Trinity Desktop Environment

Uppdaterad 8 timmar sedan

Codeine player for TDE

Uppdaterad 8 timmar sedan

Trinity Desktop Environment Packaging

Uppdaterad 9 timmar sedan

TDE core libraries

Uppdaterad 13 timmar sedan

TDE / tastymenu
Gettext Catalog 0 0

Tasty Menu – T-Menu replacement

Uppdaterad 1 dag sedan

TDE / tde-i18n
Gettext Catalog 0 0

TDE internationalization translations

Uppdaterad 1 dag sedan

Trinity Desktop Environment Packaging – Gentoo ebuilds

Uppdaterad 1 dag sedan

Domino widget style for TDE

Uppdaterad 1 dag sedan

Qt4 theme engine for TQt3

Uppdaterad 1 dag sedan

KXML Editor

Uppdaterad 1 dag sedan

TDE / kooldock
Gettext Catalog 0 0

KoolDock – it attemps to resemble the Mac OSX dock

Uppdaterad 2 dagar sedan

TDE / kima
C++ 0 0

Kima – Kicker monitoring applet

Uppdaterad 2 dagar sedan

MDB driver for Kexi

Uppdaterad 2 dagar sedan

TDE / kdiff3
Gettext Catalog 0 0

KDiff3 – a diff and merge program

Uppdaterad 2 dagar sedan

KchmViewer – CHM (WinHelp) viewer

Uppdaterad 3 dagar sedan

TDE / scripts
Shell 0 0

Various scripts to assist TDE developers

Uppdaterad 1 vecka sedan

TDE / kmplayer
Gettext Catalog 0 0

KMPlayer – media player

Uppdaterad 1 vecka sedan

TDE / tdeartwork
Gettext Catalog 0 0

TDE artwork

Uppdaterad 1 vecka sedan

TDE base libraries and programs

Uppdaterad 1 vecka sedan

Rosegarden – music editor and MIDI/audio sequencer

Uppdaterad 1 vecka sedan