Update Polish translations

pull/1/head
Marek W. (mcbx) 8 years ago committed by Timothy Pearson
parent 23741c32aa
commit 3f21a52706

@ -12,15 +12,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: amarok\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-08 01:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-01 11:50+0100\n"
"Last-Translator: Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-11 13:12+0100\n"
"Last-Translator: mcbx\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: playlistitem.cpp:960
msgid "Writing tag..."
@ -216,8 +215,7 @@ msgstr "Usuń przekonwertowane pliki po przeniesieniu"
#: deviceconfiguredialog.cpp:106 deviceconfiguredialog.cpp:107
msgid "For this feature, a script of type \"Transcode\" has to be running"
msgstr ""
"Aby korzystać z tej opcji, skrypt typu \"Konwersja\" musi być uruchomiony"
msgstr "Aby korzystać z tej opcji, skrypt typu \"Konwersja\" musi być uruchomiony"
#: tracktooltip.cpp:266
msgid "Amarok - rediscover your music"
@ -314,8 +312,7 @@ msgid "Add Last.fm Radio"
msgstr "Dodaj radio Last.fm"
#: playlistbrowser.cpp:667
msgid ""
"A Smart Playlist named \"%1\" already exists. Do you want to overwrite it?"
msgid "A Smart Playlist named \"%1\" already exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Inteligentna lista odtwarzania o nazwie \"%1\" już istnieje. Czy chcesz ją "
"zastąpić?"
@ -569,8 +566,7 @@ msgstr "&Podaj nazwę dla listy odtwarzania:"
#: playlistbrowser.cpp:3098
msgid "A playlist named \"%1\" already exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Lista odtwarzania o nazwie \"%1\" już istnieje. Czy chcesz ją zastąpić?"
msgstr "Lista odtwarzania o nazwie \"%1\" już istnieje. Czy chcesz ją zastąpić?"
#: playlistbrowser.cpp:3144
msgid "&Show Extended Info"
@ -1049,9 +1045,8 @@ msgstr ""
"<p>Użyteczne informacje można znaleźć w części <i>FAQ podręcznika Amaroka</i>."
#: enginecontroller.cpp:280
#, fuzzy
msgid "Install MP3 Support"
msgstr "Brak obsługi MP3"
msgstr "Instalacja obsługi MP3"
#: enginecontroller.cpp:282
msgid "Amarok currently cannot play MP3 files."
@ -1112,10 +1107,8 @@ msgid "Could not read this package."
msgstr "Nie można odczytać tego pakietu."
#: scriptmanager.cpp:437
msgid ""
"A script with the name '%1' is already installed. Please uninstall it first."
msgstr ""
"Skrypt o nazwie \"%1\" jest już zainstalowany. Proszę go wpierw odinstalować."
msgid "A script with the name '%1' is already installed. Please uninstall it first."
msgstr "Skrypt o nazwie \"%1\" jest już zainstalowany. Proszę go wpierw odinstalować."
#: scriptmanager.cpp:447
msgid "Script successfully installed."
@ -1622,10 +1615,8 @@ msgstr ""
"<b>%n</b> plików zaznaczonych."
#: deletedialog.cpp:71
msgid ""
"<qt>These items will be <b>permanently deleted</b> from your hard disk.</qt>"
msgstr ""
"<qt> Te elementy zostaną <b>nieodwracalnie usunięte</b> z twojego dysku.</qt>"
msgid "<qt>These items will be <b>permanently deleted</b> from your hard disk.</qt>"
msgstr "<qt> Te elementy zostaną <b>nieodwracalnie usunięte</b> z twojego dysku.</qt>"
#: deletedialog.cpp:77
msgid "<qt>These items will be moved to the Trash Bin.</qt>"
@ -1649,8 +1640,7 @@ msgstr "Wizualizacje"
#: socketserver.cpp:170
msgid "Right-click on item for context menu"
msgstr ""
"Kliknij prawym przyciskiem myszy na element aby uzyskać menu kontekstowe"
msgstr "Kliknij prawym przyciskiem myszy na element aby uzyskać menu kontekstowe"
#: socketserver.cpp:236
msgid "Fullscreen"
@ -1920,8 +1910,7 @@ msgstr ""
"działania."
#: collectionbrowser.cpp:1757
msgid ""
"Cannot start organize operation of different kind while another is in progress."
msgid "Cannot start organize operation of different kind while another is in progress."
msgstr ""
"Nie można przeprowadzić operacji organizowania innego typu, kiedy inna jest już "
"w trakcie działania."
@ -2383,9 +2372,8 @@ msgid "Genre: "
msgstr "Gatunek: "
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:301
#, fuzzy
msgid "Redownload"
msgstr "&Pobierz ponownie"
msgstr "Pobierz ponownie"
#: magnatunebrowser/magnatunebrowser.cpp:319
msgid "Purchase Album"
@ -2422,8 +2410,7 @@ msgstr "Nie znaleziono żadnych zakupów!"
#: magnatunebrowser/magnatuneredownloadhandler.cpp:55
msgid "No previous purchases have been found. Nothing to redownload..."
msgstr ""
"Nie znaleziono żadnych poprzednich zakupów. Nie ma nic do ponownego pobrania..."
msgstr "Nie znaleziono żadnych poprzednich zakupów. Nie ma nic do ponownego pobrania..."
