LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module

Signed-off-by: Michele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>
pull/1/head
Michele Calgaro 5 years ago
parent b54ba2de88
commit 483f780704
Signed by: MicheleC
GPG Key ID: 2A75B7CA8ADED5CF

@ -16,7 +16,7 @@ libk3b_la_LIBADD = core/libk3bcore.la \
plugin/libk3bplugin.la \
tools/libk3btools.la \
jobs/libjobs.la \
$(VIDEODVDLIB) $(LIB_TDEUI) $(LIB_QT) $(LIB_TDECORE) $(LIBDL) -ltdefx -lDCOP \
$(VIDEODVDLIB) $(LIB_TDEUI) $(LIB_TQT) $(LIB_TDECORE) $(LIBDL) -ltdefx -lDCOP \
../libk3bdevice/libk3bdevice.la
libk3b_la_LDFLAGS = $(all_libraries) -version-info 3:0:0 -no-undefined

@ -6,7 +6,7 @@ METASOURCES = AUTO
lib_LTLIBRARIES = libk3bdevice.la
libk3bdevice_la_LIBADD = $(LIB_TDEIO) $(RESMGR_LIB) $(CAM_LIB) $(HAL_DBUS_LIBS) $(LIB_QT) $(LIB_TDECORE)
libk3bdevice_la_LIBADD = $(LIB_TDEIO) $(RESMGR_LIB) $(CAM_LIB) $(HAL_DBUS_LIBS) $(LIB_TQT) $(LIB_TDECORE)
# lib version 5 for K3b 1.0
libk3bdevice_la_LDFLAGS = $(all_libraries) -version-info 5:0:0 -no-undefined

@ -5,7 +5,7 @@ kde_module_LTLIBRARIES = libk3balsaoutputplugin.la
libk3balsaoutputplugin_la_SOURCES = k3balsaoutputplugin.cpp
libk3balsaoutputplugin_la_CFLAGS = $(ALSA_CFLAGS)
libk3balsaoutputplugin_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la $(ALSA_LIBS) $(LIB_TDECORE) $(LIB_QT) $(LIB_TDEUI)
libk3balsaoutputplugin_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la $(ALSA_LIBS) $(LIB_TDECORE) $(LIB_TQT) $(LIB_TDEUI)
libk3balsaoutputplugin_la_LDFLAGS = -avoid-version -module -no-undefined $(all_libraries)
pluginsdir = $(kde_datadir)/k3b/plugins

@ -4,7 +4,7 @@ kde_module_LTLIBRARIES = libk3bartsoutputplugin.la
libk3bartsoutputplugin_la_SOURCES = k3bartsoutputplugin.cpp
libk3bartsoutputplugin_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la -lartsc $(LIB_TDECORE) $(LIB_QT)
libk3bartsoutputplugin_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la -lartsc $(LIB_TDECORE) $(LIB_TQT)
libk3bartsoutputplugin_la_LDFLAGS = -avoid-version -module -no-undefined $(all_libraries)
pluginsdir = $(kde_datadir)/k3b/plugins

@ -4,7 +4,7 @@ kde_module_LTLIBRARIES = libk3bflacdecoder.la
libk3bflacdecoder_la_SOURCES = k3bflacdecoder.cpp
libk3bflacdecoder_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la ../../../libk3bdevice/libk3bdevice.la $(LIB_TDEUI) $(LIB_TDECORE) $(LIB_QT) -lFLAC++ -lFLAC $(taglib_libs)
libk3bflacdecoder_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la ../../../libk3bdevice/libk3bdevice.la $(LIB_TDEUI) $(LIB_TDECORE) $(LIB_TQT) -lFLAC++ -lFLAC $(taglib_libs)
libk3bflacdecoder_la_LDFLAGS = -avoid-version -module -no-undefined $(all_libraries)
pluginsdir = $(kde_datadir)/k3b/plugins

@ -4,7 +4,7 @@ kde_module_LTLIBRARIES = libk3blibsndfiledecoder.la
libk3blibsndfiledecoder_la_SOURCES = k3blibsndfiledecoder.cpp
libk3blibsndfiledecoder_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la ../../../libk3bdevice/libk3bdevice.la ../../../libk3b/plugin/libk3bplugin.la $(LIB_QT) $(LIB_TDECORE) $(LIB_TDEUI) $(LIB_TDEIO) -lsndfile
libk3blibsndfiledecoder_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la ../../../libk3bdevice/libk3bdevice.la ../../../libk3b/plugin/libk3bplugin.la $(LIB_TQT) $(LIB_TDECORE) $(LIB_TDEUI) $(LIB_TDEIO) -lsndfile
libk3blibsndfiledecoder_la_LDFLAGS = -avoid-version -module -no-undefined $(all_libraries)
pluginsdir = $(kde_datadir)/k3b/plugins

