Merge translation files from master branch.

r14.0.x
Slávek Banko 4 years ago committed by Slávek Banko
parent ff629ca39a
commit b8741bb22a

@ -11,37 +11,39 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: amarok\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-29 06:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-07 18:07+0200\n"
"Last-Translator: Jozef Říha <jose1711@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-28 21:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-13 02:05+0000\n"
"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/applications/amarok/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.10.3\n"
#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Jozef Káčer, Tomáš Srnka, Jozef Říha"
msgstr "Jozef Káčer, Tomáš Srnka, Jozef Říha, Marek Mlynár"
#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "quickparser@gmail.com, toms@linuxos.sk, jose1711@gmail.com"
msgstr ""
"quickparser@gmail.com, toms@linuxos.sk, jose1711@gmail.com, marek.inq."
"mlynar@gmail.com"
#: Options1.ui.h:42 configdialog.cpp:438
msgid "Default Browser"
msgstr "Štandardný prehliadač"
msgstr "Predvolený prehliadač"
#: Options1.ui.h:45 configdialog.cpp:441
#, fuzzy
msgid "Default TDE Browser"
msgstr "Štandardný TDE prehliadač"
msgstr "Predvolený prehliadač TDE"
#: Options2.ui.h:53 Options2.ui.h:92 scriptmanager.cpp:427
msgid "Could not read this package."
@ -58,7 +60,7 @@ msgstr "Vybrať balíček so štýlom"
#: Options2.ui.h:140
msgid ""
"<p>Are you sure you want to uninstall the theme <strong>%1</strong>?</p>"
msgstr "Naozaj chcete odinštalovať tému <strong>%1</strong>?</p>"
msgstr "<p>Naozaj chcete odinštalovať tému <strong>%1</strong>?</p>"
#: Options2.ui.h:141
msgid "Uninstall Theme"
@ -90,12 +92,12 @@ msgstr ""
"<h3>Značky zobrazované v OSD</h3>Môžete použiť nasledujúce príznaky:"
"<ul><li>Názov - %1<li>Album - %2 <li>Interpret - %3<li>Žáner - %4<li>Bitový "
"tok - %5<li>Rok - %6<li>Dĺžka stopy - %7<li>Číslo stopy - %8<li>Názov súboru "
"- %9<li>Adresár - %10<li>Typ - %11<li>Komentár - %12<li>Skóre - %13<li>Počet "
"prehraní - %14<li>Číslo disku - %15<li>Hodnotenie - %16<li>Moodbar - "
"%17<li>Uplynutý čas - %18</ul>Pokiaľ uzavriete sekciu textu obsahujúcu "
"príznaky do zložených zátvoriek, táto sekcia bude skrytá, pokiaľ bude "
"príznak prázdny, napr.:<pre>%19</pre>nezobrazí <b>Skóre: <i>%score</i></b>, "
"pokiaľ stopa nemá žiadne skóre."
"- %9<li>Priečinok- %10<li>Typ - %11<li>Komentár - %12<li>Skóre - "
"%13<li>Počet prehratí - %14<li>Číslo disku - %15<li>Hodnotenie - "
"%16<li>Pocitovosť- %17<li>Uplynutý čas - %18</ul>Pokiaľ uzavriete časť textu "
"obsahujúcu príznaky do zložených zátvoriek, táto časť bude skrytá, pokiaľ "
"bude príznak prázdny, napr.:<pre>%19</pre>nezobrazí <b>Skóre: <i>%score</i></"
"b>, pokiaľ stopa nemá žiadne skóre."
