You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
amarok/po/pl/amarok.po

13108 lines
352 KiB

# translation of amarok.po to Polish
# Cezary Morga <cezarym@pf.pl>, 2004, 2005.
# Michal Rudolf <mrudolf@kdewebdev.org>, 2004, 2005.
# Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>, 2005, 2006, 2007.
# Łukasz Derkacz <nikko@ift.uni.wroc.pl>, 2005.
# Łukasz Derkacz <nibbana@interia.pl>, 2005, 2006.
# Robert Gomulka <rgom@o2.pl>, 2006.
# Łukasz Derkacz <lderkacz@gmail.com>, 2006, 2007.
# Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>, 2008.
# translation of amarok.po to
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: amarok\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-28 21:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-20 20:26+0000\n"
"Last-Translator: Marek W <coronzon88@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/applications/amarok/pl/>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.9.1\n"
#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "MW, Łukasz Derkacz (obecny tłumacz), Cezary Morga"
#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "lderkacz@gmail.com"
#: Options1.ui.h:42 configdialog.cpp:438
msgid "Default Browser"
msgstr "Domyślna Przeglądarka"
#: Options1.ui.h:45 configdialog.cpp:441
msgid "Default TDE Browser"
msgstr "Domyślna przeglądarka TDE"
#: Options2.ui.h:53 Options2.ui.h:92 scriptmanager.cpp:427
msgid "Could not read this package."
msgstr "Nie można odczytać tego pakietu."
#: Options2.ui.h:83
msgid "Style Packages (*.tar, *.tar.bz2, *.tar.gz)"
msgstr "Pakiety motywów (*.tar, *.tar.bz2, *.tar.gz)"
#: Options2.ui.h:85
msgid "Select Style Package"
msgstr "Wybierz pakiet motywów"
#: Options2.ui.h:140
msgid ""
"<p>Are you sure you want to uninstall the theme <strong>%1</strong>?</p>"
msgstr ""
"<p>Czy jesteś pewien, że chcesz odinstalować motyw <strong>%1</strong>?</p>"
#: Options2.ui.h:141
msgid "Uninstall Theme"
msgstr "Odinstaluj motyw"
#: Options2.ui.h:141 scriptmanager.cpp:515
msgid "Uninstall"
msgstr "Odinstaluj"
#: Options2.ui.h:153
msgid ""
"<p>Could not uninstall this theme.</p><p>You may not have sufficient "
"permissions to delete the folder <strong>%1<strong></p>."
msgstr ""
"<p>Nie można było odinstalować motywu.</p><p>Być może nie masz "
"wystarczających uprawnień do skasowania katalogu<strong>%1<strong></p>."
#: Options5.ui.h:63
msgid ""
"<h3>Tags Displayed in OSD</h3>You can use the following tokens:<ul><li>Title "
"- %1<li>Album - %2<li>Artist - %3<li>Genre - %4<li>Bitrate - %5<li>Year - "
"%6<li>Track Length - %7<li>Track Number - %8<li>Filename - %9<li>Directory - "
"%10<li>Type - %11<li>Comment - %12<li>Score - %13<li>Playcount - %14<li>Disc "
"Number - %15<li>Rating - %16<li>Moodbar - %17<li>Elapsed Time - %18</ul>If "
"you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that "
"section will be hidden if the token is empty, for example:<pre>%19</pre>Will "
"not show <b>Score: <i>%score</i></b> if the track has no score."
msgstr ""
"<h3>Znaczniki wyświetlania w OSD</h3>Możesz użyć następujących znaczników:"
"<ul><li>Tytuł - %1<li>Album - %2<li>Wykonawca - %3<li>Gatunek - "
"%4<li>Szybkość transmisji - %5<li>Rok - %6<li>Długość utworu - %7<li>Numer "
"utworu - %8 <li>Nazwa pliku - %9<li>Katalog - %10<li>Typ - %11 <li>Komentarz "
"- %12<li>Punktacja - %13<li>Licznik odtworzeń - %14 <li>Numer płyty - %15 "
"<li>Notowanie - %16 <li>Pasek nastroju - %17 <li>Czas, który upłynął - %18</"
"ul> Jeśli otoczysz klamrami części tekstu zawierające znacznik, ta część "
"będzie ukryta jeśli znacznik jest pusty, na przykład: <pre>%19</pre> Nie "
"pokaże <b>Punktacja: <i>%score</i></b>, jeśli utwór nie ma punktacji."
#: Options5.ui.h:95 contextbrowser.cpp:2973 statistics.cpp:568
#, c-format
msgid "Score: %1"
msgstr "Punktacja: %1"
#: actionclasses.cpp:72
msgid "Amarok Menu"
msgstr "Menu Amaroka"
#: actionclasses.cpp:92
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: actionclasses.cpp:122
msgid "C&over Manager"
msgstr "Menedżer &okładek"
#: actionclasses.cpp:124 actionclasses.cpp:328 analyzers/blockanalyzer.cpp:452
#: playlistwindow.cpp:370
msgid "&Visualizations"
msgstr "&Wizualizacje"
#: actionclasses.cpp:125
msgid "E&qualizer"
msgstr "&Korektor"
#: actionclasses.cpp:133 playlistwindow.cpp:376
msgid "&Rescan Collection"
msgstr "&Przeszukaj ponownie kolekcję"
#: actionclasses.cpp:211 app.cpp:438
msgid "Play/Pause"
msgstr "Odtwarzanie/Pauza"
#: actionclasses.cpp:228 actionclasses.cpp:233 app.cpp:436
#: playlistwindow.cpp:196
msgid "Pause"
msgstr "Pauza"
#: actionclasses.cpp:238 app.cpp:434 playlistwindow.cpp:195
msgid "Play"
msgstr "Odtwarzaj"
#: actionclasses.cpp:261 playerwindow.cpp:565
msgid "Analyzer"
msgstr "Analizator"
#: actionclasses.cpp:295
msgid "Click for more analyzers"
msgstr "Kliknij po więcej analizatorów"
#: actionclasses.cpp:414
msgid "Click to change"
msgstr "Kliknij by zmienić"
#: actionclasses.cpp:422 engine/nmm/HostList.cpp:46 sliderwidget.cpp:433
msgid "Volume"
msgstr "Głośność"
#: actionclasses.cpp:439
msgid "Volume control"
msgstr "Regulacja głośności"
#: actionclasses.cpp:462
msgid "Ra&ndom"
msgstr "Lo&sowo"
#: actionclasses.cpp:464 actionclasses.cpp:499
msgid "&Off"
msgstr "&Wyłączone"
#: actionclasses.cpp:464
msgid "&Tracks"
msgstr "&Utwory"
#: actionclasses.cpp:464
msgid "&Albums"
msgstr "&Albumy"
#: actionclasses.cpp:482
msgid "&Favor"
msgstr "&Ulubione"
#: actionclasses.cpp:485
msgid "Higher &Scores"
msgstr "Więcej &punktów"
#: actionclasses.cpp:486
msgid "Higher &Ratings"
msgstr "Wyższe &notowania"
#: actionclasses.cpp:487
msgid "Not Recently &Played"
msgstr "Nie &odtwarzane ostatnio"
#: actionclasses.cpp:497
msgid "&Repeat"
msgstr "&Powtórz"
#: actionclasses.cpp:499
msgid "&Track"
msgstr "&Utwór"
#: actionclasses.cpp:500 collectionbrowser.cpp:216 collectionbrowser.cpp:226
msgid "&Album"
msgstr "&Album"
#: actionclasses.cpp:500 playlistwindow.cpp:412
msgid "&Playlist"
msgstr "&Lista odtwarzania"
#: actionclasses.cpp:509 actionclasses.cpp:524
msgid "Burn"
msgstr "Nagraj"
#: actionclasses.cpp:538
msgid "Current Playlist"
msgstr "Bieżąca lista odtwarzania"
#: actionclasses.cpp:539
msgid "Selected Tracks"
msgstr "Wybrane utwory"
#: actionclasses.cpp:609
msgid "Now"
msgstr "Teraz"
#: actionclasses.cpp:610
msgid "After Current Track"
msgstr "Za bieżącym utworem"
#: actionclasses.cpp:611
msgid "After Queue"
msgstr "Za kolejką"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:87
msgid ""
"Amarok has crashed! We are terribly sorry about this :(\n"
"\n"
"But, all is not lost! You could potentially help us fix the crash. "
"Information describing the crash is below, so just click send, or if you "
"have time, write a brief description of how the crash happened first.\n"
"\n"
"Many thanks.\n"
"\n"
msgstr ""
"Amarok uległ awarii! Bardzo nam przykro z tego powodu: :(\n"
"\n"
"Ale nie wszystko stracone! Możesz nam pomóc w naprawie błędu. Informacja "
"zawierająca opis awarii znajduje się poniżej, więc wystarczy tylko kliknąć "
"\"Wyślij\", lub jeśli masz czas, napisać (po angielsku) krótki opis tego jak "
"doszło do awarii.\n"
"\n"
"Bardzo dziękujemy.\n"
"\n"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:92
msgid ""
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"The information below is to help the developers identify the problem, please "
"do not modify it.\n"
"\n"
"\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"Informacja poniżej jest pomocą dla programistów w zidentyfikowaniu problemu. "
"Proszę jej nie modyfikować.\n"
"\n"
"\n"
"\n"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:233
msgid ""
"\n"
"Amarok has crashed! We are terribly sorry about this :(\n"
"\n"
"But, all is not lost! Perhaps an upgrade is already available which fixes "
"the problem. Please check your distribution's software repository.\n"
msgstr ""
"\n"
"Amarok uległ awarii! Bardzo nam przykro z tego powodu :(\n"
"\n"
"Ale nie wszystko stracone! Możliwe, że jest już dostępna nowa wersja, która "
"rozwiąże ten problem. Proszę sprawdzić repozytorium programów swojej "
"dystrybucji.\n"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:292
msgid "Send Email"
msgstr "Wyślij E-mail"
#: amarokcore/crashhandler.cpp:300
msgid "Crash Handler"
msgstr "Program obsługi awarii"
#: analyzers/analyzerfactory.cpp:75 analyzers/analyzerfactory.cpp:116
msgid "Click for Analyzers"
msgstr "Kliknij, aby zobaczyć analizatory"
#: analyzers/blockanalyzer.cpp:440
msgid "Framerate"
msgstr "Szybkość wyświetlania"
#: analyzers/blockanalyzer.cpp:446
msgid "%1 fps"
msgstr "%1 fps"
#: app.cpp:121 konquisidebar/universalamarok.cpp:171
msgid "Amarok"
msgstr "Amarok"
#: app.cpp:122
msgid "The audio player for TDE"
msgstr "Odtwarzacz muzyki dla TDE"
#: app.cpp:123
msgid ""
"(C) 2002-2003, Mark Kretschmann\n"
"(C) 2003-2007, The Amarok Development Squad\n"
"(C) 2007-2011, The Trinity Desktop Project"
msgstr ""
"(C) 2002-2003, Mark Kretschmann\n"
"(C) 2003-2007, Zespół programistów Amarok\n"
"(C) 2007-2011, Projekt Trinity Desktop"
#: app.cpp:392
msgid "Files/URLs to open"
msgstr "Pliki/adresy URL do otwarcia"
#: app.cpp:394
msgid "Skip backwards in playlist"
msgstr "Przeskocz w tył na liście odtwarzania"
#: app.cpp:396
msgid "Start playing current playlist"
msgstr "Zacznij odtwarzać bieżącą listę"
#: app.cpp:398
msgid "Play if stopped, pause if playing"
msgstr "Odtwarzaj gdy zatrzymane, zatrzymaj gdy odtwarzane"
#: app.cpp:399
msgid "Pause playback"
msgstr "Wstrzymaj odtwarzanie"
#: app.cpp:401
msgid "Stop playback"
msgstr "Zakończ odtwarzanie"
#: app.cpp:403
msgid "Skip forwards in playlist"
msgstr "Przeskocz w przód na liście odtwarzania"
#: app.cpp:404
msgid "Additional options:"
msgstr "Dodatkowe ustawienia:"
#: app.cpp:406
msgid "Append files/URLs to playlist"
msgstr "Dołącz pliki/adresy URL do listy odtwarzania"
#: app.cpp:408
msgid "See append, available for backwards compatability"
msgstr ""
"Zobacz dołączanie, dostępne dla zapewnienia zgodności z wcześniejszymi "
"wersjami"
#: app.cpp:409
msgid "Queue URLs after the currently playing track"
msgstr "Ustaw adresy URL w kolejce za bieżącym utworem"
#: app.cpp:411
msgid "Load URLs, replacing current playlist"
msgstr "Wczytaj URL, podmieniając bieżącą listę odtwarzania"
#: app.cpp:413
msgid "Toggle the Playlist-window"
msgstr "Przełącz okno listy odtwarzania"
#: app.cpp:414
msgid "Run first-run wizard"
msgstr "Uruchom asystenta pierwszego uruchomienia"
#: app.cpp:415
msgid "Use the <name> engine"
msgstr "Użyj modułu <nazwa>"
#: app.cpp:416
msgid "Base for relative filenames/URLs"
msgstr "Baza dla względnych nazw plików/adresów URL"
#: app.cpp:417
msgid "Play an AudioCD from <device>"
msgstr "Odtwórz CD Audio z <urządzenia>"
#: app.cpp:442
msgid "Stop Playing After Current Track"
msgstr "Zakończ odtwarzanie po bieżącym utworze"
#: app.cpp:444 playlistwindow.cpp:197
msgid "Next Track"
msgstr "Następny utwór"
#: app.cpp:446 playlistwindow.cpp:194
msgid "Previous Track"
msgstr "Poprzedni utwór"
#: app.cpp:448
msgid "Increase Volume"
msgstr "Zwiększ głośność"
#: app.cpp:450
msgid "Decrease Volume"
msgstr "Przycisz"
#: app.cpp:452
msgid "Seek Forward"
msgstr "Przeszukaj do przodu"
#: app.cpp:454
msgid "Seek Backward"
msgstr "Przeszukaj w tył"
#: app.cpp:456
msgid "Add Media..."
msgstr "Dodaj media..."
#: app.cpp:458
msgid "Toggle Playlist Window"
msgstr "Przełącz okno listy odtwarzania"
#: app.cpp:461
msgid "Show OSD"
msgstr "Pokaż OSD"
#: app.cpp:464
msgid "Mute Volume"
msgstr "Wyłącz dźwięk"
#: app.cpp:467
msgid "Rate Current Track: 1"
msgstr "Oceń bieżący utwór: 1"
#: app.cpp:469
msgid "Rate Current Track: 2"
msgstr "Oceń bieżący utwór: 2"
#: app.cpp:471
msgid "Rate Current Track: 3"
msgstr "Oceń bieżący utwór: 3"
#: app.cpp:473
msgid "Rate Current Track: 4"
msgstr "Oceń bieżący utwór: 4"
#: app.cpp:475
msgid "Rate Current Track: 5"
msgstr "Oceń bieżący utwór: 5"
#: app.cpp:559
msgid ""
"<p>You are using a system with multiple CPUs. Please note that Amarok may be "
"unstable with this configuration.</p><p>If your system has hyperthreading, "
"you can improve Amarok's stability by using the Linux kernel option 'NOHT', "
"or by disabling <i>HyperThreading</i> in your BIOS setup.</p><p>More "
"information can be found in the README file.</p>"
msgstr ""
"<p>Używasz systemu z wieloma procesorami. Amarok może zachowywać się "
"niestabilnie z tą konfiguracją.</p><p>Jeśli Twój system obsługuje "
"pseudowieloprocesorowość (hyperthreading), możesz zwiększyć stabilność "
"Amaroka poprzez użycie opcji jądra Linuksa \"NOHT\" lub wyłączenie "
"<i>HyperThreading</i> w BIOSie.</p><p>Więcej informacji można znaleźć w "
"pliku README.</p>"
#: app.cpp:633 app.cpp:1074 app.cpp:1093 playlistbrowser.cpp:171
#: playlistbrowseritem.cpp:858
msgid "Playlist"
msgstr "Lista odtwarzania"
#: app.cpp:675 app.cpp:1084 app.cpp:1106
#, c-format
msgid "Amarok - %1"
msgstr "Amarok - %1"
#: app.cpp:983 collectionbrowser.cpp:1427 contextbrowser.cpp:938
#: contextbrowser.cpp:949 covermanager.cpp:498 covermanager.cpp:504
#: filebrowser.cpp:171 mediadevice/daap/daapclient.cpp:260
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:943
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2255 playlistbrowseritem.cpp:882
#: playlistbrowseritem.cpp:1093 playlistbrowseritem.cpp:1302
#: playlistbrowseritem.cpp:2310 playlistbrowseritem.cpp:2836
#: playlistbrowseritem.cpp:3405 statistics.cpp:644
msgid "&Append to Playlist"
msgstr "&Dołącz do listy odtwarzania"
#: app.cpp:985
msgid "Append && &Play"
msgstr "Dołącz i &odtwarzaj"
#: app.cpp:988 collectionbrowser.cpp:1428 contextbrowser.cpp:950
#: filebrowser.cpp:172 playlist.cpp:3849 playlistbrowseritem.cpp:1094
#: playlistbrowseritem.cpp:2837 statistics.cpp:645
msgid "&Queue Track"
msgstr "&Kolejkuj utwór"
#: app.cpp:1051
msgid ""
"<qt>Closing the main-window will keep Amarok running in the System Tray. Use "
"<B>Quit</B> from the menu, or the Amarok tray-icon to exit the application.</"
"qt>"
msgstr ""
"<qt>Zamknięcie głównego okna utrzyma działanie Amaroka na tacce systemowej. "
"Użyj <B>Zakończ</B> z menu albo ikony Amaroka z tacki systemowej, aby wyjść "
"z programu.</qt>"
#: app.cpp:1053
msgid "Docking in System Tray"
msgstr "Dokowanie na tacce systemowej"
#: app.cpp:1082
msgid ""
"_: state, as in playing\n"
"Play"
msgstr "Odtwarza"
#: app.cpp:1088 engine/helix/helix-errors.cpp:67
msgid "Paused"
msgstr "Pauza"
#: app.cpp:1189 firstrunwizard.ui:16
#, no-c-format
msgid "First-Run Wizard"
msgstr "Asystent pierwszego uruchomienia"
#: app.cpp:1234
msgid "Moving files to trash"
msgstr "Przenoszenie plików do kosza"
#: browserbar.cpp:78
msgid "Manage tabs"
msgstr "Zarządzaj zakładkami"
#: collectionbrowser.cpp:105 covermanager.cpp:146 filebrowser.cpp:103
#: mediabrowser.cpp:277 statistics.cpp:78
msgid "Enter search terms here"
msgstr "Podaj tutaj kryteria wyszukiwania"
#: collectionbrowser.cpp:114 covermanager.cpp:152 filebrowser.cpp:109
#: playlistwindow.cpp:295 statistics.cpp:89
msgid "Clear search field"
msgstr "Wyczyść pole wyszukiwania"
#: collectionbrowser.cpp:115
msgid "Enter space-separated terms to search in the collection"
msgstr "Podaj, oddzielone spacjami, kryteria przeszukiwania kolekcji"
#: collectionbrowser.cpp:116
msgid "Click to edit collection filter"
msgstr "Kliknij, aby edytować filtr kolekcji"
#: collectionbrowser.cpp:132
msgid "Entire Collection"
msgstr "Cała kolekcja"
#: collectionbrowser.cpp:133
msgid "Added Today"
msgstr "Dodane dzisiaj"
#: collectionbrowser.cpp:134
msgid "Added Within One Week"
msgstr "Dodane w przeciągu tygodnia"
#: collectionbrowser.cpp:135
msgid "Added Within One Month"
msgstr "Dodane w przeciągu miesiąca"
#: collectionbrowser.cpp:136
msgid "Added Within Three Months"
msgstr "Dodane w przeciągu trzech miesięcy"
#: collectionbrowser.cpp:137
msgid "Added Within One Year"
msgstr "Dodane w przeciągu roku"
#: collectionbrowser.cpp:152
msgid "Configure Folders"
msgstr "Konfiguracja katalogów"
#: collectionbrowser.cpp:153
msgid "Tree View"
msgstr "Widok drzewa"
#: collectionbrowser.cpp:154
msgid "Flat View"
msgstr "Widok płaski"
#: collectionbrowser.cpp:155
msgid "iPod View"
msgstr "Widok iPoda"
#: collectionbrowser.cpp:172
msgid "Show Divider"
msgstr "Pokaż podziałkę"
#: collectionbrowser.cpp:179
msgid "Browse backward"
msgstr "Przejdź w tył"
#: collectionbrowser.cpp:183
msgid "Browse forward"
msgstr "Przejdź w przód"
#: collectionbrowser.cpp:194
msgid "Group By"
msgstr "Grupuj wg"
#: collectionbrowser.cpp:203 collectionbrowser.cpp:205
#: collectionbrowser.cpp:2752 collectionbrowser.cpp:2780 contextbrowser.cpp:299
#: contextbrowser.cpp:961 editfilterdialog.cpp:119 metabundle.cpp:129
#: playlistbrowseritem.cpp:3099 playlistbrowseritem.cpp:3347
#: smartplaylisteditor.cpp:160 smartplaylisteditor.cpp:174
#: trackpickerdialogbase.ui:103 transferdialog.cpp:77
#, no-c-format
msgid "Artist"
msgstr "Wykonawca"
#: collectionbrowser.cpp:204
msgid "Artist / Album"
msgstr "Wykonawca / Album"
#: collectionbrowser.cpp:205 collectionbrowser.cpp:2749
#: collectionbrowser.cpp:2763 collectionbrowser.cpp:2787
#: editfilterdialog.cpp:167 metabundle.cpp:132 playlistbrowseritem.cpp:3129
#: playlistbrowseritem.cpp:3353 smartplaylisteditor.cpp:161
#: smartplaylisteditor.cpp:174 smartplaylisteditor.cpp:894
#: trackpickerdialogbase.ui:136
#, no-c-format
msgid "Year"
msgstr "Rok"
#: collectionbrowser.cpp:205 collectionbrowser.cpp:892
#: collectionbrowser.cpp:952 collectionbrowser.cpp:973
#: collectionbrowser.cpp:1027 collectionbrowser.cpp:1050
#: collectionbrowser.cpp:1065 collectionbrowser.cpp:1116
#: collectionbrowser.cpp:1123 collectionbrowser.cpp:1127
#: collectionbrowser.cpp:1689 collectionbrowser.cpp:2178
#: collectionbrowser.cpp:2400 collectionbrowser.cpp:2477
#: collectionbrowser.cpp:2496 collectionbrowser.cpp:2581
#: collectionbrowser.cpp:2599 collectionbrowser.cpp:2614
#: collectionbrowser.cpp:2749 collectionbrowser.cpp:3012
#: collectionbrowser.cpp:3514 collectionbrowser.cpp:3515
#: collectionbrowser.cpp:3961 collectionbrowser.cpp:4282
#: collectionbrowser.cpp:4492 collectionbrowser.cpp:4493
#: collectionbrowser.cpp:4676 collectionbrowser.cpp:4677 covermanager.cpp:830
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1693
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2041
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2095 osd.cpp:761
msgid " - "
msgstr " - "
#: collectionbrowser.cpp:205 collectionbrowser.cpp:206
#: collectionbrowser.cpp:2746 collectionbrowser.cpp:2749
#: collectionbrowser.cpp:2781 contextbrowser.cpp:969 editfilterdialog.cpp:117
#: mediadevice/ifp/ifpmediadevice.cpp:401 metabundle.cpp:133
#: playlistbrowseritem.cpp:3119 playlistbrowseritem.cpp:3351
#: smartplaylisteditor.cpp:160 smartplaylisteditor.cpp:174
#: trackpickerdialogbase.ui:114 transferdialog.cpp:78
#, no-c-format
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: collectionbrowser.cpp:207
msgid "Genre / Artist"
msgstr "Gatunek / Wykonawca"
#: collectionbrowser.cpp:208
msgid "Genre / Artist / Album"
msgstr "Gatunek / Wykonawca / Album"
#: collectionbrowser.cpp:212
msgid "&First Level"
msgstr "&Pierwszy poziom"
#: collectionbrowser.cpp:213
msgid "&Second Level"
msgstr "&Drugi poziom"
#: collectionbrowser.cpp:214
msgid "&Third Level"
msgstr "&Trzeci poziom"
#: collectionbrowser.cpp:217 collectionbrowser.cpp:227
#: collectionbrowser.cpp:237
msgid "(Y&ear) - Album"
msgstr "(R&ok) - Album"
#: collectionbrowser.cpp:218 collectionbrowser.cpp:228
#: collectionbrowser.cpp:238
msgid "A&rtist"
msgstr "&Wykonawca"
#: collectionbrowser.cpp:219 collectionbrowser.cpp:229
#: collectionbrowser.cpp:239
msgid "&Composer"
msgstr "&Kompozytor"
#: collectionbrowser.cpp:220 collectionbrowser.cpp:230
#: collectionbrowser.cpp:240
msgid "&Genre"
msgstr "&Gatunek"
#: collectionbrowser.cpp:221 collectionbrowser.cpp:231
#: collectionbrowser.cpp:241
msgid "&Year"
msgstr "&Rok"
#: collectionbrowser.cpp:222 collectionbrowser.cpp:232
#: collectionbrowser.cpp:242
msgid "&Label"
msgstr "&Etykieta"
#: collectionbrowser.cpp:224 collectionbrowser.cpp:234
msgid "&None"
msgstr "&Brak"
#: collectionbrowser.cpp:236
msgid "A&lbum"
msgstr "A&lbum"
#: collectionbrowser.cpp:715 configdialog.cpp:182
msgid "Configure Collection"
msgstr "Konfiguracja kolekcji"
#: collectionbrowser.cpp:1123 collectionbrowser.cpp:1135
#: collectionbrowser.cpp:3967 collectionbrowser.cpp:3978
#: collectionbrowser.cpp:4271 collectiondb.cpp:2395 collectiondb.cpp:2414
#: collectiondb.cpp:2432 collectiondb.cpp:2453 collectiondb.cpp:2471
#: collectiondb.cpp:7036 collectiondb.cpp:7092 collectiondb.cpp:7126
#: collectiondb.cpp:7175 collectiondb.cpp:7229 collectiondb.cpp:7258
#: collectiondb.cpp:7310 collectiondb.cpp:7348 collectiondb.cpp:7376
#: contextbrowser.cpp:1409 contextbrowser.cpp:1444 contextbrowser.cpp:1647
#: contextbrowser.cpp:1693 contextbrowser.cpp:2688 contextbrowser.cpp:2717
#: contextbrowser.cpp:2723 contextbrowser.cpp:2851 contextbrowser.cpp:2879
#: contextbrowser.cpp:2884 covermanager.cpp:413 covermanager.cpp:432
#: database_refactor/collectiondb.cpp:976
#: database_refactor/collectiondb.cpp:993
#: database_refactor/collectiondb.cpp:1010
#: database_refactor/collectiondb.cpp:1027
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:199
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:221
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:247
#: database_refactor/dbenginebase.cpp:293 engine/nmm/HostListItem.cpp:55
#: engine/nmm/HostListItem.cpp:57 engine/nmm/HostListItem.cpp:155
#: mediabrowser.cpp:2800 mediabrowser.cpp:2801 statistics.cpp:348
#: statistics.cpp:349 statistics.cpp:382 statistics.cpp:383 statistics.cpp:417
#: statistics.cpp:450 statistics.cpp:465 statistics.cpp:467 statistics.cpp:504
#: statistics.cpp:532 statistics.cpp:545 statistics.cpp:546 tagdialog.cpp:560
#: tagdialog.cpp:587
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
#: collectionbrowser.cpp:1133 collectionbrowser.cpp:3976
#: collectionbrowser.cpp:4269
msgid "No Label"
msgstr "Brak etykiety"
#: collectionbrowser.cpp:1426 contextbrowser.cpp:937 contextbrowser.cpp:948
#: filebrowser.cpp:170 mediadevice/daap/daapclient.cpp:259
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:942
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2254 playlistbrowseritem.cpp:880
#: playlistbrowseritem.cpp:1092 playlistbrowseritem.cpp:1301
#: playlistbrowseritem.cpp:1493 playlistbrowseritem.cpp:2309
#: playlistbrowseritem.cpp:2835 playlistbrowseritem.cpp:3404
msgid "&Load"
msgstr "&Wczytaj"
#: collectionbrowser.cpp:1429 filebrowser.cpp:173
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:261
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:944
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2256 playlistbrowseritem.cpp:883
#: playlistbrowseritem.cpp:1303 playlistbrowseritem.cpp:2311
#: playlistbrowseritem.cpp:3406
msgid "&Queue Tracks"
msgstr "&Kolejkuj utwory"
#: collectionbrowser.cpp:1432 filebrowser.cpp:175
msgid "&Save as Playlist..."
msgstr "&Zapisz jako listę odtwarzania..."
#: collectionbrowser.cpp:1437 contextbrowser.cpp:952 filebrowser.cpp:179
#: playlistbrowseritem.cpp:889 playlistbrowseritem.cpp:2871
#: playlistbrowseritem.cpp:3411
msgid "&Transfer to Media Device"
msgstr "&Przenieś utwory na urządzenie mediów"
#: collectionbrowser.cpp:1441
msgid "&Burn All Tracks by This Artist"
msgstr "&Nagraj wszystkie utwory tego wykonawcy"
#: collectionbrowser.cpp:1446
msgid "&Burn All Tracks by This Composer"
msgstr "&Nagraj wszystkie utwory tego kompozytora"
#: collectionbrowser.cpp:1451
msgid "&Burn This Album"
msgstr "&Nagraj ten album"
#: collectionbrowser.cpp:1459
msgid "B&urn to CD"
msgstr "N&agraj na CD"
#: collectionbrowser.cpp:1466 playlist.cpp:3901
#, c-format
msgid ""
"_n: &Organize File...\n"
"&Organize %n Files..."
msgstr ""
"_n: &Zbierz jeden plik...\n"
"&Zbierz %n pliki...\n"
"&Zbierz %n plików..."
#: collectionbrowser.cpp:1467
#, c-format
msgid ""
"_n: &Delete File...\n"
"&Delete %n Files..."
msgstr ""
"&Usuń jeden plik...\n"
"&Usuń %n pliki...\n"
"&Usuń %n plików..."
