You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
amarok/po/da/amarok.po

12917 lines
337 KiB

# translation of amarok.po to
# Danish translation of amarok
# Copyright (C).
#
# Erik Kjær Pedersen <erik@binghamton.edu>, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
# Anders Ellenshøj Andersen <andersa@ellenshoej.dk>, 2006.
# Anton Michael Havelund Rasmussen <anton_rasmussen@yahoo.dk>, 2006.
# Martin Schlander <suse@linuxin.dk>, 2008.
# Martin Schlander <mschlander@opensuse.org>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: amarok\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-29 06:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-21 14:53+0100\n"
"Last-Translator: Martin Schlander <mschlander@opensuse.org>\n"
"Language-Team: <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Erik Kjær Pedersen"
#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "erik@binghamton.edu"
#: Options1.ui.h:42 configdialog.cpp:438
msgid "Default Browser"
msgstr "Standard-browser"
#: Options1.ui.h:45 configdialog.cpp:441
#, fuzzy
msgid "Default TDE Browser"
msgstr "TDE's standard-browser"
#: Options2.ui.h:53 Options2.ui.h:92 scriptmanager.cpp:427
msgid "Could not read this package."
msgstr "Kunne ikke læse denne pakke."
#: Options2.ui.h:83
msgid "Style Packages (*.tar, *.tar.bz2, *.tar.gz)"
msgstr "Stilpakker (*.tar, *.tar.bz2, *.tar.gz)"
#: Options2.ui.h:85
msgid "Select Style Package"
msgstr "Vælg stil-pakke"
#: Options2.ui.h:140
msgid ""
"<p>Are you sure you want to uninstall the theme <strong>%1</strong>?</p>"
msgstr ""
"<p>Er du sikker på at du ønsker at afinstallere temaet <strong>%1</strong>?"
"</p>"
#: Options2.ui.h:141
msgid "Uninstall Theme"
msgstr "Afinstallér tema"
#: Options2.ui.h:141 scriptmanager.cpp:515
msgid "Uninstall"
msgstr "Afinstallér"
#: Options2.ui.h:153
msgid ""
"<p>Could not uninstall this theme.</p><p>You may not have sufficient "
"permissions to delete the folder <strong>%1<strong></p>."
msgstr ""
"<p>Kunne ikke afinstallere temaet.</p><p>Du har måske ikke tilstrækkelige "
"rettigheder til at slette mappen <strong>%1<strong></p>."
#: Options5.ui.h:63
msgid ""
"<h3>Tags Displayed in OSD</h3>You can use the following tokens:<ul><li>Title "
"- %1<li>Album - %2<li>Artist - %3<li>Genre - %4<li>Bitrate - %5<li>Year - "
"%6<li>Track Length - %7<li>Track Number - %8<li>Filename - %9<li>Directory - "
"%10<li>Type - %11<li>Comment - %12<li>Score - %13<li>Playcount - %14<li>Disc "
"Number - %15<li>Rating - %16<li>Moodbar - %17<li>Elapsed Time - %18</ul>If "
"you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that "
"section will be hidden if the token is empty, for example:<pre>%19</pre>Will "
"not show <b>Score: <i>%score</i></b> if the track has no score."
msgstr ""
"<h3>Mærker som vises i skærmvisningen</h3> Du kan bruge følgende symboler: "
"<ul><li>Titel - %1<li>Album - %2<li>Kunstner - %3<li>Genre - "
"%4<li>Bitfrekvens - %5<li>År - %6<li>Sporlængde - %7<li>Spornummer - "
"%8<li>Filnavn - %9 <li>Katalog - %10 <li>Type - %11<li>Kommentar - "
"%12<li>Points: %13<li>Antal afspilninger - %14</ul> <li>Disknummer - %15 "
"<li>Scoring- %16</li> <li>Humørlinje - %17 <li>Tid der er gået - %18</ul> "
"Hvis du omgiver tekst som indeholder et symbol med krøllede parenteser, "
"skjules det hvis symbolet er tomt, for eksempel vises <pre>%19</pre> "
"<b>Points: <i>%score</i></b> ikke hvis sporet ikke har nogen points."
#: Options5.ui.h:95 contextbrowser.cpp:2973 statistics.cpp:568
#, c-format
msgid "Score: %1"
msgstr "Scoring: %1"
#: actionclasses.cpp:72
msgid "Amarok Menu"
msgstr "Amarok-menu"
#: actionclasses.cpp:92
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: actionclasses.cpp:122
msgid "C&over Manager"
msgstr "&Håndtering af omslag"
#: actionclasses.cpp:124 actionclasses.cpp:328 analyzers/blockanalyzer.cpp:452
#: playlistwindow.cpp:370
msgid "&Visualizations"
msgstr "&Visualiseringer"
#: actionclasses.cpp:125
msgid "E&qualizer"
msgstr "E&qualizer"
#: actionclasses.cpp:133 playlistwindow.cpp:376
msgid "&Rescan Collection"
msgstr "&Gennemsøg samling igen"
#: actionclasses.cpp:211 app.cpp:438
msgid "Play/Pause"
msgstr "Spil/Pause"
#: actionclasses.cpp:228 actionclasses.cpp:233 app.cpp:436
#: playlistwindow.cpp:196
msgid "Pause"
msgstr "Pause"
#: actionclasses.cpp:238 app.cpp:434 playlistwindow.cpp:195
msgid "Play"
msgstr "Afspil"
#: actionclasses.cpp:261 playerwindow.cpp:565
msgid "Analyzer"
msgstr "Analysator"
#: actionclasses.cpp:295
msgid "Click for more analyzers"
msgstr "Klik for flere analysatorer"
#: actionclasses.cpp:414
msgid "Click to change"
msgstr "Klik for at ændre"
#: actionclasses.cpp:422 engine/nmm/HostList.cpp:46 sliderwidget.cpp:433
msgid "Volume"
msgstr "Lydstyrke"
#: actionclasses.cpp:439
msgid "Volume control"
msgstr "Lydstyrkekontrol"
#: actionclasses.cpp:462
msgid "Ra&ndom"
msgstr "&Tilfældigt"
#: actionclasses.cpp:464 actionclasses.cpp:499
msgid "&Off"
msgstr "&Fra"
#: actionclasses.cpp:464
msgid "&Tracks"
msgstr "S&por"
#: actionclasses.cpp:464
msgid "&Albums"
msgstr "&Albummer"
#: actionclasses.cpp:482
msgid "&Favor"
msgstr "&Favorit"
#: actionclasses.cpp:485
msgid "Higher &Scores"
msgstr "Højere &scoring"
#: actionclasses.cpp:486
msgid "Higher &Ratings"
msgstr "Højere &klassificering"
#: actionclasses.cpp:487
msgid "Not Recently &Played"
msgstr "Ikke s&pillet for nylig"
#: actionclasses.cpp:497
msgid "&Repeat"
msgstr "&Gentag"
#: actionclasses.cpp:499
msgid "&Track"
msgstr "S&por"
#: actionclasses.cpp:500 collectionbrowser.cpp:216 collectionbrowser.cpp:226
msgid "&Album"
msgstr "&Album"
#: actionclasses.cpp:500 playlistwindow.cpp:412
msgid "&Playlist"
msgstr "S&pilleliste"
#: actionclasses.cpp:509 actionclasses.cpp:524
msgid "Burn"
msgstr "Brænd"
#: actionclasses.cpp:538
msgid "Current Playlist"
msgstr "Nuværende spilleliste"
#: actionclasses.cpp:539
msgid "Selected Tracks"
msgstr "Valgte spor"
#: actionclasses.cpp:609
msgid "Now"
msgstr "Nu"
#: actionclasses.cpp:610
msgid "After Current Track"
msgstr "Efter dette spor"
#: actionclasses.cpp:611
msgid "After Queue"
msgstr "Efter kø"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:87
msgid ""
"Amarok has crashed! We are terribly sorry about this :(\n"
"\n"
"But, all is not lost! You could potentially help us fix the crash. "
"Information describing the crash is below, so just click send, or if you "
"have time, write a brief description of how the crash happened first.\n"
"\n"
"Many thanks.\n"
"\n"
msgstr ""
"Amarok er brudt sammen. Vi er forfærdeligt kede af det.\n"
"\n"
"Men alt er ikke tabt. Du vil eventuelt kunne hjælpe os med at rette "
"sammenbruddet. Informationen som beskriver sammenbruddet er nedenfor, så "
"klik blot på send, eller hvis du har tid, skriv først en kort beskrivelse af "
"hvordan sammenbruddet indtraf.\n"
"\n"
"Mange tak.\n"
"\n"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:92
msgid ""
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"The information below is to help the developers identify the problem, please "
"do not modify it.\n"
"\n"
"\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"Informationen nedenfor er beregnet til at hjælpe udviklerne med at "
"identificere problemet, lav ikke om på noget.\n"
"\n"
"\n"
"\n"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:233
msgid ""
"\n"
"Amarok has crashed! We are terribly sorry about this :(\n"
"\n"
"But, all is not lost! Perhaps an upgrade is already available which fixes "
"the problem. Please check your distribution's software repository.\n"
msgstr ""
"\n"
"Amarok er brudt sammen. Vi er forfærdeligt kede af dette.\n"
"\n"
"Men alt er ikke tabt. Måske er der allerede en tilgængelig opgradering som "
"retter problemet. Kontrollér programarkivet for din distribution.\n"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:292
msgid "Send Email"
msgstr "Send e-mail"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:300
msgid "Crash Handler"
msgstr "Håndtering af sammenbrud"
#: analyzers/analyzerfactory.cpp:75 analyzers/analyzerfactory.cpp:116
msgid "Click for Analyzers"
msgstr "Klik for analysatorer"
#: analyzers/blockanalyzer.cpp:440
msgid "Framerate"
msgstr "Rammerate"
#: analyzers/blockanalyzer.cpp:446
msgid "%1 fps"
msgstr "%1 fps"
#: app.cpp:121 konquisidebar/universalamarok.cpp:171
msgid "Amarok"
msgstr "Amarok"
#: app.cpp:122
msgid "The audio player for TDE"
msgstr "Lydafspilleren for TDE"
#: app.cpp:123
#, fuzzy
msgid ""
"(C) 2002-2003, Mark Kretschmann\n"
"(C) 2003-2007, The Amarok Development Squad\n"
"(C) 2007-2011, The Trinity Desktop Project"
msgstr ""
"(C) 2002-2003, Mark Kretschmann\n"
"(C) 2003-2007, Amarok-udvikler/holdet"
#: app.cpp:392
msgid "Files/URLs to open"
msgstr "Filer/URL'er ar åbne"
#: app.cpp:394
msgid "Skip backwards in playlist"
msgstr "Skip tilbage i spillelisten"
#: app.cpp:396
msgid "Start playing current playlist"
msgstr "Start med at spille denne spilleliste"
#: app.cpp:398
msgid "Play if stopped, pause if playing"
msgstr "Spil hvis der er stoppet, hold pause hvis der spilles"
#: app.cpp:399
msgid "Pause playback"
msgstr "Pause i afspilning"
#: app.cpp:401
msgid "Stop playback"
msgstr "Stop afspilning"
#: app.cpp:403
msgid "Skip forwards in playlist"
msgstr "Skip fremad i spillelisten"
#: app.cpp:404
msgid "Additional options:"
msgstr "Yderligere tilvalg:"
#: app.cpp:406
msgid "Append files/URLs to playlist"
msgstr "Tilføj filer/URL'er til spilleliste"
#: app.cpp:408
msgid "See append, available for backwards compatability"
msgstr "Se append, tilgængelig for bagudkompatibilitet"
#: app.cpp:409
msgid "Queue URLs after the currently playing track"
msgstr "Sæt URL'er i kø efter dette spor"
#: app.cpp:411
msgid "Load URLs, replacing current playlist"
msgstr "Indlæs URL'er til at erstatte nuværende spilleliste"
#: app.cpp:413
msgid "Toggle the Playlist-window"
msgstr "Slå spillelistens vindue til og fra"
#: app.cpp:414
msgid "Run first-run wizard"
msgstr "Kør førstekørselsguide"
#: app.cpp:415
msgid "Use the <name> engine"
msgstr "Brug <name>-motor"
#: app.cpp:416
msgid "Base for relative filenames/URLs"
msgstr "Basis for relative filnavne/URL'er"
#: app.cpp:417
msgid "Play an AudioCD from <device>"
msgstr "Afspil en lyd-cd fra <enhed>"
#: app.cpp:442
msgid "Stop Playing After Current Track"
msgstr "Stop med at spille efter dette spor"
#: app.cpp:444 playlistwindow.cpp:197
msgid "Next Track"
msgstr "Næste spor"
#: app.cpp:446 playlistwindow.cpp:194
msgid "Previous Track"
msgstr "Forrige spor"
#: app.cpp:448
msgid "Increase Volume"
msgstr "Forøg lydstyrken"
#: app.cpp:450
msgid "Decrease Volume"
msgstr "Formindsk lydstyrken"
#: app.cpp:452
msgid "Seek Forward"
msgstr "Søg fremad"
#: app.cpp:454
msgid "Seek Backward"
msgstr "Søg tilbage"
#: app.cpp:456
msgid "Add Media..."
msgstr "Tilføj medie..."
#: app.cpp:458
msgid "Toggle Playlist Window"
msgstr "Slå spillelistens vindue til og fra"
#: app.cpp:461
msgid "Show OSD"
msgstr "Vis OSD"
#: app.cpp:464
msgid "Mute Volume"
msgstr "Slå lyd fra"
#: app.cpp:467
msgid "Rate Current Track: 1"
msgstr "Sæt scoring for dette spor: 1"
#: app.cpp:469
msgid "Rate Current Track: 2"
msgstr "Sæt scoring for dette spor: 2"
#: app.cpp:471
msgid "Rate Current Track: 3"
msgstr "Sæt scoring for dette spor: 3"
#: app.cpp:473
msgid "Rate Current Track: 4"
msgstr "Sæt scoring for dette spor: 4"
#: app.cpp:475
msgid "Rate Current Track: 5"
msgstr "Sæt scoring for dette spor: 5"
#: app.cpp:559
#, fuzzy
msgid ""
"<p>You are using a system with multiple CPUs. Please note that Amarok may be "
"unstable with this configuration.</p><p>If your system has hyperthreading, "
"you can improve Amarok's stability by using the Linux kernel option 'NOHT', "
"or by disabling <i>HyperThreading</i> in your BIOS setup.</p><p>More "
"information can be found in the README file.</p>"
msgstr ""
"<p>Du bruger et system med flere processorer. Bemærk at Amarok kan være "
"ustabilt med denne indstilling.</p><p>Hvis systemet har <i>Hyperthreading</"
"i>, kan du forbedre stabiliteten af Amarok ved at bruge Linux-kernens "
"tilvalg 'NOHT', eller deaktivere <i>Hyperthreading</i> i BIOS-"
"indstillingerne.</p><p>Mere information findes i filen README. For "
"yderligere hjælp kontakt os via #amarok på irc.freenode.net.</p>"
#: app.cpp:633 app.cpp:1074 app.cpp:1093 playlistbrowser.cpp:171
#: playlistbrowseritem.cpp:858
msgid "Playlist"
msgstr "Spilleliste"
#: app.cpp:675 app.cpp:1084 app.cpp:1106
#, c-format
msgid "Amarok - %1"
msgstr "Amarok - %1"
#: app.cpp:983 collectionbrowser.cpp:1427 contextbrowser.cpp:938
#: contextbrowser.cpp:949 covermanager.cpp:498 covermanager.cpp:504
#: filebrowser.cpp:171 mediadevice/daap/daapclient.cpp:260
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:943
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2255 playlistbrowseritem.cpp:882
#: playlistbrowseritem.cpp:1093 playlistbrowseritem.cpp:1302
#: playlistbrowseritem.cpp:2310 playlistbrowseritem.cpp:2836
#: playlistbrowseritem.cpp:3405 statistics.cpp:644
msgid "&Append to Playlist"
msgstr "&Tilføj til spilleliste"
#: app.cpp:985
msgid "Append && &Play"
msgstr "Vedhæng && &afspil"
#: app.cpp:988 collectionbrowser.cpp:1428 contextbrowser.cpp:950
#: filebrowser.cpp:172 playlist.cpp:3849 playlistbrowseritem.cpp:1094
#: playlistbrowseritem.cpp:2837 statistics.cpp:645
msgid "&Queue Track"
msgstr "Sæt i &kø"
#: app.cpp:1051
msgid ""
"<qt>Closing the main-window will keep Amarok running in the System Tray. Use "
"<B>Quit</B> from the menu, or the Amarok tray-icon to exit the application.</"
"qt>"
msgstr ""
"<qt> Lukning af hovedvinduet vil holde Amarok kørende i statusfeltet. Brug "
"<B>Afslut</B> fra menuen, eller Amarok's statusikon til at afslutte "
"programmet.</qt>"
#: app.cpp:1053
msgid "Docking in System Tray"
msgstr "Dokker i statusfeltet"
#: app.cpp:1082
msgid ""
"_: state, as in playing\n"
"Play"
msgstr "Spiller"
#: app.cpp:1088 engine/helix/helix-errors.cpp:67
msgid "Paused"
msgstr "Holder pause"
#: app.cpp:1189 firstrunwizard.ui:16
#, no-c-format
msgid "First-Run Wizard"
msgstr "Førstekørsels-guide"
#: app.cpp:1234
msgid "Moving files to trash"
msgstr "Flytter filer til papirkurven"
#: browserbar.cpp:78
msgid "Manage tabs"
msgstr "Håndtering af faneblade"
#: collectionbrowser.cpp:105 covermanager.cpp:146 filebrowser.cpp:103
#: mediabrowser.cpp:277 statistics.cpp:78
msgid "Enter search terms here"
msgstr "Indtast søgeudtryk her"
#: collectionbrowser.cpp:114 covermanager.cpp:152 filebrowser.cpp:109
#: playlistwindow.cpp:295 statistics.cpp:89
msgid "Clear search field"
msgstr "Ryd søgefelt"
#: collectionbrowser.cpp:115
msgid "Enter space-separated terms to search in the collection"
msgstr "Indtast mellemrumsadskilte udtryk til at søge samlingen"
#: collectionbrowser.cpp:116
msgid "Click to edit collection filter"
msgstr "Klik for at redigere samlingsfilter"
#: collectionbrowser.cpp:132
msgid "Entire Collection"
msgstr "Hele samlingen"
#: collectionbrowser.cpp:133
msgid "Added Today"
msgstr "Tilføjet i dag"
#: collectionbrowser.cpp:134
msgid "Added Within One Week"
msgstr "Tilføjet mindre end en uge siden"
#: collectionbrowser.cpp:135
msgid "Added Within One Month"
msgstr "Tilføjet mindre end en måned siden"
#: collectionbrowser.cpp:136
msgid "Added Within Three Months"
msgstr "Tilføjet mindre end tre måneder siden"
#: collectionbrowser.cpp:137
msgid "Added Within One Year"
msgstr "Tilføjet mindre end et år siden"
#: collectionbrowser.cpp:152
msgid "Configure Folders"
msgstr "Indstil mapper"
#: collectionbrowser.cpp:153
msgid "Tree View"
msgstr "Trævisning"
#: collectionbrowser.cpp:154
msgid "Flat View"
msgstr "Flad visning"
#: collectionbrowser.cpp:155
msgid "iPod View"
msgstr "iPod-visning"
#: collectionbrowser.cpp:172
msgid "Show Divider"
msgstr "Vis opdeler"
#: collectionbrowser.cpp:179
msgid "Browse backward"
msgstr "Gå tilbage"
#: collectionbrowser.cpp:183
msgid "Browse forward"
msgstr "Gå fremad"
#: collectionbrowser.cpp:194
msgid "Group By"
msgstr "Gruppér efter"
#: collectionbrowser.cpp:203 collectionbrowser.cpp:205
#: collectionbrowser.cpp:2752 collectionbrowser.cpp:2780 contextbrowser.cpp:299
#: contextbrowser.cpp:961 editfilterdialog.cpp:119 metabundle.cpp:129
#: playlistbrowseritem.cpp:3099 playlistbrowseritem.cpp:3347
#: smartplaylisteditor.cpp:160 smartplaylisteditor.cpp:174
#: trackpickerdialogbase.ui:103 transferdialog.cpp:77
#, no-c-format
msgid "Artist"
msgstr "Kunstner"
#: collectionbrowser.cpp:204
msgid "Artist / Album"
msgstr "Kunstner / Album"
#: collectionbrowser.cpp:205 collectionbrowser.cpp:2749
#: collectionbrowser.cpp:2763 collectionbrowser.cpp:2787
#: editfilterdialog.cpp:167 metabundle.cpp:132 playlistbrowseritem.cpp:3129
#: playlistbrowseritem.cpp:3353 smartplaylisteditor.cpp:161
#: smartplaylisteditor.cpp:174 smartplaylisteditor.cpp:894
#: trackpickerdialogbase.ui:136
#, no-c-format
msgid "Year"
msgstr "År"
#: collectionbrowser.cpp:205 collectionbrowser.cpp:892
#: collectionbrowser.cpp:952 collectionbrowser.cpp:973
#: collectionbrowser.cpp:1027 collectionbrowser.cpp:1050
#: collectionbrowser.cpp:1065 collectionbrowser.cpp:1116
#: collectionbrowser.cpp:1123 collectionbrowser.cpp:1127
#: collectionbrowser.cpp:1689 collectionbrowser.cpp:2178
#: collectionbrowser.cpp:2400 collectionbrowser.cpp:2477
#: collectionbrowser.cpp:2496 collectionbrowser.cpp:2581
#: collectionbrowser.cpp:2599 collectionbrowser.cpp:2614
#: collectionbrowser.cpp:2749 collectionbrowser.cpp:3012
#: collectionbrowser.cpp:3514 collectionbrowser.cpp:3515
#: collectionbrowser.cpp:3961 collectionbrowser.cpp:4282
#: collectionbrowser.cpp:4492 collectionbrowser.cpp:4493
#: collectionbrowser.cpp:4676 collectionbrowser.cpp:4677 covermanager.cpp:830
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1693
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2041
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2095 osd.cpp:761
msgid " - "
msgstr " - "
#: collectionbrowser.cpp:205 collectionbrowser.cpp:206
#: collectionbrowser.cpp:2746 collectionbrowser.cpp:2749
#: collectionbrowser.cpp:2781 contextbrowser.cpp:969 editfilterdialog.cpp:117
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:401 metabundle.cpp:133
#: playlistbrowseritem.cpp:3119 playlistbrowseritem.cpp:3351
#: smartplaylisteditor.cpp:160 smartplaylisteditor.cpp:174
#: trackpickerdialogbase.ui:114 transferdialog.cpp:78
#, no-c-format
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: collectionbrowser.cpp:207
msgid "Genre / Artist"
msgstr "Genre / Kunstner"
#: collectionbrowser.cpp:208
msgid "Genre / Artist / Album"
msgstr "Genre/Kunstner/Album"
#: collectionbrowser.cpp:212
msgid "&First Level"
msgstr "&Første niveau"
#: collectionbrowser.cpp:213
msgid "&Second Level"
msgstr "&Andet niveau"
#: collectionbrowser.cpp:214
msgid "&Third Level"
msgstr "&Tredje niveau"
#: collectionbrowser.cpp:217 collectionbrowser.cpp:227
#: collectionbrowser.cpp:237
msgid "(Y&ear) - Album"
msgstr "(&År) - Album"
#: collectionbrowser.cpp:218 collectionbrowser.cpp:228
#: collectionbrowser.cpp:238
msgid "A&rtist"
msgstr "K&unstner"
#: collectionbrowser.cpp:219 collectionbrowser.cpp:229
#: collectionbrowser.cpp:239
msgid "&Composer"
msgstr "&Komponist"
#: collectionbrowser.cpp:220 collectionbrowser.cpp:230
#: collectionbrowser.cpp:240
msgid "&Genre"
msgstr "&Genre"
#: collectionbrowser.cpp:221 collectionbrowser.cpp:231
#: collectionbrowser.cpp:241
msgid "&Year"
msgstr "Å&r"
#: collectionbrowser.cpp:222 collectionbrowser.cpp:232
#: collectionbrowser.cpp:242
msgid "&Label"
msgstr "&Etiket:"
#: collectionbrowser.cpp:224 collectionbrowser.cpp:234
msgid "&None"
msgstr "&Ingen"
#: collectionbrowser.cpp:236
msgid "A&lbum"
msgstr "A&lbum"
#: collectionbrowser.cpp:715 configdialog.cpp:182
msgid "Configure Collection"
msgstr "Indstil samling"
#: collectionbrowser.cpp:1123 collectionbrowser.cpp:1135
#: collectionbrowser.cpp:3967 collectionbrowser.cpp:3978
#: collectionbrowser.cpp:4271 collectiondb.cpp:2395 collectiondb.cpp:2414
#: collectiondb.cpp:2432 collectiondb.cpp:2453 collectiondb.cpp:2471
#: collectiondb.cpp:7036 collectiondb.cpp:7092 collectiondb.cpp:7126
#: collectiondb.cpp:7175 collectiondb.cpp:7229 collectiondb.cpp:7258
#: collectiondb.cpp:7310 collectiondb.cpp:7348 collectiondb.cpp:7376
#: contextbrowser.cpp:1409 contextbrowser.cpp:1444 contextbrowser.cpp:1647
#: contextbrowser.cpp:1693 contextbrowser.cpp:2688 contextbrowser.cpp:2717
#: contextbrowser.cpp:2723 contextbrowser.cpp:2851 contextbrowser.cpp:2879
#: contextbrowser.cpp:2884 covermanager.cpp:413 covermanager.cpp:432
#: database_refactor/collectiondb.cpp:976
#: database_refactor/collectiondb.cpp:993
#: database_refactor/collectiondb.cpp:1010
#: database_refactor/collectiondb.cpp:1027
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:199
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:221
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:247
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:293 engine/nmm/HostListItem.cpp:55
#: engine/nmm/HostListItem.cpp:57 engine/nmm/HostListItem.cpp:155
#: mediabrowser.cpp:2800 mediabrowser.cpp:2801 statistics.cpp:348
#: statistics.cpp:349 statistics.cpp:382 statistics.cpp:383 statistics.cpp:417
#: statistics.cpp:450 statistics.cpp:465 statistics.cpp:467 statistics.cpp:504
#: statistics.cpp:532 statistics.cpp:545 statistics.cpp:546 tagdialog.cpp:560
#: tagdialog.cpp:587
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
#: collectionbrowser.cpp:1133 collectionbrowser.cpp:3976
#: collectionbrowser.cpp:4269
msgid "No Label"
msgstr "Ingen etiket"
#: collectionbrowser.cpp:1426 contextbrowser.cpp:937 contextbrowser.cpp:948
#: filebrowser.cpp:170 mediadevice/daap/daapclient.cpp:259
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:942
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2254 playlistbrowseritem.cpp:880
#: playlistbrowseritem.cpp:1092 playlistbrowseritem.cpp:1301
#: playlistbrowseritem.cpp:1493 playlistbrowseritem.cpp:2309
#: playlistbrowseritem.cpp:2835 playlistbrowseritem.cpp:3404
msgid "&Load"
msgstr "&Indlæs"
#: collectionbrowser.cpp:1429 filebrowser.cpp:173
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:261
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:944
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2256 playlistbrowseritem.cpp:883
#: playlistbrowseritem.cpp:1303 playlistbrowseritem.cpp:2311
#: playlistbrowseritem.cpp:3406
msgid "&Queue Tracks"
msgstr "Spor i &kø"
#: collectionbrowser.cpp:1432 filebrowser.cpp:175
msgid "&Save as Playlist..."
msgstr "&Gem som spilleliste..."
#: collectionbrowser.cpp:1437 contextbrowser.cpp:952 filebrowser.cpp:179
#: playlistbrowseritem.cpp:889 playlistbrowseritem.cpp:2871
#: playlistbrowseritem.cpp:3411
msgid "&Transfer to Media Device"
msgstr "&Overfør til medieenhed"
#: collectionbrowser.cpp:1441
msgid "&Burn All Tracks by This Artist"
msgstr "&Brænd alle spor med denne kunstner"
#: collectionbrowser.cpp:1446
msgid "&Burn All Tracks by This Composer"
msgstr "&Brænd alle spor af denne komponist"
#: collectionbrowser.cpp:1451
msgid "&Burn This Album"
msgstr "&Brænd dette album"
#: collectionbrowser.cpp:1459
msgid "B&urn to CD"
msgstr "B&rænd til cd"
#: collectionbrowser.cpp:1466 playlist.cpp:3901
#, c-format
msgid ""
"_n: &Organize File...\n"
"&Organize %n Files..."
msgstr ""
"&Organisér fil...\n"
"&Organisér %n filer..."
#: collectionbrowser.cpp:1467
#, c-format
msgid ""
"_n: &Delete File...\n"
"&Delete %n Files..."
msgstr ""
"S&let fil...\n"
"S&let %n filer..."
#: collectionbrowser.cpp:1468 playlist.cpp:3909
msgid "Manage &Files"
msgstr "Håndtér &filer"
#: collectionbrowser.cpp:1472
#, c-format
msgid "&Fetch Cover From amazon.%1"
msgstr "&Hent omslag fra Amazon.%1"
#: collectionbrowser.cpp:1484
msgid "Show under &Various Artists"
msgstr "Vis under &diverse kunstnere"
#: collectionbrowser.cpp:1485
msgid "&Do not Show under Various Artists"
msgstr "&Vis ikke under diverse kunstnere"
#: collectionbrowser.cpp:1491 playlist.cpp:3926
#, c-format
msgid ""
"_n: Edit Track &Information...\n"
"Edit &Information for %n Tracks..."
msgstr ""
"Redigér spor&information...\n"
"Redigér spor&information for %n spor..."
#: collectionbrowser.cpp:1544 filebrowser.cpp:487
msgid "Organize Collection Files"
msgstr "Organisér samlingsfiler"
#: collectionbrowser.cpp:1746
msgid "Cannot start organize operation until jobs are aborted."
msgstr "Kan ikke påbegynde en organiseringshandling før end job afbrydes."
#: collectionbrowser.cpp:1755
msgid ""
"Cannot start organize operation of different kind while another is in "
"progress."
msgstr ""
"Kan ikke påbegynde en organiseringshandling af en andet slags mens en anden "
"er i gang."
#: collectionbrowser.cpp:1770
msgid ""
"You need to configure at least one folder for your collection for organizing "
"your files."
msgstr ""
"Du skal indstille mindst en mappe med for din samling for at organisere dine "
"filer."
#: collectionbrowser.cpp:1864
#, c-format
msgid ""
"_n: The following file could not be organized: \n"
"The following %n files could not be organized: "
msgstr ""
"Følgende fil kunne ikke organiseres: \n"
"Følgende %n filer kunne ikke organiseres: "
#: collectionbrowser.cpp:1871
msgid ", "
msgstr ", "
#: collectionbrowser.cpp:1876
msgid "."
msgstr "."
#: collectionbrowser.cpp:1879
#, c-format
msgid ""
"_n: Sorry, one file could not be organized.\n"
"Sorry, %n files could not be organized."
msgstr ""
"Desværre kunne en fil ikke organiseres.\n"
"Desværre kunne %n filer ikke organiseres."
#: collectionbrowser.cpp:1884
msgid "Aborting jobs..."
msgstr "Afbryder job..."
#: collectionbrowser.cpp:1946
#, c-format
msgid ""
"_n: One file already in collection\n"
"%n files already in collection"
msgstr ""
"En fil allerede i samlingen\n"
"%n filer allerede i samlingen"
#: collectionbrowser.cpp:1950
#, c-format
msgid ""
"_n: One dropped file is invalid\n"
"%n dropped files are invalid"
msgstr ""
"En udeladt fil er ugyldig\n"
"%n udeladte filer er ugyldige"
#: collectionbrowser.cpp:1953
#, c-format
msgid ""
"_n: , one dropped file is invalid\n"
", %n dropped files are invalid"
msgstr ""
", en udeladt fil er ugyldig\n"
", %n udeladte filer er ugyldige"
#: collectionbrowser.cpp:1957 filebrowser.cpp:479
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:855
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2392
msgid "Copy Files To Collection"
msgstr "Kopiér til samling"
#: collectionbrowser.cpp:2111
msgid "Tracks"
msgstr "Spor"
#: collectionbrowser.cpp:2755 collectionbrowser.cpp:2789
#: editfilterdialog.cpp:127 metabundle.cpp:131 playlistbrowseritem.cpp:3109
#: playlistbrowseritem.cpp:3349 smartplaylisteditor.cpp:160
#: smartplaylisteditor.cpp:174
msgid "Composer"
msgstr "Komponist"
#: collectionbrowser.cpp:2759 collectionbrowser.cpp:2782
#: editfilterdialog.cpp:139 metabundle.cpp:137 playlistbrowseritem.cpp:3089
#: playlistbrowseritem.cpp:3345 smartplaylisteditor.cpp:160
#: smartplaylisteditor.cpp:174 transferdialog.cpp:79
msgid "Genre"
msgstr "Genre"
#: collectionbrowser.cpp:2766 contextbrowser.cpp:3785 editfilterdialog.cpp:143
#: playlistbrowseritem.cpp:3139 playlistbrowseritem.cpp:3355
#: smartplaylisteditor.cpp:164 smartplaylisteditor.cpp:174
msgid "Label"
msgstr "Etiket"
#: collectionbrowser.cpp:2783 editfilterdialog.cpp:163 metabundle.cpp:128
#: smartplaylisteditor.cpp:160 trackpickerdialogbase.ui:92
#, no-c-format
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: collectionbrowser.cpp:2784 editfilterdialog.cpp:141 metabundle.cpp:141
#: playlistbrowseritem.cpp:860 smartplaylisteditor.cpp:160 tagdialog.cpp:674
msgid "Length"
msgstr "Længde"
#: collectionbrowser.cpp:2785 editfilterdialog.cpp:131 metabundle.cpp:134
msgid "Disc Number"
msgstr "Disknummer"
#: collectionbrowser.cpp:2786 contextbrowser.cpp:947 editfilterdialog.cpp:165
#: metabundle.cpp:135 trackpickerdialogbase.ui:125
#, no-c-format
msgid "Track"
msgstr "Spor"
#: collectionbrowser.cpp:2788 editfilterdialog.cpp:125 metabundle.cpp:138
#: smartplaylisteditor.cpp:161
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
#: collectionbrowser.cpp:2790 statistics.cpp:385 tagdialog.cpp:686
msgid "Playcount"
msgstr "Afspilningstæller"
#: collectionbrowser.cpp:2791 editfilterdialog.cpp:158 metabundle.cpp:144
#: scriptmanager.cpp:162 scriptmanager.cpp:833 smartplaylisteditor.cpp:162
#: tagdialog.cpp:682
msgid "Score"
msgstr "Score"
#: collectionbrowser.cpp:2792 editfilterdialog.cpp:151 metabundle.cpp:145
#: smartplaylisteditor.cpp:162 tagdialog.cpp:684
msgid "Rating"
msgstr "Scoring"
#: collectionbrowser.cpp:2793 editfilterdialog.cpp:133 metabundle.cpp:127
msgid "Filename"
msgstr "Filnavn"
#: collectionbrowser.cpp:2794 smartplaylisteditor.cpp:162
msgid "First Play"
msgstr "Først spillet"
#: collectionbrowser.cpp:2795 smartplaylisteditor.cpp:163
msgid "Last Play"
msgstr "Senest spillet"
#: collectionbrowser.cpp:2796 smartplaylisteditor.cpp:163
msgid "Modified Date"
msgstr "Ændret dato"
#: collectionbrowser.cpp:2797 editfilterdialog.cpp:121 metabundle.cpp:142
#: smartplaylisteditor.cpp:164 tagdialog.cpp:675
msgid "Bitrate"
msgstr "Bitrate"
#: collectionbrowser.cpp:2798 editfilterdialog.cpp:161 metabundle.cpp:149
msgid "File Size"
msgstr "Filstørrelse"
#: collectionbrowser.cpp:2799 editfilterdialog.cpp:123 metabundle.cpp:136
#: smartplaylisteditor.cpp:164
msgid "BPM"
msgstr "taktslag/min"
#: collectionbrowser.cpp:2903
#, c-format
msgid ""
"_n: Album\n"
"All %n Albums"
msgstr ""
"Album\n"
"alle %n albummer"
#: collectionbrowser.cpp:2906
#, c-format
msgid ""
"_n: Artist\n"
"All %n Artists"
msgstr ""
"Kunstner\n"
"alle %n kunstnere"
#: collectionbrowser.cpp:2909
#, c-format
msgid ""
"_n: Composer\n"
"All %n Composers"
msgstr ""
"1 komponist\n"
"Alle %n komponister"
#: collectionbrowser.cpp:2912
#, c-format
msgid ""
"_n: Genre\n"
"All %n Genres"
msgstr ""
"Genre\n"
"alle %n genrer"
#: collectionbrowser.cpp:2915
#, c-format
msgid ""
"_n: Year\n"
"All %n Years"
msgstr ""
"1 år\n"
"Alle %n år"
#: collectionbrowser.cpp:2918
#, c-format
msgid ""
"_n: Label\n"
"All %n Labels"
msgstr ""
"Etiket\n"
"Alle %n etiketter"
#: collectionbrowser.cpp:3530
msgid ""
"<div align=center><h3>Flat-View Mode</h3>To enable the Flat-View mode, "
"please enter search terms in the search line above.</div>"
msgstr ""
"<div align=center><h3>Enkelt visningstilstand</h3>For at aktivere enkel "
"visning, angives søgebegreber i søgelinjen ovenfor.</div>"
#: collectionbrowser.cpp:3629
msgid "Flat View Columns"
msgstr "Flad visning af søjler"
#: collectionbrowser.cpp:4040 collectiondb.cpp:2165 collectiondb.cpp:2230
#: collectiondb.cpp:7051 collectiondb.cpp:7141 collectiondb.cpp:7191
#: covermanager.cpp:132 covermanager.cpp:439 covermanager.cpp:942
#: database_refactor/collectiondb.cpp:1120
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:541
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:167
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1662
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1672
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2038
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2092
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:557 metabundle.cpp:626
#: organizecollectiondialog.ui.h:20 statistics.cpp:466
msgid "Various Artists"
msgstr "Forskellige kunstnere"
#: collectiondb.cpp:1752
#, c-format
msgid ""
"_n: One item\n"
"%n items"
msgstr ""
"Et objekt\n"
"%n objekter"
#: collectiondb.cpp:1757
msgid ""
"_: X songs from X albums\n"
"%2 from %1"
msgstr "%2 fra %1"
#: collectiondb.cpp:1758
#, c-format
msgid ""
"_n: one album\n"
"%n albums"
msgstr ""
"et album\n"
"%n albummer"
#: collectiondb.cpp:1762
#, c-format
msgid ""
"_n: One song\n"
"%n songs"
msgstr ""
"En sang\n"
"%n sange"
#: collectiondb.cpp:1765
#, c-format
msgid ""
"_n: One playlist\n"
"%n playlists"
msgstr ""
"En spilleliste\n"
"%n spillelister"
#: collectiondb.cpp:1767
#, c-format
msgid ""
"_n: One remote file\n"
"%n remote files"
msgstr ""
"En fjernfil\n"
"%n fjernfiler"
#: collectiondb.cpp:1769
msgid "Unknown item"
msgstr "Ukendt punkt"
#: collectiondb.cpp:3584
msgid "from"
msgstr "fra"
#: collectiondb.cpp:5354 collectiondb.cpp:5363
msgid "Updating database"
msgstr "Opdaterer database"
#: collectiondb.cpp:6466
msgid "MySQL reported the following error:<br>"
msgstr "MySQL rapporterede følgende fejl:<br>"
#: collectiondb.cpp:6467
msgid ""
"<p>You can configure MySQL in the Collection section under Settings-"
">Configure Amarok</p>"
msgstr ""
"<p>Du kan indstille MySQL på siden Samling under Opsætning -> Indstil Amarok."
"</p>"
#: collectiondb.cpp:6633
msgid "Postgresql reported the following error:<br>"
msgstr "Postgresql rapporterede følgende fejl:<br>"
#: collectiondb.cpp:6634
msgid ""
"<p>You can configure Postgresql in the Collection section under Settings-"
">Configure Amarok</p>"
msgstr ""
"<p>Du kan indstille Postgresql på siden Samling under Opsætning -> Indstil "
"Amarok.</p>"
#: collectionscanner/main.cpp:33
msgid ""
"Amarok Collection Scanner\n"
"\n"
"Note: For debugging purposes this application can be invoked from the "
"command line, but it will not actually build a collection this way."
msgstr ""
"Samlingsskanner for Amarok\n"
"\n"
"Bemærk: Dette program kan startes fra kommandolinjen for fejlsøgningsformål, "
"men det bygger rent faktisk ikke en egentlig samling på den måde."
#: collectionscanner/main.cpp:34
msgid "Collection Scanner for Amarok"
msgstr "Samlingsskanning for Amarok"
#: collectionscanner/main.cpp:35
msgid "(C) 2003-2006, The Amarok Developers"
msgstr "(C) 2003-2006, Amarok-udviklerne"
#: collectionscanner/main.cpp:40
msgid "Folders to scan"
msgstr "Mapper at søge i"
#: collectionscanner/main.cpp:42
msgid "Scan folders recursively"
msgstr "Skan mapper rekursivt"
#: collectionscanner/main.cpp:44
msgid "Incremental Scan (modified folders only)"
msgstr "Inkrementel søgning (kun ændrede mapper)"
#: collectionscanner/main.cpp:46
msgid "Import playlist"
msgstr "Importér spilleliste"
#: collectionscanner/main.cpp:48
msgid "Restart the scanner at last position, after a crash"
msgstr "Genstart søgning på seneste sted efter et sammenbrud"
#: columnlist.cpp:67
msgid "Move column up"
msgstr "Flyt søjle opad"
#: columnlist.cpp:71
msgid "Move column down"
msgstr "Flyt søjle nedad"
#: columnlist.cpp:174
msgid "Playlist Columns"
msgstr "Spillelistesøjler"
#: configdialog.cpp:111
msgid "Sound System"
msgstr "Lydsystem"
#: configdialog.cpp:116
msgid "Click to select the sound system to use for playback."
msgstr "Klik for at vælge lydsystemet der skal bruges til afspilning."
#: configdialog.cpp:117
msgid "Click to get the plugin information."
msgstr "Klik for at få information om plugin."
#: configdialog.cpp:155 configdialog.cpp:184
msgid "Media Devices"
msgstr "Medieenheder"
#: configdialog.cpp:164 mediumpluginmanager.cpp:65
msgid "Autodetect Devices"
msgstr "Auto-detektér enheder"
#: configdialog.cpp:167 mediumpluginmanager.cpp:69
msgid "Add Device..."
msgstr "Tilføj enhed..."
