You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
digikam/doc/nl_digikam/index.docbook

2605 lines
185 KiB

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1.2-Based Variant V1.0//EN" "dtd/kdex.dtd" [
<!ENTITY kappname "&digikam;"><!-- replace kapp here, do *not* replace kappname-->
<!ENTITY % addindex "IGNORE">
<!ENTITY % Dutch "INCLUDE"><!-- change language only here -->
<!ENTITY digikam '<application>digiKam</application>'>
]>
<book lang="&language;">
<bookinfo>
<title>Het handboek van &digikam;</title>
<authorgroup>
<author><firstname>Gilles</firstname><surname>Caulier</surname> <affiliation><address><email>caulier_dot_gilles_at_free.fr</email></address></affiliation>
</author>
<author><firstname>Renchi</firstname><surname>Raju</surname> <affiliation><address><email>renchi_at_pooh.tam.uiuc.edu</email></address></affiliation>
</author>
<author><firstname>Richard</firstname><surname>Taylor</surname> <affiliation><address><email>rjt-digicam_at_thegrindstone_dot_me_dot_uk</email></address></affiliation>
</author>
<author><firstname>Ralf</firstname><surname>Hoelzer</surname> <affiliation><address><email>kde_at_ralfhoelzer.com</email></address></affiliation>
</author>
<author><firstname>Joern</firstname><surname>Ahrens</surname> <affiliation><address><email>kde_at_jokele.de</email></address></affiliation>
</author>
<author><firstname>Oliver</firstname><surname>Doerr</surname> <affiliation><address><email>oliver_at_doerr-privat.de</email></address></affiliation>
</author>
<author><firstname>Gerhard</firstname><surname>Kulzer</surname> <affiliation><address><email>gerhard at kulzer.net</email></address></affiliation>
</author>
</authorgroup>
&Bram.Schoenmakers;&Rinse.Devries;
<copyright>
<year>2001</year>
<year>2005</year>
<holder>Het ontwikkelingsteam van &digikam;</holder>
</copyright>
<!-- Translators: put here the copyright notice of the translation -->
<!-- Put here the FDL notice. Read the explanation in fdl-notice.docbook
and in the FDL itself on how to use it. -->
<legalnotice>&FDLNotice;</legalnotice>
<date>2005-05-09</date>
<releaseinfo>0.7.3</releaseinfo>
<abstract>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="digikamlogo.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>&digikam;-logo</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>&digikam; is een fotobeheertoepassing voor KDE met ondersteuning voor digitale camera's. </para>
</abstract>
<keywordset>
<keyword>KDE</keyword>
<keyword>Digitale camera</keyword>
<keyword>digikam</keyword>
<keyword>gphoto</keyword>
<keyword>Afbeeldingen</keyword>
</keywordset>
</bookinfo>
<!-- *********************************************************************** -->
<chapter id="introduction">
<title>Inleiding</title>
<sect1 id="using-kapp-background">
<title>Achtergrond</title>
<sect2 id="using-kapp-about">
<title>Informatie over &digikam;</title>
<para>&digikam; is een geavanceerde digitale fotobeheerder voor de KDE-desktop. &digikam; levert een eenvoudige interface die het importeren en organiseren van digitale foto's tot een koud kunstje maakt. &digikam; stelt u in staat om grote aantallen digitale foto's in albums te beheren en deze foto's te organiseren aan de hand van zogenaamde 'Tags', waarmee u snel kunt zoeken naar de juiste foto. &digikam; heeft vele functies voor het bekijken, organiseren, manipuleren en delen van uw afbeeldingen. </para>
<para>Met een eenvoudig te gebruiken camera-interface kunt u verbinding maken met uw digitale camera en de foto's rechtstreeks naar de &digikam;-albums downloaden. </para>
<para>&digikam; heeft een snelle afbeeldingsbewerker met enkele basisgereedschappen om uw afbeelding te manipuleren. U kunt met de afbeeldingsbewerker uw foto's bekijken en meteen enkele correcties en aanpassingen aanbrengen. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Fouten melden</title>
<para>Net zoals de rest van KDE is &digikam; een Open-Source-project. Dit betekent dat het afhankelijk is van de gebruikers voor het waarborgen van de kwaliteit van de software. Wij stellen het zeer op prijs dat de gebruiker eventuele problemen met het programma meldt, en eventuele suggesties voor verbeteringen aan ons doorgeeft. </para>
<para>&digikam; levert een eenvoudige manier om uw foutmeldingen en suggesties naar ons te sturen. Overal in het programma vindt u een help-menu, met daarin de mogelijkheid om een bugrapport te verzenden. Het dialoog dat geopend wordt bevat een webkoppeling die een browservenster opent met het URL-adres van KDE's bugrapporteersysteem. Volg de instructies om uw rapport in te dienen. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Ondersteuning</title>
<para>&digikam; is een door de gemeenschap ondersteund project. Dit betekent dat de ontwikkelaars en gebruikers elkaar ondersteunen. Als u een reguliere gebruiker van &digikam; wordt, dan willen we u uitnodigen om lid te worden van de gebruikersmailinglijst van &digikam;. U kunt dan beginnen met het stellen van vragen aan andere &digikam;-gebruikers, en wie weet kunt u dan enige tijd later zelf antwoord geven op vragen van andere gebruikers. </para>
<para>
<ulink url="https://mail.kde.org/mailman/listinfo/digikam-users">Instructies voor het lid worden van de gebruikersmailinglijst van &digikam;.</ulink>
</para>
<para>U kunt ook een bezoek brengen aan de <ulink url="http://digikam.sourceforge.net">&digikam;-website</ulink> voor nieuws over nieuwe uitgaven en andere informatie over &digikam;. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Meewerken</title>
<para>U kunt op verschillende manieren meehelpen bij het ontwikkelen van &digikam;. Hiervoor hoeft u geen programmeur te zijn. U kunt meehelpen met het schrijven van documentatie, het vertalen in andere talen, ontwerp van de gebruikersinterface of gewoon uw briljante ideeën kenbaar maken via de wishlist. U kunt ons ook helpen door de nieuwste ontwikkelcode uit te proberen en de programmeurs uw ervaringen te vertellen. Als u programmeur bent, dan bent u natuurlijk van harte welkom om mee te helpen om van &digikam; het beste digitale fotoprogramma dat er is te maken. </para>
<para>Om te beginnen kunt u het beste lid worden van de ontwikkelaarsmailinglist van &digikam;. Volg <ulink url="https://mail.kde.org/mailman/listinfo/digikam-devel">deze instructies</ulink> op om lid te worden van deze lijst. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-firstrun">
<title>Grondbeginselen</title>
<anchor id="firstrundialog.anchor"/>
<figure>
<title>De 'Eerste keer' dialoog</title>
<graphic srccredit="The First Run Dialog" fileref="firstrundialog.png"/>
</figure>
<para>Als u &digikam; voor het eerst start zult u gevraagd worden waar u uw foto's wilt bewaren. U kunt het pad naar een map invoeren of op de <guilabel>map</guilabel>-knop <inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="foldericon.png" format="PNG"/></imageobject><textobject><phrase>map-pictogram</phrase></textobject></inlinemediaobject> om naar de map toe te bladeren. </para>
<para>Als u al een verzameling foto's op uw harde schijf hebt staan, dan kunt u de bovenste map opgeven als albumverzameling. &digikam; zal alle submappen van deze map gebruiken als album. De foto's zelf zullen niet worden gewijzigd. </para>
<para>Als u een bestaande map met foto's gebruikt, dan zult u zien dat de albums in de lijst 'Mijn albums' geen foto hebben als pictogram. De eerste keer dat u een album opent zal &digikam; een miniatuur aanmaken van de eerste foto in dat album. Deze wordt dan gebruikt als albumpictogram. Zie de sectie <link linkend="using-kapp-myalbumsview">Mijn albums</link> voor een uitleg hoe u het albumpictogram kunt wijzigen. </para>
<para>Als u uw fotoverzameling eerder hebt bekeken met een ander programma, en dat programma heeft miniaturen aangemaakt in niet-standaard submappen, dan zal &digikam; deze minituurmappen tonen als aparte albums. &digikam; volgt de standaarden van <ulink url="http://www.freedesktop.org/">freedesktop.org</ulink> voor miniatuurmappen. U kunt deze niet-standaard miniatuurmappen niet verbergen in deze lijst. Als u de mappen wilt behouden, dan kunt u een albumverzameling aanmaken die alle miniatuurmappen bevat en uw albums sorteren op verzameling. Zie de sectie <link linkend="using-kapp-myalbumsview">Mijn albums</link> voor meer informatie hierover. </para>
<para>Zodra u de albumverzamelingmap hebt ingesteld kunt u &digikam; instellen op uw digitale camera. Daarna leert u om te gaan met <link linkend="using-kapp-myalbumsview">Mijn albums</link> en <link linkend="using-kapp-mytagsview">Mijn tags</link> om uw fotoalbums te beheren. </para>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-fileformatsupport">
<title>Ondersteunde afbeeldingsformaten</title>
<sect2>
<title>Fotoformaten</title>
<para>Bijna alle digitale camera's slaan de foto's op in een van deze twee formaten: JPEG of TIFF. Bij veel typen camera's kunt u selecteren welke van de twee u wilt gebruiken. JPEG is een gecomprimeerd formaat dat een klein deel van de afbeeldingkwaliteit verloren laat gaan ten gunste van kleine bestandsformaten. TIFF kent geen compressie. De kwaliteit ervan is beter, maar de bestanden zijn ook veel groter. Een volledige beschrijving van deze formaten kunt u vinden in de <ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_file_format">Wikipedia</ulink>. &digikam; ondersteunt beide formaten. </para>
<para>PNG is een afbeeldingsformaat dat is ontwikkeld als een vervanging van een aantal oudere afbeeldingsformaten die veelvuldig werden gebruikt in de jaren '90. Het is een verliesloos (lossless) formaat, net als TIFF, maar veel compacter, wat de nodige schijfruimte kan schelen. Alhoewel uw camera zeer waarschijnlijk geen PNG-ondersteuning biedt zetten sommige gebruikers hun foto's om in PNG zodra ze op hun pc staan. Anders dan JPEG hebt u bij PNG niet te maken met kwaliteitsverlies als u de afbeeldingen opnieuw codeert of bewerkt. &digikam; biedt volledige ondersteuning voor PNG-afbeeldingen en kan een reeks afbeeldingen in een enkele stap omzetten naar PNG. Zie de sectie <link linkend="using-kapp-setup">&digikam; instellen</link> voor informatie over plugins in &digikam;. Voor meer informatie over PNG kunt u terecht op diens <ulink url="http://www.libpng.org/pub/png/">website</ulink>. </para>
<para>Sommige, meestal dure, camera's bieden de mogelijkheid om de afbeeldingen in een rauw formaat (RAW format) op te slaan. RAW is niet een afbeeldingsstandaard. Elke camera heeft zijn eigen opmaak. Rauwe afbeeldingen bevatten alle gegevens die direct zijn genomen van de afbeeldingsensor van de camera, voordat de software in de camera filters toepast, zoals balans, scherpheid, etc. Door afbeeldingen in een rauw formaat op te slaan kunt u achteraf de instellingen, zoals de witbalans, wijzigen. De meeste professionele fotografen gebruiken rauwe afbeeldingen omdat deze hun de meeste flexibiliteit bieden. Het nadeel is dat dit soort afbeeldingen erg groot zijn. Voor meer informatie over rauwe afbeeldingen staat er op internet een zeer bruikbare gids: <ulink url="http://www.luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/u-raw-files.shtml">The Luminous Landscape</ulink>. Met de conversieplugin voor rauwe afbeeldingen kunt u dit soort afbeeldingen converteren naar JPEG of TIFF. Zie de sectie <link linkend="using-kapp-setup">&digikam; instellen</link> voor meer informatie over het gebruik van deze plugin in &digikam;. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Filmformaten</title>
<para>Met veel digitale camera's kunt u een korte filmclip opnemen. Deze clips worden meestal opgeslagen in AVI- of MPEG-formaat. &digikam; kent deze formaten en zal miniaturen voor deze filmbestanden aanmaken. &digikam; is echter geen filmbewerkingsprogramma en heeft geen faciliteiten voor het bekijken of bewerken van filmbestanden. Als u dubbelklikt op een filmbestand zal &digikam; het externe filmprogramma starten dat u standaard in KDE gebruikt. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Hoe &digikam; ondersteuning kan bieden voor bestandsformaten</title>
<para>&digikam; maakt gebruik van een aantal bibliotheken en ondersteunende pakketten om afbeeldingsformaten te laden en op te slaan. Welke afbeeldingsformaten beschikbaar zijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van deze bibliotheken op uw systeem en, in zeldzame gevallen, ook van de wijze waarop deze zijn gecompileerd. Op de meeste Linux-distributies kunt u een groot aantal afbeeldingsformaten gebruiken in &digikam;. </para>
<para>De afhankelijkheid van andere bibliotheken betekent dat het voor ons niet mogelijk is om een definitieve lijst van alle formaten te geven die op uw computer beschikbaar zijn. Tenminste JPEG, PNG en TIFF zullen beschikbaar zijn. </para>
<para>&digikam; zal alleen bestanden tonen in de formaten die het programma kan openen. Dit wordt bepaald aan de hand van de bestandsextensies die worden vergeleken met een voorgedefinieerde lijst. Als de bestandsextensie in de lijst voorkomt zal &digikam; het bestand in de afbeeldingsbewerker tonen. U kunt de lijst met geaccepteerde afbeeldingsextensies wijzigen. Zie sectie <link linkend="using-kapp-setup">&digikam; instellen</link> voor meer details. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-pluginssupport">
<title>Ondersteunde plugins</title>
<para>Een van de pluspunten aan &digikam; is de eenvoud waarop de functionaliteit ervan kan worden uitgebreid, dmv plugins. Er zijn twee pluginarchitecturen beschikbaar: <itemizedlist><listitem><para><emphasis>Kipi-plugins</emphasis>. Het <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/kipi.php">Kde Image Plugins Interface-project</ulink> is een project dat een algemene pluginstructuur voor &digikam;, <application>KimDaBa</application>, <application>Showimg</application> en <application>Gwenview</application> ontwikkelt. Het doel van het project is om afbeeldingsplugins tussen deze programma's te delen. De instelling van de Kipi-plugins wordt beschreven in deze <link linkend="setupkipi">sectie</link>.</para></listitem> <listitem><para><emphasis>Afbeeldingsbewerker-plugins</emphasis>: deze structuur voegt nieuwe mogelijkheden om afbeeldingen te manipuleren toe aan de afbeeldingsbewerker van &digikam;. Het project <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins.php">DigikamImagePlugins</ulink> heeft zich toegewijd om een verzameling van hulpmiddelen via deze architectuur aan te leveren. Deze plugins worden beschreven in deze <link linkend="setupeditor">sectie</link>. </para></listitem> </itemizedlist> Plugins kunnen afbeeldingen manipuleren op bijna alle manieren die een gebruiker nodig heeft. Hun voordeel is dat ze het de gebruiker veel eenvoudiger maken om nieuwe functionaliteit toevoegen aan &digikam; in de vorm van een kleine plugin, in plaats van het programma &digikam; zelf te hoeven veranderen. </para>
</sect1>
</chapter>
<!-- *********************************************************************** -->
<chapter id="using-kapp">
<title>Het gebruik van &digikam;</title>
<sect1 id="using-kapp-mainwindow">
<title>Het hoofdscherm van &digikam;</title>
<sect2 id="using-kapp-mainwindow-intro">
<title>Inleiding tot het hoofdvenster</title>
<para>
<figure>
<title>Het hoofdvenster</title>
<graphic srccredit="The Main Window" fileref="mainwindow.png"/> </figure> &digikam;'s hoofdvenster kent drie gebieden. De lijst <guilabel>Mijn albums</guilabel> ziet u linksboven, de lijst <guilabel>Mijn tags</guilabel> linksonder en de hoofdweergave bevindt zich aan de rechterkant. U kunt deze drie onderdelen gebruiken om uw foto's te organiseren en terugvinden. </para>
<para>Bovenlangs het venster ziet u een menubalk, met daaronder de werkbalk. </para>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="maintoolbar.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>De hoofdwerkbalk</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>
<itemizedlist>
<listitem><para>(1): Één stap terug in de albumgeschiedenis.</para></listitem>
<listitem><para>(2): Één stap verder in de albumgeschiedenis.</para></listitem>
<listitem><para>(3): Nieuw album.</para></listitem>
<listitem><para>(4): Afbeeldingen toevoegen.</para></listitem>
<listitem><para>(5): Albumeigenschappen bewerken.</para></listitem>
<listitem><para>(6): Afbeeldingsbewerker openen.</para></listitem>
<listitem><para>(7): Commentaar en tags bij afbeeldingen bewerken.</para></listitem>
<listitem><para>(8): Afbeeldingseigenschappen, metadata en histogram.</para></listitem>
<listitem><para>(9): Afbeelding hernoemen.</para></listitem>
<listitem><para>(8): Maakt de miniaturen groter.</para></listitem>
<listitem><para>(11): Maakt de miniaturen kleiner.</para></listitem>
<listitem><para>(12): Volledig scherm aan/uit.</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-myalbumsview">
<title>De lijst "Mijn albums"</title>
<para>De lijst "Mijn albums" toont een geordende weergave van uw fotoalbums. Alle foto's die door &digikam; worden beheerd zijn opgeslagen albums. Deze albums kunnen worden gesorteerd op hun mapindeling op de harde schijf, op de verzamelingsnaam die is ingesteld in de albumeigenschappen, of op de datum dat het album is aangemaakt. (Deze datum kunt u veranderen in de albumeigenschappen). </para>
<para>Via het uitvouwmenu in de werkbalk vlak boven de lijst kunt u de manier van ordenen aanpassen. </para>
<sect3 id="using-kapp-createnewalbum">
<title>Een nieuw album aanmaken</title>
<para>U kunt op verschillende manieren een nieuw album aanmaken. U kunt een nieuw album aanmaken op het moment dat u nieuwe foto's vanuit uw camera downloadt. En u kunt een nieuw leeg album aanmaken door te klikken op de knop <guilabel>Nieuw album</guilabel> in de werkbalk. Tevens kunt u een nieuw album aanmaken door een bestaande map te importeren van uw harde schijf. Selecteer hiervoor menuoptie <menuchoice><guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Importeren</guimenuitem> <guimenuitem>Mappen importeren...</guimenuitem></menuchoice>, en kies de map die u wilt importeren. Er wordt dan een nieuw album aangemaakt met dezelfde naam als de map die u hebt opgegeven. Tot slot kunt u ook een map importeren door deze vanuit een ander programma, zoals <application>Konqueror</application>, naar &digikam; te slepen. Sleep het pictogram van de map naar de albumlijst aan de linkerkant van het venster. U zult dan gevraagd worden of u de map naar &digikam; wilt kopiëren of verplaatsen. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-deletealbum">
<title>Een album verwijderen</title>