#: collectionbrowser.cpp:1468 playlist.cpp:3909
msgid "Manage &Files"
msgstr "Zarządzaj &plikami"
#: collectionbrowser.cpp:1472
#, c-format
msgid "&Fetch Cover From amazon.%1"
msgstr "&Pobierz okładkę z Amazon.%1"
#: collectionbrowser.cpp:1484
msgid "Show under &Various Artists"
msgstr "Pokaż w &różnych wykonawcach"
#: collectionbrowser.cpp:1485
msgid "&Do not Show under Various Artists"
msgstr "&Nie pokazuj w różnych wykonawcach"
#: collectionbrowser.cpp:1491 playlist.cpp:3926
#, c-format
msgid ""
"_n: Edit Track &Information...\n"
"Edit &Information for %n Tracks..."
msgstr ""
"Edytuj &informację dla jednego utworu...\n"
"Edytuj &informację dla %n utworów...\n"
"Edytuj &informację dla %n utworów..."
#: collectionbrowser.cpp:1544 filebrowser.cpp:487
msgid "Organize Collection Files"
msgstr "Organizuj pliki kolekcji"
#: collectionbrowser.cpp:1746
msgid "Cannot start organize operation until jobs are aborted."
msgstr ""
"Nie można przeprowadzić operacji organizowania, kiedy inna jest już w "
"trakcie działania."
#: collectionbrowser.cpp:1755
msgid ""
"Cannot start organize operation of different kind while another is in "
"progress."
msgstr ""
"Nie można przeprowadzić operacji organizowania innego typu, kiedy inna jest "
"już w trakcie działania."
#: collectionbrowser.cpp:1770
msgid ""
"You need to configure at least one folder for your collection for organizing "
"your files."
msgstr ""
"Wymagane jest skonfigurowanie przynajmniej jednego katalogu dla twojej "
"kolekcji aby zorganizować twoje pliki."
#: collectionbrowser.cpp:1864
#, c-format
msgid ""
"_n: The following file could not be organized: \n"
"The following %n files could not be organized: "
msgstr ""
"Ten jeden plik nie mógł zostać zebrany: \n"
"Te %n pliki nie mogły zostać zebrane: \n"
"Tych %n plików nie mogło zostać zebranych: "
#: collectionbrowser.cpp:1871
msgid ", "
msgstr ", "
#: collectionbrowser.cpp:1876
msgid "."
msgstr "."
#: collectionbrowser.cpp:1879
#, c-format
msgid ""
"_n: Sorry, one file could not be organized.\n"
"Sorry, %n files could not be organized."
msgstr ""
"Niestety, jeden plik nie mógł zostać zebrany.\n"
"Niestety, %n pliki nie mogły zostać zebrane.\n"
"Niestety, %n plików nie mogło zostać zebranych."
#: collectionbrowser.cpp:1884
msgid "Aborting jobs..."
msgstr "Porzucanie zadań..."
#: collectionbrowser.cpp:1946
#, c-format
msgid ""
"_n: One file already in collection\n"
"%n files already in collection"
msgstr ""
"Jeden plik już jest w kolekcji\n"
"%n pliki już są w kolekcji\n"
"%n plików już jest w kolekcji"
#: collectionbrowser.cpp:1950
#, c-format
msgid ""
"_n: One dropped file is invalid\n"
"%n dropped files are invalid"
msgstr ""
"Jeden porzucony plik jest nieprawidłowy\n"
"%n porzucone pliki są nieprawidłowe\n"
"%n porzuconych plików jest nieprawidłowych"
#: collectionbrowser.cpp:1953
#, c-format
msgid ""
"_n: , one dropped file is invalid\n"
", %n dropped files are invalid"
msgstr ""
", jeden porzucony plik jest nieprawidłowy\n"
", %n porzucone pliki są nieprawidłowe\n"
", %n porzuconych plików jest nieprawidłowych"
#: collectionbrowser.cpp:1957 filebrowser.cpp:479
#: mediadevice/daap/daapclient.cpp:855
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2392
msgid "Copy Files To Collection"
msgstr "Kopiuj pliki do kolekcji"
#: collectionbrowser.cpp:2111
msgid "Tracks"
msgstr "Utwory"
#: collectionbrowser.cpp:2755 collectionbrowser.cpp:2789
#: editfilterdialog.cpp:127 metabundle.cpp:131 playlistbrowseritem.cpp:3109
#: playlistbrowseritem.cpp:3349 smartplaylisteditor.cpp:160
#: smartplaylisteditor.cpp:174
msgid "Composer"
msgstr "Kompozytor"
#: collectionbrowser.cpp:2759 collectionbrowser.cpp:2782
#: editfilterdialog.cpp:139 metabundle.cpp:137 playlistbrowseritem.cpp:3089
#: playlistbrowseritem.cpp:3345 smartplaylisteditor.cpp:160
#: smartplaylisteditor.cpp:174 transferdialog.cpp:79
msgid "Genre"
msgstr "Gatunek"
#: collectionbrowser.cpp:2766 contextbrowser.cpp:3785 editfilterdialog.cpp:143
#: playlistbrowseritem.cpp:3139 playlistbrowseritem.cpp:3355
#: smartplaylisteditor.cpp:164 smartplaylisteditor.cpp:174
msgid "Label"
msgstr "Etykieta"
#: collectionbrowser.cpp:2783 editfilterdialog.cpp:163 metabundle.cpp:128
#: smartplaylisteditor.cpp:160 trackpickerdialogbase.ui:92
#, no-c-format
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
#: collectionbrowser.cpp:2784 editfilterdialog.cpp:141 metabundle.cpp:141
#: playlistbrowseritem.cpp:860 smartplaylisteditor.cpp:160 tagdialog.cpp:674
msgid "Length"
msgstr "Długość"
#: collectionbrowser.cpp:2785 editfilterdialog.cpp:131 metabundle.cpp:134
msgid "Disc Number"
msgstr "Numer płyty"
#: collectionbrowser.cpp:2786 contextbrowser.cpp:947 editfilterdialog.cpp:165
#: metabundle.cpp:135 trackpickerdialogbase.ui:125
#, no-c-format
msgid "Track"
msgstr "Utwór"
#: collectionbrowser.cpp:2788 editfilterdialog.cpp:125 metabundle.cpp:138
#: smartplaylisteditor.cpp:161
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
#: collectionbrowser.cpp:2790 statistics.cpp:385 tagdialog.cpp:686
msgid "Playcount"
msgstr "Licznik odtwarzania"
#: collectionbrowser.cpp:2791 editfilterdialog.cpp:158 metabundle.cpp:144
#: scriptmanager.cpp:162 scriptmanager.cpp:833 smartplaylisteditor.cpp:162
#: tagdialog.cpp:682
msgid "Score"
msgstr "Punktacja"
#: collectionbrowser.cpp:2792 editfilterdialog.cpp:151 metabundle.cpp:145
#: smartplaylisteditor.cpp:162 tagdialog.cpp:684
msgid "Rating"
msgstr "Notowania"
#: collectionbrowser.cpp:2793 editfilterdialog.cpp:133 metabundle.cpp:127
msgid "Filename"
msgstr "Nazwa pliku"
#: collectionbrowser.cpp:2794 smartplaylisteditor.cpp:162
msgid "First Play"
msgstr "Pierwsze odtwarzanie"
#: collectionbrowser.cpp:2795 smartplaylisteditor.cpp:163
msgid "Last Play"
msgstr "Ostatnio odtwarzane"
#: collectionbrowser.cpp:2796 smartplaylisteditor.cpp:163
msgid "Modified Date"
msgstr "Data modyfikacji"
#: collectionbrowser.cpp:2797 editfilterdialog.cpp:121 metabundle.cpp:142
#: smartplaylisteditor.cpp:164 tagdialog.cpp:675
msgid "Bitrate"
msgstr "Szybkość transmisji"
#: collectionbrowser.cpp:2798 editfilterdialog.cpp:161 metabundle.cpp:149
msgid "File Size"
msgstr "Rozmiar pliku"
#: collectionbrowser.cpp:2799 editfilterdialog.cpp:123 metabundle.cpp:136
#: smartplaylisteditor.cpp:164
msgid "BPM"
msgstr "Uderzenia na minutę"
#: collectionbrowser.cpp:2903
#, c-format
msgid ""
"_n: Album\n"
"All %n Albums"
msgstr ""
"Album\n"
"Wszystkie %n albumy\n"
"Wszystkie %n albumów"
#: collectionbrowser.cpp:2906
#, c-format
msgid ""
"_n: Artist\n"
"All %n Artists"
msgstr ""
"_n:Wykonawca\n"
"Wszyscy %n wykonawcy\n"
"Wszystkich %n wykonawców"
#: collectionbrowser.cpp:2909
#, c-format
msgid ""
"_n: Composer\n"
"All %n Composers"
msgstr ""
"Kompozytor\n"
"Wszyscy %n kompozytorzy\n"
"Wszystkich %n kompozytorów"
#: collectionbrowser.cpp:2912
#, c-format
msgid ""
"_n: Genre\n"
"All %n Genres"
msgstr ""
"Gatunek\n"
"Wszystkie %n gatunki\n"
"Wszystkie %n gatunków"
#: collectionbrowser.cpp:2915
#, c-format
msgid ""
"_n: Year\n"
"All %n Years"
msgstr ""
"Rok\n"
"Wszystkie %n lata\n"
"Wszystkie %n lat"
#: collectionbrowser.cpp:2918
#, c-format
msgid ""
"_n: Label\n"
"All %n Labels"
msgstr ""
"Etykieta\n"
"Wszystkie %n etykiety\n"
"Wszystkie %n etykiet"
#: collectionbrowser.cpp:3530
msgid ""
"<div align=center><h3>Flat-View Mode</h3>To enable the Flat-View mode, "
"please enter search terms in the search line above.</div>"
msgstr ""
"<div align=center><h3>Tryb Widoku płaskiego</h3>By włączyć tryb Widoku "
"płaskiego, należy wprowadzić w powyższej linii wyszukiwania żądane kryteria."
"</div>"
#: collectionbrowser.cpp:3629
msgid "Flat View Columns"
msgstr "Kolumny Widoku płaskiego"
#: collectionbrowser.cpp:4040 collectiondb.cpp:2165 collectiondb.cpp:2230
#: collectiondb.cpp:7051 collectiondb.cpp:7141 collectiondb.cpp:7191
#: covermanager.cpp:132 covermanager.cpp:439 covermanager.cpp:942
#: database_refactor/collectiondb.cpp:1120
#: mediadevice/generic/genericmediadevice.cpp:541
#: mediadevice/generic/genericmediadeviceconfigdialog.ui.h:167
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1662
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:1672
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2038
#: mediadevice/ipod/ipodmediadevice.cpp:2092
#: mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:557 metabundle.cpp:626
#: organizecollectiondialog.ui.h:20 statistics.cpp:466
msgid "Various Artists"
msgstr "Różni wykonawcy"
#: collectiondb.cpp:1752
#, c-format
msgid ""
"_n: One item\n"
"%n items"
msgstr ""
"Jeden element\n"
"%n elementy\n"
"%n elementów"
#: collectiondb.cpp:1757
msgid ""
"_: X songs from X albums\n"
"%2 from %1"
msgstr "%2 z %1"
#: collectiondb.cpp:1758
#, c-format
msgid ""
"_n: one album\n"
"%n albums"
msgstr ""
"%n albumu\n"
"%n albumów\n"
"%n albumów"
#: collectiondb.cpp:1762
#, c-format
msgid ""
"_n: One song\n"
"%n songs"
msgstr ""
"Jeden utwór\n"
"%n utwory\n"
"%n utworów"
#: collectiondb.cpp:1765
#, c-format
msgid ""
"_n: One playlist\n"
"%n playlists"
msgstr ""
"jedna lista odtwarzania\n"
"%n listy odtwarzania\n"
"%n list odtwarzania"
#: collectiondb.cpp:1767
#, c-format
msgid ""
"_n: One remote file\n"
"%n remote files"
msgstr ""
"Jeden przenośny plik\n"
"%n przenośne pliki\n"
"%n przenośnych plików"
#: collectiondb.cpp:1769
msgid "Unknown item"
msgstr "Nieznany obiekt"
#: collectiondb.cpp:3584
msgid "from"
msgstr "z"
#: collectiondb.cpp:5354 collectiondb.cpp:5363
msgid "Updating database"
msgstr "Uaktualnianie bazy danych"
#: collectiondb.cpp:6466
msgid "MySQL reported the following error:<br>"
msgstr "MySQL zgłosił następujący błąd:<br>"
#: collectiondb.cpp:6467
msgid ""
"<p>You can configure MySQL in the Collection section under Settings-"
">Configure Amarok</p>"
msgstr ""
"<p>Możesz skonfigurować MySQL w dziale kolekcja w Ustawienia->Konfiguracja "
"Amarok</p>"
#: collectiondb.cpp:6633
msgid "Postgresql reported the following error:<br>"
msgstr "PostgreSQL zgłosił następujący błąd:<br>"
#: collectiondb.cpp:6634
msgid ""
"<p>You can configure Postgresql in the Collection section under Settings-"
">Configure Amarok</p>"
msgstr ""
"<p>Możesz skonfigurować PostgreSQL w dziale kolekcja w Ustawienia-"
">Konfiguracja Amarok</p>"
#: collectionscanner/main.cpp:33
msgid ""
"Amarok Collection Scanner\n"
"\n"
"Note: For debugging purposes this application can be invoked from the "
"command line, but it will not actually build a collection this way."
msgstr ""
"Skaner kolekcji Amaroka\n"
"\n"
"Uwaga: Dla celów debugowania ten program może być wywołany z linii poleceń, "
"ale nie utworzy on w ten sposób kolekcji."
#: collectionscanner/main.cpp:34
msgid "Collection Scanner for Amarok"
msgstr "Skaner kolekcji dla Amaroka"
#: collectionscanner/main.cpp:35
msgid "(C) 2003-2006, The Amarok Developers"
msgstr "(C) 2003-2006, Programiści Amarok"
#: collectionscanner/main.cpp:40
msgid "Folders to scan"
msgstr "Katalogi do przeszukania"
#: collectionscanner/main.cpp:42
msgid "Scan folders recursively"
msgstr "Przeszukuj katalogi rekurencyjnie"
#: collectionscanner/main.cpp:44
msgid "Incremental Scan (modified folders only)"
msgstr "Przeszukiwanie przyrastające (tylko katalogi zmodyfikowane)"
#: collectionscanner/main.cpp:46
msgid "Import playlist"
msgstr "Importuj listy odtwarzania"
#: collectionscanner/main.cpp:48
msgid "Restart the scanner at last position, after a crash"
msgstr "Uruchom ponownie przeszukiwanie na ostatniej pozycji, po awarii"
#: columnlist.cpp:67
msgid "Move column up"
msgstr "Przenieś kolumnę w górę"
#: columnlist.cpp:71
msgid "Move column down"
msgstr "Przenieś kolumnę w dół"
#: columnlist.cpp:174
msgid "Playlist Columns"
msgstr "Kolumny listy odtwarzania"
#: configdialog.cpp:111
msgid "Sound System"
msgstr "System dźwięku"
#: configdialog.cpp:116
msgid "Click to select the sound system to use for playback."
msgstr "Kliknij, aby wybrać system dźwięku używany do odtwarzania."
#: configdialog.cpp:117
msgid "Click to get the plugin information."
msgstr "Kliknij tutaj, aby otrzymać informacje o wtyczce."
#: configdialog.cpp:155 configdialog.cpp:184
msgid "Media Devices"
msgstr "Media"
#: configdialog.cpp:164 mediumpluginmanager.cpp:65
msgid "Autodetect Devices"
msgstr "Wykryj automatycznie urządzenia"
#: configdialog.cpp:167 mediumpluginmanager.cpp:69
msgid "Add Device..."
msgstr "Dodaj urządzenie..."
#: Options1.ui:24 configdialog.cpp:175 scriptmanager.cpp:160
#, no-c-format
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: configdialog.cpp:175
msgid "Configure General Options"
msgstr "Konfiguracja ustawień ogólnych"
#: configdialog.cpp:176
msgid "Configure Amarok's Appearance"
msgstr "Konfiguracja wyglądu Amaroka"
#: configdialog.cpp:177 engine/nmm/HostList.cpp:49
msgid "Playback"
msgstr "Odtwarzanie"
#: configdialog.cpp:177
msgid "Configure Playback"
msgstr "Konfiguracja odtwarzania"
#: configdialog.cpp:179
msgid "OSD"
msgstr "OSD"
#: configdialog.cpp:179
msgid "Configure On-Screen-Display"
msgstr "Konfiguracja wyświetlania na ekranie (OSD)"
#: configdialog.cpp:181
msgid "Engine"
msgstr "Moduł"
#: configdialog.cpp:181
msgid "Configure Engine"
msgstr "Konfiguracja modułu"
#: configdialog.cpp:182 playlistbrowser.cpp:793 playlistwindow.cpp:462
msgid "Collection"
msgstr "Kolekcja"
#: configdialog.cpp:183
msgid "last.fm"
msgstr "Last.fm"
#: configdialog.cpp:183
msgid "Configure last.fm Support"
msgstr "Konfiguracja obsługi Last.fm"
#: configdialog.cpp:184
msgid "Configure Portable Player Support"
msgstr "Konfiguruj obsługę przenośnych odtwarzaczy"
#: configdialog.cpp:301 playlistwindow.cpp:1175
msgid "Media Device"
msgstr "Media"
#: configdialog.cpp:410
#, c-format
msgid ""
"_: to change settings\n"
"Configure %1"
msgstr "Konfiguruj %1"
#: contextbrowser.cpp:100
msgid ""
"_: monthname year\n"
"%1 %2"
msgstr "%1.%2"
#: contextbrowser.cpp:106
#, c-format
msgid ""
"_n: One week ago\n"
"%n weeks ago"
msgstr ""
"W ostatnim tygodniu\n"
"%n tygodnie temu\n"
"%n tygodni temu"
#: contextbrowser.cpp:109
msgid "Tomorrow"
msgstr "Jutro"
#: contextbrowser.cpp:115
msgid "Yesterday"
msgstr "Wczoraj"
#: contextbrowser.cpp:116
#, c-format
msgid ""
"_n: One day ago\n"
"%n days ago"
msgstr ""
"Wczoraj\n"
"%n dni temu \n"
"%n dni temu"
#: contextbrowser.cpp:119
#, c-format
msgid ""
"_n: One hour ago\n"
"%n hours ago"
msgstr ""
"W przeciągu ostatniej godziny\n"
"%n godziny temu\n"
"%n godzin temu"
#: contextbrowser.cpp:125
#, c-format
msgid ""
"_n: One minute ago\n"
"%n minutes ago"
msgstr ""
"W przeciągu ostatniej minuty\n"
"%n minuty temu\n"
"%n minut temu"
#: contextbrowser.cpp:126
msgid "Within the last minute"
msgstr "W przeciągu ostatniej minuty"
#: contextbrowser.cpp:128
msgid "The future"
msgstr "Przyszłość"
#: contextbrowser.cpp:134 tagdialog.cpp:688 tagdialog.cpp:690
msgid "Never"
msgstr "Nigdy"
#: contextbrowser.cpp:178
msgid "Click to fetch cover from amazon.%1, right-click for menu."
msgstr ""
"Kliknij by pobrać okładkę z Amazon.%1, a prawym przyciskiem, aby otworzyć "
"menu."
#: contextbrowser.cpp:180
msgid "Click for information from Amazon, right-click for menu."
msgstr "Kliknij po informacje z Amazon, a prawym przyciskiem po menu."
#: contextbrowser.cpp:222
msgid "Refresh"
msgstr "Odśwież "
#: contextbrowser.cpp:226
msgid "Search"
msgstr "Szukaj"
#: contextbrowser.cpp:228 contextbrowser.cpp:283
msgid "Open in external browser"
msgstr "Otwórz w zewnętrznej przeglądarce"
#: contextbrowser.cpp:242 playlistwindow.cpp:280
msgid "S&earch:"
msgstr "S&zukaj:"
#: contextbrowser.cpp:243
msgid "Search in lyrics"
msgstr "Szukaj w tekście piosenki"
#: contextbrowser.cpp:253
msgid "Clear search"
msgstr "Wyczyść pole wyszukiwania"
#: contextbrowser.cpp:254
msgid "Enter text to search for. Press enter to advance to the next match."
msgstr ""
"Podaj tekst, aby odnaleźć słowo w tekście utworu. Naciśnij Enter, by "
"kontynuować wyszukiwanie."
#: contextbrowser.cpp:262
msgid "Search text in lyrics"
msgstr "Szukaj słów w tekście piosenki"
#: contextbrowser.cpp:277
msgid "Forward"
msgstr "Do przodu"
#: contextbrowser.cpp:279
msgid "Artist Page"
msgstr "Strona wykonawcy"
#: contextbrowser.cpp:280
msgid "Album Page"
msgstr "Strona albumu"
#: contextbrowser.cpp:281
msgid "Title Page"
msgstr "Strona tytułu"
#: contextbrowser.cpp:284
msgid "Change Locale"
msgstr "Zmień ustawienia lokalizacji"
#: contextbrowser.cpp:297
msgid "Music"
msgstr "Muzyka"
#: contextbrowser.cpp:298 contextbrowser.cpp:3311 contextbrowser.cpp:3458
#: editfilterdialog.cpp:145 scriptmanager.cpp:161 tagdialog.cpp:385
msgid "Lyrics"
msgstr "Teksty"
#: contextbrowser.cpp:491
msgid ""
"<p>There is no product information available for this image.<p>Right-click "
"on image for menu."
msgstr ""
"<p>Nie ma żadnej informacji dostępnej dla tego obrazu.<p>Kliknięcie prawym "
"przyciskiem na obrazie przywołuje menu."
#: contextbrowser.cpp:906
msgid "Show Labels"
msgstr "Pokaż etykiety"
#: contextbrowser.cpp:907
msgid "Show Related Artists"
msgstr "Pokaż powiązanych artystów"
#: contextbrowser.cpp:908
msgid "Show Suggested Songs"
msgstr "Pokaż sugerowane piosenki"
#: contextbrowser.cpp:909
msgid "Show Favorite Tracks"
msgstr "Pokaż ulubione utwory"
#: contextbrowser.cpp:918
msgid "Show Fresh Podcasts"
msgstr "Pokaż świeże podcasty"
#: contextbrowser.cpp:919
msgid "Show Newest Albums"
msgstr "Pokaż najnowsze albumy"
#: contextbrowser.cpp:920
msgid "Show Favorite Albums"
msgstr "Pokaż ulubione albumy"
#: contextbrowser.cpp:936 contextbrowser.cpp:1996
msgid "Podcast"
msgstr "Podcast"
#: contextbrowser.cpp:939
msgid "&Queue Podcast"
msgstr "&Kolejkuj Podcast"
#: contextbrowser.cpp:955 filebrowser.cpp:191 playlistbrowseritem.cpp:1105
#: statistics.cpp:649
msgid "Edit Track &Information..."
msgstr "Edytuj &informacje o ścieżce..."
#: contextbrowser.cpp:962
msgid "Edit Artist &Information..."
msgstr "Edytuj &informacje o wykonawcy..."
#: contextbrowser.cpp:963
msgid "&Queue Artist's Songs"
msgstr "&Kolejkuj utwory wykonawcy"
#: contextbrowser.cpp:970 contextbrowser.cpp:986
msgid "Edit Album &Information..."
msgstr "Edytuj &informacje o albumie..."
#: contextbrowser.cpp:971 contextbrowser.cpp:987
msgid "&Queue Album"
msgstr "S&kolejkuj album"
#: contextbrowser.cpp:977
msgid "Album Disc"
msgstr "Płyta albumu"
#: contextbrowser.cpp:978
msgid "Edit Album Disc &Information..."
msgstr "Edytuj &informacje o płycie albumu..."
#: contextbrowser.cpp:979
msgid "&Queue Album Disc"
msgstr "S&kolejkuj płytę albumu"
#: contextbrowser.cpp:985
msgid "Compilation"
msgstr "Składanka"
#: contextbrowser.cpp:993
msgid "Compilation Disc"
msgstr "Płyta ze składanką"
#: contextbrowser.cpp:994
msgid "Edit Compilation Disc &Information..."
msgstr "Edytuj &informacje o płycie ze składanką..."
#: contextbrowser.cpp:995
msgid "&Queue Compilation Disc"
msgstr "S&kolejkuj płytę ze składanką"
#: contextbrowser.cpp:1246
msgid "Updating..."
msgstr "Uaktualnianie..."
#: contextbrowser.cpp:1332
msgid "No Track Playing"
msgstr "Nie jest odtwarzany żaden utwór"
#: contextbrowser.cpp:1353
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Track\n"
"%n Tracks"
msgstr ""
"jeden utwór\n"
"%n utwory\n"
"%n utworów"
#: contextbrowser.cpp:1354
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Artist\n"
"%n Artists"
msgstr ""
"jeden wykonawca \n"
"%n wykonawców\n"
"%n wykonawców "
#: contextbrowser.cpp:1355
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Album\n"
"%n Albums"
msgstr ""
"jeden album\n"
"%n albumy\n"
"%n albumów"
#: contextbrowser.cpp:1356
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Genre\n"
"%n Genres"
msgstr ""
"jeden gatunek\n"
"%n gatunki\n"
"%n gatunków"
#: contextbrowser.cpp:1357
msgid "%1 Play-time"
msgstr "%1 czas odtwarzania"
#: contextbrowser.cpp:1420 mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:226
#: mediadevice/njb/track.cpp:82 mediadevice/njb/track.cpp:208
msgid "Unknown album"
msgstr "Nieznany album"
#: contextbrowser.cpp:1422 mediadevice/mtp/mtpmediadevice.cpp:235
#: mediadevice/njb/track.cpp:72 mediadevice/njb/track.cpp:206
msgid "Unknown artist"
msgstr "Nieznany wykonawca"
#: contextbrowser.cpp:1461 contextbrowser.cpp:2720 contextbrowser.cpp:2882
#, c-format
msgid ""
"_n: Single\n"
"%n Tracks"
msgstr ""
"Singiel\n"
"%n utwory\n"
"%n utworów"
#: contextbrowser.cpp:1495 contextbrowser.cpp:2747 contextbrowser.cpp:2907
#, c-format
msgid "Disc %1"
msgstr "Płyta %1"
#: contextbrowser.cpp:1554
msgid "Fresh Podcast Episodes"
msgstr "Odśwież wszystkie odcinki podcastów"
#: contextbrowser.cpp:1579 contextbrowser.cpp:1962
#, c-format
msgid "Click to go to podcast website: %1."
msgstr "Kliknij tutaj by przejść do strony podcastu: %1."
#: contextbrowser.cpp:1668
msgid "Your Newest Albums"
msgstr "Twoje najnowsze albumy"
#: contextbrowser.cpp:1724 statistics.cpp:256
msgid "Favorite Albums"
msgstr "Ulubione albumy"
#: contextbrowser.cpp:1734
msgid ""
"A list of your favorite albums will appear here, once you have rated a few "
"of your songs."
msgstr ""
"Lista Twoich ulubionych albumów pojawi się tutaj, kiedy już ocenisz kilka "
"Twoich utworów."
#: contextbrowser.cpp:1735
msgid ""
"A list of your favorite albums will appear here, once you have played a few "
"of your songs."
msgstr ""
"Lista Twoich ulubionych albumów pojawi się tutaj, kiedy już odtworzysz kilka "
"Twoich utworów."
#: contextbrowser.cpp:1841 lastfm.cpp:146
msgid "Skip"
msgstr "Pomiń"
#: contextbrowser.cpp:1843 lastfm.cpp:143
msgid "Love"
msgstr "Ukochaj"
#: contextbrowser.cpp:1845 lastfm.cpp:140
msgid "Ban"
msgstr "Zabroń"
#: contextbrowser.cpp:1907
msgid "Stream Details"
msgstr "Szczegóły strumienia"
#: contextbrowser.cpp:1926 contextbrowser.cpp:2008
msgid "Metadata History"
msgstr "Historia metadanych"
#: contextbrowser.cpp:1951
msgid "Unknown Channel (not in Database)"
msgstr "Nieznany kanał (nie znajduje się w bazie danych)"
#: contextbrowser.cpp:1963
msgid "No podcast website."
msgstr "Brak strony WWW podcastu."
#: contextbrowser.cpp:1997
#, c-format
msgid "Podcast by %1"
msgstr "Podcast wykonawcy %1"
#: contextbrowser.cpp:1999
msgid "(Cached)"
msgstr "(Zbuforowany)"
#: contextbrowser.cpp:2027
#, c-format
msgid "Episodes from %1"
msgstr "Odcinki z %1"
#: contextbrowser.cpp:2028
msgid "Episodes from this Channel"
msgstr "Odcinki z tego kanału"
#: contextbrowser.cpp:2094 contextbrowser.cpp:2158
msgid "<- Back"
msgstr "<- Wstecz"
#: contextbrowser.cpp:2110
msgid "Browse Artist"
msgstr "Przeglądaj wykonawców"
#: contextbrowser.cpp:2120 contextbrowser.cpp:2184
msgid "Information for Current Track"
msgstr "Informacja dla bieżącego utworu"
#: contextbrowser.cpp:2130
#, c-format
msgid "Wikipedia Information for %1"
msgstr "Informacja z Wikipedii dla %1"
#: contextbrowser.cpp:2138
#, c-format
msgid "Google Musicsearch for %1"
msgstr "Przeszukaj Google Musicsearch dla %1"
#: contextbrowser.cpp:2174
msgid "Browse Label"
msgstr "Przeglądaj etykiety"
#: contextbrowser.cpp:2194
#, c-format
msgid "Last.fm Information for %1"
msgstr "Informacja z Last.fm dla %1"
#: contextbrowser.cpp:2267
msgid "Look up this track at musicbrainz.org"
msgstr "Odszukaj ten utwór na musicbrainz.org"
#: contextbrowser.cpp:2310
#, c-format
msgid ""
"_n: Track played once\n"
"Track played %n times"
msgstr ""
"Utwór odtworzono raz\n"
"Utwór odtworzono %n razy\n"
"Utwór odtworzono %n razy"
#: contextbrowser.cpp:2312
#, c-format
msgid "Last played: %1"
msgstr "Ostatnio odtworzony: %1"
#: contextbrowser.cpp:2313
#, c-format
msgid "First played: %1"
msgstr "Pierwszy raz odtworzony: %1"
#: contextbrowser.cpp:2316
msgid "Never played before"
msgstr "Nigdy nie odtwarzany"
#: contextbrowser.cpp:2331
msgid "This file is not in your Collection!"
msgstr "Ten plik nie znajduje się w twojej kolekcji!"
#: contextbrowser.cpp:2336
msgid ""
"If you would like to see contextual information about this track, you should "
"add it to your Collection."
msgstr ""
"Jeśli chciałbyś widzieć informacje kontekstowe o tym utworze, powinieneś "
"dodać go do kolekcji."