#: Options1.ui:24 configdialog.cpp:175 scriptmanager.cpp:160
#, no-c-format
msgid "General"
msgstr "Generelt"
#: configdialog.cpp:175
msgid "Configure General Options"
msgstr "Indstil generelle tilvalg"
#: configdialog.cpp:176
msgid "Configure Amarok's Appearance"
msgstr "Indstil udseendet af Amarok"
#: configdialog.cpp:177 engine/nmm/HostList.cpp:49
msgid "Playback"
msgstr "Afspilning"
#: configdialog.cpp:177
msgid "Configure Playback"
msgstr "Indstil tilbagespilning"
#: configdialog.cpp:179
msgid "OSD"
msgstr "Skærmvisning"
#: configdialog.cpp:179
msgid "Configure On-Screen-Display"
msgstr "Indstil visning på skærmen"
#: configdialog.cpp:181
msgid "Engine"
msgstr " Maskine"
#: configdialog.cpp:181
msgid "Configure Engine"
msgstr "Indstil motor"
#: configdialog.cpp:182 playlistbrowser.cpp:793 playlistwindow.cpp:462
msgid "Collection"
msgstr "Samling"
#: configdialog.cpp:183
msgid "last.fm"
msgstr "last.fm"
#: configdialog.cpp:183
msgid "Configure last.fm Support"
msgstr "Indstil understøttelse for last.fm"
#: configdialog.cpp:184
msgid "Configure Portable Player Support"
msgstr "Indstil understøttelse for portabel afspiller"
#: configdialog.cpp:301 playlistwindow.cpp:1175
msgid "Media Device"
msgstr "Medieenhed"
#: configdialog.cpp:410
#, c-format
msgid ""
"_: to change settings\n"
"Configure %1"
msgstr "Indstil %1"
#: contextbrowser.cpp:100
msgid ""
"_: monthname year\n"
"%1 %2"
msgstr "%1 %2"
#: contextbrowser.cpp:106
#, c-format
msgid ""
"_n: One week ago\n"
"%n weeks ago"
msgstr ""
"Forrige uge\n"
"%n uger siden"
#: contextbrowser.cpp:109
msgid "Tomorrow"
msgstr "I morgen"
#: contextbrowser.cpp:115
msgid "Yesterday"
msgstr "I går"
#: contextbrowser.cpp:116
#, c-format
msgid ""
"_n: One day ago\n"
"%n days ago"
msgstr ""
"I går\n"
"%n dage siden"
#: contextbrowser.cpp:119
#, c-format
msgid ""
"_n: One hour ago\n"
"%n hours ago"
msgstr ""
"For en time siden\n"
"For %n timer siden"
#: contextbrowser.cpp:125
#, c-format
msgid ""
"_n: One minute ago\n"
"%n minutes ago"
msgstr ""
"For et minut siden\n"
"For %n minutter siden"
#: contextbrowser.cpp:126
msgid "Within the last minute"
msgstr "Indenfor det seneste minut"
#: contextbrowser.cpp:128
msgid "The future"
msgstr "Fremtiden"
#: contextbrowser.cpp:134 tagdialog.cpp:688 tagdialog.cpp:690
msgid "Never"
msgstr "Aldrig"
#: contextbrowser.cpp:178
msgid "Click to fetch cover from amazon.%1, right-click for menu."
msgstr "Klik for at hente omslag fra amazon.%1. Højreklik for en menu."
#: contextbrowser.cpp:180
msgid "Click for information from Amazon, right-click for menu."
msgstr "Klik for information fra Amazon, højreklik for menu."
#: contextbrowser.cpp:222
msgid "Refresh"
msgstr "Genopfrisk"
#: contextbrowser.cpp:226
msgid "Search"
msgstr "Søg"
#: contextbrowser.cpp:228 contextbrowser.cpp:283
msgid "Open in external browser"
msgstr "Åbn i ekstern browser"
#: contextbrowser.cpp:242 playlistwindow.cpp:280
msgid "S&earch:"
msgstr "&Søg:"
#: contextbrowser.cpp:243
msgid "Search in lyrics"
msgstr "Søg i sangtekst"
#: contextbrowser.cpp:253
msgid "Clear search"
msgstr "Ryd søgning"
#: contextbrowser.cpp:254
msgid "Enter text to search for. Press enter to advance to the next match."
msgstr ""
"Indtast tekst at søge efter. Tryk på returtasten for at gå videre til næste "
"træffer."
#: contextbrowser.cpp:262
msgid "Search text in lyrics"
msgstr "Søg i sangtekst"
#: contextbrowser.cpp:277
msgid "Forward"
msgstr "Fremad"
#: contextbrowser.cpp:279
msgid "Artist Page"
msgstr "Kunstnerside"
#: contextbrowser.cpp:280
msgid "Album Page"
msgstr "Albumside"
#: contextbrowser.cpp:281
msgid "Title Page"
msgstr "Titelside"
#: contextbrowser.cpp:284
msgid "Change Locale"
msgstr "Ændr landindstilling"
#: contextbrowser.cpp:297
msgid "Music"
msgstr "Musik"
#: contextbrowser.cpp:298 contextbrowser.cpp:3311 contextbrowser.cpp:3458
#: editfilterdialog.cpp:145 scriptmanager.cpp:161 tagdialog.cpp:385
msgid "Lyrics"
msgstr "Sangtekst"
#: contextbrowser.cpp:491
msgid ""
"<p>There is no product information available for this image.<p>Right-click "
"on image for menu."
msgstr ""
"<p>Der er ingen produktinformation tilgængelig for dette billede. "
"<p>Højreklik på billede for menu."
#: contextbrowser.cpp:906
msgid "Show Labels"
msgstr "Vis etiketter"
#: contextbrowser.cpp:907
msgid "Show Related Artists"
msgstr "Vis relaterede kunstnere"
#: contextbrowser.cpp:908
msgid "Show Suggested Songs"
msgstr "Vis foreslåede sange"
#: contextbrowser.cpp:909
msgid "Show Favorite Tracks"
msgstr "Vis favoritspor"
#: contextbrowser.cpp:918
msgid "Show Fresh Podcasts"
msgstr "Vis nye podradioudsendelser"
#: contextbrowser.cpp:919
msgid "Show Newest Albums"
msgstr "Vis nyeste albummer"
#: contextbrowser.cpp:920
msgid "Show Favorite Albums"
msgstr "Vis favoritalbummer"
#: contextbrowser.cpp:936 contextbrowser.cpp:1996
msgid "Podcast"
msgstr "Podcast"
#: contextbrowser.cpp:939
msgid "&Queue Podcast"
msgstr "Sæt podradioudsendelse i &kø"
#: contextbrowser.cpp:955 filebrowser.cpp:191 playlistbrowseritem.cpp:1105
#: statistics.cpp:649
msgid "Edit Track &Information..."
msgstr "Redigér spor&information..."
#: contextbrowser.cpp:962
msgid "Edit Artist &Information..."
msgstr "Redigér kunstner&information..."
#: contextbrowser.cpp:963
msgid "&Queue Artist's Songs"
msgstr "Sæt kunstnerens sange i &kø"
#: contextbrowser.cpp:970 contextbrowser.cpp:986
msgid "Edit Album &Information..."
msgstr "Redigér album&information..."
#: contextbrowser.cpp:971 contextbrowser.cpp:987
msgid "&Queue Album"
msgstr "Album i &kø"
#: contextbrowser.cpp:977
msgid "Album Disc"
msgstr "Disk fra album"
#: contextbrowser.cpp:978
msgid "Edit Album Disc &Information..."
msgstr "Redigér &information om disk fra album..."
#: contextbrowser.cpp:979
msgid "&Queue Album Disc"
msgstr "Sæt disk fra album i &kø"
#: contextbrowser.cpp:985
msgid "Compilation"
msgstr "Kompilering"
#: contextbrowser.cpp:993
msgid "Compilation Disc"
msgstr "Samlingsdisk"
#: contextbrowser.cpp:994
msgid "Edit Compilation Disc &Information..."
msgstr "Redigér &information om samlingsdisk..."
#: contextbrowser.cpp:995
msgid "&Queue Compilation Disc"
msgstr "Sæt samlingsdisk i &kø"
#: contextbrowser.cpp:1246
msgid "Updating..."
msgstr "Opdaterer..."
#: contextbrowser.cpp:1332
msgid "No Track Playing"
msgstr "Intet spor spilles"
#: contextbrowser.cpp:1353
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Track\n"
"%n Tracks"
msgstr ""
"1 spor\n"
"%n spor"
#: contextbrowser.cpp:1354
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Artist\n"
"%n Artists"
msgstr ""
" 1 kunstner\n"
"%n kunstnere"
#: contextbrowser.cpp:1355
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Album\n"
"%n Albums"
msgstr ""
"1 album\n"
"%n albummer"
#: contextbrowser.cpp:1356
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Genre\n"
"%n Genres"
msgstr ""
" 1 genre\n"
"%n genrer"
#: contextbrowser.cpp:1357
msgid "%1 Play-time"
msgstr "%1 spilletid"
#: contextbrowser.cpp:1420 mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:226
#: mediadevice/njb/track.cpp:82 mediadevice/njb/track.cpp:208
msgid "Unknown album"
msgstr "Ukendt album"
#: contextbrowser.cpp:1422 mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:235
#: mediadevice/njb/track.cpp:72 mediadevice/njb/track.cpp:206
msgid "Unknown artist"
msgstr "Ukendt kunstner"
#: contextbrowser.cpp:1461 contextbrowser.cpp:2720 contextbrowser.cpp:2882
#, c-format
msgid ""
"_n: Single\n"
"%n Tracks"
msgstr ""
"Enkelt\n"
"%n spor"
#: contextbrowser.cpp:1495 contextbrowser.cpp:2747 contextbrowser.cpp:2907
#, c-format
msgid "Disc %1"
msgstr "Disk %1"
#: contextbrowser.cpp:1554
msgid "Fresh Podcast Episodes"
msgstr "Nye podcast-episoder"
#: contextbrowser.cpp:1579 contextbrowser.cpp:1962
#, c-format
msgid "Click to go to podcast website: %1."
msgstr "Klik for at gå til podudsendelsens hjemmeside: %1."
#: contextbrowser.cpp:1668
msgid "Your Newest Albums"
msgstr "Dine nyeste albummer"
#: contextbrowser.cpp:1724 statistics.cpp:256
msgid "Favorite Albums"
msgstr "Favoritalbummer"
#: contextbrowser.cpp:1734
msgid ""
"A list of your favorite albums will appear here, once you have rated a few "
"of your songs."
msgstr ""
"En liste med dine foretrukne albummer vises her, så snart du har spillet "
"bedømt nogle få af dine sange."
#: contextbrowser.cpp:1735
msgid ""
"A list of your favorite albums will appear here, once you have played a few "
"of your songs."
msgstr ""
"En liste med dine foretrukne albummer vises her, så snart du har spillet "
"nogle få af dine sange."
#: contextbrowser.cpp:1841 lastfm.cpp:146
msgid "Skip"
msgstr "Skip"
#: contextbrowser.cpp:1843 lastfm.cpp:143
msgid "Love"
msgstr "Elsk"
#: contextbrowser.cpp:1845 lastfm.cpp:140
msgid "Ban"
msgstr "Bandlys"
#: contextbrowser.cpp:1907
msgid "Stream Details"
msgstr "Detaljeret information om strøm"
#: contextbrowser.cpp:1926 contextbrowser.cpp:2008
msgid "Metadata History"
msgstr "Metadata-historik"
#: contextbrowser.cpp:1951
msgid "Unknown Channel (not in Database)"
msgstr "Ukendt kanal (ikke i databasen)"
#: contextbrowser.cpp:1963
msgid "No podcast website."
msgstr "Ingen hjemmeside for podudsendelser."
#: contextbrowser.cpp:1997
#, c-format
msgid "Podcast by %1"
msgstr "Podradioudsendelse af %1"
#: contextbrowser.cpp:1999
msgid "(Cached)"
msgstr "(Cachet)"
#: contextbrowser.cpp:2027
#, c-format
msgid "Episodes from %1"
msgstr "Episoder fra %1"
#: contextbrowser.cpp:2028
msgid "Episodes from this Channel"
msgstr "Episoder fra denne kanal"
#: contextbrowser.cpp:2094 contextbrowser.cpp:2158
msgid "<- Back"
msgstr "<- Tilbage"
#: contextbrowser.cpp:2110
msgid "Browse Artist"
msgstr "Kig efter kunstner"
#: contextbrowser.cpp:2120 contextbrowser.cpp:2184
msgid "Information for Current Track"
msgstr "Information om dette spor"
#: contextbrowser.cpp:2130
#, c-format
msgid "Wikipedia Information for %1"
msgstr "Wikipedia-information for %1"
#: contextbrowser.cpp:2138
#, c-format
msgid "Google Musicsearch for %1"
msgstr "Musiksøgning på Google for %1"
#: contextbrowser.cpp:2174
msgid "Browse Label"
msgstr "Led efter etiket"
#: contextbrowser.cpp:2194
#, c-format
msgid "Last.fm Information for %1"
msgstr "Last.fm-information for %1"
#: contextbrowser.cpp:2267
msgid "Look up this track at musicbrainz.org"
msgstr "Slå dette spor op på musicbrainz.org"
#: contextbrowser.cpp:2310
#, c-format
msgid ""
"_n: Track played once\n"
"Track played %n times"
msgstr ""
"Spor afspillet én gang\n"
"Spor afspillet %n gange"
#: contextbrowser.cpp:2312
#, c-format
msgid "Last played: %1"
msgstr "Sidste afspillet: %1"
#: contextbrowser.cpp:2313
#, c-format
msgid "First played: %1"
msgstr "Første afspillet: %1"
#: contextbrowser.cpp:2316
msgid "Never played before"
msgstr "Aldrig afspillet før"
#: contextbrowser.cpp:2331
msgid "This file is not in your Collection!"
msgstr "Denne fil er ikke i din samling."
#: contextbrowser.cpp:2336
msgid ""
"If you would like to see contextual information about this track, you should "
"add it to your Collection."
msgstr ""
"Hvis du gerne vil se sammenhængsinformation om denne sang, må du tilføje den "
"til din samling."
#: contextbrowser.cpp:2341
msgid "Change Collection Setup..."
msgstr "Ændr samlingsindstilling..."