#: magnatunebrowser/magnatuneredownloadhandler.cpp:126
msgid "Could not re-download album"
@ -2653,8 +2640,7 @@ msgstr "Urządzenie mediów: Odczytywanie znaczników z %1 nie powiodło się"
#: mediabrowser.cpp:2614
msgid "Transfer in progress. Finish or stop after current track?"
msgstr ""
"Przenoszenie jest już rozpoczęte. Zakończyć czy zatrzymać po bieżącym utworze?"
msgstr "Przenoszenie jest już rozpoczęte. Zakończyć czy zatrzymać po bieżącym utworze?"
#: mediabrowser.cpp:2615
msgid "Stop Transfer?"
@ -2826,7 +2812,6 @@ msgid ""
msgstr "Konfiguruj %1"
#: podcastsettings.cpp:69 podcastsettings.cpp:80
#, fuzzy
msgid "Reset"
msgstr "Reset"
@ -2848,8 +2833,7 @@ msgid "Enter new preset name:"
msgstr "Podaj nową nazwę zestawu:"
#: equalizerpresetmanager.cpp:121
msgid ""
"All presets will be deleted and defaults will be restored. Are you sure?"
msgid "All presets will be deleted and defaults will be restored. Are you sure?"
msgstr ""
"Wszystkie zestawy zostaną usunięte i zostaną przywrócone wartości domyślne. Czy "
"jesteś pewien?"
@ -2964,8 +2948,7 @@ msgstr "Różowy nie jest dziewczęcy!"
#: main.cpp:50
msgid "DCOP, improvements, Preci-i-o-u-u-s handbook maintainer (madpenguin8)"
msgstr ""
"DCOP, usprawnienia, Najdro-o-o-ż-sz-szy opiekun poradnika (madpenguin8)"
msgstr "DCOP, usprawnienia, Najdro-o-o-ż-sz-szy opiekun poradnika (madpenguin8)"
#: main.cpp:51
msgid "Meet me at the Amarok Bar!"
@ -2992,7 +2975,6 @@ msgid "Amarok logo, splash screen, icons"
msgstr "Logo Amaroka, ekran powitalny, ikony"
#: main.cpp:57
#, fuzzy
msgid "Surfin' down under"
msgstr "Surfując w Australii"
@ -3159,10 +3141,8 @@ msgid "Generating audio fingerprint..."
msgstr "Generowanie podpisu dźwięku..."
#: tagdialog.cpp:312
msgid ""
"Tunepimp (MusicBrainz tagging library) returned the following error: \"%1\"."
msgstr ""
"Tunepimp (biblioteka znaczników MusicBrainz) zwróciła następujący błąd: \"%1\"."
msgid "Tunepimp (MusicBrainz tagging library) returned the following error: \"%1\"."
msgstr "Tunepimp (biblioteka znaczników MusicBrainz) zwróciła następujący błąd: \"%1\"."
#: tagdialog.cpp:322
msgid "The track was not found in the MusicBrainz database."
@ -3298,10 +3278,8 @@ msgid "The file %1 is not writable."
msgstr "Do pliku %1 nie można zapisywać."
#: tagdialog.cpp:1494
msgid ""
"Sorry, the tag for the following files could not be changed:\n"
msgstr ""
"Niestety, znacznik dla następujących plików nie mógł być zmieniony:\n"
msgid "Sorry, the tag for the following files could not be changed:\n"
msgstr "Niestety, znacznik dla następujących plików nie mógł być zmieniony:\n"
#: playlistwindow.cpp:136
msgid "&Add Media..."
@ -3818,10 +3796,8 @@ msgid "List music from a remote host"
msgstr "Pobierz listę muzyki ze zdalnego komputera"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:94
msgid ""
"If this button is checked, then your music will be exported to the network"
msgstr ""
"Jeśli ten przycisk jest zaznaczony, twoja muzyka będzie wysyłana do sieci"
msgid "If this button is checked, then your music will be exported to the network"
msgstr "Jeśli ten przycisk jest zaznaczony, twoja muzyka będzie wysyłana do sieci"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:243
msgid "&Connect"
@ -3856,8 +3832,7 @@ msgstr "Zaloguj"
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:522
msgid "Login to the music share with the password given."
msgstr ""
"Zaloguj do współdzielonego urządzenia muzycznego za pomocą podanego hasła."
msgstr "Zaloguj do współdzielonego urządzenia muzycznego za pomocą podanego hasła."
#. i18n: file ./dbsetup.ui line 197
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:528 rc.cpp:466 rc.cpp:514
@ -3938,8 +3913,7 @@ msgid "Media Device: iPod mounted at %1 already locked. "
msgstr "Urządzenie mediów: iPod zamontowany w %1 jest już zablokowany."
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:996
msgid ""
"If you are sure that this is an error, then remove the file %1 and try again."
msgid "If you are sure that this is an error, then remove the file %1 and try again."
msgstr "Jeśli jesteś pewien, że jest to błąd, usuń plik %1 i spróbuj ponownie."
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1001
@ -4009,8 +3983,7 @@ msgstr ""
"uaktualnienia bazy danych utworów. Zobacz %1 aby uzyskać więcej informacji."
