You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
amarok/po/hu/amarok.po

13494 lines
372 KiB

# Tamas Szanto <tszanto@mol.hu>, 2004.
# Arpad Biro <biro_arpad@yahoo.com>, 2004, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Amarok\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-08 01:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-02 21:34+0100\n"
"Last-Translator: Tamas Szanto <tszanto@interware.hu>\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: playlistitem.cpp:960
msgid "Writing tag..."
msgstr "Jellemző kiírása..."
#: collectionbrowser.cpp:4042 collectiondb.cpp:2157 collectiondb.cpp:2222
#: collectiondb.cpp:7041 collectiondb.cpp:7131 collectiondb.cpp:7181
#: covermanager.cpp:132 covermanager.cpp:439 covermanager.cpp:942
#: database_refactor/collectiondb.cpp:1120
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:541
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:167
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1662
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1672
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2038
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2092
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:554 metabundle.cpp:626
#: organizecollectiondialog.ui.h:20 statistics.cpp:466
msgid "Various Artists"
msgstr "Különböző előadók"
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:258
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:261
#: organizecollectiondialog.ui.h:68 organizecollectiondialog.ui.h:71
msgid "%1 or %2"
msgstr "%1 vagy %2"
#: organizecollectiondialog.ui.h:68
msgid ""
"_: This feature only works with \"The\", so either don't translate it at all, "
"or only translate artist and album\n"
"Album Artist, The"
msgstr "Album-előadó, \"The\""
#: organizecollectiondialog.ui.h:68 organizecollectiondialog.ui.h:69
msgid "The Album Artist"
msgstr "\"The\" album-előadó"
#: organizecollectiondialog.ui.h:70 organizecollectiondialog.ui.h:71
msgid "The Artist"
msgstr "\"The\" előadó"
#: organizecollectiondialog.ui.h:71
msgid ""
"_: This feature only works with \"The\", so either don't translate it at all, "
"or only translate Artist\n"
"Artist, The"
msgstr "Előadó, \"The\""
#: organizecollectiondialog.ui.h:72
msgid "Collection Base Folder"
msgstr "A gyűjtemény alapkönyvtára"
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:262
#: organizecollectiondialog.ui.h:73
msgid "Artist's Initial"
msgstr "Az előadó monogramja"
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:263
#: organizecollectiondialog.ui.h:74
msgid "File Extension of Source"
msgstr "A forrás fájlkiterjesztése"
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:264
#: organizecollectiondialog.ui.h:75
msgid "Track Number"
msgstr "A szám sorszáma"
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:266
#: organizecollectiondialog.ui.h:77
msgid "<h3>Custom Format String</h3>"
msgstr "<h3>Egyéni formátumszöveg</h3>"
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:267
#: organizecollectiondialog.ui.h:78
msgid "You can use the following tokens:"
msgstr "A következő változókat lehet használni:"
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:277
#: organizecollectiondialog.ui.h:88
msgid ""
"If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that "
"section will be hidden if the token is empty."
msgstr ""
"Ha egy bizonyos, változót tartalmazó szövegrész kapcsos zárójelek {} közt "
"szerepel, akkor az a rész rejtve lesz, amennyiben a változó értéke üres."
#. i18n: file ./organizecollectiondialog.ui line 224
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:308
#: organizecollectiondialog.ui.h:216 rc.cpp:943
#, no-c-format
msgid "(Help)"
msgstr "(Segítség)"
#: collectionbrowser.cpp:1125 collectionbrowser.cpp:1137
#: collectionbrowser.cpp:3969 collectionbrowser.cpp:3980
#: collectionbrowser.cpp:4273 collectiondb.cpp:2387 collectiondb.cpp:2406
#: collectiondb.cpp:2424 collectiondb.cpp:2445 collectiondb.cpp:2463
#: collectiondb.cpp:7026 collectiondb.cpp:7082 collectiondb.cpp:7116
#: collectiondb.cpp:7165 collectiondb.cpp:7219 collectiondb.cpp:7248
#: collectiondb.cpp:7300 collectiondb.cpp:7338 collectiondb.cpp:7366
#: contextbrowser.cpp:1409 contextbrowser.cpp:1444 contextbrowser.cpp:1647
#: contextbrowser.cpp:1693 contextbrowser.cpp:2688 contextbrowser.cpp:2717
#: contextbrowser.cpp:2723 contextbrowser.cpp:2851 contextbrowser.cpp:2879
#: contextbrowser.cpp:2884 covermanager.cpp:413 covermanager.cpp:432
#: database_refactor/collectiondb.cpp:976
#: database_refactor/collectiondb.cpp:993
#: database_refactor/collectiondb.cpp:1010
#: database_refactor/collectiondb.cpp:1027
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:199
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:221
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:247
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:293 engine/nmm/HostListItem.cpp:55
#: engine/nmm/HostListItem.cpp:57 engine/nmm/HostListItem.cpp:155
#: mediabrowser.cpp:2800 mediabrowser.cpp:2801 statistics.cpp:348
#: statistics.cpp:349 statistics.cpp:382 statistics.cpp:383 statistics.cpp:417
#: statistics.cpp:450 statistics.cpp:465 statistics.cpp:467 statistics.cpp:504
#: statistics.cpp:532 statistics.cpp:545 statistics.cpp:546 tagdialog.cpp:560
#: tagdialog.cpp:587
msgid "Unknown"
msgstr "Ismeretlen"
#: ktrm.cpp:737
msgid "MusicBrainz Lookup"
msgstr "MusicBrainz-keresés"
#: deviceconfiguredialog.cpp:40
msgid "Configure Media Device"
msgstr "Médiaeszköz beállítása"
#: deviceconfiguredialog.cpp:64
msgid "Pre-&connect command:"
msgstr "Kapcsolódás &előtti parancs:"
#: deviceconfiguredialog.cpp:66
#, c-format
msgid "Example: mount %d"
msgstr "Példa: mount %d"
#: deviceconfiguredialog.cpp:68
#, c-format
msgid ""
"Set a command to be run before connecting to your device (e.g. a mount command) "
"here.\n"
"%d is replaced by the device node, %m by the mount point.\n"
"Empty commands are not executed."
msgstr ""
"Az eszközhöz való kapcsolódás előtt végrehajtandó parancsot (például egy "
"\"mount\" parancsot) lehet itt megadni.\n"
"A \"%d\" szöveg helyére az eszköz fájlja kerül, a \"%m\" helyére pedig a "
"fájlrendszerbeli csatolási pont.\n"
"Üres parancs nem kerül végrehajtásra."
#: deviceconfiguredialog.cpp:71
msgid "Post-&disconnect command:"
msgstr "Lekapcsolódás &utáni parancs:"
#: deviceconfiguredialog.cpp:74
#, c-format
msgid "Example: eject %d"
msgstr "Példa: eject %d"
#: deviceconfiguredialog.cpp:75
#, c-format
msgid ""
"Set a command to be run after disconnecting from your device (e.g. an eject "
"command) here.\n"
"%d is replaced by the device node, %m by the mount point.\n"
"Empty commands are not executed."
msgstr ""
"Az eszközről való lekapcsolódás után végrehajtandó parancsot (például egy "
"\"eject\" parancsot) lehet itt megadni.\n"
"A \"%d\" szöveg helyére az eszköz fájlja kerül, a \"%m\" helyére pedig a "
"fájlrendszerbeli csatolási pont.\n"
"Üres parancs nem kerül végrehajtásra."
#: deviceconfiguredialog.cpp:79
msgid "&Transcode before transferring to device"
msgstr "Á&tkódolás az eszközre való átvitel előtt"
#: deviceconfiguredialog.cpp:86
msgid "Transcode to preferred format (%1) for device"
msgstr "Átkódolás az eszköz elsődleges formátumára (%1)"
#: deviceconfiguredialog.cpp:88
msgid "Whenever possible"
msgstr "Amikor lehetséges"
#: deviceconfiguredialog.cpp:91
msgid "When necessary"
msgstr "Amikor szükséges"
#: deviceconfiguredialog.cpp:98
msgid "Remove transcoded files after transfer"
msgstr "Az átkódolt fájlok törlése az átvitel után"
#: deviceconfiguredialog.cpp:106 deviceconfiguredialog.cpp:107
msgid "For this feature, a script of type \"Transcode\" has to be running"
msgstr ""
"A funkció használatához szükséges, hogy fusson egy \"átkódolás\" "
"(\"transcode\") típusú szkript"
#: tracktooltip.cpp:266
msgid "Amarok - rediscover your music"
msgstr "Amarok - Fedezd fel újra a zenét!"
#: playlistbrowser.cpp:166
msgid "New..."
msgstr "Új..."
#: playlistbrowser.cpp:167
msgid "Import Existing..."
msgstr "Létező importálása..."
#: app.cpp:636 app.cpp:1070 app.cpp:1089 playlistbrowser.cpp:171
#: playlistbrowseritem.cpp:858
msgid "Playlist"
msgstr "Lejátszólista"
#: playlistbrowser.cpp:172
msgid "Smart Playlist..."
msgstr "Intelligens lejátszólista..."
#: playlistbrowser.cpp:173
msgid "Dynamic Playlist..."
msgstr "Dinamikus lejátszólista..."
#: playlistbrowser.cpp:174
msgid "Radio Stream..."
msgstr "Rádió-adatfolyam..."
#: playlistbrowser.cpp:175
msgid "Podcast..."
msgstr "Podcast..."
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:953
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:656
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2338
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1305 playlistbrowser.cpp:178
msgid "Rename"
msgstr "Átnevezés"
#: playlistbrowser.cpp:256 playlistbrowseritem.cpp:294
#: playlistselection.cpp:132
msgid "Random Mix"
msgstr "Véletlenszerű összeállítás"
#: contextbrowser.cpp:2442 playlistbrowser.cpp:262 playlistbrowseritem.cpp:294
#: playlistselection.cpp:136
msgid "Suggested Songs"
msgstr "Javasolt számok"
#: playlistbrowser.cpp:407 playlistbrowser.cpp:413 playlistbrowser.cpp:417
msgid "Radio Streams"
msgstr "Rádió-adatfolyamok"
#: playlistbrowser.cpp:445
msgid "Cool-Streams"
msgstr "Cool-adatfolyamok"
#: playlistbrowser.cpp:465 playlistbrowser.cpp:484
msgid "Radio Stream"
msgstr "Rádió-adatfolyam"
#: playlistbrowser.cpp:466
msgid "Add Radio Stream"
msgstr "Rádió-adatfolyam hozzáadása"
#: playlistbrowser.cpp:484
msgid "Edit Radio Stream"
msgstr "Rádió-adatfolyam szerkesztése"
#: playlistbrowser.cpp:537 playlistbrowser.cpp:542 playlistbrowser.cpp:583
msgid "Last.fm Radio"
msgstr "Last.fm-rádió"
#: playlistbrowser.cpp:553
msgid "Global Tags"
msgstr "Globális címkék"
#: playlistbrowser.cpp:566 playlistwindow.cpp:178 playlistwindow.cpp:185
msgid "Neighbor Radio"
msgstr "Szomszéd rádiója"
#: playlistbrowser.cpp:572 playlistwindow.cpp:177 playlistwindow.cpp:184
msgid "Personal Radio"
msgstr "Személyes rádió"
#: playlistbrowser.cpp:576
msgid "Loved Radio"
msgstr "Kedvelt rádió"
#: playlistbrowser.cpp:584
msgid "Add Last.fm Radio"
msgstr "Last.fm-rádió hozzáadása"
#: playlistbrowser.cpp:667
msgid ""
"A Smart Playlist named \"%1\" already exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Már létezik \"%1\" nevű intelligens lejátszólista. Szeretné felülírni azt?"
#: playlistbrowser.cpp:668 playlistbrowser.cpp:3099
msgid "Overwrite Playlist?"
msgstr "Felülírja a lejátszólistát?"
#: playlistbrowser.cpp:668 playlistbrowser.cpp:3099
msgid "Overwrite"
msgstr "Felülírás"
#: playlistbrowser.cpp:698 playlistbrowser.cpp:707 playlistbrowser.cpp:713
#: playlistbrowser.cpp:720
msgid "Smart Playlists"
msgstr "Intelligens lejátszólisták"
#: configdialog.cpp:182 playlistbrowser.cpp:789 playlistwindow.cpp:452
msgid "Collection"
msgstr "Gyűjtemény"
#: playlistbrowser.cpp:798
msgid "All Collection"
msgstr "Teljes gyűjtemény"
#: playlistbrowser.cpp:805 statistics.cpp:225
msgid "Favorite Tracks"
msgstr "Kedvenc számok"
#: playlistbrowser.cpp:816 playlistbrowser.cpp:836 playlistbrowser.cpp:856
#: playlistbrowseritem.cpp:3099 playlistbrowseritem.cpp:3109
#, c-format
msgid "By %1"
msgstr "Előadó: %1"
#: playlistbrowser.cpp:825
msgid "Most Played"
msgstr "Legtöbbször lejátszott"
#: playlistbrowser.cpp:845
msgid "Newest Tracks"
msgstr "Legújabb számok"
#: playlistbrowser.cpp:865
msgid "Last Played"
msgstr "Legutóbb lejátszott"
#: playlistbrowser.cpp:875
msgid "Never Played"
msgstr "Még le nem játszott"
#: playlistbrowser.cpp:886
msgid "Ever Played"
msgstr "Valaha lejátszott"
#: playlistbrowser.cpp:890
msgid "Genres"
msgstr "Műfaj szerint"
#: playlistbrowser.cpp:902 playlistbrowseritem.cpp:3089
#: playlistbrowseritem.cpp:3119 playlistbrowseritem.cpp:3129
#: playlistbrowseritem.cpp:3139
#, c-format
msgid "%1"
msgstr "%1"
#: playlistbrowser.cpp:910
msgid "50 Random Tracks"
msgstr "50 szám véletlenszerűen"
#: playlistbrowser.cpp:984 playlistbrowser.cpp:992 playlistbrowser.cpp:999
#: playlistbrowser.cpp:1004
msgid "Dynamic Playlists"
msgstr "Dinamikus lejátszólisták"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1427 playlistbrowser.cpp:1123
#: playlistbrowser.cpp:1146
msgid "Podcasts"
msgstr "Podcastok"
#: playlistbrowser.cpp:1292
msgid "Add Podcast"
msgstr "Podcast hozzáadása"
#: playlistbrowser.cpp:1292
msgid "Enter Podcast URL:"
msgstr "Adja meg a podcast URL-jét:"
#: playlistbrowser.cpp:1313
msgid ""
"_: Podcasts contained in %1\n"
"All in %1"
msgstr "A(z) %1 helyen levő összes elem"
#: playlistbrowser.cpp:1331
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Podcast\n"
"%n Podcasts"
msgstr "%n podcast"
#: playlistbrowser.cpp:1436
msgid "Already subscribed to feed %1 as %2"
msgstr "Már fel van iratkozva a(z) %1 forrásra ezzel a címmel: %2"
#: playlistbrowser.cpp:1462
msgid "Download Interval"
msgstr "Letöltési időköz"
#: playlistbrowser.cpp:1463
msgid "Scan interval (hours):"
msgstr "Átvizsgálási időköz (órában):"
#: playlistbrowser.cpp:1501
#, c-format
msgid ""
"_n: "
"<p>You have selected 1 podcast episode to be <b>irreversibly</b> deleted. \n"
"<p>You have selected %n podcast episodes to be <b>irreversibly</b> deleted. "
msgstr "<p>Ön kijelölt %n podcast-epizódot <b>visszavonhatatlan</b> törlésre."
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1422
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1160 playlistbrowser.cpp:1614
#: playlistbrowser.cpp:1621 playlistbrowser.cpp:1625 playlistbrowser.cpp:2559
#: playlistwindow.cpp:454
msgid "Playlists"
msgstr "Lejátszólisták"
#: playlistbrowser.cpp:1748 playlistbrowser.cpp:1755
msgid "Imported"
msgstr "Importálva"
#: playlistbrowser.cpp:1788
msgid "Cannot write playlist (%1)."
msgstr "A lejátszólista írása nem sikerült (%1)."
#: playlistbrowser.cpp:1839
msgid "Playlist Files"
msgstr "Lejátszólista-fájlok"
#: playlistbrowser.cpp:1839
msgid "Import Playlists"
msgstr "Lejátszólisták importálása"
#: playlistbrowser.cpp:2202
msgid "<p>You have selected:<ul>"
msgstr "<p>Ön kijelölte a következő(ke)t:<ul>"
#: playlistbrowser.cpp:2204
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 playlist\n"
"%n playlists"
msgstr "%n lejátszólista"
#: playlistbrowser.cpp:2206
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 smart playlist\n"
"%n smart playlists"
msgstr "%n intelligens lejátszólista"
#: playlistbrowser.cpp:2208
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 dynamic playlist\n"
"%n dynamic playlists"
msgstr "%n dinamikus lejátszólista"
#: playlistbrowser.cpp:2210
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 stream\n"
"%n streams"
msgstr "%n adatfolyam"
#: playlistbrowser.cpp:2212
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 podcast\n"
"%n podcasts"
msgstr "%n podcast"
#: playlistbrowser.cpp:2214
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 folder\n"
"%n folders"
msgstr "%n mappa"
#: playlistbrowser.cpp:2216
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 last.fm stream\n"
"%n last.fm streams"
msgstr "%n Last.fm-adatfolyam"
#: playlistbrowser.cpp:2218
msgid "</ul><br>to be <b>irreversibly</b> deleted.</p>"
msgstr "</ul><br><b>visszavonhatatlan</b> törlésre.</p>"
#: playlistbrowser.cpp:2221
msgid "<br><p>All downloaded podcast episodes will also be deleted.</p>"
msgstr "<br><p>Az összes letöltött podcast-epizód is törlésre kerül.</p>"
#: playlistbrowser.cpp:3056 playlistbrowser.cpp:3058
msgid "%1 (%2)"
msgstr "%1 (%2)"
#: playlistbrowser.cpp:3070
msgid "Save Playlist"
msgstr "Lejátszólista mentése"
#: playlistbrowser.cpp:3071
msgid "Save to location..."
msgstr "Mentés egy adott helyre..."
#: playlistbrowser.cpp:3075
msgid "&Enter a name for the playlist:"
msgstr "&Adjon meg egy nevet a lejátszólista számára:"
#: playlistbrowser.cpp:3098
msgid "A playlist named \"%1\" already exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Már létezik \"%1\" nevű lejátszólista. Felül kívánja írni?"
#: playlistbrowser.cpp:3144
msgid "&Show Extended Info"
msgstr "&Kiterjesztett információ megjelenítése"
#: coverfetcher.cpp:256 refreshimages.cpp:78 refreshimages.cpp:132
msgid "There was an error communicating with Amazon."
msgstr "Hiba történt az Amazonnal folytatott kommunikációban."
#: editfilterdialog.cpp:30
msgid "Edit Filter"
msgstr "Szűrő szerkesztése"
#: editfilterdialog.cpp:36
msgid "&Append"
msgstr "&Hozzáfűzés"
# Append gombhoz tartozik
#: editfilterdialog.cpp:37
msgid ""
"<qt>"
"<p>By clicking here you can add the defined condition. The \"OK\" button will "
"close the dialog and apply the defined filter. With this button you can add "
"more than one condition to create a more complex filtering condition.</p></qt>"
msgstr ""
"<qt>"
"<p>Ide kattintva felveheti a megadott feltételt. Az \"OK\" gomb lenyomására "
"bezáródik a párbeszédablak és alkalmazásra kerül a megadott szűrő. A "
"\"Hozzáfűzés\" gombbal felvehető egynél több feltétel is, ezáltal összetettebb "
"szűrőfeltétel alakítható ki.</p></qt>"
#: editfilterdialog.cpp:40
msgid "Add this filter condition to the list"
msgstr "Ezen szűrőfeltétel hozzáadása a listához"
#: editfilterdialog.cpp:44
msgid "&Clear"
msgstr "&Törlés"
#: editfilterdialog.cpp:45
msgid ""
"<p>By clicking here you will clear the filter. If you intend to undo the last "
"appending just click on the \"Undo\" button.</p>"
msgstr ""
"<p>Ide kattintva törlésre kerül a szűrő. Ha csak a legutóbbi hozzáfűzést "
"szeretné visszavonni, akkor a \"Visszavonás\" gombra kattintson.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:47
msgid "Clear the filter"
msgstr "A szűrő törlése"
#: editfilterdialog.cpp:52
msgid ""
"_: this \"undo\" will undo the last appended filter... be careful how you will "
"translate it to avoid two buttons (\"Cancel\" and \"Undo\") with same label in "
"the same dialog\n"
"&Undo"
msgstr "V&isszavonás"
#: editfilterdialog.cpp:53
msgid ""
"<p>Clicking here will remove the last appended filter. You cannot undo more "
"than one action.</p>"
msgstr ""
"<p>Ide kattintva törlésre kerül a legutóbb hozzáfűzött szűrő. Csak egyetlen "
"tevékenységet lehet visszavonni.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:55
msgid "Remove last appended filter"
msgstr "A legutóbb hozzáfűzött szűrő eltávolítása"
#: editfilterdialog.cpp:66
msgid ""
"<p>Edit the filter for finding tracks with specific attributes, e.g. you can "
"look for a track that has a length of three minutes.</p>"
msgstr ""
"<p>Adott tulajdonságokkal rendelkező számok kereséséhez adja meg a megfelelő "
"szűrőt. Lehetőség van például rákeresni, mely számok hossza három perc.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:73
msgid "Attribute:"
msgstr "Tulajdonság:"
#: editfilterdialog.cpp:76
msgid ""
"_: you can translate the keyword as you will do for the combobox\n"
"<p>Here you can choose to <i>Simple Search</i> directly or to use some keywords "
"to specify some attributes, such as the artist name and so on. The keywords "
"selectable are divided by their specific value. Some keywords are numeric and "
"others are alphanumeric. You do not need to know it directly. When a keyword is "
"numeric it will be used to search the numeric data for each track.</p>"
"<p>The alphanumeric keywords are the following: <b>album</b>, <b>artist</b>, <b>"
"filename</b> (including path), <b>mountpoint</b> (e.g. /home/user1), <b>"
"filetype</b> (you can specify mp3, ogg, flac, ... and the file extensions will "
"be matched), <b>genre</b>, <b>comment</b>, <b>composer</b>, <b>directory</b>"
", <b>lyrics</b>, <b>title</b>, and <b>label</b>.</p>"
"<p>The numeric keywords are: <b>bitrate</b>, <b>disc/discnumber</b>, <b>"
"length</b> (expressed in seconds), <b>playcount</b>, <b>rating</b>, <b>"
"samplerate</b>, <b>score</b>, <b>size/filesize</b> (expressed in bytes, kbytes, "
"and megabytes as specified in the unit for the filesize keyword), <b>track</b> "
"(i.e. the track number), and <b>year</b>.</p>"
msgstr ""
"<p>Itt megadhatja, hogy <i>Egyszerű keresést</i> szeretne közvetlenül "
"használni, vagy szeretne kulcsszavakat használni bizonyos tulajdonságok "
"(például előadónév) megadására. A választható kulcsszavak a lehetséges értékeik "
"alapján többféle csoportba tartoznak. Bizonyos kulcsszavak numerikusak (csak "
"számjegyeket tartalmaznak), mások alfanumerikusak (betűket és számjegyeket is "
"tartalmazhatnak) - ezt Önnek nem kell fejben tartania. Ha egy kulcsszó "
"numerikus, akkor a számok numerikus adatainak keresésére használható.</p>"
"<p>Az alfanumerikus kulcsszavak a következők: <b>album</b>, <b>előadó</b>, <b>"
"fájlnév</b> (beleértve a fájl útvonalát is), <b>csatolási pont</b> "
"(példa: /home/user1), <b>fájltípus</b> (a megadott keresési szöveggel - például "
"mp3, ogg, flac - fájlkiterjesztésre lehet keresni), <b>műfaj</b>, <b>"
"megjegyzés</b>, <b>szerző</b>, <b>könyvtár</b>, <b>dalszöveg</b>, <b>cím</b>"
", <b>címke</b>.</p>"
"<p>A numerikus kulcsszavak a következők: <b>bitráta</b>, <b>"
"lemez/lemez-sorszám</b>, <b>hossz</b> (másodpercben), <b>lejátszások száma</b>"
", <b>besorolás</b>, <b>mintavételi ráta</b>, <b>pontszám</b>, <b>"
"méret/fájlméret</b> (bájtban, kilobájtban vagy megabájtban - a kulcsszóhoz "
"megadott mértékegység szerint), <b>szám</b> (a szám sorszáma), <b>év</b>.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:95
msgid "Select an attribute for the filter"
msgstr "Válasszon egy tulajdonságot a szűrőhöz"
#: editfilterdialog.cpp:98
msgid "Simple Search"
msgstr "Egyszerű keresés"
#. i18n: file ./trackpickerdialogbase.ui line 114
#: collectionbrowser.cpp:205 collectionbrowser.cpp:206
#: collectionbrowser.cpp:2748 collectionbrowser.cpp:2751
#: collectionbrowser.cpp:2783 contextbrowser.cpp:969 editfilterdialog.cpp:117
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:401 metabundle.cpp:133
#: playlistbrowseritem.cpp:3114 playlistbrowseritem.cpp:3346 rc.cpp:44
#: smartplaylisteditor.cpp:160 smartplaylisteditor.cpp:174
#: transferdialog.cpp:78
#, no-c-format
msgid "Album"
msgstr "Album"
#. i18n: file ./trackpickerdialogbase.ui line 103
#: collectionbrowser.cpp:203 collectionbrowser.cpp:205
#: collectionbrowser.cpp:2754 collectionbrowser.cpp:2782
#: contextbrowser.cpp:299 contextbrowser.cpp:961 editfilterdialog.cpp:119
#: metabundle.cpp:129 playlistbrowseritem.cpp:3094
#: playlistbrowseritem.cpp:3342 rc.cpp:41 smartplaylisteditor.cpp:160
#: smartplaylisteditor.cpp:174 transferdialog.cpp:77
#, no-c-format
msgid "Artist"
msgstr "Előadó"
#: collectionbrowser.cpp:2799 editfilterdialog.cpp:121 metabundle.cpp:142
#: smartplaylisteditor.cpp:164 tagdialog.cpp:675
msgid "Bitrate"
msgstr "Bitráta"
# BPM: beats per minute
#: collectionbrowser.cpp:2801 editfilterdialog.cpp:123 metabundle.cpp:136
#: smartplaylisteditor.cpp:164
msgid "BPM"
msgstr "Ütem/perc"
#: collectionbrowser.cpp:2790 editfilterdialog.cpp:125 metabundle.cpp:138
#: smartplaylisteditor.cpp:161
msgid "Comment"
msgstr "Megjegyzés"
#: collectionbrowser.cpp:2757 collectionbrowser.cpp:2791
#: editfilterdialog.cpp:127 metabundle.cpp:131 playlistbrowseritem.cpp:3104
#: playlistbrowseritem.cpp:3344 smartplaylisteditor.cpp:160
#: smartplaylisteditor.cpp:174
msgid "Composer"
msgstr "Szerző"
#: editfilterdialog.cpp:129 metabundle.cpp:139
msgid "Directory"
msgstr "Könyvtár"
#: collectionbrowser.cpp:2787 editfilterdialog.cpp:131 metabundle.cpp:134
msgid "Disc Number"
msgstr "Lemez-sorszám"
#: collectionbrowser.cpp:2795 editfilterdialog.cpp:133 metabundle.cpp:127
msgid "Filename"
msgstr "Fájlnév"
#: editfilterdialog.cpp:135 smartplaylisteditor.cpp:164
msgid "Mount Point"
msgstr "Csatolási pont"
#: editfilterdialog.cpp:137
msgid "Filetype"
msgstr "Fájltípus"
#: collectionbrowser.cpp:2761 collectionbrowser.cpp:2784
#: editfilterdialog.cpp:139 metabundle.cpp:137 playlistbrowseritem.cpp:3084
#: playlistbrowseritem.cpp:3340 smartplaylisteditor.cpp:160
#: smartplaylisteditor.cpp:174 transferdialog.cpp:79
msgid "Genre"
msgstr "Műfaj"
#: collectionbrowser.cpp:2786 editfilterdialog.cpp:141 metabundle.cpp:141
#: playlistbrowseritem.cpp:860 smartplaylisteditor.cpp:160 tagdialog.cpp:674
msgid "Length"
msgstr "Hossz"
#: collectionbrowser.cpp:2768 contextbrowser.cpp:3785 editfilterdialog.cpp:143
#: playlistbrowseritem.cpp:3134 playlistbrowseritem.cpp:3350
#: smartplaylisteditor.cpp:164 smartplaylisteditor.cpp:174
msgid "Label"
msgstr "Címke"
#: contextbrowser.cpp:298 contextbrowser.cpp:3311 contextbrowser.cpp:3458
#: editfilterdialog.cpp:145 scriptmanager.cpp:161 tagdialog.cpp:385
msgid "Lyrics"
msgstr "Dalszöveg"
#: editfilterdialog.cpp:147 metabundle.cpp:146
msgid "Play Count"
msgstr "Lejátszások száma"
#: collectionbrowser.cpp:2794 editfilterdialog.cpp:151 metabundle.cpp:145
#: smartplaylisteditor.cpp:162 tagdialog.cpp:684
msgid "Rating"
msgstr "Besorolás"
#: editfilterdialog.cpp:154 metabundle.cpp:143
msgid "Sample Rate"
msgstr "Mintavételi ráta"
#: collectionbrowser.cpp:2793 editfilterdialog.cpp:158 metabundle.cpp:144
#: scriptmanager.cpp:162 scriptmanager.cpp:833 smartplaylisteditor.cpp:162
#: tagdialog.cpp:682
msgid "Score"
msgstr "Pontszám"
#: collectionbrowser.cpp:2800 editfilterdialog.cpp:161 metabundle.cpp:149
msgid "File Size"
msgstr "Fájlméret"
#. i18n: file ./trackpickerdialogbase.ui line 92
#: collectionbrowser.cpp:2785 editfilterdialog.cpp:163 metabundle.cpp:128
#: rc.cpp:38 smartplaylisteditor.cpp:160
#, no-c-format
msgid "Title"
msgstr "Cím"
#. i18n: file ./trackpickerdialogbase.ui line 125
#: collectionbrowser.cpp:2788 contextbrowser.cpp:947 editfilterdialog.cpp:165
#: metabundle.cpp:135 rc.cpp:47
#, no-c-format
msgid "Track"
msgstr "Szám"
#. i18n: file ./trackpickerdialogbase.ui line 136
#: collectionbrowser.cpp:205 collectionbrowser.cpp:2751
#: collectionbrowser.cpp:2765 collectionbrowser.cpp:2789
#: editfilterdialog.cpp:167 metabundle.cpp:132 playlistbrowseritem.cpp:3124
#: playlistbrowseritem.cpp:3348 rc.cpp:50 smartplaylisteditor.cpp:161
#: smartplaylisteditor.cpp:174 smartplaylisteditor.cpp:894
#, no-c-format
msgid "Year"
msgstr "Év"
#: editfilterdialog.cpp:177
msgid "<p>Type the attribute value or the text to look for here.</p>"
msgstr "<p>Adja meg itt a tulajdonság értékét vagy a keresendő szöveget</p>"
#: editfilterdialog.cpp:185
msgid "Attribute value is"
msgstr "A tulajdonság értéke:"
#: editfilterdialog.cpp:195
msgid "smaller than"
msgstr "kisebb mint"
#: editfilterdialog.cpp:196
msgid "larger than"
msgstr "nagyobb mint"
#: editfilterdialog.cpp:197
msgid "equal to"
msgstr "egyenlő ezzel:"
#: editfilterdialog.cpp:198
msgid "between"
msgstr "ezek közé esik:"
#: editfilterdialog.cpp:212 smartplaylisteditor.cpp:907
#: smartplaylisteditor.cpp:929 smartplaylisteditor.cpp:957
#: smartplaylisteditor.cpp:976
msgid "and"
msgstr "és"
#: editfilterdialog.cpp:227
msgid "Unit:"
msgstr "Egység:"
#: editfilterdialog.cpp:232
msgid "B (1 Byte)"
msgstr "B (1 bájt)"
#: editfilterdialog.cpp:233
msgid "KB (1024 Bytes)"
msgstr "KB (1024 bájt)"
#: editfilterdialog.cpp:234
msgid "MB (1024 KB)"
msgstr "MB (1024 KB)"
#: editfilterdialog.cpp:251
msgid "Filter action"
msgstr "Szűrőművelet"
#: editfilterdialog.cpp:256
msgid "Match all words"
msgstr "Illeszkedés az összes szóra"
#: editfilterdialog.cpp:258
msgid ""
"<p>Check this box to look for the tracks that contain all the words you typed "
"in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Keresés olyan számokra, amelyek adatai tartalmazzák az összes, a kapcsolódó "
"\"Egyszerű keresés\" mezőbe beírt szót</p>"
#: editfilterdialog.cpp:262
msgid "Match any word"
msgstr "Illeszkedés bármely szóra"
#: editfilterdialog.cpp:264
msgid ""
"<p>Check this box to look for the tracks that contain at least one of the words "
"you typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Keresés olyan számokra, amelyek adatai tartalmaznak legalább egyet a "
"kapcsolódó \"Egyszerű keresés\" mezőbe beírt szavak közül</p>"
#: editfilterdialog.cpp:268
msgid "Exact match"
msgstr "Pontos illeszkedés"
#: editfilterdialog.cpp:270
msgid ""
"<p>Check this box to look for all the tracks that contain exactly the words you "
"typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Keresés olyan számokra, amelyek adatai pontosan a kapcsolódó \"Egyszerű "
"keresés\" mezőbe beírt szavakat tartalmazzák</p>"
#: editfilterdialog.cpp:274
msgid "Exclude"
msgstr "Kizárás"
#: editfilterdialog.cpp:276
msgid ""
"<p>Check this box to look for all the tracks that do not contain the words you "
"typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Keresés olyan számokra, amelyek adatai nem tartalmazzák a kapcsolódó "
"\"Egyszerű keresés\" mezőbe beírt szavakat</p>"
#: editfilterdialog.cpp:299
msgid "Appending condition"
msgstr "Hozzáfűzési feltétel"
#: editfilterdialog.cpp:304
msgid ""
"_: AND logic condition\n"
"AND"
msgstr "ÉS"
#: editfilterdialog.cpp:306
msgid ""
"<p>Check this box if you want to add another condition and you want that the "
"filter to match both the previous conditions and this new one</p>"
msgstr ""
"<p>Akkor jelölje be ezt az opciót, ha szeretne felvenni egy újabb feltételt és "
"azt szeretné, hogy a szűrő az előző feltételekre és az új feltételre is "
"illeszkedjen</p>"
#: editfilterdialog.cpp:310
msgid ""
"_: OR logic condition\n"
"OR"
msgstr "VAGY"
#: editfilterdialog.cpp:312
msgid ""
"<p>Check this box if you want to add another condition and you want that the "
"filter to match either the previous conditions or this new one</p>"
msgstr ""
"<p>Akkor jelölje be ezt az opciót, ha szeretne felvenni egy újabb feltételt és "
"azt szeretné, hogy a szűrő illeszkedjen vagy az előző feltételekre, vagy az új "
"feltételre</p>"
#: editfilterdialog.cpp:318
msgid "Invert condition"
msgstr "Feltétel invertálása"
#: editfilterdialog.cpp:320
msgid "Check this box to negate the defined filter condition"
msgstr "A megadott szűrőfeltétel negálásához jelölje be ezt az opciót"
#: editfilterdialog.cpp:322
msgid ""
"<p>If this option is checked the defined filter condition will be negated. This "
"means that, for example, you can define a filter that looks for all tracks that "
"are not of a specific album, artist, and so on.</p>"
msgstr ""
"<p>Ha be van jelölve ez az opció, akkor a megadott szűrőfeltétel negálva lesz. "
"Ez azt jelenti, hogy például megadható olyan szűrő, amely azokat a számokat "
"válogatja ki, amely számok nincsenek rajta egy bizonyos albumon, illetve nem "
"egy megadott előadó számai.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:466 editfilterdialog.cpp:469
#: smartplaylisteditor.cpp:984
msgid "Seconds"
msgstr "Másodperc"
#: editfilterdialog.cpp:512 editfilterdialog.cpp:513
#: smartplaylisteditor.cpp:985
msgid "Minutes"
msgstr "Perc"
#: editfilterdialog.cpp:684
msgid ""
"<p>Sorry but the filter rule cannot be set. The text field is empty. Please "
"type something into it and retry.</p>"
msgstr ""
"<p>A szűrőszabály nem állítható be. A szövegmező üres. Adjon meg szöveget a "
"mezőben, majd próbálkozzon újra.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:685
msgid "Empty Text Field"
msgstr "Üres szövegmező"
#: enginecontroller.cpp:122
msgid "Sorry, the '%1' could not be loaded, instead we have loaded the '%2'."