#: Options5.ui.h:95 contextbrowser.cpp:2973 statistics.cpp:568
#, c-format
@ -104,7 +106,7 @@ msgstr "Skóre: %1"
#: actionclasses.cpp:72
msgid "Amarok Menu"
msgstr "Ponuka Amaroku"
msgstr "Ponuka Amarok-u"
#: actionclasses.cpp:92
msgid "Menu"
@ -245,9 +247,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Amarok spadol! To nás skutočne veľmi mrzí :(\n"
"\n"
"Avšak, všetko nie je stratené! Môžete nám pomôcť opraviť toto zrútenie. "
"Informácie popisujúce spadnutie sú nižšie, tak ich jednoducho pošlite, "
"alebo, ak máte čas, napíšte stručný popis, ako k pádu došlo.\n"
"Avšak, všetko nie je stratené! Môžete nám pomôcť opraviť túto chybu. "
"Informácie popisujúce haváriu sú nižšie, tak ich jednoducho pošlite, alebo, "
"ak máte čas, napíšte stručný popis, ako k pádu došlo.\n"
"\n"
"Veľká vďaka.\n"
"\n"
@ -290,7 +292,7 @@ msgstr ""
"Amarok spadol! Je nám to strašne ľúto :(\n"
"\n"
"Ale nie všetko je stratené! Snáď je už dostupná aktualizácia, ktorá opravuje "
"tento problém. Prosím skontrolujte softvérový repozitár vašej distribúcie.\n"
"tento problém. Prosím skontrolujte softvérový repozitár Vašej distribúcie.\n"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:292
msgid "Send Email"
@ -321,18 +323,18 @@ msgid "The audio player for TDE"
msgstr "Audio prehrávač pre TDE"
#: app.cpp:123
#, fuzzy
msgid ""
"(C) 2002-2003, Mark Kretschmann\n"
"(C) 2003-2007, The Amarok Development Squad\n"
"(C) 2007-2011, The Trinity Desktop Project"
msgstr ""
"(C) 2002-2003, Mark Kretschmann\n"
"(C) 2003-2007, skupina vývojárov Amaroku"
"(C) 2003-2007, skupina vývojárov Amaroku\n"
"C) 2007-2011, The Trinity Desktop Project"
#: app.cpp:392
msgid "Files/URLs to open"
msgstr "Súbory/URL k otvoreniu"
msgstr "Súbory/URL na otvorenie"
#: app.cpp:394
msgid "Skip backwards in playlist"
@ -340,7 +342,7 @@ msgstr "Preskočiť dozadu v zozname skladieb"
#: app.cpp:396
msgid "Start playing current playlist"
msgstr "Zahájiť prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb"
msgstr "Spustiť prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb"
#: app.cpp:398
msgid "Play if stopped, pause if playing"
@ -368,7 +370,7 @@ msgstr "Pripojiť súbory/URL do zoznamu skladieb"
#: app.cpp:408
msgid "See append, available for backwards compatability"
msgstr "Viď append, dostupné kvôli spätnej kompatibilite"
msgstr "Pozri \"append\", dostupné kvôli spätnej kompatibilite"
#: app.cpp:409
msgid "Queue URLs after the currently playing track"
@ -380,7 +382,7 @@ msgstr "Načítať URL a nahradiť nimi aktuálny zoznam skladieb"
#: app.cpp:413
msgid "Toggle the Playlist-window"
msgstr "Prepnúť okno zo zoznamu skladieb"
msgstr "Prepnúť okno so zoznamom skladieb"
#: app.cpp:414
msgid "Run first-run wizard"
@ -428,7 +430,7 @@ msgstr "Rýchlo vzad"
#: app.cpp:456
msgid "Add Media..."
msgstr "Pridať média..."
msgstr "Pridať médiá..."
#: app.cpp:458
msgid "Toggle Playlist Window"
@ -440,7 +442,7 @@ msgstr "Zobraziť OSD"
#: app.cpp:464
msgid "Mute Volume"
msgstr "Ztlmiť hlasitosť"
msgstr "Stlmiť hlasitosť"
#: app.cpp:467
msgid "Rate Current Track: 1"
@ -463,7 +465,6 @@ msgid "Rate Current Track: 5"
msgstr "Ohodnotiť aktuálnu stopu: 5"
#: app.cpp:559
#, fuzzy
msgid ""
"<p>You are using a system with multiple CPUs. Please note that Amarok may be "
"unstable with this configuration.</p><p>If your system has hyperthreading, "
@ -472,11 +473,10 @@ msgid ""
"information can be found in the README file.</p>"
msgstr ""
"<p>Používate systém s viacerými procesormi. Zoberte prosím na vedomie, že "
"Amarok môže pri tejto konfigurácii nestabilný.</p> <p>Ak má váš systém "
"Amarok môže byť pri tejto konfigurácii nestabilný.</p> <p>Ak má Váš systém "
"hyperthreading, môžete zvýšiť stabilitu Amaroku použitím voľby Linuxového "
"kernelu 'NOHT' alebo zakázaním <i>HyperThreading</i> vo vašom nastavení BIOS."
