Merge translation files from master branch.

r14.0.x r14.0.13
TDE Gitea 2 years ago committed by TDE Gitea
parent e93f9afc02
commit ab3aafb044

@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:27+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2022-09-08 18:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-16 17:47+0100\n"
"Last-Translator: Karel Volný <kavol@seznam.cz>\n"
"Language-Team: <kde-czech-apps@lists.sourceforge.net>\n"
@ -504,7 +504,7 @@ msgstr "Selhala alokace paměti"
#: ksquirrelpart/sq_glwidget_stuff.cpp:1335
#: ksquirrelpart/sq_imageproperties.ui.h:76 sq_glwidget.cpp:1636
#: sq_glwidget.cpp:1638 sq_glwidget_stuff.cpp:1332 sq_glwidget_stuff.cpp:1335
#: sq_imageproperties.ui.h:76 sq_options.ui:742
#: sq_imageproperties.ui.h:76 sq_options.ui:739
#, no-c-format
msgid " ms."
msgstr " ms."
@ -573,7 +573,7 @@ msgstr "Překlopit vodorovně"
#: ksquirrelpart/sq_glwidget_stuff.cpp:190
#: ksquirrelpart/sq_glwidget_stuff.cpp:945 sq_glwidget_stuff.cpp:190
#: sq_glwidget_stuff.cpp:945 sq_options.ui:1114
#: sq_glwidget_stuff.cpp:945 sq_options.ui:1111
#, no-c-format
msgid "Fullscreen"
msgstr "Přes celou obrazovku"
@ -635,14 +635,14 @@ msgid "Rotate"
msgstr "Rotovat"
#: ksquirrelpart/sq_glwidget_stuff.cpp:868 sq_glwidget_stuff.cpp:868
#: sq_options.ui:816
#: sq_options.ui:813
#, no-c-format
msgid "Window"
msgstr "Okno"
#: ksquirrelpart/sq_glwidget_stuff.cpp:871
#: ksquirrelpart/sq_imageproperties.ui:417 sq_glwidget_stuff.cpp:871
#: sq_imageproperties.ui:417 sq_options.ui:1260
#: sq_imageproperties.ui:417 sq_options.ui:1257
#, no-c-format
msgid "Image"
msgstr "Obrázek"
@ -811,7 +811,7 @@ msgstr "Vypsat nalezené knihovny a skončit."
msgid "Print available DCOP parameters"
msgstr ""
#: main.cpp:53 sq_options.ui:1676
#: main.cpp:53 sq_options.ui:1673
#, no-c-format
msgid "Mount view"
msgstr "Zobrazení připojení"
@ -1722,7 +1722,7 @@ msgstr ""
"td><td>následující</td></tr><tr><td><p align=right><b>F4</b></p></"
"td><td>poslední</td></tr></table></p>"
#: ksquirrelpart/sq_helpwidget.ui:235 sq_helpwidget.ui:235 sq_options.ui:1315
#: ksquirrelpart/sq_helpwidget.ui:235 sq_helpwidget.ui:235 sq_options.ui:1312
#, no-c-format
msgid "Moving"
msgstr "Přesunuje se"
@ -1949,517 +1949,517 @@ msgstr ""
msgid "GL_VERSION"
msgstr ""
#: sq_options.ui:179
#: sq_options.ui:176
#, no-c-format
msgid "<b>The main options</b>"
msgstr "<b>Základní nastavení</b>"
#: sq_options.ui:204
#: sq_options.ui:201
#, no-c-format
msgid "Write configuration file to disk, when I press \"OK\""
msgstr "Zapsat konfigurační soubor na disk po stisku \"OK\""
#: sq_options.ui:212
#: sq_options.ui:209
#, no-c-format
msgid "Minimize to tray after closing"
msgstr "Po uzavření minimalizovat do traye"
#: sq_options.ui:220
#: sq_options.ui:217
#, no-c-format
msgid "Show splash screen at startup"
msgstr "Zobrazovat při startu úvodní obrazovku"
#: sq_options.ui:228
#: sq_options.ui:225
#, no-c-format
msgid "Don't show animated logo in toolbar"
msgstr "Nezobrazovat v nástrojové liště animované logo"
#: sq_options.ui:236
#: sq_options.ui:233
#, no-c-format
msgid "Apply codec settings to"
msgstr "Aplikovat nastavení kodeku na"
#: sq_options.ui:253
#: sq_options.ui:250
#, no-c-format
msgid "Thumbnail loader"
msgstr "Načítač náhledů"
#: sq_options.ui:261
#: sq_options.ui:258
#, no-c-format
msgid "Image viewer (also preview window)"
msgstr "Prohlížeč obrázků (také okno s náhledem)"
#: sq_options.ui:269 sq_options.ui:633
#: sq_options.ui:266 sq_options.ui:630
#, no-c-format
msgid "Both"
msgstr "Oba"
#: sq_options.ui:277
#: sq_options.ui:274
#, no-c-format
msgid "RunTime"
msgstr "Čas běhu"
#: sq_options.ui:287
#: sq_options.ui:284
#, no-c-format
msgid "Treat unknown mime types as unsupported"
msgstr "Považovat neznámé MIME typy za nepodporované"
#: sq_options.ui:298
#: sq_options.ui:295
#, no-c-format
msgid "Load KIPI plugins on demand (for slow machines)"
msgstr "Nahrávat zásuvné moduly KIPI na vyžádání (pro pomalé počítače)"
#: sq_options.ui:324
#: sq_options.ui:321
#, no-c-format
msgid "<b>Disk navigator</b>"
msgstr "<b>Navigátor</b>"
#: sq_options.ui:336
#: sq_options.ui:333
#, no-c-format
msgid "Main"
msgstr "Hlavní"
#: sq_options.ui:358
#: sq_options.ui:355
#, no-c-format
msgid "On starting open..."
msgstr "Při startu otevřít..."