msgstr "\"%1\" betöltése nem sikerült, helyette \"%2\" lett betöltve."
#: enginecontroller.cpp:193
msgid ""
"<p>Amarok could not find any sound-engine plugins. Amarok is now updating the "
"KDE configuration database. Please wait a couple of minutes, then restart "
"Amarok.</p>"
"<p>If this does not help, it is likely that Amarok is installed under the wrong "
"prefix, please fix your installation using:"
"<pre>$ cd /path/to/amarok/source-code/"
"<br>$ su -c \"make uninstall\""
"<br>$ ./configure --prefix=`kde-config --prefix` && su -c \"make install\""
"<br>$ kbuildsycoca"
"<br>$ amarok</pre>More information can be found in the README file. For further "
"assistance join us at #amarok on irc.freenode.net.</p>"
msgstr ""
"<p>Az Amarok nem talált egyetlen hangrendszer-modult sem. Az Amarok most "
"felfrissíti a KDE konfigurációs adatbázisát. Néhány perc elteltével próbálja "
"meg újból elindítani az Amarokot.</p>"
"<p>Ha ez nem segít, akkor valószínűleg hibás prefixszel lett telepítve az "
"Amarok - próbálja még egyszer elvégezni a telepítést így:"
"<pre>$ cd /az/amarok/forráskódja/"
"<br>$ su -c \"make uninstall\""
"<br>$ ./configure --prefix=`kde-config --prefix` && su -c \"make install\""
"<br>$ kbuildsycoca"
"<br>$ amarok</pre>További információ található a README fájlban. Szívesen adunk "
"segítséget IRC-n az #amarok csatornán, az irc.freenode.net címen.</p>"
#: enginecontroller.cpp:264
msgid ""
"<p>The %1 claims it <b>cannot</b> play MP3 files."
"<p>You may want to choose a different engine from the <i>Configure Dialog</i>"
", or examine the installation of the multimedia-framework that the current "
"engine uses. "
"<p>You may find useful information in the <i>FAQ</i> section of the <i>"
"Amarok HandBook</i>."
msgstr ""
"<p>A(z) %1 modul <b>nem tud</b> lejátszani MP3-fájlokat."
"<p>Válasszon másik hangrendszert a <i>Beállítási párbeszédablakban</i>"
", vagy vizsgálja meg a jelenlegi hangrendszer által használt "
"multimédia-keretrendszer telepítését. "
"<p>További információkat az <i>Amarok-kézikönyv</i> <i>FAQ</i> "
"részében találhat."
#: enginecontroller.cpp:280
#, fuzzy
msgid "Install MP3 Support"
msgstr "Nincs MP3-támogatás"
#: enginecontroller.cpp:282
msgid "Amarok currently cannot play MP3 files."
msgstr "Az Amarok jelenleg nem tud lejátszani MP3-fájlokat."
#: enginecontroller.cpp:283
msgid "No MP3 Support"
msgstr "Nincs MP3-támogatás"
#: enginecontroller.cpp:380 playlist.cpp:1627
msgid "Local file does not exist."
msgstr "A helyi fájl nem létezik."
#: enginecontroller.cpp:387
msgid "Starting CD Audio track..."
msgstr "CD-hangsáv kezdése..."
#: enginecontroller.cpp:389
msgid "Connecting to stream source..."
msgstr "Kapcsolódás a sugárzási forráshoz..."
#: playlistwindow.cpp:149 scriptmanager.cpp:147
msgid "Script Manager"
msgstr "Szkriptkezelő"
#. i18n: file ./Options1.ui line 24
#: configdialog.cpp:175 rc.cpp:1081 scriptmanager.cpp:160
#, no-c-format
msgid "General"
msgstr "Általános"
#: scriptmanager.cpp:163
msgid "Transcoding"
msgstr "Átkódolás"
#: scriptmanager.cpp:335
msgid ""
"No score scripts were found, or none of them worked. Automatic scoring will be "
"disabled. Sorry."
msgstr ""
"Nem található pontszám-szkript, vagy egyik sem működött. Automatikus pontozásra "
"nem lesz lehetőség."
#: scriptmanager.cpp:419
msgid ""
"Script Packages (*.amarokscript.tar, *.amarokscript.tar.bz2, "
"*.amarokscript.tar.gz)"
msgstr ""
"Szkriptcsomagok (*.amarokscript.tar, *.amarokscript.tar.bz2, "
"*.amarokscript.tar.gz)"
#: scriptmanager.cpp:421
msgid "Select Script Package"
msgstr "Válasszon egy szkriptcsomagot"
#: Options2.ui.h:53 Options2.ui.h:92 scriptmanager.cpp:427
msgid "Could not read this package."
msgstr "Nem sikerült beolvasni a csomagot."
#: scriptmanager.cpp:437
msgid ""
"A script with the name '%1' is already installed. Please uninstall it first."
msgstr "Már van telepítve \"%1\" nevű szkript. Először távolítsa azt el."
#: scriptmanager.cpp:447
msgid "Script successfully installed."
msgstr "A szkript telepítése megtörtént."
#: scriptmanager.cpp:451
msgid ""
"<p>Script installation failed.</p>"
"<p>The package did not contain an executable file. Please inform the package "
"maintainer about this error.</p>"
msgstr ""
"<p>Nem sikerült telepíteni a szkriptet.</p>"
"<p>A csomag nem tartalmazott végrehajtható fájlt. Ha lehetséges, jelentse be "
"ezt a hibát a csomag karbantartójának.</p>"
#: scriptmanager.cpp:515
msgid "Are you sure you want to uninstall the script '%1'?"
msgstr "Valóban el szeretné távolítani ezt a szkriptet: '%1'?"
#: scriptmanager.cpp:515
msgid "Uninstall Script"
msgstr "Szkript eltávolítása"
#: Options2.ui.h:141 scriptmanager.cpp:515
msgid "Uninstall"
msgstr "Eltávolítás"
#: scriptmanager.cpp:541
msgid ""
"<p>Could not uninstall this script.</p>"
"<p>The ScriptManager can only uninstall scripts which have been installed as "
"packages.</p>"
msgstr ""
"<p>Nem sikerült eltávolítani ezt a szkriptet.</p>"
"<p>A szkriptkezelő csak azokat a szkripteket tudja eltávolítani, amelyek "
"csomagként lettek telepítve.</p>"
#: scriptmanager.cpp:575
msgid ""
"Another lyrics script is already running. You may only run one lyrics script at "
"a time."
msgstr ""
"Már fut egy másik dalszöveg-szkript. Egyszerre csak egy dalszöveg-szkript "
"futtatható."
#: scriptmanager.cpp:582
msgid ""
"Another transcode script is already running. You may only run one transcode "
"script at a time."
msgstr ""
"Már fut egy másik átkódolási szkript. Egyszerre csak egy átkódolási szkript "
"futtatható."
#: scriptmanager.cpp:612
msgid ""
"<p>Could not start the script <i>%1</i>.</p>"
"<p>Please make sure that the file has execute (+x) permissions.</p>"
msgstr ""
"<p>Nem sikerült elindítani a(z) <i>%1</i> szkriptet.</p>"
"<p>Ellenőrizze, hogy a megfelelő fájlhoz rendelkezik-e végrehajtási (+x) "
"joggal.</p>"
#: scriptmanager.cpp:669
msgid "There is no information available for this script."
msgstr "Ehhez a szkripthez nincs információ."
#: scriptmanager.cpp:677
#, c-format
msgid "About %1"
msgstr "Névjegy: %1"
#: scriptmanager.cpp:681
msgid "%1 Amarok Script"
msgstr "%1 Amarok-szkript"
#: scriptmanager.cpp:685
msgid "License"
msgstr "Licenc"
#: scriptmanager.cpp:710
msgid "Debugging"
msgstr "Hibakeresés"
#: scriptmanager.cpp:711
msgid "Show Output &Log"
msgstr "&Kimeneti napló megjelenítése"
#: scriptmanager.cpp:729
#, c-format
msgid "Output Log for %1"
msgstr "%1 kimeneti naplója"
#: scriptmanager.cpp:782
msgid "The script '%1' exited with error code: %2"
msgstr "A(z) \"%1\" szkript a következő hibakóddal lépett ki: %2"
#: playlistloader.cpp:93
msgid "Populating playlist"
msgstr "A lejátszólista feltöltése"
#: playlistloader.cpp:97
msgid "Preparing"
msgstr "Előkészítés"
#: playlistloader.cpp:322
msgid "These media could not be loaded into the playlist: "
msgstr "Az alábbi anyagokat nem sikerült betölteni a lejátszólistába: "
#: playlistloader.cpp:334
msgid "Some media could not be loaded (not playable)."
msgstr "Bizonyos anyagokat nem sikerült betölteni (nem lejátszhatók)."
#: playlistloader.cpp:476
msgid ""
"The XML in the playlist was invalid. Please report this as a bug to the Amarok "
"developers. Thank you."
msgstr ""
"A lejátszólistában levő XML érvénytelen. Kérjük, jelentse be ezt hibaként az "
"Amarok fejlesztőinek. Köszönjük."
#: playlistloader.cpp:514
msgid ""
"Your last playlist was saved with a different version of Amarok than this one, "
"and this version can no longer read it.\n"
"You will have to create a new one.\n"
"Sorry :("
msgstr ""
"Az Ön legutóbbi lejátszólistája az Amarok egy másik verziójával lett elmentve. "
"Jelen verzió nem tudja azt beolvasni.\n"
"Új lejátszólistát kell létrehoznia."
#: playlistloader.cpp:532
msgid "Amarok could not open the file."
msgstr "Az Amarok nem tudta megnyitni a fájlt."
#: playlistloader.cpp:542
msgid "This component of Amarok cannot translate XML playlists."
msgstr ""
"Az Amarok ezen komponense nem tudja értelmezni az XML formátumú "
"lejátszólistákat."
#: playlistloader.cpp:549
msgid "Amarok does not support this playlist format."
msgstr "Az Amarok nem támogatja ezt a lejátszólista-formátumot."
#: playlistloader.cpp:554
msgid "The playlist did not contain any references to files."
msgstr "A lejátszólista nem tartalmazott semmilyen hivatkozást fájlokra."
#: playlistloader.cpp:997
msgid "Retrieving Playlist"
msgstr "A lejátszólista letöltése"
#: directorylist.cpp:41
msgid "These folders will be scanned for media to make up your collection:"
msgstr ""
"Ezekben a könyvtárakban történik az anyagok keresése a gyűjtemény "
"összeállításakor:"
#: directorylist.cpp:45
msgid "&Scan folders recursively"
msgstr "Keresés az &alkönyvtárakban is"
#: directorylist.cpp:46
msgid "&Watch folders for changes"
msgstr "A könyvtárak &változásainak figyelése"
#: directorylist.cpp:48
msgid "If selected, Amarok will read all subfolders."
msgstr ""
"Ha be van jelölve, akkor az Amarok az összes könyvtárt annak alkönyvtáraival "
"együtt olvassa be"
#: directorylist.cpp:49
msgid ""
"If selected, folders will automatically get rescanned when the content is "
"modified, e.g. when a new file was added."
msgstr ""
"Ha be van jelölve, akkor a könyvtárak automatikusan át lesznek nézve a tartalom "
"módosulásakor - például egy új fájl megjelenésekor"
#: scancontroller.cpp:90
msgid "Updating Collection"
msgstr "A gyűjtemény frissítése"
#: scancontroller.cpp:95
msgid "Building Collection"
msgstr "Gyűjtemény készítése"
#: scancontroller.cpp:109
msgid "<p>The Collection Scanner was unable to process these files:</p>"
msgstr "<p>A gyűjteményvizsgáló nem tudta feldolgozni ezeket a fájlokat:</p>"
#: scancontroller.cpp:111
msgid "Collection Scan Report"
msgstr "A gyűjtemény-átvizsgálás eredménye"
#: scancontroller.cpp:114
msgid ""
"<p>Sorry, the Collection Scan was aborted, since too many problems were "
"encountered.</p>"
msgstr ""
"<p>A gyűjtemény-átvizsgálás meg lett szakítva, mivel a művelet túl sok "
"problémát talált.</p>"
#: scancontroller.cpp:118
msgid "Collection Scan Error"
msgstr "Gyűjtemény-átvizsgálási hiba"
#: scancontroller.cpp:223
msgid "Updating Collection..."
msgstr "A gyűjtemény frissítése folyik..."
