisteditor.cpp:957
#: smartplaylisteditor.cpp:976
msgid "and"
msgstr "i"
#: editfilterdialog.cpp:227
msgid "Unit:"
msgstr "Jednostka:"
#: editfilterdialog.cpp:232
msgid "B (1 Byte)"
msgstr "B (1 bajt)"
#: editfilterdialog.cpp:233
msgid "KB (1024 Bytes)"
msgstr "KB (1024 bajty)"
#: editfilterdialog.cpp:234
msgid "MB (1024 KB)"
msgstr "MB (1024 KB)"
#: editfilterdialog.cpp:251
msgid "Filter action"
msgstr "Akcja filtra"
#: editfilterdialog.cpp:256
msgid "Match all words"
msgstr "Dopasuj wszystkie słowa"
#: editfilterdialog.cpp:258
msgid ""
"<p>Check this box to look for the tracks that contain all the words you typed "
"in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Zaznacz tę opcję by szukać utworów, które zawierają wszystkie słowa "
"wprowadzone w odpowiednim polu edycji Prostego wyszukiwania</p>"
#: editfilterdialog.cpp:262
msgid "Match any word"
msgstr "Dopasuj jakiekolwiek słowo"
#: editfilterdialog.cpp:264
msgid ""
"<p>Check this box to look for the tracks that contain at least one of the words "
"you typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Zaznacz tę opcję by szukać utworów, które zawierają co najmniej jedno ze "
"słów, które wprowadzono w odpowiednim polu Prostego wyszukiwania</p>"
#: editfilterdialog.cpp:268
msgid "Exact match"
msgstr "Dokładne dopasowanie"
#: editfilterdialog.cpp:270
msgid ""
"<p>Check this box to look for all the tracks that contain exactly the words you "
"typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Zaznacz tę opcję by szukać wszystkich utworów, które zawierają dokładnie "
"tekst wpisany w odpowiednim polu Prostego wyszukiwania</p>"
#: editfilterdialog.cpp:274
msgid "Exclude"
msgstr "Wykluczając"
#: editfilterdialog.cpp:276
msgid ""
"<p>Check this box to look for all the tracks that do not contain the words you "
"typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Zaznacz tę opcję by szukać utworów, które nie zawierają słów wpisanych w "
"odpowiednim polu Prostego wyszukiwania</p>"
#: editfilterdialog.cpp:299
msgid "Appending condition"
msgstr "Dodawanie warunku"
#: editfilterdialog.cpp:304
msgid ""
"_: AND logic condition\n"
"AND"
msgstr "I"
#: editfilterdialog.cpp:306
msgid ""
"<p>Check this box if you want to add another condition and you want that the "
"filter to match both the previous conditions and this new one</p>"
msgstr ""
"<p>Zaznacz tę opcję jeśli chcesz dodać kolejny warunek i chcesz, żeby filtr "
"pasował jeśli spełniony jest jednocześnie poprzedni i nowy warunek</p>"
#: editfilterdialog.cpp:310
msgid ""
"_: OR logic condition\n"
"OR"
msgstr "LUB"
#: editfilterdialog.cpp:312
msgid ""
"<p>Check this box if you want to add another condition and you want that the "
"filter to match either the previous conditions or this new one</p>"
msgstr ""
"<p>Zaznacz tę opcję jeśli chcesz dodać kolejny warunek i chcesz, żeby filtr "
"pasował jeśli spełniony jest poprzedni lub nowy warunek</p>"
#: editfilterdialog.cpp:318
msgid "Invert condition"
msgstr "Odwróć warunek"
#: editfilterdialog.cpp:320
msgid "Check this box to negate the defined filter condition"
msgstr "Zaznacz tę opcję, aby zanegować określony warunek filtra"
#: editfilterdialog.cpp:322
msgid ""
"<p>If this option is checked the defined filter condition will be negated. This "
"means that, for example, you can define a filter that looks for all tracks that "
"are not of a specific album, artist, and so on.</p>"
msgstr ""
"<p>Jeśli ta opcja jest zaznaczona, określony warunek filtra będzie zanegowany. "
"To oznacza, że, na przykład, można zdefiniować filtr, który będzie szukał "
"wszystkich tytułów nie znajdujące się na określonym albumie, nie tego artysty "
"itp.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:466 editfilterdialog.cpp:469
#: smartplaylisteditor.cpp:984
msgid "Seconds"
msgstr "Sekundy"
#: editfilterdialog.cpp:512 editfilterdialog.cpp:513
#: smartplaylisteditor.cpp:985
msgid "Minutes"
msgstr "Minuty"
#: editfilterdialog.cpp:684
msgid ""
"<p>Sorry but the filter rule cannot be set. The text field is empty. Please "
"type something into it and retry.</p>"
msgstr ""
"<p>Niestety, taki filtr nie może zostać ustawiony. Pole tekstowe jest puste. "
"Proszę wprowadzić cokolwiek i powtórzyć operację.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:685
msgid "Empty Text Field"
msgstr "Puste pole tekstowe"
#: enginecontroller.cpp:122
msgid "Sorry, the '%1' could not be loaded, instead we have loaded the '%2'."
msgstr "Niestety,\"%1\" nie mógł być wczytany. Zamiast tego wczytano \"%2\"."
#: enginecontroller.cpp:193
msgid ""
"<p>Amarok could not find any sound-engine plugins. Amarok is now updating the "
"KDE configuration database. Please wait a couple of minutes, then restart "
"Amarok.</p>"
"<p>If this does not help, it is likely that Amarok is installed under the wrong "
"prefix, please fix your installation using:"
"<pre>$ cd /path/to/amarok/source-code/"
"<br>$ su -c \"make uninstall\""
"<br>$ ./configure --prefix=`kde-config --prefix` && su -c \"make install\""
"<br>$ kbuildsycoca"
"<br>$ amarok</pre>More information can be found in the README file. For further "
"assistance join us at #amarok on irc.freenode.net.</p>"
msgstr ""
"<p>Amarok nie mógł odnaleźć żadnych wtyczek modułów dźwięku. Amarok aktualizuje "
"teraz bazę danych konfiguracji KDE. Proszę poczekać kilka minut, a następnie "
"uruchomić Amaroka ponownie.</p> "
"<p>Jeżeli to nie pomoże, to prawdopodobnie Amarok został zainstalowany ze złym "
"prefiksem instalacji. Proszę poprawić swoją instalację używając:"
"<pre>$ cd /ścieżka/do/kodu_źródłowego/amaroka/"
"<br>$ su -c \"make uninstall\""
"<br>$ ./configure --prefix=`kde-config --prefix` && su -c \"make install\""
"<br>$ kbuildsycoca"
"<br>$ amarok</pre>Więcej informacji można uzyskać w pliku README. W celu "
"uzyskania dalszej pomocy odwiedź kanał #amarok na serwerze irc.freenode.net.</p>"
#: enginecontroller.cpp:264
msgid ""
"<p>The %1 claims it <b>cannot</b> play MP3 files."
"<p>You may want to choose a different engine from the <i>Configure Dialog</i>"
", or examine the installation of the multimedia-framework that the current "
"engine uses. "
"<p>You may find useful information in the <i>FAQ</i> section of the <i>"
"Amarok HandBook</i>."
msgstr ""
"<p>\"%1\" twierdzi, że <b>nie może</b> odtwarzać plików MP3."
"<p>Zaleca się wybranie innego modułu w <i>Oknie konfiguracji</i>"
", lub sprawdzenie instalacji wsparcia multimedialnego, którego używa obecny "
"moduł. "
"<p>Użyteczne informacje można znaleźć w części <i>FAQ podręcznika Amaroka</i>."
#: enginecontroller.cpp:280
#, fuzzy
msgid "Install MP3 Support"
msgstr "Brak obsługi MP3"
#: enginecontroller.cpp:282
msgid "Amarok currently cannot play MP3 files."
msgstr "Obecnie Amarok nie jest w stanie odtwarzać plików MP3."
#: enginecontroller.cpp:283
msgid "No MP3 Support"
msgstr "Brak obsługi MP3"
#: enginecontroller.cpp:380 playlist.cpp:1627
msgid "Local file does not exist."
msgstr "Plik lokalny nie istnieje."
#: enginecontroller.cpp:387
msgid "Starting CD Audio track..."
msgstr "Odtwarzanie utworu z płyty CD..."
#: enginecontroller.cpp:389
msgid "Connecting to stream source..."
msgstr "Łączenie ze źródłem strumienia..."
#: playlistwindow.cpp:149 scriptmanager.cpp:147
msgid "Script Manager"
msgstr "Menedżer skryptów"
#. i18n: file ./Options1.ui line 24
#: configdialog.cpp:175 rc.cpp:1081 scriptmanager.cpp:160
#, no-c-format
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: scriptmanager.cpp:163
msgid "Transcoding"
msgstr "Konwersja"
#: scriptmanager.cpp:335
msgid ""
"No score scripts were found, or none of them worked. Automatic scoring will be "
"disabled. Sorry."
msgstr ""
"Nie zostały znalezione żadne skrypty punktacji, lub żadne z nich nie działały. "
"Automatyczna punktacja zostanie niestety wyłączona."
#: scriptmanager.cpp:419
msgid ""
"Script Packages (*.amarokscript.tar, *.amarokscript.tar.bz2, "
"*.amarokscript.tar.gz)"
msgstr ""
"Pakiety skryptów (*.amarokscript.tar, *.amarokscript.tar.bz2, "
"*.amarokscript.tar.gz)"
#: scriptmanager.cpp:421
msgid "Select Script Package"
msgstr "Wybierz pakiet skryptów"
#: Options2.ui.h:53 Options2.ui.h:92 scriptmanager.cpp:427
msgid "Could not read this package."
msgstr "Nie można odczytać tego pakietu."
#: scriptmanager.cpp:437
msgid ""
"A script with the name '%1' is already installed. Please uninstall it first."
msgstr ""
"Skrypt o nazwie \"%1\" jest już zainstalowany. Proszę go wpierw odinstalować."
#: scriptmanager.cpp:447
msgid "Script successfully installed."
msgstr "Skrypt został pomyślnie zainstalowany."
#: scriptmanager.cpp:451
msgid ""
"<p>Script installation failed.</p>"
"<p>The package did not contain an executable file. Please inform the package "
"maintainer about this error.</p>"
msgstr ""
"<p>Instalacja skryptu nie powiodła się.</p>"
"<p>Pakiet nie zawierał pliku wykonywalnego. Proszę poinformować opiekuna tego "
"skryptu o tym błędzie.</p>"
#: scriptmanager.cpp:515
msgid "Are you sure you want to uninstall the script '%1'?"
msgstr "Czy na pewno odinstalować skrypt \"%1\"?"
#: scriptmanager.cpp:515
msgid "Uninstall Script"
msgstr "Odinstaluj skrypt"
#: Options2.ui.h:141 scriptmanager.cpp:515
msgid "Uninstall"
msgstr "Odinstaluj"
#: scriptmanager.cpp:541
msgid ""
"<p>Could not uninstall this script.</p>"
"<p>The ScriptManager can only uninstall scripts which have been installed as "
"packages.</p>"
msgstr ""
"<p>Nie można było odinstalować tego skryptu.</p>"
"<p>Menedżer skryptów może odinstalować tylko skrypty, które zostały "
"zainstalowane jako pakiet.</p>"
#: scriptmanager.cpp:575
msgid ""
"Another lyrics script is already running. You may only run one lyrics script at "
"a time."
msgstr ""
"Inny skrypt tekstów już jest uruchomiony. Możesz uruchomić co najwyżej jeden "
"skrypt tekstów na raz."
#: scriptmanager.cpp:582
msgid ""
"Another transcode script is already running. You may only run one transcode "
"script at a time."
msgstr ""
"Inny skrypt konwertowania jest już uruchomiony. Możesz uruchomić co najwyżej "
"jeden skrypt konwertowania na raz."
#: scriptmanager.cpp:612
msgid ""
"<p>Could not start the script <i>%1</i>.</p>"
"<p>Please make sure that the file has execute (+x) permissions.</p>"
msgstr ""
"<p>Nie można było uruchomić skryptu <i>%1</i>.</p>"
"<p>Proszę się upewnić, że plik posiada atrybut wykonywalności (+x).</p>"
#: scriptmanager.cpp:669
msgid "There is no information available for this script."
msgstr "Dla tego skryptu nie jest dostępna żadna informacja."
