Trinity Desktop Environment

Zaktualizowano 3 godzin temu

YaKuake – Quake-style terminal emulator

Zaktualizowano 4 godzin temu

KKBSwitch – keyboard layout indicator

Zaktualizowano 4 godzin temu

KioskTool – tool to configure the TDE kiosk framework

Zaktualizowano 4 godzin temu

KDirStat – a graphical disk usage utility

Zaktualizowano 4 godzin temu

TDE internationalization translations

Zaktualizowano 4 godzin temu

TDE graphics utilities

Zaktualizowano 6 godzin temu

Autostart module for KControl

Zaktualizowano 10 godzin temu

TDE base libraries and programs

Zaktualizowano 12 godzin temu

TDE web development programs

Zaktualizowano 15 godzin temu

TDE network applications

Zaktualizowano 17 godzin temu

Trinity Desktop Environment Packaging

Zaktualizowano 17 godzin temu

Wireless Assistant – user friendly frontend for wireless network connection

Zaktualizowano 19 godzin temu

Crystal style for TWin

Zaktualizowano 19 godzin temu

Tellico – collection manager for books, videos, music

Zaktualizowano 19 godzin temu

TDM Theme – theme manager for TDM

Zaktualizowano 19 godzin temu

TDE SVN – subversion client with tight TDE integration

Zaktualizowano 19 godzin temu

TDESudo – sudo frontend

Zaktualizowano 19 godzin temu

TDERadio – comfortable radio application

Zaktualizowano 19 godzin temu

tdeio umountwrapper – progress dialog for safely removing devices

Zaktualizowano 19 godzin temu