<para>Als u een album uit &digikam; verwijdert, dan wordt deze in de prullenbak van KDE geplaatst. Als u liever de albums onmiddellijk van de schijf laat verwijderen, dan kunt u dit in &digikam; instellen. Selecteer menuoptie <menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu> <guimenuitem>&digikam; instellen...</guimenuitem></menuchoice> en klik op de sectie 'Diversen'. Hier kunt u bepalen wat er gebeurt als u een foto uit &digikam; verwijdert. U kunt een album verwijderen door met de rechtermuisknop op het bijhorende pictogram in de lijst te klikken en menuoptie <menuchoice><guimenuitem>Album van de harde schijf verwijderen</guimenuitem></menuchoice> te kiezen in het contextmenu. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-addphototoalbum">
<title>Een foto toevoegen aan een album</title>
<para>In de meeste gevallen zult u uw albums vullen door vanuit de camera afbeeldingen te downloaden. Maar u kunt natuurlijk ook losse afbeeldingen toevoegen die al op uw computer staan. Om een foto toe te voegen aan een album, zorg ervoor dat het album is geselecteerd. Klik vervolgens op het pictogram <guilabel>Afbeeldingen toevoegen</guilabel> in de werkbalk, of selecteer menuoptie <menuchoice><guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Importeren</guimenuitem> <guimenuitem>Afbeeldingen toevoegen</guimenuitem></menuchoice>. Blader naar de foto's die u wilt toevoegen en klik op de knop <guilabel>Openen</guilabel>. De foto's zullen worden gekopieerd naar het album. U kunt ook afbeeldingen naar het album toe slepen. Versleep vanuit <application>Konqueror</application> het pictogram van de afbeelding naar het rechter gedeelte van het &digikam;-venster. Als u een scanner hebt aangesloten kunt u uw gescande foto's rechtstreeks aan een album in &digikam; toevoegen. </para>
<para>Als u een scanner hebt ingesteld, dan kunt u ook foto's vanuit &digikam; inscannen en aan een album toevoegen. Selecteer <menuchoice><guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Importeren</guimenuitem> <guimenuitem>Afbeeldingen scannen</guimenuitem></menuchoice>. U kunt ook een schermafdruk maken en deze aan een album toevoegen. Selecteer hiervoor menuoptie <menuchoice><guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Importeren</guimenuitem> <guimenuitem>Schermafdruk</guimenuitem></menuchoice>. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-movecopyitem">
<title>Foto's kopiëren en verplaatsen tussen albums</title>
<para>Om een afbeelding van het ene album naar het andere te kopiëren of verplaatsen, versleep eenvoudigweg de afbeelding naar het pictogram van het doelalbum. U wordt dan gevraagd of u de foto wilt <guilabel>kopiëren</guilabel> of <guilabel>verplaatsen</guilabel>. Op dezelfde manier kunt u ook meerdere afbeeldingen kopiëren en verplaatsen. Selecteer alle afbeeldingen die u wilt verplaatsen en versleep ze naar het doelalbum. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-managealbums">
<title>Albums beheren</title>
<anchor id="albumpropsedit.anchor"/>
<para>De albumeigenschappen maken het u mogelijk om informatie over de fotocollectie in te stellen. Klik met de rechtermuisknop op een album en selecteer <guilabel>Albumeigenschappen bewerken</guilabel> om de eigenschappen van een album aan te passen. </para>
<para>U kunt de volgende albumeigenschappen instellen: <figure> <title>Dialoogvenster 'Albumeigenschappen'</title>
<graphic srccredit="The Main Window" fileref="albumproperties.png"/>
</figure>
<itemizedlist>
<listitem><para>De album<guilabel>titel</guilabel>: deze wordt gebruik in de albumlijst. </para></listitem>
<listitem><para>De album<guilabel>verzameling</guilabel>: hiermee kunt u uw album een markering meegeven zodat het album kan worden gegroepeerd op een bepaalde categorie. U kunt zelf categorieën toevoegen of verwijderen en een categorie selecteren waartoe het album behoort. Om uw albumverzameling op categorie te ordenen kiest u de optie <guilabel>Op verzameling</guilabel> in het uitvouwmenu vlak boven de albumlijst in de werkbalk. Als u categorieën wilt toevoegen of verwijderen, gebruik dan de sectie <link linkend="setupcollection">Verzamelingen</link> in de instellingendialoog. </para></listitem>
<listitem><para>Het album<guilabel>commentaar</guilabel>: dit wordt getoond in de titel boven het rechtergedeelte van het venster dat de afbeeldingen weergeeft. </para></listitem>
<listitem><para>De album<guilabel>datum</guilabel>: hier kunt u de aanmaakdatum van het album aanpassen. Dit is handig bij het ordenen van de albums op datum. </para></listitem>
<listitem><para>Een <guilabel>Gemiddelde</guilabel>-knop: dit set de <guilabel>datum</guilabel> op een gemiddelde datum van de afbeeldingen in dat album. Er zal eerst worden geprobeerd om de gemiddelde datum te berekenen aan de hand van de EXIF-informatie. Als dat niet lukt zal er gebruik worden gemaakt van de wijzigingsdatums van de bestanden in die map. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-setalbumicon">
<title>Het albumpictogram instellen</title>
<para>Als u voor het eerst een album opent, dan maakt &digikam; aan de hand van de eerste foto in het album een pictogram aan in de albumlijst. Dit pictogram kan u helpen bij het onthouden welke foto's in het album staan. Echter, soms is de eerste foto in een album niet geschikt voor deze functie en wilt u een andere kiezen. </para>
<para>Om een andere foto te gebruiken als albumpictogram, klik met de rechtermuisklik op de foto en selecteer de menuoptie 'Instellen als albumpictogram' in het contextmenu. U kunt ook de foto naar het albumpictogram slepen om haar in te stellen als nieuw albumpictogram. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-aboutcollections">
<title>Enkele wenken betreffende albumverzamelingen</title>
<para>Een album kan alleen één albumverzameling voorkomen, en albumverzamelingen zijn niet genest. </para>
<para>&digikam; biedt ook ondersteuning voor het taggen van individuele foto's. Met taggen bedoelen we het verbinden van bijv. bepaalde trefwoorden aan een afbeelding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gedeelte 'Mijn tags' linksonder in het venster. Het verschil tussen albums en tags zit het in het feit dat een albumverzameling van toepassing is op alle foto's in een album, terwijl u met tags individuele foto's uit verschillende albums kunt groeperen. Voor het organiseren van uw fotocollectie kunt u beide tegelijk gebruiken. </para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-imageview">
<title>Het weergavegedeelte</title>
<sect3>
<title>Inleiding</title>
<para>Het weergavegedeelte toont uw foto's. Als u een album selecteert, dan worden de foto's in dat album getoond in dit weergavegedeelte. Elke foto wordt als miniatuur weergegeven. Met behulp van het vergrootglas in de werkbalk kunt u de grootte van de miniaturen veranderen. <inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="zoombuttons.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>De miniatuurgrootte-knoppen</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>De eerste keer dat u een album opent dient u een ogenblik te wachten totdat alle miniaturen zijn aangemaakt. </para>
<para>Informatie over elke foto wordt onder het bijhorende miniatuur weergegeven. In de configuratiedialoog van &digikam; kunt u aangeven welke informatie getoond wordt . Ga hiervoor naar menuoptie <menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu> <guimenuitem>&digikam; instellen</guimenuitem></menuchoice>, sectie <guilabel>Albums</guilabel>. Onderaan deze sectie ziet u een vak met diverse keuzevakjes voor het aan- en uitzetten van de <guilabel> Extra informatie in de miniatuurweergave</guilabel>. </para>
<para>Als u de muisaanwijzer op een miniatuur plaatst, dan ziet u een tekstballon verschijnen. Deze tekstballon bevat de meest belangrijke eigenschappen van de foto, inclusief de tags die u hebt toegewezen. In de schermafdruk bovenaan de sectie <link linkend="using-kapp-mainwindow-intro">Inleiding tot het hoofdvenster</link> ziet u zo'n tekstballon. </para>
</sect3>
<sect3>
<title>Afbeeldingenbeheer</title>
<para>Bij &digikam; draait het allemaal om foto's. Met de albums en tags kunt u uw foto's organiseren en de foto's terugvinden op de manier die bij u past. In het weergavegedeelte kunt u uw foto's bekijken en enkele wijzigingen aanbrengen. U hebt toegang tot alle functies die &digikam; kan uitvoeren door rechts te klikken op een miniatuur of door de functie te selecteren in het afbeeldingsmenu op de menubalk. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-imageviewing">
<title>Een foto bekijken</title>
<para>U kunt de afbeeldingsbewerker openen door te dubbelklikken op een miniatuur, of er met de rechter muisknop op te klikken en <guilabel>Tonen/bewerken</guilabel> te selecteren in het contextmenu. Zie ook de sectie <link linkend="using-kapp-imageeditor">&digikam;-afbeeldingsbewerker</link> voor een uitleg over hoe u uw afbeeldingen kunt bewerken. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-externalapp">
<title>Foto's bekijken en bewerken met een ander programma</title>
<para>Soms biedt &digikam; niet alle mogelijkheden die u nodig hebt. U kunt dan een foto in een ander programma openen door met de rechter muisknop op de miniatuur te klikken en <guilabel>Openen met</guilabel> te selecteren in het submenu. De lijst met programma's die dan getoond wordt bevat alle programma's die bij &kde; zijn gekoppeld aan het bestandstype van de foto. Mocht het programma dat u wilt gebruiken niet voorkomen in deze lijst, lees dan het handboek van &kde; voor meer informatie over hoe u de bestandsassociaties kunt wijzigen. </para>
<para>Opmerking: het bewerken van foto's die metadata bevatten in afbeeldingsbewerkingsprogramma's kan tot problemen leiden. Sommige van deze programma's behouden deze metadata niet als u een bewerkte afbeelding opslaat. Dat betekent dat als u een foto met zo'n programma bewerkt, u de informatie over oriëntatie, aperture, etc. verliest. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-rotateimage">
<title>Een foto draaien</title>
<note><para>Hiervoor dient de plugin Kipi JPEG Lossless (Kipi-plugin voor lossless JPEG) te zijn geïnstalleerd. Mocht u deze plugin niet hebben, dan kunt u de afbeeldingen alleen draaien vanuit de afbeeldingsbewerker. In de afbeeldingsbewerker wordt een andere manier gebruikt om de foto te draaien. U ziet misschien geen verschil, maar het draaien van een afbeelding in de afbeeldingsbewerker kan tot een klein beetje kwaliteitsverlies leiden. De draaimethode die we hier omschrijven gebruikt de speciaal hiervoor bestemde Kipi-plugin voor lossless JPEG, welke er voor zorgt dat de kwaliteit van de oorspronkelijke afbeelding behouden blijft. </para></note>
<para>&digikam; kan de afbeeldingen op twee manieren draaien. De eenvoudigste methode is door te klikken met de rechter muisknop op een miniatuur, en dan menuoptie 'Roteren' en het aantal graden te kiezen. </para>
<para>Veel nieuwe digitale camera's hebben een oriëntatiesensor. Deze sensor merkt in welke stand u de camera houdt als u een foto neemt. Deze oriëntatie-informatie wordt opgeslagen in de afbeelding. Deze zogenaamde metadata wordt opgeslagen in een sectie genaamd Exif. De camera kan deze informatie gebruiken om zelf de afbeelding te draaien, maar vanwege de beperkte rekenkracht van het apparaat wordt dit overgelaten aan programma's als &digikam;. Als de camera de oriëntatie opslaat, dan kan &digikam; deze gebruiken om uw foto's automatisch te draaien zodat ze op de juiste manier worden weergegeven. </para>
<para>De foto wordt zonder kwaliteitsverlies gedraaid, en de oriëntatie-informatie in de afbeelding wordt op 'normaal' gezet. Dit zorgt ervoor dat andere programma's die Exif-informatie kunnen uitlezen de foto's niet nog een keer gaan draaien. Om deze functie te gebruiken, klik met de rechter muisknop op de miniatuur en selecteer <guilabel>Automatisch draaien/omkeren volgens Exif-informatie</guilabel>. Het cameravenster kan dit automatisch doen als de foto's vanuit uw camera worden gedownload naar uw album. Uw foto's staan dan altijd in de juiste positie. Als uw camera geen oriëntatie-informatie in de foto insluit, dan doet deze functie niets. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-imagemetadata">
<title>Foto-metadata, eigenschappen en histogram</title>
<sect4 id="using-kapp-tagscommentsedit">
<title>Tags en commentaren bewerken</title>
<anchor id="tagscommentsedit.anchor"/>
<para>&digikam; laat u veel metadata over uw foto's zien. Metadata is alle informatie over een foto die geen onderdeel uitmaakt van de afbeelding zelf. Bijvoorbeeld de datum waarop de foto genomen is, is metadata over de foto. </para>
<para>Sommige metadata wordt aan de foto toegevoegd door de camera. Deze metadata is opgeslagen in het afbeeldingsbestand en wordt Exif genoemd. Om de Exif-informatie te bekijken klikt u met de rechter muisknop op een miniatuur en selecteert u <guilabel>Eigenschappen</guilabel> in het contextmenu. </para>
<para>&digikam; kan zelf ook metadata toevoegen aan de foto. Bijvoorbeeld de commentaren en tags zijn metadata die &digikam; aan de foto toevoegt. U kunt de commentaren en tags bewerken door met de rechter muisknop op een miniatuur te klikken en te kiezen voor <guilabel>Commentaar en tags bewerken</guilabel>. </para>
<para>Tenzij u een goede reden hebt om commentaren in het JPEG COM-veld te plaatsen kunt u het beste de dialoog Commentaar/tags gebruiken om commentaren aan uw foto's toe te voegen. Helaas is er geen standaard voorhanden die u vertelt waar de commentaren dienen te staan. Sommige programma's gebruiken de sectie JPEG COM, maar dat werkt alleen bij JPEG-afbeeldingen. Andere programma's slaan de commentaren op in het EXIF-veld, dat alleen van toepassing is op JPEG- en TIFF-afbeeldingen. Om die reden slaat &digikam; zijn commentaren op in een interne database, zodat alle afbeeldings- en videoformaten op dezelfde manier van commentaar kunnen worden voorzien. </para>
<figure>
<title>De dialoog Commentaar en tags</title>
<graphic srccredit="The Item Comments and Tags Dialog" fileref="commentstags.png"/>
</figure>
<para>Het bewerken van commentaren kan een tijdrovende klus zijn. De dialoog Commentaren/tags maakt dit eenvoudiger voor u. U kunt van de ene naar de andere foto gaan zonder dat u telkens de nieuwe afbeelding hoeft te selecteren. Open hiervoor de dialoog Commentaren/tags op de eerste foto die u wilt bewerken en gebruik vervolgens de knoppen <guilabel>Verder</guilabel> en <guilabel>Terug</guilabel> om te wisselen van foto. </para>
</sect4>
<sect4 id="using-kapp-propertiesmetadatahistogram">
<title>Eigenschappen, ingebedde metadata en histogram bekijken</title>
<anchor id="propertiesmetadatahistogram.anchor"/>
<para>Er is nog een metadata-set die &digikam; kan openen in een foto. Deze kunt u benaderen door met de rechter muisknop te klikken op een miniatuur en vervolgens <guilabel>Eigenschappen</guilabel> te selecteren in het contextmenu. </para>
<para>Dit tabblad geeft u algemene informatie, zoals de grootte van de foto en waar het zich op de harde schijf bevindt. </para>
<figure>
<title>Tabblad algemeen van de eigenschappendialoog</title>
<graphic srccredit="The Image Properties Dialog with General Tab"
fileref="imageproperties3.png"/>
</figure>
<para>Dit tabblad toont u dezelfde Exif-informatie als de EXIF-weergavedialoog die beschreven wordt in de sectie <link linkend="using-kapp-exifviewertool">EXIF-weergave</link>. </para>
<figure>
<title>Tabblad EXIF van de eigenschappendialoog</title>
<graphic srccredit="The Image Properties Dialog with EXIF Viewer in Action"
fileref="imageproperties2.png"/>
</figure>
<para>Dit tabblad toont de volledige afbeeldingshistogrammen. U kunt meer informatie over histogrammen vinden in de sectie <link linkend="using-kapp-histogramviewer">Histogramweergave</link>. </para>
<figure>
<title>Tabblad histogram van de eigenschappendialoog</title>
<graphic srccredit="The Image Properties Dialog with Histogram Viewer in Action"
fileref="imageproperties.png"/>
</figure>
<para>Net als bij de dialoog voor het bewerken van commentaren en tags kunt u van de ene naar de andere foto gaan zonder dat u telkens de nieuwe afbeelding hoeft te selecteren. Gebruik de knoppen <guilabel>Verder</guilabel> en <guilabel>Terug</guilabel> om te wisselen van foto. </para>
</sect4>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-renameimage">
<title>Een foto hernoemen</title>
<para>U kunt de bestandsnaam van een foto hernoemen door met de rechter muisknop op de miniatuur te klikken en <guilabel>Hernoemen</guilabel> te selecteren in het contextmenu. Let erop dat u de bestandsextensie niet wijzigt (.jpg, .tif, etc.). </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-deleteimage">
<title>Een foto verwijderen</title>
<para>Als u een album uit &digikam; verwijdert, dan wordt deze in de prullenbak van KDE geplaatst. Als u liever de albums onmiddellijk van de schijf laat verwijderen, dan kunt u dit in &digikam; instellen. Selecteer menuoptie <menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu> <guimenuitem>&digikam; instellen...</guimenuitem></menuchoice> en klik op de sectie <guilabel>Diversen</guilabel>. Hier kunt u bepalen wat er gebeurt als u een foto uit &digikam; verwijdert. </para>
<para>Om een foto te verwijderen, klik met de rechter muisknop op de miniatuur en selecteer <guilabel>Verwijderen</guilabel> in het contextmenu. </para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-mytagsview">
<title>De weergave "Mijn tags" </title>
<para>Door tags toe te voegen aan foto's kunt u op een flexibele manier uw foto's organiseren en catalogiseren. De tags zijn etiketten die u kunt toevoegen aan individuele foto's. Zodra u een tag hebt toegevoegd aan een afbeelding kunt u deze terugvinden door de tag in de lijst te selecteren. </para>
<figure>
<title>Een tag selecteren</title>
<graphic srccredit="Selecting a Tag" fileref="tagsview.png"/>
</figure>
<para>Als een tag is geselecteerd, dan toont het programma alle foto's die met deze tag zijn gemarkeerd. </para>
<para>De tags kunnen in een hiërarchische boomstructuur worden geordend. U kunt op die manier uw tags op een logische manier organiseren. U kunt bovendien delen van de boomstructuur in de lijst invouwen zodat u een beter overzicht krijgt over de tags. </para>
<para>Als u in de boomstructuur een tag selecteert die subtags bevat, dan zal &digikam; standaard niet de foto's tonen die gemarkeerd zijn met de subtags. Als u wel wilt dat alle foto's die gemarkeerd zijn met een subtag van de huidige tag worden weergegeven, dan kunt u dat instellen. Ga hiervoor naar menuitem <menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu> <guimenuitem>&digikam; instellen...</guimenuitem></menuchoice>, selecteer de sectie <guilabel>Albums</guilabel> en zet het keuzevakje <guilabel>Items in subtags tonen</guilabel> aan. </para>