#: scriptmanager.cpp:677
#, c-format
msgid "About %1"
msgstr "O %1"
#: scriptmanager.cpp:681
msgid "%1 Amarok Script"
msgstr "Skrypt Amaroka %1"
#: scriptmanager.cpp:685
msgid "License"
msgstr "Licencja"
#: scriptmanager.cpp:710
msgid "Debugging"
msgstr "Debugowanie"
#: scriptmanager.cpp:711
msgid "Show Output &Log"
msgstr "Pokaż &log wyjściowy"
#: scriptmanager.cpp:729
#, c-format
msgid "Output Log for %1"
msgstr "Log wyjściowy dla %1"
#: scriptmanager.cpp:782
msgid "The script '%1' exited with error code: %2"
msgstr "Skrypt \"%1\" zakończył działanie z kodem błędu: %2"
#: playlistloader.cpp:93
msgid "Populating playlist"
msgstr "Zapełnianie listy odtwarzania"
#: playlistloader.cpp:97
msgid "Preparing"
msgstr "Przygotowywanie"
#: playlistloader.cpp:322
msgid "These media could not be loaded into the playlist: "
msgstr "Następujące media nie mogły zostać wczytane do listy odtwarzania: "
#: playlistloader.cpp:334
msgid "Some media could not be loaded (not playable)."
msgstr "Nie można było wczytać niektórych mediów (nie dają się odtworzyć)."
#: playlistloader.cpp:476
msgid ""
"The XML in the playlist was invalid. Please report this as a bug to the Amarok "
"developers. Thank you."
msgstr ""
"Kod XML w liście odtwarzania był nieprawidłowy. Proszę zgłosić to jako błąd do "
"twórców Amaroka. Dziękujemy."
#: playlistloader.cpp:514
msgid ""
"Your last playlist was saved with a different version of Amarok than this one, "
"and this version can no longer read it.\n"
"You will have to create a new one.\n"
"Sorry :("
msgstr ""
"Twoja poprzednia lista odtwarzania została zapisana w innej wersji Amaroka niż "
"ta, a ta wersja nie może już tego odczytać.\n"
"Będziesz musiał utworzyć nową.\n"
"Przykro nam :(."
#: playlistloader.cpp:532
msgid "Amarok could not open the file."
msgstr "Amarok nie mógł otworzyć pliku."
#: playlistloader.cpp:542
msgid "This component of Amarok cannot translate XML playlists."
msgstr "Ten składnik Amaroka nie mógł przetłumaczyć listy odtwarzania XML."
#: playlistloader.cpp:549
msgid "Amarok does not support this playlist format."
msgstr "Amarok nie obsługuje tego formatu listy odtwarzania."
#: playlistloader.cpp:554
msgid "The playlist did not contain any references to files."
msgstr "Lista odtwarzania nie zawierała żadnych odnośników do plików."
#: playlistloader.cpp:997
msgid "Retrieving Playlist"
msgstr "Pobieranie listy odtwarzania"
#: directorylist.cpp:41
msgid "These folders will be scanned for media to make up your collection:"
msgstr ""
"Te katalogi zostaną przeszukane w poszukiwaniu multimediów do utworzenia Twojej "
"kolekcji:"
#: directorylist.cpp:45
msgid "&Scan folders recursively"
msgstr "Prze&szukuj katalogi rekurencyjnie"
#: directorylist.cpp:46
msgid "&Watch folders for changes"
msgstr "Ś&ledź zmiany w katalogach"
#: directorylist.cpp:48
msgid "If selected, Amarok will read all subfolders."
msgstr "Jeśli jest zaznaczone, Amarok odczyta wszystkie podkatalogi."
#: directorylist.cpp:49
msgid ""
"If selected, folders will automatically get rescanned when the content is "
"modified, e.g. when a new file was added."
msgstr ""
"Jeśli jest zaznaczone, katalogi będą automatycznie przeszukiwane kiedy ich "
"zawartość będzie zmieniana, np. kiedy zostanie dodany nowy plik."
#: scancontroller.cpp:90
msgid "Updating Collection"
msgstr "Uaktualnianie kolekcji"
#: scancontroller.cpp:95
msgid "Building Collection"
msgstr "Tworzenie kolekcji"
#: scancontroller.cpp:109
msgid "<p>The Collection Scanner was unable to process these files:</p>"
msgstr "<p>Skaner kolekcji nie mógł przetworzyć tych plików:</p>"
#: scancontroller.cpp:111
msgid "Collection Scan Report"
msgstr "Raport przeszukiwania kolekcji"
#: scancontroller.cpp:114
msgid ""
"<p>Sorry, the Collection Scan was aborted, since too many problems were "
"encountered.</p>"
msgstr ""
"<p>Niestety, przeszukiwanie kolekcji zostało anulowane ponieważ napotkano zbyt "
"wiele błędów.</p>"
#: scancontroller.cpp:118
msgid "Collection Scan Error"
msgstr "Błąd przeszukiwania kolekcji"
#: scancontroller.cpp:223
msgid "Updating Collection..."
msgstr "Uaktualnianie kolekcji..."
#: covermanager.cpp:99
msgid "Cover Manager"
msgstr "Menedżer okładek"
#: covermanager.cpp:105
msgid "Albums By"
msgstr "Albumy wykonawcy"
#: covermanager.cpp:123 covermanager.cpp:160
msgid "All Albums"
msgstr "Wszystkie albumy"
#: collectionbrowser.cpp:105 covermanager.cpp:146 filebrowser.cpp:103
#: mediabrowser.cpp:277 statistics.cpp:78
msgid "Enter search terms here"
msgstr "Podaj tutaj kryteria wyszukiwania"
#: collectionbrowser.cpp:114 covermanager.cpp:152 filebrowser.cpp:109
#: playlistwindow.cpp:290 statistics.cpp:89
msgid "Clear search field"
msgstr "Wyczyść pole wyszukiwania"
#: covermanager.cpp:153
msgid "Enter space-separated terms to search in the albums"
msgstr "Podaj, oddzielone spacjami, kryteria przeszukiwania albumów"
#: covermanager.cpp:161
msgid "Albums With Cover"
msgstr "Albumy z okładkami"
#: covermanager.cpp:162
msgid "Albums Without Cover"
msgstr "Albumy bez okładek"
#: coverfetcher.cpp:469 covermanager.cpp:169
msgid "International"
msgstr "Międzynarodowe"
#: coverfetcher.cpp:470 covermanager.cpp:170
msgid "Canada"
msgstr "Kanada"
#: coverfetcher.cpp:471 covermanager.cpp:171
msgid "France"
msgstr "Francja"
#: coverfetcher.cpp:472 covermanager.cpp:172
msgid "Germany"
msgstr "Niemcy"
#: coverfetcher.cpp:473 covermanager.cpp:173
msgid "Japan"
msgstr "Japonia"
#: coverfetcher.cpp:474 covermanager.cpp:174
msgid "United Kingdom"
msgstr "Wielka Brytania"
#: covermanager.cpp:183
msgid "Amazon Locale"
msgstr "Ustawienia regionalne Amazon"
#: covermanager.cpp:190
msgid "Fetch Missing Covers"
msgstr "Pobierz brakujące okładki"
#: covermanager.cpp:202 statusbar/progressBar.cpp:44
msgid "Abort"
msgstr "Anuluj"
#: contextbrowser.cpp:2924 contextbrowser.cpp:3428 covermanager.cpp:279
#: covermanager.cpp:942 metabundle.cpp:1054 playlistbrowseritem.cpp:1068
#: playlistwindow.cpp:842 queuemanager.cpp:376 queuemanager.cpp:419
#: queuemanager.cpp:437 queuemanager.cpp:481
msgid "%1 - %2"
msgstr "%1 - %2"
#: covermanager.cpp:393
msgid "Loading Thumbnails..."
msgstr "Wczytywanie miniatur..."
#: covermanager.cpp:394 statusbar/statusBarBase.cpp:258
msgid "..."
msgstr "..."
#: coverfetcher.cpp:43 covermanager.cpp:491
msgid "Cover Image"
msgstr "Okładka"
#: covermanager.cpp:495
msgid "&Fetch Selected Covers"
msgstr "&Pobierz wybrane okładki"
#: covermanager.cpp:496
msgid "Set &Custom Cover for Selected Albums"
msgstr "&Ustaw własną okładkę dla wybranych albumów"
#: covermanager.cpp:497
msgid "&Unset Selected Covers"
msgstr "&Usuń wybrane okładki"
#: app.cpp:979 collectionbrowser.cpp:1429 contextbrowser.cpp:938
#: contextbrowser.cpp:949 covermanager.cpp:498 covermanager.cpp:504
#: filebrowser.cpp:171 mediadevice/daap/daapclient.cpp:260
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:943
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2255 playlistbrowseritem.cpp:881
#: playlistbrowseritem.cpp:1088 playlistbrowseritem.cpp:1297
#: playlistbrowseritem.cpp:2305 playlistbrowseritem.cpp:2831
#: playlistbrowseritem.cpp:3400 statistics.cpp:644
msgid "&Append to Playlist"
msgstr "&Dołącz do listy odtwarzania"
#: coverfetcher.cpp:45 covermanager.cpp:501
msgid "&Show Fullsize"
msgstr "Pokaż w pełnym &rozmiarze"
#: coverfetcher.cpp:46 covermanager.cpp:502
#, c-format
msgid "&Fetch From amazon.%1"
msgstr "&Pobierz z Amazon.%1"
#: coverfetcher.cpp:47 covermanager.cpp:503
msgid "Set &Custom Cover"
msgstr "&Ustaw własną okładkę"
#: coverfetcher.cpp:53 covermanager.cpp:507
msgid "&Unset Cover"
msgstr "&Wyczyść okładkę"
#: coverfetcher.cpp:102 covermanager.cpp:730
msgid "Select Cover Image File"
msgstr "Wybierz plik okładki"
#: covermanager.cpp:764
#, c-format
msgid ""
"_n: Are you sure you want to remove this cover from the Collection?\n"
"Are you sure you want to delete these %n covers from the Collection?"
msgstr ""
"Czy na pewno chcesz usunąć z kolekcji tę okładkę?\n"
"Czy na pewno chcesz usunąć z kolekcji te %n okładki?\n"
"Czy na pewno chcesz usunąć z kolekcji tych %n okładek?"
#: covermanager.cpp:805
msgid "Finished."
msgstr "Zakończono."
#: covermanager.cpp:807
#, c-format
msgid ""
"_n: Cover not found\n"
" <b>%n</b> covers not found"
msgstr ""
" Nie znaleziono okładki\n"
" Nie znaleziono<b>%n</b> okładek\n"
" Nie znaleziono<b>%n</b> okładek"
#: covermanager.cpp:820
msgid "Fetching cover for %1..."
msgstr "Pobieranie okładki dla %1..."
#: covermanager.cpp:822
msgid "Fetching cover for %1 - %2..."
msgstr "Pobieranie okładki dla %1 - %2..."
#: covermanager.cpp:826
#, c-format
msgid ""
"_n: Fetching 1 cover: \n"
"Fetching <b>%n</b> covers... : "
msgstr ""
"Pobieranie jednej okładki: \n"
"Pobieranie <b>%n</b> okładek... : \n"
"Pobieranie <b>%n</b> okładek... : "
#: covermanager.cpp:828
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 fetched\n"
"%n fetched"
msgstr ""
"Pobrano 1\n"
"Pobrano %n\n"
"Pobrano %n"
#: collectionbrowser.cpp:205 collectionbrowser.cpp:894
#: collectionbrowser.cpp:954 collectionbrowser.cpp:975
#: collectionbrowser.cpp:1029 collectionbrowser.cpp:1052
#: collectionbrowser.cpp:1067 collectionbrowser.cpp:1118
#: collectionbrowser.cpp:1125 collectionbrowser.cpp:1129
#: collectionbrowser.cpp:1691 collectionbrowser.cpp:2180
#: collectionbrowser.cpp:2402 collectionbrowser.cpp:2479
#: collectionbrowser.cpp:2498 collectionbrowser.cpp:2583
#: collectionbrowser.cpp:2601 collectionbrowser.cpp:2616
#: collectionbrowser.cpp:2751 collectionbrowser.cpp:3014
#: collectionbrowser.cpp:3516 collectionbrowser.cpp:3517
#: collectionbrowser.cpp:3963 collectionbrowser.cpp:4284
#: collectionbrowser.cpp:4494 collectionbrowser.cpp:4495
#: collectionbrowser.cpp:4678 collectionbrowser.cpp:4679 covermanager.cpp:830
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1693
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2041
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2095 osd.cpp:694
msgid " - "
msgstr " - "
#: covermanager.cpp:831
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 not found\n"
"%n not found"
msgstr ""
"nie znaleziono jednej\n"
"nie znaleziono %n\n"
"nie znaleziono %n"
#: covermanager.cpp:834
msgid "Connecting..."
msgstr "Łączenie..."