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1385
msgid ""
"iPod type detection failed: no support for iPod Shuffle, for artwork or video"
msgid "iPod type detection failed: no support for iPod Shuffle, for artwork or video"
msgstr ""
"Wykrycie typu iPoda nie powiodło się: brak obsługi iPoda Shuffle, dla grafik "
"lub wideo"
@ -4126,10 +4099,8 @@ msgid "&Automatically delete podcasts"
msgstr "&Automatycznie usuń podcasty"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2597
msgid ""
"Automatically delete podcast shows already played when connecting device"
msgstr ""
"Automatycznie skasuj już odtworzone podcasty podczas podłączania urządzenia"
msgid "Automatically delete podcast shows already played when connecting device"
msgstr "Automatycznie skasuj już odtworzone podcasty podczas podłączania urządzenia"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2601
msgid "&Synchronize with Amarok statistics"
@ -4137,8 +4108,7 @@ msgstr "&Synchronizuj ze statystykami Amaroka"
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2602
msgid "Synchronize with Amarok statistics and submit tracks played to last.fm"
msgstr ""
"Synchronizuj ze statystykami Amaroka i wyślij odtworzone utwory do Last.fm"
msgstr "Synchronizuj ze statystykami Amaroka i wyślij odtworzone utwory do Last.fm"
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:293
msgid "Generic Audio Player"
@ -6014,8 +5984,7 @@ msgstr "Katalog wtyczek Helix/Realplay"
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:293 rc.cpp:817
#, no-c-format
msgid "This is the directory where, for example, vorbisrend.so is located"
msgstr ""
"To jest katalog gdzie, na przykład, jest umieszczony plik vorbisrend.so"
msgstr "To jest katalog gdzie, na przykład, jest umieszczony plik vorbisrend.so"
#. i18n: file ./engine/helix/config/helixconfig.kcfg line 22
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:298 rc.cpp:820
@ -6065,8 +6034,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"<p>Please select a GStreamer <u>output plugin</u> in the engine settings "
"dialog.</p>"
msgstr ""
"<p>Wybierz <u>wtyczkę wyjścia</u> GStreamera w oknie ustawień modułów.</p>"
msgstr "<p>Wybierz <u>wtyczkę wyjścia</u> GStreamera w oknie ustawień modułów.</p>"
#: engine/gst10/gstengine.cpp:1022
msgid ""
@ -6655,8 +6623,7 @@ msgstr "&Usuwaj pliki zamiast przenosić je do kosza"
msgid ""
"If checked, files will be permanently removed instead of being placed in the "
"Trash Bin"
msgstr ""
"Jeśli zaznaczone, pliki będą permanentnie usuwane zamiast przenoszone do kosza"
msgstr "Jeśli zaznaczone, pliki będą permanentnie usuwane zamiast przenoszone do kosza"
#. i18n: file ./deletedialogbase.ui line 113
#: rc.cpp:24
@ -6858,8 +6825,7 @@ msgstr "Przenieś schemat w górę"
#. i18n: file ./tagguesserconfigdialog.ui line 83
#: rc.cpp:128
#, no-c-format
msgid ""
"Press this button to move the currently selected scheme one step upwards."
msgid "Press this button to move the currently selected scheme one step upwards."
msgstr ""
"Naciśnij ten przycisk aby przenieść obecnie wybrany schemat o jeden stopień do "
"góry."
@ -6873,8 +6839,7 @@ msgstr "Przenieś schemat w dół"
#. i18n: file ./tagguesserconfigdialog.ui line 97
#: rc.cpp:134
#, no-c-format
msgid ""
"Press this button to move the currently selected scheme one step downwards."
msgid "Press this button to move the currently selected scheme one step downwards."
msgstr ""
"Naciśnij ten przycisk aby przenieść obecnie wybrany schemat o jeden stopień w "
"dół."
@ -6906,8 +6871,7 @@ msgstr "Usuń schemat"
#. i18n: file ./tagguesserconfigdialog.ui line 125
#: rc.cpp:152
#, no-c-format
msgid ""
"Press this button to remove the currently selected scheme from the list."
msgid "Press this button to remove the currently selected scheme from the list."
msgstr "Naciśnij ten przycisk aby usunąć obecnie wybrany schemat z listy."
#. i18n: file ./tagguesserconfigdialog.ui line 133
@ -6926,8 +6890,7 @@ msgstr "Dodaj nowy schemat"
#: rc.cpp:161 rc.cpp:170 rc.cpp:179
#, no-c-format
msgid "Press this button to add a new file name scheme to the end of the list."
msgstr ""
"Naciśnij ten przycisk aby dodać nowy schemat nazwy pliku do końca listy."
msgstr "Naciśnij ten przycisk aby dodać nowy schemat nazwy pliku do końca listy."
#. i18n: file ./tagguesserconfigdialog.ui line 164
#: rc.cpp:164
@ -7281,8 +7244,7 @@ msgstr "Ogranicz &liczbę odcinków"
#: rc.cpp:356 rc.cpp:359
#, no-c-format
msgid "If checked, Amarok will throw away old podcast episodes"
msgstr ""
"Jeśli zaznaczone, Amarok będzie automatycznie wyrzucał stare odcinki podcastów"
msgstr "Jeśli zaznaczone, Amarok będzie automatycznie wyrzucał stare odcinki podcastów"
#. i18n: file ./podcastsettingsbase.ui line 131
#: rc.cpp:362
@ -7312,8 +7274,7 @@ msgstr "Automatycznie poszukuj uaktualnień"
#: rc.cpp:377 rc.cpp:380
#, no-c-format
msgid "When checked, Amarok will automatically scan the podcast for updates"
msgstr ""
"Jeśli zaznaczone, Amarok będzie automatycznie szukał uaktualnień w podcastach"
msgstr "Jeśli zaznaczone, Amarok będzie automatycznie szukał uaktualnień w podcastach"
#. i18n: file ./podcastsettingsbase.ui line 170
#: rc.cpp:383
@ -7659,10 +7620,8 @@ msgstr "Lokalizacja piosenki:"
#. i18n: file ./mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui line 310
#: rc.cpp:598
#, no-c-format
msgid ""
"The location of the transfered songs relative to the device mount point."
msgstr ""
"Lokalizacja przenoszonych piosenek względem punktu montowania urządzenia."
msgid "The location of the transfered songs relative to the device mount point."
msgstr "Lokalizacja przenoszonych piosenek względem punktu montowania urządzenia."
