Merge translation files from master branch.

r14.0.x
Slávek Banko 3 years ago committed by Slávek Banko
parent 847709e7d0
commit 3c153e71e8

@ -7,16 +7,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: knemod\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-11 14:03+0100\n"
"Last-Translator: mcbx\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-20 21:33+0000\n"
"Last-Translator: Marek W <coronzon88@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/applications/knemo/pl/>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.9.1\n"
#: _translatorinfo:1
msgid ""
@ -36,6 +37,9 @@ msgid ""
"read the necessary information from the ouput of these commands.\n"
"This backend works rather stable but causes a relativly high CPU load."
msgstr ""
"Używa narzędzi z pakietu nettools takich jak iwconfig, ifconfig czy route by "
"uzyskać niezbędie informacje.\n"
"Ten sterownik działa stabilnie, lecz znacznie wykorzystuje CPU."
#: backends/kcmregistry.h:52
msgid ""
@ -45,6 +49,10 @@ msgid ""
"backend should reduce the CPU load and should not access the harddisc while "
"gathering information."
msgstr ""
"Używa systemu plików sys dostępnego w jądrze 2.6 oraz bezpośrednich wywołań "
"funkcji jądra Linuksa.\n"
"To nowszy sterownik, mogący mieć niewielkie problemy. Równocześnie "
"obciążenie procesora i dysku jest znacznie mniejsze."
#: interface.cpp:174 interfacestatusdlg.ui:233
#, no-c-format

Loading…
Cancel
Save