#: contextbrowser.cpp:2341
msgid "Change Collection Setup..."
msgstr "Zmień ustawienia kolekcji..."
#: contextbrowser.cpp:2354
msgid "Cue File"
msgstr "Zasygnalizuj plik"
#: contextbrowser.cpp:2368 contextbrowser.cpp:2454 contextbrowser.cpp:2507
msgid "&#xa0;&#8211; "
msgstr "&#xa0;&#8211; "
#: contextbrowser.cpp:2394
#, c-format
msgid "Artists Related to %1"
msgstr "Wykonawcy powiązani z %1"
#: contextbrowser.cpp:2442 playlistbrowser.cpp:262 playlistbrowseritem.cpp:294
#: playlistselection.cpp:136
msgid "Suggested Songs"
msgstr "Sugerowane piosenki"
#: contextbrowser.cpp:2495
#, c-format
msgid "Songs with label %1"
msgstr "Utwory z etykietą %1"
#: contextbrowser.cpp:2543
msgid " Labels for %1 "
msgstr "Etykiety dla %1"
#: contextbrowser.cpp:2558
#, c-format
msgid "Add labels to %1"
msgstr "Dodaj etykiety do %1"
#: contextbrowser.cpp:2569 contextbrowser.cpp:2622 contextbrowser.cpp:2788
#: contextbrowser.cpp:3124
msgid "This Artist"
msgstr "Ten wykonawca"
#: contextbrowser.cpp:2591
#, c-format
msgid "Favorite Tracks by %1"
msgstr "Ulubione utwory wykonawcy %1"
#: contextbrowser.cpp:2645
#, c-format
msgid "Albums by %1"
msgstr "Albumy wykonawcy %1"
#: contextbrowser.cpp:2809
#, c-format
msgid "Compilations with %1"
msgstr "Składanki zawierające %1"
#: contextbrowser.cpp:2924 contextbrowser.cpp:3428 covermanager.cpp:279
#: covermanager.cpp:942 metabundle.cpp:1054 playlistbrowseritem.cpp:1073
#: playlistwindow.cpp:859 queuemanager.cpp:376 queuemanager.cpp:419
#: queuemanager.cpp:437 queuemanager.cpp:481
msgid "%1 - %2"
msgstr "%1 - %2"
#: contextbrowser.cpp:2985 statistics.cpp:570
#, c-format
msgid "Rating: %1"
msgstr "Notowania: %1"
#: contextbrowser.cpp:3022 metabundle.cpp:1262
msgid "Not rated"
msgstr "Nie oceniony"
#: contextbrowser.cpp:3155 konquisidebar/universalamarok.cpp:305
msgid "Hello Amarok user!"
msgstr "Witaj użytkowniku programu Amarok!"
#: contextbrowser.cpp:3160 konquisidebar/universalamarok.cpp:310
msgid ""
"This is the Context Browser: it shows you contextual information about the "
"currently playing track. In order to use this feature of Amarok, you need to "
"build a Collection."
msgstr ""
"To jest przeglądarka kontekstowa: pokazuje ona informacje kontekstowe na "
"temat aktualnie odtwarzanego utworu. Aby móc korzystać z tej funkcji "
"Amaroka, musisz stworzyć kolekcję."
#: contextbrowser.cpp:3167 konquisidebar/universalamarok.cpp:315
msgid "Build Collection..."
msgstr "Stwórz kolekcję..."
#: contextbrowser.cpp:3195
msgid "Building Collection Database..."
msgstr "Tworzenie bazy danych kolekcji..."
#: contextbrowser.cpp:3199
msgid ""
"Please be patient while Amarok scans your music collection. You can watch "
"the progress of this activity in the statusbar."
msgstr ""
"Proszę poczekać. Amarok przeszukuje Twoją kolekcję. Możesz podglądać postęp "
"tej czynności w pasku stanu."
#: contextbrowser.cpp:3293
msgid "Sorry, no lyrics script running."
msgstr "Niestety, nie jest uruchomiony żaden skrypt tekstów."
#: contextbrowser.cpp:3295
msgid "Available Lyrics Scripts:"
msgstr "Dostępne skrypty tekstów:"
#: contextbrowser.cpp:3299
msgid ""
"Click on one of the scripts to run it, or use the Script Manager, to be able "
"to see all the scripts, and download new ones from the Web."
msgstr ""
"Kliknij na jednym ze skryptów by go uruchomić lub użyj Menedżera skryptów, "
"by móc zobaczyć wszystkie skrypty lub pobrać nowe z sieci."
#: contextbrowser.cpp:3303
msgid "Run Script Manager..."
msgstr "Uruchom Menedżera skryptów..."
#: contextbrowser.cpp:3311 contextbrowser.cpp:3458
msgid "Cached Lyrics"
msgstr "Przechowywane teksty"
#: contextbrowser.cpp:3339
msgid "Fetching Lyrics"
msgstr "Pobieranie tekstu"
#: contextbrowser.cpp:3343
msgid "Fetching Lyrics..."
msgstr "Pobieranie tekstu..."
#: contextbrowser.cpp:3377
msgid "Lyrics could not be retrieved because the server was not reachable."
msgstr "Tekst nie mógł zostać pobrany ponieważ serwer był niedostępny."
#: contextbrowser.cpp:3418
msgid "Lyrics for track not found"
msgstr "Nie znaleziono tekstu dla utworu"
#: contextbrowser.cpp:3422
msgid "Lyrics for track not found, here are some suggestions:"
msgstr "Nie znaleziono tekstu dla tego utworu, oto kilka sugestii:"
#: contextbrowser.cpp:3432
msgid "<p>You can <a href=\"%1\">search for the lyrics</a> on the Web.</p>"
msgstr "<p>Możesz <a href=\"%1\">szukać tekstów utworów</a> w Internecie.</p>"
#: contextbrowser.cpp:3447
msgid "Powered by %1 (%2)"
msgstr "Wspierane przez %1 (%2)"
#: contextbrowser.cpp:3625 contextbrowser.cpp:3672
msgid "Other..."
msgstr "Inne..."
#: contextbrowser.cpp:3627 contextbrowser.cpp:3666
msgid "English"
msgstr "Angielski"
#: contextbrowser.cpp:3630 contextbrowser.cpp:3667
msgid "German"
msgstr "Niemiecki"
#: contextbrowser.cpp:3633 contextbrowser.cpp:3668
msgid "French"
msgstr "Francuski"
#: contextbrowser.cpp:3636 contextbrowser.cpp:3669
msgid "Polish"
msgstr "Polski"
#: contextbrowser.cpp:3639 contextbrowser.cpp:3670
msgid "Japanese"
msgstr "Japoński"
#: contextbrowser.cpp:3642 contextbrowser.cpp:3671
msgid "Spanish"
msgstr "Hiszpański"
#: contextbrowser.cpp:3693
msgid "Wikipedia Locale"
msgstr "Język Wikipedii"
#: contextbrowser.cpp:3700
msgid "Locale: "
msgstr "Lokalizacja: "
#: contextbrowser.cpp:3704
msgid "2-letter language code for your Wikipedia locale"
msgstr "Dwuliterowy kod języka dla twojej lokalizacji Wikipedii"
#: contextbrowser.cpp:3775
msgid ""
"<p>Add a new label in the field below and press Enter, or choose labels from "
"the list</p>"
msgstr ""
"<p>Dodaj nową etykietę w polu poniżej i naciśnij Enter lub wybierz etykiety "
"z listy</p>"
#: contextbrowser.cpp:3777
msgid "Add new label"
msgstr "Dodaj nową etykietę"
#: contextbrowser.cpp:3780
msgid "Enter a new label and press Return to add it"
msgstr "Podaj nową etykietę i naciśnij Enter, by ją dodać"
#: contextbrowser.cpp:3898
msgid "Wikipedia"
msgstr "Wikipedia"
#: contextbrowser.cpp:3902 contextbrowser.cpp:3995
msgid "Fetching Wikipedia Information"
msgstr "Pobieranie informacji z Wikipedii"
#: contextbrowser.cpp:4116
msgid ""
"Artist information could not be retrieved because the server was not "
"reachable."
msgstr ""
"Informacja o artyście nie mogła zostać pobrana ponieważ serwer nie był "
"osiągalny."
#: contextbrowser.cpp:4234
msgid "Wikipedia Information"
msgstr "Informacja z Wikipedii"
#: contextbrowser.cpp:4248
msgid "Wikipedia Other Languages"
msgstr "Inne języki Wikipedii"
#: coverfetcher.cpp:43 covermanager.cpp:491
msgid "Cover Image"
msgstr "Okładka"
#: coverfetcher.cpp:45 covermanager.cpp:501
msgid "&Show Fullsize"
msgstr "Pokaż w pełnym &rozmiarze"
#: coverfetcher.cpp:46 covermanager.cpp:502
#, c-format
msgid "&Fetch From amazon.%1"
msgstr "&Pobierz z Amazon.%1"
#: coverfetcher.cpp:47 covermanager.cpp:503
msgid "Set &Custom Cover"
msgstr "&Ustaw własną okładkę"
#: coverfetcher.cpp:53 covermanager.cpp:507
msgid "&Unset Cover"
msgstr "&Wyczyść okładkę"
#: coverfetcher.cpp:56
msgid "Cover &Manager"
msgstr "&Menedżer okładek"
#: coverfetcher.cpp:74
msgid "Are you sure you want to remove this cover from the Collection?"
msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć tę okładkę z kolekcji?"
#: coverfetcher.cpp:102 covermanager.cpp:730
msgid "Select Cover Image File"
msgstr "Wybierz plik okładki"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "disc"
msgstr "płyta"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "disk"
msgstr "dysk"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "remaster"
msgstr "ponowne wydanie"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "cd"
msgstr "cd"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "single"
msgstr "singiel"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "soundtrack"
msgstr "ścieżka filmowa"
#: coverfetcher.cpp:139
msgid "part"
msgstr "część"
#: coverfetcher.cpp:209 coverfetcher.cpp:453
msgid "No cover found"
msgstr "Nie znaleziono żadnej okładki"
#: coverfetcher.cpp:256 refreshimages.cpp:78 refreshimages.cpp:132
msgid "There was an error communicating with Amazon."
msgstr "Wystąpił błąd podczas komunikacji z Amazon."
#: coverfetcher.cpp:266
msgid "The XML obtained from Amazon is invalid."
msgstr "XML otrzymany od Amazon jest nieprawidłowy."
#: coverfetcher.cpp:378
msgid "The cover could not be retrieved."
msgstr "Nie można było pobrać okładki."
#: coverfetcher.cpp:389
msgid "The cover-data produced an invalid image."
msgstr "Dane okładki tworzą nieprawidłowy obrazek."
#: coverfetcher.cpp:446
msgid ""
"You have seen all the covers Amazon returned using the query below. Perhaps "
"you can refine it:"
msgstr ""
"Widziałeś wszystkie okładki, które zwrócił Amazon używając poniższego "
"zapytania. Być może da się je sprecyzować:"
#: coverfetcher.cpp:465
msgid "Amazon Query Editor"
msgstr "Edytor zapytania Amazon"
#: coverfetcher.cpp:469 covermanager.cpp:169
msgid "International"
msgstr "Międzynarodowe"
#: coverfetcher.cpp:470 covermanager.cpp:170
msgid "Canada"
msgstr "Kanada"
#: coverfetcher.cpp:471 covermanager.cpp:171
msgid "France"
msgstr "Francja"
#: coverfetcher.cpp:472 covermanager.cpp:172
msgid "Germany"
msgstr "Niemcy"
#: coverfetcher.cpp:473 covermanager.cpp:173
msgid "Japan"
msgstr "Japonia"
#: coverfetcher.cpp:474 covermanager.cpp:174
msgid "United Kingdom"
msgstr "Wielka Brytania"
#: coverfetcher.cpp:482
msgid "Amazon Locale: "
msgstr "Ustawienia regionalne Amazon: "
#: coverfetcher.cpp:489
msgid "&Search"
msgstr "&Szukaj"
#: coverfetcher.cpp:561
msgid "Ask Amazon for covers using this query:"
msgstr "Przeszukaj bazę okładek Amazon z tym zapytaniem:"
#: coverfetcher.cpp:577 coverfetcher.cpp:650
msgid "Aborted."
msgstr "Porzucono."
#: coverfetcher.cpp:598
msgid "Ne&w Search..."
msgstr "Nowe &wyszukiwanie..."
#: coverfetcher.cpp:599
msgid "&Next Cover"
msgstr "&Następna okładka"
#: coverfetcher.cpp:609
msgid "Cover Found"
msgstr "Znaleziono okładkę"
#: covermanager.cpp:99
msgid "Cover Manager"
msgstr "Menedżer okładek"
#: covermanager.cpp:105
msgid "Albums By"
msgstr "Albumy wykonawcy"
#: covermanager.cpp:123 covermanager.cpp:160
msgid "All Albums"
msgstr "Wszystkie albumy"
#: covermanager.cpp:153
msgid "Enter space-separated terms to search in the albums"
msgstr "Podaj, oddzielone spacjami, kryteria przeszukiwania albumów"
#: covermanager.cpp:161
msgid "Albums With Cover"
msgstr "Albumy z okładkami"
#: covermanager.cpp:162
msgid "Albums Without Cover"
msgstr "Albumy bez okładek"
#: covermanager.cpp:183
msgid "Amazon Locale"
msgstr "Ustawienia regionalne Amazon"
#: covermanager.cpp:190
msgid "Fetch Missing Covers"
msgstr "Pobierz brakujące okładki"
#: covermanager.cpp:202 statusbar/progressBar.cpp:44
msgid "Abort"
msgstr "Anuluj"
#: covermanager.cpp:393
msgid "Loading Thumbnails..."
msgstr "Wczytywanie miniatur..."
#: covermanager.cpp:394 statusbar/statusBarBase.cpp:258
msgid "..."
msgstr "..."
#: covermanager.cpp:495
msgid "&Fetch Selected Covers"
msgstr "&Pobierz wybrane okładki"
#: covermanager.cpp:496
msgid "Set &Custom Cover for Selected Albums"
msgstr "&Ustaw własną okładkę dla wybranych albumów"
#: covermanager.cpp:497
msgid "&Unset Selected Covers"
msgstr "&Usuń wybrane okładki"
#: covermanager.cpp:764
#, c-format
msgid ""
"_n: Are you sure you want to remove this cover from the Collection?\n"
"Are you sure you want to delete these %n covers from the Collection?"
msgstr ""
"Czy na pewno chcesz usunąć z kolekcji tę okładkę?\n"
"Czy na pewno chcesz usunąć z kolekcji te %n okładki?\n"
"Czy na pewno chcesz usunąć z kolekcji tych %n okładek?"
#: covermanager.cpp:805
msgid "Finished."
msgstr "Zakończono."
#: covermanager.cpp:807
#, c-format
msgid ""
"_n: Cover not found\n"
" <b>%n</b> covers not found"
msgstr ""
" Nie znaleziono okładki\n"
" Nie znaleziono<b>%n</b> okładek\n"
" Nie znaleziono<b>%n</b> okładek"
#: covermanager.cpp:820
msgid "Fetching cover for %1..."
msgstr "Pobieranie okładki dla %1..."
#: covermanager.cpp:822
msgid "Fetching cover for %1 - %2..."
msgstr "Pobieranie okładki dla %1 - %2..."
