Procházet zdrojové kódy

Fix icon name parsing in tde_install_icons

tags/r14.0.0
Slávek Banko před 7 roky
rodič
revize
274366fb8b
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      modules/TDEMacros.cmake

+ 1
- 1
modules/TDEMacros.cmake Zobrazit soubor

@@ -131,7 +131,7 @@ macro( tde_install_icons )
file(GLOB _icon_files *-${_icon}.png *-${_icon}.mng _icon_files *-${_icon}.svg* )
foreach( _icon_file ${_icon_files} )
# FIXME need a review
string( REGEX MATCH "^.*/([a-zA-Z][a-zA-Z])([0-9a-zA-Z]+)\\-([a-z]+)\\-(.+)$" _dummy "${_icon_file}" )
string( REGEX MATCH "^.*/([a-zA-Z][a-zA-Z])([0-9a-zA-Z]+)\\-([a-z]+)\\-([^/]+)$" _dummy "${_icon_file}" )
set( _type "${CMAKE_MATCH_1}" )
set( _size "${CMAKE_MATCH_2}" )
set( _group "${CMAKE_MATCH_3}" )


Načítá se…
Zrušit
Uložit