Update translation files

Updated by "Update PO files to match POT (msgmerge)" hook in Weblate.

Translation: tdebase/khotkeys - data
Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/khotkeys-data/
pull/159/head
TDE Weblate 3 years ago
parent 319b7e50dc
commit 6f18f0c5df

@ -171,8 +171,8 @@ msgid ""
"Press, move down, move half up, move right, move down, release.\n"
"(Drawing a lowercase 'h'.)"
msgstr ""
"Stisk, posun dolů, posun do půli nahoru, posun doprava, posun dolů, uvolnění."
"\n"
"Stisk, posun dolů, posun do půli nahoru, posun doprava, posun dolů, "
"uvolnění.\n"
"(Kreslení malého h.)"
#. Name
@ -274,8 +274,8 @@ msgid ""
"This group contains various examples demonstrating most of the features of "
"KHotkeys. (Note that this group and all its actions are disabled by default.)"
msgstr ""
"Tato skupina obsahuje různé příklady demonstrující většinu funkcí KHotkeys. ("
"Tato skupina a všechny její akce jsou ve výchozím nastavení zakázány.)"
"Tato skupina obsahuje různé příklady demonstrující většinu funkcí KHotkeys. "
"(Tato skupina a všechny její akce jsou ve výchozím nastavení zakázány.)"
#. Name
#: trinity2b1.khotkeys:8
@ -378,8 +378,8 @@ msgstr ""
"nepoužívá standardní zkratku TDE Ctrl+W pro zavření okna.\n"
"\n"
"Problém ale lze vyřešit přemapováním Ctrl+W na Ctrl+F4, když je aktivním "
"oknem Qt Designer. Když je Qt Designer aktivní, pokaždé, když stisknete Ctrl+"
"W, místo toho se do Qt Designeru odešle Ctrl+F4. V jiných aplikacích bude "
"oknem Qt Designer. Když je Qt Designer aktivní, pokaždé, když stisknete Ctrl"
"+W, místo toho se do Qt Designeru odešle Ctrl+F4. V jiných aplikacích bude "
"Ctrl+W samozřejmě nadále fungovat obvyklým způsobem.\n"
"\n"
"Nyní musíme specifikovat tři věci: Nová klávesová zkratka pro Ctrl+W, nová "
@ -535,8 +535,8 @@ msgid ""
"http://www.trinitydesktop.org . You may run all kind of commands you can run "
"in minicli (Alt+F2)."
msgstr ""
"Po stisku Win+E (Tux+E) se spustí WWW prohlížeč a otevře se http://"
"www.trinitydesktop.org. Můžete spouštět všechny druhy příkazů, které zle "
"Po stisku Win+E (Tux+E) se spustí WWW prohlížeč a otevře se http://www."
"trinitydesktop.org. Můžete spouštět všechny druhy příkazů, které zle "
"spouštět v „minicli“ (Alt+F2)."
#. Name

Loading…
Cancel
Save