#: covermanager.cpp:826
#, c-format
msgid ""
"_n: Fetching 1 cover: \n"
"Fetching <b>%n</b> covers... : "
msgstr ""
"Pobieranie jednej okładki: \n"
"Pobieranie <b>%n</b> okładek... : \n"
"Pobieranie <b>%n</b> okładek... : "
#: covermanager.cpp:828
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 fetched\n"
"%n fetched"
msgstr ""
"Pobrano 1\n"
"Pobrano %n\n"
"Pobrano %n"
#: covermanager.cpp:831
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 not found\n"
"%n not found"
msgstr ""
"nie znaleziono jednej\n"
"nie znaleziono %n\n"
"nie znaleziono %n"
#: covermanager.cpp:834
msgid "Connecting..."
msgstr "Łączenie..."
#: covermanager.cpp:854
msgid ""
"_n: 1 result for \"%1\"\n"
"%n results for \"%1\""
msgstr ""
"jeden wynik dla \"%1\"\n"
"%n wyniki dla \"%1\"\n"
"%n wyników dla \"%1\""
#: covermanager.cpp:856
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 album\n"
"%n albums"
msgstr ""
"jeden album\n"
"%n albumy\n"
"%n albumów"
#: covermanager.cpp:862
msgid " by "
msgstr " wykonawcy "
#: covermanager.cpp:867
msgid " - ( <b>%1</b> without cover )"
msgstr " - ( <b>%1</b> bez okładki )"
#: covermanager.cpp:1040
msgid "Are you sure you want to overwrite this cover?"
msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz zastąpić tę okładkę?"
#: covermanager.cpp:1041
msgid "Overwrite Confirmation"
msgstr "Potwierdzenie zastąpienia"
#: covermanager.cpp:1042
msgid "&Overwrite"
msgstr "&Zastąp"
#: deletedialog.cpp:65
#, c-format
msgid ""
"_n: <b>1</b> file selected.\n"
"<b>%n</b> files selected."
msgstr ""
"<b>1</b> plik zaznaczony.\n"
"<b>%n</b> pliki zaznaczone.\n"
"<b>%n</b> plików zaznaczonych."
#: deletedialog.cpp:71
msgid ""
"<qt>These items will be <b>permanently deleted</b> from your hard disk.</qt>"
msgstr ""
"<qt> Te elementy zostaną <b>nieodwracalnie usunięte</b> z twojego dysku.</qt>"
#: deletedialog.cpp:77
msgid "<qt>These items will be moved to the Trash Bin.</qt>"
msgstr "<qt>Te elementy zostaną przeniesione do Kosza.</qt>"
#: deletedialog.cpp:89
msgid "About to delete selected files"
msgstr "Przystępowanie do usunięcia wybranych plików"
#: deletedialog.cpp:91
msgid "&Send to Trash"
msgstr "Przenieś do &Kosza"
#: deletedialog.cpp:148
msgid "Deleting files"
msgstr "Usuwanie plików"
#: deviceconfiguredialog.cpp:40
msgid "Configure Media Device"
msgstr "Konfiguruj urządzenia mediów"
#: deviceconfiguredialog.cpp:64
msgid "Pre-&connect command:"
msgstr "Polecenie przed &połączeniem:"
#: deviceconfiguredialog.cpp:66
#, c-format
msgid "Example: mount %d"
msgstr "Przykład: mount %d"
#: deviceconfiguredialog.cpp:68
#, c-format
msgid ""
"Set a command to be run before connecting to your device (e.g. a mount "
"command) here.\n"
"%d is replaced by the device node, %m by the mount point.\n"
"Empty commands are not executed."
msgstr ""
"Ustaw tutaj komendę, która będzie uruchamiania przed połączeniem z twoim "
"urządzeniem (np. polecenie montowania).\n"
"%d jest podmieniane przez węzeł urządzenia, %m przez punkt montowania.\n"
" Puste komendy nie są wykonywane."
#: deviceconfiguredialog.cpp:71
msgid "Post-&disconnect command:"
msgstr "Polecenie po &rozłączeniu:"
#: deviceconfiguredialog.cpp:74
#, c-format
msgid "Example: eject %d"
msgstr "Przykład: eject %d"
#: deviceconfiguredialog.cpp:75
#, c-format
msgid ""
"Set a command to be run after disconnecting from your device (e.g. an eject "
"command) here.\n"
"%d is replaced by the device node, %m by the mount point.\n"
"Empty commands are not executed."
msgstr ""
"Ustaw tutaj komendę, która ma być uruchomiona po odłączeniu twojego "
"urządzenia (np. wysunięciu płyty).\n"
"%d jest podmieniane przez węzeł urządzenia, %m przez punkt montowania.\n"
" Puste komendy nie są wykonywane."
#: deviceconfiguredialog.cpp:79
msgid "&Transcode before transferring to device"
msgstr "&Przekonwertuj przed przeniesieniem na urządzenie"
#: deviceconfiguredialog.cpp:86
msgid "Transcode to preferred format (%1) for device"
msgstr "Przekonwertuj do formatu (%1) preferowanego przez urządzenie"
#: deviceconfiguredialog.cpp:88
msgid "Whenever possible"
msgstr "Kiedy jest to możliwe"
#: deviceconfiguredialog.cpp:91
msgid "When necessary"
msgstr "Kiedy jest to potrzebne"
#: deviceconfiguredialog.cpp:98
msgid "Remove transcoded files after transfer"
msgstr "Usuń przekonwertowane pliki po przeniesieniu"
#: deviceconfiguredialog.cpp:106 deviceconfiguredialog.cpp:107
msgid "For this feature, a script of type \"Transcode\" has to be running"
msgstr ""
"Aby korzystać z tej opcji, skrypt typu \"Konwersja\" musi być uruchomiony"
#: directorylist.cpp:41
msgid "These folders will be scanned for media to make up your collection:"
msgstr ""
"Te katalogi zostaną przeszukane w poszukiwaniu multimediów do utworzenia "
"Twojej kolekcji:"
#: directorylist.cpp:45
msgid "&Scan folders recursively"
msgstr "Prze&szukuj katalogi rekurencyjnie"
#: directorylist.cpp:46
msgid "&Watch folders for changes"
msgstr "Ś&ledź zmiany w katalogach"
#: directorylist.cpp:48
msgid "If selected, Amarok will read all subfolders."
msgstr "Jeśli jest zaznaczone, Amarok odczyta wszystkie podkatalogi."
#: directorylist.cpp:49
msgid ""
"If selected, folders will automatically get rescanned when the content is "
"modified, e.g. when a new file was added."
msgstr ""
"Jeśli jest zaznaczone, katalogi będą automatycznie przeszukiwane kiedy ich "
"zawartość będzie zmieniana, np. kiedy zostanie dodany nowy plik."
#: dynamicmode.cpp:179
msgid "This dynamic playlist has no sources set."
msgstr "Ta dynamiczna lista odtwarzania nie ma jeszcze ustawionych źródeł."
#: editfilterdialog.cpp:30
msgid "Edit Filter"
msgstr "Edytuj filtr"
#: editfilterdialog.cpp:36
msgid "&Append"
msgstr "&Dołącz"
#: editfilterdialog.cpp:37
msgid ""
"<qt><p>By clicking here you can add the defined condition. The \"OK\" button "
"will close the dialog and apply the defined filter. With this button you can "
"add more than one condition to create a more complex filtering condition.</"
"p></qt>"
msgstr ""
"<qt> <p>Klikając tutaj możesz dodać własny warunek. Przycisk \"OK\" zamknie "
"to okno i zastosuje zdefiniowany filtr. Używając tego przycisku możesz dodać "
"więcej niż jeden warunek by stworzyć bardziej skomplikowane warunki "
"filtrowania.</p></qt>"
#: editfilterdialog.cpp:40
msgid "Add this filter condition to the list"
msgstr "Dodaje ten warunek filtrowania do listy"
#: editfilterdialog.cpp:44
msgid "&Clear"
msgstr "&Czyść"
#: editfilterdialog.cpp:45
msgid ""
"<p>By clicking here you will clear the filter. If you intend to undo the "
"last appending just click on the \"Undo\" button.</p>"
msgstr ""
"<p>Klikając tutaj wyczyścisz filtr. Jeśli masz zamiar cofnąć ostatnio "
"dołączony filtr kliknij po prostu przycisk \"Cofnij\".</p>"
#: editfilterdialog.cpp:47
msgid "Clear the filter"
msgstr "Wyczyść filtr"
#: editfilterdialog.cpp:52
msgid ""
"_: this \"undo\" will undo the last appended filter... be careful how you "
"will translate it to avoid two buttons (\"Cancel\" and \"Undo\") with same "
"label in the same dialog\n"
"&Undo"
msgstr "Co&fnij"
#: editfilterdialog.cpp:53
msgid ""
"<p>Clicking here will remove the last appended filter. You cannot undo more "
"than one action.</p>"
msgstr ""
"<p>Klikając tutaj usuniesz ostatnio dołączony filtr. Nie możesz cofnąć "
"więcej niż jedną akcję</p>"
#: editfilterdialog.cpp:55
msgid "Remove last appended filter"
msgstr "Usuń ostatnio dołączony filtr"
#: editfilterdialog.cpp:66
msgid ""
"<p>Edit the filter for finding tracks with specific attributes, e.g. you can "
"look for a track that has a length of three minutes.</p>"
msgstr ""
"<p>Edytuj filtr by odszukać ścieżki z określonymi atrybutami, np. możesz "
"szukać utworu, którego długość wynosi trzy minuty.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:73
msgid "Attribute:"
msgstr "Atrybut:"
#: editfilterdialog.cpp:76
msgid ""
"_: you can translate the keyword as you will do for the combobox\n"
"<p>Here you can choose to <i>Simple Search</i> directly or to use some "
"keywords to specify some attributes, such as the artist name and so on. The "
"keywords selectable are divided by their specific value. Some keywords are "
"numeric and others are alphanumeric. You do not need to know it directly. "
"When a keyword is numeric it will be used to search the numeric data for "
"each track.</p><p>The alphanumeric keywords are the following: <b>album</b>, "
"<b>artist</b>, <b>filename</b> (including path), <b>mountpoint</b> (e.g. /"
"home/user1), <b>filetype</b> (you can specify mp3, ogg, flac, ... and the "
"file extensions will be matched), <b>genre</b>, <b>comment</b>, <b>composer</"
"b>, <b>directory</b>, <b>lyrics</b>, <b>title</b>, and <b>label</b>.</"
"p><p>The numeric keywords are: <b>bitrate</b>, <b>disc/discnumber</b>, "
"<b>length</b> (expressed in seconds), <b>playcount</b>, <b>rating</b>, "
"<b>samplerate</b>, <b>score</b>, <b>size/filesize</b> (expressed in bytes, "
"kbytes, and megabytes as specified in the unit for the filesize keyword), "
"<b>track</b> (i.e. the track number), and <b>year</b>.</p>"
msgstr ""
"<p>Tutaj możesz <i>bezpośrednio wyszukać</i> lub użyć jakichś słów "
"kluczowych aby sprecyzować atrybuty, takie jak nazwa wykonawcy itp. Słowa "
"kluczowe do wybrania są podzielone według określonej wartości. Niektóre "
"słowa kluczowe są numeryczne, a inne znakowe. Nie musisz na tym się skupiać. "
"Kiedy słowo kluczowe jest numeryczne, zostanie użyte do przeszukiwania "
"danych liczbowych w każdym utworze.</p> <p>Znakowe słowa kluczowe: "
"<b>album></b>, <b>wykonawca</b>, <b>nazwa pliku</b> (łącznie ze ścieżką), "
"<b>punkt montowania</b> (np. /home/użytkownik1), <b>typ pliku</b> (można "
"określić mp3, ogg, flac, ... dopasowane zostanie rozszerzenie pliku), "
"<b>gatunek</b>, <b>komentarz</b>, <b>kompozytor</b>, <b>katalog</b>, "
"<b>tekst utworu</b>, <b>tytuł</b> i <b>etykieta</b>.</p> <p>Numeryczne słowa "
"kluczowe: <b>szybkość transmisji</b>, <b>płyta/numer płyty</b>, <b>długość</"
"b> (w sekundach), <b>licznik odtworzeń</b>, <b>ocena</b>, <b>częstotliwość "
"próbkowania</b>, <b>punktacja</b>, <b>rozmiar/rozmiar pliku</b> (w bajtach, "
"kilobajtach i megabajtach, tak jak jest to zdefiniowane w jednostce dla "
"słowa kluczowego rozmiar pliku), <b>utwór</b> (tzn. numer ścieżki) i <b>rok</"
"b>.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:95
msgid "Select an attribute for the filter"
msgstr "Wybierz atrybut do filtra"
#: editfilterdialog.cpp:98
msgid "Simple Search"
msgstr "Proste wyszukiwanie"
#: editfilterdialog.cpp:129 metabundle.cpp:139
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"
#: editfilterdialog.cpp:135 smartplaylisteditor.cpp:164
msgid "Mount Point"
msgstr "Punkt montowania"
#: editfilterdialog.cpp:137
msgid "Filetype"
msgstr "Typ pliku"
#: editfilterdialog.cpp:147 metabundle.cpp:146
msgid "Play Count"
msgstr "Licznik odtwarzania"
#: editfilterdialog.cpp:154 metabundle.cpp:143
msgid "Sample Rate"
msgstr "Próbkowanie"
#: editfilterdialog.cpp:177
msgid "<p>Type the attribute value or the text to look for here.</p>"
msgstr "<p>Wpisz tutaj atrybut lub szukany tekst.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:185
msgid "Attribute value is"
msgstr "Wartość atrybutu "
#: editfilterdialog.cpp:195
msgid "smaller than"
msgstr "mniejszy niż"
#: editfilterdialog.cpp:196
msgid "larger than"
msgstr "większy niż"
#: editfilterdialog.cpp:197
msgid "equal to"
msgstr "równy"
#: editfilterdialog.cpp:198
msgid "between"
msgstr "pomiędzy"
#: editfilterdialog.cpp:212 smartplaylisteditor.cpp:907
#: smartplaylisteditor.cpp:929 smartplaylisteditor.cpp:957
#: smartplaylisteditor.cpp:976
msgid "and"
msgstr "i"
#: editfilterdialog.cpp:227
msgid "Unit:"
msgstr "Jednostka:"
#: editfilterdialog.cpp:232
msgid "B (1 Byte)"
msgstr "B (1 bajt)"
#: editfilterdialog.cpp:233
msgid "KB (1024 Bytes)"
msgstr "KB (1024 bajty)"
#: editfilterdialog.cpp:234
msgid "MB (1024 KB)"
msgstr "MB (1024 KB)"
#: editfilterdialog.cpp:251
msgid "Filter action"
msgstr "Akcja filtra"
#: editfilterdialog.cpp:256
msgid "Match all words"
msgstr "Dopasuj wszystkie słowa"
#: editfilterdialog.cpp:258
msgid ""
"<p>Check this box to look for the tracks that contain all the words you "
"typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Zaznacz tę opcję by szukać utworów, które zawierają wszystkie słowa "
"wprowadzone w odpowiednim polu edycji Prostego wyszukiwania</p>"
#: editfilterdialog.cpp:262
msgid "Match any word"
msgstr "Dopasuj jakiekolwiek słowo"
#: editfilterdialog.cpp:264
msgid ""
"<p>Check this box to look for the tracks that contain at least one of the "
"words you typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Zaznacz tę opcję by szukać utworów, które zawierają co najmniej jedno ze "
"słów, które wprowadzono w odpowiednim polu Prostego wyszukiwania</p>"
#: editfilterdialog.cpp:268
msgid "Exact match"
msgstr "Dokładne dopasowanie"
#: editfilterdialog.cpp:270
msgid ""
"<p>Check this box to look for all the tracks that contain exactly the words "
"you typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Zaznacz tę opcję by szukać wszystkich utworów, które zawierają dokładnie "
"tekst wpisany w odpowiednim polu Prostego wyszukiwania</p>"
#: editfilterdialog.cpp:274
msgid "Exclude"
msgstr "Wykluczając"
#: editfilterdialog.cpp:276
msgid ""
"<p>Check this box to look for all the tracks that do not contain the words "
"you typed in the related Simple Search edit box</p>"
msgstr ""
"<p>Zaznacz tę opcję by szukać utworów, które nie zawierają słów wpisanych w "
"odpowiednim polu Prostego wyszukiwania</p>"
#: editfilterdialog.cpp:299
msgid "Appending condition"
msgstr "Dodawanie warunku"
#: editfilterdialog.cpp:304
msgid ""
"_: AND logic condition\n"
"AND"
msgstr "I"
#: editfilterdialog.cpp:306
msgid ""
"<p>Check this box if you want to add another condition and you want that the "
"filter to match both the previous conditions and this new one</p>"
msgstr ""
"<p>Zaznacz tę opcję jeśli chcesz dodać kolejny warunek i chcesz, żeby filtr "
"pasował jeśli spełniony jest jednocześnie poprzedni i nowy warunek</p>"
#: editfilterdialog.cpp:310
msgid ""
"_: OR logic condition\n"
"OR"
msgstr "LUB"
#: editfilterdialog.cpp:312
msgid ""
"<p>Check this box if you want to add another condition and you want that the "
"filter to match either the previous conditions or this new one</p>"
msgstr ""
"<p>Zaznacz tę opcję jeśli chcesz dodać kolejny warunek i chcesz, żeby filtr "
"pasował jeśli spełniony jest poprzedni lub nowy warunek</p>"
#: editfilterdialog.cpp:318
msgid "Invert condition"
msgstr "Odwróć warunek"
#: editfilterdialog.cpp:320
msgid "Check this box to negate the defined filter condition"
msgstr "Zaznacz tę opcję, aby zanegować określony warunek filtra"
#: editfilterdialog.cpp:322
msgid ""
"<p>If this option is checked the defined filter condition will be negated. "
"This means that, for example, you can define a filter that looks for all "
"tracks that are not of a specific album, artist, and so on.</p>"
msgstr ""
"<p>Jeśli ta opcja jest zaznaczona, określony warunek filtra będzie "
"zanegowany. To oznacza, że, na przykład, można zdefiniować filtr, który "
"będzie szukał wszystkich tytułów nie znajdujące się na określonym albumie, "
"nie tego artysty itp.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:466 editfilterdialog.cpp:469
#: smartplaylisteditor.cpp:984
msgid "Seconds"
msgstr "Sekundy"
#: editfilterdialog.cpp:512 editfilterdialog.cpp:513
#: smartplaylisteditor.cpp:985
msgid "Minutes"
msgstr "Minuty"
#: editfilterdialog.cpp:684
msgid ""
"<p>Sorry but the filter rule cannot be set. The text field is empty. Please "
"type something into it and retry.</p>"
msgstr ""
"<p>Niestety, taki filtr nie może zostać ustawiony. Pole tekstowe jest puste. "
"Proszę wprowadzić cokolwiek i powtórzyć operację.</p>"
#: editfilterdialog.cpp:685
msgid "Empty Text Field"
msgstr "Puste pole tekstowe"
#: engine/akode/akode-engine.cpp:183
msgid "Unable to decode <i>%1</i>"
msgstr "Nie można zakodować <i>%1</i>"
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:121
msgid "Output plugin:"
msgstr "Wtyczka wyjściowa:"
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:133
msgid "Device:"
msgstr "Urządzenie:"
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:264
msgid "Main"
msgstr "Główna"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:12
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:284
#, no-c-format
msgid "Helix/Realplay core directory"
msgstr "Katalog główny Helix/Realplay "
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:13
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:286
#, no-c-format
msgid "This is the directory where clntcore.so is located"
msgstr "To jest katalog, gdzie jest umieszczony plik clntcore.so"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:17
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:291
#, no-c-format
msgid "Helix/Realplay plugins directory"
