Translated using Weblate (Ukrainian)

Currently translated at 100.0% (2244 of 2244 strings)

Translation: applications/digikam
Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/applications/digikam/uk/
master
Roman Savochenko 3 months ago committed by TDE Weblate
parent b3d4718c0a
commit 84c739226e

@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: digikam\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-07 18:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2023-02-19 18:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2023-02-21 09:22+0000\n"
"Last-Translator: Roman Savochenko <roman@oscada.org>\n"
"Language-Team: Ukrainian <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/applications/digikam/uk/>\n"
@ -1995,8 +1995,8 @@ msgid ""
"<p>Here you can see the items found in album library, using the current "
"search criteria"
msgstr ""
"<p>Тут ви можете побачите елементи, які знайдено у бібліотеці альбомів за "
"поточних параметрів."
"<p>Тут можете побачите елементи, які знайдено у бібліотеці альбомів за "
"поточних параметрів"
#: digikam/searchquickdialog.cpp:93
msgid "Save search as:"
@ -3836,7 +3836,7 @@ msgstr "Ефекти Кольорів"
#: imageplugins/colorfx/colorfxtool.cpp:91
msgid "<p>This is the color effects preview"
msgstr "<p>Це попередній перегляд ефектів кольору."
msgstr "<p>Це попередній перегляд ефектів кольору"
#: imageplugins/colorfx/colorfxtool.cpp:110
#: imageplugins/colorfx/imageeffect_colorfx.cpp:116
@ -5675,7 +5675,7 @@ msgstr "Обрізання за співвідношенням"
#: imageplugins/coreplugin/ratiocrop/ratiocroptool.cpp:110
msgid "Max. Aspect"
msgstr "Макс. співвідн."
msgstr "Макс. Співвідн."
#: imageplugins/coreplugin/ratiocrop/ratiocroptool.cpp:125
msgid "Ratio:"
@ -7035,6 +7035,8 @@ msgid ""
"<p><b>Erosion</b>: Use this to increase edge noise erosion and spike noise "
"erosion (noise is removed by erosion)."
msgstr ""
"<p><b>Ерозія</b>: Використати для збільшення краєвої шумової ерозії та "
"пікової шумової ерозії (шум видаляється ерозією)."
#: imageplugins/noisereduction/imageeffect_noisereduction.cpp:199
#: imageplugins/noisereduction/noisereductiontool.cpp:269
@ -7055,6 +7057,11 @@ msgid ""
"settings do not influence the main smoothing process controlled by the "
"<b>Details</b> settings."
msgstr ""
"<p><b>Освітлення</b>: цей елемент керування встановлює допуск на яскравість "
"зображення. Рекомендується використовувати налаштування допуску <b>Колір</b> "
"або <b>Яскравість</b> для здійснення корекції зображення, не обох одночасно. "
"Ці налаштування не впливають на основний процес згладжування, що "
"контролюється налаштуваннями <b>Деталі</b>."
#: imageplugins/noisereduction/imageeffect_noisereduction.cpp:222
#: imageplugins/noisereduction/noisereductiontool.cpp:223
@ -7065,6 +7072,11 @@ msgid ""
"influence the main smoothing process controlled by the <b>Details</b> "
"settings."
msgstr ""
"<p><b>Колір</b>: цей елемент керування встановлює допуск на колір "
"зображення. Рекомендується використовувати налаштування допуску <b>Колір</b> "
"або <b>Яскравість</b> для здійснення корекції зображення, не обох одночасно. "
"Ці налаштування не впливають на основний процес згладжування, що "
"контролюється налаштуваннями <b>Деталі</b>."
#: imageplugins/noisereduction/imageeffect_noisereduction.cpp:238
#: imageplugins/noisereduction/noisereductiontool.cpp:237
@ -7073,12 +7085,15 @@ msgid ""
"value can be used to increase the tolerance values for darker areas (which "
"commonly are noisier). This results in more blur for shadow areas."
msgstr ""
"<p><b>Гама</b>: цей елемент керування встановлює допуск на гаму зображення. "
"Це значення може бути використане для збільшення значень допуску до темніших "
"областей (які загалом більш зашумлені). Призводить до більшого розмивання "
"тіньових областей."
#: imageplugins/noisereduction/imageeffect_noisereduction.cpp:247
#: imageplugins/noisereduction/noisereductiontool.cpp:243
#, fuzzy
msgid "Damping:"
msgstr "Сигма, розмір:"
msgstr "Амортизування:"
#: imageplugins/noisereduction/imageeffect_noisereduction.cpp:252
#: imageplugins/noisereduction/noisereductiontool.cpp:249
@ -7090,6 +7105,12 @@ msgid ""
"occur. It can suppress spike noise when increased, and this is the preferred "
"method to remove it."
msgstr ""