@ -7,7 +7,7 @@ kde_module_LTLIBRARIES = libk3bmpcdecoder.la
libk3bmpcdecoder_la_SOURCES = k3bmpcdecoder.cpp k3bmpcwrapper.cpp
libk3bmpcdecoder_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la ../../../libk3bdevice/libk3bdevice.la ../../../libk3b/plugin/libk3bplugin.la $(MPC_LIBS) $(LIB_QT) $(LIB_TDECORE) $(LIB_TDEIO) $(LIB_TDEUI)
libk3bmpcdecoder_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la ../../../libk3bdevice/libk3bdevice.la ../../../libk3b/plugin/libk3bplugin.la $(MPC_LIBS) $(LIB_TQT) $(LIB_TDECORE) $(LIB_TDEIO) $(LIB_TDEUI)
libk3bmpcdecoder_la_LDFLAGS = -avoid-version -module -no-undefined $(all_libraries)
pluginsdir = $(kde_datadir)/k3b/plugins

@ -5,7 +5,7 @@ kde_module_LTLIBRARIES = libk3boggvorbisdecoder.la
libk3boggvorbisdecoder_la_SOURCES = k3boggvorbisdecoder.cpp
libk3boggvorbisdecoder_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la -logg -lvorbis -lvorbisfile
libk3boggvorbisdecoder_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la ../../../libk3b/plugin/libk3bplugin.la ../../../libk3bdevice/libk3bdevice.la -logg -lvorbis -lvorbisfile $(LIB_QT) $(LIB_TDECORE) $(LIB_TDEUI) $(LIB_TDEIO)
libk3boggvorbisdecoder_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la ../../../libk3b/plugin/libk3bplugin.la ../../../libk3bdevice/libk3bdevice.la -logg -lvorbis -lvorbisfile $(LIB_TQT) $(LIB_TDECORE) $(LIB_TDEUI) $(LIB_TDEIO)
libk3boggvorbisdecoder_la_LDFLAGS = -avoid-version -module -no-undefined $(all_libraries)

@ -4,7 +4,7 @@ kde_module_LTLIBRARIES = libk3bwavedecoder.la
libk3bwavedecoder_la_SOURCES = k3bwavedecoder.cpp
libk3bwavedecoder_la_LIBADD = $(LIB_TDECORE) $(LIB_QT) ../../../libk3b/libk3b.la ../../../libk3bdevice/libk3bdevice.la
libk3bwavedecoder_la_LIBADD = $(LIB_TDECORE) $(LIB_TQT) ../../../libk3b/libk3b.la ../../../libk3bdevice/libk3bdevice.la
libk3bwavedecoder_la_LDFLAGS = -avoid-version -module -no-undefined $(all_libraries)
pluginsdir = $(kde_datadir)/k3b/plugins

@ -6,7 +6,7 @@ libk3bexternalencoder_la_SOURCES = base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui \
base_k3bexternalencodereditwidget.ui k3bexternalencoder.cpp \
k3bexternalencoderconfigwidget.cpp k3bexternalencodercommand.cpp
libk3bexternalencoder_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la ../../../libk3bdevice/libk3bdevice.la $(LIB_TDECORE) $(LIB_QT) $(LIB_TDEUI)
libk3bexternalencoder_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la ../../../libk3bdevice/libk3bdevice.la $(LIB_TDECORE) $(LIB_TQT) $(LIB_TDEUI)
libk3bexternalencoder_la_LDFLAGS = -avoid-version -module -no-undefined $(all_libraries)
pluginsdir = $(kde_datadir)/k3b/plugins

@ -4,7 +4,7 @@ kde_module_LTLIBRARIES = libk3boggvorbisencoder.la
libk3boggvorbisencoder_la_SOURCES = base_k3boggvorbisencodersettingswidget.ui k3boggvorbisencoder.cpp
libk3boggvorbisencoder_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la $(LIB_TDECORE) -logg -lvorbis -lvorbisenc $(LIB_QT) $(LIB_TDEUI)
libk3boggvorbisencoder_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la $(LIB_TDECORE) -logg -lvorbis -lvorbisenc $(LIB_TQT) $(LIB_TDEUI)
libk3boggvorbisencoder_la_LDFLAGS = -avoid-version -module -no-undefined $(all_libraries)
pluginsdir = $(kde_datadir)/k3b/plugins