"</p> <p>Viac informácii je možné nájsť v súbore README. Pre ďalšiu pomoc sa "
"k nám pripojte na #amarok na irc.freenode.net.</p>"
"kernelu \"NOHT\" alebo zakázaním <i>HyperThreading</i> vo Vašom nastavení "
"BIOSu.</p> <p>Viac informácii je možné nájsť v súbore README.</p>"
#: app.cpp:633 app.cpp:1074 app.cpp:1093 playlistbrowser.cpp:171
#: playlistbrowseritem.cpp:858
@ -515,19 +515,19 @@ msgid ""
"<B>Quit</B> from the menu, or the Amarok tray-icon to exit the application.</"
"qt>"
msgstr ""
"<qt>Po uzatvorení hlavného okna bude stále Amarok spustený v systémovej "
"<qt>Po uzatvorení hlavného okna bude Amarok stále spustený v systémovej "
"lište. Použite <B>Ukončiť</B> z ponuky alebo ikonu Amaroku v paneli pre "
"ukončenie celej aplikácie.</qt>"
#: app.cpp:1053
msgid "Docking in System Tray"
msgstr "Pohltenie v systémovej lište."
msgstr "Ukotvenie v systémovej lište"
#: app.cpp:1082
msgid ""
"_: state, as in playing\n"
"Play"
msgstr "Prehráva"
msgstr "Prehrávanie"
#: app.cpp:1088 engine/helix/helix-errors.cpp:67
msgid "Paused"
@ -544,7 +544,7 @@ msgstr "Presúvam súbory do koša"
#: browserbar.cpp:78
msgid "Manage tabs"
msgstr "Spravovať panely"
msgstr "Spravovať karty"
#: collectionbrowser.cpp:105 covermanager.cpp:146 filebrowser.cpp:103
#: mediabrowser.cpp:277 statistics.cpp:78
@ -574,19 +574,19 @@ msgstr "Pridané dnes"
#: collectionbrowser.cpp:134
msgid "Added Within One Week"
msgstr "Pridané počas jedného týždňa"
msgstr "Pridané počas posledného týždňa"
#: collectionbrowser.cpp:135
msgid "Added Within One Month"
msgstr "Pridané počas jedného mesiaca"
msgstr "Pridané počas posledného mesiaca"
#: collectionbrowser.cpp:136
msgid "Added Within Three Months"
msgstr "Pridané počas troch mesiacov"
msgstr "Pridané počas posledného troch mesiacov"
#: collectionbrowser.cpp:137
msgid "Added Within One Year"
msgstr "Pridané počas jedného roka"
msgstr "Pridané počas posledného roka"
#: collectionbrowser.cpp:152
msgid "Configure Folders"
@ -842,7 +842,7 @@ msgstr "Spravovať &súbory"
#: collectionbrowser.cpp:1472
#, c-format
msgid "&Fetch Cover From amazon.%1"
msgstr "Stiah&nuť obal z amazon.%1"
msgstr "Stiah&nuť obal z Amazon.%1"
#: collectionbrowser.cpp:1484
msgid "Show under &Various Artists"
@ -882,8 +882,8 @@ msgid ""
"You need to configure at least one folder for your collection for organizing "
"your files."
msgstr ""
"Potrebujete nastaviť aspoň jeden priečinok vašej kolekcie, ak chcete "
"organizovať vaše súbory."
"Potrebujete nastaviť aspoň jeden priečinok Vašej kolekcie, ak si chcete "
"usporiadať súbory."
#: collectionbrowser.cpp:1864
#, c-format
@ -909,9 +909,9 @@ msgid ""
"_n: Sorry, one file could not be organized.\n"
"Sorry, %n files could not be organized."
msgstr ""
"Ľutujem, jeden súbor nemohol byť organizovaný.\n"
"Ľutujem, %n súbory nemohli byť organizované.\n"
"Ľutujem, %n súborov nemohlo byť organizovaných."
"Ľutujem, jeden súbor nemohol byť usporiadaný.\n"
"Ľutujem, %n súbory nemohli byť usporiadané.\n"
"Ľutujem, %n súborov nemohlo byť usporiadaných."
#: collectionbrowser.cpp:1884
msgid "Aborting jobs..."