#: contextbrowser.cpp:2354
msgid "Cue File"
msgstr "Indholdsfil"
#: contextbrowser.cpp:2368 contextbrowser.cpp:2454 contextbrowser.cpp:2507
msgid "&#xa0;&#8211; "
msgstr "&#xa0;&#8211; "
#: contextbrowser.cpp:2394
#, c-format
msgid "Artists Related to %1"
msgstr "Kunstnere relaterede til %1"
#: contextbrowser.cpp:2442 playlistbrowser.cpp:262 playlistbrowseritem.cpp:294
#: playlistselection.cpp:136
msgid "Suggested Songs"
msgstr "Foreslåede sange"
#: contextbrowser.cpp:2495
#, c-format
msgid "Songs with label %1"
msgstr "Sange med etiketten %1"
#: contextbrowser.cpp:2543
msgid " Labels for %1 "
msgstr " Etiketter for %1 "
#: contextbrowser.cpp:2558
#, c-format
msgid "Add labels to %1"
msgstr "Tilføj etiketter til %1"
#: contextbrowser.cpp:2569 contextbrowser.cpp:2622 contextbrowser.cpp:2788
#: contextbrowser.cpp:3124
msgid "This Artist"
msgstr "Denne kunstner"
#: contextbrowser.cpp:2591
#, c-format
msgid "Favorite Tracks by %1"
msgstr "Favoritspor med %1"
#: contextbrowser.cpp:2645
#, c-format
msgid "Albums by %1"
msgstr "Albummer af %1"
#: contextbrowser.cpp:2809
#, c-format
msgid "Compilations with %1"
msgstr "Samlinger med %1"
#: contextbrowser.cpp:2924 contextbrowser.cpp:3428 covermanager.cpp:279
#: covermanager.cpp:942 metabundle.cpp:1054 playlistbrowseritem.cpp:1073
#: playlistwindow.cpp:859 queuemanager.cpp:376 queuemanager.cpp:419
#: queuemanager.cpp:437 queuemanager.cpp:481
msgid "%1 - %2"
msgstr "%1 - %2"
#: contextbrowser.cpp:2985 statistics.cpp:570
#, c-format
msgid "Rating: %1"
msgstr "Scoring: %1"
#: contextbrowser.cpp:3022 metabundle.cpp:1262
msgid "Not rated"
msgstr "Ingen scoring sat"
#: contextbrowser.cpp:3155 konquisidebar/universalamarok.cpp:305
msgid "Hello Amarok user!"
msgstr "Goddag Amarok-bruger."
#: contextbrowser.cpp:3160 konquisidebar/universalamarok.cpp:310
msgid ""
"This is the Context Browser: it shows you contextual information about the "
"currently playing track. In order to use this feature of Amarok, you need to "
"build a Collection."
msgstr ""
"Dette er sammenhængssøgeren: den viser dig sammenhængsinformation om det "
"spor der bliver afspillet nu. For at bruge denne funktion i Amarok, må du "
"opbygge en samling."
#: contextbrowser.cpp:3167 konquisidebar/universalamarok.cpp:315
msgid "Build Collection..."
msgstr "Opbyg samling..."
#: contextbrowser.cpp:3195
msgid "Building Collection Database..."
msgstr "Bygger samlingsdatabase..."
#: contextbrowser.cpp:3199
msgid ""
"Please be patient while Amarok scans your music collection. You can watch "
"the progress of this activity in the statusbar."
msgstr ""
"Hav tålmodighed mens Amarok gennemsøger din musiksamling. Du kan se "
"aktivitetens forløb i statuslinjen."
#: contextbrowser.cpp:3293
msgid "Sorry, no lyrics script running."
msgstr "Desværre kører intet sangtekstscript."
#: contextbrowser.cpp:3295
msgid "Available Lyrics Scripts:"
msgstr "Tilgængelige sangtekstscripter:"
#: contextbrowser.cpp:3299
msgid ""
"Click on one of the scripts to run it, or use the Script Manager, to be able "
"to see all the scripts, and download new ones from the Web."
msgstr ""
"Klik på et af scripterne for at køre det, eller brug scripthåndteringen for "
"at kunne se alle scripter og hente nye fra internettet."
#: contextbrowser.cpp:3303
msgid "Run Script Manager..."
msgstr "Kør script-håndtering..."
#: contextbrowser.cpp:3311 contextbrowser.cpp:3458
msgid "Cached Lyrics"
msgstr "Sangtekst gemt i cache"
#: contextbrowser.cpp:3339
msgid "Fetching Lyrics"
msgstr "Henter sangtekst"
#: contextbrowser.cpp:3343
msgid "Fetching Lyrics..."
msgstr "Henter sangtekst..."
#: contextbrowser.cpp:3377
msgid "Lyrics could not be retrieved because the server was not reachable."
msgstr "Sangtekster kunne ikke hentes eftersom serveren ikke kunne nås."
#: contextbrowser.cpp:3418
msgid "Lyrics for track not found"
msgstr "Sangtekst for sporet blev ikke fundet"
#: contextbrowser.cpp:3422
msgid "Lyrics for track not found, here are some suggestions:"
msgstr "Sangtekst for sporet blev ikke fundet. Her er nogen forslag:"
#: contextbrowser.cpp:3432
msgid "<p>You can <a href=\"%1\">search for the lyrics</a> on the Web.</p>"
msgstr "<p>Du kan <a href=\"%1\">søge efter sangteksten</a> på nettet.</p>"
#: contextbrowser.cpp:3447
msgid "Powered by %1 (%2)"
msgstr "Håndteret af %1 (%2)"
#: contextbrowser.cpp:3625 contextbrowser.cpp:3672
msgid "Other..."
msgstr "Andet..."
#: contextbrowser.cpp:3627 contextbrowser.cpp:3666
msgid "English"
msgstr "Engelsk"
#: contextbrowser.cpp:3630 contextbrowser.cpp:3667
msgid "German"
msgstr "Tysk"
#: contextbrowser.cpp:3633 contextbrowser.cpp:3668
msgid "French"
msgstr "Fransk"
#: contextbrowser.cpp:3636 contextbrowser.cpp:3669
msgid "Polish"
msgstr "Polsk"
#: contextbrowser.cpp:3639 contextbrowser.cpp:3670
msgid "Japanese"
msgstr "Japansk"
#: contextbrowser.cpp:3642 contextbrowser.cpp:3671
msgid "Spanish"
msgstr "Spansk"
#: contextbrowser.cpp:3693
msgid "Wikipedia Locale"
msgstr "Wikipedias lokalitet"
#: contextbrowser.cpp:3700
msgid "Locale: "
msgstr "Land: "
#: contextbrowser.cpp:3704
msgid "2-letter language code for your Wikipedia locale"
msgstr "Sprogkode med to bogstaver for Wikipedias landindstilling"
#: contextbrowser.cpp:3775
msgid ""
"<p>Add a new label in the field below and press Enter, or choose labels from "
"the list</p>"
msgstr ""
"<p>Tilføj en ny etiket i feltet nedenfor og tryk på Enter, eller vælg "
"etiketter fra listen</p>"
#: contextbrowser.cpp:3777
msgid "Add new label"
msgstr "Tilføj ny etiket"
#: contextbrowser.cpp:3780
msgid "Enter a new label and press Return to add it"
msgstr "Indtast en ny etiket og tryk på returtasten for at tilføje den"
#: contextbrowser.cpp:3898
msgid "Wikipedia"
msgstr "Wikipedia"
#: contextbrowser.cpp:3902 contextbrowser.cpp:3995
msgid "Fetching Wikipedia Information"
msgstr "Henter wikipedia-information"
#: contextbrowser.cpp:4116
msgid ""
"Artist information could not be retrieved because the server was not "
"reachable."
msgstr ""
"Information om kunstneren kunne ikke hentes fordi serveren ikke kunne nås."
#: contextbrowser.cpp:4234
msgid "Wikipedia Information"
msgstr "Wikipedia-information"
#: contextbrowser.cpp:4248
msgid "Wikipedia Other Languages"
msgstr "Andre sprog for Wikipedia"
#: coverfetcher.cpp:43 covermanager.cpp:491
msgid "Cover Image"
msgstr "Forsidebillede"
#: coverfetcher.cpp:45 covermanager.cpp:501
msgid "&Show Fullsize"
msgstr "&Vis i fuld størrelse"
#: coverfetcher.cpp:46 covermanager.cpp:502
#, c-format
msgid "&Fetch From amazon.%1"
msgstr "&Hent fra Amazon.%1"
#: coverfetcher.cpp:47 covermanager.cpp:503
msgid "Set &Custom Cover"
msgstr "Sæt selv&valgt omslag"
#: coverfetcher.cpp:53 covermanager.cpp:507
msgid "&Unset Cover"
msgstr "&Fravælg omslag"
#: coverfetcher.cpp:56
msgid "Cover &Manager"
msgstr "Håndtering af &omslag"
#: coverfetcher.cpp:74
msgid "Are you sure you want to remove this cover from the Collection?"
msgstr "Er du sikker på at du ønsker at fjerne denne omslag fra samlingen?"
#: coverfetcher.cpp:102 covermanager.cpp:730
msgid "Select Cover Image File"
msgstr "Vælg billedfil til omslag"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "disc"
msgstr "disc"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "disk"
msgstr "disk"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "remaster"
msgstr "remaster"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "cd"
msgstr "cd"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "single"
msgstr "single"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "soundtrack"
msgstr "soundtrack"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "part"
msgstr "del"
#: coverfetcher.cpp:209 coverfetcher.cpp:453
msgid "No cover found"
msgstr "Intet omslag fundet"
#: coverfetcher.cpp:256 refreshimages.cpp:78 refreshimages.cpp:132
msgid "There was an error communicating with Amazon."
msgstr "Der var en kommunikationsfejl med amazon."
#: coverfetcher.cpp:266
msgid "The XML obtained from Amazon is invalid."
msgstr "XML som blev hentet fra Amazon er ugyldig."
#: coverfetcher.cpp:378
msgid "The cover could not be retrieved."
msgstr "Omslaget kunne ikke hentes."
#: coverfetcher.cpp:389
msgid "The cover-data produced an invalid image."
msgstr "Omslagsdata oprettete et ugyldigt billede."
#: coverfetcher.cpp:446
msgid ""
"You have seen all the covers Amazon returned using the query below. Perhaps "
"you can refine it:"
msgstr ""
"Du har set alle omslag som Amazon returnerede med forespørgslen nedenfor. "
"Måske kan du forfine den:"
#: coverfetcher.cpp:465
msgid "Amazon Query Editor"
msgstr "Amazon forespørgselseditor"
#: coverfetcher.cpp:469 covermanager.cpp:169
msgid "International"
msgstr "International"
#: coverfetcher.cpp:470 covermanager.cpp:170
msgid "Canada"
msgstr "Canada"
#: coverfetcher.cpp:471 covermanager.cpp:171
msgid "France"
msgstr "Frankrig"
#: coverfetcher.cpp:472 covermanager.cpp:172
msgid "Germany"
msgstr "Tyskland"
#: coverfetcher.cpp:473 covermanager.cpp:173
msgid "Japan"
msgstr "Japan"
#: coverfetcher.cpp:474 covermanager.cpp:174
msgid "United Kingdom"
msgstr "Storbritannien"
#: coverfetcher.cpp:482
msgid "Amazon Locale: "
msgstr "Amazon-sted:"
#: coverfetcher.cpp:489
msgid "&Search"
msgstr "&Søg"
#: coverfetcher.cpp:561
msgid "Ask Amazon for covers using this query:"
msgstr "Spørg Amazon efter omslag med følgende forespørgsel:"
#: coverfetcher.cpp:577 coverfetcher.cpp:650
msgid "Aborted."
msgstr "Afbrudt."
#: coverfetcher.cpp:598
msgid "Ne&w Search..."
msgstr "&Ny søgning..."
#: coverfetcher.cpp:599
msgid "&Next Cover"
msgstr "&Næste omslag"
#: coverfetcher.cpp:609
msgid "Cover Found"
msgstr "Omslag fundet"
#: covermanager.cpp:99
msgid "Cover Manager"
msgstr "Håndtering af omslag"
#: covermanager.cpp:105
msgid "Albums By"
msgstr "Albummer af"
#: covermanager.cpp:123 covermanager.cpp:160
msgid "All Albums"
msgstr "Alle albummer"
#: covermanager.cpp:153
msgid "Enter space-separated terms to search in the albums"
msgstr "Indtast mellemrumsadskilte udtryk til at søge albummerne"
#: covermanager.cpp:161
msgid "Albums With Cover"
msgstr "Albummer med omslag"
#: covermanager.cpp:162
msgid "Albums Without Cover"
msgstr "Albummer uden omslag"
#: covermanager.cpp:183
msgid "Amazon Locale"
msgstr "Amazon-sted"
#: covermanager.cpp:190
msgid "Fetch Missing Covers"
msgstr "Hent manglende omslag"
#: covermanager.cpp:202 statusbar/progressBar.cpp:44
msgid "Abort"
msgstr "Afbryd"
#: covermanager.cpp:393
msgid "Loading Thumbnails..."
msgstr "Indlæser miniaturer..."
#: covermanager.cpp:394 statusbar/statusBarBase.cpp:258
msgid "..."
msgstr "..."
#: covermanager.cpp:495
msgid "&Fetch Selected Covers"
msgstr "&Hent valgte omslag"
#: covermanager.cpp:496
msgid "Set &Custom Cover for Selected Albums"
msgstr "Sæt selv&valgt omslag for udvalgte albummer"
#: covermanager.cpp:497
msgid "&Unset Selected Covers"
msgstr "&Fravælg valgte omslag"
#: covermanager.cpp:764
#, c-format
msgid ""
"_n: Are you sure you want to remove this cover from the Collection?\n"
"Are you sure you want to delete these %n covers from the Collection?"
msgstr ""
"Er du sikker på at du ønsker at fjerne denne omslag fra samlingen?\n"
"Er du sikker på at du ønsker at fjerne disse %n omslag fra samlingen?"
#: covermanager.cpp:805
msgid "Finished."
msgstr "Færdig."
#: covermanager.cpp:807
#, c-format
msgid ""
"_n: Cover not found\n"
" <b>%n</b> covers not found"
msgstr ""
" Forside ikke fundet\n"
" <b>%n</b> omslag ikke fundet"
#: covermanager.cpp:820
msgid "Fetching cover for %1..."
msgstr "Henter omslag for %1..."
#: covermanager.cpp:822
msgid "Fetching cover for %1 - %2..."
msgstr "Henter omslag for %1 - %2..."
#: covermanager.cpp:826
#, c-format
msgid ""
"_n: Fetching 1 cover: \n"
"Fetching <b>%n</b> covers... : "
msgstr ""
"Henter 1 omslag: \n"
"Henter <b>%n</b> omslag... : "
#: covermanager.cpp:828
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 fetched\n"
"%n fetched"
msgstr ""
"1 hentet\n"
"%n hentet"
#: covermanager.cpp:831
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 not found\n"
"%n not found"
msgstr ""
"1 ikke fundet\n"
"%n ikke fundet"
#: covermanager.cpp:834
msgid "Connecting..."
msgstr "Forbinder..."
