TLS plugin for the TQt Cryptographic Architecture
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
gregory guy 17a1fd9115
Drop tqmake build support.
1 vecka sedan
cmake @ 35d0198787 Reset submodule main/dependencies/tqca-tls/cmake to latest HEAD 1 månad sedan
.gitmodules Add common cmake submodule. 6 månader sedan
CMakeLists.txt Move the OpenSSL 0.97 test inside the source code 6 månader sedan
COPYING Initial import 9 år sedan
ConfigureChecks.cmake Allow openssl detection without pkg-config file. 6 månader sedan
INSTALL Drop tqmake build support. 1 vecka sedan
README Drop tqmake build support. 1 vecka sedan
config.h.cmake Conversion to the cmake building system. 10 månader sedan
qca.h Fix visibility of createProvider 7 år sedan
qcaprovider.h Conversion to the cmake building system. 10 månader sedan
tqca-tls.cpp Move the OpenSSL 0.97 test inside the source code 6 månader sedan
tqca-tls.h Conversion to the cmake building system. 10 månader sedan

README


tqca-tls - TQCA TLS Plugin


tqca-tls is a plugin to provide SSL/TLS capability to programs that
use the TQt Cryptographic Architecture (TQCA).CONTRIBUTING
==============

If you wish to contribute to tqca-tls, you might do so:

- TDE Gitea Workspace (TGW) collaboration tool.
https://mirror.git.trinitydesktop.org/gitea

- TDE Weblate Translation Workspace (TWTW) collaboration tool.
https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate