Browse Source

Merge translation files from master branch.

r14.0.x
Slávek Banko 2 years ago committed by Slávek Banko
parent
commit
92336dc4ea
  1. 110
      po/nl/amarok.po

110
po/nl/amarok.po

@ -9,19 +9,21 @@
# Bram Schoenmakers <bram_s@softhome.net>, 2005.
# Bram Schoenmakers <bramschoenmakers@kde.nl>, 2005, 2006, 2008.
# Rinse de Vries <RinseDeVries@home.nl>, 2006.
# Heimen Stoffels <vistausss@outlook.com>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: amarok\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-20 01:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-06 01:39+0200\n"
"Last-Translator: Bram Schoenmakers <bramschoenmakers@kde.nl>\n"
"Language-Team: Nederlands <kde-i18n-nl@kde.org>\n"
"Language: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-20 00:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-07 16:31+0000\n"
"Last-Translator: Heimen Stoffels <vistausss@outlook.com>\n"
"Language-Team: Dutch <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/"
"applications/amarok/nl/>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.2.2\n"
#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
@ -40,7 +42,6 @@ msgid "Default Browser"
msgstr "Standaardbrowser"
#: Options1.ui.h:45 configdialog.cpp:441
#, fuzzy
msgid "Default TDE Browser"
msgstr "Standaard TDE-browser"
@ -326,14 +327,14 @@ msgid "The audio player for TDE"
msgstr "Een muziekafspeler voor TDE"
#: app.cpp:123
#, fuzzy
msgid ""
"(C) 2002-2003, Mark Kretschmann\n"
"(C) 2003-2007, The Amarok Development Squad\n"
"(C) 2007-2011, The Trinity Desktop Project"
msgstr ""
"(c) 2002-2003, Mark Kretschmann\n"
"(c) 2003-2007, het team van Amarok-ontwikkelaars"
"(c) 2003-2007, het team van Amarok-ontwikkelaars\n"
"(c) 2007-2011, het Trinity Desktop-team"
#: app.cpp:392
msgid "Files/URLs to open"
@ -468,7 +469,6 @@ msgid "Rate Current Track: 5"
msgstr "Waardering voor huidige track: 5"
#: app.cpp:559
#, fuzzy
msgid ""
"<p>You are using a system with multiple CPUs. Please note that Amarok may be "
"unstable with this configuration.</p><p>If your system has hyperthreading, "
@ -478,10 +478,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"<p>U gebruikt systeem met meerdere processors. Deze configuratie kan Amarok "
"instabiel maken.</p> <p>Als uw systeem hyperthreading heeft, dan kunt u de "
"stabiliteit van Amarok verbeteren door de Linux-kerneloptie 'NOHT' te "
"gebruiken of door <i>HyperThreading</i> in uw BIOS uit te schakelen.</p> "
"<p>Meer informatie vindt u in het README-bestand. Voor meer hulp kunt u bij "
"ons terecht op het IRC-kanaal #amarok bij irc.freenode.net.</p>"
"stabiliteit van Amarok verbeteren door de Linux-kerneloptie 'NOHT' te "
"gebruiken of door <i>HyperThreading</i> in uw bios uit te schakelen.</p> "
"<p>Meer informatie vindt u in het leesmijbestand.</p>"
#: app.cpp:633 app.cpp:1074 app.cpp:1093 playlistbrowser.cpp:171
#: playlistbrowseritem.cpp:858
@ -4549,19 +4548,19 @@ msgid "The host is unknown for the URL: <i>%1</i>"
msgstr "De host is onbekend voor het volgende URL-adres: <i>%1</i>"
#: engine/xine/xine-engine.cpp:1023
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The device name you specified seems invalid.<br>%1"