#: covermanager.cpp:854
msgid ""
"_n: 1 result for \"%1\"\n"
"%n results for \"%1\""
msgstr ""
"jeden wynik dla \"%1\"\n"
"%n wyniki dla \"%1\"\n"
"%n wyników dla \"%1\""
#: covermanager.cpp:856
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 album\n"
"%n albums"
msgstr ""
"jeden album\n"
"%n albumy\n"
"%n albumów"
#: covermanager.cpp:862
msgid " by "
msgstr " wykonawcy "
#: covermanager.cpp:867
msgid " - ( <b>%1</b> without cover )"
msgstr " - ( <b>%1</b> bez okładki )"
#: covermanager.cpp:1040
msgid "Are you sure you want to overwrite this cover?"
msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz zastąpić tę okładkę?"
#: covermanager.cpp:1041
msgid "Overwrite Confirmation"
msgstr "Potwierdzenie zastąpienia"
#: covermanager.cpp:1042
msgid "&Overwrite"
msgstr "&Zastąp"
#: playerwindow.cpp:192
msgid "Artist-Title|Album|Length"
msgstr "Wykonawca-Tytuł|Album|Długość"
#: playerwindow.cpp:244
msgid "Please report this message to amarok@kde.org, thanks!"
msgstr "Proszę wysłać ten komunikat na adres amarok@kde.org, dziękujemy!"
#: playerwindow.cpp:328
msgid "Welcome to Amarok"
msgstr "Witaj w Amarok"
#: playerwindow.cpp:374
msgid "%1 kBit - %2"
msgstr "%1 kBit - %2"
#: actionclasses.cpp:261 playerwindow.cpp:555
msgid "Analyzer"
msgstr "Analizator"
#: playerwindow.cpp:808
msgid "Click for more analyzers, press 'd' to detach."
msgstr "Kliknij po więcej analizatorów. Naciśnij \"d\", aby odłączyć."
#: playerwindow.cpp:828
msgid "Equalizer is not available with this engine."
msgstr "Dla tego modułu korektor jest niedostępny."
#: deletedialog.cpp:65
#, c-format
msgid ""
"_n: <b>1</b> file selected.\n"
"<b>%n</b> files selected."
msgstr ""
"<b>1</b> plik zaznaczony.\n"
"<b>%n</b> pliki zaznaczone.\n"
"<b>%n</b> plików zaznaczonych."
#: deletedialog.cpp:71
msgid ""
"<qt>These items will be <b>permanently deleted</b> from your hard disk.</qt>"
msgstr ""
"<qt> Te elementy zostaną <b>nieodwracalnie usunięte</b> z twojego dysku.</qt>"
#: deletedialog.cpp:77
msgid "<qt>These items will be moved to the Trash Bin.</qt>"
msgstr "<qt>Te elementy zostaną przeniesione do Kosza.</qt>"
#: deletedialog.cpp:89
msgid "About to delete selected files"
msgstr "Przystępowanie do usunięcia wybranych plików"
#: deletedialog.cpp:91
msgid "&Send to Trash"
msgstr "Przenieś do &Kosza"
#: deletedialog.cpp:148
msgid "Deleting files"
msgstr "Usuwanie plików"
#: socketserver.cpp:162
msgid "Visualizations"
msgstr "Wizualizacje"
#: socketserver.cpp:170
msgid "Right-click on item for context menu"
msgstr ""
"Kliknij prawym przyciskiem myszy na element aby uzyskać menu kontekstowe"
#: socketserver.cpp:236
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełny ekran"
#: socketserver.cpp:257
msgid ""
"<div align=center>"
"<h3>No Visualizations Found</h3>Possible reasons:"
"<ul>"
"<li>libvisual is not installed</li>"
"<li>No libvisual plugins are installed</li></ul>Please check these "
"possibilities and restart Amarok.</div>"
msgstr ""
"<div align=center>"
"<h3>Nie znaleziono wizualizacji</h3>Możliwe przyczyny:"
"<ul>"
"<li>Nie zainstalowano libvisual;</li>"
"<li>Nie zainstalowano żadnej wtyczki libvisual.</li></ul>"
"Proszę sprawdzić te możliwości i uruchomić ponownie Amarok.</div>"
#: collectionbrowser.cpp:115
msgid "Enter space-separated terms to search in the collection"
msgstr "Podaj, oddzielone spacjami, kryteria przeszukiwania kolekcji"
#: collectionbrowser.cpp:116
msgid "Click to edit collection filter"
msgstr "Kliknij, aby edytować filtr kolekcji"
#: collectionbrowser.cpp:132
msgid "Entire Collection"
msgstr "Cała kolekcja"
#: collectionbrowser.cpp:133
msgid "Added Today"
msgstr "Dodane dzisiaj"
#: collectionbrowser.cpp:134
msgid "Added Within One Week"
msgstr "Dodane w przeciągu tygodnia"
#: collectionbrowser.cpp:135
msgid "Added Within One Month"
msgstr "Dodane w przeciągu miesiąca"
#: collectionbrowser.cpp:136
msgid "Added Within Three Months"
msgstr "Dodane w przeciągu trzech miesięcy"
#: collectionbrowser.cpp:137
msgid "Added Within One Year"
msgstr "Dodane w przeciągu roku"
#: collectionbrowser.cpp:152
msgid "Configure Folders"
msgstr "Konfiguracja katalogów"
#: collectionbrowser.cpp:153
msgid "Tree View"
msgstr "Widok drzewa"
#: collectionbrowser.cpp:154
msgid "Flat View"
msgstr "Widok płaski"
#: collectionbrowser.cpp:155
msgid "iPod View"
msgstr "Widok iPoda"
#: collectionbrowser.cpp:172
msgid "Show Divider"
msgstr "Pokaż podziałkę"
#: collectionbrowser.cpp:179
msgid "Browse backward"
msgstr "Przejdź w tył"
#: collectionbrowser.cpp:183
msgid "Browse forward"
msgstr "Przejdź w przód"
#: collectionbrowser.cpp:194
msgid "Group By"
msgstr "Grupuj wg"
#: collectionbrowser.cpp:204
msgid "Artist / Album"
msgstr "Wykonawca / Album"
#: collectionbrowser.cpp:207
msgid "Genre / Artist"
msgstr "Gatunek / Wykonawca"
#: collectionbrowser.cpp:208
msgid "Genre / Artist / Album"
msgstr "Gatunek / Wykonawca / Album"
#: collectionbrowser.cpp:212
msgid "&First Level"
msgstr "&Pierwszy poziom"
#: collectionbrowser.cpp:213
msgid "&Second Level"
msgstr "&Drugi poziom"
#: collectionbrowser.cpp:214
msgid "&Third Level"
msgstr "&Trzeci poziom"
#: actionclasses.cpp:500 collectionbrowser.cpp:216 collectionbrowser.cpp:226
msgid "&Album"
msgstr "&Album"
#: collectionbrowser.cpp:217 collectionbrowser.cpp:227
#: collectionbrowser.cpp:237
msgid "(Y&ear) - Album"
msgstr "(R&ok) - Album"
#: collectionbrowser.cpp:218 collectionbrowser.cpp:228
#: collectionbrowser.cpp:238
msgid "A&rtist"
msgstr "&Wykonawca"
#: collectionbrowser.cpp:219 collectionbrowser.cpp:229
#: collectionbrowser.cpp:239
msgid "&Composer"
msgstr "&Kompozytor"
#: collectionbrowser.cpp:220 collectionbrowser.cpp:230
#: collectionbrowser.cpp:240
msgid "&Genre"
msgstr "&Gatunek"
#: collectionbrowser.cpp:221 collectionbrowser.cpp:231
#: collectionbrowser.cpp:241
msgid "&Year"
msgstr "&Rok"
#: collectionbrowser.cpp:222 collectionbrowser.cpp:232
#: collectionbrowser.cpp:242
msgid "&Label"
msgstr "&Etykieta"
#: collectionbrowser.cpp:224 collectionbrowser.cpp:234
msgid "&None"
msgstr "&Brak"
#: collectionbrowser.cpp:236
msgid "A&lbum"
msgstr "A&lbum"
#: collectionbrowser.cpp:717 configdialog.cpp:182
msgid "Configure Collection"
msgstr "Konfiguracja kolekcji"
#: collectionbrowser.cpp:1135 collectionbrowser.cpp:3978
#: collectionbrowser.cpp:4271
msgid "No Label"
msgstr "Brak etykiety"
#: collectionbrowser.cpp:1428 contextbrowser.cpp:937 contextbrowser.cpp:948
#: filebrowser.cpp:170 mediadevice/daap/daapclient.cpp:259
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:942
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2254 playlistbrowseritem.cpp:880
#: playlistbrowseritem.cpp:1087 playlistbrowseritem.cpp:1296
#: playlistbrowseritem.cpp:1488 playlistbrowseritem.cpp:2304
#: playlistbrowseritem.cpp:2830 playlistbrowseritem.cpp:3399
msgid "&Load"
msgstr "&Wczytaj"
#: app.cpp:984 collectionbrowser.cpp:1430 contextbrowser.cpp:950
#: filebrowser.cpp:172 playlist.cpp:3849 playlistbrowseritem.cpp:1089
#: playlistbrowseritem.cpp:2832 statistics.cpp:645
msgid "&Queue Track"
msgstr "&Kolejkuj utwór"
#: collectionbrowser.cpp:1431 filebrowser.cpp:173
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:261
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:944
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2256 playlistbrowseritem.cpp:882
#: playlistbrowseritem.cpp:1298 playlistbrowseritem.cpp:2306
#: playlistbrowseritem.cpp:3401
msgid "&Queue Tracks"
msgstr "&Kolejkuj utwory"
#: collectionbrowser.cpp:1434 filebrowser.cpp:175
msgid "&Save as Playlist..."
msgstr "&Zapisz jako listę odtwarzania..."
#: collectionbrowser.cpp:1439 contextbrowser.cpp:952 filebrowser.cpp:179
#: playlistbrowseritem.cpp:888 playlistbrowseritem.cpp:2866
#: playlistbrowseritem.cpp:3406
msgid "&Transfer to Media Device"
msgstr "&Przenieś utwory na urządzenie mediów"
#: collectionbrowser.cpp:1443
msgid "&Burn All Tracks by This Artist"
msgstr "&Nagraj wszystkie utwory tego wykonawcy"
#: collectionbrowser.cpp:1448
msgid "&Burn All Tracks by This Composer"
msgstr "&Nagraj wszystkie utwory tego kompozytora"
#: collectionbrowser.cpp:1453
msgid "&Burn This Album"
msgstr "&Nagraj ten album"
#: collectionbrowser.cpp:1461
msgid "B&urn to CD"
msgstr "N&agraj na CD"
#: collectionbrowser.cpp:1468 playlist.cpp:3901
#, c-format
msgid ""
"_n: &Organize File...\n"
"&Organize %n Files..."
msgstr ""
"&Zbierz jeden plik...\n"
"&Zbierz %n pliki...\n"
"&Zbierz %n plików..."
#: collectionbrowser.cpp:1469
#, c-format
msgid ""
"_n: &Delete File...\n"
"&Delete %n Files..."
msgstr ""
"&Usuń jeden plik...\n"
"&Usuń %n pliki...\n"
"&Usuń %n plików..."
#: collectionbrowser.cpp:1470 playlist.cpp:3909
msgid "Manage &Files"
msgstr "Zarządzaj &plikami"
#: collectionbrowser.cpp:1474
#, c-format
msgid "&Fetch Cover From amazon.%1"
msgstr "&Pobierz okładkę z Amazon.%1"
#: collectionbrowser.cpp:1486
msgid "Show under &Various Artists"
msgstr "Pokaż w &różnych wykonawcach"
#: collectionbrowser.cpp:1487
msgid "&Do not Show under Various Artists"
msgstr "&Nie pokazuj w różnych wykonawcach"
#: collectionbrowser.cpp:1493 playlist.cpp:3926
#, c-format
msgid ""
"_n: Edit Track &Information...\n"
"Edit &Information for %n Tracks..."
msgstr ""
"Edytuj &informację dla jednego utworu...\n"
"Edytuj &informację dla %n utworów...\n"
"Edytuj &informację dla %n utworów..."
#: collectionbrowser.cpp:1546 filebrowser.cpp:487
msgid "Organize Collection Files"
msgstr "Organizuj pliki kolekcji"
#: collectionbrowser.cpp:1748
msgid "Cannot start organize operation until jobs are aborted."
msgstr ""
"Nie można przeprowadzić operacji organizowania, kiedy inna jest już w trakcie "
"działania."
#: collectionbrowser.cpp:1757
msgid ""
"Cannot start organize operation of different kind while another is in progress."
msgstr ""
"Nie można przeprowadzić operacji organizowania innego typu, kiedy inna jest już "
"w trakcie działania."
#: collectionbrowser.cpp:1772
msgid ""
"You need to configure at least one folder for your collection for organizing "
"your files."
msgstr ""
"Wymagane jest skonfigurowanie przynajmniej jednego katalogu dla twojej kolekcji "
"aby zorganizować twoje pliki."
#: collectionbrowser.cpp:1866
#, c-format
msgid ""
"_n: The following file could not be organized: \n"
"The following %n files could not be organized: "
msgstr ""
"Ten jeden plik nie mógł zostać zebrany: \n"
"Te %n pliki nie mogły zostać zebrane: \n"
"Tych %n plików nie mogło zostać zebranych: "
#: collectionbrowser.cpp:1873
msgid ", "
msgstr ", "
#: collectionbrowser.cpp:1878
msgid "."
msgstr "."
#: collectionbrowser.cpp:1881
#, c-format
msgid ""
"_n: Sorry, one file could not be organized.\n"
"Sorry, %n files could not be organized."
msgstr ""
"Niestety, jeden plik nie mógł zostać zebrany.\n"
"Niestety, %n pliki nie mogły zostać zebrane.\n"
"Niestety, %n plików nie mogło zostać zebranych."
#: collectionbrowser.cpp:1886
msgid "Aborting jobs..."
msgstr "Porzucanie zadań..."
#: collectionbrowser.cpp:1948
#, c-format
msgid ""
"_n: One file already in collection\n"
"%n files already in collection"
msgstr ""
"Jeden plik już jest w kolekcji\n"
"%n pliki już są w kolekcji\n"
"%n plików już jest w kolekcji"
#: collectionbrowser.cpp:1952
#, c-format
msgid ""
"_n: One dropped file is invalid\n"
"%n dropped files are invalid"
msgstr ""
"Jeden porzucony plik jest nieprawidłowy\n"
"%n porzucone pliki są nieprawidłowe\n"
"%n porzuconych plików jest nieprawidłowych"
#: collectionbrowser.cpp:1955
#, c-format
msgid ""
"_n: , one dropped file is invalid\n"
", %n dropped files are invalid"
msgstr ""
", jeden porzucony plik jest nieprawidłowy\n"
", %n porzucone pliki są nieprawidłowe\n"
", %n porzuconych plików jest nieprawidłowych"
#: collectionbrowser.cpp:1959 filebrowser.cpp:479
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:855
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2392
msgid "Copy Files To Collection"
msgstr "Kopiuj pliki do kolekcji"
#: collectionbrowser.cpp:2113
msgid "Tracks"
msgstr "Utwory"
#: collectionbrowser.cpp:2792 statistics.cpp:385 tagdialog.cpp:686
msgid "Playcount"
msgstr "Licznik odtwarzania"
#: collectionbrowser.cpp:2796 smartplaylisteditor.cpp:162
msgid "First Play"
msgstr "Pierwsze odtwarzanie"
#: collectionbrowser.cpp:2797 smartplaylisteditor.cpp:163
msgid "Last Play"
msgstr "Ostatnio odtwarzane"
#: collectionbrowser.cpp:2798 smartplaylisteditor.cpp:163
msgid "Modified Date"
msgstr "Data modyfikacji"
#: collectionbrowser.cpp:2905
#, c-format
msgid ""
"_n: Album\n"
"All %n Albums"
msgstr ""
"Album\n"
"Wszystkie %n albumy\n"
"Wszystkie %n albumów"
#: collectionbrowser.cpp:2908
#, c-format
msgid ""
"_n: Artist\n"
"All %n Artists"
msgstr ""
"Wykonawca \n"
"Wszyscy %n wykonawcy\n"
"Wszystkich %n wykonawców "
#: collectionbrowser.cpp:2911
#, c-format
msgid ""
"_n: Composer\n"
"All %n Composers"
msgstr ""
"Kompozytor\n"
"Wszyscy %n kompozytorzy\n"
"Wszystkich %n kompozytorów"
#: collectionbrowser.cpp:2914
#, c-format
msgid ""
"_n: Genre\n"
"All %n Genres"
msgstr ""
"Gatunek\n"
"Wszystkie %n gatunki\n"
"Wszystkie %n gatunków"
#: collectionbrowser.cpp:2917
#, c-format
msgid ""
"_n: Year\n"
"All %n Years"
msgstr ""
"Rok\n"
"Wszystkie %n lata\n"
"Wszystkie %n lat"
#: collectionbrowser.cpp:2920
#, c-format
msgid ""
"_n: Label\n"
"All %n Labels"
msgstr ""
"Etykieta\n"
"Wszystkie %n etykiety\n"
"Wszystkie %n etykiet"
#: collectionbrowser.cpp:3532
msgid ""
"<div align=center>"
"<h3>Flat-View Mode</h3>To enable the Flat-View mode, please enter search terms "
"in the search line above.</div>"
msgstr ""
"<div align=center>"
"<h3>Tryb Widoku płaskiego</h3>By włączyć tryb Widoku płaskiego, należy "
"wprowadzić w powyższej linii wyszukiwania żądane kryteria.</div>"
#: collectionbrowser.cpp:3631
msgid "Flat View Columns"
msgstr "Kolumny Widoku płaskiego"
#: columnlist.cpp:67
msgid "Move column up"
msgstr "Przenieś kolumnę w górę"
#: columnlist.cpp:71
msgid "Move column down"
msgstr "Przenieś kolumnę w dół"
#: columnlist.cpp:174
msgid "Playlist Columns"
msgstr "Kolumny listy odtwarzania"
#: actionclasses.cpp:70
msgid "Amarok Menu"
msgstr "Menu Amaroka"
#: actionclasses.cpp:90
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: actionclasses.cpp:120
msgid "C&over Manager"
msgstr "Menedżer &okładek"
#: actionclasses.cpp:122 actionclasses.cpp:328 analyzers/blockanalyzer.cpp:439
#: playlistwindow.cpp:362
msgid "&Visualizations"
msgstr "&Wizualizacje"
#: actionclasses.cpp:123
msgid "E&qualizer"
msgstr "&Korektor"
#: actionclasses.cpp:131 playlistwindow.cpp:368
msgid "&Rescan Collection"
msgstr "&Przeszukaj ponownie kolekcję"
#: actionclasses.cpp:211 app.cpp:440
msgid "Play/Pause"
msgstr "Odtwarzanie/Pauza"
#: actionclasses.cpp:228 actionclasses.cpp:233 app.cpp:438
#: playlistwindow.cpp:193
msgid "Pause"
msgstr "Pauza"
#: actionclasses.cpp:238 app.cpp:436 playlistwindow.cpp:192
msgid "Play"
msgstr "Odtwarzaj"
#: actionclasses.cpp:295
msgid "Click for more analyzers"
msgstr "Kliknij po więcej analizatorów"
#: actionclasses.cpp:414
msgid "Click to change"
msgstr "Kliknij by zmienić"
#: actionclasses.cpp:422 engine/nmm/HostList.cpp:46 sliderwidget.cpp:429
msgid "Volume"
msgstr "Głośność"
#: actionclasses.cpp:439
msgid "Volume control"
msgstr "Regulacja głośności"
#: actionclasses.cpp:462
msgid "Ra&ndom"
msgstr "Lo&sowo"
#: actionclasses.cpp:464 actionclasses.cpp:499
msgid "&Off"
msgstr "&Wyłączone"
#: actionclasses.cpp:464
msgid "&Tracks"
msgstr "&Utwory"
#: actionclasses.cpp:464
msgid "&Albums"
msgstr "&Albumy"
#: actionclasses.cpp:482
msgid "&Favor"
msgstr "&Ulubione"
#: actionclasses.cpp:485
msgid "Higher &Scores"
msgstr "Więcej &punktów"
#: actionclasses.cpp:486
msgid "Higher &Ratings"
msgstr "Wyższe &notowania"
#: actionclasses.cpp:487
msgid "Not Recently &Played"
msgstr "Nie &odtwarzane ostatnio"
#: actionclasses.cpp:497
msgid "&Repeat"
msgstr "&Powtórz"
#: actionclasses.cpp:499
msgid "&Track"
msgstr "&Utwór"
#: actionclasses.cpp:500 playlistwindow.cpp:402
msgid "&Playlist"
msgstr "&Lista odtwarzania"
#: actionclasses.cpp:509 actionclasses.cpp:524
msgid "Burn"
msgstr "Nagraj"
#: actionclasses.cpp:538
msgid "Current Playlist"
msgstr "Bieżąca lista odtwarzania"
#: actionclasses.cpp:539
msgid "Selected Tracks"
msgstr "Wybrane utwory"
#: actionclasses.cpp:609
msgid "Now"
msgstr "Teraz"
#: actionclasses.cpp:610
msgid "After Current Track"
msgstr "Za bieżącym utworem"
#: actionclasses.cpp:611
msgid "After Queue"
msgstr "Za kolejką"
#: pluginmanager.cpp:96
msgid ""
"<p>KLibLoader could not load the plugin:"
"<br/><i>%1</i></p>"
"<p>Error message:"
"<br/><i>%2</i></p>"
msgstr ""
"<p>KLibLoader nie mógł wczytać wtyczki:"
"<br/><i>%1</i></p>"
"<p>Komunikat błędu:"
"<br/><i>%2</i></p>"
#: pluginmanager.cpp:177 queuemanager.cpp:70 statistics.cpp:129
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: pluginmanager.cpp:178
msgid "Library"
msgstr "Biblioteka"
#: pluginmanager.cpp:179
msgid "Authors"
msgstr "Autorzy"
#: pluginmanager.cpp:180
msgid "Email"
msgstr "E-mail"
#: pluginmanager.cpp:181
msgid "Version"
msgstr "Wersja"
#: pluginmanager.cpp:182
msgid "Framework Version"
msgstr "Wersja wsparcia"
#: pluginmanager.cpp:186
msgid "Plugin Information"
msgstr "Informacje o wtyczce"
#: scripts/graphequalizer/main.cpp:24
msgid "An Amarok Equalizer using a line graph"
msgstr "Korektor Amaroka używający wykresu liniowego"
#. i18n: file ./scripts/graphequalizer/eqdialog.ui line 16
#: rc.cpp:83 scripts/graphequalizer/main.cpp:30
#, no-c-format
msgid "Graph Equalizer"
msgstr "Korektor graficzny"
#: equalizersetup.cpp:60
msgid "Equalizer"
msgstr "Korektor"
#: equalizersetup.cpp:73
msgid "Presets:"
msgstr "Zestawy:"
#: equalizersetup.cpp:80
msgid "Add new preset"
msgstr "Dodaj nowy zestaw"
#: equalizersetup.cpp:85
msgid "Manage presets"
msgstr "Zarządzaj zestawami"
#. i18n: file ./scripts/graphequalizer/eqdialog.ui line 31
#: equalizersetup.cpp:93 rc.cpp:86
#, no-c-format
msgid "Enable Equalizer"
msgstr "Włącz korektor"
#: equalizersetup.cpp:113
msgid "Pre-amp"
msgstr "Wzmocnienie"
#: equalizerpresetmanager.cpp:85 equalizerpresetmanager.cpp:127
#: equalizerpresetmanager.cpp:136 equalizersetup.cpp:233
#: equalizersetup.cpp:417 equalizersetup.cpp:492
msgid "Manual"
msgstr "Ręcznie"
#: equalizerpresetmanager.cpp:85 equalizerpresetmanager.cpp:135
#: equalizersetup.cpp:234 equalizersetup.cpp:301
msgid "Zero"
msgstr "Zero"
#: equalizersetup.cpp:367
msgid "Add Equalizer Preset"
msgstr "Dodaj zestaw Korektora"
#: equalizersetup.cpp:368
msgid "Enter preset name:"
msgstr "Podaj nazwę zestawu:"
#: equalizerpresetmanager.cpp:106 equalizersetup.cpp:373
msgid "A preset with the name %1 already exists. Overwrite?"
msgstr "Zestaw o nazwie %1 już istnieje. Zastąpić?"