<sect3 id="using-kapp-managetags">
<title>Tags beheren</title>
<para>U kunt een nieuwe tag toevoegen door met de rechter muisknop te klikken op de tekst <guilabel>Mijn tags</guilabel> en vervolgens <guilabel>Nieuw tag</guilabel> te selecteren in het contextmenu. Als u een nieuwe tag aanmaakt door met de rechter muisknop te klikken op een bestaande tag, dan zal de nieuwe tag worden aangemaakt als een subtag. </para>
<para>U kunt een tag verwijderen door erop te klikken met de rechter muisknop en <guilabel>Tag verwijderen</guilabel> te selecteren in het contextmenu. Als u een tag verwijdert, dan worden de foto's die gemarkeerd zijn met deze tag uiteraard niet verwijderd. De tag wordt eenvoudigweg uit deze foto's gehaald. </para>
<para>U kunt de positie van een tag veranderen door het bijhorende pictogram te slepen naar de plek waar u de tag wilt hebben. U wordt dan gevraagd of u de tag wilt <guilabel>verplaatsen</guilabel>. Tags kunnen maar 1 keer voorkomen in de lijst, u kunt ze dus niet kopiëren. </para>
<para>U kunt de tageigenschappen wijzigen door er met de rechter muisknop op te klikken en <guilabel>Tag-eigenschappen bewerken</guilabel> te selecteren in het contextmenu. U kunt dan de naam en het pictogram van de tag wijzigen. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-taggingimages">
<title>Tags toevoegen aan foto's</title>
<para>Voordat u gebruik kunt maken van &digikam; tag-faciliteiten dient u tags toe te voegen aan uw foto's. Dat kan op twee manieren. U kunt de foto's in de weergavelijst selecteren en vervolgens naar de juiste tag slepen in de lijst "Mijn tags". En u kunt de foto's selecteren en vervolgens met de rechter muisknop klikken op de selectie. Kies in het contextmenu de juiste tag onder menuoptie <guilabel>Tag toewijzen</guilabel>. </para>
<para>U kunt zoveel tags aan een foto toevoegen als u wilt. De foto zal in het weergavegedeelte worden getoond als u een van de tags selecteert die u aan de foto hebt toegevoegd. Op die manier kunt u tags toewijzen voor elk persoon in een foto, de plaats waar de foto is genomen, de gebeurtenis, etc. </para>
<figure>
<title>Tags toevoegen aan een afbeelding via het contextmenu</title>
<graphic srccredit="Tagging Image with Main Pop-up Menu" fileref="assigntags.png"/>
</figure>
<para>Als u een tag hebt toegevoegd aan een foto zal deze verschijnen onder de miniatuur in het hoofdvenster. </para>
<para>U kunt tags uit een foto verwijderen door met de rechter muisknop op de foto te klikken en <guilabel>Tag verwijderen</guilabel> te selecteren in het contextmenu. Deze menuoptie toont alleen de tags die zijn toegewezen aan de betreffende foto. </para>
</sect3>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-camera">
<title>Een digitale camera gebruiken met &digikam;</title>
<anchor id="camerainterface.anchor"/>
<sect2>
<title>Inleiding tot het cameravenster</title>
<para>Met het cameravenster kunt u uw foto's direct van uw camera naar een &digikam;-album downloaden. U kunt het cameravenster openen door te klikken op het Camera-menu en het toestel te kiezen in de lijst met ingestelde camera's. Zie de sectie <link linkend="setupcamera">Camera's</link> voor meer informatie over hoe u uw camera kunt instellen in &digikam;. </para>
<para>Het cameravenster is niet de enige manier waarop u uw foto's in &digikam; kunt krijgen. Zie de sectie <link linkend="using-kapp-addphototoalbum">Een foto toevoegen aan een album</link> voor meer informatie over hoe u foto's van uw harde schijf of een ander medium kunt toevoegen aan een van uw albums. </para>
<para>Om uw camera te kunnen benaderen met &digikam; sluit u het toestel aan op uw computer, en zet u de camera aan in de image-display-modus. </para>
<para>Als u het cameravenster opent zal &digikam; proberen om verbinding te maken met het toestel. Bij sommige camera's kan dat enige tijd duren. Zodra er verbinding is worden de foto's opgehaald en als miniatuur getoond in het venster. U kunt de voortgang ervan volgen in de statusbalk. Als het ophalen van de foto's voltooid is verschijnt de tekst <guilabel>Gereed</guilabel> in de statusbalk en worden de eventuele miniaturen getoond. Sommige typen camera's leveren geen miniaturen van de foto's. In dat geval ziet u alleen de bestandsnamen en een pictogram voor elke foto. </para>
<figure>
<title>Het cameravenster</title>
<graphic srccredit="The Camera Client Window" fileref="cameraclient.png"/>
</figure>
</sect2>
<sect2>
<title>Informatie over de foto's van de camera krijgen</title>
<para>Het kan zijn dat u voordat u foto's op uw computer downloadt de camera-item-informatie wilt bekijken. Met behulp van menuoptie <menuchoice><guimenuitem>Eigenschappen</guimenuitem></menuchoice> in het contextmenu van het cameravenster kunt u een dialoog openen met de camera-item-eigenschappen. </para>
<figure>
<title>Dialoogvenster 'Camera-item-eigenschappen'</title>
<graphic srccredit="The Camera Item Properties Dialog" fileref="cameraclientitemproperties.png"/>
</figure>
<para>Dit dialoog toont de bestandseigenschappen die intern door de camera worden gebruikt om de items op te slaan. Een indicatie geeft aan of het item al op uw computer is gedownload. Bij sommige camera's is deze informatie overigens niet beschikbaar. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Foto's downloaden</title>
<para>De meest eenvoudige manier om de foto's te downloaden is door te klikken op de knop <guilabel>Downloaden</guilabel> en vervolgens op <guilabel>Alles downloaden</guilabel>. Alle foto's worden dan in een album in &digikam; geplaatst. Dit proces zal geen afbeeldingen van de camera verwijderen. Voordat u zelf de afbeeldingen van de camera verwijdert is het raadzaam om te controleren of de foto's goed zijn aangekomen in het door u gekozen album. </para>
<para>Als u niet alle foto's wilt downloaden, dan selecteert u alleen degenen die u wilt downloaden. U kunt meerdere foto's selecteren op de gebruikelijke manier, dus door de muisaanwijzer over meerdere foto's te slepen, of door de toets Shift of Ctrl ingedrukt houden terwijl u enkele afbeeldingen aanklikt. Klik vervolgens op de knop <guilabel>Downloaden</guilabel> en dan op <guilabel>Selectie downloaden</guilabel>. Deze knop wordt pas actief als u een of enkele afbeeldingen hebt geselecteerd. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Het doelalbum selecteren</title>
<anchor id="targetalbumdialog.anchor"/>
<para>Als u op knop <guilabel>Alles downloaden</guilabel> of <guilabel>Selectie downloaden</guilabel> klikt wordt er een dialoog geopend waarin u een doelalbum kunt selecteren. Dit is het album waarin de foto's zullen worden opgeslagen. Er wordt een lijst met albums getoond, gesorteerd volgens uw albuminstellingen (zie de sectie <link linkend="using-kapp-myalbumsview">Mijn albums</link> voor meer over albumsortering). U kunt het doelalbum in deze lijst selecteren en dan op OK klikken. </para>
<figure>
<title>De dialoog Doelalbum selecteren</title>
<graphic srccredit="The Target Album Selection Dialog" fileref="targetalbumdialog.png"/>
</figure>
<para>Als u een nieuw album wilt aanmaken om de afbeeldingen in op te slaan, klik dan op de knop <guilabel>Nieuw album</guilabel>. Het nieuwe album zal worden aangemaakt als een submap van het album dat op dat moment is geselecteerd. Dus als u niet wilt dat uw nieuwe album een submap van een bestaande map wordt, selecteer dan 'Mijn albums' helemaal bovenaan de lijst met bestaande albums voordat u op <guilabel>Nieuw album</guilabel> klikt. </para>
<para>Als u het doelalbum hebt geselecteerd, klik op OK en &digikam; zal de foto's van de camera opslaan in dat album. </para>
<figure>
<title>Het downloaden van foto's loopt</title>
<graphic srccredit="The Downloading from Camera in Progress" fileref="cameraclientdownload.png"/>
</figure>
</sect2>
<sect2>
<title>Foto's van de camera verwijderen</title>
<para>Als u klaar bent met het downloaden van alle foto's die u wilt opslaan, dan kunt u de foto's van de camera verwijderen. U kunt alle foto's in 1 keer verwijderen via de knop <menuchoice><guimenu>Verwijderen</guimenu> <guimenuitem>Alles verwijderen</guimenuitem></menuchoice>. Als u alleen bepaalde foto's wilt verwijderen, selecteer die dan en klik op <menuchoice><guimenu>Verwijderen</guimenu><guimenuitem>Selectie verwijderen</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<caution><para>Bedenk dat eenmaal verwijderde foto's niet meer teruggehaald kunnen worden. De foto's worden niet naar de prullenbak verplaatst, maar volledig verwijderd. Verzeker uzelf er dus goed van dat alle foto's goed zijn opgeslagen in een &digikam;-album voordat u ze van de camera verwijdert. </para></caution>
</sect2>
<sect2>
<title>Automatisch hernoemen</title>
<para>Camera's gebruiken vaak betekenisloze bestandsnamen voor de foto's. De bestandsnamen worden meestal opnieuw gebruikt zodra de foto's zijn verwijderd van de camera. Dit kan leiden tot botsingen tussen bestandsnamen als u foto's van verschillende opnamesessies in hetzelfde album opslaat. Verder is het vaak handiger om de datum en tijd waarop de foto was genomen op te nemen in de bestandsnaam. </para>
<figure>
<title>Geavanceerde opties van het cameravenster</title>
<graphic srccredit="The Camera Interface Advanced Options" fileref="cameraclientadvanced.png"/>
</figure>
<para>&digikam; kan automatisch uw foto's hernoemen aan de hand van de datum- en tijdinformatie die door de camera in de foto is opgeslagen. Om hier gebruik van te kunnen maken, klik op de knop <guilabel>Uitgebreid</guilabel> in het cameravenster. Het cameravenster wordt dan uitgebreid met enkele extra functies. Selecteer <guilabel>Namen aanpassen</guilabel> en geef dan de bestandsnaamvoorvoegsels op die u wilt gebruiken. Selecteer eventueel de keuzevakjes voor datum, tijd en sequentienummer. Het sequentienummer is noodzakelijk als u een camera hebt met een heel snelle multi-shot-stand. Met een snelle multi-shot-stand is het mogelijk om twee foto's met exact dezelfde datum en tijd te maken. </para>
<para>De nieuwe bestandsnaam die &digikam; zal gebruiken voor de foto's wordt onder de miniaturen getoond. Uw hernoeminstellingen worden onthouden voor de volgende keer dat u het cameravenster opent. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Geavanceerde opties van het cameravenster</title>
<sect3>
<title>Automatisch draaien</title>
<para>Als uw camera informatie insluit over de oriëntatie van de camera op het moment dat de foto genomen is, dan kan &digikam; die gebruiken om de afbeelding automatisch te draaien tijdens het downloaden. Niet alle camera's sluiten deze informatie in. Zie de sectie <link linkend="using-kapp-imagemetadata">Foto-metadata -eigenschappen en -histogram</link> voor meer over de informatie die uw camera in uw foto's kan opslaan. </para>
<para>Het automatisch draaien is standaard aangezet, en als uw camera deze informatie niet insluit laat &digikam; de foto's in hun oorspronkelijke oriëntatie staan. Als u het automatisch draaien wilt uitzetten, klik dan op de knop <guilabel>Uitgebreid</guilabel> en zet het keuzevakje bij <guilabel>Automatisch roteren/omkeren aan de hand van de door de camera geleverde Exif-informatie</guilabel> uit. </para>
</sect3>
<sect3>
<title>Automatisch doelalbums aanmaken</title>
<para>Als uw camera informatie levert over de datum waarop een foto is genomen, dan kan &digikam; die gebruiken om automatisch subalbums aan te maken in het doelalbum. De namen van de subalbums zullen worden gebaseerd op de datum van de foto's. Alle foto's met dezelfde datum zullen in hetzelfde subalbum worden geplaatst. Niet alle camera's leveren deze informatie. Zie de sectie <link linkend="using-kapp-imagemetadata">Foto-metadata -eigenschappen en -histogram</link> voor meer details over de informatie die uw camera in foto's heeft gesloten. </para>
<para>Deze optie is standaard uitgezet. &digikam; zal de foto's in de doelalbums zelf downloaden. Als u deze optie wilt aanzetten, klik op de knop <guilabel>Uitgebreid</guilabel> en selecteer het keuzevakje <guilabel>Foto's plaatsen in automatisch aangemaakte op datum gebaseerde subalbums van doelalbum</guilabel> onderin het venster. </para>
</sect3>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-imageeditor">
<title>&digikam; afbeeldingsbewerker</title>
<anchor id="imageeditor.anchor"/>
<sect2>
<title>Een inleiding tot de afbeeldingsbewerker</title>
<para>&digikam; bevat een snelle afbeeldingsbewerker met enkele basisgereedschappen. U kunt de afbeeldingsbewerker gebruiken om uw afbeeldingen te bekijken en enkele correcties en wijzigingen aan te brengen. De afbeeldingsbewerker wordt geopend als u dubbelklikt op een miniatuur in het hoofdvenster, of door met de rechter muisknop op een miniatuur te klikken en <guilabel>Tonen/bewerken</guilabel> te selecteren in het contextmenu. </para>
<para>De afbeeldingsbewerker bevat een aantal gereedschappen waarmee u een foto kunt aanpassen. Enkele van deze gereedschappen worden aan &digikam; geleverd door plugins, waardoor ze mogelijk niet aanwezig zijn in uw installatie. Zie de sectie <link linkend="setupeditor">Afbeeldingsbewerker instellen</link> voor meer details over de plugins van &digikam;. </para>
<figure>
<title>Het afbeeldingsbewerkervenster</title>
<graphic srccredit="The image editor window" fileref="imageeditor.png"/>
</figure>
<para>De afbeeldingsbewerker heeft 1 venster met: <itemizedlist>
<listitem><para>Een statusbalk onderlangs die bestandsnaam, bestandsnummer, zoomniveau en afbeeldingsgrootte toont. </para></listitem>
<listitem><para>Een menubalk bovenlangs met daaronder een werkbalk die snelle toegang verschaft tot de meestgebruikte functies. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="imageeditortoolbar.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>De werkbalk van de afbeeldingsbewerker</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>
<itemizedlist>
<listitem><para>(1): Eerste afbeelding in het huidige album.</para></listitem>
<listitem><para>(2):Vorige afbeelding.</para></listitem>
<listitem><para>(3): Volgende afbeelding.</para></listitem>
<listitem><para>(4): Laatste afbeelding in huidige map.</para></listitem>
<listitem><para>(5): Slaat de bewerkte afbeelding op.</para></listitem>
<listitem><para>(6): Maakt de laatste actie ongedaan.</para></listitem>
<listitem><para>(7): Voert de laatste actie opnieuw uit.</para></listitem>
<listitem><para>(8): Herstelt de afbeelding van de schijf.</para></listitem>
<listitem><para>(9): Vergroot de afbeelding.</para></listitem>
<listitem><para>(10): Verkleint de afbeelding.</para></listitem>
<listitem><para>(11): Zet het automatisch zoomen aan (de foto zal dan automatisch passend in het venster getoond worden) of uit.</para></listitem>
<listitem><para>(12): Draait de afbeelding.</para></listitem>
<listitem><para>(13): Snijdt de afbeelding bij aan de hand van het geselecteerde gebied.</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Uw oorspronkelijke foto terughalen</title>
<para>De bewerkfuncties van de afbeeldingsbewerker brengen wijzigingen in uw foto aan. Geen van deze functies zal de originele foto wijzigen tenzij u menuoptie <menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Opslaan</guimenuitem></menuchoice> selecteert, of klikt op de knop <guilabel>Opslaan</guilabel> in de werkbalk. Pas op, als u eenmaal een gewijzigde versie opslaat kunt u de oorspronkelijke afbeelding niet meer terughalen. </para>
<para>U kunt eerst een kopie aanmaken van de foto voordat u wijzigingen aanbrengt. Selecteer <menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu> <guimenuitem>Opslaan als</guimenuitem></menuchoice> om een werkkopie op te slaan. </para>
<para><emphasis>Voordat</emphasis> u uw foto hebt opgeslagen kunt u de weergave van de oorspronkelijke afbeelding terughalen via menuoptie <menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Beginwaarde</guimenuitem></menuchoice> of door te klikken op de knop <inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="revertbutton.png" format="PNG"/></imageobject><textobject><phrase>Beginwaarde</phrase></textobject></inlinemediaobject><guilabel>Beginwaarde</guilabel> op de werkbalk. Alle wijzigingen die u hebt gemaakt sinds de laatste keer dat de afbeelding was opgeslagen gaan verloren. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Acties ongedaan maken/opnieuw uitvoeren</title>
<para>Bijna alle aanpassingen die u in de afbeeldingsbewerker hebt toegepast op een foto kunnen ongedaan worden gemaakt. U maakt een aanpassing ongedaan via menuoptie <menuchoice><guimenu>Bewerken</guimenu><guimenuitem>Ongedaan maken</guimenuitem></menuchoice>. Ongedaan gemaakte handelingen kunt u opnieuw uitvoeren via de menuoptie <menuchoice><guimenu>Bewerken</guimenu><guimenuitem>Opnieuw</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<para>Als u hier vaak gebruik van maakt, dan is het makkelijker om met sneltoetsen te werken. De toetsencombinatie <guilabel>Ctrl-Z</guilabel> maakt een actie ongedaan, en <guilabel>Ctrl-Shift-Z</guilabel> voert deze opnieuw uit. </para>
<para>Om een snelmenu te openen met alle beschikbare ongedaan-maken/opnieuw-acties klikt u met de linker muisknop op het pictogram voor ongedaan-maken of opnieuw op de werkbalk en houdt u de muisknop even ingedrukt. Als u één van de items uit het snelmenu kiest, dan zullen alle daar bovenliggende ongedaan-maken/opnieuw-acties ook worden uitgevoerd. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Navigeren door de foto's</title>
<para>Als u de afbeeldingsbewerker hebt geopend kunt u bladeren door de afbeeldingen in dezelfde album- of tag-weergave via de navigatieknoppen op de werkbalk of de bijhorende menuopties in menu <guilabel>Bestand</guilabel>. Als u wijzigingen hebt aangebracht aan de huidige foto, dan zal u gevraagd worden of u die wilt opslaan. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>De weergave wijzigen</title>
<para>U kunt in- en uitzoomen op een foto via de knoppen <inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="zoombuttons.png" format="PNG"/></imageobject><textobject><phrase>Zoomen</phrase></textobject></inlinemediaobject> op de werkbalk of de opties in het menu <guimenu>Beeld</guimenu>. Om een foto passend in het venster te krijgen gebruikt u de knop <guilabel>Venstervullend</guilabel> <inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="editorautosizebutton.png" format="PNG"/></imageobject><textobject><phrase>Venstervulend</phrase></textobject></inlinemediaobject> op de werkbalk. </para>