#. i18n: file ./mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui line 326
#: rc.cpp:601
@ -7685,10 +7644,8 @@ msgstr "Lokalizacja Podcastu:"
#. i18n: file ./mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui line 380
#: rc.cpp:610
#, no-c-format
msgid ""
"The location of the transfered podcasts relative to the device mount point."
msgstr ""
"Lokalizacja przenoszonych podcastów względem punktu montowania urządzenia."
msgid "The location of the transfered podcasts relative to the device mount point."
msgstr "Lokalizacja przenoszonych podcastów względem punktu montowania urządzenia."
#. i18n: file ./newdynamic.ui line 27
#: rc.cpp:613
@ -7706,8 +7663,7 @@ msgstr "Jak dużo odtworzonych wpisów pokazać, zanim zostaną usunięte"
#: rc.cpp:622 rc.cpp:625 rc.cpp:631 rc.cpp:634
#, no-c-format
msgid "Minimum number of upcoming tracks to keep in the playlist"
msgstr ""
"Minimalna liczba zbliżających się utworów do utrzymania na liście odtwarzania"
msgstr "Minimalna liczba zbliżających się utworów do utrzymania na liście odtwarzania"
#. i18n: file ./newdynamic.ui line 106
#: rc.cpp:628
@ -7909,8 +7865,7 @@ msgstr "Przełącz na odtwarzanie dźwięku"
#. i18n: file ./engine/nmm/nmm_kdeconfig.kcfg line 33
#: rc.cpp:730
#, no-c-format
msgid ""
"Indicates for every host in Host List whether audio is enabled/disabled."
msgid "Indicates for every host in Host List whether audio is enabled/disabled."
msgstr ""
"Wskazuje dla każdego komputera na liście, czy jego wyjście dźwięku jest "
"włączone czy wyłączone."
@ -7924,8 +7879,7 @@ msgstr "Przełącz na odtwarzanie obrazu"
#. i18n: file ./engine/nmm/nmm_kdeconfig.kcfg line 38
#: rc.cpp:736
#, no-c-format
msgid ""
"Indicates for every host in Host List whether video is enabled/disabled."
msgid "Indicates for every host in Host List whether video is enabled/disabled."
msgstr ""
"Wskazuje dla każdego komputera na liście, czy jego wyjście obrazu jest włączone "
"czy wyłączone."
@ -8118,8 +8072,7 @@ msgstr "Urządzenie jest włączone"
msgid ""
"Select the sound output plugin (\"sink\"). Their availability depends on the "
"system configuration."
msgstr ""
"Wybierz wtyczkę wyjścia dźwięku. Jej dostępność zależy od konfiguracji systemu."
msgstr "Wybierz wtyczkę wyjścia dźwięku. Jej dostępność zależy od konfiguracji systemu."
#. i18n: file ./engine/gst10/config/gstconfig.kcfg line 16
#: rc.cpp:850
@ -8144,8 +8097,7 @@ msgstr "Urządzenie wyjścia dźwięku, które ma zostać użyte"
#. i18n: file ./engine/gst10/config/gstconfig.kcfg line 22
#: rc.cpp:859
#, no-c-format
msgid ""
"Select the sound output device; this is useful for gstreamer engine sinks."
msgid "Select the sound output device; this is useful for gstreamer engine sinks."
msgstr ""
"Wybiera wyjście urządzenia dźwiękowego; jest to użyteczne dla wyjść modułu "
"gstreamer."
@ -8263,8 +8215,7 @@ msgstr "Włas&ny format"
#. i18n: file ./organizecollectiondialog.ui line 153
#: rc.cpp:925
#, no-c-format
msgid ""
"If checked, use a custom format string for naming the files in the collection"
msgid "If checked, use a custom format string for naming the files in the collection"
msgstr ""
"Jeśli zaznaczone, używa własnego łańcucha znaków dla nazywania plików w "
"kolekcji"
@ -8292,10 +8243,8 @@ msgstr "Grupuj &za pomocą inicjałów wykonawcy"
#. i18n: file ./organizecollectiondialog.ui line 175
#: rc.cpp:937
#, no-c-format
msgid ""
"If checked, introduce another directory hierarchy for the artists' initials."
msgstr ""
"Jeśli zaznaczone, wprowadza inną hierarchię katalogów dla inicjałów wykonawców."
msgid "If checked, introduce another directory hierarchy for the artists' initials."
msgstr "Jeśli zaznaczone, wprowadza inną hierarchię katalogów dla inicjałów wykonawców."
#. i18n: file ./organizecollectiondialog.ui line 194
#: rc.cpp:940
@ -8330,8 +8279,7 @@ msgstr "Ogranicz do &ASCII"
#. i18n: file ./organizecollectiondialog.ui line 292
#: rc.cpp:958
#, no-c-format
msgid ""
"If checked, replace characters that are unavailable in the 7-bit ASCII code."
msgid "If checked, replace characters that are unavailable in the 7-bit ASCII code."
msgstr ""
"Jeśli zaznaczone, zamienia znaki, które nie są dostępne w 7-bitowym zestawie "
"ASCII."