#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Łukasz Derkacz (obecny tłumacz), Cezary Morga "
#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "lderkacz@gmail.com"
#: magnatunebrowser/magnatuneartistinfobox.cpp:46
msgid "Fetching Artist Info"
msgstr "Pobieranie informacji o wykonawcy"
#: magnatunebrowser/magnatunelistview.cpp:34
msgid "Artist/Album/Track"
msgstr "Wykonawca/Album/Utwór"
#: magnatunebrowser/magnatunelistview.cpp:35
msgid "Duration"
msgstr "Czas trwania"
#: magnatunebrowser/magnatunexmlparser.cpp:50
msgid ""
"Magnatune.com database update complete. Added %1 tracks on %2 albums from %3 "
"artists"
msgstr ""
"Uaktualnianie bazy danych Magnatune.com ukończone. Dodano %1 utworów z %2 "
"albumów wykonywanych przez %3 wykonawców"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:227
msgid "Add artist to playlist"
msgstr "Dodaj wykonawcę do listy odtwarzania"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:230
msgid "Add album to playlist"
msgstr "Dodaj album do listy odtwarzania"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:231
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:235
msgid "Purchase album"
msgstr "Kup album"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:234
msgid "Add track to playlist"
msgstr "Dodaj utwór do listy odtwarzania"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:295
msgid "Genre: "
msgstr "Gatunek: "
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:301
#, fuzzy
msgid "Redownload"
msgstr "&Pobierz ponownie"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:319
msgid "Purchase Album"
msgstr "Kup album"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:324
msgid "Update"
msgstr "Uaktualnij"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:326
msgid "Show Info"
msgstr "Pokaż informację"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:350
msgid "Downloading Magnatune.com Database"
msgstr "Pobieranie bazy danych Magnatune.com"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:508
msgid ""
"Welcome to Amarok's integrated Magnatune.com store. If this is the first time "
"you run it, you must update the database by pressing the 'Update' button below."
msgstr ""
"Witamy w zintegrowanym sklepie Magnatune.com Amaroka. Jeżeli uruchamiasz go po "
"raz pierwszy, musisz uaktualnić bazę danych poprzez naciśnięcie przycisku "
"\"Uaktualnij\" poniżej."
#: magnatunebrowser/magnatunepurchasehandler.cpp:115
msgid "Processing Payment"
msgstr "Przetwarzanie płatności"
#: magnatunebrowser/magnatuneredownloadhandler.cpp:54
msgid "No purchases found!"
msgstr "Nie znaleziono żadnych zakupów!"
#: magnatunebrowser/magnatuneredownloadhandler.cpp:55
msgid "No previous purchases have been found. Nothing to redownload..."
msgstr ""
"Nie znaleziono żadnych poprzednich zakupów. Nie ma nic do ponownego pobrania..."
#: magnatunebrowser/magnatuneredownloadhandler.cpp:126
msgid "Could not re-download album"
msgstr "Nie można było ponownie pobrać albumu"
#: magnatunebrowser/magnatuneredownloadhandler.cpp:127
msgid "There seems to be a problem with the selected redownload info file."
msgstr ""
"Wygląda na to, że jest jakiś problem z wybranym plikiem informacji o ponownym "
"pobraniu."
#: magnatunebrowser/magnatunealbumdownloader.cpp:57
msgid "Downloading album"
msgstr "Pobieranie albumu"
#: magnatunebrowser/magnatunealbumdownloader.cpp:72
msgid "Downloading album cover"
msgstr "Pobieranie okładki albumu"
#: magnatunebrowser/magnatunealbumdownloader.cpp:123
msgid "Adding album cover to collection"
msgstr "Dodaj okładkę albumu do kolekcji"
#: mediabrowser.cpp:184
msgid "No Device Available"
msgstr "Żadne urządzenie nie jest dostępne"
#: mediabrowser.cpp:250
msgid "Connect"
msgstr "Połącz"
#: mediabrowser.cpp:251
msgid "Connect media device"
msgstr "Podłącz urządzenie mediów"
#: mediabrowser.cpp:253
msgid "Disconnect"
msgstr "Rozłącz"
#: mediabrowser.cpp:254
msgid "Disconnect media device"
msgstr "Rozłącz urządzenie mediów"
#: mediabrowser.cpp:256
msgid "Transfer"
msgstr "Przenieś"
#: mediabrowser.cpp:257 mediabrowser.cpp:263
msgid "Transfer tracks to media device"
msgstr "Przenieś utwory na urządzenie mediów"
#: mediabrowser.cpp:268
msgid "Configure device"
msgstr "Konfiguruj urządzenie"
#: mediabrowser.cpp:285
msgid "Clear filter"
msgstr "Wyczyść filtr"
#: mediabrowser.cpp:286
msgid "Enter space-separated terms to search"
msgstr "Podaj, oddzielone spacjami, kryteria wyszukiwania"
#: mediabrowser.cpp:287
msgid "Click to edit filter"
msgstr "Kliknij, aby edytować filtr"
#: mediabrowser.cpp:304 mediabrowser.cpp:305
msgid "Disable"
msgstr "Wyłącz"
#: mediabrowser.cpp:306 mediabrowser.cpp:307 mediumpluginmanager.cpp:210
#: mediumpluginmanager.cpp:272 mediumpluginmanager.cpp:428
#: mediumpluginmanager.cpp:440
msgid "Do not handle"
msgstr "Nie obsługuj"
#: mediabrowser.cpp:362
msgid ""
"Amarok has detected new portable media devices.\n"
"Go to the \"Media Devices\" pane of the configuration\n"
"dialog to choose a plugin for these devices."
msgstr ""
"Amarok wykrył nowe przenośne urządzenia mediów.\n"
"Przejdź do części konfiguracji \"Urządzenia mediów\",\n"
"by wybrać wtyczkę dla tych urządzeń."
#: mediabrowser.cpp:609
msgid "Cannot remove device because disconnect failed"
msgstr "Nie można usunąć urządzenia, ponieważ rozłączenie się nie powiodło"
#: mediabrowser.cpp:633
msgid "%1 at %2"
msgstr "%1 na %2"
#: mediabrowser.cpp:637
msgid " (mounted at %1)"
msgstr " (zamontowane na %1)"
#: mediabrowser.cpp:1142
msgid "Drag items here to create new playlist"
msgstr "Przeciągnij utwory tutaj by utworzyć nową listę odtwarzania"
#: mediabrowser.cpp:1145
msgid "Drag items here to append to this playlist"
msgstr "Przeciągnij utwory tutaj by dołączyć je do tej listy odtwarzania"
#: mediabrowser.cpp:1148
msgid "Drag items here to insert before this item"
msgstr "Przeciągnij utwory tutaj by włożyć je przed tym utworem"
#: mediabrowser.cpp:1152
msgid "Not visible on media device"
msgstr "Niewidoczne na urządzeniu mediów"
#: mediabrowser.cpp:1156
msgid "In device database, but file is missing"
msgstr "Znajduje się w bazie danych urządzenia, ale brakuje pliku"
#: mediabrowser.cpp:1160
msgid "File on device, but not in device database"
msgstr "Plik znajduje się na urządzeniu, ale nie w bazie danych urządzenia"
#: mediabrowser.cpp:1192 playlist.cpp:4722
msgid "Remote Media"
msgstr "Przenośne media"
#: mediabrowser.cpp:1440 mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2439
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1320
msgid "New Playlist"
msgstr "Nowa lista odtwarzania"
#: mediabrowser.cpp:1489
msgid ""
"<div align=center>"
"<h3>Media Device Browser</h3>Configure your media device and then click the "
"Connect button to access your media device. Drag and drop files to enqueue them "
"for transfer.</div>"
msgstr ""
"<div align=center>"
"<h3>Przeglądarka urządzeń multimedialnych</h3>Skonfiguruj twoje urządzenie "
"mediów i potem kliknij przycisk \"Połącz\", aby uzyskać dostęp do twojego "
"zamontowanego urządzenia multimedialnego. Przeciągnij i upuść pliki poniżej by "
"ustawić je w kolejce do przeniesienia.</div>"
#: mediabrowser.cpp:1519 mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:952
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:1013
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:655
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:687
msgid "Add Directory"
msgstr "Dodaj katalog"
#: mediabrowser.cpp:1519
msgid "Directory Name:"
msgstr "Nazwa katalogu:"
#: mediabrowser.cpp:1596
msgid "Cannot change plugin while operation is in progress"
msgstr "Nie można zmienić wtyczki, kiedy wykonywana jest jakaś czynność"
#: mediabrowser.cpp:1630
msgid ""
"The device %1 was unmounted before it was synchronized. In order to avoid data "
"loss, press the \"Disconnect\" button before unmounting the device."
msgstr ""
"Urządzenie %1 zostało odmontowane zanim zostało zsynchronizowane. Aby uniknąć "
"utraty danych, naciśnij przycisk \"Rozłącz\" przed odmontowaniem urządzenia."
#: mediabrowser.cpp:1659
msgid ""
"The device %1 was removed before it was disconnected. In order to avoid "
"possible data loss, press the \"Disconnect\" button before disconnecting the "
"device."
msgstr ""
"Urządzenie %1 zostało usunięte zanim zostało odłączone. Aby uniknąć utraty "
"danych, naciśnij przycisk \"Rozłącz\" przed odłączeniem urządzenia."
#: mediabrowser.cpp:1768
msgid "The requested media device could not be loaded"
msgstr "Żądane urządzenie mediów nie mogło zostać załadowane"
#: mediabrowser.cpp:1839
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 track in queue\n"
"%n tracks in queue"
msgstr ""
"jeden utwór w kolejce\n"
"%n utwory w kolejce\n"
"%n utworów w kolejce"
#: mediabrowser.cpp:1842
msgid " (%1)"
msgstr " (%1)"
#: mediabrowser.cpp:1848
msgid " - %1 of %2 available"
msgstr "- %1 z %2 dostępne"
#: mediabrowser.cpp:2113
#, c-format
msgid "Not a playlist file: %1"
msgstr "Plik nie zawiera listy utworów: %1"
#: mediabrowser.cpp:2121 mediabrowser.cpp:2256
#, c-format
msgid "Failed to load playlist: %1"
msgstr "Nie udało się załadować listy odtwarzania: %1"
#: mediabrowser.cpp:2298
#, c-format
msgid "Track already queued for transfer: %1"
msgstr "Utwór już jest skolejkowany do transferu: %1"
#: mediabrowser.cpp:2456
#, c-format
msgid "could not execute %1"
msgstr "nie można było wykonać %1"
#: mediabrowser.cpp:2503
msgid "Media Device: Copying %1 to %2 failed"
msgstr "Urządzenie mediów: Kopiowanie %1 do %2 nie powiodło się"
#: mediabrowser.cpp:2515
msgid "Media Device: Reading tags from %1 failed"
msgstr "Urządzenie mediów: Odczytywanie znaczników z %1 nie powiodło się"
#: mediabrowser.cpp:2614
msgid "Transfer in progress. Finish or stop after current track?"
msgstr ""
"Przenoszenie jest już rozpoczęte. Zakończyć czy zatrzymać po bieżącym utworze?"
#: mediabrowser.cpp:2615
msgid "Stop Transfer?"
msgstr "Zatrzymać przenoszenie?"
#: mediabrowser.cpp:2616
msgid "&Finish"
msgstr "&Zakończ"
#. i18n: file ./scriptmanagerbase.ui line 109
#: mediabrowser.cpp:2617 rc.cpp:74
#, no-c-format
msgid "&Stop"
msgstr "&Zatrzymaj"
#: mediabrowser.cpp:2689 mediabrowser.cpp:3252
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 track to be deleted\n"
"%n tracks to be deleted"
msgstr ""
"jeden utwór do skasowania\n"
"%n utwory do skasowania\n"
"%n utworów do skasowania"
#: mediabrowser.cpp:2698
msgid "Failed to purge podcasts already played"
msgstr "Nie udało się wyczyścić podcastów już odtworzonych"
#: mediabrowser.cpp:2705
#, c-format
msgid ""
"_n: Purged 1 podcasts already played\n"
"Purged %n podcasts already played"
msgstr ""
"Wyczyszczono jeden już odtworzony podcast\n"
"Wyczyszczono %n już odtworzone podcasty\n"
"Wyczyszczono %n już odtworzonych podcastów"
#: mediabrowser.cpp:2726
msgid "Device successfully connected"
msgstr "Urządzenie zostało pomyślnie podłączone"
#: mediabrowser.cpp:2765
msgid ""
"Post-disconnect command failed, before removing device, please make sure that "
"it is safe to do so."
msgstr ""
"Wykonanie komendy po rozłączeniu nie powiodło się. Przed odłączeniem urządzenia "
"proszę się upewnić, że uczynienie tego jest bezpieczne."
