Fix unintended rename of musikkfile*

pull/1/head
Slávek Banko 10 years ago
parent 437652c6b3
commit ccc3a4985f

@ -7292,7 +7292,7 @@ msgid ""
"<p>If you wish, Amarok is able to monitor these folders for new files and can "
"automatically add them to the collection.</p>"
msgstr ""
"<p>Velg hvilke mapper blant de til høyre som inneholder musiktdefilene dine.</p>\n"
"<p>Velg hvilke mapper blant de til høyre som inneholder musikkfilene dine.</p>\n"
"<p>Dette er anbefalt på det sterkeste og vil forbedre funksjonene du "
"hartilgjengelige.</p>\n"
"<p>Hvis du vil kan Amarok overvåke disse mappene for å finne nye filer og "
@ -8669,7 +8669,7 @@ msgid ""
"Enabling this option stores Mood data files with the music files. Disabling "
"stores them in your home folder."
msgstr ""
"Hvis dette er slått på blir filer med stemningsdata lagret med musiktdefilene, "
"Hvis dette er slått på blir filer med stemningsdata lagret med musikkfilene, "
"ellers blir de lagret i din hjemmemappe."
#. i18n: file ./Options1.ui line 567
@ -8681,7 +8681,7 @@ msgid ""
"in your home folder."
msgstr ""
"Hvis dette er slått på blir filene med stemningsdata lagret sammen med "
"musiktdefilene. Stemningsfila for /musikk/fil.mp3 blir /musikk/fil.mood. Er det "
"musikkfilene. Stemningsfila for /musikk/fil.mp3 blir /musikk/fil.mood. Er det "
"slått av, så lagres .mood-filene i din hjemmemappe."
#. i18n: file ./Options1.ui line 584
@ -12295,7 +12295,7 @@ msgstr ""
"<h3>Oversiktene</h3>Oversiktene er kildene til all musikken din. "
"Samlingoversikten inneholder hele samlingen, spillelisteoversikten inneholder "
"ferdiglagede spillelister og filoversikten viser en filvelger som gir deg "
"tilgang til alle musiktdefilene på datamaskinen. </div>"
"tilgang til alle musikkfilene på datamaskinen. </div>"
#: playlist.cpp:2740
#, c-format

@ -8633,7 +8633,7 @@ msgid ""
"Enabling this option stores Mood data files with the music files. Disabling "
"stores them in your home folder."
msgstr ""
"Lagra stemningsdatafilene saman med musiktdefilene. Slår du av dette, vert dei "
"Lagra stemningsdatafilene saman med musikkfilene. Slår du av dette, vert dei "
"lagra i heimemappa."
#. i18n: file ./Options1.ui line 567
@ -8644,7 +8644,7 @@ msgid ""
"mood file for /music/file.mp3 will be /music/file.mood. Disabling stores them "
"in your home folder."
msgstr ""
"Lagra stemningsdatafilene saman med musiktdefilene. Stemningsfila for "
"Lagra stemningsdatafilene saman med musikkfilene. Stemningsfila for "
"«/musikk/fil.mp3» vert «/musikk/fil.mood». Slår du av dette, vert dei lagra i "
"heimemappa."
@ -12250,7 +12250,7 @@ msgstr ""
"<div align=center>"
"<h3>Sporoversiktene</h3>I sporoversiktene til venstre finn du all musikken din. "
"Samlingoversikta inneheld heile samlinga, spelelisteoversikta inneheld "
"ferdiglaga spelelister og filoversikta gjev deg tilgang til alle musiktdefilene "
"ferdiglaga spelelister og filoversikta gjev deg tilgang til alle musikkfilene "
"på datamaskina. </div>"
#: playlist.cpp:2740

Loading…
Cancel
Save