msgstr "De apparaatnaam die u opgaf blijkt ongeldig te zijn."
msgstr "De apparaatnaam die u opgaf lijkt ongeldig te zijn.<br>%1"
#: engine/xine/xine-engine.cpp:1025
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The network appears unreachable.<br>%1"
msgstr "Het netwerk is onbereikbaar."
msgstr "Het netwerk is onbereikbaar.<br>%1"
#: engine/xine/xine-engine.cpp:1027
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Audio output unavailable; the device is busy.<br>%1"
msgstr "Geluidsuitvoer is niet beschikbaar. Het apparaat is bezet."
msgstr "Geen geluidsuitvoer - het apparaat is bezet.<br>%1"
#: engine/xine/xine-engine.cpp:1029
msgid "The connection was refused for the URL: <i>%1</i>"
@ -4580,10 +4579,11 @@ msgid "The source cannot be read for the URL: <i>%1</i>"
msgstr "De bron kan niet worden gelezen voor URL-adres: <i>%1</i>"
#: engine/xine/xine-engine.cpp:1037
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "A problem occurred while loading a library or decoder.<br>%1"
msgstr ""
"Er deed zich een fout voor tijdens het laden van een bibliotheek of decoder."
"Er is een fout opgetreden tijdens het laden van een bibliotheek of decoder."
"<br>%1"
#: engine/xine/xine-engine.cpp:1040
msgid "General Warning"
@ -4676,9 +4676,8 @@ msgstr ""
"i> van het <i>handboek van Amarok</i>."
#: enginecontroller.cpp:280
#, fuzzy
msgid "Install MP3 Support"
msgstr "Geen ondersteuning voor MP3"
msgstr "Installeer mp3-ondersteuning"
#: enginecontroller.cpp:282
msgid "Amarok currently cannot play MP3 files."
@ -5233,12 +5232,11 @@ msgstr "DCOP, verbeteringen, opschoningen, i18n (berkus)"
#: main.cpp:61
msgid "HCI nut"
msgstr ""
msgstr "HCI-nut"
#: main.cpp:62
#, fuzzy
msgid "Developer (kb9vqf)"
msgstr "Ontwikkelaar (sebr)"
msgstr "Ontwikkelaar (kb9vqf)"
#: main.cpp:65
msgid "Analyzers, patches, shoutcast"
@ -6509,18 +6507,15 @@ msgid "Devices"
msgstr "Apparaten"
#: mediumpluginmanager.cpp:170
#, fuzzy
msgid ""
"No new media devices were found. If you feel this is an\n"
"error, ensure that the DBUS and either TDEHW or HAL daemon are running\n"
"and TDE was built with support for them."
msgstr ""
"Er zijn geen nieuwe media-apparaten gevonden. Als u van mening bent dat\n"
"dit onjuist is, verzeker u er dan van dat de daemons DBUS en HAL draaien\n"
"en dat TDE hiervoor ingebouwde ondersteuning heeft. U kunt dit testen door\n"
"het commando\n"
" \"dcop kded mediamanager fullList\"\n"
"in een venster van Konsole uit te voeren."
"Er zijn geen nieuwe media-apparaten aangetroffen. Als u denkt dat\n"
"dit onjuist is, verzeker u er dan van dat de dbus- en hal-"
"achtergronddiensten\n"
"actief zijn en dat TDE hiervoor ingebouwde ondersteuning heeft."
#: mediumpluginmanager.cpp:235
msgid ""
@ -6872,11 +6867,12 @@ msgid "Artist-Title|Album|Length"
msgstr "Artiest-titel|Album|Lengte"
#: playerwindow.cpp:254
#, fuzzy
msgid ""
"Please report this message to trinity-devel@lists.pearsoncomputing.net, "
"thanks!"
msgstr "Rapporteer deze melding aan amarok@kde.org. Bedankt!"
msgstr ""
"Meld deze melding aan trinity-devel@lists.pearsoncomputing.net. Bij voorbaat "
"dank!"
#: playerwindow.cpp:338
msgid "Welcome to Amarok"
@ -7233,9 +7229,8 @@ msgid "Neighbor Radio"
msgstr "Radio van (muzikale) buren"