@ -8648,8 +8596,7 @@ msgstr "Zewnętrzna przeglądar&ka WWW:"
#: rc.cpp:1144
#, no-c-format
msgid "Choose the external web browser to be used by Amarok."
msgstr ""
"Wybierz zewnętrzną przeglądarkę WWW, która ma być używana przez Amaroka."
msgstr "Wybierz zewnętrzną przeglądarkę WWW, która ma być używana przez Amaroka."
#. i18n: file ./Options1.ui line 288
#: rc.cpp:1147
@ -8678,8 +8625,7 @@ msgstr "&Używaj punktacji"
#. i18n: file ./Options1.ui line 362
#: rc.cpp:1159
#, no-c-format
msgid ""
"Scores for tracks are calculated automatically, based on your listening habits."
msgid "Scores for tracks are calculated automatically, based on your listening habits."
msgstr ""
"Punkty dla utworów są obliczane automatycznie bazując na Twoich wzorcach "
"słuchania muzyki."
@ -8830,7 +8776,7 @@ msgstr "Ręczni&e zapisane listy odtwarzania używają ścieżki względnej"
#: rc.cpp:1222
#, no-c-format
msgid "Alt+V"
msgstr "Alt+V"
msgstr "Alt+E"
#. i18n: file ./Options1.ui line 615
#: rc.cpp:1225 rc.cpp:1228
@ -8852,7 +8798,7 @@ msgstr "Przełącz do &przeglądarki kontekstowej przy zmianie utworu"
#: rc.cpp:1234
#, no-c-format
msgid "Alt+B"
msgstr "Alt+B"
msgstr "Alt+P"
#. i18n: file ./Options1.ui line 632
#: rc.cpp:1237
@ -8969,15 +8915,13 @@ msgstr "&Pierwszy plan:"
#: rc.cpp:1330
#, no-c-format
msgid "Selects the color to use as foreground color in the playlist."
msgstr ""
"Wybiera kolor, który będzie używany na liście odtwarzania jako pierwszy plan."
msgstr "Wybiera kolor, który będzie używany na liście odtwarzania jako pierwszy plan."
#. i18n: file ./Options2.ui line 400
#: rc.cpp:1333
#, no-c-format
msgid "Click to select the foreground text color in the playlist window."
msgstr ""
"Kliknij, aby wybrać kolor tekstu pierwszego planu na liście odtwarzania."
msgstr "Kliknij, aby wybrać kolor tekstu pierwszego planu na liście odtwarzania."
#. i18n: file ./Options2.ui line 403
#: rc.cpp:1336
@ -9003,8 +8947,7 @@ msgstr "Wybiera kolor, który będzie używany na liście odtwarzania jako tło.
#: rc.cpp:1345
#, no-c-format
msgid "Click to select the background color in the playlist window."
msgstr ""
"Kliknij, aby wybrać kolor, który będzie używany na liście odtwarzania jako tło."
msgstr "Kliknij, aby wybrać kolor, który będzie używany na liście odtwarzania jako tło."
#. i18n: file ./Options2.ui line 487
#: rc.cpp:1351
@ -9043,8 +8986,7 @@ msgstr "Kolor dla nowych elementów listy odtwarzania:"
#. i18n: file ./Options2.ui line 551
#: rc.cpp:1372 rc.cpp:1375
#, no-c-format
msgid ""
"The color that is used when fresh items are being loaded in the playlist."
msgid "The color that is used when fresh items are being loaded in the playlist."
msgstr ""
"Kolor, który jest używany kiedy nowe elementy zostają wczytane do listy "
"odtwarzania."
@ -9162,8 +9104,7 @@ msgstr "&Bez przenikania"
#. i18n: file ./Options4.ui line 76
#: rc.cpp:1430
#, no-c-format
msgid ""
"Enable normal track transition. You may insert a gap of silence between tracks."
msgid "Enable normal track transition. You may insert a gap of silence between tracks."
msgstr ""
"Pozwala na normalne przejście pomiędzy utworami. Możesz również między nimi "
"wstawić przerwę."
@ -9250,8 +9191,7 @@ msgstr "Wycisz przy w&yłączeniu"
#: rc.cpp:1478
#, no-c-format
msgid "If checked, Amarok will fade out the music on program exit."
msgstr ""
"Jeśli zaznaczone, Amarok będzie wyciszał muzykę przy wyłączeniu programu."
msgstr "Jeśli zaznaczone, Amarok będzie wyciszał muzykę przy wyłączeniu programu."
#. i18n: file ./Options4.ui line 369
#: rc.cpp:1481
@ -9551,9 +9491,9 @@ msgstr "&Uzupełnij mój profil, dodając utwory, które odtwarzam"
#. i18n: file ./Options8.ui line 238
#: rc.cpp:1641
#, fuzzy, no-c-format
#, no-c-format
msgid "Alt+Y"
msgstr "Alt+V"
msgstr "Alt+U"
#. i18n: file ./Options8.ui line 249
#: rc.cpp:1644
@ -9565,7 +9505,7 @@ msgstr "&Pobierz podobnych wykonawców"
#: rc.cpp:1647
#, no-c-format
msgid "Alt+R"
msgstr "Alt+R"
msgstr "Alt+P"
#. i18n: file ./Options8.ui line 270
#: rc.cpp:1650
@ -9614,8 +9554,7 @@ msgstr "Czy okno odtwarzacza ma być w stanie zminimalizowanym czy normalnym"
#: rc.cpp:1668
#, no-c-format
msgid "If set the player window will start in minimal view"
msgstr ""
"Jeśli zaznaczone, okno odtwarzacza uruchomi się w stanie zminimalizowanym"
msgstr "Jeśli zaznaczone, okno odtwarzacza uruchomi się w stanie zminimalizowanym"
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 27
#: rc.cpp:1671
@ -9661,8 +9600,7 @@ msgstr ""
#: rc.cpp:1689
#, no-c-format
msgid "Whether to follow symlinks while adding items to playlist recursively"
msgstr ""
"Czy śledzić dowiązania rekurencyjnie podczas dodawania do listy odtwarzania"
msgstr "Czy śledzić dowiązania rekurencyjnie podczas dodawania do listy odtwarzania"
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 41
#: rc.cpp:1692
@ -9748,8 +9686,7 @@ msgstr "Czy używać własnych kolorów dla gwiazdek notowań"
#: rc.cpp:1722
#, no-c-format
msgid "Selects whether the user wants to use custom colors for ratings stars."
