Shared cmake folder
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Michele Calgaro 35d0198787
Added search for additional files to tde_l10n_create_template.
1 miesiąc temu
modules Added search for additional files to tde_l10n_create_template. 1 miesiąc temu
templates Move templates to a separate directory and rename to the tde_ prefix. 5 miesięcy temu
generate_apidox Conversion qt->tqt. 2 lat temu
install_apidox Add preliminary apidox support to CMake 9 lat temu