#: mediabrowser.cpp:2770
msgid "Device successfully disconnected"
msgstr "Urządzenie zostało pomyślnie odłączone"
#: mediabrowser.cpp:3002
#, c-format
msgid "Track already on media device: %1"
msgstr "Utwór już istnieje na urządzeniu mediów: %1"
#: mediabrowser.cpp:3054
#, c-format
msgid "Track not playable on media device: %1"
msgstr "Utwór nie nadaje się do odtworzenia na urządzeniu mediów: %1"
#: mediabrowser.cpp:3074
#, c-format
msgid "Failed to copy track to media device: %1"
msgstr "Nie udało się skopiować utworu na urządzenie mediów: %1"
#: mediabrowser.cpp:3145
#, c-format
msgid ""
"_n: One track not playable on media device\n"
"%n tracks not playable on media device"
msgstr ""
"Jeden utwór nie nadaje się do odtworzenia na urządzeniu mediów\n"
"%n utwory nie nadają się do odtworzenia na urządzeniu mediów\n"
"%n utworów nie nadaje się do odtworzenia na urządzeniu mediów"
#: mediabrowser.cpp:3151
#, c-format
msgid ""
"_n: One track already on media device\n"
"%n tracks already on media device"
msgstr ""
"Jeden utwór już istnieje na urządzeniu mediów\n"
"%n utwory już istnieją na urządzeniu mediów\n"
"%n utworów już istnieje na urządzeniu mediów"
#: mediabrowser.cpp:3154
#, c-format
msgid ""
"_n: , one track already on media device\n"
", %n tracks already on media device"
msgstr ""
", jeden utwór już istnieje na urządzeniu mediów\n"
", %n utwory już istnieją na urządzeniu mediów\n"
", %n utworów już istnieje na urządzeniu mediów"
#: mediabrowser.cpp:3160
#, c-format
msgid ""
"_n: One track was not transcoded\n"
"%n tracks were not transcoded"
msgstr ""
"Jeden utwór nie został przekonwertowany\n"
"%n utwory nie zostały przekonwertowane\n"
"%n utworów nie zostało przekonwertowanych"
#: mediabrowser.cpp:3163
#, c-format
msgid ""
"_n: , one track was not transcoded\n"
", %n tracks were not transcoded"
msgstr ""
", jeden utwór nie został przekonwertowany\n"
", %n utwory nie zostały przekonwertowane\n"
", %n utworów nie zostało przekonwertowanych"
#: mediabrowser.cpp:3167
msgid " (no transcode script running)"
msgstr " (nie jest uruchomiony żaden skrypt konwertujący)"
#: mediabrowser.cpp:3172
msgid "The following tracks were not transferred: "
msgstr "Poniższe utwory nie zostały przeniesione: "
#: mediabrowser.cpp:3257
#, c-format
msgid ""
"_n: "
"<p>You have selected 1 track to be <b>irreversibly</b> deleted.\n"
"<p>You have selected %n tracks to be <b>irreversibly</b> deleted."
msgstr ""
"<p>Wybrałeś jeden utwór do <b>nieodwracalnego</b> usunięcia.\n"
"<p>Wybrałeś %n utwory do <b>nieodwracalnego</b> usunięcia.\n"
"<p>Wybrałeś %n utworów do <b>nieodwracalnego</b> usunięcia."
#: mediabrowser.cpp:3502
msgid ""
"The XML in the transferlist was invalid. Please report this as a bug to the "
"Amarok developers. Thank you."
msgstr ""
"Kod XML w liście odtwarzania był nieprawidłowy. Proszę zgłosić to jako błąd do "
"twórców Amarok. Dziękujemy."
#: mediabrowser.cpp:3617
msgid "Transfer Queue"
msgstr "Kolejka przenoszenia"
#: mediabrowser.cpp:3787
msgid "&Remove From Queue"
msgstr "&Usuń z kolejki"
#: mediabrowser.cpp:3789
msgid "&Clear Queue"
msgstr "&Wyczyść kolejkę"
#: mediabrowser.cpp:3790
msgid "&Start Transfer"
msgstr "&Rozpocznij przenoszenie"
#: podcastsettings.cpp:66 podcastsettings.cpp:77
#, c-format
msgid ""
"_: change options\n"
"Configure %1"
msgstr "Konfiguruj %1"
#: podcastsettings.cpp:69 podcastsettings.cpp:80
#, fuzzy
msgid "Reset"
msgstr "Reset"
#: equalizerpresetmanager.cpp:36 equalizerpresetmanager.cpp:43
msgid "Presets"
msgstr "Zestawy"
#: equalizerpresetmanager.cpp:51 playlistbrowseritem.cpp:410
#: playlistbrowseritem.cpp:894
msgid "&Rename"
msgstr "&Zmień nazwę"
#: equalizerpresetmanager.cpp:100
msgid "Rename Equalizer Preset"
msgstr "Zmień nazwę zestawu Korektora"
#: equalizerpresetmanager.cpp:101
msgid "Enter new preset name:"
msgstr "Podaj nową nazwę zestawu:"
#: equalizerpresetmanager.cpp:121
msgid ""
"All presets will be deleted and defaults will be restored. Are you sure?"
msgstr ""
"Wszystkie zestawy zostaną usunięte i zostaną przywrócone wartości domyślne. Czy "
"jesteś pewien?"
#: queuemanager.cpp:90
msgid ""
"<div align=center>"
"<h3>The Queue Manager</h3>To create a queue, <b>drag</b> "
"tracks from the playlist, and <b>drop</b> them here."
"<br>"
"<br>Drag and drop tracks within the manager to resort queue orders.</div>"
msgstr ""
"<div align=center>"
"<h3>Menedżer kolejkowania</h3>"
"<br>By utworzyć kolejkę <b>przeciągnij</b> utwory z okna listy odtwarzania, <b>"
"upuść</b> je tutaj by dodać je do kolejki."
"<br>"
"<br>Przeciągaj i upuszczaj utwory wewnątrz menedżera by pozmieniać porządek "
"kolejki.</div>"
#: playlistwindow.cpp:150 queuemanager.cpp:291
msgid "Queue Manager"
msgstr "Menedżer kolejkowania"
#: queuemanager.cpp:308
msgid "Move up"
msgstr "Przenieś w górę"
#: queuemanager.cpp:309
msgid "Move down"
msgstr "Przenieś w dół"
#: queuemanager.cpp:311
msgid "Enqueue track"
msgstr "Wykolejkuj utwór"
#: queuemanager.cpp:312
msgid "Clear queue"
msgstr "Wyczyść kolejkę"
#: main.cpp:31
msgid "Ain't afraid of no bugs"
msgstr "Nie boi się żadnych błędów"
#: main.cpp:32
msgid "Developer (Untouchable)"
msgstr "Programista (niedotykalski)"
#: main.cpp:33
msgid "Babe-Magnet"
msgstr "Babe-Magnet"
#: main.cpp:34
msgid "Stud (muesli)"
msgstr "Ogier (muesli)"
#: main.cpp:36
msgid "733t code, OSD improvement, patches (Larson)"
msgstr "Kod 733t, udoskonalenia OSD, łaty (Larson)"
#: main.cpp:37
msgid "Opera owns your mom"
msgstr "Opera ma twoją mamę"
#: main.cpp:38
msgid "Developer (illissius)"
msgstr "Programista (illissius)"
#: main.cpp:39
msgid "The Beard"
msgstr "The Beard"
#: main.cpp:40
msgid "Developer (eean)"
msgstr "Programista (eean)"
#: main.cpp:41
msgid "IROCKSOHARD"
msgstr "IROCKSOHARD"
#: main.cpp:42
msgid "Developer (jefferai)"
msgstr "Programista (jefferai)"
#: main.cpp:43
msgid "It's good, but it's not irssi"
msgstr "To jest dobre, ale to nie jest irssi"
#: main.cpp:44
msgid "Project founder (markey)"
msgstr "Twórca projektu (markey)"
#: main.cpp:45
msgid "Easily the most compile-breaks ever!"
msgstr "Jak dotąd największe złagodzenie przerw w kompilacji!"
#: main.cpp:46
msgid "Developer (aumuell)"
msgstr "Programista (aumuell)"
#: main.cpp:47
msgid "Turtle-Power"
msgstr "Turtle-Power"
#: main.cpp:48
msgid "Cowboy mxcl"
msgstr "Cowboy mxcl"
#: main.cpp:49
msgid "Purple is not girly!"
msgstr "Różowy nie jest dziewczęcy!"
#: main.cpp:50
msgid "DCOP, improvements, Preci-i-o-u-u-s handbook maintainer (madpenguin8)"
msgstr ""
"DCOP, usprawnienia, Najdro-o-o-ż-sz-szy opiekun poradnika (madpenguin8)"
#: main.cpp:51
msgid "Meet me at the Amarok Bar!"
msgstr "Spotkajmy się w barze Amarok!"
#: main.cpp:52
msgid "Developer (foreboy)"
msgstr "Programista (foreboy)"
#: main.cpp:53
msgid "Spaghetti Coder"
msgstr "Koder spaghetti"
#: main.cpp:54
msgid "Playlist-browser, cover-manager (teax)"
msgstr "Przeglądarka listy odtwarzania, menedżer okładek (teax)"
#: main.cpp:55
msgid "And God said, let there be Mac"
msgstr "I rzekł Bóg, nie stanie się Mac"
#: main.cpp:56
msgid "Amarok logo, splash screen, icons"
msgstr "Logo Amaroka, ekran powitalny, ikony"
#: main.cpp:57
#, fuzzy
msgid "Surfin' down under"
msgstr "Surfując w Australii"
#: main.cpp:58
msgid "Developer (sebr)"
msgstr "Programista (sebr)"
#: main.cpp:59
msgid "All you need is DCOP"
msgstr "Wszystko czego potrzebujesz to DCOP"
#: main.cpp:60
msgid "DCOP, improvements, cleanups, i18n (berkus)"
msgstr "DCOP, udoskonalenia, porządkowanie, i18n (berkus)"
#: main.cpp:63
msgid "Analyzers, patches, shoutcast"
msgstr "Analizatory, łaty, shoutcast"
#: main.cpp:64 main.cpp:67 main.cpp:93
msgid "Patches"
msgstr "Łaty"
#: main.cpp:65
msgid "MySQL support"
msgstr "Obsługa MySQL"
#: main.cpp:66
msgid "Postgresql support"
msgstr "Obsługa PostgreSQL"
#: main.cpp:68
msgid "podcast code improvements"
msgstr "usprawnienia kodu podcastów"
#: main.cpp:69
msgid "roKymoter (dangle)"
msgstr "roKymoter (dangle)"
#: main.cpp:70
msgid "First-run wizard, usability"
msgstr "Asystent pierwszego uruchomienia, funkcjonalność"
#: main.cpp:71
msgid "roKymoter (hydrogen)"
msgstr "roKymoter (hydrogen)"
#: main.cpp:72
msgid "graphics, splash-screen"
msgstr "grafika, ekran powitalny"
#: main.cpp:73
msgid "Analyzers, Context Browser and systray eye-candy"
msgstr "Analizatory, przeglądarka kontekstowa i efekty na tacce systemowej"
#: main.cpp:74
msgid "icons and image work"
msgstr "Ikony i obrazy"
#: main.cpp:75
msgid "dialog to filter the collection titles"
msgstr "okno filtrowania tytułów kolekcji"
#: main.cpp:76
msgid "Live CD, Bug squashing (oggb4mp3)"
msgstr "Live CD, naprawianie błędów (oggb4mp3)"
#: main.cpp:77
msgid ""
"handbook enhancements, translations, bug fixes, screenshots, roKymoter "
"(apachelogger)"
msgstr ""
"usprawnienia podręcznika, tłumaczenia, poprawki błędów, zrzuty ekranu, "
"roKymoter(apachelogger)"
#: main.cpp:78
msgid "Tester, IRC channel operator, whipping"
msgstr "Tester, operator kanału IRC, biczowanie"
#: main.cpp:79
msgid "roKymoter, bug fixer and Swedish Bitch (Firetech)"
msgstr "roKymoter, naprawa błędów i Swedish Bitch (Firetech)"
#. i18n: file ./Options2.ui line 38
#: main.cpp:80 rc.cpp:1246
#, no-c-format
msgid "Icons"
msgstr "Ikony"
#: main.cpp:81
msgid "Konqueror Sidebar, some DCOP methods"
msgstr "Pasek boczny Konquerora, pewne metody DCOP"
#: main.cpp:82
msgid "Dynamic Collection, label support, patches"
msgstr "Dynamiczna kolekcja, obsługa etykiet, łaty"
#: main.cpp:83
msgid "FHT routine, bugfixes"
msgstr "Procedury FHT, poprawki"
#: main.cpp:84
msgid "K3B export code"
msgstr "Kod eksportu K3B"
#: main.cpp:85
msgid "Splash screen"
msgstr "Ekran powitalny"
#: main.cpp:86
msgid "Magnatune.com store integration (nhnFreespirit)"
msgstr "Integracja ze sklepem Magnatune.com (nhnFreespirit)"
#: main.cpp:87
msgid "Website hosting"
msgstr "Prowadzenie strony internetowej"
#: main.cpp:88
msgid "Bugfixes, PostgreSQL support"
msgstr "Poprawki błędów, obsługa PostgreSQL"
#: main.cpp:89
msgid "Wikipedia support, patches"
msgstr "Obsługa Wikipedii, łaty"
#: main.cpp:90
msgid "MAS engine"
msgstr "Moduł MAS"
#: main.cpp:91
msgid "Audioscrobbler support"
msgstr "Wsparcie Audioscrobblera"
#: main.cpp:92
msgid "TagLib & ktrm code"
msgstr "TagLib i kod ktrm"
#: main.cpp:94
msgid "Loadsa stuff"
msgstr "Masa rzeczy"
#: main.cpp:95
msgid "Patches, Bugfixes"
msgstr "Łaty, Poprawki"
#: main.cpp:96
msgid "roKymoter (sven423)"
msgstr "roKymoter (sven423)"
#: main.cpp:97
msgid "Graphics, splash-screen (vnizzz)"
msgstr "Grafika, ekran powitalny (vnizzz)"
#: main.cpp:98
msgid "Tester, patches"
msgstr "Tester, łaty"
#: multitabbar.cpp:176
msgid "Browsers"
msgstr "Przeglądarki"
#: tagdialog.cpp:301
msgid "Generating audio fingerprint..."