@ -1119,7 +1119,7 @@ msgstr ""
#: collectionbrowser.cpp:3629
msgid "Flat View Columns"
msgstr "Stĺpce v plochom pohľade"
msgstr "Stĺpce v plochom zobrazení"
#: collectionbrowser.cpp:4040 collectiondb.cpp:2165 collectiondb.cpp:2230
#: collectiondb.cpp:7051 collectiondb.cpp:7141 collectiondb.cpp:7191
@ -1198,7 +1198,7 @@ msgstr "Neznáma položka"
#: collectiondb.cpp:3584
msgid "from"
msgstr "od"
msgstr "z"
#: collectiondb.cpp:5354 collectiondb.cpp:5363
msgid "Updating database"
@ -1206,7 +1206,7 @@ msgstr "Aktualizujem databázu"
#: collectiondb.cpp:6466
msgid "MySQL reported the following error:<br>"
msgstr "MySQL hlásilo túto chybu:<br>"
msgstr "MySQL ohlásilo túto chybu:<br>"
#: collectiondb.cpp:6467
msgid ""
@ -1218,7 +1218,7 @@ msgstr ""
#: collectiondb.cpp:6633
msgid "Postgresql reported the following error:<br>"
msgstr "Postgresql nahlásilo túto chybu:<br>"
msgstr "Postgresql ohlásilo túto chybu:<br>"
#: collectiondb.cpp:6634
msgid ""
@ -1237,7 +1237,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Skener kolekcie Amaroku\n"
"\n"
"Poznámka: Pre účely debugovania môže byť táto aplikácia spustená z "
"Poznámka: Pre účely odlaďovania môže byť táto aplikácia spustená z "
"príkazového riadku, ale takto nebude schopná zostaviť kolekciu."
#: collectionscanner/main.cpp:34
@ -1298,7 +1298,7 @@ msgstr "Mediálne zariadenia"
#: configdialog.cpp:164 mediumpluginmanager.cpp:65
msgid "Autodetect Devices"
msgstr "Automaticky detegovať zariadenia"
msgstr "Automaticky detekovať zariadenia"
#: configdialog.cpp:167 mediumpluginmanager.cpp:69
msgid "Add Device..."
@ -1311,7 +1311,7 @@ msgstr "Všeobecné"
#: configdialog.cpp:175
msgid "Configure General Options"
msgstr "Nastaviť obecné možnosti"
msgstr "Nastaviť všeobecné možnosti"
#: configdialog.cpp:176
msgid "Configure Amarok's Appearance"
@ -1424,7 +1424,7 @@ msgstr ""
#: contextbrowser.cpp:126
msgid "Within the last minute"
msgstr "Behom poslednej minúty"
msgstr "V priebehu poslednej minúty"
#: contextbrowser.cpp:128
msgid "The future"
@ -1436,7 +1436,7 @@ msgstr "Nikdy"
#: contextbrowser.cpp:178
msgid "Click to fetch cover from amazon.%1, right-click for menu."
msgstr "Kliknutím stiahnete obal z amazon.%1, pravým kliknutím pre ponuku"
msgstr "Kliknutím stiahnete obal z Amazon.%1, pravým kliknutím pre ponuku."
#: contextbrowser.cpp:180
msgid "Click for information from Amazon, right-click for menu."
@ -1494,7 +1494,7 @@ msgstr "Stránka skladby"
#: contextbrowser.cpp:284
msgid "Change Locale"
msgstr "Zmeniť locale"
msgstr "Zmeniť umiestnenie"
#: contextbrowser.cpp:297
msgid "Music"
@ -1547,7 +1547,7 @@ msgstr "Podcast"
#: contextbrowser.cpp:939
msgid "&Queue Podcast"
msgstr "Zaradiť podcast do &frontu"
msgstr "Zaradiť podcast do &poradia"
#: contextbrowser.cpp:955 filebrowser.cpp:191 playlistbrowseritem.cpp:1105
#: statistics.cpp:649
@ -1560,7 +1560,7 @@ msgstr "Upra&viť informácie o interpretovi..."
#: contextbrowser.cpp:963
msgid "&Queue Artist's Songs"
msgstr "Zaradiť piesne interpreta do &frontu"
msgstr "Zaradiť piesne interpreta do &poradia"
#: contextbrowser.cpp:970 contextbrowser.cpp:986
msgid "Edit Album &Information..."
@ -1568,7 +1568,7 @@ msgstr "Uprav&iť informácie o albume..."
#: contextbrowser.cpp:971 contextbrowser.cpp:987
msgid "&Queue Album"
msgstr "Zoradiť albumy do &radu"
msgstr "Zaradiť album do &poradia"
#: contextbrowser.cpp:977
msgid "Album Disc"
@ -1580,7 +1580,7 @@ msgstr "Uprav&iť informácie o &disku..."
