Browse Source

Merge translation files from master branch.

r14.0.x r14.0.11
TDE Gitea 9 months ago committed by TDE Gitea
parent
commit
cc9a6f406c
 1. 30
    translations/desktop_files/kdesktop-icons/pl.po
 2. 27
    translations/desktop_files/khotkeys-data/pl.po
 3. 15
    translations/desktop_files/ksplash-desktops/pl.po
 4. 108
    translations/desktop_files/tdm-sessions/pl.po

30
translations/desktop_files/kdesktop-icons/pl.po

@ -1,20 +1,22 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
# Marek W <coronzon88@gmail.com>, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-19 02:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-07 18:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-10-18 20:30+0000\n"
"Last-Translator: Marek W <coronzon88@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/kdesktop-icons/pl/>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.8.1\n"
#. Name
#: Home.desktop:2
@ -34,7 +36,7 @@ msgstr "Zawiera pliki osobiste"
#. Name
#: My_Computer:5
msgid "My Computer"
msgstr ""
msgstr "Mój Komputer"
#. Comment
#: My_Computer:7
@ -74,7 +76,7 @@ msgstr "Zarządzaj zadaniami drukowania"
#. Name
#: System.desktop:2
msgid "System"
msgstr ""
msgstr "System"
#. GenericName
#: System.desktop:4
@ -105,7 +107,7 @@ msgstr "Podaj nazwę katalogu:"
#. Name
#: Templates/Floppy.desktop:3
msgid "Format"
msgstr ""
msgstr "Format"
#. Name
#: Templates/HTMLFile.desktop:2
@ -165,7 +167,7 @@ msgstr "Urządzenie DVD-ROM..."
#. Comment
#: Templates/linkDVDROM.desktop:3
msgid "New DVD-ROM Device"
msgstr "Nowe urządzenie DVD-ROM..."
msgstr "Nowe urządzenie DVD-ROM"
#. Name
#: Templates/linkFloppy.desktop:2
@ -200,12 +202,12 @@ msgstr "Nowy napęd magnetooptyczny"
#. Name
#: Templates/linkNFS.desktop:2
msgid "NFS..."
msgstr ""
msgstr "NFS..."
#. Comment
#: Templates/linkNFS.desktop:3
msgid "New NFS Link"
msgstr "Nowy skrót do NFS..."
msgstr "Nowy skrót do NFS"
#. Name
#: Templates/linkProgram.desktop:2
@ -261,7 +263,7 @@ msgstr "Przeglądaj Internet"
#. Name
#: directory.autostart:3
msgid "Autostart"
msgstr ""
msgstr "Autostart"
#. Name
#: directory.desktop:5

27
translations/desktop_files/khotkeys-data/pl.po

@ -1,20 +1,22 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
# Marek W <coronzon88@gmail.com>, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-19 14:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-07 18:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-10-18 20:31+0000\n"
"Last-Translator: Marek W <coronzon88@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/khotkeys-data/pl/>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.8.1\n"
#. Comment
#: konqueror_gestures_trinity21.khotkeys:5
@ -255,15 +257,16 @@ msgstr "Prosta akcja"
#. Comment
#: printscreen.khotkeys:41
#, fuzzy
msgid ""
"Launches KSnapShot in window capture mode when ALT+PrintScrn is pressed.\n"
msgstr "Uruchamia KSnapShot, kiedy naciśnięty jest klawisz PrintScrn."
msgstr ""
"Uruchamia KSnapShot w trybie przechwytywania okna po naciśnięciu klawisza ALT"
"+PrintScrn.\n"
#. Name
#: printscreen.khotkeys:43
msgid "PrintWindow"
msgstr ""
msgstr "Zrzut okna"
#. Comment
#: trinity2b1.khotkeys:5
@ -302,7 +305,7 @@ msgstr "Okno KSIRC"
#. Comment
#: trinity2b1.khotkeys:34
msgid "KSIRC"
msgstr ""
msgstr "KSIRC"
#. Comment
#: trinity2b1.khotkeys:54
@ -398,7 +401,7 @@ msgstr "Podmiana Ctrl+W na Ctrl+F4 w Qt Designerze"
#. Comment
#: trinity2b1.khotkeys:123
msgid "Qt Designer"
msgstr ""
msgstr "Qt Designer"
#. Comment
#: trinity2b1.khotkeys:144