msgstr "Generowanie podpisu dźwięku..."
#: tagdialog.cpp:312
msgid ""
"Tunepimp (MusicBrainz tagging library) returned the following error: \"%1\"."
msgstr ""
"Tunepimp (biblioteka znaczników MusicBrainz) zwróciła następujący błąd: \"%1\"."
#: tagdialog.cpp:322
msgid "The track was not found in the MusicBrainz database."
msgstr "Nie odnaleziono utworu w bazie danych MusicBrainz."
#: tagdialog.cpp:383
msgid "Summary"
msgstr "Podsumowanie"
#: tagdialog.cpp:384
msgid "Tags"
msgstr "Znaczniki"
#: playlistwindow.cpp:153 tagdialog.cpp:386
msgid "Statistics"
msgstr "Statystyki"
#: tagdialog.cpp:387
msgid "Labels"
msgstr "Etykiety"
#: tagdialog.cpp:505
msgid "Please install MusicBrainz to enable this functionality"
msgstr "Proszę zainstalować MusicBrainz aby uaktywnić tę funkcjonalność"
#: tagdialog.cpp:578
msgid "Tracks by this Artist"
msgstr "Utwory tego wykonawcy"
#: tagdialog.cpp:590
msgid "Albums by this Artist"
msgstr "Albumy tego wykonawcy"
#: tagdialog.cpp:602
msgid "Favorite by this Artist"
msgstr "Ulubione tego wykonawcy"
#: tagdialog.cpp:614
msgid "Favorite on this Album"
msgstr "Ulubione na tym albumie"
#: tagdialog.cpp:621
msgid "Related Artists"
msgstr "Powiązani wykonawcy"
#: tagdialog.cpp:632
msgid "Track Information: %1 by %2"
msgstr "Informacja o ścieżce: %1 wykonywane przez %2"
#: statusbar/queueLabel.cpp:299 tagdialog.cpp:638
msgid "<b>%1</b> by <b>%2</b>"
msgstr "<b>%1</b> wykonywane przez <b>%2</b>"
#: tagdialog.cpp:645
msgid "<b>%1</b> by <b>%2</b> on <b>%3</b>"
msgstr "<b>%1</b> wykonywane przez <b>%2</b> z albumu <b>%3</b>"
#: tagdialog.cpp:669 tagdialog.cpp:915
msgid ""
"_: "
"<tr>"
"<td>Label:</td>"
"<td><b>Value</b></td></tr>\n"
"<tr>"
"<td><nobr>%1:</nobr></td>"
"<td><b>%2</b></td></tr>"
msgstr "<tr><td><nobr>%1:</nobr></td><td><b>%2</b></td></tr>"
#: tagdialog.cpp:676
msgid "Samplerate"
msgstr "Próbkowanie"
#: tagdialog.cpp:677
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: tagdialog.cpp:678
msgid "Format"
msgstr "Format"
#: tagdialog.cpp:687
msgid "First Played"
msgstr "Pierwsze odtworzenie"
#: contextbrowser.cpp:134 tagdialog.cpp:688 tagdialog.cpp:690
msgid "Never"
msgstr "Nigdy"
#: tagdialog.cpp:689
msgid ""
"_: a single item (singular)\n"
"Last Played"
msgstr "Ostatnio odtworzony"
#: tagdialog.cpp:822
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Track\n"
"Information for %n Tracks"
msgstr ""
"Informacja dla jednego utworu\n"
"Informacja dla %n utworów\n"
"Informacja dla %n utworów"
#: tagdialog.cpp:913
#, c-format
msgid ""
"_n: Editing 1 file\n"
"Editing %n files"
msgstr ""
"Edycja jednego pliku\n"
"Edycja %n plików\n"
"Edycja %n plików"
#: tagdialog.cpp:919
msgid "Rated Songs"
msgstr "Notowane piosenki"
#: tagdialog.cpp:921
msgid "Average Rating"
msgstr "Uśrednione notowanie"
#: tagdialog.cpp:925
msgid "Scored Songs"
msgstr "Punktowane piosenki"
#: tagdialog.cpp:927
msgid "Average Score"
msgstr "Uśredniona punktacja"
#: tagdialog.cpp:1421 tagdialog.cpp:1461
msgid "The file %1 is not writable."
msgstr "Do pliku %1 nie można zapisywać."
#: tagdialog.cpp:1494
msgid ""
"Sorry, the tag for the following files could not be changed:\n"
msgstr ""
"Niestety, znacznik dla następujących plików nie mógł być zmieniony:\n"
#: playlistwindow.cpp:136
msgid "&Add Media..."
msgstr "&Dodaj multimedia..."
#: playlistwindow.cpp:138
msgid "&Add Stream..."
msgstr "&Dodaj strumień..."
#: playlistwindow.cpp:140
msgid "&Save Playlist As..."
msgstr "&Zapisz listę odtwarzania jako..."
#: playlistbrowseritem.cpp:1094 playlistwindow.cpp:144
msgid "Burn to CD"
msgstr "Nagraj na CD"
#: playlistwindow.cpp:146
msgid "Play Media..."
msgstr "Odtwarzaj multimedia..."
#: playlistwindow.cpp:147
msgid "Play Audio CD"
msgstr "Odtwarzaj płytę CD Audio"
#: playlistwindow.cpp:148
msgid "&Play/Pause"
msgstr "Odtwarzanie/&Pauza"
#: playlistwindow.cpp:151
msgid "&Seek Forward"
msgstr "Prze&szukaj do przodu"
#: playlistwindow.cpp:152
msgid "&Seek Backward"
msgstr "Przes&zukaj w tył"
#: playlistwindow.cpp:154
msgid "Update Collection"
msgstr "Uaktualnij kolekcję"
#: playlistwindow.cpp:175
msgid "Play las&t.fm Stream"
msgstr "Odtwarzaj strumień Las&t.fm"
#: playlistwindow.cpp:179 playlistwindow.cpp:186
msgid "Custom Station"
msgstr "Własna stacja"
#: playlistwindow.cpp:180 playlistwindow.cpp:187
msgid "Global Tag Radio"
msgstr "Radio znaczników globalnych"
#: playlistwindow.cpp:182
msgid "Add las&t.fm Stream"
msgstr "Dodaj strumień Las&t.fm"
#: playlistwindow.cpp:189
msgid "Configure &Global Shortcuts..."
msgstr "Konfiguracja skrótów &globalnych..."
#: app.cpp:448 playlistwindow.cpp:191
msgid "Previous Track"
msgstr "Poprzedni utwór"
#: app.cpp:446 playlistwindow.cpp:194
msgid "Next Track"
msgstr "Następny utwór"
#: playlistwindow.cpp:196
msgid "Toggle Focus"
msgstr "Przełącz aktywność"
#: contextbrowser.cpp:242 playlistwindow.cpp:275
msgid "S&earch:"
msgstr "S&zukaj:"
#: playlistwindow.cpp:276
msgid "Playlist Search"
msgstr "Przeszukiwania listy odtwarzania"
#: playlistwindow.cpp:291
msgid ""
"Enter space-separated terms to search in the playlist.\n"
"\n"
"Advanced, Google-esque syntax is also available;\n"
"see the handbook (The Playlist section of chapter 4) for details."
msgstr ""
"Podaj, oddzielone spacją, wyrażenia, które będą szukane w liście odtwarzania.\n"
"\n"
"Zaawansowana składnia Google jest także dostępna, \n"
"więcej informacji w podręczniku (W sekcji \"Lista odtwarzania\" rozdziału 4.)."
#: playlistwindow.cpp:296
msgid "Click to edit playlist filter"
msgstr "Kliknij, aby edytować filtr listy odtwarzania"
#: playlistwindow.cpp:360
msgid "&Cover Manager"
msgstr "&Menedżer okładek"
#: playlistwindow.cpp:363 sliderwidget.cpp:440
msgid "&Equalizer"
msgstr "&Korektor"
#: playlistwindow.cpp:384 playlistwindow.cpp:1045
msgid "Hide Toolbar"
msgstr "Ukryj pasek narzędzi"
#: playlistwindow.cpp:384 playlistwindow.cpp:1045
msgid "Show Toolbar"
msgstr "Pokaż pasek narzędzi"
#: playlistwindow.cpp:385 playlistwindow.cpp:1049
msgid "Hide Player &Window"
msgstr "Ukryj &okno odtwarzacza"
#: playlistwindow.cpp:385 playlistwindow.cpp:1049
msgid "Show Player &Window"
msgstr "Pokaż &okno odtwarzacza"
#: playlistwindow.cpp:401
msgid "E&ngage"
msgstr "&Odtwarzanie"
#: playlistwindow.cpp:403
msgid "&Mode"
msgstr "&Tryb"
#: playlistwindow.cpp:451
msgid "Context"
msgstr "Kontekst"
#: playlistwindow.cpp:460
msgid "Magnatune"
msgstr "Magnatune"
#: mediumpluginmanager.cpp:57 playlistwindow.cpp:465
msgid "Devices"
msgstr "Urządzenia"
#: playlistwindow.cpp:875
msgid "Play Media (Files or URLs)"
msgstr "Odtwarzaj media (pliki lub URL)"
#: playlistwindow.cpp:875
msgid "Add Media (Files or URLs)"
msgstr "Dodaj media (pliki lub URL)"
#: playlistwindow.cpp:894
msgid "Add Stream"
msgstr "Dodaj strumień"
#: playlistbrowseritem.cpp:1215 playlistbrowseritem.cpp:2142
#: playlistbrowseritem.cpp:2802 playlistwindow.cpp:894
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: configdialog.cpp:301 playlistwindow.cpp:1143
msgid "Media Device"
msgstr "Media"
#: playlist.cpp:3774 playlistwindow.cpp:1177
msgid "Repopulate"
msgstr "Zapełnij"
#: playlistwindow.cpp:1180
msgid "Turn Off"
msgstr "Wyłącz"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:124
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:125
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:126
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:389
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:394
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:398 transferdialog.cpp:76
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:165
msgid "Could not connect to iFP device"
msgstr "Nie można było podłączyć się do urządzenia iFP"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:171
msgid "iFP: A suitable iRiver iFP device could not be found"
msgstr "iFP: Odpowiednie urządzenie iRiver iFP nie zostało odnalezione"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:181
msgid "iFP: Could not get a USB device handle"
msgstr "iFP: Nie można było uzyskać uchwytu urządzenia USB"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:192
msgid "iFP: Device is busy"
msgstr "iFP: Urządzenie jest zajęte"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:203
msgid "iFP: Could not open device"
msgstr "iFP: Nie można było otworzyć urządzenia"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:459
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:341
msgid "Choose a Download Directory"
msgstr "Wybierz katalog przesyłania"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:529
msgid "Directory cannot be deleted: '%1'"
msgstr "Katalog nie może zostać skasowany: \"%1\""
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:536
msgid "File does not exist: '%1'"
msgstr "Plik nie istnieje: \"%1\""
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:567
msgid "Cannot enter directory: '%1'"
msgstr "Nie można wejść do katalogu: \"%1\""
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:653
msgid "Download"
msgstr "Pobieranie"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:81
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:125
msgid "NJB Media device"
msgstr "Urządzenie mediów NJB"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:77 mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:90
msgid "Special device functions"
msgstr "Specjalne funkcje urządzenia"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:92
msgid "Special functions of your jukebox"
msgstr "Specjalne funkcje Twojej szafy grającej"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:203
msgid "Could not connect to Nomad device"
msgstr "Nie można było podłączyć się do urządzenia Nomad"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:209
msgid "A suitable Nomad device could not be found"
msgstr "Odpowiednie urządzenie Nomad nie zostało odnalezione"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:219
msgid "Nomad device could not be opened"
msgstr "Urządzenie Nomad nie mogło zostać otworzone"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:322
msgid "Deleting failed"
msgstr "Usuwanie nie powiodło się"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:322
msgid "Deleting track(s) failed."
msgstr "Usuwanie utworu(ów) nie powiodło się."