#: covermanager.cpp:99
msgid "Cover Manager"
msgstr "Borítókezelő"
#: covermanager.cpp:105
msgid "Albums By"
msgstr "Ezen előadó albumai"
#: covermanager.cpp:123 covermanager.cpp:160
msgid "All Albums"
msgstr "Az összes album"
#: collectionbrowser.cpp:105 covermanager.cpp:146 filebrowser.cpp:103
#: mediabrowser.cpp:277 statistics.cpp:78
msgid "Enter search terms here"
msgstr "Adja meg a keresési kifejezést"
#: collectionbrowser.cpp:114 covermanager.cpp:152 filebrowser.cpp:109
#: playlistwindow.cpp:290 statistics.cpp:89
msgid "Clear search field"
msgstr "Keresőmező törlése"
#: covermanager.cpp:153
msgid "Enter space-separated terms to search in the albums"
msgstr ""
"Az albumokban való kereséshez adjon meg szóközzel elválasztott kifejezéseket"
#: covermanager.cpp:161
msgid "Albums With Cover"
msgstr "Borítóval rendelkező albumok"
#: covermanager.cpp:162
msgid "Albums Without Cover"
msgstr "Borítóval nem rendelkező albumok"
#: coverfetcher.cpp:469 covermanager.cpp:169
msgid "International"
msgstr "Nemzetközi"
#: coverfetcher.cpp:470 covermanager.cpp:170
msgid "Canada"
msgstr "Kanada"
#: coverfetcher.cpp:471 covermanager.cpp:171
msgid "France"
msgstr "Franciaország"
#: coverfetcher.cpp:472 covermanager.cpp:172
msgid "Germany"
msgstr "Németország"
#: coverfetcher.cpp:473 covermanager.cpp:173
msgid "Japan"
msgstr "Japán"
#: coverfetcher.cpp:474 covermanager.cpp:174
msgid "United Kingdom"
msgstr "Egyesült Királyság"
#: covermanager.cpp:183
msgid "Amazon Locale"
msgstr "Amazon-régió"
#: covermanager.cpp:190
msgid "Fetch Missing Covers"
msgstr "A hiányzó borítók letöltése"
#: covermanager.cpp:202 statusbar/progressBar.cpp:44
msgid "Abort"
msgstr "Leállítás"
#: contextbrowser.cpp:2924 contextbrowser.cpp:3428 covermanager.cpp:279
#: covermanager.cpp:942 metabundle.cpp:1054 playlistbrowseritem.cpp:1068
#: playlistwindow.cpp:842 queuemanager.cpp:376 queuemanager.cpp:419
#: queuemanager.cpp:437 queuemanager.cpp:481
msgid "%1 - %2"
msgstr "%1 - %2"
#: covermanager.cpp:393
msgid "Loading Thumbnails..."
msgstr "Kicsinyített képek betöltése..."
#: covermanager.cpp:394 statusbar/statusBarBase.cpp:258
msgid "..."
msgstr "..."
#: coverfetcher.cpp:43 covermanager.cpp:491
msgid "Cover Image"
msgstr "A borító képe"
#: covermanager.cpp:495
msgid "&Fetch Selected Covers"
msgstr "A kijelölt borítók &letöltése"
#: covermanager.cpp:496
msgid "Set &Custom Cover for Selected Albums"
msgstr "&Egyéni borító beállítása a kijelölt albumokhoz"
#: covermanager.cpp:497
msgid "&Unset Selected Covers"
msgstr "A kijelölt borítók eltá&volítása"
#: app.cpp:979 collectionbrowser.cpp:1429 contextbrowser.cpp:938
#: contextbrowser.cpp:949 covermanager.cpp:498 covermanager.cpp:504
#: filebrowser.cpp:171 mediadevice/daap/daapclient.cpp:260
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:943
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2255 playlistbrowseritem.cpp:881
#: playlistbrowseritem.cpp:1088 playlistbrowseritem.cpp:1297
#: playlistbrowseritem.cpp:2305 playlistbrowseritem.cpp:2831
#: playlistbrowseritem.cpp:3400 statistics.cpp:644
msgid "&Append to Playlist"
msgstr "&Hozzáfűzés a lejátszólistához"
#: coverfetcher.cpp:45 covermanager.cpp:501
msgid "&Show Fullsize"
msgstr "Megjelenítés tel&jes méretben"
#: coverfetcher.cpp:46 covermanager.cpp:502
#, c-format
msgid "&Fetch From amazon.%1"
msgstr "&Letöltés innen: amazon.%1"
#: coverfetcher.cpp:47 covermanager.cpp:503
msgid "Set &Custom Cover"
msgstr "&Egyéni borító beállítása"
#: coverfetcher.cpp:53 covermanager.cpp:507
msgid "&Unset Cover"
msgstr "A borító eltá&volítása"
#: coverfetcher.cpp:102 covermanager.cpp:730
msgid "Select Cover Image File"
msgstr "Válasszon egy borítóképet"
#: covermanager.cpp:764
#, c-format
msgid ""
"_n: Are you sure you want to remove this cover from the Collection?\n"
"Are you sure you want to delete these %n covers from the Collection?"
msgstr "Biztos, hogy törölni kívánja ezt a(z) %n borítót a gyűjteményből?"
#: covermanager.cpp:805
msgid "Finished."
msgstr "Kész."
#: covermanager.cpp:807
#, c-format
msgid ""
"_n: Cover not found\n"
" <b>%n</b> covers not found"
msgstr " <b>%n</b> borító nem található"
#: covermanager.cpp:820
msgid "Fetching cover for %1..."
msgstr "Borító letöltése ehhez: %1..."
#: covermanager.cpp:822
msgid "Fetching cover for %1 - %2..."
msgstr "Borító letöltése ehhez: %1 - %2..."
#: covermanager.cpp:826
#, c-format
msgid ""
"_n: Fetching 1 cover: \n"
"Fetching <b>%n</b> covers... : "
msgstr "<b>%n</b> borító letöltése...: "
#: covermanager.cpp:828
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 fetched\n"
"%n fetched"
msgstr "%n letöltve"
#: collectionbrowser.cpp:205 collectionbrowser.cpp:894
#: collectionbrowser.cpp:954 collectionbrowser.cpp:975
#: collectionbrowser.cpp:1029 collectionbrowser.cpp:1052
#: collectionbrowser.cpp:1067 collectionbrowser.cpp:1118
#: collectionbrowser.cpp:1125 collectionbrowser.cpp:1129
#: collectionbrowser.cpp:1691 collectionbrowser.cpp:2180
#: collectionbrowser.cpp:2402 collectionbrowser.cpp:2479
#: collectionbrowser.cpp:2498 collectionbrowser.cpp:2583
#: collectionbrowser.cpp:2601 collectionbrowser.cpp:2616
#: collectionbrowser.cpp:2751 collectionbrowser.cpp:3014
#: collectionbrowser.cpp:3516 collectionbrowser.cpp:3517
#: collectionbrowser.cpp:3963 collectionbrowser.cpp:4284
#: collectionbrowser.cpp:4494 collectionbrowser.cpp:4495
#: collectionbrowser.cpp:4678 collectionbrowser.cpp:4679 covermanager.cpp:830
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1693
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2041
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2095 osd.cpp:694
msgid " - "
msgstr " - "
#: covermanager.cpp:831
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 not found\n"
"%n not found"
msgstr "%n nem található"
#: covermanager.cpp:834
msgid "Connecting..."
msgstr "Kapcsolódás..."
#: covermanager.cpp:854
msgid ""
"_n: 1 result for \"%1\"\n"
"%n results for \"%1\""
msgstr "%n eredmény erre: \"%1\""
#: covermanager.cpp:856
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 album\n"
"%n albums"
msgstr "%n album"
#: covermanager.cpp:862
msgid " by "
msgstr " előadó: "
#: covermanager.cpp:867
msgid " - ( <b>%1</b> without cover )"
msgstr " - (<b>%1</b> borító nélkül)"
#: covermanager.cpp:1040
msgid "Are you sure you want to overwrite this cover?"
msgstr "Valóban szeretné felülírni ezt a borítót?"
#: covermanager.cpp:1041
msgid "Overwrite Confirmation"
msgstr "Felülírás megerősítése"
#: covermanager.cpp:1042
msgid "&Overwrite"
msgstr "&Felülírás"
#: playerwindow.cpp:192
msgid "Artist-Title|Album|Length"
msgstr "Előadó-Cím|Album|Hossz"
#: playerwindow.cpp:244
msgid "Please report this message to amarok@kde.org, thanks!"
msgstr ""
"Kérjük, küldje el ezt az üzenetet a következő email-címre: amarok@kde.org"
#: playerwindow.cpp:328
msgid "Welcome to Amarok"
msgstr "Üdvözöljük az Amarokban"
#: playerwindow.cpp:374
msgid "%1 kBit - %2"
msgstr "%1 kBit - %2"
#: actionclasses.cpp:261 playerwindow.cpp:555
msgid "Analyzer"
msgstr "Analizátor"
#: playerwindow.cpp:808
msgid "Click for more analyzers, press 'd' to detach."
msgstr "További analizátorok: kattintással. Leválasztás: \"d\" billentyű."
#: playerwindow.cpp:828
msgid "Equalizer is not available with this engine."
msgstr "Ennél a hangrendszernél equalizer nem használható."
#: deletedialog.cpp:65
#, c-format
msgid ""
"_n: <b>1</b> file selected.\n"
"<b>%n</b> files selected."
msgstr "<b>%n</b> fájl kijelölve."
#: deletedialog.cpp:71
msgid ""
"<qt>These items will be <b>permanently deleted</b> from your hard disk.</qt>"
msgstr "<qt>Ezek az elemek <b>véglegesen törölve lesznek</b> a lemezről.</qt>"
#: deletedialog.cpp:77
msgid "<qt>These items will be moved to the Trash Bin.</qt>"
msgstr "<qt>Ezek az elemek át lesznek helyezve a szemétkosárba.</qt>"
#: deletedialog.cpp:89
msgid "About to delete selected files"
msgstr "A kijelölt fájlok törlése következik"
#: deletedialog.cpp:91
msgid "&Send to Trash"
msgstr "&Szemétkosárba helyezés"
#: deletedialog.cpp:148
msgid "Deleting files"
msgstr "Fájlok törlése"
#: socketserver.cpp:162
msgid "Visualizations"
msgstr "Kijelzők"
#: socketserver.cpp:170
msgid "Right-click on item for context menu"
msgstr ""
"A helyi menü megjelenítéséhez kattintson a jobb oldali egérgombbal a megfelelő "
"bejegyzésen"
#: socketserver.cpp:236
msgid "Fullscreen"
msgstr "Teljes képernyős mód"
#: socketserver.cpp:257
msgid ""
"<div align=center>"
"<h3>No Visualizations Found</h3>Possible reasons:"
"<ul>"
"<li>libvisual is not installed</li>"
"<li>No libvisual plugins are installed</li></ul>Please check these "
"possibilities and restart Amarok.</div>"
msgstr ""
"<div align=center>"
"<h3>Kijelző nem található</h3>Lehetséges okok:"
"<ul>"
"<li>A Libvisual nincs telepítve</li>"
"<li>Semmilyen Libvisual-modul nincs telepítve</li></ul>"
"Ellenőrizze ezeket a lehetőségeket, majd indítsa újra az Amarokot.</div>"
#: collectionbrowser.cpp:115
msgid "Enter space-separated terms to search in the collection"
msgstr ""
"A gyűjteményben való kereséshez adjon meg szóközzel elválasztott kifejezéseket"
#: collectionbrowser.cpp:116
msgid "Click to edit collection filter"
msgstr "A gyűjteményszűrő szerkesztéséhez kattintson ide"
#: collectionbrowser.cpp:132
msgid "Entire Collection"
msgstr "Teljes gyűjtemény"
#: collectionbrowser.cpp:133
msgid "Added Today"
msgstr "Ma hozzáadott"
#: collectionbrowser.cpp:134
msgid "Added Within One Week"
msgstr "Egy héten belül hozzáadott"
#: collectionbrowser.cpp:135
msgid "Added Within One Month"
msgstr "Egy hónapon belül hozzáadott"
#: collectionbrowser.cpp:136
msgid "Added Within Three Months"
msgstr "Három hónapon belül hozzáadott"
#: collectionbrowser.cpp:137
msgid "Added Within One Year"
msgstr "Egy éven belül hozzáadott"
#: collectionbrowser.cpp:152
msgid "Configure Folders"
msgstr "A könyvtárak beállításai"
#: collectionbrowser.cpp:153
msgid "Tree View"
msgstr "Fanézet"
#: collectionbrowser.cpp:154
msgid "Flat View"
msgstr "Listanézet"
#: collectionbrowser.cpp:155
msgid "iPod View"
msgstr "iPod-nézet"
#: collectionbrowser.cpp:172
msgid "Show Divider"
msgstr "Elválasztó megjelenítése"
#: collectionbrowser.cpp:179
msgid "Browse backward"
msgstr "Böngészés visszafelé"
#: collectionbrowser.cpp:183
msgid "Browse forward"
msgstr "Böngészés előrefelé"
#: collectionbrowser.cpp:194
msgid "Group By"
msgstr "Csoportosítás"
#: collectionbrowser.cpp:204
msgid "Artist / Album"
msgstr "Előadó / album"
#: collectionbrowser.cpp:207
msgid "Genre / Artist"
msgstr "Műfaj / előadó"
#: collectionbrowser.cpp:208
msgid "Genre / Artist / Album"
msgstr "Műfaj / előadó / album"
#: collectionbrowser.cpp:212
msgid "&First Level"
msgstr "&Első szint"
#: collectionbrowser.cpp:213
msgid "&Second Level"
msgstr "&Második szint"
#: collectionbrowser.cpp:214
msgid "&Third Level"
msgstr "&Harmadik szint"
#: actionclasses.cpp:500 collectionbrowser.cpp:216 collectionbrowser.cpp:226
msgid "&Album"
msgstr "&Album"
#: collectionbrowser.cpp:217 collectionbrowser.cpp:227
#: collectionbrowser.cpp:237
msgid "(Y&ear) - Album"
msgstr "(Év) - Al&bum"
#: collectionbrowser.cpp:218 collectionbrowser.cpp:228
#: collectionbrowser.cpp:238
msgid "A&rtist"
msgstr "&Előadó"
#: collectionbrowser.cpp:219 collectionbrowser.cpp:229
#: collectionbrowser.cpp:239
msgid "&Composer"
msgstr "Szer&ző"
#: collectionbrowser.cpp:220 collectionbrowser.cpp:230
#: collectionbrowser.cpp:240
msgid "&Genre"
msgstr "&Műfaj"
#: collectionbrowser.cpp:221 collectionbrowser.cpp:231
#: collectionbrowser.cpp:241
msgid "&Year"
msgstr "É&v"
#: collectionbrowser.cpp:222 collectionbrowser.cpp:232
#: collectionbrowser.cpp:242
msgid "&Label"
msgstr "&Címke"
#: collectionbrowser.cpp:224 collectionbrowser.cpp:234
msgid "&None"
msgstr "&Nincs"
#: collectionbrowser.cpp:236
msgid "A&lbum"
msgstr "&Album"
#: collectionbrowser.cpp:717 configdialog.cpp:182
msgid "Configure Collection"
msgstr "A gyűjtemény beállításai"
#: collectionbrowser.cpp:1135 collectionbrowser.cpp:3978
#: collectionbrowser.cpp:4271
msgid "No Label"
msgstr "Nincs címke"
#: collectionbrowser.cpp:1428 contextbrowser.cpp:937 contextbrowser.cpp:948
#: filebrowser.cpp:170 mediadevice/daap/daapclient.cpp:259
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:942
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2254 playlistbrowseritem.cpp:880
#: playlistbrowseritem.cpp:1087 playlistbrowseritem.cpp:1296
#: playlistbrowseritem.cpp:1488 playlistbrowseritem.cpp:2304
#: playlistbrowseritem.cpp:2830 playlistbrowseritem.cpp:3399
msgid "&Load"
msgstr "&Betöltés"
#: app.cpp:984 collectionbrowser.cpp:1430 contextbrowser.cpp:950
#: filebrowser.cpp:172 playlist.cpp:3849 playlistbrowseritem.cpp:1089
#: playlistbrowseritem.cpp:2832 statistics.cpp:645
msgid "&Queue Track"
msgstr "A szám &hozzáadása a sorhoz"
#: collectionbrowser.cpp:1431 filebrowser.cpp:173
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:261
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:944
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2256 playlistbrowseritem.cpp:882
#: playlistbrowseritem.cpp:1298 playlistbrowseritem.cpp:2306
#: playlistbrowseritem.cpp:3401
msgid "&Queue Tracks"
msgstr "Számok &hozzáadása a sorhoz"
#: collectionbrowser.cpp:1434 filebrowser.cpp:175
msgid "&Save as Playlist..."
msgstr "Mentés &lejátszólistaként..."
