You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
amarok/doc/da/quick.docbook

148 lines
5.2 KiB

This file contains invisible Unicode characters!

This file contains invisible Unicode characters that may be processed differently from what appears below. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal hidden characters.

<chapter id="quick-start">
<title
>&amarok;'s hurtigstart-guide</title>
<para
>Det skal være nemt at lytte til musik. For at hjælpe til med det sørger vi for en startguide som vises første gang &amarok; køres. For de som vil opdatere deres samling senere, eller ikke bruge guiden, findes denne hurtigstartsvejledning. Den hjælper dig med at få &amarok; i gang på nogle minutter.</para>
<sect1 id="collection-building">
<title
>Opbygning af en samling</title>
<screenshot>
<screeninfo
>Skærmaftryk af samlings-browser</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject
><imagedata fileref="collection.png" format="PNG"/></imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
<para
>At opbygge din samling er et væsentligt skridt i brugen af alle &amarok;'s funktioner. Fra samlings-browseren klikkes på knappen <guibutton
>Indstil mapper</guibutton
> der findes i værktøjslinjen. Dernæst vil du vælge hvilke mapper du vil have skal være i din samling fra dialogen <guilabel
>Indstil samling</guilabel
>. Også herfra har du valget <guilabel
>Skan mapper rekursivt</guilabel
>, <guilabel
>Overvåg mapper for ændringer</guilabel
> og <guilabel
>Importér spillelister</guilabel
> der findes i samlingsmapperne. Efter at have valgt dine mapper, og afkrydset alle relevante afkrydsningsfelter, klikkes på <guibutton
>o.k.</guibutton
>-knappen. Efter den første skanning, er din samling opbygget og du kan gå videre til at lave en spilleliste.</para>
</sect1>
<sect1 id="making-playlists">
<title
>Lav en spilleliste</title>
<screenshot>
<screeninfo
>Skærmaftryk af spillelisten</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="play_list.png" format="PNG"/>
</imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
<para
>At lave en spilleliste er lige så simpelt som at trække punkter fra samlings-browserens trævisning hen på spillelisten. For at gøre det nemmere at søge efter punkter, er der et tekstfelt til at filtrere din samling. Begynd blot på at skrive noget i tekstfeltet, så vil trævisningen ændres til kun at vise de relevante resultater. Når du er tilfreds med din spilleliste, kan du gemme de3n ved at klikke på knappen <guibutton
>Gem spilleliste som</guibutton
> der findes i spillelistemenuen.</para>
<screenshot>
<screeninfo
>Skærmaftryk af spillelistebrowseren</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject
><imagedata fileref="playlist_browser.png" format="PNG"/></imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
<para
>Hvis du har dine egne spillelister, kan du tilføje dem i spillelistebrowseren ved at klikke på knappen <guibutton
>Tilføj</guibutton
> og vælge tilvalget <guibutton
>Spilleliste...</guibutton
> i værktøjslinjen. Hvis dine samlingsmapper indeholder spillelisten, og du valgte at importere spillelister i samlingsindstillingen, findes dine spillelister allerede i trævisningen. At højreklikke på en spilleliste i trævisningen giver dig flere valg for hvordan spillelisten skal indlæses.</para>
</sect1>
<sect1 id="streams">
<title
>Lytte til strømme</title>
<para
>Radiostrømme i &amarok; afspilles ved at tilføje dem fra spillistebrowseren. &amarok; levereres med et udvalg af strømme der kan udnyttes af lytterne, meget lækre strømme. At dobbeltklikke på eller trække en indgang indlæser den i spillelisten, og når den er der kan den afspilles. For at tilføje egne strømme til spillelistebrowseren, klik på knappen <guibutton
>Tilføj</guibutton
> i værktøjslinjen og vælg <guibutton
>Radiostrømme...</guibutton
> blandt dropned-feltets alternativer. Efter at have tilføjet en egen strøm kan den også spilles efter den er indlæst i spillelisten.</para>
</sect1>
<sect1 id="audiocd">
<title
>Afspilning af lyd-cd</title>
<screenshot>
<screeninfo
>Skærmaftryk af spillelistens menulinje</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="menubar.png" format="PNG"/>
</imageobject>
</mediaobject>
</screenshot>
<para
>For at afspille en lyd-cd, vælges <menuchoice
><guimenu
>Handlinger</guimenu
><guimenuitem
>Afspil lyd-CD</guimenuitem
></menuchoice
> i spillelistens menulinje. Filsøgeren vil så åbne og vise adskillige mapper og også de cd-spor der er i WAV-format. Træk WAV-filerne hen på spillelisten og klik på <guibutton
>Spil</guibutton
>-knappen.</para>
<note
><para
>Funktionen Afspil lyd-CD bruger audiocd:/ protokollen og er ikke kompatibel med alle de tilgængelige motorer.</para
></note>
</sect1>
<sect1 id="cd-burning">
<title
>Brænd en lyd-cd</title>
<para
>At brænde en lyd-cd i &amarok; er nemt tyakket være integrationen i <ulink url="http://www.k3b.org"
>K3B</ulink
>. For at brænde et album, åbnes først samlings-browseren. Dernæst, ved at ekspandere en artists indgang i trævisningen, højreklikkes på det album du ønsker at brænde. En popop-menu åbnes, klik på <guilabel
>Brænd dette album</guilabel
>, så vil en dialog komme frem der beder dig vælge en tilstand for at brænde. Fra dialogen klikkes på knappen <guibutton
>Lyd-tilstand</guibutton
>, så vil K3B blive åbnet og være parat til at brænde albummet.</para>
<note
><para
>Brændefunktionaliteten er også tilstede i spillelisten. Højreklik blot på et punkt i spillelisten og følg <guilabel
>Brænd</guilabel
>-menuen for flere cd'er og brændetilvalg.</para
></note>
</sect1>
</chapter>