msgstr ""
"Włączenie tej opcji pozwala na wybranie własnego koloru dla gwiazdek notowań."
msgstr "Włączenie tej opcji pozwala na wybranie własnego koloru dla gwiazdek notowań."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 70
#: rc.cpp:1725
@ -9762,10 +9699,8 @@ msgstr ""
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 71
#: rc.cpp:1728
#, no-c-format
msgid ""
"Selects whether the user wants to define a custom color for the half-star."
msgstr ""
"Włączenie tej opcji pozwala użytkownikowi ustalić własny kolor pół-gwiazdki."
msgid "Selects whether the user wants to define a custom color for the half-star."
msgstr "Włączenie tej opcji pozwala użytkownikowi ustalić własny kolor pół-gwiazdki."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 75
#: rc.cpp:1731
@ -9832,8 +9767,7 @@ msgstr "Czy odtwarzać utwory lub albumy w kolejności losowej"
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 106
#: rc.cpp:1758
#, no-c-format
msgid ""
"If set, Amarok plays the tracks or albums in the playlist in a random order."
msgid "If set, Amarok plays the tracks or albums in the playlist in a random order."
msgstr ""
"Jeśli ta opcja jest włączona, Amarok odtwarza utwory lub albumy z listy "
"odtwarzania w sposób losowy."
@ -9847,8 +9781,7 @@ msgstr "Ostatnio używany tryb dynamiczny"
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 116
#: rc.cpp:1764
#, no-c-format
msgid ""
"The title of the Dynamic Mode that was most recently loaded in the playlist"
msgid "The title of the Dynamic Mode that was most recently loaded in the playlist"
msgstr ""
"Tytuł trybu dynamicznego, który był ostatnio najczęściej ładowany do listy "
"odtwarzania"
@ -9949,8 +9882,7 @@ msgstr "Zmień dane o nastroju zgodnie z motywem"
msgid ""
"The hues are distributed according to a colour theme, giving a customisable "
"look."
msgstr ""
"Barwy są rozłożone zgodnie z motywem kolorów, dając dostosowany do niej wygląd."
msgstr "Barwy są rozłożone zgodnie z motywem kolorów, dając dostosowany do niej wygląd."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 160
#: rc.cpp:1815
@ -9962,8 +9894,7 @@ msgstr "Czy pokazywać pasek narzędzi w oknie listy odtwarzania."
#: rc.cpp:1818 rc.cpp:1821
#, no-c-format
msgid "Size of the cover previews in Contextbrowser and Covermanager"
msgstr ""
"Rozmiar podglądów okładek w Przeglądarce kontekstowej i Menedżerze okładek"
msgstr "Rozmiar podglądów okładek w Przeglądarce kontekstowej i Menedżerze okładek"
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 170
#: rc.cpp:1824
@ -10119,21 +10050,18 @@ msgstr "Czy zbierane pliki będą zastępowały istniejące pliki."
#: rc.cpp:1893
#, no-c-format
msgid "If set, Organize files will overwrite any existing destination."
msgstr ""
"Jeśli ta opcja jest włączona, zbierane pliki będą zastępowały docelowe pliki."
msgstr "Jeśli ta opcja jest włączona, zbierane pliki będą zastępowały docelowe pliki."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 230
#: rc.cpp:1896
#, no-c-format
msgid ""
"Whether organize files will group directories according to their filetype."
msgid "Whether organize files will group directories according to their filetype."
msgstr "Czy zbierane pliki będą grupowały katalogi odpowiednio do typu plików."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 231
#: rc.cpp:1899
#, no-c-format
msgid ""
"If set, Organize files will group directories containing the same filetype."
msgid "If set, Organize files will group directories containing the same filetype."
msgstr ""
"Jeśli ustawione, zbierane pliki będą grupowały katalogi zawierające te same "
"typy plików."
@ -10141,8 +10069,7 @@ msgstr ""
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 235
#: rc.cpp:1902
#, no-c-format
msgid ""
"Whether organize files will group artist starting in the same character."
msgid "Whether organize files will group artist starting in the same character."
msgstr ""
"Czy zbierane pliki będą grupowały wykonawców zaczynających się na tę samą "
"literę."
@ -10150,8 +10077,7 @@ msgstr ""
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 236
#: rc.cpp:1905
#, no-c-format
msgid ""
"If set, Organize files will group artist starting in the same character."
msgid "If set, Organize files will group artist starting in the same character."
msgstr ""
"Jeśli ustawione, zbierane pliki będą grupowały wykonawców zaczynających się na "
"tę samą literę."
