You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
amarok/doc/et/develop.docbook

214 lines
4.4 KiB

<chapter id="developers">
<title
>&amarok;ist arendajatele</title>
<para
>Kui tunned huvi &amarok;i arendamise vastu, olgu siis koodi täiendamise, graafika, dokumentatsiooni või mille tahes muu osas, ära kõhkle ja kirjuta aadressile <email
>amarok-devel@lists.sourceforge.net</email
> või astu meiega ühendusse IRC-s (kanal: #amarok, võrk: irc.freenode.net).</para>
<para
>Võid ka ühineda meie meililistiga <ulink url="http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/amarok-devel"
></ulink
> ja vaadata, mis toimub - ning võib-olla ka ise sõna sekka öelda...</para>
<para
>Sinu panus või tavalinegi tagasiside on enam kui teretulnud. Me ootame sind!</para>
<sect1 id="source_file_list">
<title
>&amarok;i lähtefailid</title>
<para
>Failid on ära toodud tähestikulises järjestuses, mis ei anna sugugi aimu nende tähtsusest. Olulised failid on app.cpp, playlist.cpp ja playerwindow.cpp.</para>
<informaltable>
<tgroup cols="2">
<thead>
<row>
<entry
>Fail</entry>
<entry
>Kasutamine</entry>
</row>
</thead>
<tbody>
<row>
<entry
>actionclasses.cpp</entry>
<entry
>Pakub QPopupMenu, mis loetleb &amarok;i seadistusvalikud, väljumise ja pakub KHelpMenu, mis lubab &amarok;il salvestada paljude abimenüüde seisu.</entry>
</row>
<row>
<entry
>amarokconfig.cpp</entry>
<entry
>TDEConfig-XT</entry>
</row>
<row>
<entry
>amarokfilelist.cpp</entry>
<entry
>Pole praegu kasutusel. Hakkab sorteerima KFileLists-i.</entry>
</row>
<row>
<entry
>app.cpp</entry>
<entry
>See on kapplication-i järglasklass, mis on eellane paljudele &amarok;i tööks hädavajalikele objektidele, näiteks mootor, DCOP, süsteemne salv, tipptaseme vidinad jne.</entry>
</row>
<row>
<entry
>browserbar.cpp</entry>
<entry
>Tegeleb sirvijatega, KMultiTabBar vidinaga ja kohandatud eraldajaga.</entry>
</row>
<row>
<entry
>browserwin.cpp</entry>
<entry
>See on lihtsalt konteiner lugude nimekirjale, tööriistaribale ja sirvijaribale, tulevikus vahest veel vähemolulisem.</entry>
</row>
<row>
<entry
>collectionbrowser.cpp</entry>
<entry
>Veel valmimisel, midagi andmekandja teegi taolist.</entry>
</row>
<row>
<entry
>effectwidget.cpp</entry>
<entry
>Mootori efekti seadistuse vidin.</entry>
</row>
<row>
<entry
>enginecontroller.cpp</entry>
<entry
>&amarok;i ja mootori suhtlemise liides.</entry>
</row>
<row>
<entry
>fht.cpp</entry>
<entry
>&amarok;i nutikas ja paindlik FHT (põhimõtteliselt FFT) rutiin spektrianalüüsiks.</entry>
</row>
<row>
<entry
>filebrowser.cpp</entry>
<entry
>Failisirvija.</entry>
</row>
<row>
<entry
>kbookmarkhandler.cpp</entry>
<entry
>Seda kasutab failisirvija.</entry>
</row>
<row>
<entry
>osd.cpp</entry>
<entry
>Väga kena ekraaniesituse (On-Screen Display) klass, pole &amarok;i-spetsiifiline, väga paindlik.</entry>
</row>
<row>
<entry
>playerwindow.cpp</entry>
<entry
>Väike vidin teksti kerimise, analüsaatori ja mängi/paus jms. nuppudega.</entry>
</row>
<row>
<entry
>playlist.cpp</entry>
<entry
>Suur klass - lugude nimekirja vidin.</entry>
</row>
<row>
<entry
>playlistbrowser.cpp</entry>
<entry
>Lugude nimekirja sirvija.</entry>
</row>
<row>
<entry
>playlistitem.cpp</entry>
<entry
>TDEListViewItem-i järglane, lugude nimekirja elemendid.</entry>
</row>
<row>
<entry
>playlistloader.cpp</entry>
<entry
>Laeb rekursiivselt kataloogid, KURL-id ja lugude nimekirja failid PlaylistWidget-isse. Töötab lõimedegna taustal. Palub mootorilt kinnitust, kas see suudab esitada tundmatuid failitüüpe.</entry>
</row>
<row>
<entry
>pluginmanager.cpp</entry>
<entry
>Käsitleb &amarok;i pluginate süsteemi.</entry>
</row>
<row>
<entry
>sliderwidget.cpp</entry>
<entry
>Kohandatud liugurividin, mida kasutab PlayerWidget. Tõenäoliselt elab üle muutused ja saab QSlider-i järglaseks.</entry>
</row>
<row>
<entry
>streambrowser.cpp</entry>
<entry
>Vidin, mis näitab metaserveritelt tõmmatud voogude nimekirju.</entry>
</row>
<row>
<entry
>systray.cpp</entry>
<entry
>&amarok;i süsteemne salv. Väike, kompaktne.</entry>
</row>
<row>
<entry
>threadweaver.cpp</entry>
<entry
>Paindlik klass, mis seab <quote
>tööd</quote
> järjekoda, töötleb neid ja näitab tulemusi eraldi lõimes. Seda kasutavad paljud &amarok;i komponendid.</entry>
</row>
<row>
<entry
>tracktooltip.cpp</entry>
<entry
>Ei ole tegelikult seotud PlaylistWidget-iga. Seda kasutab PlayerWidget teatud info näitamiseks parajasti mängitava pala kohta.</entry>
</row>
</tbody>
</tgroup>
</informaltable>
</sect1>
</chapter>