Domino widget style for TDE
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
TDE Gitea a4c70ff280 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD 3 dni temu
admin @ 80eb8bffc7 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD 3 dni temu
client Switch to Xext instead of xcb-shape. 2 miesięcy temu
cmake @ 0459cbaf3e Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD 3 dni temu
domino Add the DominoStyleConfig class as a friend to DominoStyle. 2 miesięcy temu
dominoConfig Move translations to a new directory layout. 2 miesięcy temu
getimages Initial TQt conversion 4 lat temu
translations Remove the original translation directory layout. 2 miesięcy temu
.gitmodules Switch all submodules to https. 9 miesięcy temu
AUTHORS Initial import of kde-style-domino 0.4 4 lat temu
CMakeL10n.txt Desktop file translations: 2 miesięcy temu
CMakeLists.txt Move translations to a new directory layout. 2 miesięcy temu
COPYING Initial import of kde-style-domino 0.4 4 lat temu
COPYING.LIB Initial import of kde-style-domino 0.4 4 lat temu
ChangeLog Initial TDE conversion 4 lat temu
ConfigureChecks.cmake Switch to Xext instead of xcb-shape. 2 miesięcy temu
INSTALL Initial import of kde-style-domino 0.4 4 lat temu
Makefile.am Initial import of kde-style-domino 0.4 4 lat temu
Makefile.cvs Initial import of kde-style-domino 0.4 4 lat temu
NEWS Initial import of kde-style-domino 0.4 4 lat temu
README Initial import of kde-style-domino 0.4 4 lat temu
config.h.cmake Conversion to the cmake building system. 2 miesięcy temu
configure.in.in Fix hardcoded path for freetype2 includes 4 lat temu

README