#: playlistbrowser.cpp:570
#, fuzzy
msgid "Recommended Radio"
msgstr "Aanbevolen radio van %1"
msgstr "Aanbevolen radiozender"
#: playlistbrowser.cpp:576 playlistwindow.cpp:180 playlistwindow.cpp:187
msgid "Personal Radio"
@ -7548,9 +7543,8 @@ msgid "Location"
msgstr "Locatie"
#: playlistbrowseritem.cpp:881
#, fuzzy
msgid "Load and &Play"
msgstr "Afspeellijst laden"
msgstr "Laden en afs&pelen"
#: playlistbrowseritem.cpp:891 playlistbrowseritem.cpp:3413
msgid "&Synchronize to Media Device"
@ -9042,13 +9036,11 @@ msgid "You can assign ratings to tracks manually, from 1 to 5 stars."
msgstr "U kunt zelf een waardering toekennen aan tracks, van 1 tot 5 sterren."
#: Options1.ui:395
#, fuzzy, no-c-format
#, no-c-format
msgid ""
"You need the moodbar package installed from your distro repositories to "
"enable the moodbar feature."
msgstr ""
"Voor de stemmingsbalk heeft u het <a href='http://community.kde.org/Amarok/"
"Archives/Moodbar'>moodbar-pakket</a> nodig."
msgstr "Voor de stemmingsbalk dient u het moodbar-pakket te installeren."
#: Options1.ui:432
#, no-c-format
@ -10202,16 +10194,14 @@ msgid "Set this to the style dir you want to use."
msgstr "Zet dit op de stijlmap die u wilt gebruiken."
#: amarokcore/amarok.kcfg:220
#, fuzzy, no-c-format
#, no-c-format
msgid "Whether Menubar is shown"
msgstr "Of de albumhoes weergegeven zal worden"
msgstr "Of de menubalk moet worden getoond"
#: amarokcore/amarok.kcfg:221
#, fuzzy, no-c-format
#, no-c-format
msgid "If set, Amarok displays a menubar on top of the application."
msgstr ""
"Indien geselecteerd zullen de standaardkleuren van Amarok worden gebruikt in "
"de afspeellijst."
msgstr "Schakel in om een menubalk boven het programmavenster te tonen."
#: amarokcore/amarok.kcfg:225
#, no-c-format
@ -11685,7 +11675,7 @@ msgstr ""
"bestanden en deze automatisch aan de collectie toe te voegen.</p>"
#: firstrunwizard.ui:162
#, fuzzy, no-c-format
#, no-c-format
msgid ""
"Amarok uses a database to store information about your music. If you are not "
"sure which to use, press Next.\n"
@ -11699,16 +11689,18 @@ msgid ""
"li>\n"
"</ul>"
msgstr ""
"Amarok maakt gebruik van een database om de informatie over uw "
"muziekcollectie te beheren. Als u niet weet welke u moet gebruiken, klik dan "
"op 'Volgende'.\n"
"Amarok maakt gebruik van een databank om informatie over uw "
"muziekverzameling te beheren. Als u niet weet welke u moet gebruiken, klik "
"dan op 'Volgende'.\n"
"<p><b>MySQL</b> of <b>PostgreSQL</b> zijn sneller dan <b>SQlite</b>, maar "
"vereisen aanvullende instellingen.</p>\n"
"<ul>\n"
"<li><a href=\"http://community.kde.org/Amarok/Archives/MySQL_HowTo\">Hier "
"vindt u instructies voor het instellen van MySQL</a>.</li>\n"
"<li><a href=\"http://community.kde.org/Amarok/Archives/Postgresql_HowTo"
"\">Hier vindt u instructies voor het instellen van PostgreSQL</a>.</li>\n"
"<li>\n"
"<a href=\"https://community.kde.org/Amarok/Archives/Amarok_1.4/User_Guide/"
"MySQL_HowTo\">Instructies voor het instellen van MySQL</a></li>\n"
"<li><a href=\"https://community.kde.org/Amarok/Archives/Amarok_1.4/"
"User_Guide/PostgreSQLHowTo\">Instructies voor het instellen van PostgreSQL</"
"a></li>\n"
"</ul>"
#: firstrunwizard.ui:207

Loading…
Cancel
Save