#: collectionbrowser.cpp:1439 contextbrowser.cpp:952 filebrowser.cpp:179
#: playlistbrowseritem.cpp:888 playlistbrowseritem.cpp:2866
#: playlistbrowseritem.cpp:3406
msgid "&Transfer to Media Device"
msgstr "Átvitel médi&aeszközre"
#: collectionbrowser.cpp:1443
msgid "&Burn All Tracks by This Artist"
msgstr "Az előadó összes &számának kiírása"
#: collectionbrowser.cpp:1448
msgid "&Burn All Tracks by This Composer"
msgstr "A szer&ző összes számának kiírása"
#: collectionbrowser.cpp:1453
msgid "&Burn This Album"
msgstr "Az &album kiírása"
#: collectionbrowser.cpp:1461
msgid "B&urn to CD"
msgstr "&CD-re írás"
#: collectionbrowser.cpp:1468 playlist.cpp:3901
#, c-format
msgid ""
"_n: &Organize File...\n"
"&Organize %n Files..."
msgstr "%n fájl ren&dszerezése..."
#: collectionbrowser.cpp:1469
#, c-format
msgid ""
"_n: &Delete File...\n"
"&Delete %n Files..."
msgstr "%n fájl &törlése..."
#: collectionbrowser.cpp:1470 playlist.cpp:3909
msgid "Manage &Files"
msgstr "&Fájlkezelés"
#: collectionbrowser.cpp:1474
#, c-format
msgid "&Fetch Cover From amazon.%1"
msgstr "&Borító letöltése innen: amazon.%1"
#: collectionbrowser.cpp:1486
msgid "Show under &Various Artists"
msgstr "Megjelenítés a \"Külön&böző előadók\" alatt"
#: collectionbrowser.cpp:1487
msgid "&Do not Show under Various Artists"
msgstr "Ne legyen megjelenítve a \"Különbö&ző előadók\" alatt"
#: collectionbrowser.cpp:1493 playlist.cpp:3926
#, c-format
msgid ""
"_n: Edit Track &Information...\n"
"Edit &Information for %n Tracks..."
msgstr "%n szám &információinak szerkesztése..."
#: collectionbrowser.cpp:1546 filebrowser.cpp:487
msgid "Organize Collection Files"
msgstr "Gyűjtemény fájljainak rendszerezése"
#: collectionbrowser.cpp:1748
msgid "Cannot start organize operation until jobs are aborted."
msgstr ""
"A rendszerezési művelet nem indítható el addig, amíg a feladatok meg nincsenek "
"szakítva."
#: collectionbrowser.cpp:1757
msgid ""
"Cannot start organize operation of different kind while another is in progress."
msgstr ""
"Nem indítható másféle rendszerezési művelet, amíg egy másik még folyamatban "
"van."
#: collectionbrowser.cpp:1772
msgid ""
"You need to configure at least one folder for your collection for organizing "
"your files."
msgstr ""
"Fájlok rendszerezéséhez be kell állítani a gyűjtemény számára legalább egy "
"könyvtárt."
#: collectionbrowser.cpp:1866
#, c-format
msgid ""
"_n: The following file could not be organized: \n"
"The following %n files could not be organized: "
msgstr "A következő %n fájlt nem sikerült rendszerezni: "
#: collectionbrowser.cpp:1873
msgid ", "
msgstr ", "
#: collectionbrowser.cpp:1878
msgid "."
msgstr "."
#: collectionbrowser.cpp:1881
#, c-format
msgid ""
"_n: Sorry, one file could not be organized.\n"
"Sorry, %n files could not be organized."
msgstr "%n fájlt nem sikerült rendszerezni."
#: collectionbrowser.cpp:1886
msgid "Aborting jobs..."
msgstr "Feladatok megszakítása..."
#: collectionbrowser.cpp:1948
#, c-format
msgid ""
"_n: One file already in collection\n"
"%n files already in collection"
msgstr "%n fájl már benne van a gyűjteményben"
#: collectionbrowser.cpp:1952
#, c-format
msgid ""
"_n: One dropped file is invalid\n"
"%n dropped files are invalid"
msgstr "%n kihagyott fájl érvénytelen"
#: collectionbrowser.cpp:1955
#, c-format
msgid ""
"_n: , one dropped file is invalid\n"
", %n dropped files are invalid"
msgstr ", %n kihagyott fájl érvénytelen"
#: collectionbrowser.cpp:1959 filebrowser.cpp:479
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:855
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2392
msgid "Copy Files To Collection"
msgstr "Fájlok másolása gyűjteménybe"
#: collectionbrowser.cpp:2113
msgid "Tracks"
msgstr "Számok"
#: collectionbrowser.cpp:2792 statistics.cpp:385 tagdialog.cpp:686
msgid "Playcount"
msgstr "Lejátszások száma"
#: collectionbrowser.cpp:2796 smartplaylisteditor.cpp:162
msgid "First Play"
msgstr "Első lejátszás"
#: collectionbrowser.cpp:2797 smartplaylisteditor.cpp:163
msgid "Last Play"
msgstr "Legutóbbi lejátszás"
#: collectionbrowser.cpp:2798 smartplaylisteditor.cpp:163
msgid "Modified Date"
msgstr "Módosítási dátum"
#: collectionbrowser.cpp:2905
#, c-format
msgid ""
"_n: Album\n"
"All %n Albums"
msgstr "Az összes album (%n)"
#: collectionbrowser.cpp:2908
#, c-format
msgid ""
"_n: Artist\n"
"All %n Artists"
msgstr "Az összes előadó (%n)"
#: collectionbrowser.cpp:2911
#, c-format
msgid ""
"_n: Composer\n"
"All %n Composers"
msgstr "Az összes szerző (%n)"
#: collectionbrowser.cpp:2914
#, c-format
msgid ""
"_n: Genre\n"
"All %n Genres"
msgstr "Az összes műfaj (%n)"
#: collectionbrowser.cpp:2917
#, c-format
msgid ""
"_n: Year\n"
"All %n Years"
msgstr "Az összes év (%n)"
#: collectionbrowser.cpp:2920
#, c-format
msgid ""
"_n: Label\n"
"All %n Labels"
msgstr "Az összes címke (%n)"
#: collectionbrowser.cpp:3532
msgid ""
"<div align=center>"
"<h3>Flat-View Mode</h3>To enable the Flat-View mode, please enter search terms "
"in the search line above.</div>"
msgstr ""
"<div align=center>"
"<h3>Listanézeti mód</h3>A listanézet bekapcsolásához adjon meg keresési "
"kifejezéseket a fentebbi keresési sorban.</div>"
#: collectionbrowser.cpp:3631
msgid "Flat View Columns"
msgstr "Listanézeti oszlopok"
#: columnlist.cpp:67
msgid "Move column up"
msgstr "Oszlop feljebb mozgatása"
#: columnlist.cpp:71
msgid "Move column down"
msgstr "Oszlop lejjebb mozgatása"
#: columnlist.cpp:174
msgid "Playlist Columns"
msgstr "Lejátszólista-oszlopok"
#: actionclasses.cpp:70
msgid "Amarok Menu"
msgstr "Amarok-menü"
#: actionclasses.cpp:90
msgid "Menu"
msgstr "Menü"
#: actionclasses.cpp:120
msgid "C&over Manager"
msgstr "&Borítókezelő"
#: actionclasses.cpp:122 actionclasses.cpp:328 analyzers/blockanalyzer.cpp:439
#: playlistwindow.cpp:362
msgid "&Visualizations"
msgstr "&Kijelzők"
#: actionclasses.cpp:123
msgid "E&qualizer"
msgstr "E&qualizer"
#: actionclasses.cpp:131 playlistwindow.cpp:368
msgid "&Rescan Collection"
msgstr "A gyűjtemény át&vizsgálása"
#: actionclasses.cpp:211 app.cpp:440
msgid "Play/Pause"
msgstr "Lejátszás/Szünet"
#: actionclasses.cpp:228 actionclasses.cpp:233 app.cpp:438
#: playlistwindow.cpp:193
msgid "Pause"
msgstr "Szünet"
#: actionclasses.cpp:238 app.cpp:436 playlistwindow.cpp:192
msgid "Play"
msgstr "Lejátszás"
#: actionclasses.cpp:295
msgid "Click for more analyzers"
msgstr "További analizátorok: kattintással"
#: actionclasses.cpp:414
msgid "Click to change"
msgstr "Módosítás: kattintással"
#: actionclasses.cpp:422 engine/nmm/HostList.cpp:46 sliderwidget.cpp:429
msgid "Volume"
msgstr "Hangerő"
#: actionclasses.cpp:439
msgid "Volume control"
msgstr "Hangerőszabályzó"
#: actionclasses.cpp:462
msgid "Ra&ndom"
msgstr "&Véletlenszerű"
#: actionclasses.cpp:464 actionclasses.cpp:499
msgid "&Off"
msgstr "&Kikapcsolt"
#: actionclasses.cpp:464
msgid "&Tracks"
msgstr "&Számok"
#: actionclasses.cpp:464
msgid "&Albums"
msgstr "&Albumok"
#: actionclasses.cpp:482
msgid "&Favor"
msgstr "&Előnyben részesítés"
#: actionclasses.cpp:485
msgid "Higher &Scores"
msgstr "Magasabb &pontszámok"
#: actionclasses.cpp:486
msgid "Higher &Ratings"
msgstr "Magasabb &besorolás"
#: actionclasses.cpp:487
msgid "Not Recently &Played"
msgstr "&Mostanában nem lejátszott"
#: actionclasses.cpp:497
msgid "&Repeat"
msgstr "&Ismétlés"
#: actionclasses.cpp:499
msgid "&Track"
msgstr "&Szám"
#: actionclasses.cpp:500 playlistwindow.cpp:402
msgid "&Playlist"
msgstr "&Lejátszólista"
#: actionclasses.cpp:509 actionclasses.cpp:524
msgid "Burn"
msgstr "Írás"
#: actionclasses.cpp:538
msgid "Current Playlist"
msgstr "Aktuális lejátszólista"
#: actionclasses.cpp:539
msgid "Selected Tracks"
msgstr "A kijelölt számokat"
#: actionclasses.cpp:609
msgid "Now"
msgstr "Most"
#: actionclasses.cpp:610
msgid "After Current Track"
msgstr "A jelenlegi szám után"
#: actionclasses.cpp:611
msgid "After Queue"
msgstr "A sor után"
#: pluginmanager.cpp:96
msgid ""
"<p>KLibLoader could not load the plugin:"
"<br/><i>%1</i></p>"
"<p>Error message:"
"<br/><i>%2</i></p>"
msgstr ""
"<p>A KLibLoader nem tudja betölteni a következő modult:"
"<br/><i>%1</i></p>"
"<p>Hibaüzenet:"
"<br/><i>%2</i></p>"
#: pluginmanager.cpp:177 queuemanager.cpp:70 statistics.cpp:129
msgid "Name"
msgstr "Név"
#: pluginmanager.cpp:178
msgid "Library"
msgstr "Könyvtár"
#: pluginmanager.cpp:179
msgid "Authors"
msgstr "Szerzők"
#: pluginmanager.cpp:180
msgid "Email"
msgstr "E-mail"
#: pluginmanager.cpp:181
msgid "Version"
msgstr "Verzió"
#: pluginmanager.cpp:182
msgid "Framework Version"
msgstr "Keretrendszer-verzió"
#: pluginmanager.cpp:186
msgid "Plugin Information"
msgstr "Modulinformáció"
#: scripts/graphequalizer/main.cpp:24
msgid "An Amarok Equalizer using a line graph"
msgstr "Vonalgrafikont használó Amarok-equalizer"
#. i18n: file ./scripts/graphequalizer/eqdialog.ui line 16
#: rc.cpp:83 scripts/graphequalizer/main.cpp:30
#, no-c-format
msgid "Graph Equalizer"
msgstr "Grafikus equalizer"
#: equalizersetup.cpp:60
msgid "Equalizer"
msgstr "Equalizer"
#: equalizersetup.cpp:73
msgid "Presets:"
msgstr "Beállítások:"
#: equalizersetup.cpp:80
msgid "Add new preset"
msgstr "Új equalizer-beállítás hozzáadása"
#: equalizersetup.cpp:85
msgid "Manage presets"
msgstr "Equalizer-beállítások kezelése"
#. i18n: file ./scripts/graphequalizer/eqdialog.ui line 31
#: equalizersetup.cpp:93 rc.cpp:86
#, no-c-format
msgid "Enable Equalizer"
msgstr "Equalizer bekapcsolása"
#: equalizersetup.cpp:113
msgid "Pre-amp"
msgstr "Előerősítő"
#: equalizerpresetmanager.cpp:85 equalizerpresetmanager.cpp:127
#: equalizerpresetmanager.cpp:136 equalizersetup.cpp:233
#: equalizersetup.cpp:417 equalizersetup.cpp:492
msgid "Manual"
msgstr "Kézi"
#: equalizerpresetmanager.cpp:85 equalizerpresetmanager.cpp:135
#: equalizersetup.cpp:234 equalizersetup.cpp:301
msgid "Zero"
msgstr "Nulla"
#: equalizersetup.cpp:367
msgid "Add Equalizer Preset"
msgstr "Equalizer-beállítás hozzáadása"
#: equalizersetup.cpp:368
msgid "Enter preset name:"
msgstr "Adja meg az equalizer-beállítás nevét:"
#: equalizerpresetmanager.cpp:106 equalizersetup.cpp:373
msgid "A preset with the name %1 already exists. Overwrite?"
msgstr "Már létezik \"%1\" nevű equalizer-beállítás. Felül kívánja írni?"
#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Szántó Tamás"
#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "tszanto@mol.hu"
#: magnatunebrowser/magnatuneartistinfobox.cpp:46
msgid "Fetching Artist Info"
msgstr "Előadó-információ letöltése"
#: magnatunebrowser/magnatunelistview.cpp:34
msgid "Artist/Album/Track"
msgstr "Előadó / album / szám"
#: magnatunebrowser/magnatunelistview.cpp:35
msgid "Duration"
msgstr "Időtartam"
#: magnatunebrowser/magnatunexmlparser.cpp:50
msgid ""
"Magnatune.com database update complete. Added %1 tracks on %2 albums from %3 "
"artists"
msgstr ""
"A Magnatune.com-adatbázis frissítése befejeződött. Hozzáadásra került %3 előadó "
"%1 száma %2 albumról."
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:227
msgid "Add artist to playlist"
msgstr "Előadó hozzáadása a lejátszólistához"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:230
msgid "Add album to playlist"
msgstr "Album hozzáadása a lejátszólistához"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:231
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:235
msgid "Purchase album"
msgstr "Album megvásárlása"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:234
msgid "Add track to playlist"
msgstr "Szám hozzáadása a lejátszólistához"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:295
msgid "Genre: "
msgstr "Műfaj: "
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:301
#, fuzzy
msgid "Redownload"
msgstr "Ú&jra letöltés"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:319
msgid "Purchase Album"
msgstr "Album vásárlása"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:324
msgid "Update"
msgstr "Frissítés"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:326
msgid "Show Info"
msgstr "Információ megjelenítése"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:350
msgid "Downloading Magnatune.com Database"
msgstr "A Magnatune.com adatbázisának letöltése"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:508
msgid ""
"Welcome to Amarok's integrated Magnatune.com store. If this is the first time "
"you run it, you must update the database by pressing the 'Update' button below."
msgstr ""
"Üdvözöljük az Amarok integrált Magnatune.com-áruházában. Ha most használja "
"először, akkor frissítse az adatbázist a lentebb levő \"Frissítés\" gombbal."