#: filebrowser.cpp:483 mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:725
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:417
msgid "Move Files To Collection"
msgstr "Przenieś pliki do kolekcji"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:439
msgid "Not a valid mp3 file"
msgstr "Niepoprawny plik mp3"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:450
msgid "Copying / Sent %1%..."
msgstr "Kopiowanie / wysłano %1 %..."
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:639
msgid "Download file"
msgstr "Pobierz plik"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:640
msgid "Download to collection"
msgstr "Pobierz do kolekcji"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1311
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:643
#: mediadevice/riokarma/riokarmamediadevice.cpp:394
msgid "Delete from device"
msgstr "Usuń z urządzenia"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:896
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 track found on device\n"
"%n tracks found on device "
msgstr ""
"Jeden utwór znaleziony na urządzeniu\n"
"%n utwory znalezione na urządzeniu\n"
"%n utworów znalezionych na urządzeniu"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:897
msgid "On auxiliary power"
msgstr "Na zasilaniu zewnętrznym"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:897
msgid "On main power"
msgstr "Na zasilaniu głównym"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:898
msgid "Battery charging"
msgstr "Ładowanie akumulatora"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:898
msgid "Battery not charging"
msgstr "Akumulator nie ładowany"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1242
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:899
msgid "Battery level: "
msgstr "Poziom baterii"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1249
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:901
msgid "Player Information for "
msgstr "Informacja o odtwarzaczu dla "
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:902
msgid "Power status: "
msgstr "Stan zasilania: "
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:903
msgid "Battery status: "
msgstr "Stan baterii: "
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1257
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:908
msgid "Player not connected"
msgstr "Odtwarzacz nie podłączony"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1260
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:911
msgid "Device information"
msgstr "Informacja o urządzeniu"
#: contextbrowser.cpp:1422 mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:233
#: mediadevice/njb/track.cpp:72 mediadevice/njb/track.cpp:206
msgid "Unknown artist"
msgstr "Nieznany wykonawca"
#: contextbrowser.cpp:1420 mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:224
#: mediadevice/njb/track.cpp:82 mediadevice/njb/track.cpp:208
msgid "Unknown album"
msgstr "Nieznany album"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:215 mediadevice/njb/track.cpp:92
#: mediadevice/njb/track.cpp:204
msgid "Unknown title"
msgstr "Nieznany tytuł"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:242 mediadevice/njb/track.cpp:210
msgid "Unknown genre"
msgstr "Nieznany gatunek"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:62
msgid "MTP Media Device"
msgstr "Urządzenie mediów MTP"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:79
msgid "Special functions of your device"
msgstr "Specjalne funkcje Twojego urządzenia"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:164
#: mediadevice/riokarma/riokarmamediadevice.cpp:96
msgid "Could not send track"
msgstr "Nie można było wysłać utworu"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:206
msgid "Cannot determine a valid file type"
msgstr "Nie można określić właściwego typu pliku"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:285
msgid "Cannot create parent folder. Check your structure."
msgstr "Nie można utworzyć katalogu nadrzędnego. Proszę sprawdzić hierarchię."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:310
msgid "File write failed"
msgstr "Zapisywanie do pliku nie powiodło się"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:552
msgid "Unknown Artist"
msgstr "Nieznany wykonawca"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:557
msgid "Unknown Album"
msgstr "Nieznany album"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:560
msgid "Unknown Genre"
msgstr "Nieznany gatunek"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:683
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:707
msgid "Could not copy track from device."
msgstr "Nie można było skopiować utworu z urządzenia."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:911
msgid "Could not save playlist."
msgstr "Nie można było zapisać listy odtwarzania."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:926
msgid "Could not create new playlist on device."
msgstr "Nie można było utworzyć nowej listy odtwarzania na urządzeniu."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:940
msgid "Could not update playlist on device."
msgstr "Nie można było uaktualnić listy odtwarzania na urządzeniu."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1030
msgid "Could not delete item"
msgstr "Nie można było usunąć elementu"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1043
msgid "Delete failed"
msgstr "Usuwanie nie powiodło się"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1094
msgid "Could not connect to MTP Device"
msgstr "Nie można było podłączyć się do urządzenia MTP"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1104
msgid "MTP device could not be opened"
msgstr "Urządzenie MTP nie mogło zostać otworzone"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1245
msgid "Secure time: "
msgstr "Bezpieczny czas: "
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1246
msgid "Supported file types: "
msgstr "Obsługiwane typy plików: "
#: filebrowser.cpp:182 mediadevice/daap/daapclient.cpp:263
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:946
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2260
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1300
msgid "&Copy Files to Collection..."
msgstr "&Kopiuj pliki do kolekcji..."
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2303
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1301
msgid "Make Media Device Playlist"
msgstr "Stwórz listę odtwarzania urządzeń mediów"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1302
msgid "Refresh Cover Images"
msgstr "Odśwież obrazki okładek"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1345
#, c-format
msgid ""
"_n: "
"<p>You are updating cover art for 1 track. This may take some time.\n"
"<p>You are updating cover art for %n tracks. This may take some time."
msgstr ""
"<p>Okładka dla jednego utworu jest uaktualniania. To może trochę potrwać.\n"
"<p>Okładki dla %n utworów są uaktualniane. To może trochę potrwać.\n"
"<p>Okładki dla %n utworów są uaktualniane. To może trochę potrwać."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1369
msgid "Folder structure:"
msgstr "Hierarchia katalogów:"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1374
msgid "Files copied to the device will be placed in this folder."
msgstr "Pliki kopiowane na urządzenie będą umieszczane w tym katalogu."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1375
msgid "/ is used as folder separator."
msgstr "/ jest używane jako separator katalogów."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1376
msgid "%a will be replaced with the artist name, "
msgstr "%a zostanie zastąpione nazwą wykonawcy, "
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1377
msgid "%b with the album name,"
msgstr "%b nazwą albumu, "
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1378
#, c-format
msgid "%g with the genre."
msgstr "%g gatunkiem."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1379
msgid ""
"An empty path means the files will be placed unsorted in the default music "
"folder."
msgstr ""
"Pusta ścieżka oznacza, że pliki będą umieszczone nieposortowane w domyślnym "
"katalogu muzyki."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1474
msgid "Could not get music from MTP Device"
msgstr "Nie można było pobrać muzyki z urządzenia MTP"
#: mediadevice/daap/daapserver.cpp:74
msgid "%1's Amarok Share"
msgstr "Udziały Amaroka użytkownika %1"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:72
msgid "Shared Music"
msgstr "Muzyka współdzielona"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:85
msgid "Add computer"
msgstr "Dodaj komputer"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:90
msgid "Share My Music"
msgstr "Współdziel moją muzykę"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:93
msgid "List music from a remote host"
msgstr "Pobierz listę muzyki ze zdalnego komputera"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:94
msgid ""
"If this button is checked, then your music will be exported to the network"
msgstr ""
"Jeśli ten przycisk jest zaznaczony, twoja muzyka będzie wysyłana do sieci"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:243
msgid "&Connect"
msgstr "&Połącz"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:246
msgid "&Remove Computer"
msgstr "&Usuń komputer"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:268
msgid "Track &Information..."
msgstr "&Informacja o utworze..."
#. i18n: file ./mediadevice/daap/addhostbase.ui line 16
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:472 rc.cpp:529
#, no-c-format
msgid "Add Computer"
msgstr "Dodaj komputer"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:486
#, c-format
msgid "Could not resolve %1."
msgstr "Nie można było wybrać %1."
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:516
msgid "Password Required"
msgstr "Wymagane hasło"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:521
msgid "Login"
msgstr "Zaloguj"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:522
msgid "Login to the music share with the password given."
msgstr ""
"Zaloguj do współdzielonego urządzenia muzycznego za pomocą podanego hasła."
#. i18n: file ./dbsetup.ui line 197
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:528 rc.cpp:466 rc.cpp:514
#, no-c-format
msgid "Password:"
msgstr "Hasło:"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:612
msgid "Enabling this may reduce connection times"
msgstr "Włączenie tej opcji może zmniejszyć czas połączeń"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:738
#, c-format
msgid "Loading %1"
msgstr "Wczytywanie %1"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:784
#, c-format
msgid ""
"The following error occurred while trying to connect to the remote server:"
"<br>%1"
msgstr "Następujący błąd wystąpił podczas próby podłączenia do serwera: <br>%1"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:800 playlistbrowseritem.cpp:2546
msgid "Downloading Media..."
msgstr "Pobieranie mediów..."
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:281
msgid "iPod"
msgstr "iPod"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:287
msgid "Stale and Orphaned"
msgstr "Stary i porzucony"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:288
msgid "Update Artwork"
msgstr "Uaktualnij grafiki"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:291
msgid "Set iPod Model"
msgstr "Ustaw model iPoda"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:318
msgid "%1 GB %2 (x%3)"
msgstr "%1 GB %2 (x%3)"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:324
msgid "%1 (x%2)"
msgstr "%1 (x%2)"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:388
msgid ""
"Could not write SysInfo file to iPod (check the permissions of the file \"%1\" "
"on your iPod)"
msgstr ""
"Nie można zapisać pliku SysInfo na iPoda (sprawdź prawa dostępu do pliku \"%1\" "
"na swoim odtwarzaczu iPod)"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:392
msgid "Unable to set iPod model to %1 GB %2 (x%3)"
msgstr "Nie można ustawić modelu iPoda na %1 GB %2 (x%3)"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:400
msgid "Setting iPod model to %1 GB %2 (x%3)"
msgstr "Ustaw model iPoda na %1 GB %2 (x%3)"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:687
msgid "Media Device: Creating directory for file %1 failed"
msgstr "Urządzenie mediów: Nie można było utworzyć katalogu dla pliku %1"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:728
msgid "Flushing iPod filesystem transfer cache"
msgstr "Synchronizacja bufora systemu plików iPoda"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:995
msgid "Media Device: iPod mounted at %1 already locked. "
msgstr "Urządzenie mediów: iPod zamontowany w %1 jest już zablokowany."
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:996
msgid ""
"If you are sure that this is an error, then remove the file %1 and try again."
msgstr "Jeśli jesteś pewien, że jest to błąd, usuń plik %1 i spróbuj ponownie."
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1001
msgid "Remove iTunes Lock File?"
msgstr "Usunąć plik blokujący iTunes?"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1005
msgid "Media Device: removing lockfile %1 failed: %2. "
msgstr "Urządzenie mediów: usuwanie pliku blokującego %1 nie powiodło się: %2."
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1019
msgid "Media Device: failed to create lockfile on iPod mounted at %1: %2"
msgstr ""
"Urządzenie mediów: nie udało się utworzyć pliku blokującego na iPodzie "
"zamontowanym w %1: %2"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1041
#: mediadevice/riokarma/riokarmamediadevice.cpp:291
<