<para><menuchoice><guimenu>Beeld</guimenu> <guimenuitem>Volledig scherm aan/uit</guimenuitem></menuchoice> zal de foto schermvullend tonen. U kunt terug gaan naar de normale weergave via de toets <keycombo><keycap>Esc</keycap></keycombo>. Standaard wordt de werkbalk ook in de volledig-scherm-modus getoond. Als u dat liever niet hebt, dan kunt u het uitschakelen in de configuratiedialoog van &digikam;. Kijk voor meer informatie bij de sectie <link linkend="setupeditor">Afbeeldingsbewerker instellen</link>. </para>
</sect2>
<sect2>
<title>Afbeeldingseigenschappen</title>
<sect3 id="using-kapp-commentsedittool">
<title>Commentaren bewerken</title>
<anchor id="commentsedittool.anchor"/>
<para>U kunt enkele eigenschappen van uw foto's bekijken via de opties in menu <guilabel>Afbeelding</guilabel>. U kunt de commentaren van een foto bewerken via menuoptie <menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Commentaar en tags bewerken</guimenuitem></menuchoice>. De nieuwe commentaren worden automatisch opgeslagen als u de weergave van de foto sluit, u hoeft ze niet apart op te slaan. Voor meer informatie over commentaar en tags, zie de sectie <guilabel>Tags en commentaar bewerken</guilabel>. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-exifviewertool">
<title>EXIF-weergave</title>
<anchor id="kexif.anchor"/>
<sect4>
<title>Wat is EXIF?</title>
<para>EXIF staat voor <emphasis>EXtended Interchange Format</emphasis>. Het is specifiek ontworpen voor digitale camera's. Het maakt het mogelijk om een grote hoeveelheid informatie over de foto, zoals de camera die de foto nam en alle camera-instellingen (incl. datum en tijd) van het moment dat de foto is genomen in de afbeelding te bewaren. Er kan ook een miniatuur van de afbeelding worden ingesloten. Kijk bij de sectie <link linkend="using-kapp-imagemetadata">Foto-metadata, eigenschappen en histogram</link> voor meer details over informatie die in uw foto's is ingesloten. </para>
<para>Het EXIF-formaat kent verschillende markeersecties genaamd <emphasis>Image File Directories</emphasis> (IFD). Deze secties zijn als volgt in een normaal EXIF-bestand te vinden: <itemizedlist>
<listitem><para><guilabel>0</guilabel>: bevat algemene informatie over de foto. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>1</guilabel>: bevat informatie over de ingebedde miniatuur. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>EXIF</guilabel>: bevat uitgebreide informatie over de foto. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>GPS</guilabel>: bevat zogenaamde Global Positioning System-informatie. Deze geeft de oriëntatie van de camera tijdens het maken van de foto. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Interoperability</guilabel>: bevat informatie voor interoperabiliteit tussen verschillende EXIF-implementaties. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Thumbnail</guilabel>: bevat de ingebedde miniatuur. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect4>
<sect4>
<title>Hoe kan ik de EXIF-weergave gebruiken?</title>
<para>U kunt de ingesloten EXIF-informatie van de afbeelding bekijken via menuoptie <menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Eigenschappen </guimenuitem></menuchoice>, tabblad <guilabel>EXIF</guilabel>. De EXIF-weergave is alleen ter informatie, u kunt geen van de EXIF-secties wijzigen. </para>
<figure>
<title>De EXIF-weergave in actie</title>
<graphic srccredit="The EXIF Viewer in Action" fileref="exifviewer.png"/>
</figure>
<para>U kunt kiezen uit twee weergaveniveaus" <itemizedlist><listitem><para><guilabel>Eenvoudig</guilabel>: toont alleen de EXIF-markering.</para></listitem><listitem><para><guilabel>Volledig</guilabel>: toont alle markeringen, behalve miniaturen.</para></listitem></itemizedlist> Sommige fabrikanten voegen aanvullende EXIF-secties toe, waaronder Canon, Fujifilm, Nikon en Sigma. Deze sectie bevatten fabrikant- en modelspecifieke notities. Deze secties zullen worden getoond op niveau <guilabel>Volledig</guilabel>. </para>
<para>Voor de EXIF-gegevens is contextinformatie beschikbaar. Klik met de rechter muisknop op een item en vervolgens op het knopje <guilabel>Wat is dit</guilabel>. Er wordt een tekstballon geopend met informatie over het geselecteerde onderdeel. </para>
</sect4>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-filepropertiestool">
<title>Bestandseigenschappen</title>
<anchor id="filepropertiestool.anchor"/>
<para>U kunt de bestandseigenschappen bekijken via menuoptie <menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Eigenschappen</guimenuitem></menuchoice> en dan tabblad <guilabel>Algemeen</guilabel>. Dit tabblad toont een groot miniatuur en informatie over afbeelding, bestand en &digikam;-metadata. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-histogramviewer">
<title>Histogramweergave</title>
<anchor id="histogramviewer.anchor"/>
<para>Als u geïnteresseerd bent in de gedetailleerde histogram van uw foto, dan kunt u deze bekijken via <menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu> <guimenuitem>Eigenschappen</guimenuitem></menuchoice>, tabblad <guilabel>Histogram</guilabel>. De histogram van een afbeelding toont de hoeveelheid van elke aanwezige kleur en de verschillende versterkingen ervan binnen de afbeelding. Als uw foto een bepaalde verkleuring heeft, dan kunt u met behulp van de histogram misschien achterhalen wat er mis is. </para>
<para>De histogramweergave toont u informatie over de statistische distributie van de kleurwaarden in de huidige afbeelding. De histogramweergave is puur ter informatie: u kunt er geen wijzigingen in de afbeelding zelf mee aanbrengen. Als u een histogram-gebaseerde kleurcorrectie wilt uitvoeren, gebruik dan de plugin "Niveaus aanpassen". Deze plugin is onderdeel van het <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins.php">DigikamImagePlugins</ulink>-project. Meer informatie over het gebruik van plugins in &digikam; vindt u in de sectie <link linkend="using-kapp-setup">&digikam; instellen</link>. </para>
<figure>
<title>De histogramweergave</title>
<graphic srccredit="The Histogram Viewer in Action" fileref="histogramimageplugin.png"/>
</figure>
<para>Een afbeelding kan worden ontleed in <guilabel>rood</guilabel>-, <guilabel>groen</guilabel>-, <guilabel>blauw</guilabel>- en <guilabel>alpha</guilabel>-kleurkanalen. Het <guilabel>alpha</guilabel>-kanaal is een laag in de afbeelding die ondersteuning biedt voor transparantie (zoals in PNG- of GIF-afbeeldingen). Elk kanaal ondersteunt een bereik van intensiteitsniveaus van 0 tot 255 (hele getallen). Dus een zwarte pixel is gesteld op 0 bij alle kleurkanalen, een witte pixel op 255 op alle kleurkanalen. Een transparante pixel is gesteld op 0 in het alpha-kanaal, en een ondoorzichtige pixel op 255. </para>
<para>Met de histogramweergave kunt u elk kanaal apart bekijken: <itemizedlist>
<listitem><para><guilabel>Intensiteit</guilabel>: toont de distributie van de helderheidswaarden. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Rood</guilabel>, <guilabel>Groen</guilabel> en <guilabel>Blauw</guilabel>: tonen de distributie van de intensiteitsniveaus voor de rood-, groen-, en blauwkanalen. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Alpha</guilabel>: toont de distributie van de dichtheidsniveaus. Als een laag geheel ondoorzichtig of geheel doorzichtig is, dan zal de histogram een enkelvoudige balk tonen aan de linker of rechter kant. </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Kleuren</guilabel>: toont de <guilabel>rood</guilabel>-, <guilabel>groen</guilabel>- en <guilabel>blauw</guilabel>-histograms in één, zodat u alle kleurdistributie-informatie in één weergave kunt bekijken. In deze stand kunt u de voorgrondkleur van de histogram kiezen met de optie <guilabel>Kleur</guilabel>. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Met de optie <guilabel>Rendering</guilabel> kunt u bepalen of de histogram aan de hand van de <guilabel>volledige afbeelding</guilabel> wordt getoond, of aan de hand van een <guilabel>afbeeldingsselectie</guilabel>. Deze optie is alleen beschikbaar als u een afbeeldingsgebied in de afbeeldingsbewerker hebt geselecteerd. </para>
<para>Met de optie <guilabel>Schaal</guilabel> kunt u bepalen of de histogram met een lineaire of logaritmische Y-as zal worden weergegeven. Voor foto's die met een digitale camera zijn genomen is de <guilabel>lineaire</guilabel> modus het meest bruikbaar. Maar bij foto's die grote delen in dezelfde kleur bevatten zal een <guilabel>lineaire</guilabel> histogram meestal worden gedomineerd door een balk. In dat geval is een <guilabel>logaritmische</guilabel> histogram bruikbaarder. </para>
<para>Als u wilt kunt u de analyse voor de <guilabel>statistieken</guilabel> onderin het venster terugbrengen tot een beperkt waardenbereik. U kunt het bereik op een of twee manieren instellen: <itemizedlist>
<listitem><para>Klik en sleep de muisaanwijzer over de histogramweergave om het bereik te selecteren. </para></listitem>
<listitem><para>Gebruik de draaivelden onder de histogramweergave. Het linker draaiveld is de onderkant van het bereik, het rechter draaiveld de bovenkant. </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Onder de histogramweergave staan de statistieken die de distributie van de kanaalwaarden beschrijven. De statistieken hebben betrekking op het geselecteerde gebied. U ziet de volgende statistieken: <itemizedlist><listitem><para> Het gemiddelde. </para></listitem> <listitem><para> De standaardafwijking. </para></listitem> <listitem><para> Het midden van het geselecteerde histogramgebied</para></listitem> <listitem><para> Het aantal pixels in de afbeelding. </para></listitem> <listitem><para> Het aantal pixels dat binnen het geselecteerde gebied valt. </para></listitem> <listitem><para> het precentage van de waarden die binnen het geselecteerde gebied vallen. </para></listitem> </itemizedlist> Met de kanaalmodus <guilabel>Kleuren</guilabel> wordt deze informatie bijgewerkt met de voorgrondkleur die met de <guilabel>kleur</guilabel>-optie is geselecteerd. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-usinghistogram">
<title>Werken met histogrammen</title>
<para>Histogrammen zijn een grafische manier om de accuratie van de afbeelding die op het scherm wordt weergegeven te achterhalen. De grafiek bestaat uit drie regio's van de helderheid van de foto: <itemizedlist><listitem><para> (1): de schaduwtoon links. </para></listitem> <listitem><para> (2): de middeltoon in het midden. </para></listitem> <listitem><para> (3): de oplichttoon rechts. </para></listitem> </itemizedlist> <figure> <title>De histogrambeschrijving</title> <graphic srccredit="The Histogram Description" fileref="histogramdescription.png"/> </figure> De distributie van de grafiek, waarbij de pieken en ? geclusterd zijn, geeft aan of de afbeelding te donker, te licht of goed in balans is. </para>
<para>Bij een onderbelichte foto toont de histogram een helderheidsdistributie die voornamelijk aan de linkerkant van de grafiek staat. <figure> <title>Een overbelichte foto</title> <graphic srccredit="An Over Exposed Photograph" fileref="histogramsample3.png"/> </figure> Met een goede belichting heeft de histogram een helderheidsdistributie die het meest prominent is bij het midden van de grafiek. <figure><title>Een foto met goede belichting</title> <graphic srccredit="A Correctly Exposed Photograph" fileref="histogramsample2.png"/> </figure>Met een overbelichte foto heeft de histogram een uitstulping die de distributie van de helderheid naar de rechterkant van de grafiek weergeeft. <figure> <title>Een onderbelichte foto</title>
<graphic srccredit="An Under Exposed Photograph" fileref="histogramsample1.png"/>
</figure>
</para>
<para>Belangrijk: niet alle afbeeldingen hoeven deze uitstulping in het midden van hun histogram te hebben. Dit is sterk afhankelijk van het onderwerp van de foto. In sommige gevallen zal de histogram een piek aan de linker/rechter zijde of aan beide zijden tonen. </para>
<para>De histogram biedt een betrouwbare manier om te bepalen of een foto goed is belicht. Mocht de foto onder- of overbelicht zijn, dan kunt u met behulp van <link linkend="using-kapp-correctingexposure">belichtingscorrectie</link> de foto repareren. </para>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-adjustingimage">
<title>Een foto aanpassen</title>
<sect3 id="using-kapp-croppingimage">
<title>Een foto bijsnijden</title>
<sect4 id="using-kapp-manualcrop">
<title>Handmatig bijsnijden</title>
<para>Het bijsnijden van een afbeelding is met de Afbeeldingsbewerker een peulenschil. Om een afbeelding bij te snijden trekt u er met de muisaanwijzer een rechthoek over heen terwijl u de linker muisknop ingedrukt houdt. U ziet dan een draadframe die over het geselecteerde gebied wordt gespannen. </para>
<figure>
<title>Een gedeelte van de afbeelding geselecteerd in de Afbeeldingsbewerker</title>
<graphic srccredit="The Current Image Selection in Image Editor"
fileref="editorimageselection.png"/>
</figure>
<para>Als u de muisknop loslaat wordt het gedeelte van de afbeelding dat zal worden verwijderd donkerder weergegeven. Hierdoor krijgt u een goed beeld van hoe de foto er uit zal zien nadat u deze hebt bijgesneden. U kunt de grootte van het gebied wijzigen door de hoeken van het draadframe te verslepen. U kunt een ander gebied selecteren door gewoon een nieuwe rechthoek te slepen. </para>
<para>Zodra u tevreden bent over het bij te snijden gebied, klik op de knop <inlinemediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="editorcropbutton.png" format="PNG"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Bijsnijden</phrase> </textobject> </inlinemediaobject> op de werkbalk. De foto wordt vervolgens bijgesneden. Met menuoptie <menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu> <guimenuitem>Opslaan</guimenuitem></menuchoice> of <menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu> <guimenuitem>Opslaan als</guimenuitem></menuchoice> kunt u de bijgesneden foto opslaan. </para>
</sect4>
<sect4 id="using-kapp-proportionalcrop">
<title>Proportioneel bijsnijden</title>
<anchor id="ratiocroptool.anchor"/>
<para>Proportioneel bijsnijden gaat een stapje verder. Terwijl u digitale afbeeldingen bewerkt is het vaak nodig om een geschikt formaat te maken voor bijvoorbeeld uw fotoalbum. als u een afbeelding van uw digitale camera afdrukt en in uw fotoalbum wilt plakken, dan is het u vast opgevallen dat de camera een andere verhouding gebruikt dan bij foto's van fotorolletjes gebruikelijk is. U dient in dat geval uw digitale afbeeldingen bij te snijden aan de hand van een vooringestelde verhouding (bijv. 5:7 of 2:3, welke standaard voor foto's wordt gebruikt). </para>
<figure>
<title>Proportioneel bijsnijden in actie</title>
<graphic srccredit="The Aspect Ratio Crop Tool in Action"
fileref="editorratiocroptool.png"/>
</figure>
<para>In het voorbeeldgebied kunt u een rechthoek trekken over het gedeelte van de afbeelding dat u wilt gebruiken. De rechthoek zal de verhouding die onderin het dialoog is ingesteld behouden. U kunt de rechthoek van grootte veranderen en heen-en-weer slepen met de muis, de verhouding ervan blijft hetzelfde. </para>
<para>Bij de instellingen kunt u de <guilabel>oriëntatie</guilabel> opgeven als <guilabel>portret</guilabel> of <guilabel>landschap</guilabel>. Bij portret zal de waarde voor de <guilabel>hoogte</guilabel> groter zijn en bij landschap de waarde voor de <guilabel>breedte</guilabel>. </para>
<para>Er wordt gebruik gemaakt van een relatieve verhouding. Dat betekent dat de verhouding hetzelfde blijst als u gebruik maakt van centimeters of inches, de fysieke grootte wordt niet bepaald. Als voorbeeld ziet u hieronder een lijst met traditionele papierformaten en de bijhorende verhouding. </para>
<informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>Standaardformaat van fotopapier</entry>
<entry>Verhouding</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row>
<entry>10x15cms&nbsp;20x30cms&nbsp;30x45cms 3.5x5"&nbsp;4x6"&nbsp;8x12"&nbsp;12x18"&nbsp;16x24"&nbsp;20x30" </entry>
<entry>2:3 </entry>
</row>
<row>
<entry>6x8cms&nbsp;15x20cms&nbsp;18x24cms&nbsp;30x40cms 3.75x5"&nbsp;4.5x6"&nbsp;6x8"&nbsp;7.5x10"&nbsp;9x12" </entry>
<entry>3:4 </entry>
</row>
<row>
<entry>20x25cms&nbsp;40x50cms 8x10"&nbsp;16x20" </entry>
<entry>4:5 </entry>
</row>
<row>
<entry>15x21cms&nbsp;30x42cms 5x7" </entry>
<entry>5:7 </entry>
</row>
<row>
<entry>21x30cms&nbsp;42x60cms </entry>
<entry>7:10 </entry>
</row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
<para>Met de optie <guilabel>Regel van derden tonen</guilabel> kunt u uw afbeeldingen nog beter samenstellen. Dit hulpmiddel is een raster dat de afbeelding opdeelt in drie gedeelten in elke richting (totaal 9 delen). Deze proporties komen dicht bij de gouden regel en zijn afgeleid van het gezichtsveld van het menselijk oog. Ze worden, vaak met kleine variaties, gebruikt voor een groot aantal veelgebruikte objecten. Binnen het frame zijn er precieze gebieden waar de belangrijke onderdelen van de afbeelding geplaatst dienen te worden. Hetzelfde principe wordt ook gebruikt om de positie van de horizon en de proportie van de grond ten opzichte van de lucht vast te stellen. </para>
<figure>
<title>Fotocompositie aan de hand de regel van derden</title>
<graphic srccredit="Photograph Composition Example Using Rule Third Lines Example"
fileref="rulethirdlinesexample.png"/>
</figure>
<para>Als er naar een afbeelding wordt gekeken zal het oog van de kijker zich zelden richten op het midden van de afbeelding. In plaats daarvan gaat het oog van linksboven naar rechts, en daarna van linksonder naar rechts. Dit patroon gebeurt onbewust maar is goed gedocumenteerd. Zeer waarschijnlijk wordt het geassocieerd met het westerse leespatroon. Vanuit het oogpunt van de fotograaf is het doel dan om de kijker naar het onderwerp te laten kijken, waarbij rekening wordt gehouden met de manier waarop veel mensen naar een afbeelding kijken. </para>
<para>Onderin de dialoog, de knop <guilabel>Max. verhouding</guilabel> biedt u de mogelijkheid om de gebiedsgrootte op zo groot mogelijk te zetten volgens de huidige verhouding en oriëntatie. </para>
</sect4>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-resizingimage">
<title>Afbeeldinggrootte veranderen</title>
<anchor id="resizetool.anchor"/>
<para>Als de afmeting van een afbeelding onjuist is, dan kunt u het schalen naar de grootte die u wilt met behulp van de dialoog 'Afbeeldingsgrootte wijzigen'. Selecteer menuoptie <menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu> <guimenuitem>Grootte wijzigen</guimenuitem></menuchoice> en stel de juiste waarden in. Hieronder ziet u een afbeelding van de dialoog. </para>
<figure>