15
translations/desktop_files/ksplash-desktops/pl.po

@ -1,13 +1,14 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
# Jan Stolarek <jwstolarek@gmail.com>, 2020.
# Marek W <coronzon88@gmail.com>, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-21 19:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-12 23:04+0000\n"
"Last-Translator: Jan Stolarek <jwstolarek@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2021-10-18 20:31+0000\n"
"Last-Translator: Marek W <coronzon88@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/ksplash-desktop-files/pl/>\n"
"Language: pl\n"
@ -16,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.1.1\n"
"X-Generator: Weblate 4.8.1\n"
#. Name
#: kcmksplash/ksplashthememgr.desktop:12
@ -41,7 +42,7 @@ msgstr "KSplash"
#. Name
#: themeengine/default/ksplashdefault.desktop:3
msgid "KSplashLegacy"
msgstr ""
msgstr "Klasyczny KSplash"
#. Comment
#: themeengine/default/ksplashdefault.desktop:4
@ -54,14 +55,14 @@ msgstr "Wtyczka KSplash"
#. Name
#: themeengine/redmond/ksplashredmond.desktop:3
msgid "KSplashRedmond"
msgstr ""
msgstr "KSplash Redmond"
#. Name
#: themeengine/standard/ksplashstandard.desktop:3
msgid "KSplashStandard"
msgstr ""
msgstr "Standardowy KSplash"
#. Name
#: themeengine/unified/ksplashunified.desktop:3
msgid "KSplashUnified"
msgstr ""
msgstr "Ujednolicony KSplash"

