Codeine player for TDE
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
TDE Gitea 5403e5d733 Reset submodule main/applications/codeine/cmake to latest HEAD 5 dagar sedan
cmake @ 0459cbaf3e Reset submodule main/applications/codeine/cmake to latest HEAD 5 dagar sedan
doc Do not install codeinerc - the default configuration will be used. 2 månader sedan
misc Do not install codeinerc - the default configuration will be used. 2 månader sedan
src Add a couple of missing icons. 1 månad sedan
translations Translated using Weblate (Czech) 1 månad sedan
.gitmodules Add common cmake submodule. 2 månader sedan
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 2 månader sedan
CMakeLists.txt Added controlled conversions to char* instead of automatic ascii conversions. 2 månader sedan
COPYING Initial code import from debian snapshot 3 månader sedan
ChangeLog Initial code import from debian snapshot 3 månader sedan
ConfigureChecks.cmake Conversion to the cmake building system. 3 månader sedan
FAQ Conversion to the cmake building system. 3 månader sedan
INSTALL Conversion to the cmake building system. 3 månader sedan
README Conversion to the cmake building system. 3 månader sedan
TODO Conversion to the cmake building system. 3 månader sedan
VERSION Initial code import from debian snapshot 3 månader sedan
config.h.cmake Conversion to the cmake building system. 3 månader sedan

README


Codeine - a very simple xine-based media player.