<title>De dialoog 'Afbeeldingsgrootte wijzigen'</title>
<graphic srccredit="The Resize Tool Dialog" fileref="editorresizetool.png"/>
</figure>
<para>Dit hulpmiddel maakt gebruik van een standaard lineaire interpolatiemethode om de pixels te benaderen. Als u een klene afbeelding groter wilt maken, en daarbij een betere kwaliteit behouden, probeer dan de plugin 'Afbeelding opblazen'. Deze plugin is onderdeel van het <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">DigikamImagePlugins-project</ulink>. Wanneer geïnstalleerd is deze bereikbaar via menuoptie <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Afbeelding opblazen</guimenuitem></menuchoice>. Zie het <ulink url="help:/digikamimageplugins/blowup.html">handboek van Afbeelding opblazen</ulink> voor meer informatie. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-rotatingflippingimage">
<title>Foto's draaien of spiegelen</title>
<para>Als de oriëntatie van een foto onjuist is, dan kunt u deze <guilabel>spiegelen</guilabel> of <guilabel>roteren</guilabel>. Gebruik hiervoor de roteer-/spiegelhulpmiddelen bij de menuopties <menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu> <guimenuitem>Roteren</guimenuitem></menuchoice> en <menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu> <guimenuitem>Spiegelen</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<para>Met de spiegelopties kunt u een afbeelding horizontaal of verticaal omkeren. Met de roteeropties kunt u de afbeeldingen 90 graden links/rechtsom of 180 graden draaien. Meer draaimogelijkheden kunt u vinden in de plugin 'Vrije rotatie'. Deze is onderdeel van het <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">DigikamImagePlugins-project</ulink> en kunt u openen via menuoptie <menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu> <guimenuitem>Vrije rotatie</guimenuitem></menuchoice>. Zie het <ulink url="help:/digikamimageplugins/freerotation.html">handboek van vrije rotatie</ulink> voor meer informatie. </para>
</sect3>
<sect3 id="using-kapp-redeyecorrection">
<title>Rode ogen corrigeren</title>
<anchor id="redeyecorrectiontool.anchor"/>
<para>Rode ogen worden veroorzaakt door de flits die gebruikt is bij het nemen van de foto. Het rode is de weerspiegeling van de achterkant van het oog en ontstaat doordat de pupil niet snel genoeg kan reageren op de flits. U kunt enkele van de ergste effecten van rode ogen corrigeren door het gebied met de ogen op de foto te selecteren. Selecteer daarna menuoptie <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu> <guimenuitem>Rode ogen reduceren</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<figure>
<title>Correctie van rode ogen in actie</title>
<graphic srccredit="The Red Eyes Correction Tool in Action"
fileref="editorredeyescorrection.png"/>
</figure>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-adjustsharpness">
<title>Scherpheid aanpassen</title>
<anchor id="blursharpentool.anchor"/>
<sect3>
<title>Een foto verscherpen</title>
<para>Als de camerafocus niet goed is ingesteld, of als de camera bewoog toen de foto werd genomen is het resultaat een onscherpe foto. Als de foto erg vaag is, dan kunt u hier over het algemeen weinig meer aan doen. Maar als de foto gedeeltelijk onscherp is, dan kunt u vaak de foto verbeteren. </para>
<para>In sommige situaties kunt u bruikbare resultaten behalen door een foto te verscherpen via menuoptie <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Verscherpen</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<figure>
<title>Verscherpen van een foto in actie</title>
<graphic srccredit="The Sharpen Tool in Action" fileref="editorsharpenplugin.png"/>
</figure>
<para>Wees voorzichtig met dit hulpmiddel, anders zal het resultaat er onnatuurlijk uitzien: verscherpen verhoogt de schijnbare scherpheid van de randen in de foto, maar versterkt ook de ruis. Over het algemeen behaalt u betere resultaten met de plugin 'Onscherp maskeren'. Deze plugin is onderdeel van het <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">DigikamImagePlugins-project</ulink>. Wanneer geïnstalleerd is deze bereikbaar via menuoptie <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Onscherp masker</guimenuitem></menuchoice>. Zie het <ulink url="help:/digikamimageplugins/unsharp.html">handboek van Onscherp maskeren</ulink> voor meer informatie. <figure> <title>De plugin 'Onscherp masker' in actie</title>
<graphic srccredit="The Unsharp Mask Image Editor Plugin in Action"
fileref="editorunsharpedmaskplugin.png"/>
</figure>
</para>
</sect3>
<sect3>
<title>Korreligheid van een foto reduceren</title>
<para>Als u een foto bij weinig licht neemt, of met een erg korte sluitertijd, dan krijgt de camera onvoldoende gegevens om de kleur van elke pixel te kunnen bepalen. Hierdoor wordt de foto korrelig. U kunt de korreligheid terugdringen door de afbeelding te vervagen, maar hierdoor verliest u ook de scherpheid. U kunt waarschijnlijk het beste, als de korreligheid niet te erg is, de plugin Ruisreductie gebruiken. Deze is onderdeel van het <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">DigikamImagePlugin-project</ulink> en kunt u openen via menuoptie <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Ruis reduceren</guimenuitem></menuchoice>. Zie ook het <ulink url="help:/digikamimageplugins/despeckle.html">handboek van Ruisreductie</ulink> voor meer informatie. </para>
<figure>
<title>De plugin 'Ruisreductie' in actie</title>
<graphic srccredit="The Noise Reduction Image Editor Plugin in Action"
fileref="editornoisereductionplugin.png"/>
</figure>
</sect3>
<sect3>
<title>Een foto verzachten</title>
<para>Soms hebt u het tegenovergestelde probleem: een afbeelding is te scherp. de oplossing is om deze iets te vervagen: gelukkig is het vervagen van een afbeelding veel eenvoudiger dan het verscherpen ervan. Selecteer menuoptie <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Vervagen</guimenuitem></menuchoice> en experimenteer met het niveau. Het voorbeeld rechts van de dialoog toont u het effect van de handeling op uw foto. </para>
<figure>
<title>Het vervagen in actie</title>
<graphic srccredit="The Blur Tool in Action"
fileref="editorblurplugin.png"/>
</figure>
</sect3>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-correctingcolor">
<title>Kleur corrigeren</title>
<anchor id="colorbalancetool.anchor"/>
<para>Digitale camera's hebben vaak problemen met de belichting, daardoor is het vrij gebruikelijk om de kleur, contrast en helderheid van een foto te corrigeren. U kunt experimenteren met de niveaus van verschillende aspecten van uw foto's met behulp van de gereedschappen bij menuoptie <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu> <guimenuitem>Kleuren</guimenuitem></menuchoice>. Elke wijziging die u hebt aangebracht kunt u terugzien in het voorbeeld. Als u tevreden bent met het resultaat klikt u op <guilabel>OK</guilabel> om het toe te passen. </para>
<figure>
<title>De kleurbalans in actie</title>
<graphic srccredit="The Color Balance Tool in Action" fileref="editorcolorbalance.png"/>
</figure>
<anchor id="hsladjusttool.anchor"/>
<para>Als uw afbeelding flets is (wat snel gebeurd als u foto's maakt bij helder licht), probeer dan het gereedschap "tint/Verzadiging/Lichtheid". Door de verzadiging te verhogen ziet de afbeelding er waarschijnlijk beter uit. In sommige gevallen is het verstandig om ook de lichtheid bij te stellen. ("Lichtheid" hier is vergelijkbaar met "Helderheid" in het gereedschap "Helderheid/Contrast/Gamma", maar wordt gevormd van verschillende combinaties van de rood- groen- en blauwkanalen). </para>
<para>Als u foto's bij weinig licht hebt genomen, dan zit u met het tegenovergestelde probleem: teveel verzadiging. In dat geval kunt u wederom het gereedschap Tint/Verzadiging gebruiken, maar nu om de verzadiging te verlagen in plaats van te verhogen. Elke wijziging die u hebt aangebracht kunt u terugzien in het voorbeeld. Als u tevreden bent met het resultaat klikt u op <guilabel>OK</guilabel> om het toe te passen. </para>
<figure>
<title>Tint/Verzadiging/Lichtheid in actie</title>
<graphic srccredit="The Hue Saturation Lightness Tool in Action" fileref="editorhsladjust.png"/>
</figure>
<para>De functies <guilabel>Normaliseren</guilabel>, <guilabel>Effenen</guilabel>, <guilabel>Autoniveaus</guilabel> en <guilabel>Contrast uitrekken</guilabel> in het menu <guilabel>Aanpassen</guilabel> zullen proberen om de beste kleurniveaus automatisch op te zoeken. U dient wat te experimenteren met de effecten van deze functies om te zien wat het beste werkt met uw foto. <itemizedlist>
<listitem><para><guilabel>Normaliseren</guilabel>: dit schaalt de helderheidswaarden over de geselecteerde afbeelding zodat de donkerste punten zwart worden en de lichte punten zo licht mogelijk zonder dat de tint wordt gewijzigd. Dit is vaak een "magische reparatie" voor afbeeldingen die flets of flauw zijn. <graphic srccredit="Normalize Colors Correction Preview" fileref="normalizepreview.png"/> </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Effenen</guilabel>: dit stelt de helderheid van de kleuren over de afbeelding bij zodat de histogram van de waardekanaal zo vlak mogelijk is. Dat betekent, zodat elke mogelijke helderheidswaarde verschijnt op ongeveer hetzelfde aantal pixels als elke andere waarden. Soms werkt effenen een wonderlijk goed bij het verbeteren van het contrast in een afbeelding. In andere gevallen is het resultaat onbruikbaar. Het is een krachtig middel dat wonderen kan verrichten op een afbeelding of deze volledig vernielen. <graphic srccredit="Equalize Colors Correction Preview" fileref="equalizepreview.png"/> </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Autoniveaus</guilabel>: deze methode maximaliseert het toonbereik in de rood-, groen- en blauwkanalen. Het bepaalt de afbeeldingsschaduw- en de lichtlimietwaarden en stelt de rood- groen- en blauwkanalen bij tot een volledig histogrambereik. <graphic srccredit="Auto Levels Correction Preview" fileref="autolevelspreview.png"/> </para></listitem>
<listitem><para><guilabel>Contrast uitrekken</guilabel>: dit verbetert de contrast en helderheid van de RGB-waarden van een afbeelding door de laagste en hoogste waarden op te rekken naar het hoogste bereik, waarbij alles ertussenin wordt bijgesteld. Dit is alleen merkbaar bij fletse foto's en kan een goed reparatiemiddel zijn voor slechte foto's. <graphic srccredit="Stretch Contrast Correction Preview" fileref="stretchcontrastpreview.png"/> </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Het resultaat van de aanpassingen die u hebt gemaakt zullen pas worden onthouden als u uw foto hebt opgeslagen. </para>
</sect2>
<sect2 id="using-kapp-correctingexposure">
<title>Belichting aanpassen</title>
<anchor id="bcgadjusttool.anchor"/>
<para>Het eenvoudigste hulpmiddel om te gebruiken is de Helderheid/Contrast/Gamma. Het is ook het minst krachtig, maar in veel gevallen doet het precies wat u nodig hebt. Dit hulpmiddel is vaak bruikbaar voor afbeeldingen die over- of onderbelicht zijn: het is niet geschikt voor het aanpassen van kleuren. Het hulpmiddel bevat drie schuifregelaars om de "helderheid", "contrast" en "gamma" bij te stellen. U ziet de aanpassingen die u hebt aangebracht meteen terug in het voorbeeld. Als u tevreden bent met het resultaat, dan klikt u op <guilabel>OK</guilabel> om het toe te passen. </para>
<figure>
<title>Helderheid/Contrast/Gamma in actie</title>
<graphic srccredit="The Brightness Contrast Gamma Tool in Action" fileref="editorbcgadjust.png"/>
</figure>
<para>Als u de plugin "Niveaus aanpassen" hebt geïnstalleerd (zie de sectie <link linkend="setupeditor">Afbeeldingsbewerker instellen</link>), dan hebt u een aanvullende menuoptie in het menu "Aanpassen" genaamd <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu> <guimenuitem>Kleuren</guimenuitem> <guimenuitem>Niveaus aanpassen</guimenuitem></menuchoice>. Dit hulpprogramma toont een grafiek waarbij u de verschillende kanaalniveaus kunt wijzigen. Het afbeeldingsvoorbeeld toont u hoe de foto voor en na de wijziging er uitziet. U kunt uw aanpassingen opslaan zodat ze kunnen worden toegepast op andere foto's. Dit laatste is handig als uw camera of scanner vaak dezelfde fouten maakt en u telkens dezelfde correcties wilt toepassen. Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustlevels.html">Niveaus aanpassen</ulink> voor meer informatie. <figure> <title>De plugin 'Niveaus aanpassen' in actie</title>
<graphic srccredit="The Adjust Levels Image Editor Plugin in Action"
fileref="editoradjustlevels.png"/>
</figure>
</para>
<para>Een krachtige manier om belichtingsproblemen op te lossen is de plugin Krommen aanpassen die u kunt vinden onder menuoptie <menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem> <guimenuitem>Krommen aanpassen</guimenuitem></menuchoice>. Met dit hulpprogramma kunt u punten op een kromme aanklikken en verslepen, waardoor de invoer- en uitvoerhelderheidsniveaus worden gewijzigd. Met deze plugin kunt u dezelfde resultaten behalen als met de plugins Helderheid/contrast/gamma en Niveaus aanpassen, met als verschil dat deze plugin veel krachtiger is. Ook dit keer verwijzen we u naar het <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustcurves.html">handboek van krommen aanpassen</ulink> voor meer gedetailleerde informatie over deze plugin. Echter, de gemakkelijkste manier om deze plugin te leren gebruiken is door ermee te experimenteren. Maar deze plugin kan nog meer: het helpt ook bij het verbeteren van de toonkwaliteit van foto's met zeer fijne grijswaardenstappen. En vergeet niet dat hoe beter de foto's zijn (goede belichting, verliesloos formaat, 24 of 32 bits kleurdiepte), des te meer u ze kunt verbeteren. Ga naar de sectie "Ultieme toonkwaliteit bereiken" op deze pagina: <ulink url="http://www.normankoren.com/digital_tonality.html">Tonal quality and dynamic range in digital cameras door Norman Koren</ulink>. Met digiKam's krommen aanpassen kunt u hetzelfde bereiken! <figure> <title>De plugin 'Krommen aanpassen' in actie</title>
<graphic srccredit="The Adjust Curves Image Editor Plugin in Action"
fileref="editoradjustcurves.png"/>
</figure>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Speciale effecten en filters</title>
<anchor id="blackandwhitetool.anchor"/>
<para>Standaard levert &digikam; enkele eenvoudige kleurfilters die u kunt gebruiken op uw foto's. In het menu "Filters" vindt u de klassieke zwart-wit chemische toning die gebruikt wordt bij analoge fotografie. Kleurtoning wijzigt de monochromatische tint van een voornamelijk zwart-wit foto. Wanneer toegepast geeft het de foto een warm, antiek gevoel. Enkele voorbeelden van kleurtoningtypes beschikbaar in &digikam; staan hieronder: </para>
<informaltable><tgroup cols="2">
<thead><row>
<entry>Voorbeeld</entry>
<entry>Type</entry>
</row></thead>
<tbody>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Orignal in Color" fileref="convert_original.png"/>
</entry>
<entry>Oorspronkelijke kleurenfoto, genomen in Nieuw Zeeland. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Neutral Black and White" fileref="convert_bw.png"/>
</entry>
<entry>Neutraal Zwart-wit, simuleert neutrale zwart-wit-filmbelichting. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Green Filter" fileref="convert_bwgreen.png"/>
</entry>
<entry>Zwart-wit met groenfilter: simuleert zwart-wit filmbelichting met behulp van een groenfilter. Dit geeft een universele verbetering bij elk type scène, in het bijzonder geschikt voor portretten die tegen de lucht zijn genomen. Te vergelijken met het 004 Cokin(tm) groenfilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Orange Filter" fileref="convert_bworange.png"/>
</entry>
<entry>Zwart-wit met oranjefilter: simuleert zwart-wit filmbelichting met een oranjefilter. Dit verbetert landschappen, zeescènes en luchtfotografie. Te vergelijken met het 002 Cokin(tm) oranjefilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Red Filter" fileref="convert_bwred.png"/>
</entry>
<entry>Zwart-wit met rood-filter: simuleert zwart-wit filmbelichting met een rood-filter. Deze geeft dramatische hemeleffecten en simuleert maanlichtscènes bij overdag. Te vergelijken met het 003 Cokin(tm) roodfilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Black and White with Yellow Filter" fileref="convert_bwyellow.png"/>
</entry>
<entry>Zwart-wit met geelfilter: simuleert zwart-wit filmbelichting met geelfilter. Meest natuurlijke tooncorrectie en verbetert het contrast. Ideaal voor landschappen. Te vergelijken met het 001 Cokin(tm) geelfilter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Sepia" fileref="convert_sepia.png"/>
</entry>
<entry>Sepiatoon: geeft een warm accent en midtoon, terwijl het een soort van koelheid aan de schaduwen geeft - goed te vergelijken met het proces van het bleken van een afdruk die dan opnieuw wordt ontwikkeld in een sepia-toner (typisch voor de foto's van uw oma). Te vergelijken met het 005 Cokin(tm) Sepia-filter. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Brown" fileref="convert_brown.png"/>
</entry>
<entry>Bruintoon: neutraler dan sepia. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Cold Tone" fileref="convert_cold.png"/>
</entry>
<entry>Koudtoon: start subtiel en bootst het afdrukken op koud-toon zwart-wit papier zoals bromidevergrotend papier na. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Platinum" fileref="convert_platinium.png"/>
</entry>
<entry>Platinumtoon: effect dat traditionele platinum chemische toning, zoals uitgevoerd in een donkere kamer, nabootst. </entry>
</row>
<row>
<entry>
<graphic srccredit="Selenium" fileref="convert_selenium.png"/>
</entry>
<entry>Selenium-toon: effect dat traditionele selenium chemische toning, zoals uitgevoerd in een donkere kamer, nabootst. </entry>
</row>
</tbody>
</tgroup></informaltable>
<para>Er zijn nog veel meer filters en speciale effecten beschikbaar in de aanvullende plugins (zie de sectie <link linkend="setupeditor">Afbeeldingsbewerker instellen</link>), zoals filmkorrel, regendruppels, solariseren, houtskooltekening, etc. </para>
<figure>
<title>De plugin 'Regendruppels' in actie</title>
<graphic srccredit="The Adjust Levels Image Editor Plugin in Action"
fileref="editorraindropsplugin.png"/>
</figure>
</sect2>
<sect2>
<title>Afbeelding afdrukken</title>
<para>Als u de huidige afbeelding wilt afdrukken, selecteer dan menuoptie <menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Afdrukken</guimenuitem></menuchoice>. Het standaard afdrukdialoog van KDE wordt dan geopend, waarin u eventueel de instellingen voor het afdrukken van uw foto kunt aanpassen. </para>
<para>Voor meer informatie over afdrukken, lees het <ulink url="help:/kdeprint/index.html">handboek van KDEPrint</ulink>. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="using-kapp-setup">
<title>&digikam; instellen</title>
<anchor id="setupdialog.anchor"/>
<para>&digikam; probeert u zoveel mogelijk controle te geven over de wijze waarop het programma werkt. Er zijn veel opties waarmee u het gedrag van &digikam; kunt veranderen. Om deze instellingen te openen selecteert u <menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu> <guimenuitem>&digikam; instellen...</guimenuitem></menuchoice> in de menubalk. De configuratiedialoog is opgedeeld in acht secties. U kunt van sectie wisselen door op de bijhorende pictogrammen aan de rechterzijde te klikken. </para>
<sect2 id="setupalbum">
<title>Albuminstellingen</title>
<para>De albuminstellingen bepalen hoe het hoofdprogramma zich zal gedragen. </para>
<figure>
<title>De albuminstellingen</title>
<graphic srccredit="The Album Settings" fileref="setupalbum.png"/>
</figure>
<para>De <guilabel>Locatie van albumverzamelingen</guilabel> is de plek op uw harde schijf waar &digikam; alle albums zal opslaan. Als u deze locatie veranderd zonder dat u alle albums op de harde schijf naar deze nieuwe plek verhuist, dan gaat &digikam; er van uit dat er geen albums zijn en zal het programma een nieuwe database op de nieuwe locatie aanmaken. Uw oude albums worden niet gewijzigd, maar u dient deze instelling terug te zetten naar de oude locatie om de albums te kunnen openen. Als u niet zeker weet wat u moet doen kunt u het beste deze instelling ongewijzigd laten. </para>
<para>De <guilabel>tag-instellingen</guilabel> worden uitgelegd in de sectie <link linkend="using-kapp-mytagsview">Mijn tags</link>. </para>
<para>De opties voor <guilabel>miniaturen</guilabel> worden beschreven in de sectie <link linkend="using-kapp-imageview">Afbeeldingen</link>. </para>
<para>De overige instellingen in dit dialoog spreken voor zich. </para>
</sect2>
<sect2 id="setupembeddedinfo">
<title>Ingebedde informatie</title>
<para>Afbeeldingsbestanden kunnen metadata bevatten. Deze metadata kan worden opgeslagen in een aantal standaardformaten. &digikam; kan metadata in het EXIF-formaat lezen als deze aanwezig is in het bestand. &digikam; kan ook commentaar in de EXIF-informatie plaatsen. Dit is echter alleen mogelijk bij JPEG-afbeeldingen. </para>
<figure>
<title>De instellingen voor ingebedde informatie</title>
<graphic srccredit="The Embedded Information Settings" fileref="setupembededinfo.png"/>
</figure>
<para>Met deze instellingen kunt u bepalen hoe &digikam; zal omgaan met ingebedde informatie. </para>
<para><guilabel>Afbeeldingscommentaar opslaan als Exif-commentaar in JPEG-afbeeldingen</guilabel>: dit zal het commentaar dat u aan uw afbeeldingen toevoegt synchroniseren met commentaar opgeslagen in de afbeelding. Dit is handig omdat het commentaar in de afbeelding kan worden gelezen door andere afbeeldingsviewers. Wees voorzichtig als u afbeeldingen hebt die al commentaar bevatten, omdat dit commentaar zal worden overschreven met het commentaar dat u in &digikam; hebt gezet. </para>
<para><guilabel>Afbeeldingen en miniaturen draaien volgens EXIF-tag</guilabel>: dit zal de oriëntatie-informatie die u camera in de EXIF-informatie heeft geplaatst gebruiken om uw afbeelding in de juiste stand te zetten. Het afbeeldingsbestand zelf wordt hierbij niet gedraaid, enkel de weergave van de afbeelding op het scherm. Als u de afbeeldingsbestanden zelf wilt draaien, dan dient u met de rechter muisknop op de miniatuur te klikken en de menuoptie <guilabel>Automatisch draaien/omkeren volgens EXIF-informatie</guilabel> te selecteren. Het afbeeldingsbestand wordt dan gedraaid en de EXIF-tag wordt teruggezet op "normal". Als uw camera telkens onjuiste oriëntatie-informatie levert, dan kunt u deze optie beter uitzetten. </para>
<para><guilabel>EXIF-oriënatietag op normaal zetten na draaien/spiegelen</guilabel>: De optie "Automatisch draaien" corrigeert automatisch de oriëntatie van foto's die zijn genomen met een camera die een oriëntatiesensor heeft. De camera voegt een oriëntatietag toe aan de EXIF-informatie van de foto. &digikam; kan deze tag gebruiken om de foto in de juiste stand te zetten. Als u de foto handmatig draait, dan zal deze EXIF-informatie niet meer kloppen. Deze optie zorgt er dan voor dat de oriëntatietag op "Normaal" wordt gezet nadat u de afbeelding hebt gedraaid, er van uitgaande dat u de afbeelding zelf in de juiste stand hebt gezet. Schakel deze optie uit als u niet wilt dat &digikam; de oriëntatietag wijzigt als u een afbeelding draait of spiegelt. </para>
</sect2>
<sect2 id="setupcollection">
<title>Verzamelingen</title>
<para>Hier kunt u de typen albumverzamelingen beheren. Deze verzamelingen worden beschreven in de sectie <link linkend="using-kapp-myalbumsview">Mijn albums</link>. </para>
<figure>
<title>De instellingen voor verzamelingen</title>
<graphic srccredit="The Collection Settings" fileref="setupcollections.png"/>
</figure>
</sect2>
<sect2 id="setupmimetype">
<title>Mime-bestandstypen</title>
<para>&digikam; kan met veel verschillende afbeeldingsbestanden en enkele video- en audio-formaten omgaan. Om te bepalen welke bestandstypen &digikam; zal proberen te weergeven kunt u in deze lijsten bestandsextensies toevoegen of verwijderen. Elk bestand dat in een &digikam;-album staat, maar niet overeenkomt met deze extensies zal door het programma worden genegeerd. </para>
<figure>
<title>Instellingen voor mime-bestandstypen</title>
<graphic srccredit="The Mime Type Settings" fileref="setupmimetypes.png"/>
</figure>
</sect2>
<sect2 id="setupeditor">
<title>Afbeeldingsbewerker</title>
<para>In eerdere versies van &digikam; was de afbeeldingsbewerker (toen afbeeldingweergave genoemd) slechts een viewer voor foto's. Maar deze verandert snel in een handig foto-manipulatie-gereedschap. In dit dialoog kunt u bepalen hoe de afbeeldingsbewerker zich zal gedragen. </para>
<figure>
<title>Instellingen voor afbeeldingsbewerker</title>
<graphic srccredit="The Image Editor Settings" fileref="setupimageeditor.png"/>
</figure>
<para>Als u wijzigingen aanbrengt in JPEG-bestanden en ze vervolgens opslaat, dan worden deze bestanden opnieuw gecodeerd. Elke keer dat een JPEG-bestand wordt gecodeerd moet worden bepaald welk kwaliteitsniveau gebruikt zal worden. Helaas wordt het toegepaste kwaliteitsniveau niet opgeslagen in het afbeeldingsbestand. Dit betekent dat het programma niet hetzelfde kwaliteitsniveau kan gebruiken bij het opslaan van een gewijzigde afbeelding als is gebruikt bij de originele afbeelding. U kunt hier een standaard kwaliteitsniveau instellen die het programma zal gebruiken bij het opslaan van afbeeldingen. Sleep de schuifregelaar van <guilabel>JPEG-kwaliteit</guilabel> naar links voor een lage kwaliteit of naar rechts voor een hoge kwaliteit (1 = laagste kwaliteit, 100 = hoogste kwaliteit en geen compressie). </para>
<para>Met de schuifregelaar <guilabel>PNG-compressie</guilabel> kunt u de grootte van PNG-bestanden bepalen. Deze operatie heeft geen invloed op de kwaliteit van de afbeeldingen: PNG gebruikt een verliesloos algoritme. Het enige effect is dat het openen/afsluiten van de afbeeldingen langer duurt bij een hoge compressie. Als u een snelle computer hebt, dan kunt u deze waarde op de hoogste compressie zetten (1 = lage compressie, 9 = hoge compressie). </para>
<para>Met de optie <guilabel>TIFF-compressie gebruiken</guilabel> kunt u het gebruik van het compressiealgoritme <emphasis>Adobe Deflate</emphasis> bij TIFF-afbeeldingen aan- of uitzetten. Deze compressie reduceert de bestandsgrootte van TIFF-afbeeldingen. Dit heeft geen effect op de kwaliteit van de afbeeldingen, Adobe Deflate maakt gebruik van een verliesloos (lossless) algoritme. </para>
<para>Standaard zal de afbeeldingsbewerker de foto's tegen een zwarte achtergrond weergeven. Als u een andere kleur wilt, dan kunt u die hier selecteren. U kunt ook de werkbalk uitschakelen als de afbeeldingsbewerker op "Volledig scherm" is gezet. </para>
<para>De afbeeldingsbewerker wordt geleverd met slechts enkele eenvoudige gereedschappen om uw afbeeldingen mee te manipuleren. Meer gereedschappen worden aangeboden in de vorm van plugins. Als uw distributie de aanvullende plugins heeft geïnstalleerd, dan kunt u ze terugvinden in de lijst met afbeeldingsplugins. In deze lijst kunt u de plugins aan- of uitzetten. </para>
<para>Voor meer informatie over de uitgebreide afbeeldingsplugins kunt u terecht op op de website van het DigikamImagePlugins-project: <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins</ulink>. </para>
</sect2>
<sect2 id="setupkipi">
<title>Kipi-plugins</title>
<para>Kipi staat voor KDE Image Plugin Interface (KDE Afbeeldingsplugininterface). Deze plugins worden gebruikt door een aantal afbeeldingviewers/bewerkers voor KDE. De plugins integreren ook met &digikam;, zodat u het programma op een eenvoudige manier kunt uitbreiden met de functionaliteit die het Kipi-project aanlevert. </para>
<figure>
<title>Instellingen voor Kipi-plugins</title>
<graphic srccredit="The Kipi Plugins Settings" fileref="setupkipi.png"/>
</figure>
<para>Als u het Kipi-plugins-pakket hebt geïnstalleerd, dan zult u hier een lijst met beschikbare plugins zien. Selecteer de plugins die u wilt gebruiken. Deze plugins worden dan geladen in &digikam; en verschijnen als nieuwe menuopties in de hoofdmenubalk en in het contextmenu van de miniaturen. </para>
<para>De sneltoetsen voor de plugins kunt u instellen bij menuoptie <menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu> <guimenuitem>Sneltoetsen instellen</guimenuitem></menuchoice>. </para>
<para>Voor meer informatie over Kipi-plugins, neem contact op met het Kipi-project op <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/kipi">http://extragear.kde.org/apps/kipi</ulink>. </para>
</sect2>
<sect2 id="setupcamera">
<title>Camera's</title>
<para>De Camera-sectie toont links de lijst met ondersteunde camera's. Rechts ziet u de knop "Automatisch detecteren". Gebruik deze knop om het programma te laten zoeken naar de camera (zorg ervoor dat de camera goed is verbonden met de computer en in de modus "Image display" staat). Onder de knop ziet u de poortinstelingen; momenteel is er ondersteuning voor Serieel, USB en USB/FireWire MassStorage. </para>
<figure>
<title>Instellingen voor de camera's</title>
<graphic srccredit="The Camera Settings" fileref="setupcamera.png"/>
</figure>
<anchor id="cameraselection.anchor"/>
<para>Door op een camera in de linker lijst te klikken worden de ondersteunde poorten getoond. Wanneer er maar één mogelijke poort beschikbaar is wordt deze automatisch geselecteerd. Rechtsonder ziet u een vak waarin u het exacte pad kunt opgeven wanneer het om een seriële poort gaat. Het is namelijk niet nodig om een pad op te geven bij USB-poorten. Helemaal onderaan kunt u het pad voor de USB MassStorage-camera instellen. Het betreffende vak wordt alleen actief wanneer u een USB MassStorage-camera in de cameralijst hebt geselecteerd. U dient de map op te geven waar de camera wordt aangekoppeld (mount), meestal is dat "/mnt/camera", of "/media/usb...". Bij computers waarop de camera automatisch wordt aangekoppeld kunt u de juiste map vinden door de camera in Konqueror te benaderen. Kopieer het URL-adres in het locatieveld van Konqueror naar dit dialoog. </para>
<figure>
<title>De dialoog Camera toevoegen</title>
<graphic srccredit="The Add Camera Dialog" fileref="addcamera.png"/>
</figure>
<para>Om uw camera te kunnen benaderen met &digikam; sluit u het toestel aan op uw computer, en zet u de camera aan in de image-display-modus. </para>
<para>Probeer eerst of &digikam; de camera automatisch kan detecteren. Zo niet, dan kunt u het cameramodel en de poort handmatig instellen. Zodra u de camera hebt ingesteld, ga naar het menu "Camera" in het hoofdvenster. U zult uw camera hier terugvinden. </para>
<note><para>Als Cameranaam kunt u een willekeurige naam invoeren. Deze naam zal worden gebruikt in het menu <guilabel>Camera</guilabel> in het hoofdvenster van &digikam;. Als u meerdere camera's hebt, dan kunt u deze toevoegen. Op onze website kunt u een script vinden in het bestand <ulink url="http://digikam.free.fr/hotplug/">usbcam.tar.gz</ulink>. Als u dit script installeert, dan zal digiKam automatisch gestart worden als u een camera verbindt met de USB-poort van uw computer.Als u ook foto's vanaf een foto-cd wilt toevoegen aan &digikam;, dan kunt u hiervoor eventueel een pseudo-camera aanmaken. Zoek bij de cameramodellen naar "USB Mass Storage" en geef als aankoppelpunt de map op waar uw cd-rom aan wordt gekoppeld (bijv. /mnt/cdrom of /media/cdrom). U kunt nu de foto's van cd's/dvd's op dezelfde manier inlezen en downloaden als bij een gewone camera. </para></note>
</sect2>
<sect2 id="setupmisc">
<title>Diverse instellingen</title>
<para>Hier kunt u bepalen wat &digikam; doet als u een foto of album verwijdert. Zie de secties <link linkend="using-kapp-deleteimage">Een foto verwijderen</link> en <link linkend="using-kapp-deletealbum">Een album verwijderen</link> voor meer informatie. </para>
<para>U kunt hier ook het opstartscherm dat wordt getoond als &digikam; wordt geladen uitschakelen. Dit kan de opstarttijd van het programma iets verminderen. </para>
<figure>
<title>Overige instellingen</title>
<graphic srccredit="The Miscellaneous Settings" fileref="setupmisc.png"/>
</figure>
</sect2>
</sect1>
</chapter>
<!-- *********************************************************************** -->
<chapter id="menudescriptions">
<title>Menubeschrijvingen</title>
<sect1>
<title>Het hoofdscherm van &digikam;</title>
<sect2>
<title>Het menu Album</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Pijl links</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Terug</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Ga naar het vorige geopende album in de geschiedenis.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Pijl rechts</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Verder</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Ga naar het volgende geopende album in de geschiedenis. Deze optie is alleen beschikbaar als u een album terug in de geschiedenis bent gegaan.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>N</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Nieuw album</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Maakt een nieuwe albummap aan.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut> <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F3</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Albumeigenschappen bewerken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Wijzig de eigenschappen van het album, zoals titel, commentaar en verzameling.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Openen in Konqueror</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Open de bestandsbeheerder met de huidige albummap.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<!-- Import sub menu -->
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>I</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Importeren</guimenuitem><guimenuitem>Afbeeldingen toevoegen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u de afbeeldingen selecteren die u aan het geselecteerde album wilt toevoegen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Importeren</guimenuitem><guimenuitem>Mappen importeren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Selecteer de mappen die als subalbums wilt toevoegen aan het huidige album</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Importeren</guimenuitem><guimenuitem>Afbeeldingen scannen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Kipi-plugin voor het scannen van uw foto's. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/acquireimages.html">Afbeeldingen handmatig verkrijgen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Importeren</guimenuitem><guimenuitem>Schermafdruk</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Kipi-plugin die een foto maakt van uw beeldscherm. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/acquireimages.html">Afbeeldingen handmatig verkrijgen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<!-- Export sub menu -->