#: magnatunebrowser/magnatunepurchasehandler.cpp:115
msgid "Processing Payment"
msgstr "Fizetés feldolgozása"
#: magnatunebrowser/magnatuneredownloadhandler.cpp:54
msgid "No purchases found!"
msgstr "Nem volt korábbi vásárlás"
#: magnatunebrowser/magnatuneredownloadhandler.cpp:55
msgid "No previous purchases have been found. Nothing to redownload..."
msgstr "Nem található információ korábbi vásárlásról. Nincs mit letölteni."
#: magnatunebrowser/magnatuneredownloadhandler.cpp:126
msgid "Could not re-download album"
msgstr "Nem sikerült újra letölteni az albumot"
#: magnatunebrowser/magnatuneredownloadhandler.cpp:127
msgid "There seems to be a problem with the selected redownload info file."
msgstr "Úgy tűnik, probléma van a kijelölt újraletöltési információs fájllal."
#: magnatunebrowser/magnatunealbumdownloader.cpp:57
msgid "Downloading album"
msgstr "Album letöltése"
#: magnatunebrowser/magnatunealbumdownloader.cpp:72
msgid "Downloading album cover"
msgstr "Albumborító letöltése"
#: magnatunebrowser/magnatunealbumdownloader.cpp:123
msgid "Adding album cover to collection"
msgstr "Albumborító felvétele a gyűjteménybe"
#: mediabrowser.cpp:184
msgid "No Device Available"
msgstr "Nincs elérhető eszköz"
#: mediabrowser.cpp:250
msgid "Connect"
msgstr "Kapcsolódás"
#: mediabrowser.cpp:251
msgid "Connect media device"
msgstr "Kapcsolódás a médiaeszközhöz"
#: mediabrowser.cpp:253
msgid "Disconnect"
msgstr "Lekapcsolódás"
#: mediabrowser.cpp:254
msgid "Disconnect media device"
msgstr "Lekapcsolódás a médiaeszközről"
#: mediabrowser.cpp:256
msgid "Transfer"
msgstr "Átvitel"
#: mediabrowser.cpp:257 mediabrowser.cpp:263
msgid "Transfer tracks to media device"
msgstr "Számok átvitele a médiaeszközre"
#: mediabrowser.cpp:268
msgid "Configure device"
msgstr "Eszköz beállítása"
#: mediabrowser.cpp:285
msgid "Clear filter"
msgstr "A szűrő törlése"
#: mediabrowser.cpp:286
msgid "Enter space-separated terms to search"
msgstr "A kereséshez adjon meg szóközzel elválasztott kifejezéseket"
#: mediabrowser.cpp:287
msgid "Click to edit filter"
msgstr "A szűrő szerkesztéséhez kattintson ide"
#: mediabrowser.cpp:304 mediabrowser.cpp:305
msgid "Disable"
msgstr "Letiltás"
#: mediabrowser.cpp:306 mediabrowser.cpp:307 mediumpluginmanager.cpp:210
#: mediumpluginmanager.cpp:272 mediumpluginmanager.cpp:428
#: mediumpluginmanager.cpp:440
msgid "Do not handle"
msgstr "Ne legyen kezelve"
#: mediabrowser.cpp:362
msgid ""
"Amarok has detected new portable media devices.\n"
"Go to the \"Media Devices\" pane of the configuration\n"
"dialog to choose a plugin for these devices."
msgstr ""
"Az Amarok új hordozható médiaeszközöket talált.\n"
"Ezen eszközökhöz a beállítási párbeszédablak\n"
"\"Médiaeszközök\" részében választhat modult."
#: mediabrowser.cpp:609
msgid "Cannot remove device because disconnect failed"
msgstr "Nem lehet eltávolítani az eszközt, mivel a lekapcsolódás sikertelen"
#: mediabrowser.cpp:633
msgid "%1 at %2"
msgstr "%1 itt: %2"
#: mediabrowser.cpp:637
msgid " (mounted at %1)"
msgstr " (ide csatolva: %1)"
#: mediabrowser.cpp:1142
msgid "Drag items here to create new playlist"
msgstr ""
"Új lejátszólista létrehozásához helyezzen ide elemeket húzd-és-ejtsd módszerrel"
#: mediabrowser.cpp:1145
msgid "Drag items here to append to this playlist"
msgstr ""
"Ezen lejátszólistához való hozzáadáshoz helyezzen ide elemeket húzd-és-ejtsd "
"módszerrel"
#: mediabrowser.cpp:1148
msgid "Drag items here to insert before this item"
msgstr ""
"Ezen elem elé való beszúráshoz helyezzen ide elemeket húzd-és-ejtsd módszerrel"
#: mediabrowser.cpp:1152
msgid "Not visible on media device"
msgstr "Nem látható a médiaeszközön"
#: mediabrowser.cpp:1156
msgid "In device database, but file is missing"
msgstr "Az eszköz-adatbázisban szerepel, de a fájl hiányzik"
#: mediabrowser.cpp:1160
msgid "File on device, but not in device database"
msgstr "A fájl rajta van az eszközön, de az eszköz-adatbázisból hiányzik"
#: mediabrowser.cpp:1192 playlist.cpp:4722
msgid "Remote Media"
msgstr "Távoli média"
#: mediabrowser.cpp:1440 mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2439
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1320
msgid "New Playlist"
msgstr "Új lejátszólista"
#: mediabrowser.cpp:1489
msgid ""
"<div align=center>"
"<h3>Media Device Browser</h3>Configure your media device and then click the "
"Connect button to access your media device. Drag and drop files to enqueue them "
"for transfer.</div>"
msgstr ""
"<div align=center>"
"<h3>Médiaeszköz böngészése</h3>Állítsa be a médiaeszközt, majd kattintson a "
"Kapcsolódás gombra az eszköz eléréséhez. Fájlok áthúzhatók az átviteli sorba az "
"egérrel.</div>"
#: mediabrowser.cpp:1519 mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:952
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:1013
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:655
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:687
msgid "Add Directory"
msgstr "Könyvtár hozzáadása"
#: mediabrowser.cpp:1519
msgid "Directory Name:"
msgstr "A könyvtár neve:"
#: mediabrowser.cpp:1596
msgid "Cannot change plugin while operation is in progress"
msgstr "Nem lehet modult váltani, amíg a művelet folyamatban van"
#: mediabrowser.cpp:1630
msgid ""
"The device %1 was unmounted before it was synchronized. In order to avoid data "
"loss, press the \"Disconnect\" button before unmounting the device."
msgstr ""
"A(z) \"%1\" eszköz le lett csatolva, mielőtt szinkronizálva lett volna. Az "
"adatvesztés elkerülése érdekében mindig nyomja meg a \"Lekapcsolódás\" gombot "
"az eszköz lecsatolása előtt."
#: mediabrowser.cpp:1659
msgid ""
"The device %1 was removed before it was disconnected. In order to avoid "
"possible data loss, press the \"Disconnect\" button before disconnecting the "
"device."
msgstr ""
"A(z) \"%1\" eszköz el lett távolítva, mielőtt a lekapcsolódás megtörtént volna. "
"Az adatvesztés elkerülése érdekében mindig nyomja meg a \"Lekapcsolódás\" "
"gombot az eszköz lekapcsolása előtt."
#: mediabrowser.cpp:1768
msgid "The requested media device could not be loaded"
msgstr "A kért médiaeszközt nem lehetett betölteni"
#: mediabrowser.cpp:1839
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 track in queue\n"
"%n tracks in queue"
msgstr "%n szám a sorban"
#: mediabrowser.cpp:1842
msgid " (%1)"
msgstr " (%1)"
#: mediabrowser.cpp:1848
msgid " - %1 of %2 available"
msgstr " - %1 elérhető, összesen: %2"
#: mediabrowser.cpp:2113
#, c-format
msgid "Not a playlist file: %1"
msgstr "Nem lejátszólista-fájl: %1"
#: mediabrowser.cpp:2121 mediabrowser.cpp:2256
#, c-format
msgid "Failed to load playlist: %1"
msgstr "Nem sikerült betölteni ezt a lejátszólistát: %1"
#: mediabrowser.cpp:2298
#, c-format
msgid "Track already queued for transfer: %1"
msgstr "Ez a szám már sorba van téve átvitelhez: %1"
#: mediabrowser.cpp:2456
#, c-format
msgid "could not execute %1"
msgstr "nem sikerült végrehajtani ezt: %1"
#: mediabrowser.cpp:2503
msgid "Media Device: Copying %1 to %2 failed"
msgstr "Médiaeszköz: %1 ide való másolása nem sikerült: %2"
#: mediabrowser.cpp:2515
msgid "Media Device: Reading tags from %1 failed"
msgstr "Médiaeszköz: nem sikerült beolvasni címkéket ebből: %1"
#: mediabrowser.cpp:2614
msgid "Transfer in progress. Finish or stop after current track?"
msgstr ""
"Az átvitel folyamatban van. Befejezi a műveletet vagy leállítja a jelenlegi "
"szám után?"
#: mediabrowser.cpp:2615
msgid "Stop Transfer?"
msgstr "Átvitel leállítása?"
#: mediabrowser.cpp:2616
msgid "&Finish"
msgstr "&Befejezés"
#. i18n: file ./scriptmanagerbase.ui line 109
#: mediabrowser.cpp:2617 rc.cpp:74
#, no-c-format
msgid "&Stop"
msgstr "&Leállítás"
#: mediabrowser.cpp:2689 mediabrowser.cpp:3252
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 track to be deleted\n"
"%n tracks to be deleted"
msgstr "%n szám törlésre jelölve"
#: mediabrowser.cpp:2698
msgid "Failed to purge podcasts already played"
msgstr "Nem sikerült törölni a már lejátszott podcastokat"
#: mediabrowser.cpp:2705
#, c-format
msgid ""
"_n: Purged 1 podcasts already played\n"
"Purged %n podcasts already played"
msgstr "%n már lejátszott podcast törölve lett"
#: mediabrowser.cpp:2726
msgid "Device successfully connected"
msgstr "Az eszközhöz való kapcsolódás megtörtént"
#: mediabrowser.cpp:2765
msgid ""
"Post-disconnect command failed, before removing device, please make sure that "
"it is safe to do so."
msgstr ""
"A lekapcsolás utáni parancs végrehajtása sikertelen. Az eszköz eltávolítása "
"előtt győződjön meg arról, hogy az eltávolítás biztonságosan megtehető."
#: mediabrowser.cpp:2770
msgid "Device successfully disconnected"
msgstr "Az eszköz le lett kapcsolva"
#: mediabrowser.cpp:3002
#, c-format
msgid "Track already on media device: %1"
msgstr "Ez a szám már rajta van a médiaeszközön: %1"
#: mediabrowser.cpp:3054
#, c-format
msgid "Track not playable on media device: %1"
msgstr "Ez a szám nem játszható le a médiaeszközön: %1"
#: mediabrowser.cpp:3074
#, c-format
msgid "Failed to copy track to media device: %1"
msgstr "Nem sikerült a médiaeszközre másolni ezt a számot: %1"
#: mediabrowser.cpp:3145
#, c-format
msgid ""
"_n: One track not playable on media device\n"
"%n tracks not playable on media device"
msgstr "%n szám nem lejátszható a médiaeszközön"
#: mediabrowser.cpp:3151
#, c-format
msgid ""
"_n: One track already on media device\n"
"%n tracks already on media device"
msgstr "%n szám már rajta van a médiaeszközön"
#: mediabrowser.cpp:3154
#, c-format
msgid ""
"_n: , one track already on media device\n"
", %n tracks already on media device"
msgstr ", %n szám már rajta van a médiaeszközön"
#: mediabrowser.cpp:3160
#, c-format
msgid ""
"_n: One track was not transcoded\n"
"%n tracks were not transcoded"
msgstr "%n szám nem lett átkódolva"
#: mediabrowser.cpp:3163
#, c-format
msgid ""
"_n: , one track was not transcoded\n"
", %n tracks were not transcoded"
msgstr ", %n szám nem lett átkódolva"
#: mediabrowser.cpp:3167
msgid " (no transcode script running)"
msgstr " (nem fut átkódolási szkript)"
#: mediabrowser.cpp:3172
msgid "The following tracks were not transferred: "
msgstr "A következő számok nem kerültek átvitelre: "
#: mediabrowser.cpp:3257
#, c-format
msgid ""
"_n: "
"<p>You have selected 1 track to be <b>irreversibly</b> deleted.\n"
"<p>You have selected %n tracks to be <b>irreversibly</b> deleted."
msgstr "<p>Ön kijelölt %n számot <b>visszavonhatatlan</b> törlésre."
#: mediabrowser.cpp:3502
msgid ""
"The XML in the transferlist was invalid. Please report this as a bug to the "
"Amarok developers. Thank you."
msgstr ""
"Az átviteli listában levő XML érvénytelen. Kérjük, jelentse be ezt hibaként az "
"Amarok fejlesztőinek. Köszönjük."
#: mediabrowser.cpp:3617
msgid "Transfer Queue"
msgstr "Átviteli sor"
#: mediabrowser.cpp:3787
msgid "&Remove From Queue"
msgstr "&Törlés a sorból"
#: mediabrowser.cpp:3789
msgid "&Clear Queue"
msgstr "A &sor törlése"
#: mediabrowser.cpp:3790
msgid "&Start Transfer"
msgstr "Át&vitel indítása"
#: podcastsettings.cpp:66 podcastsettings.cpp:77
#, c-format
msgid ""
"_: change options\n"
"Configure %1"
msgstr "\"%1\" beállítása"
#: podcastsettings.cpp:69 podcastsettings.cpp:80
msgid "Reset"
msgstr "Alapállapotba hozás"
#: equalizerpresetmanager.cpp:36 equalizerpresetmanager.cpp:43
msgid "Presets"
msgstr "Beállítások"
#: equalizerpresetmanager.cpp:51 playlistbrowseritem.cpp:410
#: playlistbrowseritem.cpp:894
msgid "&Rename"
msgstr "Átneve&zés"
#: equalizerpresetmanager.cpp:100
msgid "Rename Equalizer Preset"
msgstr "Equalizer-beállítás átnevezése"
#: equalizerpresetmanager.cpp:101
msgid "Enter new preset name:"
msgstr "Adja meg az új beállításnevet:"
#: equalizerpresetmanager.cpp:121
msgid ""
"All presets will be deleted and defaults will be restored. Are you sure?"
msgstr ""
"Az összes equalizer-beállítás törlésre kerül, és vissza lesznek állítva az "
"alapértelmezések. Biztosan folytatni kívánja?"
#: queuemanager.cpp:90
msgid ""
"<div align=center>"
"<h3>The Queue Manager</h3>To create a queue, <b>drag</b> "
"tracks from the playlist, and <b>drop</b> them here."
"<br>"
"<br>Drag and drop tracks within the manager to resort queue orders.</div>"
msgstr ""
"<div align=center>"
"<h3>A sorkezelő</h3>Egy sor létrehozásához helyezzen ide számokat <b>"
"húzd-és-ejtsd</b> módszerrel a lejátszólistáról."