#: sq_options.ui:378
#: sq_options.ui:375
#, no-c-format
msgid "Custom directory:"
msgstr "Uživatelský adresář:"
#: sq_options.ui:389
#: sq_options.ui:386
#, no-c-format
msgid "Last visited directory"
msgstr "Poslední navštívený adresář"
#: sq_options.ui:400
#: sq_options.ui:397
#, no-c-format
msgid "Current directory, where KSquirrel starts"
msgstr "Aktuální adresář, ze kterého byl KSquirrel spuštěn"
#: sq_options.ui:421
#: sq_options.ui:418
#, no-c-format
msgid "Run unknown file formats separately (with default application)"
msgstr "Spouštět soubory v neznámých formátech odděleně (ve výchozí aplikaci)"
#: sq_options.ui:432
#: sq_options.ui:429
#, no-c-format
msgid "Save history"
msgstr "Uložit historii"
#: sq_options.ui:440
#: sq_options.ui:437
#, no-c-format
msgid "Jump into archives"
msgstr "Přejít do archivů"
#: sq_options.ui:448
#: sq_options.ui:445
#, no-c-format
msgid "Jump to first image"
msgstr "Přejít na první obrázek"
#: sq_options.ui:456
#: sq_options.ui:453
#, no-c-format
msgid "Calculate directory size"
msgstr "Spočítat velikost adresáře"
#: sq_options.ui:483
#: sq_options.ui:480
#, no-c-format
msgid "Interface"
msgstr "Rozhraní"
#: sq_options.ui:511
#: sq_options.ui:508
#, no-c-format
msgid "Show tooltips with file information"
msgstr "Zobrazovat tooltipy s informacemi o souborech"
#: sq_options.ui:519
#: sq_options.ui:516
#, no-c-format
msgid "Don't show directories"
msgstr "Nezobrazovat adresáře"
#: sq_options.ui:527
#: sq_options.ui:524
#, no-c-format
msgid "Visualize drag operation"
msgstr "Znázornit operaci tažení"
#: sq_options.ui:549
#: sq_options.ui:546
#, no-c-format
msgid "Don't show tooltips when the main window is inactive"
msgstr "Nezobrazovat tooltipy jestliže je hlavní okno neaktivní"
#: sq_options.ui:557
#: sq_options.ui:554
#, no-c-format
msgid "Show file preview"
msgstr "Zobrazit náhled souboru"
#: sq_options.ui:565
#: sq_options.ui:562
#, no-c-format
msgid "Number of text lines"
msgstr "Počet řádků textu"
#: sq_options.ui:577
#: sq_options.ui:574
#, no-c-format
msgid "Clicking"
msgstr "Klikání"
#: sq_options.ui:616
#: sq_options.ui:613
#, no-c-format
msgid "Synchronization"
msgstr "Synchronisace"
#: sq_options.ui:641
#: sq_options.ui:638
#, no-c-format
msgid "Tree <- Navigator"
msgstr "Navigátor <- Strom"
#: sq_options.ui:649
#: sq_options.ui:646
#, no-c-format
msgid "Tree -> Navigator"
msgstr "Strom -> Navigátor"
#: sq_options.ui:678
#: sq_options.ui:675
#, no-c-format
msgid "<b>Thumbnails</b>"
msgstr "<b>Náhledy</b>"
#: sq_options.ui:720
#: sq_options.ui:717
#, no-c-format
msgid "Do not write thumbnails on disk"
msgstr "Nezapisovat náhledy na disk"
#: sq_options.ui:728
#: sq_options.ui:725
#, no-c-format
msgid "Mark supported image formats with clock icon (slow)"
msgstr "Označit podporované formáty obrázků ikonou hodin (pomalé)"
#: sq_options.ui:739
#: sq_options.ui:736
#, no-c-format
msgid "Delay"
msgstr "Prodleva"
#: sq_options.ui:750
#: sq_options.ui:747
#, no-c-format
msgid "Margin between thumbnails"
msgstr "Vzdálenost mezi náhledy"
#: sq_options.ui:753 sq_options.ui:1318
#: sq_options.ui:750 sq_options.ui:1315
#, no-c-format
msgid " pixels"
msgstr " pixelů"
#: sq_options.ui:761
#: sq_options.ui:758
#, no-c-format
msgid "Lazy thumbnail generation"
msgstr "Pomalé vytváření náhledů"
#: sq_options.ui:769
#: sq_options.ui:766
#, no-c-format
msgid "Maximum cache size (in memory)"
msgstr "Maximální velikost paměťové cache"
#: sq_options.ui:772
#: sq_options.ui:769
#, no-c-format
msgid " Kb"
msgstr " KiB"
#: sq_options.ui:775
#: sq_options.ui:772
#, no-c-format
msgid "No cache"
msgstr "Žádná cache"
#: sq_options.ui:783
#: sq_options.ui:780
#, no-c-format
msgid "Number of additionally generated rows"
msgstr "Počet dodatečně vygenerovaných řádků"
#: sq_options.ui:835
#: sq_options.ui:832
#, no-c-format
msgid "On scroll event"
msgstr "Při posunu"
#: sq_options.ui:852
#: sq_options.ui:849
#, no-c-format
msgid "Zoom the scene"
msgstr "Přiblížit obraz"
#: sq_options.ui:860
#: sq_options.ui:857
#, no-c-format
msgid "Load next/previous file"
msgstr "Načíst následující/předcházející soubor"
#: sq_options.ui:870
#: sq_options.ui:867
#, no-c-format
msgid "Show images progressively"
msgstr "Zobrazovat obrázky progresivně"
#: sq_options.ui:894
#: sq_options.ui:891
#, no-c-format
msgid "Background"
msgstr "Pozadí"
#: sq_options.ui:911
#: sq_options.ui:908
#, no-c-format
msgid "Custom texture"
msgstr "Uživatelská textura"
#: sq_options.ui:922
#: sq_options.ui:919
#, no-c-format
msgid "Custom color"
msgstr "Uživatelská barva"
#: sq_options.ui:933
#: sq_options.ui:930
#, no-c-format
msgid "System color"
msgstr "Systémová barva"
#: sq_options.ui:1054
#: sq_options.ui:1051
#, no-c-format
msgid "Validate"
msgstr "Ověřit"
#: sq_options.ui:1097
#: sq_options.ui:1094
#, no-c-format
msgid "Double click"
msgstr "Dvojité kliknutí"
#: sq_options.ui:1125
#: sq_options.ui:1122