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Exporteren</guimenuitem><guimenuitem>Op cd/dvd archiveren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Kipi-plugin voor het archiveren van albums op een cd of dvd met behulp van K3b. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/cdarchiving.html">CD-archivering</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Exporteren</guimenuitem><guimenuitem>HTML-export</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Kipi-plugin voor het maken van een webpagina met albums. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/imagesgallery.html">Afbeeldingengalerij</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Export</guimenuitem><guimenuitem>Exporteren naar externe galerij</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Een Kipi-plugin voor het exporteren van het geselecteerde album naar een externe galerijserver. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/imagesgallery.html">Galerij-export</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu><guimenuitem>Exporteren</guimenuitem><guimenuitem>Afdrukassistent</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Een Kipi-plugin voor het afdrukken van albumfoto's. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/printwizard.html">Afdrukassistent</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Album verwijderen/Album naar de prullenbak verplaatsen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Verwijdert of plaatst een album in de prullenbak, inclusief de inhoud.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut> <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Album</guimenu> <guimenuitem>Afsluiten</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Beëindigt &digikam;</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Tag</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Tag</guimenu><guimenuitem>Nieuwe tag</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Maakt een nieuwe tag aan in de albumdatabase.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Tag</guimenu><guimenuitem>Tag-eigenschappen bewerken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u de eigenschappen van de geselecteerde tag bewerken.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Tag</guimenu><guimenuitem>Tag verwijderen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Verwijdert de geselecteerde tag uit de database van het album.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Afbeelding</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>F4</keycap></keycombo> </shortcut><guimenu>Afbeelding</guimenu> <guimenuitem>Tonen/bewerken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Opent de geselecteerde afbeelding in de &digikam; Afbeeldingsbewerker.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>F3</keycap></keycombo> </shortcut><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Commentaar bij afbeeldingen bewerken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u het commentaar van de geselecteerde afbeelding bewerken.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>EXIF-oriëntatietag corrigeren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Bevat een submenu waarmee u de EXIF-oriëntatietag van de geselecteerde afbeelding kunt veranderen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut> <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Enter</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Afbeelding</guimenu> <guimenuitem>Eigenschappen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Toont de algemene eigenschappen, toegangsrechten, ingebedde metadata, EXIF-informatie en histogram van de geselecteerde afbeelding.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Automatisch draaien/spiegelen volgens EXIF-informatie</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Menuoptie van Kipi-plugin waarmee u het automatisch omkeren/draaien van de geselecteerde afbeeldingen aan de hand van de EXIF-oriëntatietag kunt aanroepen. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/jpeglossless.html">Verliesloos JPEG</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Draaien</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Menuoptie van Kipi-plugin waarmee u de geselecteerde afbeeldingen 90, 180 of 270 graden kunt draaien. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/jpeglossless.html">Verliesloos JPEG</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Spiegelen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Menuoptie van Kipi-plugin voor het horizontaal of verticaal spiegelen van de geselecteerde afbeeldingen. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/jpeglossless.html">Verliesloos JPEG</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Converteren naar zwart/wit</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Kipi-plugin voor het omzetten van de geselecteerde afbeeldingen naar zwart/wit. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/jpeglossless.html">Verliesloos JPEG</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Afbeeldingen verzenden</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Menuoptie van Kipi-plugin voor het verzenden van afbeeldingen met uw e-mailprogramma. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/sendimages.html">Afbeeldingen verzenden</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Datum en tijd aanpassen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Menuoptie van Kipi-plugin voor het aanpassen van de datum en tijd van de geselecteerde afbeeldingen. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/timeadjust.html">Tijd aanpassen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Als achtergrond instellen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Menuoptie van Kipi-plugin voor het instellen van de geselecteerde afbeelding als bureaubladachtergrond. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/wallpaper.html">Bureaubladachtergrond</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut> <keycombo><keycap>F2</keycap></keycombo> </shortcut><guimenu>Afbeelding</guimenu> <guimenuitem>Hernoemen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u de geselecteerde afbeelding hernoemen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Delete</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Afbeelding</guimenu> <guimenuitem>Verwijderen/Naar de prullenbak verplaatsen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Verwijdert de geselecteerde afbeeldingen, of plaatst ze in de prullenbak.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Selecteren</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut> <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>A</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Selecteren</guimenu> <guimenuitem>Alles selecteren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Selecteert alle getoonde afbeeldingen</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut> <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>U</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Selecteren</guimenu> <guimenuitem>Niets selecteren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Deselecteert alle items in de huidige weergave</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut> <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>*</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Selecteren</guimenu> <guimenuitem>Selectie omkeren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Keert de huidige selectie om</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Beeld</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut> <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>+</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Beeld</guimenu> <guimenuitem>Miniaturen vergroten</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u de miniaturen in het geselecteerde album groter maken.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut> <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>-</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Beeld</guimenu><guimenuitem>Miniaturen verkleinen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u de miniaturen in het geselecteerde album kleiner maken.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Albums</guimenu> <guimenuitem>Albums sorteren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Sorteert alle albums in &digikam; op verzameling of op datum.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Beeld</guimenu> <guimenuitem>Afbeeldingen sorteren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Sorteert alle afbeeldingen in het huidige album op naam, bestandspad, datum of bestandsgrootte.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Hulpmiddelen</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Albums</guimenu> <guimenuitem>Dubbele afbeeldingen zoeken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Menuoptie van Kipi-plugin voor het zoeken naar dubbele afbeeldingen in de albumdatabase. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/findduplicateimages.html">Dubbele afbeeldingen zoeken</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Hulpmiddelen</guimenu><guimenuitem>Gamma aanpassen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Start KDE Configuratiemodule Gamma-correctie waarmee u de gamma van uw monitor kunt wijzigen. </action></para>
<para>Zie het handboek van <ulink url="help:/kgamma/index.html">KGamma</ulink> voor meer informatie. Voor informatie over monitorcalibratie kunt u ook <ulink url="http://www.ltlimagery.com/monitor_calibration.html#normankoren">hier terecht</ulink>. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Hulpmiddelen</guimenu><guimenuitem>Kalender aanmaken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Menuoptie van Kipi-plugin voor het maken van een kalender met albumafbeeldingen. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/calendar.html">Kalender</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Hulpmiddelen</guimenu><guimenuitem>MPEG-diavoorstelling aanmaken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Menuoptie van Kipi-plugin voor het aanmaken van een diavoorstelling in de vorm van een MPEG-film met albumfoto's. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/mpegencoder.html">MPEG-codering</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Diavoorstelling</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Menuoptie van Kipi-plugin voor het maken van een diavoorstelling van albumfoto's. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/slideshow.html">Diavoorstelling</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Hulpmiddelen</guimenu><guimenuitem>Raw-afbeeldingsconversie (enkelvoudig)</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Menuoptie van Kipi-plugin voor het converteren van één RAW-afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/kipi-plugins/rawconverter.html">Ruwe conversie</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Hulpmiddelen</guimenu><guimenuitem>Acties</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Menuopties voor Kipi-plugins die een bepaalde actie kunnen uitvoeren op een reeks geselecteerde afbeeldingen. </action></para>
<para>Zie de bijhorende handboeken voor meer informatie: <itemizedlist>
<listitem><para>
<ulink url="help:/kipi-plugins/borderimages.html">Afbeeldingranden</ulink>
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="help:/kipi-plugins/colorimages.html">Afbeeldingen kleuren</ulink>
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="help:/kipi-plugins/convertimages.html">Afbeeldingen converteren</ulink>
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="help:/kipi-plugins/effectimages.html">Afbeeldingseffecten</ulink>
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="help:/kipi-plugins/filterimages.html">Afbeeldingsfilters</ulink>
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="help:/kipi-plugins/recompressimages.html">Afbeeldingen opnieuw comprimeren</ulink>
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="help:/kipi-plugins/renameimages.html">Afbeeldingen hernoemen</ulink>
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="help:/kipi-plugins/resizeimages.html">Afbeeldinggrootte wijzigen</ulink>
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="help:/kipi-plugins/rawconverter.html">Rauw-conversie</ulink>
</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Camera</title>
<para>Iedere ingestelde camera wordt hier getoond. U kunt de optie "Camera toevoegen" gebruiken om een nieuwe camera aan de lijst toe te voegen. Lees voor meer informatie de sectie <link linkend="setupcamera">Camera instellen</link>. </para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Instellingen</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu><guimenuitem>Werkbalk tonen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Toon/verberg de hoofdwerkbalk van &digikam;.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Shift</keycap><keycap>F</keycap></keycombo> </shortcut><guimenu>Instellingen</guimenu><guimenuitem>Volledig scherm aan/uit</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Zet de modus "Volledig scherm" aan/uit.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu> <guimenuitem>Thema's</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Eventuele beschikbare thema's voor het uiterlijk van het programma worden hier weergegeven. Selecteer er een om het thema dat &digikam; gebruikt te veranderen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu><guimenuitem>Sneltoetsen instellen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Opent een venster waarmee u de sneltoetsen binnen &digikam; kunt instellen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu><guimenuitem>Werkbalken instellen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Opent een venster waarmee u de werkbalken van &digikam; kunt instellen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu> <guimenuitem>&digikam; instellen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>&digikam; instellen</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Help</title>
&help.menu.documentation; <para>&digikam; biedt bovendien ook nog de volgende items:</para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Help</guimenu> <guimenuitem>Tip van de dag</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para>Dit opent een dialoogvenster met nuttige tips voor het gebruik van &digikam;.</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Help</guimenu> <guimenuitem>Kipi-plugins-handboek</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para>Start KDE's Documentatiecentrum met de handboeken van de Kipi-plugins.</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect2>
</sect1>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect1>
<title>De afbeeldingsbewerker</title>
<sect2>
<title>Het menu Bestand</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>PgUp</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Vorige</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Toont de vorige afbeelding in het huidige album.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>PgDown</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Volgende</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Toont de volgende afbeelding in het huidige album.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Home</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Eerste</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Toont de eerste afbeelding in het huidige album.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>End</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Laatste</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Toont de laatste afbeelding in het huidige album.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Opslaan</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Slaat de wijzigingen in de huidige afbeelding op.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Opslaan als</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Slaat de huidige afbeelding op onder een nieuwe naam.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Ongedaan maken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Herstelt de huidige afbeelding aan de hand van het oorspronkelijke bestand als de afbeelding is gewijzigd.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Delete</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu> <guimenuitem>Verwijderen/Naar de prullenbak verplaatsen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Verwijdert de afbeelding uit het huidige album, of verplaatst deze naar de prullenbak.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>P</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Afbeelding afdrukken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Drukt de huidige afbeelding af.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut> <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Bestand</guimenu> <guimenuitem>Afsluiten</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Beëindigt &digikam; Afbeeldingsbewerker.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Bewerken</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>C</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bewerken</guimenu><guimenuitem>Kopiëren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Kopieert de afbeeldingsselectie naar het klembord.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bewerken</guimenu><guimenuitem>Ongedaan maken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Annuleert de laatst toegepaste actie aan de hand van een geschiedenis.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Shift</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Bewerken</guimenu><guimenuitem>Opnieuw</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Voert de laatst toegepaste actie opnieuw uit aan de hand van een geschiedenis.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Afbeelding</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut> <keycombo><keycap>F3</keycap></keycombo> </shortcut><guimenu>Afbeelding</guimenu> <guimenuitem>Commentaar en Tags bij afbeeldingen bewerken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u het commentaar van de geselecteerde afbeelding bewerken.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut> <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Enter</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Afbeelding</guimenu> <guimenuitem>Eigenschappen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Toont de algemene eigenschappen, toegangsrechten, ingebedde metadata, EXIF-informatie en histogram van de geselecteerde afbeelding.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Textuur aanbrengen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het aanbrengen van een decoratieve textuur op de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/texture.html">Textuur aanbrengen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Rand toevoegen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het aanbrengen van een rand rond de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/border.html">Rand toevoegen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Tekst invoegen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het invoegen van tekst in de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/inserttext.html">Tekst invoegen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Afbeelding</guimenu><guimenuitem>Sjabloon aanbrengen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het aanbrengen van een sjabloon aan de huidige afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/superimpose.html">Sjabloon aanbrengen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Aanpassen</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem> <guimenuitem>Helderheid/contrast/gamma</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u de belichting van de huidige afbeelding aan de hand van de helderheid, contrast en gamma aanpassen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem> <guimenuitem>Tint/verzadiging/lichtheid</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u de kleuren van de huidige afbeelding corrigeren aan de hand van de tint, verzadiging of lichtheid.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Kleurbalans</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u de kleuren van de huidige afbeelding corrigeren aan de hand van rood, groen en blauw.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Normaliseren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u automatisch de kleuren van de afbeelding corrigeren door middel van een histogramnormalisering.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Effenen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u een automatische kleurcorrectie uitvoeren door de histogram te effenen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Autoniveaus</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u een automatische kleurcorrectie uitvoeren door middel van een automatische aanpassing van de histogramniveaus.