"<br>"
"<br>A sorkezelőben levő számok sorrendjét szintén húzással módosíthatja.</div>"
#: playlistwindow.cpp:150 queuemanager.cpp:291
msgid "Queue Manager"
msgstr "Sorkezelő"
#: queuemanager.cpp:308
msgid "Move up"
msgstr "Feljebb"
#: queuemanager.cpp:309
msgid "Move down"
msgstr "Lejjebb"
#: queuemanager.cpp:311
msgid "Enqueue track"
msgstr "Szám hozzáadása a sorhoz"
#: queuemanager.cpp:312
msgid "Clear queue"
msgstr "A sor törlése"
#: main.cpp:31
msgid "Ain't afraid of no bugs"
msgstr "Nem félünk a hibáktól"
#: main.cpp:32
msgid "Developer (Untouchable)"
msgstr "Fejlesztő (érinthetetlen)"
#: main.cpp:33
msgid "Babe-Magnet"
msgstr "Babe-Magnet"
#: main.cpp:34
msgid "Stud (muesli)"
msgstr "Stud (muesli)"
#: main.cpp:36
msgid "733t code, OSD improvement, patches (Larson)"
msgstr "733t kód, az OSD továbbfejlesztése, javítások (Larson)"
#: main.cpp:37
msgid "Opera owns your mom"
msgstr "Operát az édesanyádnak"
#: main.cpp:38
msgid "Developer (illissius)"
msgstr "Fejlesztő (illissius)"
#: main.cpp:39
msgid "The Beard"
msgstr "A Szakáll"
#: main.cpp:40
msgid "Developer (eean)"
msgstr "Fejlesztő (eean)"
#: main.cpp:41
msgid "IROCKSOHARD"
msgstr "IROCKSOHARD"
#: main.cpp:42
msgid "Developer (jefferai)"
msgstr "Fejlesztő (jefferai)"
#: main.cpp:43
msgid "It's good, but it's not irssi"
msgstr "Jó az, de nem Irssi"
#: main.cpp:44
msgid "Project founder (markey)"
msgstr "A projekt alapítója (markey)"
#: main.cpp:45
msgid "Easily the most compile-breaks ever!"
msgstr "Minden idők legtöbb fordítási hibája"
#: main.cpp:46
msgid "Developer (aumuell)"
msgstr "Fejlesztő (aumuell)"
#: main.cpp:47
msgid "Turtle-Power"
msgstr "Turtle-Power"
#: main.cpp:48
msgid "Cowboy mxcl"
msgstr "Cowboy mxcl"
#: main.cpp:49
msgid "Purple is not girly!"
msgstr "A bíborszín nem nőies"
#: main.cpp:50
msgid "DCOP, improvements, Preci-i-o-u-u-s handbook maintainer (madpenguin8)"
msgstr ""
"DCOP, fejlesztések, nélkülözhetetlen kézikönyv-karbantartó (madpenguin8)"
#: main.cpp:51
msgid "Meet me at the Amarok Bar!"
msgstr "Találkozzunk az Amarok Bárban"
#: main.cpp:52
msgid "Developer (foreboy)"
msgstr "Fejlesztő (foreboy)"
#: main.cpp:53
msgid "Spaghetti Coder"
msgstr "Spagetti-programozó"
#: main.cpp:54
msgid "Playlist-browser, cover-manager (teax)"
msgstr "Lejátszólista-böngésző, borítókezelő (teax)"
#: main.cpp:55
msgid "And God said, let there be Mac"
msgstr "Ezt mondta Isten: legyen Mac!"
#: main.cpp:56
msgid "Amarok logo, splash screen, icons"
msgstr "Amarok-embléma, nyitóképernyő, ikonok"
#: main.cpp:57
msgid "Surfin' down under"
msgstr "Távoli szörfölés"
#: main.cpp:58
msgid "Developer (sebr)"
msgstr "Fejlesztő (sebr)"
#: main.cpp:59
msgid "All you need is DCOP"
msgstr "Csak a DCOP-ra van szükség"
#: main.cpp:60
msgid "DCOP, improvements, cleanups, i18n (berkus)"
msgstr "DCOP, továbbfejlesztések, tisztítások, i18n (berkus)"
#: main.cpp:63
msgid "Analyzers, patches, shoutcast"
msgstr "Analizátorok, javítások, Shoutcast"
#: main.cpp:64 main.cpp:67 main.cpp:93
msgid "Patches"
msgstr "Javítások"
#: main.cpp:65
msgid "MySQL support"
msgstr "MySQL-támogatás"
#: main.cpp:66
msgid "Postgresql support"
msgstr "PostgreSQL-támogatás"
#: main.cpp:68
msgid "podcast code improvements"
msgstr "Podcast-kódfejlesztések"
#: main.cpp:69
msgid "roKymoter (dangle)"
msgstr "RoKymoter (dangle)"
#: main.cpp:70
msgid "First-run wizard, usability"
msgstr "Amarok-varázsló, használhatóság"
#: main.cpp:71
msgid "roKymoter (hydrogen)"
msgstr "RoKymoter (hydrogen)"
#: main.cpp:72
msgid "graphics, splash-screen"
msgstr "Grafika, nyitóképernyő"
#: main.cpp:73
msgid "Analyzers, Context Browser and systray eye-candy"
msgstr "Analizátorok, környezetböngésző és a rendszertálca kinézete"
#: main.cpp:74
msgid "icons and image work"
msgstr "Ikonok és képek"
#: main.cpp:75
msgid "dialog to filter the collection titles"
msgstr "Párbeszédablak a gyűjteménycímek szűréséhez"
#: main.cpp:76
msgid "Live CD, Bug squashing (oggb4mp3)"
msgstr "Live CD, hibajavítás (oggb4mp3)"
#: main.cpp:77
msgid ""
"handbook enhancements, translations, bug fixes, screenshots, roKymoter "
"(apachelogger)"
msgstr ""
"Kézikönyv-továbbfejlesztések, fordítások, hibajavítások, képernyőképek, "
"roKymoter (apachelogger)"
#: main.cpp:78
msgid "Tester, IRC channel operator, whipping"
msgstr "Tesztelő, IRC-csatorna-operátor, noszogató"
#: main.cpp:79
msgid "roKymoter, bug fixer and Swedish Bitch (Firetech)"
msgstr "RoKymoter, hibajavító és svéd csaj (Firetech)"
#. i18n: file ./Options2.ui line 38
#: main.cpp:80 rc.cpp:1246
#, no-c-format
msgid "Icons"
msgstr "Ikonok"
#: main.cpp:81
msgid "Konqueror Sidebar, some DCOP methods"
msgstr "Konqueror-oldalsáv, DCOP-módszerek"
#: main.cpp:82
msgid "Dynamic Collection, label support, patches"
msgstr "Dinamikus gyűjtemény, címkék támogatása, javítások"
#: main.cpp:83
msgid "FHT routine, bugfixes"
msgstr "FHT-rutin, hibajavítások"
#: main.cpp:84
msgid "K3B export code"
msgstr "K3B-exportálás"
#: main.cpp:85
msgid "Splash screen"
msgstr "Nyitóképernyő"
#: main.cpp:86
msgid "Magnatune.com store integration (nhnFreespirit)"
msgstr "Magnatune.com áruház integrálása (nhnFreespirit)"
#: main.cpp:87
msgid "Website hosting"
msgstr "Weblap-szolgáltatás"
#: main.cpp:88
msgid "Bugfixes, PostgreSQL support"
msgstr "Hibajavítások, PostgreSQL-támogatás"
#: main.cpp:89
msgid "Wikipedia support, patches"
msgstr "Wikipedia-támogatás, javítások"
#: main.cpp:90
msgid "MAS engine"
msgstr "MAS hangrendszer"
#: main.cpp:91
msgid "Audioscrobbler support"
msgstr "Audioscrobbler-támogatás"
#: main.cpp:92
msgid "TagLib & ktrm code"
msgstr "TagLib- és ktrm-kezelő kód"
#: main.cpp:94
msgid "Loadsa stuff"
msgstr "Sokféle dolog"
#: main.cpp:95
msgid "Patches, Bugfixes"
msgstr "Javítások, hibajavítások"
#: main.cpp:96
msgid "roKymoter (sven423)"
msgstr "RoKymoter (sven423)"
#: main.cpp:97
msgid "Graphics, splash-screen (vnizzz)"
msgstr "Grafika, nyitóképernyő (vnizzz)"
#: main.cpp:98
msgid "Tester, patches"
msgstr "Tesztelő, javítások"
#: multitabbar.cpp:176
msgid "Browsers"
msgstr "Böngészők"
#: tagdialog.cpp:301
msgid "Generating audio fingerprint..."
msgstr "Hang-ujjlenyomat előállítása..."
#: tagdialog.cpp:312
msgid ""
"Tunepimp (MusicBrainz tagging library) returned the following error: \"%1\"."
msgstr ""
"A Tunepimp (MusicBrainz-címkéket kezelő könyvtár) a következő hibát adta: "
"\"%1\"."
#: tagdialog.cpp:322
msgid "The track was not found in the MusicBrainz database."
msgstr "A szám nem található a MusicBrainz adatbázisban."
#: tagdialog.cpp:383
msgid "Summary"
msgstr "Összegzés"
#: tagdialog.cpp:384
msgid "Tags"
msgstr "Címkék"
#: playlistwindow.cpp:153 tagdialog.cpp:386
msgid "Statistics"
msgstr "Statisztika"
#: tagdialog.cpp:387
msgid "Labels"
msgstr "Feliratok"
#: tagdialog.cpp:505
msgid "Please install MusicBrainz to enable this functionality"
msgstr "A funkció használatához telepíteni kell a MusicBrainz-t"
#: tagdialog.cpp:578
msgid "Tracks by this Artist"
msgstr "Az előadó számai"
#: tagdialog.cpp:590
msgid "Albums by this Artist"
msgstr "Az előadó albumai"
#: tagdialog.cpp:602
msgid "Favorite by this Artist"
msgstr "Kedvenc ettől a szerzőtől"
#: tagdialog.cpp:614
msgid "Favorite on this Album"
msgstr "Kedvenc ezen az albumon"
#: tagdialog.cpp:621
msgid "Related Artists"
msgstr "Kapcsolódó előadók"
#: tagdialog.cpp:632
msgid "Track Information: %1 by %2"
msgstr "Szám-információk: %1, előadó: %2"
#: statusbar/queueLabel.cpp:299 tagdialog.cpp:638
msgid "<b>%1</b> by <b>%2</b>"
msgstr "<b>%1</b>, előadó: <b>%2</b>"
#: tagdialog.cpp:645
msgid "<b>%1</b> by <b>%2</b> on <b>%3</b>"
msgstr "<b>%1</b>, előadó: <b>%2</b>, album: <b>%3</b>"
#: tagdialog.cpp:669 tagdialog.cpp:915
msgid ""
"_: "
"<tr>"
"<td>Label:</td>"
"<td><b>Value</b></td></tr>\n"
"<tr>"
"<td><nobr>%1:</nobr></td>"
"<td><b>%2</b></td></tr>"
msgstr "<tr><td><nobr>%1:</nobr></td><td><b>%2</b></td></tr>"
#: tagdialog.cpp:676
msgid "Samplerate"
msgstr "Mintavétel"
#: tagdialog.cpp:677
msgid "Size"
msgstr "Méret"
#: tagdialog.cpp:678
msgid "Format"
msgstr "Formátum"
#: tagdialog.cpp:687
msgid "First Played"
msgstr "Először lejátszva"
#: contextbrowser.cpp:134 tagdialog.cpp:688 tagdialog.cpp:690
msgid "Never"
msgstr "Soha"
#: tagdialog.cpp:689
msgid ""
"_: a single item (singular)\n"
"Last Played"
msgstr "Legutóbb lejátszva"
#: tagdialog.cpp:822
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Track\n"
"Information for %n Tracks"
msgstr "Információ %n számról"
#: tagdialog.cpp:913
#, c-format
msgid ""
"_n: Editing 1 file\n"
"Editing %n files"
msgstr "%n fájl szerkesztése"
#: tagdialog.cpp:919
msgid "Rated Songs"
msgstr "Besorolással ellátott számok"
#: tagdialog.cpp:921
msgid "Average Rating"
msgstr "Átlagos besorolás"
#: tagdialog.cpp:925
msgid "Scored Songs"
msgstr "Pontszámmal ellátott számok"
#: tagdialog.cpp:927
msgid "Average Score"
msgstr "Átlagos pontszám"
#: tagdialog.cpp:1421 tagdialog.cpp:1461
msgid "The file %1 is not writable."
msgstr "\"%1\" fájl nem írható."
#: tagdialog.cpp:1494
msgid ""
"Sorry, the tag for the following files could not be changed:\n"
msgstr ""
"A következő fájlok jellemzőit nem sikerült megváltoztatni:\n"
#: playlistwindow.cpp:136
msgid "&Add Media..."
msgstr "Mé&dia hozzáadása..."
#: playlistwindow.cpp:138
msgid "&Add Stream..."
msgstr "&Adatfolyam hozzáadása..."
#: playlistwindow.cpp:140
msgid "&Save Playlist As..."
msgstr "A lejátszólista m&entése másként..."
#: playlistbrowseritem.cpp:1094 playlistwindow.cpp:144
msgid "Burn to CD"
msgstr "CD-re írás"
#: playlistwindow.cpp:146
msgid "Play Media..."
msgstr "Média lejátszása..."
#: playlistwindow.cpp:147
msgid "Play Audio CD"
msgstr "Hang-CD lejátszása"
#: playlistwindow.cpp:148
msgid "&Play/Pause"
msgstr "&Lejátszás/Szünet"
#: playlistwindow.cpp:151
msgid "&Seek Forward"
msgstr "Ugrás &előre"
#: playlistwindow.cpp:152
msgid "&Seek Backward"
msgstr "Ugrás &visszafelé"
#: playlistwindow.cpp:154
msgid "Update Collection"
msgstr "A gyűjtemény frissítése"
#: playlistwindow.cpp:175
msgid "Play las&t.fm Stream"
msgstr "Las&t.fm-adatfolyam lejátszása"
#: playlistwindow.cpp:179 playlistwindow.cpp:186
msgid "Custom Station"
msgstr "Egyéni adó"
#: playlistwindow.cpp:180 playlistwindow.cpp:187
msgid "Global Tag Radio"
msgstr "\"Globális címke\" rádió"
#: playlistwindow.cpp:182
msgid "Add las&t.fm Stream"
msgstr "L&ast.fm-adatfolyam hozzáadása"
#: playlistwindow.cpp:189
msgid "Configure &Global Shortcuts..."
msgstr "A &globális billentyűparancsok beállítása..."
#: app.cpp:448 playlistwindow.cpp:191
msgid "Previous Track"
msgstr "Előző szám"
#: app.cpp:446 playlistwindow.cpp:194
msgid "Next Track"
msgstr "Következő szám"
#: playlistwindow.cpp:196
msgid "Toggle Focus"
msgstr "Fókusz átkapcsolása"
#: contextbrowser.cpp:242 playlistwindow.cpp:275
msgid "S&earch:"
msgstr "&Keresés:"
#: playlistwindow.cpp:276
msgid "Playlist Search"
msgstr "Keresés a lejátszólistában"
#: playlistwindow.cpp:291
msgid ""
"Enter space-separated terms to search in the playlist.\n"
"\n"
"Advanced, Google-esque syntax is also available;\n"
"see the handbook (The Playlist section of chapter 4) for details."
msgstr ""
"A lejátszólistában való kereséshez adjon meg szóközzel elválasztott "
"kifejezéseket.\n"
"\n"
"Egy fejlettebb, Google-szerű szintaxis is használható;\n"
"további információ a kézikönyvben (a 4. fejezet Lejátszólista részében)."