@ -10166,22 +10092,18 @@ msgstr "Czy zebrane pliki będą ignorować \"The\" w nazwach wykonawców."
#: rc.cpp:1911
#, no-c-format
msgid "If set, Organize files will ignore The in artist names."
msgstr ""
"Jeśli ustawione, zbierane pliki będą ignorowały \"The\" w nazwach wykonawców."
msgstr "Jeśli ustawione, zbierane pliki będą ignorowały \"The\" w nazwach wykonawców."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 245
#: rc.cpp:1914
#, no-c-format
msgid ""
"Whether organize files will replace spaces in filenames by an underscore."
msgstr ""
"Czy zbierane pliki będą zamieniać spacje w nazwach plików na podkreślenia."
msgid "Whether organize files will replace spaces in filenames by an underscore."
msgstr "Czy zbierane pliki będą zamieniać spacje w nazwach plików na podkreślenia."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 246
#: rc.cpp:1917
#, no-c-format
msgid ""
"If set, Organize files will replace spaces in filenames by an underscore."
msgid "If set, Organize files will replace spaces in filenames by an underscore."
msgstr ""
"Jeśli ustawione, zbierane pliki będą zamieniać spacje w nazwach plików na "
"podkreślenia."
@ -10196,8 +10118,7 @@ msgstr "Czy zbierane pliki będą używały okładek jako ikony katalogów."
#: rc.cpp:1923
#, no-c-format
msgid "If set, Organize files will use cover art as folder icons."
msgstr ""
"Jeśli ustawione, zbierane pliki będą używały okładek jako ikon katalogów."
msgstr "Jeśli ustawione, zbierane pliki będą używały okładek jako ikon katalogów."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 255
#: rc.cpp:1926
@ -10209,8 +10130,7 @@ msgstr "Indeks miejsca przeznaczenia katalogu kolekcji dla zbieranych plików."
#: rc.cpp:1929
#, no-c-format
msgid "The ID of the collection folder destination for Organize files."
msgstr ""
"Identyfikator miejsca przeznaczenia katalogu kolekcji dla zbieranych plików."
msgstr "Identyfikator miejsca przeznaczenia katalogu kolekcji dla zbieranych plików."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 260
#: rc.cpp:1932
@ -10261,8 +10181,7 @@ msgstr "Czy zbierane pliki będą używały własnego schematu nazywania plików
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 271
#: rc.cpp:1947
#, no-c-format
msgid ""
"If set, Organize files will rename files according to a custom format string."
msgid "If set, Organize files will rename files according to a custom format string."
msgstr ""
"Jeśli ustawione, zbierane pliki będą zmieniały nazwy plików odpowiednio do "
"własnego formatu nazwy."
@ -10271,8 +10190,7 @@ msgstr ""
#: rc.cpp:1950
#, no-c-format
msgid "Format string for Organize files, if a custom naming scheme is used."
msgstr ""
"Format nazwy dla zbierania plików, jeśli jest używany własny schemat nazywania."
msgstr "Format nazwy dla zbierania plików, jeśli jest używany własny schemat nazywania."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 276
#: rc.cpp:1953
@ -10293,8 +10211,7 @@ msgstr "Wyrażenie regularne do zastąpienia."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 281
#: rc.cpp:1959
#, no-c-format
msgid ""
"Organize files will replace substrings matching this regular expression."
msgid "Organize files will replace substrings matching this regular expression."
msgstr ""
"Zbieranie plików będzie zastępowało podciągi pasujące do tego wyrażenia "
"regularnego."
@ -10321,8 +10238,7 @@ msgstr "Nazwa pliku lub zewnętrzna przeglądarka WWW wywoływana z Amaroka."
#: rc.cpp:1971
#, no-c-format
msgid "Whether Amarok's custom icon theme or the system icon theme is used."
msgstr ""
"Czy Amarok ma używać własnego motywu ikon czy zestawu ikon systemowych."
msgstr "Czy Amarok ma używać własnego motywu ikon czy zestawu ikon systemowych."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 298
#: rc.cpp:1974
@ -10446,8 +10362,7 @@ msgstr "Jeśli włączone, wtyczka korektora filtruje strumień dźwięku."
#: rc.cpp:2028
#, no-c-format
msgid "Equalizer pre-amplification value, range -100..100, 0 is normal."
msgstr ""
"Wartość wzmocnienia korektora, przedział od -100 do 100, 0 jest neutralne."
msgstr "Wartość wzmocnienia korektora, przedział od -100 do 100, 0 jest neutralne."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 358
#: rc.cpp:2031
@ -10484,8 +10399,7 @@ msgstr "Lokalizacja Wikipedii dla pobierania informacji"
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 378
#: rc.cpp:2046
#, no-c-format
msgid ""
"Determines in which language the information is retrieved from Wikipedia."
msgid "Determines in which language the information is retrieved from Wikipedia."
msgstr "Ustala w jakim języku informacja jest pobierana z Wikipedii."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 385
@ -10750,8 +10664,7 @@ msgstr ""
#: rc.cpp:2172
#, no-c-format
msgid "Whether to use user-defined colors in the playlist window"
msgstr ""
"Czy używać na liście odtwarzania kolorów zdefiniowanych przez użytkownika."
msgstr "Czy używać na liście odtwarzania kolorów zdefiniowanych przez użytkownika."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 503
#: rc.cpp:2175
@ -11088,8 +11001,7 @@ msgstr "Punkt montowania"
#: rc.cpp:2364
#, no-c-format
msgid "The mount point used for the media device connection."
msgstr ""
"Polecenie montowania używanie w czasie łączenia z urządzeniem multimedialnym."
msgstr "Polecenie montowania używanie w czasie łączenia z urządzeniem multimedialnym."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 671
#: rc.cpp:2367
@ -11101,8 +11013,7 @@ msgstr "Polecenie montowania"
#: rc.cpp:2370
#, no-c-format
msgid "The mount command used for the media device connection."
msgstr ""
"Polecenie montowania używanie w czasie łączenia z urządzeniem multimedialnym."
msgstr "Polecenie montowania używanie w czasie łączenia z urządzeniem multimedialnym."
