You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
tdebase/tqt3integration
Slávek Banko 2f706891f3
Desktop file translations:
3 years ago
..
libtqttde Rename tqt-kde integration to tqt-tde. 4 years ago
module Desktop file translations: 3 years ago
utils Rename tqt-kde integration to tqt-tde. 4 years ago
CMakeL10n.txt Desktop file translations: 3 years ago
CMakeLists.txt Rename tqt-kde integration to tqt-tde. 4 years ago
ConfigureChecks.cmake Install the TDE integration library (libtqtkde) into TQt 4 years ago
Makefile.am Rename tqt-kde integration to tqt-tde. 4 years ago
README Rename tqt-kde integration to tqt-tde. 4 years ago
configure.in.in Rename tqt-kde integration to tqt-tde. 4 years ago

README

TQt/TDE UI integration. Makes TQt-only apps use several TDE dialogs without any modifications
to these applications. Can be turned off by setting $TQT_NO_TDE_INTEGRATION.

Installation:
Just plain make && make install.
Additionally 'make generate' needs to be done in utils/, and TQt needs to be patched using the sources
generated in utils/tqt . Patch should be applied, the .cpp/.h files belong to src/kernel/ ,
the .h file additionally should go to include/private .


<l.lunak@suse.cz>


=====

- nastavovat WM_CLASS i vsem poddialogum tech, ktere se zobrazuji?

v kded nesmi byt nic, co znovu vstupuje do event loop
  - udelat na to test
  - spravit tdewallet

blokovat uzivatelsky vstup, jako to dela kapp pro dcop

obcas se dela demand-attention v taskbaru
- navic je problem s focus stealing prevention, kdyz aplikace nejdriv zobrazi jen samotny dialog
  - delat updateUserTimestamp?

filedialogs
  - pamatovat si working directory pro kazdou dcop konexi, a pouzit, kdyz neni dano?
  - vraceni selectedFilter uplne nefunguje, protoze KFileDialog nevraci cely filter (*.cpp|C++ File), alen jen *.cpp

getColor()
  - KColorDialog neumi alpha channel - ale to mac taky ne

getFont()
  - zmenil jsem QFont* def na const QFont& def, tj. vzdy je k dispozici, neexistence se da null hodnotou