@ -4,7 +4,7 @@ kde_module_LTLIBRARIES = libk3bsoxencoder.la
libk3bsoxencoder_la_SOURCES = base_k3bsoxencoderconfigwidget.ui k3bsoxencoder.cpp
libk3bsoxencoder_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la ../../../libk3bdevice/libk3bdevice.la $(LIB_TDECORE) $(LIB_QT)
libk3bsoxencoder_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la ../../../libk3bdevice/libk3bdevice.la $(LIB_TDECORE) $(LIB_TQT)
libk3bsoxencoder_la_LDFLAGS = -avoid-version -module -no-undefined $(all_libraries)
pluginsdir = $(kde_datadir)/k3b/plugins

@ -11,7 +11,7 @@ kde_module_LTLIBRARIES = libk3baudiometainforenamerplugin.la
libk3baudiometainforenamerplugin_la_SOURCES = k3baudiometainforenamerplugin.cpp
libk3baudiometainforenamerplugin_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la
libk3baudiometainforenamerplugin_la_LDFLAGS = -module $(KDE_PLUGIN) $(all_libraries) $(LIB_QT) -ltdeio -ltdecore -ltdeui -L../../../libk3bdevice/.libs -lk3bdevice
libk3baudiometainforenamerplugin_la_LDFLAGS = -module $(KDE_PLUGIN) $(all_libraries) $(LIB_TQT) -ltdeio -ltdecore -ltdeui -L../../../libk3bdevice/.libs -lk3bdevice
pluginsdir = $(kde_datadir)/k3b/plugins
plugins_DATA = k3baudiometainforenamerplugin.plugin

@ -14,7 +14,7 @@ libk3baudioprojectcddbplugin_la_SOURCES = k3baudioprojectcddbplugin.cpp
libk3baudioprojectcddbplugin_la_LIBADD = ../../../libk3b/libk3b.la
libk3baudioprojectcddbplugin_la_LDFLAGS = -module $(KDE_PLUGIN) $(all_libraries) $(LIB_QT) -ltdeio -ltdecore -ltdeui -L../../../libk3bdevice/.libs -lk3bdevice
libk3baudioprojectcddbplugin_la_LDFLAGS = -module $(KDE_PLUGIN) $(all_libraries) $(LIB_TQT) -ltdeio -ltdecore -ltdeui -L../../../libk3bdevice/.libs -lk3bdevice
pluginsdir = $(kde_datadir)/k3b/plugins
plugins_DATA = k3baudioprojectcddbplugin.plugin

@ -74,7 +74,7 @@ AM_CPPFLAGS = -I$(srcdir)/../libk3b/tools \
METASOURCES = AUTO
# the library search path.
k3b_LDFLAGS = $(all_libraries) $(KDE_RPATH) $(LIB_QT) -lDCOP $(LIB_TDECORE) $(LIB_TDEUI) -ltdefx $(LIB_TDEIO) -ltdetexteditor
k3b_LDFLAGS = $(all_libraries) $(KDE_RPATH) $(LIB_TQT) -lDCOP $(LIB_TDECORE) $(LIB_TDEUI) -ltdefx $(LIB_TDEIO) -ltdetexteditor
rcdir = $(kde_datadir)/k3b
rc_DATA = k3bui.rc eventsrc tips

@ -14,7 +14,7 @@ noinst_HEADERS = tdefile_k3bprojectfileplugin.h
kde_module_LTLIBRARIES = tdefile_k3b.la
tdefile_k3b_la_SOURCES = tdefile_k3bprojectfileplugin.cpp
tdefile_k3b_la_LDFLAGS = $(all_libraries) $(LIB_QT) $(LIB_TDECORE) $(LIB_TDEUI) $(LIB_TDEIO) -module $(KDE_PLUGIN)
tdefile_k3b_la_LDFLAGS = $(all_libraries) $(LIB_TQT) $(LIB_TDECORE) $(LIB_TDEUI) $(LIB_TDEIO) -module $(KDE_PLUGIN)
tdefile_k3b_la_LIBADD = $(LIB_TDEIO) ../../libk3b/libk3b.la ../../src/projects/kostore/libkostore.la
# let automoc handle all of the meta source files (moc)

@ -7,7 +7,7 @@ kde_module_LTLIBRARIES = tdeio_videodvd.la
tdeio_videodvd_la_SOURCES = videodvd.cpp
tdeio_videodvd_la_LIBADD = -ltdeio ../../libk3b/libk3b.la
tdeio_videodvd_la_LDFLAGS = -avoid-version -module $(all_libraries) $(KDE_PLUGIN) $(LIB_QT) -ltdeio -ltdecore -L../../libk3bdevice/.libs -lk3bdevice
tdeio_videodvd_la_LDFLAGS = -avoid-version -module $(all_libraries) $(KDE_PLUGIN) $(LIB_TQT) -ltdeio -ltdecore -L../../libk3bdevice/.libs -lk3bdevice
protocol_DATA = videodvd.protocol
protocoldir = $(kde_servicesdir)

Loading…
Cancel
Save