msgstr "Katalog wtyczek Helix/Realplay"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:18
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:293
#, no-c-format
msgid "This is the directory where, for example, vorbisrend.so is located"
msgstr ""
"To jest katalog gdzie, na przykład, jest umieszczony plik vorbisrend.so"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:22
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:298
#, no-c-format
msgid "Helix/Realplay codecs directory"
msgstr "Katalog kodeków Helix/Realplay"
#: engine/helix/config/helixconfig.kcfg:23
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:300
#, no-c-format
msgid "This is the directory where, for example, cvt1.so is located"
msgstr "To jest katalog, gdzie, na przykład, jest umieszczony plik cvt1.so"
#: engine/helix/helix-configdialog.cpp:342
msgid "Plugins"
msgstr "Wtyczki"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:130
msgid "Helix Core returned error: %1 %2 %3"
msgstr "Rdzeń Helix zwrócił błąd: %1 %2 %3"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:132 engine/helix/helix-engine.cpp:141
msgid "Helix Core returned error: <unknown>"
msgstr "Rdzeń Helix zwrócił błąd: <unknown>"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:139
msgid "Helix Core returned error: %1 %1 %1"
msgstr "Rdzeń Helix zwrócił błąd: %1 %1 %1"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:150
#, c-format
msgid "Contacting: %1"
msgstr "Łączenie: %1"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:156
msgid "Buffering %1%"
msgstr "Buforowanie %1%"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:169
msgid ""
"The helix library you have configured does not support ALSA, the helix-"
"engine has fallen back to OSS"
msgstr ""
"Biblioteka helix, którą skonfigurowałeś nie ma obsługi ALSA, moduł helix "
"przerzucił się z powrotem na OSS"
#: engine/helix/helix-engine.cpp:248
msgid ""
"The Helix Engine requires the RealPlayer(tm) or HelixPlayer libraries to be "
"installed. Please make sure one is installed, and adjust the paths in "
"\"Amarok Settings\" -> \"Engine\""
msgstr ""
"Moduł Helix wymaga zainstalowanych bibliotek RealPlayera(tm) lub "
"HelixPlayera. Proszę się upewnić, że któreś z nich są zainstalowane i "
"dopasować ścieżki w \"Ustawienia Amaroka\" -> \"Moduł\""
#: engine/helix/helix-engine.cpp:293
msgid "No plugin found for the %1 format"
msgstr "Nie znaleziono wtyczki dla formatu %1"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:27
msgid "Invalid Operation"
msgstr "Niedozwolona operacja"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:28 engine/helix/helix-errors.cpp:316
msgid "Invalid Version"
msgstr "Niewłaściwa wersja"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:29
msgid "Invalid Revision"
msgstr "Niewłaściwa zmiana"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:30
msgid "Not Initialized"
msgstr "Nie zainicjowane"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:31
msgid "Doc Missing"
msgstr "Brak dokumentacji"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:32
msgid "Unexpected"
msgstr "Nieoczekiwany"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:33
msgid "Incomplete"
msgstr "Niepełne"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:34
msgid "Buffertoosmall"
msgstr "Bufor jest zbyt mały"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:35
msgid "Unsupported Video"
msgstr "Nieobsługiwany format obrazu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:36
msgid "Unsupported Audio"
msgstr "Nieobsługiwany format dźwięku"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:37 engine/helix/helix-errors.cpp:318
msgid "Invalid Bandwidth"
msgstr "Niewłaściwa przepustowość"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:38 engine/helix/helix-errors.cpp:39
msgid "No Fileformat"
msgstr "Brak formatu pliku"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:40
msgid "Missing Components"
msgstr "Brakujące komponenty"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:41
msgid "Element Not Found"
msgstr "Element nie znaleziony"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:42
msgid "Noclass"
msgstr "Brak klasy"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:43
msgid "Class Noaggregation"
msgstr "Klasa nie jest agregowalna"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:44
msgid "Not Licensed"
msgstr "Nie licencjonowany"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:45
msgid "No Filesystem"
msgstr "Brak systemu plików"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:46
msgid "Request Upgrade"
msgstr "Zażądaj uaktualnienia"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:47
msgid "Check Rights"
msgstr "Sprawdź prawa"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:48
msgid "Restore Server Denied"
msgstr "Odzyskiwanie: odrzucono prośbę z serwera"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:49
msgid "Debugger Detected"
msgstr "Wykryto debuger"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:50
msgid "Restore Server Connect"
msgstr "Odzyskiwanie: połączono z serwerem"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:51
msgid "Restore Server Timeout"
msgstr "Odzyskiwanie: przekroczono czas połączenia z serwerem"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:52
msgid "Revoke Server Connect"
msgstr "Odwoływanie: połączono z serwerem"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:53
msgid "Revoke Server Timeout"
msgstr "Odwoływanie: przekroczono czas operacji z serwerem"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:54
msgid "View Rights Nodrm"
msgstr "Podgląd praw bez DRM"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:55
msgid "Vsrc Nodrm"
msgstr "Vsrc: brak DRM"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:56
msgid "Wm Opl Not Supported"
msgstr "Wm Opl: nie obsługiwane"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:57
msgid "Restoration Complete"
msgstr "Odzyskiwanie ukończone"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:58
msgid "Backup Complete"
msgstr "Kopia zapasowa ukończona"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:59
msgid "Tlc Not Certified"
msgstr "Tlc: nie jest certyfikowane"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:60
msgid "Corrupted Backup File"
msgstr "Uszkodzony plik kopii zapasowej"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:61
msgid "Awaiting License"
msgstr "Oczekiwanie na licencje"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:62
msgid "Already Initialized"
msgstr "Już zainicjowanie"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:63
msgid "Not Supported"
msgstr "Nieobsługiwane"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:64
msgid "False"
msgstr "Fałsz"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:66
msgid "Buffering"
msgstr "Buforowanie"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:68
msgid "No Data"
msgstr "Brak danych"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:69
msgid "Stream Done"
msgstr "Zakończono strumień"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:70
msgid "Net Socket Invalid"
msgstr "Niewłaściwe gniazdo sieciowe"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:71
msgid "Net Connect"
msgstr "Połączenie sieciowe"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:72
msgid "Bind"
msgstr "Rezerwacja adresu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:73
msgid "Socket Create"
msgstr "Utworzenie gniazda"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:74 engine/helix/helix-errors.cpp:327
msgid "Invalid Host"
msgstr "Nieprawidłowa nazwa komputera"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:75
msgid "Net Read"
msgstr "Sieć: odczyt"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:76
msgid "Net Write"
msgstr "Sieć: zapis"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:77
msgid "Net Udp"
msgstr "Sieć: Udp"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:78
msgid "Retry"
msgstr "Ponowna próba"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:79
msgid "Server Timeout"
msgstr "Przekroczony czas serwera"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:80
msgid "Server Disconnected"
msgstr "Serwer rozłączony"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:81
msgid "Would Block"
msgstr "Zablokuje"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:82
msgid "General Nonet"
msgstr "Ogólne: brak sieci"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:83
msgid "Block Canceled"
msgstr "Blok anulowany"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:84
msgid "Multicast Join"
msgstr "Łączenie typu multicast"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:85
msgid "General Multicast"
msgstr "Ogólne: multicast"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:86
msgid "Multicast Udp"
msgstr "Multicast: Udp"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:87
msgid "At Interrupt"
msgstr "Przy przerwaniu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:88
msgid "Msg Toolarge"
msgstr "Pakiet zbyt duży"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:89
msgid "Net Tcp"
msgstr "Sieć: Tcp"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:90
msgid "Try Autoconfig"
msgstr "Spróbuj automatycznej konfiguracji"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:91
msgid "Notenough Bandwidth"
msgstr "Niewystarczająca przepustowość"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:92
msgid "Http Connect"
msgstr "Połączenie HTTP"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:93
msgid "Port In Use"
msgstr "Port jest używany"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:94
msgid "Loadtest Not Supported"
msgstr "Test obciążenia nieobsługiwany"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:95
msgid "Tcp Connect"
msgstr "Połączenie: Tcp"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:96
msgid "Tcp Reconnect"
msgstr "Tcp: ponowne połączenie"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:97
msgid "Tcp Failed"
msgstr "Tcp: nieudane"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:98
msgid "Authentication Socket Create Failure"
msgstr "Uwierzytelnianie: niepowodzenie przy tworzeniu gniazda"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:99
msgid "Authentication Tcp Connect Failure"
msgstr "Uwierzytelnianie: błąd połączenia Tcp"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:100
msgid "Authentication Tcp Connect Timeout"
msgstr "Uwierzytelnianie: przekroczono czas połączenia Tcp"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:101
msgid "Authentication Failure"
msgstr "Uwierzytelnianie: nie powiodło się"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:102
msgid "Authentication Required Parameter Missing"
msgstr "Uwierzytelnianie: brak wymaganego parametru"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:103
msgid "Dns Resolve Failure"
msgstr "Rozwiązywanie nazw sieciowych nie powiodło się"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:104
msgid "Authentication Succeeded"
msgstr "Uwierzytelnianie: powiodło się"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:105
msgid "Pull Authentication Failed"
msgstr "Uwierzytelnianie typu Pull: nie powiodło się"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:106
msgid "Bind Error"
msgstr "Błąd rezerwacji portu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:107
msgid "Pull Ping Timeout"
msgstr "Przekroczony czas pingowania"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:108
msgid "Authentication Tcp Failed"
msgstr "Uwierzytelnianie: błąd Tcp"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:109
msgid "Unexpected Stream End"
msgstr "Nieoczekiwany koniec strumienia"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:110
msgid "Authentication Read Timeout"
msgstr "Uwierzytelnianie: przekroczony czas odczytu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:111
msgid "Authentication Connection Failure"
msgstr "Uwierzytelnianie: błąd połączenia"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:112
msgid "Blocked"
msgstr "Zablokowane"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:113
msgid "Notenough Predecbuf"
msgstr "Nie wystarczający predecbuf"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:114
msgid "End With Reason"
msgstr "Koniec z powodu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:115
msgid "Socket Nobufs"
msgstr "Brak buforów gniazda"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:116
msgid "At End"
msgstr "Na końcu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:117
msgid "Invalid File"
msgstr "Niewłaściwy plik"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:118 engine/helix/helix-errors.cpp:319
msgid "Invalid Path"
msgstr "Niewłaściwa ścieżka"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:119
msgid "Record"
msgstr "Rekord"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:120
msgid "Record Write"
msgstr "Zapis rekordu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:121
msgid "Temporary File"
msgstr "Plik tymczasowy"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:122
msgid "Already Open"
msgstr "Już otwarte"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:123
msgid "Seek Pending"
msgstr "Oczekiwanie na przewinięcie"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:124
msgid "Cancelled"
msgstr "Anulowano"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:125
msgid "File Not Found"
msgstr "Plik nie znaleziony"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:126
msgid "Write Error"
msgstr "Błąd zapisu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:127
msgid "File Exists"
msgstr "Plik istnieje"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:128
msgid "File Not Open"
msgstr "Plik nie otwarty"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:129
msgid "Advise Prefer Linear"
msgstr "Rekomendacja: preferuj liniowe"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:130
msgid "Parse Error"
msgstr "Błąd analizy składniowej"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:131
msgid "Advise Noasync Seek"
msgstr "Rekomendacja: nieasynchroniczne przeszukiwanie"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:132
msgid "Header Parse Error"
msgstr "Błąd analizy składniowej nagłówka"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:133
msgid "Corrupt File"
msgstr "Uszkodzony plik"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:134
msgid "Bad Server"
msgstr "Zły serwer"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:135
msgid "Advanced Server"
msgstr "Zaawansowany serwer"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:136
msgid "Old Server"
msgstr "Stary serwer"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:137
msgid "Redirection"
msgstr "Przekierowywanie"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:138
msgid "Server Alert"
msgstr "Ostrzeżenie serwera"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:139
msgid "Proxy"
msgstr "Pośrednik (proxy)"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:140
msgid "Proxy Response"
msgstr "Odpowiedź pośrednika (proxy)"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:141
msgid "Advanced Proxy"
msgstr "Zaawansowany pośrednik (proxy)"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:142
msgid "Old Proxy"
msgstr "Stary pośrednik (proxy)"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:143 engine/helix/helix-errors.cpp:321
msgid "Invalid Protocol"
msgstr "Niewłaściwy protokół"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:144
msgid "Invalid Url Option"
msgstr "Zły URL: opcja"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:145
msgid "Invalid Url Host"
msgstr "Zły URL: nazwa komputera"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:146
msgid "Invalid Url Path"
msgstr "Zły URL: ścieżka"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:147
msgid "Http Content Not Found"
msgstr "Zawartość HTTP nie odnaleziona"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:148
msgid "Not Authorized"
msgstr "Nie autoryzowany"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:149
msgid "Unexpected Msg"
msgstr "Nieoczekiwana wiadomość"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:150
msgid "Bad Transport"
msgstr "Zły transport"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:151
msgid "No Session Id"
msgstr "Brak identyfikatora sesji"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:152
msgid "Proxy Dnr"
msgstr "Pośrednik: Dnr"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:153
msgid "Proxy Net Connect"
msgstr "Pośrednik: połączenie sieciowe"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:154
msgid "Aggregate Operation Not Allowed"
msgstr "Operacja agregacji nie jest dozwolona"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:155
msgid "Rights Expired"
msgstr "Prawa uległy wygaśnięciu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:156
msgid "Not Modified"