108
translations/desktop_files/tdm-sessions/pl.po

@ -1,13 +1,14 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
# Jan Stolarek <jwstolarek@gmail.com>, 2020.
# Marek W <coronzon88@gmail.com>, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-25 20:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-12 23:04+0000\n"
"Last-Translator: Jan Stolarek <jwstolarek@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2021-10-18 20:31+0000\n"
"Last-Translator: Marek W <coronzon88@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/tdebase/tdm-sessions/pl/>\n"
"Language: pl\n"
@ -16,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.1.1\n"
"X-Generator: Weblate 4.8.1\n"
#. Name
#: tde.desktop.cmake:7
@ -28,12 +29,12 @@ msgstr "TDE"
msgid ""
"The Trinity Desktop Environment. A powerful Open Source graphical desktop "
"environment"
msgstr "Środowisko TDE. Potężne środowisko graficzne Wolnego Oprogramowania."
msgstr "Środowisko TDE. Potężne środowisko graficzne Wolnego Oprogramowania"
#. Name
#: 9wm.desktop:6
msgid "9WM"
msgstr ""
msgstr "9WM"
#. Comment
#: 9wm.desktop:8
@ -43,17 +44,17 @@ msgstr "Emulacja menedżera okien Plan 9 - 8-1/2"
#. Name
#: admin.desktop:7
msgid "admin"
msgstr ""
msgstr "admin"
#. Comment
#: admin.desktop:9
msgid "Yast Admin Session"
msgstr ""
msgstr "Sesja administracyjna Yast"
#. Name
#: aewm++.desktop:6
msgid "AEWM++"
msgstr ""
msgstr "AEWM++"
#. Comment
#: aewm++.desktop:8
@ -67,7 +68,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: aewm.desktop:6
msgid "AEWM"
msgstr ""
msgstr "AEWM"
#. Comment
#: aewm.desktop:8
@ -77,7 +78,7 @@ msgstr "Prosty menedżer okien"
#. Name
#: afterstep.desktop:6
msgid "AfterStep"
msgstr ""
msgstr "AfterStep"
#. Comment
#: afterstep.desktop:8
@ -87,7 +88,7 @@ msgstr "Menedżer okien naśladujący NeXTStep, stworzony na podstawie FVWM"
#. Name
#: amaterus.desktop:6
msgid "AMATERUS"
msgstr ""
msgstr "AMATERUS"
#. Comment
#: amaterus.desktop:8
@ -97,7 +98,7 @@ msgstr "Menedżer okien korzystający z GTK+, z opcją grupowania okien"
#. Name
#: amiwm.desktop:6
msgid "AmiWM"
msgstr ""
msgstr "AmiWM"
#. Comment
#: amiwm.desktop:8
@ -107,7 +108,7 @@ msgstr "Menedżer okien naśladujący Amigę"
#. Name
#: asclassic.desktop:6
msgid "ASClassic"
msgstr ""
msgstr "ASClassic"
#. Comment
#: asclassic.desktop:8
@ -118,7 +119,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: blackbox.desktop:6
msgid "Blackbox"
msgstr ""
msgstr "Blackbox"
#. Comment
#: blackbox.desktop:8
@ -128,7 +129,7 @@ msgstr "Szybki menedżer okien o małych wymaganiach"
#. Name
#: cde.desktop:6
msgid "CDE"
msgstr ""
msgstr "CDE"
#. Comment
#: cde.desktop:8
@ -140,7 +141,7 @@ msgstr "Common Desktop Environment, standardowe przemysłowe środowisko pulpitu
#. Name
#: ctwm.desktop:6
msgid "CTWM"
msgstr ""
msgstr "CTWM"
#. Comment
#: ctwm.desktop:8
@ -150,7 +151,7 @@ msgstr "Menedżer okien Claude, TWM wzbogacony o wirtualne pulpity, itp."
#. Name
#: cwwm.desktop:6
msgid "CWWM"
msgstr ""
msgstr "CWWM"
#. Comment
#: cwwm.desktop:8
@ -161,7 +162,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: enlightenment.desktop:6
msgid "Enlightenment"
msgstr ""
msgstr "Enlightenment"
#. Comment
#: enlightenment.desktop:8
@ -171,7 +172,7 @@ msgstr "Bogaty w funkcje menedżer okien o dużych możliwościach zmiany wyglą
#. Name
#: evilwm.desktop:6
msgid "EvilWM"
msgstr ""
msgstr "EvilWM"
#. Comment
#: evilwm.desktop:8
@ -181,7 +182,7 @@ msgstr "Prosty menedżer okien stworzony na podstawie AEWM"
#. Name
#: fluxbox.desktop:6
msgid "Fluxbox"
msgstr ""
msgstr "Fluxbox"
#. Comment
#: fluxbox.desktop:8
@ -193,7 +194,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: flwm.desktop:6
msgid "FLWM"
msgstr ""
msgstr "FLWM"
#. Comment
#: flwm.desktop:8
@ -204,7 +205,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: fvwm.desktop:6
msgid "FVWM"
msgstr ""
msgstr "FVWM"
#. Comment
#: fvwm.desktop:8 fvwm2.desktop:8
@ -214,12 +215,12 @@ msgstr "Potężny menedżer okien zgodny z ICCCM obsługujący wirtualne pulpity
#. Name
#: fvwm2.desktop:6
msgid "FVWM2"
msgstr ""
msgstr "FVWM2"
#. Name
#: fvwm95.desktop:6
msgid "FVWM95"
msgstr ""
msgstr "FVWM95"
#. Comment
#: fvwm95.desktop:8
@ -229,7 +230,7 @@ msgstr "Wywodzący się z FVWM menedżer okien o wyglądzie podobnym do Windows
#. Name
#: gnome.desktop:6
msgid "GNOME"
msgstr ""
msgstr "GNOME"
#. Comment
#: gnome.desktop:8
@ -243,7 +244,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: golem.desktop:6
msgid "Golem"
msgstr ""
msgstr "Golem"
#. Comment
#: golem.desktop:8