#: playlistwindow.cpp:296
msgid "Click to edit playlist filter"
msgstr "A lejátszólista-szűrő szerkesztéséhez kattintson ide"
#: playlistwindow.cpp:360
msgid "&Cover Manager"
msgstr "&Borítókezelő"
#: playlistwindow.cpp:363 sliderwidget.cpp:440
msgid "&Equalizer"
msgstr "&Equalizer"
#: playlistwindow.cpp:384 playlistwindow.cpp:1045
msgid "Hide Toolbar"
msgstr "Az eszköztár elrejtése"
#: playlistwindow.cpp:384 playlistwindow.cpp:1045
msgid "Show Toolbar"
msgstr "Az eszköztár megjelenítése"
#: playlistwindow.cpp:385 playlistwindow.cpp:1049
msgid "Hide Player &Window"
msgstr "A lejátszó&ablak elrejtése"
#: playlistwindow.cpp:385 playlistwindow.cpp:1049
msgid "Show Player &Window"
msgstr "A lejátszó&ablak megjelenítése"
#: playlistwindow.cpp:401
msgid "E&ngage"
msgstr "&Műveletek"
#: playlistwindow.cpp:403
msgid "&Mode"
msgstr "Ü&zemmód"
#: playlistwindow.cpp:451
msgid "Context"
msgstr "Környezet"
#: playlistwindow.cpp:460
msgid "Magnatune"
msgstr "Magnatune"
#: mediumpluginmanager.cpp:57 playlistwindow.cpp:465
msgid "Devices"
msgstr "Eszközök"
#: playlistwindow.cpp:875
msgid "Play Media (Files or URLs)"
msgstr "Média lejátszása (fájlok vagy URL-ek)"
#: playlistwindow.cpp:875
msgid "Add Media (Files or URLs)"
msgstr "Média hozzáadása (fájlok vagy URL-ek)"
#: playlistwindow.cpp:894
msgid "Add Stream"
msgstr "Adatfolyam hozzáadása"
#: playlistbrowseritem.cpp:1215 playlistbrowseritem.cpp:2142
#: playlistbrowseritem.cpp:2802 playlistwindow.cpp:894
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: configdialog.cpp:301 playlistwindow.cpp:1143
msgid "Media Device"
msgstr "Médiaeszköz"
#: playlist.cpp:3774 playlistwindow.cpp:1177
msgid "Repopulate"
msgstr "Újranépesítés"
#: playlistwindow.cpp:1180
msgid "Turn Off"
msgstr "Kikapcsolás"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:124
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:125
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:126
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:389
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:394
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:398 transferdialog.cpp:76
msgid "None"
msgstr "Nincs"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:165
msgid "Could not connect to iFP device"
msgstr "Nem sikerült kapcsolódni az iFP eszközhöz"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:171
msgid "iFP: A suitable iRiver iFP device could not be found"
msgstr "iFP: nem található megfelelő iRiver iFP eszköz"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:181
msgid "iFP: Could not get a USB device handle"
msgstr "iFP: USB-eszközleíró nem elérhető"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:192
msgid "iFP: Device is busy"
msgstr "iFP: az eszköz használatban van"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:203
msgid "iFP: Could not open device"
msgstr "iFP: nem sikerült megnyitni az eszközt"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:459
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:341
msgid "Choose a Download Directory"
msgstr "Válasszon egy letöltési könyvtárt"
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:529
msgid "Directory cannot be deleted: '%1'"
msgstr "Nem sikerült törölni ezt a könyvtárt: \"%1\""
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:536
msgid "File does not exist: '%1'"
msgstr "Nem létező fájl: \"%1\""
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:567
msgid "Cannot enter directory: '%1'"
msgstr "Nem sikerült belépni ebbe a könyvtárba: \"%1\""
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:653
msgid "Download"
msgstr "Letöltés"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:81
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:125
msgid "NJB Media device"
msgstr "NJB médiaeszköz"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:77 mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:90
msgid "Special device functions"
msgstr "Speciális eszközfunkciók"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:92
msgid "Special functions of your jukebox"
msgstr "A zenelejátszó speciális funkciói"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:203
msgid "Could not connect to Nomad device"
msgstr "Nem sikerült kapcsolódni a Nomad eszközhöz"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:209
msgid "A suitable Nomad device could not be found"
msgstr "Nem található megfelelő Nomad eszköz"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:219
msgid "Nomad device could not be opened"
msgstr "Nem sikerült megnyitni a Nomad eszközt"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:322
msgid "Deleting failed"
msgstr "Nem sikerült a törlés"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:322
msgid "Deleting track(s) failed."
msgstr "A szám(ok) törlése nem sikerült."
#: filebrowser.cpp:483 mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:725
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:417
msgid "Move Files To Collection"
msgstr "Fájlok áthelyezése gyűjteménybe"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:439
msgid "Not a valid mp3 file"
msgstr "Nem érvényes MP3-fájl"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:450
msgid "Copying / Sent %1%..."
msgstr "Másolás / Átküldve %1 %..."
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:639
msgid "Download file"
msgstr "Fájl letöltése"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:640
msgid "Download to collection"
msgstr "Letöltés a gyűjteménybe"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1311
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:643
#: mediadevice/riokarma/riokarmamediadevice.cpp:394
msgid "Delete from device"
msgstr "Törlés az eszközről"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:896
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 track found on device\n"
"%n tracks found on device "
msgstr "%n szám található az eszközön"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:897
msgid "On auxiliary power"
msgstr "Segéd-áramforráson"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:897
msgid "On main power"
msgstr "Fő-áramforráson"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:898
msgid "Battery charging"
msgstr "Akkumulátortöltés"
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:898
msgid "Battery not charging"
msgstr "Az akkumulátor nem töltődik"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1242
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:899
msgid "Battery level: "
msgstr "Akkumulátorszint: "
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1249
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:901
msgid "Player Information for "
msgstr "Lejátszó-információk erről: "
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:902
msgid "Power status: "
msgstr "Áramforrás-állapot: "
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:903
msgid "Battery status: "
msgstr "Akkumulátor-állapot: "
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1257
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:908
msgid "Player not connected"
msgstr "A lejátszó nincs csatlakoztatva"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1260
#: mediadevice/njb/njbmediadevice.cpp:911
msgid "Device information"
msgstr "Eszközinformáció"
#: contextbrowser.cpp:1422 mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:233
#: mediadevice/njb/track.cpp:72 mediadevice/njb/track.cpp:206
msgid "Unknown artist"
msgstr "Ismeretlen előadó"
#: contextbrowser.cpp:1420 mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:224
#: mediadevice/njb/track.cpp:82 mediadevice/njb/track.cpp:208
msgid "Unknown album"
msgstr "Ismeretlen album"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:215 mediadevice/njb/track.cpp:92
#: mediadevice/njb/track.cpp:204
msgid "Unknown title"
msgstr "Ismeretlen cím"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:242 mediadevice/njb/track.cpp:210
msgid "Unknown genre"
msgstr "Ismeretlen műfaj"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:62
msgid "MTP Media Device"
msgstr "MTP médiaeszköz"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:79
msgid "Special functions of your device"
msgstr "Az eszköz speciális funkciói"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:164
#: mediadevice/riokarma/riokarmamediadevice.cpp:96
msgid "Could not send track"
msgstr "Nem sikerült átküldeni a számot"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:206
msgid "Cannot determine a valid file type"
msgstr "Nem sikerült meghatározni érvényes fájltípust"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:285
msgid "Cannot create parent folder. Check your structure."
msgstr "Nem lehet létrehozni szülőmappát. Ellenőrizze a struktúrát."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:310
msgid "File write failed"
msgstr "Nem sikerült írni a fájlt"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:552
msgid "Unknown Artist"
msgstr "Ismeretlen előadó"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:557
msgid "Unknown Album"
msgstr "Ismeretlen album"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:560
msgid "Unknown Genre"
msgstr "Ismeretlen műfaj"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:683
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:707
msgid "Could not copy track from device."
msgstr "Nem sikerült másolni a számot az eszközről."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:911
msgid "Could not save playlist."
msgstr "Nem sikerült elmenteni a lejátszólistát."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:926
msgid "Could not create new playlist on device."
msgstr "Nem sikerült létrehozni új lejátszólistát az eszközön."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:940
msgid "Could not update playlist on device."
msgstr "Nem sikerült frissíteni a lejátszólistát az eszközön."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1030
msgid "Could not delete item"
msgstr "Nem sikerült törölni az elemet"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1043
msgid "Delete failed"
msgstr "Nem sikerült a törlés"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1094
msgid "Could not connect to MTP Device"
msgstr "Nem sikerült kapcsolódni az MTP eszközhöz"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1104
msgid "MTP device could not be opened"
msgstr "Nem sikerült megnyitni az MTP eszközt"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1245
msgid "Secure time: "
msgstr "Biztonságos idő: "
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1246
msgid "Supported file types: "
msgstr "Támogatott fájltípusok: "
#: filebrowser.cpp:182 mediadevice/daap/daapclient.cpp:263
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:946
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2260
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1300
msgid "&Copy Files to Collection..."
msgstr "Fájlok &másolása gyűjteménybe..."
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2303
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1301
msgid "Make Media Device Playlist"
msgstr "Médiaeszköz-lejátszólista készítése"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1302
msgid "Refresh Cover Images"
msgstr "Borítóképek frissítése"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1345
#, c-format
msgid ""
"_n: "
"<p>You are updating cover art for 1 track. This may take some time.\n"
"<p>You are updating cover art for %n tracks. This may take some time."
msgstr ""
"<p>Borítóképek frissítése folyik %n számhoz. Ez hosszabb ideig is tarthat."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1369
msgid "Folder structure:"
msgstr "Mappastruktúra:"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1374
msgid "Files copied to the device will be placed in this folder."
msgstr "Az eszközre másolt fájlok ebbe a mappába kerülnek."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1375
msgid "/ is used as folder separator."
msgstr "A / jel mappaelválasztóként használatos."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1376
msgid "%a will be replaced with the artist name, "
msgstr "A %a az előadónévvel lesz helyettesítve, "
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1377
msgid "%b with the album name,"
msgstr "a %b az albumnévvel,"
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1378
#, c-format
msgid "%g with the genre."
msgstr "a %g a műfajjal."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1379
msgid ""
"An empty path means the files will be placed unsorted in the default music "
"folder."
msgstr ""
"Üres útvonal esetén a fájlok az alapértelmezett zenei mappába kerülnek rendezés "
"nélkül."
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:1474
msgid "Could not get music from MTP Device"
msgstr "Nem sikerült lehozni zenét az MTP eszközről"
#: mediadevice/daap/daapserver.cpp:74
msgid "%1's Amarok Share"
msgstr "%1 Amarok-megosztása"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:72
msgid "Shared Music"
msgstr "Megosztott zene"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:85
msgid "Add computer"
msgstr "Számítógép hozzáadása"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:90
msgid "Share My Music"
msgstr "Zene megosztása"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:93
msgid "List music from a remote host"
msgstr "Zene listázása távoli gépről"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:94
msgid ""
"If this button is checked, then your music will be exported to the network"
msgstr ""
"Ha ez be van jelölve, akkor az Ön zenei anyaga exportálva lesz a hálózat felé"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:243
msgid "&Connect"
msgstr "K&apcsolódás"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:246
msgid "&Remove Computer"
msgstr "Számítógép &eltávolítása"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:268
msgid "Track &Information..."
msgstr "Szám-&információk..."
#. i18n: file ./mediadevice/daap/addhostbase.ui line 16
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:472 rc.cpp:529
#, no-c-format
msgid "Add Computer"
msgstr "Számítógép hozzáadása"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:486
#, c-format
msgid "Could not resolve %1."
msgstr "Nem sikerült feloldani ezt: %1"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:516
msgid "Password Required"
msgstr "Jelszó szükséges"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:521
msgid "Login"
msgstr "Bejelentkezés"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:522
msgid "Login to the music share with the password given."
msgstr "Bejelentkezés a megosztott zenéhez a megadott jelszóval."
#. i18n: file ./dbsetup.ui line 197
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:528 rc.cpp:466 rc.cpp:514
#, no-c-format
msgid "Password:"
msgstr "Jelszó:"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:612
msgid "Enabling this may reduce connection times"
msgstr "Ezt bekapcsolva csökkenhet a kapcsolódási idő"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:738
#, c-format
msgid "Loading %1"
msgstr "Betöltés: %1"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:784
#, c-format
msgid ""
"The following error occurred while trying to connect to the remote server:"
"<br>%1"
msgstr ""
"A következő hiba történt a távoli kiszolgálóhoz való kapcsolódáskor:"
"<br>%1"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:800 playlistbrowseritem.cpp:2546
msgid "Downloading Media..."
msgstr "Média letöltése..."
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:281
msgid "iPod"
msgstr "iPod"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:287
msgid "Stale and Orphaned"
msgstr "Elévült és elárvult"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:288
msgid "Update Artwork"
msgstr "Képanyag frissítése"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:291
msgid "Set iPod Model"
msgstr "iPod-modell beállítása"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:318
msgid "%1 GB %2 (x%3)"
msgstr "%1 GB %2 (x%3)"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:324
msgid "%1 (x%2)"
msgstr "%1 (x%2)"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:388
msgid ""
"Could not write SysInfo file to iPod (check the permissions of the file \"%1\" "
"on your iPod)"
msgstr ""
"Nem sikerült kiírni a SysInfo fájlt (ellenőrizze a(z) \"%1\" fájl "
"jogosultságait az iPodon)"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:392
msgid "Unable to set iPod model to %1 GB %2 (x%3)"
msgstr "Nem sikerült beállítani az iPod-modellt erre: %1 GB %2 (x%3)"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:400
msgid "Setting iPod model to %1 GB %2 (x%3)"
msgstr "iPod-modell beállítása erre: %1 GB %2 (x%3)"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:687
msgid "Media Device: Creating directory for file %1 failed"
msgstr "Médiaeszköz: nem sikerült létrehozni könyvtárt ezen fájl számára: %1"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:728
msgid "Flushing iPod filesystem transfer cache"
msgstr "Az iPod-fájlrendszer átviteli tárának kiírása"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:995
msgid "Media Device: iPod mounted at %1 already locked. "
msgstr "Médiaeszköz: a(z) %1 helyre csatolt iPod már le van zárva. "
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:996
msgid ""
"If you are sure that this is an error, then remove the file %1 and try again."
msgstr ""
"Ha biztos abban, hogy ez egy hiba, akkor távolítsa el a(z) %1 fájlt és próbálja "
"meg újra a műveletet."
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1001
msgid "Remove iTunes Lock File?"
msgstr "Kívánja eltávolítani az iTunes zárolási fájlját?"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1005
msgid "Media Device: removing lockfile %1 failed: %2. "
msgstr "Médiaeszköz: nem sikerült eltávolítani a(z) %1 zárolási fájlt: %2. "
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1019
msgid "Media Device: failed to create lockfile on iPod mounted at %1: %2"
msgstr ""
"Médiaeszköz: nem sikerült létrehozni zárolási fájlt a(z) %1 helyre csatolt iPod "
"eszközön: %2"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1041
#: mediadevice/riokarma/riokarmamediadevice.cpp:291
msgid "Media device: Mount point %1 does not exist"
msgstr "Médiaeszköz: %1 csatolási pont nem létezik"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1094
#, c-format
msgid "Media Device: Initialized iPod mounted at %1"
msgstr "Médiaeszköz: a(z) %1 helyre csatolt iPod inicializálva lett"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1116
msgid "Media Device: iPod at %1 already opened"
msgstr "Médiaeszköz: a(z) %1 helyre csatolt iPod már meg van nyitva"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1179
msgid "Media Device: No mounted iPod found"
msgstr "Médiaeszköz: nem található csatolt iPod"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1187
msgid ""
"Media Device: could not find iTunesDB on device mounted at %1. Should I try to "
"initialize your iPod?"
msgstr ""
"Médiaeszköz: a(z) %1 helyre csatolt eszközön nem található iTunesDB. "
"Megpróbálkozzon a program az iPod inicializálásával?"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1191
msgid "Initialize iPod?"
msgstr "Inicializálva legyen az iPod?"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1192
msgid "&Initialize"
msgstr "&Inicializálás"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1203
#, c-format
msgid "Media Device: Failed to initialize iPod mounted at %1"
msgstr ""
"Médiaeszköz: nem sikerült inicializálni a(z) %1 helyre csatolt iPod-ot."
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1239
#, c-format
msgid "Media device: Failed to create directory %1"
msgstr "Médiaeszköz: nem sikerült létrehozni %1 könyvtárt"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1375
msgid ""
"Your iPod's Firewire GUID is required for correctly updating its music "
"database, but it is not known. See %1 for more information."
msgstr ""
"Az iPod Firewire-azonosítóját ismerni kell a zenei adatbázis frissítéséhez, de "
"az érték ismeretlen. További információ: %1."
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1385
msgid ""
"iPod type detection failed: no support for iPod Shuffle, for artwork or video"
msgstr ""
"Nem sikerült azonosítani az iPod típusát: nincs támogatás iPod Shuffle-höz, "
"képanyaghoz és videóhoz"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1432
msgid "Invisible"
msgstr "Láthatatlan"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1437
msgid "Stale"
msgstr "Elévült"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1442
msgid "Orphaned"
msgstr "Elárvult"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1487
#, c-format
msgid ""
"_n: Updated artwork for one track\n"
"Updated artwork for %n tracks"
msgstr "Képanyag frissítve %n számhoz"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1553
msgid "Scanning for stale and orphaned tracks finished"
msgstr "Az elévült és elárvult számok keresése befejeződött"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1987
msgid "Media device: failed to write iPod database"
msgstr "Médiaeszköz: nem sikerült írni az iPod-adatbázist"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2250 playlistbrowseritem.cpp:417
msgid "Create Playlist..."
msgstr "Lejátszólista létrehozása..."
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2264
msgid "Burn All Tracks by This Artist"
msgstr "Az előadó összes számának kiírása"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2269
msgid "Burn This Album"
msgstr "Az egész album kiírása"
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:947
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2274
msgid "Burn to CD as Data"
msgstr "CD-re írás adatként"
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:949
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2276
msgid "Burn to CD as Audio"
msgstr "CD-re írás hangként"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2287
msgid "Subscribe to This Podcast"
msgstr "Feliratkozás erre a podcastra"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2315
msgid "Add to Playlist"
msgstr "Hozzáadás a lejátszólistához"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2326
#, c-format
msgid ""
"_n: Edit &Information...\n"
"Edit &Information for %n Tracks..."
msgstr "%n szám &információinak szerkesztése..."