Domino widget style for TDE
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
TDE Gitea a4c70ff280 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD před 3 dny
admin @ 80eb8bffc7 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD před 3 dny
client Switch to Xext instead of xcb-shape. před 2 měsíci
cmake @ 0459cbaf3e Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD před 3 dny
domino Add the DominoStyleConfig class as a friend to DominoStyle. před 2 měsíci
dominoConfig Move translations to a new directory layout. před 2 měsíci
getimages Initial TQt conversion před 4 roky
translations Remove the original translation directory layout. před 2 měsíci
.gitmodules Switch all submodules to https. před 9 měsíci
AUTHORS Initial import of kde-style-domino 0.4 před 4 roky
CMakeL10n.txt Desktop file translations: před 2 měsíci
CMakeLists.txt Move translations to a new directory layout. před 2 měsíci
COPYING Initial import of kde-style-domino 0.4 před 4 roky
COPYING.LIB Initial import of kde-style-domino 0.4 před 4 roky
ChangeLog Initial TDE conversion před 4 roky
ConfigureChecks.cmake Switch to Xext instead of xcb-shape. před 2 měsíci
INSTALL Initial import of kde-style-domino 0.4 před 4 roky
Makefile.am Initial import of kde-style-domino 0.4 před 4 roky
Makefile.cvs Initial import of kde-style-domino 0.4 před 4 roky
NEWS Initial import of kde-style-domino 0.4 před 4 roky
README Initial import of kde-style-domino 0.4 před 4 roky
config.h.cmake Conversion to the cmake building system. před 2 měsíci
configure.in.in Fix hardcoded path for freetype2 includes před 4 roky

README