#, no-c-format
msgid "Do nothing"
msgstr "Nedělat nic"
#: sq_options.ui:1136
#: sq_options.ui:1133
#, no-c-format
msgid "Close window"
msgstr "Zavřít okno"
#: sq_options.ui:1166
#: sq_options.ui:1163
#, no-c-format
msgid "Close all opened images when closing window"
msgstr ""
#: sq_options.ui:1176
#: sq_options.ui:1173
#, no-c-format
msgid "Loader"
msgstr "Zavaděč"
#: sq_options.ui:1187
#: sq_options.ui:1184
#, no-c-format
msgid "Image pages"
msgstr "Stránky obrázků"
#: sq_options.ui:1204
#: sq_options.ui:1201
#, no-c-format
msgid "Load all pages"
msgstr "Načíst všechny stránky"
#: sq_options.ui:1212
#: sq_options.ui:1209
#, no-c-format
msgid "Load only first page"
msgstr "Načíst jen první stránku "
#: sq_options.ui:1220
#: sq_options.ui:1217
#, no-c-format
msgid "Load no more than"
msgstr "Nenačítat více než"
#: sq_options.ui:1231
#: sq_options.ui:1228
#, no-c-format
msgid " pages"
msgstr " stran"
#: sq_options.ui:1288
#: sq_options.ui:1285
#, no-c-format
msgid "Draw tickmarks around the image"
msgstr "Kreslit značky okolo obrázku"
#: sq_options.ui:1296
#: sq_options.ui:1293
#, no-c-format
msgid "Draw background for transparent images"
msgstr "Kreslit pozadí u průhledných obrázků"
#: sq_options.ui:1304
#: sq_options.ui:1301
#, no-c-format
msgid "Rotating"
msgstr "Otočit o"
#: sq_options.ui:1307
#: sq_options.ui:1304
#, no-c-format
msgid " degrees"
msgstr " stupňů"
#: sq_options.ui:1339
#: sq_options.ui:1336
#, no-c-format
msgid "Zoom limit"
msgstr "Omezení přiblížení"
#: sq_options.ui:1356
#: sq_options.ui:1353
#, no-c-format
msgid "Minimum: 1%, maximum: 10,000%"
msgstr "Minimum: 1%, maximum 10000%"
#: sq_options.ui:1367
#: sq_options.ui:1364
#, no-c-format
msgid "Custom"
msgstr "Uživatelský"
#: sq_options.ui:1398
#: sq_options.ui:1395
#, no-c-format
msgid "minimum"
msgstr "minimum"
#: sq_options.ui:1406 sq_options.ui:1428
#: sq_options.ui:1403 sq_options.ui:1425
#, no-c-format
msgid " %"
msgstr " %"
#: sq_options.ui:1420
#: sq_options.ui:1417
#, no-c-format
msgid "maximum"
msgstr "maximum"
#: sq_options.ui:1444
#: sq_options.ui:1441
#, no-c-format
msgid "No limit"
msgstr "Bez omezení"
#: sq_options.ui:1457
#: sq_options.ui:1454
#, no-c-format
msgid "Zoom coefficient"
msgstr "Přiblížení"
#: sq_options.ui:1460
#: sq_options.ui:1457
#, no-c-format
msgid "%"
msgstr "%"
#: sq_options.ui:1463
#: sq_options.ui:1460
#, no-c-format
msgid "None"
msgstr "Žádný"
#: sq_options.ui:1490
#: sq_options.ui:1487
#, no-c-format
msgid "Tabs"
msgstr "Karty"
#: sq_options.ui:1501
#: sq_options.ui:1498
#, no-c-format
msgid "Enable tabs"
msgstr "Povolit karty"
#: sq_options.ui:1540
#: sq_options.ui:1537
#, no-c-format
msgid "Ask what to do when opening new image"
msgstr "Zeptat se co dělat při otvírání nového obrázku"
#: sq_options.ui:1548
#: sq_options.ui:1545
#, no-c-format
msgid "Show close buttons"
msgstr "Zobrazit tlačítka pro zavření"
#: sq_options.ui:1561
#: sq_options.ui:1558
#, no-c-format
msgid "<b>Customize OpenGL widget</b>"
msgstr "<b>Přizpůsobit OpenGL widget</b>"
#: sq_options.ui:1589
#: sq_options.ui:1586
#, no-c-format
msgid "Treeview"
msgstr "Zobrazení stromu"
#: sq_options.ui:1600
#: sq_options.ui:1597
#, no-c-format
msgid "Recursion"
msgstr "Rekurse"
#: sq_options.ui:1617
#: sq_options.ui:1614
#, no-c-format
msgid "No recursion"
msgstr "Bez rekurse"
#: sq_options.ui:1625
#: sq_options.ui:1622
#, no-c-format
msgid "Show number of files"
msgstr "Zobrazit počet souborů"
#: sq_options.ui:1633
#: sq_options.ui:1630
#, no-c-format
msgid "Show number of subfolders and files"
msgstr "Zobrazit počet podadresářů a souborů"
#: sq_options.ui:1644
#: sq_options.ui:1641
#, no-c-format
msgid "Show number of subfolders"
msgstr "Zobrazit počet podadresářů"
#: sq_options.ui:1687
#: sq_options.ui:1684
#, no-c-format
msgid "Show device path"
msgstr "Zobrazit cestu k zařízení"
#: sq_options.ui:1712
#: sq_options.ui:1709
#, no-c-format
msgid "Show mount options"
msgstr "Zobrazit možnosti připojení"
#: sq_options.ui:1720
#: sq_options.ui:1717
#, no-c-format
msgid "Show filesystem type"
msgstr "Zobrazit typ souborového systému"
#: sq_options.ui:1730
#: sq_options.ui:1727
#, no-c-format
msgid "Image preview"
msgstr "Náhled obrázku"
#: sq_options.ui:1741
#: sq_options.ui:1738
#, no-c-format
msgid "Enable preview window"
msgstr "Povolit okno s náhledem"
#: sq_options.ui:1780
#: sq_options.ui:1777
#, no-c-format
msgid "Delay before image loading"
msgstr "Prodleva před načtením obrázku"
#: sq_options.ui:1783 sq_slideshow.ui:126
#: sq_options.ui:1780 sq_slideshow.ui:126
#, no-c-format
msgid " ms"
msgstr " ms"
#: sq_options.ui:1791
#: sq_options.ui:1788
#, no-c-format
msgid "Background color for preview widget:"
msgstr "Barva pozadí widgetu pro náhled:"
#: sq_options.ui:1807
#: sq_options.ui:1804
#, no-c-format
msgid "Don't load preview image on file execution"
msgstr "Nenačítat náhled při spuštění souboru"
#: sq_options.ui:1810
#: sq_options.ui:1807
#, no-c-format
msgid "Disables loading preview image when user launches image with mouse"
msgstr "Zakáže načtení náhledu, když uživatel otevře obrázek pomocí myši"
#: sq_options.ui:1832
#: sq_options.ui:1829
#, no-c-format
msgid "Text color:"
msgstr "Barva textu:"
#: sq_options.ui:1840
#: sq_options.ui:1837
#, no-c-format
msgid "Show image dimensions"
msgstr "Zobrazit rozměry obrázku"
#: sq_options.ui:1853
#: sq_options.ui:1850
#, no-c-format
msgid "<b>Sidebar settings</b>"
msgstr "<b>Nastavení boční lišty</b>"
#: sq_options.ui:1878
#: sq_options.ui:1875
#, no-c-format
msgid "<b>KIPI Configuration</b>"
msgstr "<b>Nastavení KIPI</b>"

@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: de2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:27+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2022-09-08 18:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-23 01:53+0000\n"
"Last-Translator: Chris <xchrisx@uber.space>\n"
"Language-Team: German <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
@ -505,7 +505,7 @@ msgstr "Hauptspeicherreservierung fehlgeschlagen"
#: ksquirrelpart/sq_glwidget_stuff.cpp:1335
#: ksquirrelpart/sq_imageproperties.ui.h:76 sq_glwidget.cpp:1636
#: sq_glwidget.cpp:1638 sq_glwidget_stuff.cpp:1332 sq_glwidget_stuff.cpp:1335
#: sq_imageproperties.ui.h:76 sq_options.ui:742
#: sq_imageproperties.ui.h:76 sq_options.ui:739
#, no-c-format
msgid " ms."
msgstr " ms."
@ -574,7 +574,7 @@ msgstr "Horizontal spiegeln"
#: ksquirrelpart/sq_glwidget_stuff.cpp:190
#: ksquirrelpart/sq_glwidget_stuff.cpp:945 sq_glwidget_stuff.cpp:190
#: sq_glwidget_stuff.cpp:945 sq_options.ui:1114
#: sq_glwidget_stuff.cpp:945 sq_options.ui:1111
#, no-c-format
msgid "Fullscreen"
msgstr "Vollbild"
@ -635,14 +635,14 @@ msgid "Rotate"
msgstr "Drehen"
#: ksquirrelpart/sq_glwidget_stuff.cpp:868 sq_glwidget_stuff.cpp:868
#: sq_options.ui:816
#: sq_options.ui:813
#, no-c-format
msgid "Window"
msgstr "Fenster"
#: ksquirrelpart/sq_glwidget_stuff.cpp:871
#: ksquirrelpart/sq_imageproperties.ui:417 sq_glwidget_stuff.cpp:871
#: sq_imageproperties.ui:417 sq_options.ui:1260
#: sq_imageproperties.ui:417 sq_options.ui:1257
#, no-c-format
msgid "Image"
msgstr "Bild"
@ -810,7 +810,7 @@ msgstr "Gefunden Bibliotheken anzeigen und beenden."
msgid "Print available DCOP parameters"
msgstr ""
#: main.cpp:53 sq_options.ui:1676
#: main.cpp:53 sq_options.ui:1673
#, no-c-format
msgid "Mount view"
msgstr "Einbindungsansicht"
@ -1717,7 +1717,7 @@ msgstr ""
"td><td>Nächstes</td></tr><tr><td><p align=right><b>F4</b></p></"
"td><td>Letztes</td></tr></table></p>"
#: ksquirrelpart/sq_helpwidget.ui:235 sq_helpwidget.ui:235 sq_options.ui:1315
#: ksquirrelpart/sq_helpwidget.ui:235 sq_helpwidget.ui:235 sq_options.ui:1312
#, no-c-format
msgid "Moving"
msgstr "Verschiebe"
@ -1944,519 +1944,519 @@ msgstr ""
msgid "GL_VERSION"
msgstr ""
#: sq_options.ui:179
#: sq_options.ui:176
#, no-c-format
msgid "<b>The main options</b>"
msgstr "<b>Allgemeine Optionen</b>"
#: sq_options.ui:204
#: sq_options.ui:201
#, no-c-format
msgid "Write configuration file to disk, when I press \"OK\""
msgstr "Einrichtungsdatei auf die Platte schreiben wenn \"Ok\" gedrückt wird"
#: sq_options.ui:212
#: sq_options.ui:209
#, no-c-format
msgid "Minimize to tray after closing"
msgstr "In Systembereich der Kontrolleiste schließen"
#: sq_options.ui:220
#: sq_options.ui:217
#, no-c-format
msgid "Show splash screen at startup"
msgstr "Startbildschirm anzeigen"
#: sq_options.ui:228
#: sq_options.ui:225
#, no-c-format
msgid "Don't show animated logo in toolbar"
msgstr "Animiertes Logo in der Werkzeugleiste nicht anzeigen"
#: sq_options.ui:236
#: sq_options.ui:233
#, no-c-format
msgid "Apply codec settings to"
msgstr "Einstellungen des Codecs anwenden auf"
#: sq_options.ui:253
#: sq_options.ui:250
#, no-c-format
msgid "Thumbnail loader"
msgstr "Bildvorschau"
#: sq_options.ui:261
#: sq_options.ui:258
#, no-c-format
msgid "Image viewer (also preview window)"
msgstr "Bildbetrachter (auch das Vorschaufenster)"
#: sq_options.ui:269 sq_options.ui:633
#: sq_options.ui:266 sq_options.ui:630
#, no-c-format
msgid "Both"
msgstr "Beide"
#: sq_options.ui:277
#: sq_options.ui:274
#, no-c-format
msgid "RunTime"
msgstr "Laufzeit"
#: sq_options.ui:287
#: sq_options.ui:284
#, no-c-format
msgid "Treat unknown mime types as unsupported"
msgstr "Unbekannte Dateizuordnung als nicht unterstützt behandeln"
#: sq_options.ui:298
#: sq_options.ui:295
#, no-c-format
msgid "Load KIPI plugins on demand (for slow machines)"
msgstr "KIPI-Module laden wenn sie benötigt werden (für langsame Rechner)"
#: sq_options.ui:324
#: sq_options.ui:321
#, no-c-format
msgid "<b>Disk navigator</b>"
msgstr "<b>Plattennavigation</b>"
#: sq_options.ui:336
#: sq_options.ui:333
#, no-c-format
msgid "Main"
msgstr "Haupt"
#: sq_options.ui:358
#: sq_options.ui:355
#, no-c-format
msgid "On starting open..."
msgstr "Beim Start öffnen ..."
#: sq_options.ui:378
#: sq_options.ui:375
#, no-c-format
msgid "Custom directory:"
msgstr "ausgewählten Ordner:"
#: sq_options.ui:389
#: sq_options.ui:386
#, no-c-format
msgid "Last visited directory"
msgstr "zuletzt besuchten Ordner"
#: sq_options.ui:400
#: sq_options.ui:397
#, no-c-format
msgid "Current directory, where KSquirrel starts"
msgstr "aktuellen Ordner in dem KSquirrel gestartet ist"
#: sq_options.ui:421
#: sq_options.ui:418
#, no-c-format
msgid "Run unknown file formats separately (with default application)"
msgstr "Unbekannte Dateiformate mit dem TDE-Standardprogramm starten"
#: sq_options.ui:432
#: sq_options.ui:429
#, no-c-format
msgid "Save history"
msgstr "Verlauf speichern"
#: sq_options.ui:440
#: sq_options.ui:437
#, no-c-format
msgid "Jump into archives"
msgstr "In Archiven springen"
#: sq_options.ui:448
#: sq_options.ui:445
#, no-c-format
msgid "Jump to first image"
msgstr "Zum ersten Bild springen"
#: sq_options.ui:456
#: sq_options.ui:453
#, no-c-format
msgid "Calculate directory size"
msgstr "Ordnergröße wird berechnet"
#: sq_options.ui:483
#: sq_options.ui:480
#, no-c-format
msgid "Interface"
msgstr "Schnittstelle"
#: sq_options.ui:511
#: sq_options.ui:508
#, no-c-format
msgid "Show tooltips with file information"
msgstr "Kurzinfos mit Dateiinformationen anzeigen"
#: sq_options.ui:519
#: sq_options.ui:516
#, no-c-format
msgid "Don't show directories"
msgstr "Ordner nicht anzeigen"
#: sq_options.ui:527
#: sq_options.ui:524
#, no-c-format
msgid "Visualize drag operation"
msgstr "Ziehen und ablegen visualisieren"
#: sq_options.ui:549
#: sq_options.ui:546
#, no-c-format
msgid "Don't show tooltips when the main window is inactive"
msgstr "Kurzinfos nicht anzeigen, wenn das Hauptfenster inaktiv ist"
#: sq_options.ui:557
#: sq_options.ui:554
#, no-c-format
msgid "Show file preview"
msgstr "Dateivorschau anzeigen"
#: sq_options.ui:565
#: sq_options.ui:562
#, no-c-format
msgid "Number of text lines"
msgstr "Anzahl der Textzeilen"
#: sq_options.ui:577
#: sq_options.ui:574
#, no-c-format
msgid "Clicking"
msgstr "Klicke"
#: sq_options.ui:616
#: sq_options.ui:613
#, no-c-format
msgid "Synchronization"
msgstr "Synchronisation"
#: sq_options.ui:641
#: sq_options.ui:638
#, no-c-format
msgid "Tree <- Navigator"
msgstr "Baum <- Navigator"
#: sq_options.ui:649
#: sq_options.ui:646
#, no-c-format
msgid "Tree -> Navigator"
msgstr "Baum -> Navigator"
#: sq_options.ui:678
#: sq_options.ui:675
#, no-c-format
msgid "<b>Thumbnails</b>"
msgstr "<b>Vorschaubilder</b>"
#: sq_options.ui:720
#: sq_options.ui:717
#, no-c-format
msgid "Do not write thumbnails on disk"
msgstr "Die Vorschaubilder nicht auf der Platte speichern"
#: sq_options.ui:728
#: sq_options.ui:725
#, no-c-format
msgid "Mark supported image formats with clock icon (slow)"
msgstr "Unterstützte Bildformate mit einem Uhrensymbol markieren (Langsam)"
#: sq_options.ui:739
#: sq_options.ui:736
#, no-c-format
msgid "Delay"
msgstr "Verzögerung"
#: sq_options.ui:750
#: sq_options.ui:747
#, no-c-format
msgid "Margin between thumbnails"
msgstr "Freiräume zwischen den Vorschaubildern"
#: sq_options.ui:753 sq_options.ui:1318
#: sq_options.ui:750 sq_options.ui:1315
#, no-c-format
msgid " pixels"
msgstr " Pixel"
#: sq_options.ui:761
#: sq_options.ui:758
#, no-c-format
msgid "Lazy thumbnail generation"
msgstr "Verzögerte Generierung der Vorschaubilder"
#: sq_options.ui:769
#: sq_options.ui:766
#, no-c-format
msgid "Maximum cache size (in memory)"
msgstr "Maximale Zwischenspeichergröße im Hauptspeicher"
#: sq_options.ui:772
#: sq_options.ui:769
#, no-c-format
msgid " Kb"
msgstr " Kb"
#: sq_options.ui:775
#: sq_options.ui:772
#, no-c-format
msgid "No cache"
msgstr "Kein Zwischenspeicher"
#: sq_options.ui:783
#: sq_options.ui:780
#, no-c-format
msgid "Number of additionally generated rows"
msgstr "Anzahl der zusätzlich generierten Reihen"
#: sq_options.ui:835
#: sq_options.ui:832
#, no-c-format
msgid "On scroll event"
msgstr "Aktion des Mausrades"
#: sq_options.ui:852
#: sq_options.ui:849
#, no-c-format
msgid "Zoom the scene"
msgstr "In die Szene zoomen"
#: sq_options.ui:860
#: sq_options.ui:857
#, no-c-format
msgid "Load next/previous file"
msgstr "Nächste/Vorherige Datei laden"
#: sq_options.ui:870
#: sq_options.ui:867
#, no-c-format
msgid "Show images progressively"
msgstr "Bilder stufenweise anzeigen"
#: sq_options.ui:894
#: sq_options.ui:891
#, no-c-format
msgid "Background"
msgstr "Hintergrund"
#: sq_options.ui:911
#: sq_options.ui:908
#, no-c-format
msgid "Custom texture"
msgstr "Eigene Textur"
#: sq_options.ui:922
#: sq_options.ui:919
#, no-c-format
msgid "Custom color"
msgstr "Eigene Farbe"
#: sq_options.ui:933
#: sq_options.ui:930
#, no-c-format
msgid "System color"
msgstr "Systemfarbe"
#: sq_options.ui:1054
#: sq_options.ui:1051
#, no-c-format
msgid "Validate"
msgstr "Überprüfen"
#: sq_options.ui:1097
#: sq_options.ui:1094
#, no-c-format
msgid "Double click"
msgstr "Doppelklick"
#: sq_options.ui:1125
#: sq_options.ui:1122
#, no-c-format
msgid "Do nothing"
msgstr "Nichts machen"
#: sq_options.ui:1136
#: sq_options.ui:1133
#, no-c-format
msgid "Close window"
msgstr "Fenster schließen"
#: sq_options.ui:1166
#: sq_options.ui:1163
#, no-c-format
msgid "Close all opened images when closing window"
msgstr ""
#: sq_options.ui:1176
#: sq_options.ui:1173
#, no-c-format
msgid "Loader"
msgstr "Lader"
#: sq_options.ui:1187
#: sq_options.ui:1184
#, no-c-format
msgid "Image pages"
msgstr "Bildseiten"
#: sq_options.ui:1204
#: sq_options.ui:1201
#, no-c-format
msgid "Load all pages"
msgstr "Alle Seiten laden"
#: sq_options.ui:1212
#: sq_options.ui:1209
#, no-c-format
msgid "Load only first page"
msgstr "Nur die erste Seite laden"
#: sq_options.ui:1220
#: sq_options.ui:1217
#, no-c-format
msgid "Load no more than"
msgstr "Nicht mehr laden als"
#: sq_options.ui:1231
#: sq_options.ui:1228
#, no-c-format
msgid " pages"
msgstr " Seiten"
#: sq_options.ui:1288
#: sq_options.ui:1285
#, no-c-format
msgid "Draw tickmarks around the image"
msgstr "Kästchen um das Bild anzeigen"
#: sq_options.ui:1296
#: sq_options.ui:1293
#, no-c-format
msgid "Draw background for transparent images"
msgstr "Hintergrund für durchsichtige Bilder anzeigen"
#: sq_options.ui:1304
#: sq_options.ui:1301
#, no-c-format
msgid "Rotating"
msgstr "Drehe"
#: sq_options.ui:1307
#: sq_options.ui:1304
#, no-c-format
msgid " degrees"
msgstr " Grad"
#: sq_options.ui:1339
#: sq_options.ui:1336
#, no-c-format
msgid "Zoom limit"
msgstr "Zoomgrenze"
#: sq_options.ui:1356
#: sq_options.ui:1353
#, no-c-format
msgid "Minimum: 1%, maximum: 10,000%"
msgstr "Minimum: 1%, Maximum: 10,000%"
#: sq_options.ui:1367
#: sq_options.ui:1364
#, no-c-format
msgid "Custom"
msgstr "Benutzerdefiniert"
#: sq_options.ui:1398
#: sq_options.ui:1395
#, no-c-format
msgid "minimum"
msgstr "Minimum"
#: sq_options.ui:1406 sq_options.ui:1428
#: sq_options.ui:1403 sq_options.ui:1425
#, no-c-format
msgid " %"
msgstr " %"
#: sq_options.ui:1420
#: sq_options.ui:1417
#, no-c-format
msgid "maximum"
msgstr "Maximum"
#: sq_options.ui:1444
#: sq_options.ui:1441
#, no-c-format
msgid "No limit"
msgstr "Keine Begrenzung"
#: sq_options.ui:1457
#: sq_options.ui:1454
#, no-c-format
msgid "Zoom coefficient"
msgstr "Zoomfaktor"
#: sq_options.ui:1460
#: sq_options.ui:1457
#, no-c-format
msgid "%"
msgstr "%"
#: sq_options.ui:1463
#: sq_options.ui:1460
#, no-c-format
msgid "None"
msgstr "Keine"
#: sq_options.ui:1490
#: sq_options.ui:1487
#, no-c-format
msgid "Tabs"
msgstr "Unterfenster"
#: sq_options.ui:1501
#: sq_options.ui:1498
#, no-c-format
msgid "Enable tabs"
msgstr "Unterfenster einschalten"
#: sq_options.ui:1540
#: sq_options.ui:1537
#, no-c-format
msgid "Ask what to do when opening new image"
msgstr "Beim Öffnen eines neuen Bildes nachfragen"
#: sq_options.ui:1548
#: sq_options.ui:1545
#, no-c-format
msgid "Show close buttons"
msgstr "Knöpfe zum Schließen anzeigen"
#: sq_options.ui:1561
#: sq_options.ui:1558
#, no-c-format
msgid "<b>Customize OpenGL widget</b>"
msgstr "<b>OpenGL-Element anpassen</b>"
#: sq_options.ui:1589
#: sq_options.ui:1586
#, no-c-format
msgid "Treeview"
msgstr "Baumansicht"
#: sq_options.ui:1600
#: sq_options.ui:1597
#, no-c-format
msgid "Recursion"
msgstr "Rekursion"
#: sq_options.ui:1617
#: sq_options.ui:1614
#, no-c-format
msgid "No recursion"
msgstr "Keine Rekursion"
#: sq_options.ui:1625
#: sq_options.ui:1622
#, no-c-format
msgid "Show number of files"
msgstr "Anzahl der Dateien anzeigen"
#: sq_options.ui:1633
#: sq_options.ui:1630
#, no-c-format
msgid "Show number of subfolders and files"
msgstr "Anzahl der Unterordner und Dateien anzeigen"
#: sq_options.ui:1644
#: sq_options.ui:1641
#, no-c-format
msgid "Show number of subfolders"
msgstr "Anzahl der Unterordner anzeigen"
#: sq_options.ui:1687
#: sq_options.ui:1684
#, no-c-format
msgid "Show device path"
msgstr "Gerätepfad anzeigen"
#: sq_options.ui:1712
#: sq_options.ui:1709
#, no-c-format
msgid "Show mount options"
msgstr "Einbindungsoptionen anzeigen"
#: sq_options.ui:1720
#: sq_options.ui:1717
#, no-c-format
msgid "Show filesystem type"
msgstr "Dateisystemtyp anzeigen"
#: sq_options.ui:1730
#: sq_options.ui:1727
#, no-c-format
msgid "Image preview"
msgstr "Bildvorschau"
#: sq_options.ui:1741
#: sq_options.ui:1738
#, no-c-format
msgid "Enable preview window"
msgstr "Vorschaufenster einschalten"
#: sq_options.ui:1780
#: sq_options.ui:1777
#, no-c-format
msgid "Delay before image loading"
msgstr "Verzögerung vor dem Laden des Bildes"
#: sq_options.ui:1783 sq_slideshow.ui:126
#: sq_options.ui:1780 sq_slideshow.ui:126
#, no-c-format
msgid " ms"
msgstr " ms"
#: sq_options.ui:1791
#: sq_options.ui:1788
#, no-c-format
msgid "Background color for preview widget:"
msgstr "Hintergrundfarbe für das Vorschauelement:"
#: sq_options.ui:1807
#: sq_options.ui:1804
#, no-c-format
msgid "Don't load preview image on file execution"
msgstr "Vorschaubild bei der Dateiausführung nicht laden"
#: sq_options.ui:1810
#: sq_options.ui:1807
#, no-c-format
msgid "Disables loading preview image when user launches image with mouse"
msgstr ""
"Schaltet das Laden des Vorschaubildes ab, wenn der Benutzer das Bild mit der "
"Maus startet"
#: sq_options.ui:1832
#: sq_options.ui:1829
#, no-c-format
msgid "Text color:"
msgstr "Textfarbe:"
#: sq_options.ui:1840
#: sq_options.ui:1837
#, no-c-format
msgid "Show image dimensions"
msgstr "Bildabmessungen anzeigen"
#: sq_options.ui:1853
#: sq_options.ui:1850
#, no-c-format
msgid "<b>Sidebar settings</b>"
msgstr "<b>Einstellungen der Seitenleiste</b>"
#: sq_options.ui:1878
#: sq_options.ui:1875
#, no-c-format
msgid "<b>KIPI Configuration</b>"
msgstr "<b>KIPI-Einrichtung</b>"

@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ksquirrel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:27+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2022-09-08 18:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-14 23:11+0000\n"
"Last-Translator: Malcolm Hunter\n"
"Language-Team: British English <kde-en-gb@kde.me.uk>\n"
@ -502,7 +502,7 @@ msgstr "Memory allocation failed"
#: ksquirrelpart/sq_glwidget_stuff.cpp:1335
#: ksquirrelpart/sq_imageproperties.ui.h:76 sq_glwidget.cpp:1636
#: sq_glwidget.cpp:1638 sq_glwidget_stuff.cpp:1332 sq_glwidget_stuff.cpp:1335
#: sq_imageproperties.ui.h:76 sq_options.ui:742
#: sq_imageproperties.ui.h:76 sq_options.ui:739
#, no-c-format
msgid " ms."
msgstr " ms."
@ -571,7 +571,7 @@ msgstr "Flip horizontally"
#: ksquirrelpart/sq_glwidget_stuff.cpp:190
#: ksquirrelpart/sq_glwidget_stuff.cpp:945 sq_glwidget_stuff.cpp:190
#: sq_glwidget_stuff.cpp:945 sq_options.ui:1114
#: sq_glwidget_stuff.cpp:945 sq_options.ui:1111
#, no-c-format
msgid "Fullscreen"
msgstr "Fullscreen"
@ -633,14 +633,14 @@ msgid "Rotate"
msgstr "Rotate"
#: ksquirrelpart/sq_glwidget_stuff.cpp:868 sq_glwidget_stuff.cpp:868
#: sq_options.ui:816
#: sq_options.ui:813
#, no-c-format
msgid "Window"
msgstr "Window"
#: ksquirrelpart/sq_glwidget_stuff.cpp:871
#: ksquirrelpart/sq_imageproperties.ui:417 sq_glwidget_stuff.cpp:871
#: sq_imageproperties.ui:417 sq_options.ui:1260
#: sq_imageproperties.ui:417 sq_options.ui:1257
#, no-c-format
msgid "Image"
msgstr "Image"
@ -809,7 +809,7 @@ msgstr "Print found libraries and exit."
msgid "Print available DCOP parameters"
msgstr "Print available DCOP parameters"
#: main.cpp:53 sq_options.ui:1676
#: main.cpp:53 sq_options.ui:1673
#, no-c-format
msgid "Mount view"
msgstr "Mount view"
@ -1713,7 +1713,7 @@ msgstr ""
"tr><tr><td><p align=right><b>F3</b></p></td><td>next</td></tr><tr><td><p "
"align=right><b>F4</b></p></td><td>last</td></tr></table></p>"
#: ksquirrelpart/sq_helpwidget.ui:235 sq_helpwidget.ui:235 sq_options.ui:1315
#: ksquirrelpart/sq_helpwidget.ui:235 sq_helpwidget.ui:235 sq_options.ui:1312
#, no-c-format
msgid "Moving"
msgstr "Moving"
@ -1940,517 +1940,517 @@ msgstr ""
msgid "GL_VERSION"
msgstr ""
#: sq_options.ui:179
#: sq_options.ui:176
#, no-c-format
msgid "<b>The main options</b>"
msgstr "<b>The main options</b>"
#: sq_options.ui:204
#: sq_options.ui:201
#, no-c-format
msgid "Write configuration file to disk, when I press \"OK\""
msgstr "Write configuration file to disk, when I press \"OK\""
#: sq_options.ui:212
#: sq_options.ui:209
#, no-c-format
msgid "Minimize to tray after closing"
msgstr "Minimise to tray after closing"
#: sq_options.ui:220
#: sq_options.ui:217
#, no-c-format
msgid "Show splash screen at startup"
msgstr "Show splash screen at startup"
#: sq_options.ui:228
#: sq_options.ui:225
#, no-c-format
msgid "Don't show animated logo in toolbar"
msgstr "Don't show animated logo in toolbar"
#: sq_options.ui:236
#: sq_options.ui:233
#, no-c-format
msgid "Apply codec settings to"
msgstr "Apply codec settings to"
#: sq_options.ui:253
#: sq_options.ui:250
#, no-c-format
msgid "Thumbnail loader"
msgstr "Thumbnail loader"
#: sq_options.ui:261
#: sq_options.ui:258
#, no-c-format
msgid "Image viewer (also preview window)"
msgstr "Image viewer (also preview window)"
#: sq_options.ui:269 sq_options.ui:633
#: sq_options.ui:266 sq_options.ui:630
#, no-c-format
msgid "Both"
msgstr "Both"
#: sq_options.ui:277
#: sq_options.ui:274
#, no-c-format
msgid "RunTime"
msgstr "RunTime"
#: sq_options.ui:287
#: sq_options.ui:284
#, no-c-format
msgid "Treat unknown mime types as unsupported"
msgstr "Treat unknown mime types as unsupported"
#: sq_options.ui:298
#: sq_options.ui:295
#, no-c-format
msgid "Load KIPI plugins on demand (for slow machines)"
msgstr "Load KIPI plugins on demand (for slow machines)"
#: sq_options.ui:324
#: sq_options.ui:321
#, no-c-format
msgid "<b>Disk navigator</b>"
msgstr "<b>Disk navigator</b>"
#: sq_options.ui:336
#: sq_options.ui:333
#, no-c-format
msgid "Main"
msgstr "Main"
#: sq_options.ui:358
#: sq_options.ui:355
#, no-c-format
msgid "On starting open..."
msgstr "On starting open..."
#: sq_options.ui:378
#: sq_options.ui:375
#, no-c-format
msgid "Custom directory:"
msgstr "Custom directory:"
#: sq_options.ui:389
#: sq_options.ui:386
#, no-c-format
msgid "Last visited directory"
msgstr "Last visited directory"
#: sq_options.ui:400
#: sq_options.ui:397
#, no-c-format
msgid "Current directory, where KSquirrel starts"
msgstr "Current directory, where KSquirrel starts"
#: sq_options.ui:421
#: sq_options.ui:418
#, no-c-format
msgid "Run unknown file formats separately (with default application)"
msgstr "Run unknown file formats separately (with default application)"
#: sq_options.ui:432
#: sq_options.ui:429
#, no-c-format
msgid "Save history"
msgstr "Save history"
#: sq_options.ui:440
#: sq_options.ui:437
#, no-c-format
msgid "Jump into archives"
msgstr "Jump into archives"
#: sq_options.ui:448
#: sq_options.ui:445
#, no-c-format
msgid "Jump to first image"
msgstr "Jump to first image"
#: sq_options.ui:456
#: sq_options.ui:453
#, no-c-format
msgid "Calculate directory size"
msgstr "Calculate directory size"
#: sq_options.ui:483
#: sq_options.ui:480
#, no-c-format
msgid "Interface"
msgstr "Interface"
#: sq_options.ui:511
#: sq_options.ui:508
#, no-c-format
msgid "Show tooltips with file information"
msgstr "Show tooltips with file information"
#: sq_options.ui:519
#: sq_options.ui:516
#, no-c-format
msgid "Don't show directories"
msgstr "Don't show directories"
#: sq_options.ui:527
#: sq_options.ui:524
#, no-c-format
msgid "Visualize drag operation"
msgstr "Visualise drag operation"
#: sq_options.ui:549
#: sq_options.ui:546
#, no-c-format
msgid "Don't show tooltips when the main window is inactive"
msgstr "Don't show tooltips when the main window is inactive"
#: sq_options.ui:557
#: sq_options.ui:554
#, no-c-format
msgid "Show file preview"
msgstr "Show file preview"
#: sq_options.ui:565
#: sq_options.ui:562
#, no-c-format
msgid "Number of text lines"
msgstr "Number of text lines"
#: sq_options.ui:577
#: sq_options.ui:574
#, no-c-format
msgid "Clicking"
msgstr "Clicking"
#: sq_options.ui:616
#: sq_options.ui:613
#, no-c-format
msgid "Synchronization"
msgstr "Synchronisation"
#: sq_options.ui:641
#: sq_options.ui:638
#, no-c-format
msgid "Tree <- Navigator"
msgstr "Tree <- Navigator"
#: sq_options.ui:649
#: sq_options.ui:646
#, no-c-format
msgid "Tree -> Navigator"
msgstr "Tree -> Navigator"
#: sq_options.ui:678
#: sq_options.ui:675
#, no-c-format
msgid "<b>Thumbnails</b>"
msgstr "<b>Thumbnails</b>"
#: sq_options.ui:720
#: sq_options.ui:717
#, no-c-format
msgid "Do not write thumbnails on disk"
msgstr "Do not write thumbnails on disk"
#: sq_options.ui:728