@ -253,7 +254,7 @@ msgstr "Menedżer okien o małych wymaganiach"
#. Name
#: icewm.desktop:6
msgid "IceWM"
msgstr ""
msgstr "IceWM"
#. Comment
#: icewm.desktop:8
@ -263,7 +264,7 @@ msgstr "Menedżer okien podobny do Windows 95-OS/2-Motif"
#. Name
#: ion.desktop:6
msgid "Ion"
msgstr ""
msgstr "Ion"
#. Comment
#: ion.desktop:8
@ -295,7 +296,7 @@ msgstr "Pulpit stworzony przez KDE"
#. Name
#: larswm.desktop:6
msgid "LarsWM"
msgstr ""
msgstr "LarsWM"
#. Comment
#: larswm.desktop:8
@ -307,7 +308,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: lwm.desktop:6
msgid "LWM"
msgstr ""
msgstr "LWM"
#. Comment
#: lwm.desktop:8
@ -319,7 +320,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: matchbox.desktop:6
msgid "Matchbox"
msgstr ""
msgstr "Matchbox"
#. Comment
#: matchbox.desktop:8
@ -329,7 +330,7 @@ msgstr "Menedżer okien dla palmtopów"
#. Name
#: metacity.desktop:6
msgid "Metacity"
msgstr ""
msgstr "Metacity"
#. Comment
#: metacity.desktop:8
@ -339,7 +340,7 @@ msgstr "Menedżer okien o małych wymaganiach, oparty na GTK2"
#. Name
#: mwm.desktop:6
msgid "MWM"
msgstr ""
msgstr "MWM"
#. Comment
#: mwm.desktop:8
@ -349,7 +350,7 @@ msgstr "Menedżer okien Motif"
#. Name
#: olvwm.desktop:6
msgid "OLVWM"
msgstr ""
msgstr "OLVWM"
#. Comment
#: olvwm.desktop:8
@ -363,7 +364,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: olwm.desktop:6
msgid "OLWM"
msgstr ""
msgstr "OLWM"
#. Comment
#: olwm.desktop:8
@ -373,7 +374,7 @@ msgstr "Tradycyjny menedżer okien Open Look"
#. Name
#: openbox.desktop:6
msgid "Openbox"
msgstr ""
msgstr "Openbox"
#. Comment
#: openbox.desktop:8
@ -383,7 +384,7 @@ msgstr "Menedżer okien o małych wymaganiach, oparty na Blackbox"
#. Name
#: oroborus.desktop:6
msgid "Oroborus"
msgstr ""
msgstr "Oroborus"
#. Comment
#: oroborus.desktop:8
@ -393,7 +394,7 @@ msgstr "Menedżer okien o małych wymaganiach, z możliwością zmiany wyglądu"
#. Name
#: phluid.desktop:6
msgid "Phluid"
msgstr ""
msgstr "Phluid"
#. Comment
#: phluid.desktop:8
@ -403,7 +404,7 @@ msgstr "Menedżer okien oparty na Imlib2"
#. Name
#: pwm.desktop:6
msgid "PWM"
msgstr ""
msgstr "PWM"
#. Comment
#: pwm.desktop:8
@ -416,7 +417,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: qvwm.desktop:6
msgid "QVWM"
msgstr ""
msgstr "PVWM"
#. Comment
#: qvwm.desktop:8
@ -426,7 +427,7 @@ msgstr "Menedżer okien o wyglądzie podobnym do Windows 95"
#. Name
#: ratpoison.desktop:6
msgid "Ratpoison"
msgstr ""
msgstr "Ratpoison"
#. Comment
#: ratpoison.desktop:8
@ -438,7 +439,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: sapphire.desktop:6
msgid "Sapphire"
msgstr ""
msgstr "Sapphire"
#. Comment
#: sapphire.desktop:8
@ -448,7 +449,7 @@ msgstr "Prosty menedżer okien, ale z możliwością konfiguracji"
#. Name
#: sawfish.desktop:6
msgid "Sawfish"
msgstr ""
msgstr "Sawfish"
#. Comment
#: sawfish.desktop:8
@ -461,7 +462,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: twm.desktop:6
msgid "TWM"
msgstr ""
msgstr "TWM"
#. Comment
#: twm.desktop:8
@ -471,7 +472,7 @@ msgstr "Tab Window Manager"
#. Name
#: ude.desktop:6
msgid "UDE"
msgstr ""
msgstr "UDE"
#. Comment
#: ude.desktop:8
@ -481,7 +482,7 @@ msgstr "Środowisko pulpitu Uniksa"
#. Name
#: vtwm.desktop:6
msgid "VTWM"
msgstr ""
msgstr "VTWM"
#. Comment
#: vtwm.desktop:8
@ -491,7 +492,7 @@ msgstr "Virtual Tab Window Manager. TWM wzbogacony o wirtualne pulpity itp."
#. Name
#: w9wm.desktop:6
msgid "W9WM"
msgstr ""
msgstr "W9WM"
#. Comment
#: w9wm.desktop:8
@ -505,7 +506,7 @@ msgstr ""
#. Name
#: waimea.desktop:6
msgid "Waimea"
msgstr ""
msgstr "Waimea"
#. Comment
#: waimea.desktop:8
@ -515,7 +516,7 @@ msgstr "Menedżer okien oparty na Blackbox z dużymi możliwościami dostosowani
#. Name
#: wm2.desktop:6
msgid "WM2"
msgstr ""
msgstr "WM2"
#. Comment
#: wm2.desktop:8
@ -524,9 +525,8 @@ msgstr "Mały menedżer okien nie podlegający konfiguracji"
#. Name
#: wmaker.desktop:6
#, fuzzy
msgid "WindowMaker"
msgstr "Tab Window Manager"
msgstr "WindowMaker"
#. Comment
#: wmaker.desktop:8
@ -536,7 +536,7 @@ msgstr "Prosty menedżer okien przypominający bardzo wyglądem NeXTStep"
#. Name
#: xfce.desktop:6
msgid "XFce"
msgstr ""
msgstr "Xfce"
#. Comment
#: xfce.desktop:8
@ -548,7 +548,7 @@ msgstr "Środowisko pulpitu przypominające CDE"
#. Name
#: xfce4.desktop:6
msgid "XFce 4"
msgstr ""
msgstr "Xfce 4"
#. Comment
#: xfce4.desktop:8
@ -557,4 +557,4 @@ msgid ""
"reminiscent of CDE"
msgstr ""
"Cholesterol Free Desktop Environment, wersja 4 - środowisko graficzne "
"podobne do CDE."
"podobne do CDE"

Loading…
Cancel
Save