#: contextbrowser.cpp:979
msgid "&Queue Album Disc"
msgstr "Z&aradiť albumy do frontu"
msgstr "Z&aradiť album do poradia"
#: contextbrowser.cpp:985
msgid "Compilation"
@ -1596,7 +1596,7 @@ msgstr "Upraviť informácie o &kompilácii..."
#: contextbrowser.cpp:995
msgid "&Queue Compilation Disc"
msgstr "Zaradiť kom&piláciu do frontu"
msgstr "Zaradiť kom&piláciu do poradia"
#: contextbrowser.cpp:1246
msgid "Updating..."
@ -1648,7 +1648,7 @@ msgstr ""
#: contextbrowser.cpp:1357
msgid "%1 Play-time"
msgstr "Doba hrania %1"
msgstr "Čas prehávania %1"
#: contextbrowser.cpp:1420 mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:226
#: mediadevice/njb/track.cpp:82 mediadevice/njb/track.cpp:208
@ -1677,12 +1677,12 @@ msgstr "Disk %1"
#: contextbrowser.cpp:1554
msgid "Fresh Podcast Episodes"
msgstr "Čerstvé epizódy podcastu"
msgstr "Aktuálne epizódy podcast-u"
#: contextbrowser.cpp:1579 contextbrowser.cpp:1962
#, c-format
msgid "Click to go to podcast website: %1."
msgstr "Kliknite na zobrazenie webovej stránky s podcastmi: %1."
msgstr "Kliknite na zobrazenie webovej stránky s podcastami: %1."
#: contextbrowser.cpp:1668
msgid "Your Newest Albums"
@ -1698,15 +1698,15 @@ msgid ""
"of your songs."
msgstr ""
"Tu sa objaví zoznam vašich obľúbených albumov po tom, ako ohodnotíte "
"niekoľko z vašich piesní."
"niekoľko z Vašich piesní."
#: contextbrowser.cpp:1735
msgid ""
"A list of your favorite albums will appear here, once you have played a few "
"of your songs."
msgstr ""
"Tu sa objaví zoznam vašich obľúbených albumov, potom čo si prehráte niekoľko "
"skladieb"
"Tu sa objaví zoznam Vašich obľúbených albumov, potom čo si prehráte niekoľko "
"skladieb."
#: contextbrowser.cpp:1841 lastfm.cpp:146
msgid "Skip"
@ -1726,11 +1726,11 @@ msgstr "Detaily o prúde"
#: contextbrowser.cpp:1926 contextbrowser.cpp:2008
msgid "Metadata History"
msgstr "História Metadata"
msgstr "História metadát"
#: contextbrowser.cpp:1951
msgid "Unknown Channel (not in Database)"
msgstr "Neznámy kanál (nie je v databázy)"
msgstr "Neznámy kanál (nie je v databáze)"
#: contextbrowser.cpp:1963
msgid "No podcast website."
@ -1743,7 +1743,7 @@ msgstr "Podcast od %1"
#: contextbrowser.cpp:1999
msgid "(Cached)"
msgstr "(V cache)"
msgstr "(v cache)"
#: contextbrowser.cpp:2027
#, c-format
@ -1815,7 +1815,7 @@ msgstr "Zatiaľ nikdy neprehrané"
#: contextbrowser.cpp:2331
msgid "This file is not in your Collection!"
msgstr "Tento súbor nie je vo vašej kolekcii!"
msgstr "Tento súbor nie je vo Vašej kolekcii!"
#: contextbrowser.cpp:2336
msgid ""
@ -1831,7 +1831,7 @@ msgstr "Zmeniť nastavenie kolekcie..."
#: contextbrowser.cpp:2354
msgid "Cue File"
msgstr "Pomocný súbor..."
msgstr "Súbor cue"
#: contextbrowser.cpp:2368 contextbrowser.cpp:2454 contextbrowser.cpp:2507
msgid "&#xa0;&#8211; "
@ -1840,7 +1840,7 @@ msgstr "&#xa0;&#8211; "
#: contextbrowser.cpp:2394
#, c-format
msgid "Artists Related to %1"
msgstr "Interpreti podobní na %1"
msgstr "Interpreti podobní s %1"
#: contextbrowser.cpp:2442 playlistbrowser.cpp:262 playlistbrowseritem.cpp:294
#: playlistselection.cpp:136

Loading…
Cancel
Save