Codeine player for TDE
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
TDE Gitea 5aa705b9a6 Reset submodule main/applications/codeine/cmake to latest HEAD 3 dni temu
cmake@53c7e28984 Reset submodule main/applications/codeine/cmake to latest HEAD 3 dni temu
doc Removed code formatting modelines. 3 miesięcy temu
misc Do not install codeinerc - the default configuration will be used. 6 miesięcy temu
src Add a couple of missing icons. 5 miesięcy temu
translations Translated using Weblate (Russian) 2 tygodni temu
.gitmodules Add common cmake submodule. 6 miesięcy temu
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 6 miesięcy temu
CMakeLists.txt Added controlled conversions to char* instead of automatic ascii conversions. 6 miesięcy temu
COPYING Initial code import from debian snapshot 7 miesięcy temu
ChangeLog Initial code import from debian snapshot 7 miesięcy temu
ConfigureChecks.cmake Conversion to the cmake building system. 6 miesięcy temu
FAQ Conversion to the cmake building system. 6 miesięcy temu
INSTALL Conversion to the cmake building system. 6 miesięcy temu
README Add a proper README file. 3 miesięcy temu
TODO Conversion to the cmake building system. 6 miesięcy temu
VERSION Initial code import from debian snapshot 7 miesięcy temu
config.h.cmake Conversion to the cmake building system. 6 miesięcy temu

README


Codeine - a very simple xine-based media player.


Codeine is a media player with a simple, uncluttered interface.
It can play play DVDs, VCDs, all video formats supported by the Xine
library.


Features:
=========

* Bundled with a simple web-page KPart
* Starts quicklyCONTRIBUTING
==============

If you wish to contribute to codeine, you might do so:

- TDE Gitea Workspace (TGW) collaboration tool.
https://mirror.git.trinitydesktop.org/gitea

- TDE Weblate Translation Workspace (TWTW) collaboration tool.
https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate