Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 100.0% (63 of 63 strings)

Translation: tdebase/khotkeys - data
Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/khotkeys-data/cs/
pull/248/head
Slávek Banko 2 years ago committed by TDE Weblate
parent 9cd504156b
commit 821cad21a2

@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-07 18:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-05 21:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-12-19 18:06+0000\n"
"Last-Translator: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>\n"
"Language-Team: Czech <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/"
"tdebase/khotkeys-data/cs/>\n"
@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.4\n"
"X-Generator: Weblate 4.10\n"
#. Comment
#: konqueror_gestures_trinity21.khotkeys:5
@ -56,7 +56,7 @@ msgid ""
"NOTE: Conflicts with 'New Tab', and as such is disabled by default."
msgstr ""
"Styl Opera: Stisk, posun nahoru, uvolnění.\n"
"Poznámka: Je v konfliktu s Nová karta a jako takové je ve výchozím "
"Poznámka: Je v konfliktu s „Nová karta“ a jako takové je ve výchozím "
"nastavení zakázáno."
#. Name
@ -107,7 +107,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Nahoru ve struktuře URL/adresářů.\n"
"Styl Opera: Stisk, posun nahoru, posun doleva, posun nahoru, uvolnění.\n"
"Poznámka: Je v konfliktu s Aktivovat předchozí kartu a jako takové je ve "
"Poznámka: Je v konfliktu s „Aktivovat předchozí kartu“ a jako takové je ve "
"výchozím nastavení zakázáno."
#. Name
@ -171,9 +171,9 @@ msgid ""
"Press, move down, move half up, move right, move down, release.\n"
"(Drawing a lowercase 'h'.)"
msgstr ""
"Stisk, posun dolů, posun do půli nahoru, posun doprava, posun dolů, "
"uvolnění.\n"
"(Kreslení malého h.)"
"Stisk, posun dolů, posun do půli nahoru, posun doprava, posun dolů, uvolnění."
"\n"
"(Kreslení malého „h“.)"
#. Name
#: konqueror_gestures_trinity21.khotkeys:262
@ -201,7 +201,7 @@ msgid ""
"Conflicts with Opera-style 'Up #2', which is disabled by default."
msgstr ""
"Stisk, posun nahoru, uvolnění.\n"
"Je v konfliktu se stylem Opera Nahoru č.2, který je ve výchozím nastavení "
"Je v konfliktu se stylem Opera „Nahoru č.2“, který je ve výchozím nastavení "
"zakázaný."
#. Name
@ -325,19 +325,19 @@ msgstr ""
"Obzvláště užitečné, pokud jste líní psát věci jako „nepodepsané“. Každý "
"stisk klávesy na vstupu je oddělen dvojtečkou „:“. Upozorňujeme, že stisk "
"kláves znamená skutečně stisk kláves, takže musíte na klávesnici napsat, co "
"byste skutečně stiskli. V tabulce níže ukazuje levý sloupec vstup a pravý "
"byste skutečně stiskli. V tabulce níže ukazuje levý sloupec vstup a pravý "
"sloupec ukazuje, co se má psát.\n"
"\n"
"„enter“ (tj. nový řádek) Enter nebo Return\n"
"a (tj. malé a) A\n"
"A (tj. velké a) Shift+A\n"
": (dvojtečka) Shift+;\n"
" (mezera) Mezerník"
"„ “ (mezera) Mezerník"
#. Name
#: trinity2b1.khotkeys:56
msgid "Type 'Hello'"
msgstr "Napsat Hello"
msgstr "Napsat „Hello“"
#. Comment
#: trinity2b1.khotkeys:79
@ -372,21 +372,21 @@ msgid ""
msgstr ""
"Nejprve si přečtěte komentář k akci „Napsat Hello“.\n"
"\n"