#: covermanager.cpp:854
msgid ""
"_n: 1 result for \"%1\"\n"
"%n results for \"%1\""
msgstr ""
"1 resultat for \"%1\"\n"
"%n resultater for \"%1\""
#: covermanager.cpp:856
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 album\n"
"%n albums"
msgstr ""
"1 album\n"
"%n albummer"
#: covermanager.cpp:862
msgid " by "
msgstr " af "
#: covermanager.cpp:867
msgid " - ( <b>%1</b> without cover )"
msgstr " - ( <b>%1</b> uden omslag )"
#: covermanager.cpp:1040
msgid "Are you sure you want to overwrite this cover?"
msgstr "Er du sikker på at du ønsker at overskrive denne omslag?"
#: covermanager.cpp:1041
msgid "Overwrite Confirmation"
msgstr "Overskrivningsbekræftelse"
#: covermanager.cpp:1042
msgid "&Overwrite"
msgstr "&Overskriv"
#: deletedialog.cpp:65
#, c-format
msgid ""
"_n: <b>1</b> file selected.\n"
"<b>%n</b> files selected."
msgstr ""
"<b>1</b> fil valgt.\n"
"<b>%n</b> filer valgt."
#: deletedialog.cpp:71
msgid ""
"<qt>These items will be <b>permanently deleted</b> from your hard disk.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Disse punkter vil blive <b>slettet fuldstændigt</b> fra harddisken.</qt>"
#: deletedialog.cpp:77
msgid "<qt>These items will be moved to the Trash Bin.</qt>"
msgstr "<qt>Pisse punkter vil blive flyttet til affaldsspanden.</qt>"
#: deletedialog.cpp:89
msgid "About to delete selected files"
msgstr "Er lige ves at slette udvalgte filer"
#: deletedialog.cpp:91
msgid "&Send to Trash"
msgstr "Send til &papirkurv"
#: deletedialog.cpp:148
msgid "Deleting files"
msgstr "Sletter filer"
#: deviceconfiguredialog.cpp:40
msgid "Configure Media Device"
msgstr "Indstil medieenhed"
#: deviceconfiguredialog.cpp:64
msgid "Pre-&connect command:"
msgstr "Kommando &inden forbindelse:"
#: deviceconfiguredialog.cpp:66
#, c-format
msgid "Example: mount %d"
msgstr "Eksempel: mount %d"
#: deviceconfiguredialog.cpp:68
#, c-format
msgid ""
"Set a command to be run before connecting to your device (e.g. a mount "
"command) here.\n"
"%d is replaced by the device node, %m by the mount point.\n"
"Empty commands are not executed."
msgstr ""
"Indstil en kommando at køre inden forbindelse til din enhed (f.eks. en "
"monteringskommando).\n"
"%d erstattes med enhedens knude, %m med monteringspunktet.\n"
"Tomme kommandoer udføres ikke."
#: deviceconfiguredialog.cpp:71
msgid "Post-&disconnect command:"
msgstr "Kommando &efter forbindelse:"
#: deviceconfiguredialog.cpp:74
#, c-format
msgid "Example: eject %d"
msgstr "Eksempel: eject %d"
#: deviceconfiguredialog.cpp:75
#, c-format
msgid ""
"Set a command to be run after disconnecting from your device (e.g. an eject "
"command) here.\n"
"%d is replaced by the device node, %m by the mount point.\n"
"Empty commands are not executed."
msgstr ""
"Indstil en kommando at køre efter der er afbrudt fra din enhed (f.eks. en "
"udskubningskommando).\n"
"%d erstattes med enhedens knude, %m med monteringspunktet.\n"
"Tomme kommandoer udføres ikke."
#: deviceconfiguredialog.cpp:79
msgid "&Transcode before transferring to device"
msgstr "&Kod om inden overførsel til enhed"
#: deviceconfiguredialog.cpp:86
msgid "Transcode to preferred format (%1) for device"
msgstr "Kod om til det format (%1) som enheden foretrækker"
#: deviceconfiguredialog.cpp:88
msgid "Whenever possible"
msgstr "Om muligt"
#: deviceconfiguredialog.cpp:91
msgid "When necessary"
msgstr "Om nødvendigt"
#: deviceconfiguredialog.cpp:98
msgid "Remove transcoded files after transfer"
msgstr "Fjern filer der er kodet om efter overførsel"
#: deviceconfiguredialog.cpp:106 deviceconfiguredialog.cpp:107
msgid "For this feature, a script of type \"Transcode\" has to be running"
msgstr "For denne funktion skal et script af typen \"Transcode\" køre"
#: directorylist.cpp:41
msgid "These folders will be scanned for media to make up your collection:"
msgstr ""
"Disse mapper vil blive gennemsøgt for medier der skal udgøre din samling:"
#: directorylist.cpp:45
msgid "&Scan folders recursively"
msgstr "S&kan mapper rekursivt"
#: directorylist.cpp:46
msgid "&Watch folders for changes"
msgstr "&Overvåg mappe for ændringer"
#: directorylist.cpp:48
msgid "If selected, Amarok will read all subfolders."
msgstr "Hvis markeret læser Amarok alle undermapper."
#: directorylist.cpp:49
msgid ""
"If selected, folders will automatically get rescanned when the content is "
"modified, e.g. when a new file was added."
msgstr ""
"Hvis markeret gennemsøges mapper automatisk igen når indholdet ændres, f."
"eks. når en ny fil tilføjes."
#: dynamicmode.cpp:179
msgid "This dynamic playlist has no sources set."
msgstr "Denne dynamiske spilleliste har ingen kilder sat."
#: editfilterdialog.cpp:30
msgid "Edit Filter"
msgstr "Redigér filter"
#: editfilterdialog.cpp:36
msgid "&Append"
msgstr "&Tilføj sidst"
#: editfilterdialog.cpp:37
msgid ""
"<qt><p>By clicking here you can add the defined condition. The \"OK\" button "
"will close the dialog and apply the defined filter. With this button you can "
"add more than one condition to create a more complex filtering condition.</"
"p></qt>"
msgstr ""
"<qt><p>Ved at klikke her kan du tilføje den definerede betingelse. Knappen "
"\"O.k.\" lukker dialogen og anvender det definerede filter. Du kan tilføje "
"mere end en betingelse for at oprette en mere kompleks filterbetingelse med "
"denne knap.</p></qt>"
#: editfilterdialog.cpp:40
msgid "Add this filter condition to the list"
msgstr "Tilføj filterbetingelse til listen"
#: editfilterdialog.cpp:44
msgid "&Clear"
msgstr "&Ryd"
#: editfilterdialog.cpp:45
msgid ""
"<p>By clicking here you will clear the filter. If you intend to undo the "
"last appending just click on the \"Undo\" button.</p>"
msgstr ""
"<p>Ved at klikke her kan du rydde filtret. Hvis du har til hensigt at "
"fortryde den seneste tilføjelse, så klik blot på knappen \"Fortryd\".</p>"
#: editfilterdialog.cpp:47
msgid "Clear the filter"
msgstr "Ryd filteret"
#: editfilterdialog.cpp:52
msgid ""
"_: this \"undo\" will undo the last appended filter... be careful how you "
"will translate it to avoid two buttons (\"Cancel\" and \"Undo\") with same "
"label in the same dialog\n"
"&Undo"
msgstr "&Fortryd"
#: editfilterdialog.cpp:53
msgid ""
"<p>Clicking here will remove the last appended filter. You cannot undo more "
"than one action.</p>"
msgstr ""
"<p>At klikke her fjerner det senest tilføjede filter. Du kan ikke fortryde "
"mere end en handling.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:55
msgid "Remove last appended filter"
msgstr "Fjern senest tilføjede filter"
#: editfilterdialog.cpp:66
msgid ""
"<p>Edit the filter for finding tracks with specific attributes, e.g. you can "
"look for a track that has a length of three minutes.</p>"
msgstr ""
"<p>Redigér filtret for at finde spor med specifikke egenskaber. Du kan f."
"eks. søge efter et spor som har længden tre minutter.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:73
msgid "Attribute:"
msgstr "Attribut:"
#: editfilterdialog.cpp:76
msgid ""
"_: you can translate the keyword as you will do for the combobox\n"
"<p>Here you can choose to <i>Simple Search</i> directly or to use some "
"keywords to specify some attributes, such as the artist name and so on. The "
"keywords selectable are divided by their specific value. Some keywords are "
"numeric and others are alphanumeric. You do not need to know it directly. "
"When a keyword is numeric it will be used to search the numeric data for "
"each track.</p><p>The alphanumeric keywords are the following: <b>album</b>, "
"<b>artist</b>, <b>filename</b> (including path), <b>mountpoint</b> (e.g. /"
"home/user1), <b>filetype</b> (you can specify mp3, ogg, flac, ... and the "
"file extensions will be matched), <b>genre</b>, <b>comment</b>, <b>composer</"
"b>, <b>directory</b>, <b>lyrics</b>, <b>title</b>, and <b>label</b>.</"
"p><p>The numeric keywords are: <b>bitrate</b>, <b>disc/discnumber</b>, "
"<b>length</b> (expressed in seconds), <b>playcount</b>, <b>rating</b>, "
"<b>samplerate</b>, <b>score</b>, <b>size/filesize</b> (expressed in bytes, "
"kbytes, and megabytes as specified in the unit for the filesize keyword), "
"<b>track</b> (i.e. the track number), and <b>year</b>.</p>"
msgstr ""
"<p>Her kan du direkte vælge <i>enkel søgning</i> eller bruge bestemte "
"nøgleord for at angive egenskaber såsom kunstnernavn og så videre. Nøgleord "
"som kan vælges deles op ifølge deres specifikke værdier. Nogle nøgleord er "
"numeriske og andre er alfanumeriske. Du behøver ikke vide det direkte. Når "
"et nøgleord er numerisk, aktiveres kun dele som er specifikke for tal.</"
"p><p>Følgende nøgleord er alfanumeriske: <b>album</b>, <b>kunstner</b>, "
"<b>filnavn</b> (inklusive søgesti), <b>monteringssted</b> (f.eks. /home/"
"bruger), <b>filtype</b> (du kan angive mp3, ogg, flac, for at matche "
"filendelserne), <b>genre</b>, <b>kommentar</b>, <b>komponist</b>, <b>mappe</"
"b>, <b>sangtekst</b>, <b>titel</b> og <b>etiket</b>.</p><p>Numeriske "
"nøgleord er: <b>bitrate</b>, <b>disk, disknummer</b>, <b>længde</b> (udtrykt "
"i sekunder), <b>afspilningsantal</b>, <b>klassificering</b>, "
"<b>samplingsfrekvens</b>, <b>scoring</b>, <b>størrelse, filstørrelse</b> "
"(udtrykt i Byte, Kb og Mb, angivet i nøgleordet for filstørrelse), <b>spor</"
"b> (det er spornummeret) og <b>år</b>.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:95
msgid "Select an attribute for the filter"
msgstr "Vælg en egenskab for filtret"
#: editfilterdialog.cpp:98
msgid "Simple Search"
msgstr "Enkel søgning"
#: editfilterdialog.cpp:129 metabundle.cpp:139
msgid "Directory"
msgstr "Mappe"
#: editfilterdialog.cpp:135 smartplaylisteditor.cpp:164
msgid "Mount Point"
msgstr "Monteringspunkt"
#: editfilterdialog.cpp:137
msgid "Filetype"
msgstr "Filtype"
#: editfilterdialog.cpp:147 metabundle.cpp:146
msgid "Play Count"
msgstr "Afspilningstæller"
#: editfilterdialog.cpp:154 metabundle.cpp:143
msgid "Sample Rate"
msgstr "Samplerate"
#: editfilterdialog.cpp:177
msgid "<p>Type the attribute value or the text to look for here.</p>"
msgstr "<p>Indtast egenskabens værdi eller teksten at søge efter her.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:185
msgid "Attribute value is"
msgstr "Egenskabens værdi er"
#: editfilterdialog.cpp:195
msgid "smaller than"
msgstr "er mindre end"
#: editfilterdialog.cpp:196
msgid "larger than"
msgstr "større end"
#: editfilterdialog.cpp:197
msgid "equal to"
msgstr "lig med"
#: editfilterdialog.cpp:198
msgid "between"
msgstr "mellem"
#: editfilterdialog.cpp:212 smartplaylisteditor.cpp:907
#: smartplaylisteditor.cpp:929 smartplaylisteditor.cpp:957
#: smartplaylisteditor.cpp:976
msgid "and"
msgstr "og"
#: editfilterdialog.cpp:227
msgid "Unit:"
msgstr "Enhed:"
#: editfilterdialog.cpp:232
msgid "B (1 Byte)"
msgstr "Byte (1 byte)"
#: editfilterdialog.cpp:233
msgid "KB (1024 Bytes)"
msgstr "KB (1024 byte)"
#: editfilterdialog.cpp:234
msgid "MB (1024 KB)"
msgstr "MB (1024 Kibyte)"
#: editfilterdialog.cpp:251
msgid "Filter action"
msgstr "Filterhandling"
#: editfilterdialog.cpp:256
msgid "Match all words"
msgstr "Match alle ord"
#: editfilterdialog.cpp:258
msgid ""
"<p>Check this box to look for the tracks that contain all the words you "
"typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Markér feltet for at søge efter spor som indeholder alle ord du skrev ind "
"i tilsvarende redigeringsfelt for enkel søgning</p>"
#: editfilterdialog.cpp:262
msgid "Match any word"
msgstr "Match ethvert ord"
#: editfilterdialog.cpp:264
msgid ""
"<p>Check this box to look for the tracks that contain at least one of the "
"words you typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Markér dette felt for at søge efter spor som indeholder i det mindste et "
"af ordene du skrev ind i tilsvarende redigeringsfelt for enkel søgning</p>"
#: editfilterdialog.cpp:268
msgid "Exact match"
msgstr "Nøjagtig match"
#: editfilterdialog.cpp:270
msgid ""
"<p>Check this box to look for all the tracks that contain exactly the words "
"you typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Markér dette felt for at søge efter alle spor som indeholder nøjagtigt de "
"ord du skrev ind i det tilsvarende redigeringsfelt for enkel søgning</p>"
#: editfilterdialog.cpp:274
msgid "Exclude"
msgstr "Undtag"
#: editfilterdialog.cpp:276
msgid ""
"<p>Check this box to look for all the tracks that do not contain the words "
"you typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Markér dette felt for at søge efter alle spor som ikke indeholder ordene "
"du skrev ind i det tilsvarende redigeringsfelt for enkel søgning</p>"
#: editfilterdialog.cpp:299
msgid "Appending condition"
msgstr "Vilkår for tilføjelse"
#: editfilterdialog.cpp:304
msgid ""
"_: AND logic condition\n"
"AND"
msgstr "OG"
#: editfilterdialog.cpp:306
msgid ""
"<p>Check this box if you want to add another condition and you want that the "
"filter to match both the previous conditions and this new one</p>"
msgstr ""
"<p>Markér dette felt hvis du vil tilføje en yderligere betingelse og du "
"ønsker at filtret skal matche både de foregående betingelser og den nye.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:310
msgid ""
"_: OR logic condition\n"
"OR"
msgstr "ELLER"
#: editfilterdialog.cpp:312
msgid ""
"<p>Check this box if you want to add another condition and you want that the "
"filter to match either the previous conditions or this new one</p>"
msgstr ""
"<p>Markér dette felt hvis du vil tilføje en yderligere betingelse og du "
"ønsker at filtret skal matche enten de foregående betingelser eller den nye."