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 675
#: rc.cpp:2373
@ -11160,8 +11071,7 @@ msgstr "Połącz się automatycznie"
#. i18n: file ./amarokcore/amarok.kcfg line 688
#: rc.cpp:2394
#, no-c-format
msgid ""
"Whether to automatically try to connect media device when starting Amarok."
msgid "Whether to automatically try to connect media device when starting Amarok."
msgstr ""
"Określa, czy próbować automatycznie podłączyć urządzenia kiedy uruchamiany jest "
"Amarok."
@ -11543,22 +11453,16 @@ msgid "Groupings"
msgstr "Grupowania"
#: transferdialog.cpp:61
msgid ""
"Select first grouping:\n"
msgstr ""
"Wybierz pierwsze grupowanie:\n"
msgid "Select first grouping:\n"
msgstr "Wybierz pierwsze grupowanie:\n"
#: transferdialog.cpp:63
msgid ""
"Select second grouping:\n"
msgstr ""
"Wybierz drugie grupowanie:\n"
msgid "Select second grouping:\n"
msgstr "Wybierz drugie grupowanie:\n"
#: transferdialog.cpp:65
msgid ""
"Select third grouping:\n"
msgstr ""
"Wybierz trzecie grupowanie:\n"
msgid "Select third grouping:\n"
msgstr "Wybierz trzecie grupowanie:\n"
#: transferdialog.cpp:103
msgid "Convert spaces to underscores"
@ -11573,10 +11477,8 @@ msgid "Select Style Package"
msgstr "Wybierz pakiet motywów"
#: Options2.ui.h:140
msgid ""
"<p>Are you sure you want to uninstall the theme <strong>%1</strong>?</p>"
msgstr ""
"<p>Czy jesteś pewien, że chcesz odinstalować motyw <strong>%1</strong>?</p>"
msgid "<p>Are you sure you want to uninstall the theme <strong>%1</strong>?</p>"
msgstr "<p>Czy jesteś pewien, że chcesz odinstalować motyw <strong>%1</strong>?</p>"
#: Options2.ui.h:141
msgid "Uninstall Theme"
@ -11656,8 +11558,7 @@ msgstr "Przyszłość"
#: contextbrowser.cpp:178
msgid "Click to fetch cover from amazon.%1, right-click for menu."
msgstr ""
"Kliknij by pobrać okładkę z Amazon.%1, a prawym przyciskiem, aby otworzyć menu."
msgstr "Kliknij by pobrać okładkę z Amazon.%1, a prawym przyciskiem, aby otworzyć menu."
#: contextbrowser.cpp:180
msgid "Click for information from Amazon, right-click for menu."
@ -12216,8 +12117,7 @@ msgid "Fetching Wikipedia Information"
msgstr "Pobieranie informacji z Wikipedii"
#: contextbrowser.cpp:4115
msgid ""
"Artist information could not be retrieved because the server was not reachable."
msgid "Artist information could not be retrieved because the server was not reachable."
msgstr ""
"Informacja o artyście nie mogła zostać pobrana ponieważ serwer nie był "
"osiągalny."
@ -12717,8 +12617,7 @@ msgstr "Dołącz pliki/adresy URL do listy odtwarzania"
#: app.cpp:410
msgid "See append, available for backwards compatability"
msgstr ""
"Zobacz dołączanie, dostępne dla zapewnienia zgodności z wcześniejszymi wersjami"
msgstr "Zobacz dołączanie, dostępne dla zapewnienia zgodności z wcześniejszymi wersjami"
#: app.cpp:411
msgid "Queue URLs after the currently playing track"
@ -12966,8 +12865,7 @@ msgstr "Nie udało się odtworzyć tego strumienia Last.fm."
#: lastfm.cpp:1051
msgid "To use last.fm with Amarok, you need a last.fm profile."
msgstr ""
"Aby korzystać z Last.fm za pomocą Amaroka potrzebujesz profilu Last.fm."
msgstr "Aby korzystać z Last.fm za pomocą Amaroka potrzebujesz profilu Last.fm."
#: lastfm.cpp:1080
msgid "Create Custom Station"
@ -13566,8 +13464,7 @@ msgstr "Pobieranie podcastu \"%1\""
#: playlistbrowseritem.cpp:2619
msgid "Media download aborted, unable to connect to server."
msgstr ""
"Pobieranie mediów zostało przerwane, nie można połączyć się z serwerem."
msgstr "Pobieranie mediów zostało przerwane, nie można połączyć się z serwerem."
#: playlistbrowseritem.cpp:2799
msgid "Date"
@ -13696,5 +13593,3 @@ msgstr "By uruchomić Amaroka kliknij poniższy odnośnik: "
msgid "Run Amarok..."
msgstr "Uruchom Amaroka..."
#~ msgid "Advanced"
#~ msgstr "Zaawansowany"

Loading…
Cancel
Save