"Qt Designer používá Ctrl+F4 k zavírání oken (možná proto, že na MS Windows "
"se to dělá takto *pokrčit rameny*). Ale Ctrl+F4 v TDE slouží pro přepnutí na "
"virtuální plochu 4, takže to nefunguje v Qt Designeru. Zároveň, Qt Designer "
"nepoužívá standardní zkratku TDE Ctrl+W pro zavření okna.\n"
"TQt Designer používá Ctrl+F4 k zavírání oken (možná proto, že na MS Windows "
"se to dělá takto *pokrčit rameny*). Ale Ctrl+F4 v TDE slouží pro přepnutí na "
"virtuální plochu 4, takže to nefunguje v TQt Designeru. Zároveň, TQt "
"Designer nepoužívá standardní zkratku TDE Ctrl+W pro zavření okna.\n"
"\n"
"Problém ale lze vyřešit přemapováním Ctrl+W na Ctrl+F4, když je aktivním "
"oknem Qt Designer. Když je Qt Designer aktivní, pokaždé, když stisknete Ctrl"
"+W, místo toho se do Qt Designeru odešle Ctrl+F4. V jiných aplikacích bude "
"Ctrl+W samozřejmě nadále fungovat obvyklým způsobem.\n"
"oknem TQt Designer. Když je TQt Designer aktivní, pokaždé, když stisknete "
"Ctrl+W, místo toho se do TQt Designeru odešle Ctrl+F4. V jiných aplikacích "
"bude Ctrl+W samozřejmě nadále fungovat obvyklým způsobem.\n"
"\n"
"Nyní musíme specifikovat tři věci: Nová klávesová zkratka pro Ctrl+W, nová "
"Nyní musíme specifikovat tři věci: Nová klávesová zkratka pro „Ctrl+W“, nová "
"akce vstupu klávesnice odesílající Ctrl+F4 a nová podmínka, že aktivním "
"oknem je Qt Designer.\n"
"Zdá se, že Qt Designer má vždy název Qt Designer od Trolltech, takže "
"podmínka bude kontrolovat aktivní okno s takovým titulem."
"oknem je TQt Designer.\n"
"Zdá se, že TQt Designer má vždy název „TQt Designer od Trolltech“, takže "
"podmínka bude kontrolovat aktivní okno s takovým titulem."
#. Name
#: trinity2b1.khotkeys:105
@ -412,7 +412,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: trinity2b1.khotkeys:146
msgid "Perform DCOP call 'kdesktop KDesktopIface popupExecuteCommand()'"
msgstr "Provést DCOP volání kdesktop KDesktopIface popupExecuteCommand()"
msgstr "Provést DCOP volání „kdesktop KDesktopIface popupExecuteCommand()“"
#. Comment
#: trinity2b1.khotkeys:171
@ -431,15 +431,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Nejprve si přečtěte komentář k akci „Napsat Hello“.\n"
"\n"
"Stejně jako akce „Napsat Hello“, simuluje i tato akce vstup z klávesnice. "
"Konkrétně po stisku Ctrl+Alt+B odešle B do XMMS (B v XMMS skočí na další "
"Stejně jako akce „Napsat Hello“, simuluje i tato akce vstup z klávesnice. "
"Konkrétně po stisku Ctrl+Alt+B odešle B do XMMS (B v XMMS skočí na další "
"skladbu). Je zaškrtnuta volba „Poslat vstup do / Specifické okno“ a je "
"specifikováno okno s třídou obsahující „XMMS_Player“. To způsobí, že vstup "
"specifikováno okno s třídou obsahující „XMMS_Player“. To způsobí, že vstup "
"bude vždy odeslán do tohoto okna. Tímto způsobem můžete ovládat XMMS, i když "
"je to například na jiné virtuální ploše.\n"
"\n"
"(Spusťte xprop a klikněte na okno XMMS a vyhledejte WM_CLASS, abyste "
"viděli XMMS_Player)."
"(Spusťte „xprop“ a klikněte na okno XMMS a vyhledejte WM_CLASS, abyste "
"viděli „XMMS_Player“)."
#. Name
#: trinity2b1.khotkeys:173

Loading…
Cancel
Save