msgstr "Nie modyfikowany"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:157
msgid "Forbidden"
msgstr "Zabronione"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:158
msgid "Audio Driver Error"
msgstr "Błąd sterownika dźwięku"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:159
msgid "Late Packet"
msgstr "Spóźniony pakiet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:160
msgid "Overlapped Packet"
msgstr "Nałożony pakiet"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:161
msgid "Outoforder Packet"
msgstr "Pakiet nie po kolei"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:162
msgid "Noncontiguous Packet"
msgstr "Pakiet nieciągły"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:163
msgid "Open Not Processed"
msgstr "Otwarcie nie przetworzone"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:164
msgid "Windraw Exception"
msgstr "Wyjątek Windraw"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:165
msgid "Expired"
msgstr "Wygasło"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:166
msgid "Invalid Interleaver"
msgstr "Zły przeplot"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:167
msgid "Bad Format"
msgstr "Zły format"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:168
msgid "Chunk Missing"
msgstr "Brak fragmentu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:169
msgid "Invalid Stream"
msgstr "Niepoprawny strumień"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:170
msgid "Dnr"
msgstr "Dnr"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:171
msgid "Open Driver"
msgstr "Otwarcie sterownika"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:172
msgid "Upgrade"
msgstr "Uaktualnij"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:173
msgid "Notification"
msgstr "Powiadomienie"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:174
msgid "Not Notified"
msgstr "Nie modyfikowany"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:175
msgid "Stopped"
msgstr "Zatrzymany"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:176
msgid "Closed"
msgstr "Zamknięty"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:177
msgid "Invalid Wav File"
msgstr "Zły plik Wav"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:178
msgid "No Seek"
msgstr "Brak przewijania"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:179
msgid "Decode Inited"
msgstr "Dekodowanie: zainicjowane"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:180
msgid "Decode Not Found"
msgstr "Dekodowanie: nie odnalezione"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:181
msgid "Decode Invalid"
msgstr "Dekodowanie: niewłaściwe"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:182
msgid "Decode Type Mismatch"
msgstr "Dekodowanie: niezgodność typów"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:183
msgid "Decode Init Failed"
msgstr "Dekodowanie: inicjalizacja nie powiodła się"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:184
msgid "Decode Not Inited"
msgstr "Dekodowanie: nie zainicjowane"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:185
msgid "Decode Decompress"
msgstr "Dekodowanie: dekompresja"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:186
msgid "Obsolete Version"
msgstr "Przestarzała wersja"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:187
msgid "Decode At End"
msgstr "Dekodowanie: na końcu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:188
msgid "Encode File Too Small"
msgstr "Kodowanie: plik jest zbyt mały"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:189
msgid "Encode Unknown File"
msgstr "Kodowanie: plik nieznany"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:190
msgid "Encode Bad Channels"
msgstr "Kodowanie: złe kanały"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:191
msgid "Encode Bad Sampsize"
msgstr "Kodowanie: zły rozmiar próbki"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:192
msgid "Encode Bad Samprate"
msgstr "Kodowanie: zła częstotliwość próbkowania"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:193
msgid "Encode Invalid"
msgstr "Kodowanie: nieprawidłowe"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:194
msgid "Encode No Output File"
msgstr "Kodowanie: brak pliku wyjściowego"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:195
msgid "Encode No Input File"
msgstr "Kodowanie: brak pliku wejściowego"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:196
msgid "Encode No Output Permissions"
msgstr "Kodowanie: brak uprawnień wyjściowych"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:197
msgid "Encode Bad Filetype"
msgstr "Kodowanie: zły typ pliku"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:198
msgid "Encode Invalid Video"
msgstr "Kodowanie: niewłaściwy obraz"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:199
msgid "Encode Invalid Audio"
msgstr "Kodowanie: niewłaściwy dźwięk"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:200
msgid "Encode No Video Capture"
msgstr "Kodowanie: brak przechwytywania obrazu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:201
msgid "Encode Invalid Video Capture"
msgstr "Kodowanie: niewłaściwe przechwytywanie obrazu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:202
msgid "Encode No Audio Capture"
msgstr "Kodowanie: brak przechwytywania dźwięku"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:203
msgid "Encode Invalid Audio Capture"
msgstr "Kodowanie: niewłaściwe przechwytywanie dźwięku"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:204
msgid "Encode Too Slow For Live"
msgstr "Kodowanie: zbyt wolne dla strumienia w czasie rzeczywistym"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:205
msgid "Encode Engine Not Initialized"
msgstr "Kodowanie: moduł nie zainicjowany"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:206
msgid "Encode Codec Not Found"
msgstr "Kodowanie: kodek nie odnaleziony"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:207
msgid "Encode Codec Not Initialized"
msgstr "Kodowanie: kodek nie zainicjowany"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:208
msgid "Encode Invalid Input Dimensions"
msgstr "Kodowanie: niewłaściwe wymiary wejściowe"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:209
msgid "Encode Message Ignored"
msgstr "Kodowanie: wiadomość zignorowana"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:210
msgid "Encode No Settings"
msgstr "Kodowanie: brak ustawień"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:211
msgid "Encode No Output Types"
msgstr "Kodowanie: brak typów wyjściowych"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:212
msgid "Encode Improper State"
msgstr "Kodowanie: niepoprawny stan"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:213
msgid "Encode Invalid Server"
msgstr "Kodowanie: nieprawidłowy serwer"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:214
msgid "Encode Invalid Temp Path"
msgstr "Kodowanie: nieprawidłowa ścieżka tymczasowa"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:215
msgid "Encode Merge Fail"
msgstr "Kodowanie: łączenie nieudane"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:216
msgid "Binary Data Not Found"
msgstr "Binaria: dane nie znalezione"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:217
msgid "Binary End Of Data"
msgstr "Binaria: koniec danych"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:218
msgid "Binary Data Purged"
msgstr "Binaria: dane wyczyszczone"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:219
msgid "Binary Full"
msgstr "Binaria: pełne"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:220
msgid "Binary Offset Past End"
msgstr "Binaria: przesunięcie za końcem"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:221
msgid "Encode No Encoded Data"
msgstr "Kodowanie: brak zakodowanych danych"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:222
msgid "Encode Invalid Dll"
msgstr "Kodowanie: nieprawidłowe Dll"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:223
msgid "Not Indexable"
msgstr "Nieindeksowalne"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:224
msgid "Encode No Browser"
msgstr "Kodowanie: brak przeglądarki"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:225
msgid "Encode No File To Server"
msgstr "Kodowanie: brak pliku do serwera"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:226
msgid "Encode Insufficient Disk Space"
msgstr "Kodowanie: niewystarczająca ilość miejsca na dysku"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:227
msgid "Encode Sample Discarded"
msgstr "Kodowanie: próbka porzucona"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:228
msgid "Encode Rv10 Frame Too Large"
msgstr "Kodowanie: ramka Rv10 za duża"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:229
msgid "Not Handled"
msgstr "Nie obsłużone"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:230
msgid "End Of Stream"
msgstr "Koniec strumienia"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:231
msgid "Jobfile Incomplete"
msgstr "Plik przetwarzania niepełny"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:232
msgid "Nothing To Serialize"
msgstr "Nie ma nic do serializacji"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:233
msgid "Sizenotset"
msgstr "Rozmiar nie ustawiony"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:234
msgid "Already Committed"
msgstr "Już zatwierdzone"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:235
msgid "Buffers Outstanding"
msgstr "Pozostałe bufory"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:236
msgid "Not Committed"
msgstr "Nie zatwierdzone"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:237
msgid "Sample Time Not Set"
msgstr "Czas próbki nie ustawiony"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:238
msgid "Timeout"
msgstr "Przekroczony limit czasu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:239
msgid "Wrongstate"
msgstr "Zły stan"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:240
msgid "Remote Usage Error"
msgstr "Zdalnie: błąd użycia"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:241
msgid "Remote Invalid Endtime"
msgstr "Zdalnie: zły czas zakończenia"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:242
msgid "Remote Missing Input File"
msgstr "Zdalnie: brak pliku wejściowego"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:243
msgid "Remote Missing Output File"
msgstr "Zdalnie: brak pliku wyjściowego"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:244
msgid "Remote Input Equals Output File"
msgstr "Zdalnie: wejście równe plikowi wyjściowemu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:245
msgid "Remote Unsupported Audio Version"
msgstr "Zdalnie: nieobsługiwana wersja dźwięku"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:246
msgid "Remote Different Audio"
msgstr "Zdalnie: różny dźwięk"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:247
msgid "Remote Different Video"
msgstr "Zdalnie: różny obraz"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:248
msgid "Remote Paste Missing Stream"
msgstr "Zdalnie: wklejenie brakującego strumienia"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:249
msgid "Remote End Of Stream"
msgstr "Zdalnie: koniec strumienia"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:250
msgid "Remote Image Map Parse Error"
msgstr "Zdalnie: błąd analizy mapy obrazu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:251
msgid "Remote Invalid Imagemap File"
msgstr "Zdalnie: zły plik mapy obrazu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:252
msgid "Remote Event Parse Error"
msgstr "Zdalnie: błąd analizy zdarzenia"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:253
msgid "Remote Invalid Event File"
msgstr "Zdalnie: zły plik zdarzeń"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:254
msgid "Remote Invalid Output File"
msgstr "Zdalnie: zły plik wyjściowy"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:255
msgid "Remote Invalid Duration"
msgstr "Zdalnie: zły okres trwania"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:256
msgid "Remote No Dump Files"
msgstr "Zdalnie: brak plików zrzutu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:257
msgid "Remote No Event Dump File"
msgstr "Zdalnie: brak pliku zrzutu zdarzeń"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:258
msgid "Remote No Imap Dump File"
msgstr "Zdalnie: brak pliku zrzutu Imap"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:259
msgid "Remote No Data"
msgstr "Zdalnie: brak danych"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:260
msgid "Remote Empty Stream"
msgstr "Zdalnie: pusty strumień"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:261
msgid "Remote Read Only File"
msgstr "Zdalnie: plik tylko do odczytu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:262
msgid "Remote Paste Missing Audio Stream"
msgstr "Zdalnie: wklej brakujący strumień dźwięku"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:263
msgid "Remote Paste Missing Video Stream"
msgstr "Zdalnie: wklej brakujący strumień obrazu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:264
msgid "Remote Encrypted Content"
msgstr "Zdalnie: zaszyfrowana zawartość"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:265
msgid "Property Not Found"
msgstr "Własność: nie znaleziona"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:266
msgid "Property Not Composite"
msgstr "Własność: nie łączona"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:267
msgid "Property Duplicate"
msgstr "Własność: zduplikowana"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:268
msgid "Property Type Mismatch"
msgstr "Własność: różnica typów"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:269
msgid "Property Active"
msgstr "Własność: aktywna"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:270
msgid "Property Inactive"
msgstr "Własność: nieaktywna"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:271
msgid "Property Value Underflow"
msgstr "Własność: niedopełnienie wartości"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:272
msgid "Property Value Overflow"
msgstr "Własność: przepełnienie wartości"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:273
msgid "Property Value less than Lower bound"
msgstr "Własność: wartość mniejsza niż dolne ograniczenie"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:274
msgid "Property Value greater than Upper bound"
msgstr "Własność: wartość większa niż górne ograniczenie"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:275
msgid "Property Delete Pending"
msgstr "Własność: oczekiwane usunięcie"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:276
msgid "Could not initialize core"
msgstr "Nie można było zainicjować rdzenia"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:277
msgid "Perfectplay Not Supported"
msgstr "Perfectplay nie obsługiwane"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:278
msgid "No Live Perfectplay"
msgstr "Brak Perfectplay w czasie rzeczywistym"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:279
msgid "Perfectplay Not Allowed"
msgstr "Perfectplay niedozwolone"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:280
msgid "No Codecs"
msgstr "Brak kodeków"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:281
msgid "Slow Machine"
msgstr "Wolny komputer"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:282
msgid "Force Perfectplay"
msgstr "Wymuś Perfectplay"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:283
msgid "Invalid Http Proxy Host"
msgstr "Nieprawidłowy komputer pośrednika (proxy) HTTP"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:284
msgid "Invalid Metafile"
msgstr "Zły plik meta"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:285
msgid "Browser Launch"
msgstr "Uruchomienie przeglądarki"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:286
msgid "View Source Noclip"
msgstr "Podgląd źródła brak klipu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:287
msgid "View Source Disabled"
msgstr "Podgląd źródła wyłączony"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:288
msgid "Timeline Suspended"
msgstr "Linia czasowa zawieszona"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:289
msgid "Buffer Not Available"
msgstr "Bufor niedostępny"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:290
msgid "Could Not Display"
msgstr "Nie można wyświetlić"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:291
msgid "Vsrc Disabled"
msgstr "Vsrc: wyłączone"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:292
msgid "Vsrc Noclip"
msgstr "Vsrc: brak klipu"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:293
msgid "Resource Not Cached"
msgstr "Zasób: nie zbuforowany"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:294
msgid "Resource Not Found"
msgstr "Zasób: nie znaleziony"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:295
msgid "Resource Close File First"
msgstr "Zasób: wpierw zamknij plik"
#: engine/helix/helix-errors.cpp:296
msgid "Resource Nodata"
msgstr "Zasób: brak danych"