"</p>"
#: editfilterdialog.cpp:318
msgid "Invert condition"
msgstr "Invertér betingelser"
#: editfilterdialog.cpp:320
msgid "Check this box to negate the defined filter condition"
msgstr "Markér dette felt for at negere de definerede filterbetingelser"
#: editfilterdialog.cpp:322
msgid ""
"<p>If this option is checked the defined filter condition will be negated. "
"This means that, for example, you can define a filter that looks for all "
"tracks that are not of a specific album, artist, and so on.</p>"
msgstr ""
"<p>Hvis dette markeres negeres de definerede filterbetingelser. Det betyder "
"at du for eksempel kan definere et filter som søger efter alle spor som ikke "
"tilhører et bestemt album, en bestemt kunstner, og så videre.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:466 editfilterdialog.cpp:469
#: smartplaylisteditor.cpp:984
msgid "Seconds"
msgstr "Sekunder"
#: editfilterdialog.cpp:512 editfilterdialog.cpp:513
#: smartplaylisteditor.cpp:985
msgid "Minutes"
msgstr "Minutter"
#: editfilterdialog.cpp:684
msgid ""
"<p>Sorry but the filter rule cannot be set. The text field is empty. Please "
"type something into it and retry.</p>"
msgstr ""
"<p>Denne filterregel kan desværre ikke tilføjes. Tekstfeltet er tomt. "
"Indtast noget i det og forsøg igen.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:685
msgid "Empty Text Field"
msgstr "Tomt tekstfelt"
#: engine/akode/akode-engine.cpp:183
msgid "Unable to decode <i>%1</i>"
msgstr "Kan ikke afkode <i>%1</i>"
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:121
msgid "Output plugin:"
msgstr "Uddata-plugin:"
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:133
msgid "Device:"
msgstr "Enhed:"
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:264
msgid "Main"
msgstr "Hoved"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:12
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:284
#, no-c-format
msgid "Helix/Realplay core directory"
msgstr "Helix.- og Realplay-kernemappe"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:13
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:286
#, no-c-format
msgid "This is the directory where clntcore.so is located"
msgstr "Dette er mappen hvor clntcore.so findes"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:17
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:291
#, no-c-format
msgid "Helix/Realplay plugins directory"
msgstr "Helix.- og Realplay-pluginmappe"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:18
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:293
#, no-c-format
msgid "This is the directory where, for example, vorbisrend.so is located"
msgstr "Dette er mappen hvor for eksempel, vorbisrend.so findes"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:22
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:298
#, no-c-format
msgid "Helix/Realplay codecs directory"
msgstr "Helix.- og Realplay-afkodermappe"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:23
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:300
#, no-c-format
msgid "This is the directory where, for example, cvt1.so is located"
msgstr "Dette er mappen hvor for eksempel, cvt1.so findes"
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:342
msgid "Plugins"
msgstr "Plugin"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:130
msgid "Helix Core returned error: %1 %2 %3"
msgstr "Helix-grænsefladen returnerede fejl: %1 %2 %3"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:132 engine/helix/helix-engine.cpp:141
msgid "Helix Core returned error: <unknown>"
msgstr "Helix-grænsefladen returnerede fejl: <ukendt>"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:139
msgid "Helix Core returned error: %1 %1 %1"
msgstr "Helix-grænsefladen returnerede fejl: %1 %1 %1"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:150
#, c-format
msgid "Contacting: %1"
msgstr "Kontakter: %1"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:156
msgid "Buffering %1%"
msgstr "Buffer %1%"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:169
msgid ""
"The helix library you have configured does not support ALSA, the helix-"
"engine has fallen back to OSS"
msgstr ""
"Det helix-bibliotek du har konfigureret understøtter ikke ALSA, helix-"
"motoren er faldet tilbage til OSS"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:248
msgid ""
"The Helix Engine requires the RealPlayer(tm) or HelixPlayer libraries to be "
"installed. Please make sure one is installed, and adjust the paths in "
"\"Amarok Settings\" -> \"Engine\""
msgstr ""
"Helix-grænsefladen kræver RealPlayer- eller HelixPlayer-bibliotekerne for at "
"kunne installeres. Sørg for at et af dem er installeret, og justér "
"søgestierne med \"Indstil Amarok\" -> \"Motor\""
#: engine/helix/helix-engine.cpp:293
msgid "No plugin found for the %1 format"
msgstr "Intet plugin fundet for formatet %1"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:27
msgid "Invalid Operation"
msgstr "Ugyldig handling"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:28 engine/helix/helix-errors.cpp:316
msgid "Invalid Version"
msgstr "Ugyldig version"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:29
msgid "Invalid Revision"
msgstr "Ugyldig Revision"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:30
msgid "Not Initialized"
msgstr "Ikke initieret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:31
msgid "Doc Missing"
msgstr "Dokument mangler"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:32
msgid "Unexpected"
msgstr "Uventet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:33
msgid "Incomplete"
msgstr "Ufuldstændig"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:34
msgid "Buffertoosmall"
msgstr "Buffer for lille"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:35
msgid "Unsupported Video"
msgstr "Video understøttes ikke"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:36
msgid "Unsupported Audio"
msgstr "Lyd understøttes ikke"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:37 engine/helix/helix-errors.cpp:318
msgid "Invalid Bandwidth"
msgstr "Ugyldig båndbredde"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:38 engine/helix/helix-errors.cpp:39
msgid "No Fileformat"
msgstr "Intet filformat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:40
msgid "Missing Components"
msgstr "Mangler komponenter"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:41
msgid "Element Not Found"
msgstr "Element ikke fundet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:42
msgid "Noclass"
msgstr "Ingen klasse"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:43
msgid "Class Noaggregation"
msgstr "Klasse uforenlig"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:44
msgid "Not Licensed"
msgstr "Ikke under licens"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:45
msgid "No Filesystem"
msgstr "Intet filsystem"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:46
msgid "Request Upgrade"
msgstr "Bed om opgradering"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:47
msgid "Check Rights"
msgstr "Kontrollér rettigheder"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:48
msgid "Restore Server Denied"
msgstr "Genoprettelse af server nægtet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:49
msgid "Debugger Detected"
msgstr "Fejlsøger detekteret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:50
msgid "Restore Server Connect"
msgstr "Genopret serverforbindelse"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:51
msgid "Restore Server Timeout"
msgstr "Tidsgrænse overskredet for genoprettelse af server"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:52
msgid "Revoke Server Connect"
msgstr "Tilbagekald serverforbindelse"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:53
msgid "Revoke Server Timeout"
msgstr "Tidsgrænse overskredet for at tilbagekalde server"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:54
msgid "View Rights Nodrm"
msgstr "Visningsrettigheder uden digital indholdbeskyttelsesbegrænsning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:55
msgid "Vsrc Nodrm"
msgstr "V-kilde uden digital indholdbeskyttelsesbegrænsning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:56
msgid "Wm Opl Not Supported"
msgstr "WM OPL understøttes ikke"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:57
msgid "Restoration Complete"
msgstr "Restaurering færdig"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:58
msgid "Backup Complete"
msgstr "Sikkerhedskopiering færdig"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:59
msgid "Tlc Not Certified"
msgstr "TLC ikke autoriseret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:60
msgid "Corrupted Backup File"
msgstr "Skadet sikkerhedskopieringsfil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:61
msgid "Awaiting License"
msgstr "Venter på licens"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:62
msgid "Already Initialized"
msgstr "Allerede initieret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:63
msgid "Not Supported"
msgstr "Understøttes ikke"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:64
msgid "False"
msgstr "Falsk"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:66
msgid "Buffering"
msgstr "Buffering"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:68
msgid "No Data"
msgstr "Ingen data"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:69
msgid "Stream Done"
msgstr "Strøm færdig"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:70
msgid "Net Socket Invalid"
msgstr "Netudtag ugyldigt"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:71
msgid "Net Connect"
msgstr "Netforbindelse"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:72
msgid "Bind"
msgstr "Binding"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:73
msgid "Socket Create"
msgstr "Opret udtag"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:74 engine/helix/helix-errors.cpp:327
msgid "Invalid Host"
msgstr "Ugyldig vært"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:75
msgid "Net Read"
msgstr "Netlæsning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:76
msgid "Net Write"
msgstr "Netskrivning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:77
msgid "Net Udp"
msgstr "UDP-net"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:78
msgid "Retry"
msgstr "Forsøg igen"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:79
msgid "Server Timeout"
msgstr "Tidsgrænse overskredet for server"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:80
msgid "Server Disconnected"
msgstr "Server nedkoblet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:81
msgid "Would Block"
msgstr "Ville blokere"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:82
msgid "General Nonet"
msgstr "Generelt intet net"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:83
msgid "Block Canceled"
msgstr "Blokering afbrudt"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:84
msgid "Multicast Join"
msgstr "Multicast-sammenføjning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:85
msgid "General Multicast"
msgstr "Generel multicast"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:86
msgid "Multicast Udp"
msgstr "UDP-multicast"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:87
msgid "At Interrupt"
msgstr "Ved afbrudt"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:88
msgid "Msg Toolarge"
msgstr "Meddelelse for stor"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:89
msgid "Net Tcp"
msgstr "Net TCP"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:90
msgid "Try Autoconfig"
msgstr "Forsøg med automatisk indstilling"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:91
msgid "Notenough Bandwidth"
msgstr "Ikke tilstrækkelig båndbredde"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:92
msgid "Http Connect"
msgstr "HTTP-forbindelse"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:93
msgid "Port In Use"
msgstr "Port bruges"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:94
msgid "Loadtest Not Supported"
msgstr "Belastningsmætning understøttes ikke"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:95
msgid "Tcp Connect"
msgstr "TCP-forbindelse"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:96
msgid "Tcp Reconnect"
msgstr "TCP-genforbindelse"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:97
msgid "Tcp Failed"
msgstr "TCP mislykkedes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:98
msgid "Authentication Socket Create Failure"
msgstr "Opret godkendelseskontroludtag mislykkedes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:99
msgid "Authentication Tcp Connect Failure"
msgstr "TCP-forbindelse for godkendelseskontrol mislykkedes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:100
msgid "Authentication Tcp Connect Timeout"
msgstr "TCP-forbindelse for godkendelsestidsgrænse overskredet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:101
msgid "Authentication Failure"
msgstr "Godkendelse mislykkedes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:102
msgid "Authentication Required Parameter Missing"
msgstr "Nødvendig parameter for godkendelseskontrol mangler"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:103
msgid "Dns Resolve Failure"
msgstr "DNS-opløsning mislykkedes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:104
msgid "Authentication Succeeded"
msgstr "Godkendelseskontrol lykkedes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:105
msgid "Pull Authentication Failed"
msgstr "Pull-godkendelseskontrol mislykkedes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:106
msgid "Bind Error"
msgstr "Bindingsfejl"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:107
msgid "Pull Ping Timeout"
msgstr "Pull-ping tidsgrænse overskredet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:108
msgid "Authentication Tcp Failed"
msgstr "TCP-godkendelseskontrol mislykkedes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:109
msgid "Unexpected Stream End"
msgstr "Strøm sluttede uventet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:110
msgid "Authentication Read Timeout"
msgstr "Tidsgrænse overskredet for læsning ved godkendelseskontrol"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:111
msgid "Authentication Connection Failure"
msgstr "Forbindelse for godkendelseskontrol mislykkedes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:112
msgid "Blocked"
msgstr "Blokeret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:113
msgid "Notenough Predecbuf"
msgstr "Ikke tilstrækkeligt med fordeklarerede buffere"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:114
msgid "End With Reason"
msgstr "Slut med grund"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:115
msgid "Socket Nobufs"
msgstr "Udtag uden buffere"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:116
msgid "At End"
msgstr "Ved slutningen"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:117
msgid "Invalid File"
msgstr "Ugyldig fil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:118 engine/helix/helix-errors.cpp:319
msgid "Invalid Path"
msgstr "Ugyldig søgesti"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:119
msgid "Record"
msgstr "Indspilning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:120
msgid "Record Write"
msgstr "Skrivning ved indspilning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:121
msgid "Temporary File"
msgstr "Midlertidig fil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:122
msgid "Already Open"
msgstr "Allerede åben"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:123
msgid "Seek Pending"
msgstr "Søgning hvilende"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:124
msgid "Cancelled"
msgstr "Annulleret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:125
msgid "File Not Found"
msgstr "Filen ikke fundet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:126
msgid "Write Error"
msgstr "Skrivefejl"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:127
msgid "File Exists"
msgstr "Filen eksisterer"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:128
msgid "File Not Open"
msgstr "Filen ikke åben"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:129
msgid "Advise Prefer Linear"
msgstr "Råder til at lineær foretrækkes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:130
msgid "Parse Error"
msgstr "Tolkningsfejl"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:131
msgid "Advise Noasync Seek"
msgstr "Råder til ingen asynkron søgning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:132
msgid "Header Parse Error"
msgstr "Tolkningsfejl for hoved"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:133
msgid "Corrupt File"
msgstr "Skadet fil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:134
msgid "Bad Server"
msgstr "Fejlagtig server"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:135
msgid "Advanced Server"
msgstr "Avanceret server"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:136
msgid "Old Server"
msgstr "Gammel server"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:137
msgid "Redirection"
msgstr "Omdirigering"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:138
msgid "Server Alert"
msgstr "Serveralarm"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:139
msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:140
msgid "Proxy Response"
msgstr "Proxysvar"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:141
msgid "Advanced Proxy"
msgstr "Avanceret proxy"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:142
msgid "Old Proxy"
msgstr "Gammel proxy"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:143 engine/helix/helix-errors.cpp:321
msgid "Invalid Protocol"
msgstr "Ugyldig protokol"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:144
msgid "Invalid Url Option"
msgstr "Ugyldigt url-tilvalg"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:145
msgid "Invalid Url Host"
msgstr "Ugyldig url-vært"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:146
msgid "Invalid Url Path"
msgstr "Ugyldig url-søgesti"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:147
msgid "Http Content Not Found"
msgstr "HTTP-indhold ikke fundet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:148
msgid "Not Authorized"
msgstr "Ikke godkendt"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:149
msgid "Unexpected Msg"
msgstr "Uventet meddelelse"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:150
msgid "Bad Transport"
msgstr "Fejlagtig overførsel"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:151
msgid "No Session Id"
msgstr "Ingen sessionsid"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:152
msgid "Proxy Dnr"
msgstr "DNR-proxy"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:153
msgid "Proxy Net Connect"
msgstr "Proxy netforbindelse"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:154
