Domino widget style for TDE
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
TDE Gitea a4c70ff280 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD 3 dagar sedan
admin @ 80eb8bffc7 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD 3 dagar sedan
client Switch to Xext instead of xcb-shape. 2 månader sedan
cmake @ 0459cbaf3e Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD 3 dagar sedan
domino Add the DominoStyleConfig class as a friend to DominoStyle. 2 månader sedan
dominoConfig Move translations to a new directory layout. 2 månader sedan
getimages Initial TQt conversion 4 år sedan
translations Remove the original translation directory layout. 2 månader sedan
.gitmodules Switch all submodules to https. 9 månader sedan
AUTHORS Initial import of kde-style-domino 0.4 4 år sedan
CMakeL10n.txt Desktop file translations: 2 månader sedan
CMakeLists.txt Move translations to a new directory layout. 2 månader sedan
COPYING Initial import of kde-style-domino 0.4 4 år sedan
COPYING.LIB Initial import of kde-style-domino 0.4 4 år sedan
ChangeLog Initial TDE conversion 4 år sedan
ConfigureChecks.cmake Switch to Xext instead of xcb-shape. 2 månader sedan
INSTALL Initial import of kde-style-domino 0.4 4 år sedan
Makefile.am Initial import of kde-style-domino 0.4 4 år sedan
Makefile.cvs Initial import of kde-style-domino 0.4 4 år sedan
NEWS Initial import of kde-style-domino 0.4 4 år sedan
README Initial import of kde-style-domino 0.4 4 år sedan
config.h.cmake Conversion to the cmake building system. 2 månader sedan
configure.in.in Fix hardcoded path for freetype2 includes 4 år sedan

README