KMatplot – a gnuplot-like tool for plotting data sets in either two or three dimensions
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Timothy Pearson 3dd68d9a9c Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
kmatplot Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
AUTHORS Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
COPYING Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
ChangeLog Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
INSTALL Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
Makefile.am Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
Makefile.dist Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
NEWS Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
README Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
TODO Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
acconfig.h Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
acinclude.m4 Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
aclocal.m4 Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
config.guess Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
config.h.in Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
config.sub Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
configure.in Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
dist.sh Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
kmatplot.doxygen Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
kmatplot.kdevprj Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
kmatplot.kdevses Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
kmatplot.lsm Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
kmatplot.spec Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
stamp-h.in Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu
subdirs Initial import of kmatplot 0.4 8 lat temu

README1. REQUIREMENTS

KDE-2.1.1
Mesa-devel-3.4-13
Mesa-3.4-13
kdesupport-devel-2.1-3
kdelibs-sound-devel-2.1.1-5
kdelibs-devel-2.1.1-5
qt-devel-2.3.0-3

2. INSTALLING IN A DIFFERENT DIRECTORY

./configure --prefix=/opt
make install

export KDEDIR=/opt
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/lib
export PATH=$PATH:/opt/bin
kmatplot