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Contrast uitrekken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u automatisch het contrast verbeteren.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Omkeren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Draait de kleuren van de afbeelding om.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Niveaus aanpassen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin waarmee u handmatig de niveaus van de afbeelding kunt aanpassen. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustlevels.html">Niveaus aanpassen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu> <guimenuitem>Kleuren</guimenuitem> <guimenuitem>Krommen aanpassen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het handmatig aanpassen van de histogramkrommen van de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/adjustcurves.html">Krommen aanpassen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Repareren</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Kanaalmixer</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het mixen van de kleurkanalen van de huidige afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/channelmixer.html">Kanaalmixer</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Kleuren</guimenuitem><guimenuitem>Witbalans</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het aanpassen van de witkleurbalans van de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/whitebalance.html">Witbalans</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Vervagen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u fouten in de focus van de afbeelding repararen door te vervagen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Verscherpen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u fouten in de focus van de huidige afbeelding verbeteren door te verscherpen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Rode ogen reduceren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee kunt u rode ogen corrigeren in de selectie van de huidige afbeelding.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Onscherp masker</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het uitvoeren van een onscherp masker op de huidige afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/unsharp.html">Onscherp masker</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Lensvervorming corrigeren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het corrigeren van lensvervormingen in de huidige afbeeldingen. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/lensdistortion.html">Lensvervorming</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Restauratie</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het verminderen van artefacten in de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/restoration.html">Fotorestauratie</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Inkleuren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het wegpoetsen van ongewenste gebieden in de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/inpainting.html">Foto inkleuren</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Ruis reduceren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het reduceren van de ruis in de huidige afbeelding door middel van een ontspikkelfilter. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/despeckle.html">Ruisreductie</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Aanpassen</guimenu><guimenuitem>Antivignetting</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het corrigeren van vignetting van de huidige afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/antivignetting.html">Antivignetting</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Transformeren</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>1</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Draaien</guimenuitem><guimenuitem>90 graden</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee draait u de afbeelding 90 graden.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>1</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Draaien</guimenuitem><guimenuitem>180 graden</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee draait u de afbeelding 180 graden.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>1</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Draaien</guimenuitem><guimenuitem>270 graden</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Hiermee draait u de afbeelding 270 graden.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Spiegelen</guimenuitem><guimenuitem>Horizontaal</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Spiegelt de afbeelding horizontaal.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Spiegelen</guimenuitem><guimenuitem>Verticaal</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Spiegelt de afbeelding verticaal.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Bijsnijden</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Snijdt de afbeelding bij aan de hand van de huidige selectie.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Grootte wijzigen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Verander de afmetingen van de afbeelding aan de hand van een factor of de dimensies.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Proportioneel bijsnijden</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Snijdt de huidige afbeelding bij aan de hand van een ingestelde verhouding.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Opblazen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het opblazen (uitvergroten) van een foto met weinig kwaliteitsverlies. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/blurfx.html">Afbeelding opblazen</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Schuintrekken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het horizontaal of verticaal schuintrekken van de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/sheartool.html">Schuin trekken</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Vrije rotatie</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin waarmee u de afbeelding kunt draaien aan de hand van een willekeurige hoek in graden. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/freerotation.html">Vrije rotatie</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Transformeren</guimenu><guimenuitem>Perspectief aanpassen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het aanpassen van het perspectief van de huidige afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/perspective.html">Perspectiefaanpassing</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Beeld</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Beeld</guimenu><guimenuitem>Inzoomen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Vergroot de weergave van de afbeelding.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Beeld</guimenu><guimenuitem>Uitzoomen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Verkleint de weergave van de afbeelding.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>A</keycap></keycombo></shortcut> <guimenu>Beeld</guimenu><guimenuitem>Venstervullend</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Vergroot of verkleint de afbeelding, zodat deze precies in het venster past.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Beeld</guimenu> <guimenuitem>Histogram</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Toont een transparante histogram over de afbeelding.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Filters</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Zwart-wit</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Zwart-wit-filter toepassen op de afbeelding.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Regendruppels</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het aanbrengen van regendruppels op de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/raindrops.html">Regendruppels</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Infraroodfilm</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het simuleren van een infraroodfilm op de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/infrared.html">Infraroodfilm</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Olieverf</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het simuleren van olieverf op de huidige afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/oilpaint.html">Olieverf</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Reliëf</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het maken van een reliëfafbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/emboss.html">Reliëfafbeelding</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Afbeelding solariseren</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het solariseren van de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/solarizeimage.html">Afbeelding solariseren</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Vervormingseffecten</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het toepassen van speciale verstooreffecten op de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/distortionfx.html">Vervormingseffecten</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Filmkorrel toevoegen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het aanbrengen van filmkorrels op de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/filmgrain.html">Filmkorrels</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Vervaageffecten</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugins voor het toepassen van speciale vervaageffecten op de afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/blurfx.html">Vervaageffecten</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guimenuitem>Houtskooltekening</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem>
<para><action>Afbeeldingsplugin voor het simuleren van een houtskooltekening op de huidige afbeelding. </action></para>
<para>Zie het handboek <ulink url="help:/digikamimageplugins/charcoal.html">Houtskooltekening</ulink> voor meer informatie. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Instellingen</title>
<para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Shift</keycap><keycap>F</keycap></keycombo> </shortcut><guimenu>Instellingen</guimenu><guimenuitem>Volledig scherm aan/uit</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Zet de modus Volledig scherm aan/uit.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu><guimenuitem>Sneltoetsen instellen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Opent een venster waarmee u de sneltoetsen van &digikam; Afbeeldingsbewerker kunt instellen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Instellingen</guimenu><guimenuitem>Werkbalken instellen</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para><action>Opent een venster waarmee u de werkbalken van &digikam; Afbeeldingsbewerker kunt instellen.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</para>
</sect2>
<!-- *********************************************************************** -->
<sect2>
<title>Het menu Help</title>
&help.menu.documentation; <para>&digikam; biedt bovendien ook nog het volgende item:</para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term><menuchoice><guimenu>Help</guimenu> <guimenuitem>Afbeeldingsplugins-handboeken</guimenuitem> </menuchoice></term>
<listitem><para>Start het KDE Documentatiecentrum met de handboeken van de &digikam;-plugins.</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect2>
</sect1>
<!-- *********************************************************************** -->
</chapter>
<chapter id="credits">
<title>Dankbetuiging en licentie</title>
<para>
<inlinemediaobject>
<imageobject><imagedata fileref="digikamlogo.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject> <phrase>&digikam;-logo</phrase> </textobject>
</inlinemediaobject>
</para>
<para>Programma copyright 2001-2005, &digikam;-ontwikkaarsteam <itemizedlist>
<listitem>
<para>Renchi Raju <email>renchi_at_pooh.tam.uiuc.edu</email>: coördinator, hoofdontwikkelaar. </para>
</listitem>
<listitem>
<para>Caulier Gilles <email>caulier_dot_gilles_at free.fr</email>: co-coördinator, ontwikkelaar, Franse vertalingen. </para>
</listitem>
<listitem>
<para>Joern Ahrens <email>kde_at_jokele.de</email>: ontwikkelaar. </para>
</listitem>
<listitem>
<para>Ralf Hoelzer <email>kde_at_ralfhoelzer.com</email>: ontwikkelaar. </para>
</listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>Documentatie copyright: <itemizedlist> <listitem> <para> 2001-2002 Renchi Raju <email>renchi_at_pooh.tam.uiuc.edu</email>. </para> </listitem> <listitem> <para> 2002-2003 <itemizedlist> <listitem><para>Gilles Caulier <email>caulier_dot_gilles_at_free.fr</email></para></listitem> <listitem><para>Renchi Raju <email>renchi_at_pooh.tam.uiuc.edu</email></para></listitem> </itemizedlist> </para> </listitem> <listitem> <para> 2003-2005 <itemizedlist> <listitem><para>Gilles Caulier <email>caulier_dot_gilles_at_free.fr</email></para></listitem> <listitem><para>Renchi Raju <email>renchi_at_pooh.tam.uiuc.edu</email></para></listitem> <listitem><para>Richard Taylor <email>rjt-digicam_at_thegrindstone_dot_me_dot_uk</email></para></listitem> <listitem><para>Ralf Hoelzer <email>kde_at_ralfhoelzer.com</email></para></listitem> <listitem><para>Joern Ahrens <email>kde_at_jokele.de</email></para></listitem> <listitem><para>Oliver Doerr <email>oliver_at_doerr-privat.de</email></para></listitem> <listitem><para>Gerhard Kulzer <email>gerhard at kulzer.net</email></para></listitem> </itemizedlist> </para> </listitem> </itemizedlist> Alle afbeeldingen copyright 2003-2005 Gilles Caulier <email>caulier_dot_gilles_at_free.fr</email>, 2005 Sebastian Trueg <email>sebastian-at-trueg.de</email> en Rinse de Vries <email>rinse-at-kde.nl</email>. </para>
&meld.fouten;&vertaling.bram;&vertaling.rinse;
&underFDL; &underGPL; </chapter>
<appendix id="installation">
<title>Installatie</title>
<sect1 id="getting-kapp">
<title>Hoe &digikam; te verkrijgen</title>
<para>De website van &digikam; kunt u vinden op <ulink url="http://digikam.sourceforge.net">http://digikam.sourceforge.net</ulink>. U kunt hier regelmatig kijken voor het laatste nieuws over &digikam;. U kunt &digikam; verkrijgen in binair formaat en als broncode op <ulink url="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=42641">http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=42641</ulink>. </para>
<para>U kunt ook een checkout doen van de broncodemodules <emphasis>digikam</emphasis> en <emphasis>kipi</emphasis> van de KDE Extragear CVS-server: <screen width="40"><prompt>%</prompt> <userinput>cvs -d:pserver:anonymous@anoncvs.kde.org:/home/kde login</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>cvs -z3 -d:pserver:anonymous@anoncvs.kde.org:/home/kde co
kdeextragear-libs-1</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>cvs -z3 -d:pserver:anonymous@anoncvs.kde.org:/home/kde co
kdeextragear-3</userinput>
</screen>
</para>
<para>De laatste ontwikkelingsversies kunt u downloaden van <ulink url="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/snapshots/"> ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/snapshots/</ulink>. </para>
</sect1>
<sect1 id="requirements">
<title>Vereisten</title>
<para>Om &digikam; te kunnen gebruiken hebt u het volgende nodig: <itemizedlist>
<listitem><para>AutoConf 2.5 of nieuwer</para></listitem>
<listitem><para>AutoMake 1.7.0 of nieuwer</para></listitem>
<listitem><para>KDE 3.x</para></listitem>
<listitem><para>gphoto2 2.x</para></listitem>
<listitem><para>imlib2 1.2.0 of nieuwer</para></listitem>
<listitem><para>libgdbm 1.8.0 of nieuwer</para></listitem>
<listitem><para>libkipi 0.1 of nieuwer</para></listitem>
<listitem><para>libkexif 0.1 of nieuwer</para></listitem>
<listitem><para>libtiff 3.5.x of nieuwer</para></listitem>
<listitem><para>DigikamImagePlugins 0.7.3 of nieuwer (optioneel)</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
<para>KDE kunt u vinden op diens <ulink url="http://www.kde.nl">webpagina</ulink>. </para>
<para>Gphoto2 kunt u vinden op de <ulink url="http://www.gphoto.org">Gphoto-webpagina</ulink>. </para>
<para>libkipi is verkrijgbaar op <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/kipi">http://extragear.kde.org/apps/kipi</ulink>. </para>
<para>Libexif is verkrijgbaar op <ulink url="http://digikam.sourceforge.net">http://digikam.sourceforge.net</ulink>. </para>
<para>DigikamImagePlugins vindt u op <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins">http://extragear.kde.org/apps/digikamimageplugins</ulink>. </para>
<para>Zeer waarschijnlijk zijn deze pakketten beschikbaar bij uw Linux-distributeur. </para>
</sect1>
<sect1 id="compilation">
<title>Compilatie en installatie</title>
<para>Om &digikam; te compileren en te installeren op uw computer dient u het volgende te typen in de hoofdmappen van de gedownloade modules <emphasis>digikam</emphasis> en <emphasis>kipi</emphasis>: <screen width="40"><prompt>%</prompt> <userinput>export WANT_AUTOCONF_2_5=1</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>export KDEDIR=KDE_installatiemap_op_uw_computer</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>export
PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/pad/naar/installatie/lib/pkgconfig</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make -f Makefile.cvs</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>./configure</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>su</userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>make install</userinput>
</screen>
</para>
<note>
<title>Belangrijke opmerkingen</title>
<para>Stap 3 is nodig als u libkipi/libkexif in een niet-standaard locatie hebt geïnstalleerd en u pkg-config bekend dient te maken met diens paden. </para>
<para>U kunt de compilatie en installatie aanpassen met het <emphasis>./configure</emphasis>-script. Typ <userinput>./configure --help</userinput> op de commandoregel om te kijken welke opties er beschikbaar zijn. </para>
<para>Gebruik de optie <emphasis>-enable-debug=full</emphasis> bij <emphasis>./configure</emphasis> voor het leveren van een volledig bugrapport. </para>
<para>Omdat &digikam; afhankelijk is van <emphasis>libkipi</emphasis> en <emphasis>libkexif</emphasis> dient u deze bibliotheken eerst te bouwen voordat u &digikam; compileert. </para>
</note>
<para>Omdat &digikam; autoconf en automake gebruikt hoort u geen problemen te ondervinden met de compilatie. Wanneer u alsnog in de problemen raakt, meld ze dan op <email>digikam-users@kde.org</email>. </para>
</sect1>
</appendix>
&documentation.index;
</book>