msgid "Aggregate Operation Not Allowed"
msgstr "Forenede handlinger tillades ikke"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:155
msgid "Rights Expired"
msgstr "Rettigheder udløbet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:156
msgid "Not Modified"
msgstr "Ikke ændret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:157
msgid "Forbidden"
msgstr "Forbudt"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:158
msgid "Audio Driver Error"
msgstr "Lyddriverfejl"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:159
msgid "Late Packet"
msgstr "Sen pakke"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:160
msgid "Overlapped Packet"
msgstr "Overlappende pakke"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:161
msgid "Outoforder Packet"
msgstr "Pakke ikke i rækkefølge"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:162
msgid "Noncontiguous Packet"
msgstr "Ikke tilgrænsende pakke"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:163
msgid "Open Not Processed"
msgstr "Åbn ikke behandlet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:164
msgid "Windraw Exception"
msgstr "Undtagelse ved vinduesoptegning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:165
msgid "Expired"
msgstr "Udløbet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:166
msgid "Invalid Interleaver"
msgstr "Ugyldig interleaver"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:167
msgid "Bad Format"
msgstr "Fejlagtigt format"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:168
msgid "Chunk Missing"
msgstr "Blok mangler"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:169
msgid "Invalid Stream"
msgstr "Ugyldig strøm"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:170
msgid "Dnr"
msgstr "DNR"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:171
msgid "Open Driver"
msgstr "Åbn driver"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:172
msgid "Upgrade"
msgstr "Opgradér"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:173
msgid "Notification"
msgstr "Underretning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:174
msgid "Not Notified"
msgstr "Ikke underrettet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:175
msgid "Stopped"
msgstr "Stoppet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:176
msgid "Closed"
msgstr "Lukket"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:177
msgid "Invalid Wav File"
msgstr "Ugyldig wav-fil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:178
msgid "No Seek"
msgstr "Ingen søgning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:179
msgid "Decode Inited"
msgstr "Afkodning initieret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:180
msgid "Decode Not Found"
msgstr "Afkoder ikke fundet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:181
msgid "Decode Invalid"
msgstr "Ugyldig afkoder"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:182
msgid "Decode Type Mismatch"
msgstr "Fejltilrettet afkodningstype"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:183
msgid "Decode Init Failed"
msgstr "Initiering af afkoder mislykkedes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:184
msgid "Decode Not Inited"
msgstr "Afkoder ikke initieret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:185
msgid "Decode Decompress"
msgstr "Afkodningsudpakning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:186
msgid "Obsolete Version"
msgstr "Forældet version"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:187
msgid "Decode At End"
msgstr "Afkodning ved slutningen"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:188
msgid "Encode File Too Small"
msgstr "Kodningsfil for lille"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:189
msgid "Encode Unknown File"
msgstr "Kodning ukendt fil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:190
msgid "Encode Bad Channels"
msgstr "Kodning fejlagtige kanaler"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:191
msgid "Encode Bad Sampsize"
msgstr "Kodning fejlagtig samplingsstørrelse"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:192
msgid "Encode Bad Samprate"
msgstr "Kodning fejlagtig samplingsfrekvens"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:193
msgid "Encode Invalid"
msgstr "Kodning ugyldig"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:194
msgid "Encode No Output File"
msgstr "Kodning ingen uddatafil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:195
msgid "Encode No Input File"
msgstr "Kodning ingen inddatafil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:196
msgid "Encode No Output Permissions"
msgstr "Kodning ingen udskriftsrettigheder"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:197
msgid "Encode Bad Filetype"
msgstr "Kodning fejlagtig filtype"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:198
msgid "Encode Invalid Video"
msgstr "Kodning ugyldig video"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:199
msgid "Encode Invalid Audio"
msgstr "Kodning ugyldig lyd"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:200
msgid "Encode No Video Capture"
msgstr "Kodning ingen videoindspilning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:201
msgid "Encode Invalid Video Capture"
msgstr "Kodning ugyldig videoindspilning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:202
msgid "Encode No Audio Capture"
msgstr "Kodning ingen lydindspilning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:203
msgid "Encode Invalid Audio Capture"
msgstr "Kodning ugyldig lydindspilning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:204
msgid "Encode Too Slow For Live"
msgstr "Kodning for langsom for realtid"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:205
msgid "Encode Engine Not Initialized"
msgstr "Kodning grænseflade Ikke initieret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:206
msgid "Encode Codec Not Found"
msgstr "Kodningsafkoder ikke fundet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:207
msgid "Encode Codec Not Initialized"
msgstr "Kodningsafkoder ikke initieret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:208
msgid "Encode Invalid Input Dimensions"
msgstr "Kodning ugyldige inddatadimensioner"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:209
msgid "Encode Message Ignored"
msgstr "Kodning meddelelse ignoreret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:210
msgid "Encode No Settings"
msgstr "Kodning ingen indstillinger"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:211
msgid "Encode No Output Types"
msgstr "Kodning ingen udskriftstyper"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:212
msgid "Encode Improper State"
msgstr "Kodning urigtig tilstand"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:213
msgid "Encode Invalid Server"
msgstr "Kodning ugyldig server"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:214
msgid "Encode Invalid Temp Path"
msgstr "Kodning ugyldig midlertidig søgesti"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:215
msgid "Encode Merge Fail"
msgstr "Kodning sammenføjning mislykkes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:216
msgid "Binary Data Not Found"
msgstr "Binære data ikke fundet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:217
msgid "Binary End Of Data"
msgstr "Binære data slut"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:218
msgid "Binary Data Purged"
msgstr "Binære data fjernet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:219
msgid "Binary Full"
msgstr "Binær fuld"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:220
msgid "Binary Offset Past End"
msgstr "Binærposition forbi slutningen"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:221
msgid "Encode No Encoded Data"
msgstr "Kodning ingen kodede data"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:222
msgid "Encode Invalid Dll"
msgstr "Kodning ugyldig DLL"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:223
msgid "Not Indexable"
msgstr "Ikke indekseringsbar"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:224
msgid "Encode No Browser"
msgstr "Kodning ingen browser"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:225
msgid "Encode No File To Server"
msgstr "Kodning ingen fil til server"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:226
msgid "Encode Insufficient Disk Space"
msgstr "Kodning utilstrækkeligt med diskplads"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:227
msgid "Encode Sample Discarded"
msgstr "Kodning sampling forkastet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:228
msgid "Encode Rv10 Frame Too Large"
msgstr "Kodning RV10-ramme for stor"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:229
msgid "Not Handled"
msgstr "Ikke håndteret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:230
msgid "End Of Stream"
msgstr "Slut på strøm"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:231
msgid "Jobfile Incomplete"
msgstr "Ufuldstændig jobfil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:232
msgid "Nothing To Serialize"
msgstr "Ingenting at serialisere"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:233
msgid "Sizenotset"
msgstr "Størrelse ikke angivet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:234
msgid "Already Committed"
msgstr "Allerede udført"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:235
msgid "Buffers Outstanding"
msgstr "Tilbageværende buffere"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:236
msgid "Not Committed"
msgstr "Ikke udført"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:237
msgid "Sample Time Not Set"
msgstr "Samplingstid ikke angivet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:238
msgid "Timeout"
msgstr "Tidsgrænse overskredet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:239
msgid "Wrongstate"
msgstr "Fejlagtig tilstand"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:240
msgid "Remote Usage Error"
msgstr "Fjernbrugsfejl"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:241
msgid "Remote Invalid Endtime"
msgstr "Ugyldig fjernsluttid"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:242
msgid "Remote Missing Input File"
msgstr "Mangler fjerninddatafil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:243
msgid "Remote Missing Output File"
msgstr "Mangler fjernuddatafil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:244
msgid "Remote Input Equals Output File"
msgstr "Fjerninddatafil samme som fjernuddatafil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:245
msgid "Remote Unsupported Audio Version"
msgstr "Fjernlydversion understøttes ikke"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:246
msgid "Remote Different Audio"
msgstr "Anderledes fjernlyd"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:247
msgid "Remote Different Video"
msgstr "Anderledes fjernvideo"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:248
msgid "Remote Paste Missing Stream"
msgstr "Strøm mangler til fjernindsætning"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:249
msgid "Remote End Of Stream"
msgstr "Fjernstrømdata slut"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:250
msgid "Remote Image Map Parse Error"
msgstr "Tolkningsfejl for fjernbilledkort"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:251
msgid "Remote Invalid Imagemap File"
msgstr "Ugyldigt fjernbilledkort"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:252
msgid "Remote Event Parse Error"
msgstr "Tolkningsfejl for fjernbegivenhed"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:253
msgid "Remote Invalid Event File"
msgstr "Ugyldig fjernbegivenhedsfil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:254
msgid "Remote Invalid Output File"
msgstr "Ugyldig fjernuddatafil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:255
msgid "Remote Invalid Duration"
msgstr "Ugyldig fjernvarighed"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:256
msgid "Remote No Dump Files"
msgstr "Ingen fjerndumpningsfiler"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:257
msgid "Remote No Event Dump File"
msgstr "Ingen dumpfil for fjernbegivenheder"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:258
msgid "Remote No Imap Dump File"
msgstr "Ingen dumpfil for fjern-IMAP"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:259
msgid "Remote No Data"
msgstr "Ingen fjerndata"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:260
msgid "Remote Empty Stream"
msgstr "Tom fjernstrøm"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:261
msgid "Remote Read Only File"
msgstr "Skrivebeskyttet fjernfil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:262
msgid "Remote Paste Missing Audio Stream"
msgstr "Fjernindsætning mangler lydstrøm"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:263
msgid "Remote Paste Missing Video Stream"
msgstr "Fjernindsætning mangler videostrøm"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:264
msgid "Remote Encrypted Content"
msgstr "Krypteret fjernindhold"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:265
msgid "Property Not Found"
msgstr "Egenskab ikke fundet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:266
msgid "Property Not Composite"
msgstr "Egenskab ikke sammensat"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:267
msgid "Property Duplicate"
msgstr "Egenskab duplikeret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:268
msgid "Property Type Mismatch"
msgstr "Fejltilrettet egenskabstype"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:269
msgid "Property Active"
msgstr "Egenskab aktiv"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:270
msgid "Property Inactive"
msgstr "Egenskab inaktiv"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:271
msgid "Property Value Underflow"
msgstr "Underflow af egenskabsværdi"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:272
msgid "Property Value Overflow"
msgstr "Spild af egenskabsværdi"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:273
msgid "Property Value less than Lower bound"
msgstr "Egenskabsværdi mindre end nedre grænse"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:274
msgid "Property Value greater than Upper bound"
msgstr "Egenskabsværdi større end øvre grænse"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:275
msgid "Property Delete Pending"
msgstr "Egenskab sletning hvilende"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:276
msgid "Could not initialize core"
msgstr "Kunne ikke initiere kernen"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:277
msgid "Perfectplay Not Supported"
msgstr "Perfectplay understøttes ikke"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:278
msgid "No Live Perfectplay"
msgstr "Ingen Perfectplay i realtid"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:279
msgid "Perfectplay Not Allowed"
msgstr "Perfectplay tillades ikke"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:280
msgid "No Codecs"
msgstr "Ingen afkodere"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:281
msgid "Slow Machine"
msgstr "Langsom maskine"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:282
msgid "Force Perfectplay"
msgstr "Tving til Perfectplay"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:283
msgid "Invalid Http Proxy Host"
msgstr "Ugyldig HTTP-proxy-vært"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:284
msgid "Invalid Metafile"
msgstr "Ugyldig metafil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:285
msgid "Browser Launch"
msgstr "Start browser"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:286
msgid "View Source Noclip"
msgstr "Vis kilde uden beskæring"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:287
msgid "View Source Disabled"
msgstr "Vis kilde deaktiveret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:288
msgid "Timeline Suspended"
msgstr "Tidslinje i hviletilstand"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:289
msgid "Buffer Not Available"
msgstr "Buffer ikke tilgængelig"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:290
msgid "Could Not Display"
msgstr "Kunne ikke vise"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:291
msgid "Vsrc Disabled"
msgstr "V-kilde deaktiveret"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:292
msgid "Vsrc Noclip"
msgstr "V-kilde uden beskæring"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:293
msgid "Resource Not Cached"
msgstr "Ressource ikke i cache"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:294
msgid "Resource Not Found"
msgstr "Ressource ikke fundet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:295
msgid "Resource Close File First"
msgstr "Ressource luk fil først"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:296
msgid "Resource Nodata"
msgstr "Ressource ingen data"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:297
msgid "Resource Badfile"
msgstr "Ressource fejlagtig fil"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:298
msgid "Resource Partialcopy"
msgstr "Ressource delkopi"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:299
msgid "PayPerView No User"
msgstr "Ingen brugere for pay-per-view"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:300
msgid "PayPerView Guid Read Only"
msgstr "Skrivebeskyttet gruppeidentifikation for pay-per-view"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:301
msgid "PayPerView Guid Collision"
msgstr "Kollision af gruppeidentifikation for pay-per-view"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:302
msgid "Register Guid Exists"
msgstr "Gruppeidentifikation at registrere findes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:303
msgid "PayPerView Authorization Failed"
msgstr "Godkendelseskontrol for pay-per-view mislykkedes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:304
msgid "PayPerView Old Player"
msgstr "Gammel afspiller for pay-per-view"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:305
msgid "PayPerView Account Locked"
msgstr "Konto for pay-per-view låst"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:306
msgid "Xr PayPerView Protocol Ignores"
msgstr "XR-protokol ignoreret for pay-per-view"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:307
msgid "PayPerView User Already Exists"
msgstr "Bruger findes allerede for pay-per-view "
#: engine/helix/helix-errors.cpp:308
msgid "Upg Auth Failed"
msgstr "Opgradering af godkendelse mislykkedes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:309
msgid "Upg Cert Auth Failed"
msgstr "Godkendelseskontrol af opgraderet certifikat mislykkedes"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:310
msgid "Upg Cert Expired"
msgstr "Opgraderet certifikat er udløbet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:311
msgid "Upg Cert Revoked"
msgstr "Opgraderet certifikat tilbagekaldet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:312
msgid "Upg Rup Bad"
msgstr "Opgraderet RUP fejlagtig"