"<p><b>Амортизування</b>: цей елемент керування встановлює регулювання "
"амортизування тремтіння фази. Це значення визначає як часто адаптивний "
"фільтр-радіус реагує на варіації освітлення. Зі збільшенням краї стають "
"гладшими; за дуже високого значення може виникнути розмивання. За мінімуму "
"може виникнути шум та тремтіння фази. Може придушувати піковий шум зі "
"збільшенням, і це є рекомендованим методом для їх видалення."
#: imageplugins/noisereduction/imageeffect_noisereduction.cpp:482
#: imageplugins/noisereduction/noisereductiontool.cpp:467
@ -7125,22 +7146,22 @@ msgstr "Вилучення шумів…"
#: imageplugins/oilpaint/imageeffect_oilpaint.cpp:58
msgid "Apply Oil Paint Effect"
msgstr ""
msgstr "Застосувати Ефект Малювання Олією"
#: imageplugins/oilpaint/imageeffect_oilpaint.cpp:65
#: imageplugins/oilpaint/imageeffect_oilpaint.cpp:196
#: imageplugins/oilpaint/oilpainttool.cpp:68
#: imageplugins/oilpaint/oilpainttool.cpp:204
msgid "Oil Paint"
msgstr "Олійна фарба"
msgstr "Малювання Олією"
#: imageplugins/oilpaint/imageeffect_oilpaint.cpp:67
msgid "An oil painting image effect plugin for digiKam."
msgstr ""
msgstr "Втулок digiKam для ефекту малювання зображення олією."
#: imageplugins/oilpaint/imageeffect_oilpaint.cpp:77
msgid "Oil paint algorithm"
msgstr ""
msgstr "Алгоритм малювання олією"
#: imageplugins/oilpaint/imageeffect_oilpaint.cpp:90
#: imageplugins/oilpaint/oilpainttool.cpp:80
@ -7149,26 +7170,22 @@ msgstr "Розмір пензля:"
#: imageplugins/oilpaint/imageeffect_oilpaint.cpp:93
#: imageplugins/oilpaint/oilpainttool.cpp:84
#, fuzzy
msgid "<p>Set here the brush size to use for simulating the oil painting."
msgstr ""
"Дія яку зробити коли курсор мишки знаходиться у верхньому лівому куті екрану "
"впродовж 15 секунд."
msgstr "<p>Встановити тут розмір пензля із симулювання малювання олією."
#: imageplugins/oilpaint/imageeffect_oilpaint.cpp:104
#: imageplugins/oilpaint/oilpainttool.cpp:93
msgid ""
"<p>This value controls the smoothing effect of the brush under the canvas."
msgstr ""
msgstr "<p>Це значення контролює ефект згладжування пензля під канвою."
#: imageplugins/oilpaint/imageplugin_oilpaint.cpp:48
msgid "Oil Paint..."
msgstr "Малювання олією…"
msgstr "Малювання Олією…"
#: imageplugins/perspective/imageeffect_perspective.cpp:64
#, fuzzy
msgid "Adjust Photograph Perspective"
msgstr "Властивості фотографії"
msgstr "Налаштувати Перспективу Фотографії"
#: imageplugins/perspective/imageeffect_perspective.cpp:72
#: imageplugins/perspective/perspectivetool.cpp:74
@ -7177,7 +7194,7 @@ msgstr "Перспектива"
#: imageplugins/perspective/imageeffect_perspective.cpp:74
msgid "A digiKam image plugin to process image perspective adjustment."
msgstr ""
msgstr "Втулок digiKam для здійснення налаштування перспективи зображення."
#: imageplugins/perspective/imageeffect_perspective.cpp:96
#: imageplugins/perspective/perspectivetool.cpp:84
@ -7185,6 +7202,9 @@ msgid ""
"<p>This is the perspective transformation operation preview. You can use the "
"mouse for dragging the corner to adjust the perspective transformation area."
msgstr ""
"<p>Це попередній перегляд операції трансформації перспективи. Можете "
"використати мишу для перетягнення куту задля налаштування області "
"трансформації перспективи."
#: imageplugins/perspective/imageeffect_perspective.cpp:126
#: imageplugins/perspective/perspectivetool.cpp:112
@ -7214,7 +7234,7 @@ msgstr " Нижній правий:"
#: imageplugins/perspective/imageeffect_perspective.cpp:151
#: imageplugins/perspective/perspectivetool.cpp:126
msgid "Draw preview while moving"
msgstr "Малювати результат синхронно"
msgstr "Малювати попередній перегляд синхронно"
#: imageplugins/perspective/imageeffect_perspective.cpp:155
#: imageplugins/perspective/perspectivetool.cpp:130
@ -7253,21 +7273,20 @@ msgstr "Налаштування перспективи…"
#: imageplugins/perspective/perspectivewidget.cpp:205
msgid "Perspective Adjustment"
msgstr "Налаштування перспективи"
msgstr "Налаштування Перспективи"
#: imageplugins/raindrop/imageeffect_raindrop.cpp:57
#, fuzzy
msgid "Add Raindrops to Photograph"
msgstr "Застосувати Гаусове розмивання до фотографії"
msgstr "Додати Краплі Дощу на Фотографію"
#: imageplugins/raindrop/imageeffect_raindrop.cpp:64
#: imageplugins/raindrop/raindroptool.cpp:67
msgid "Raindrops"
msgstr "Дощові краплі"
msgstr "Дощові Краплі"
#: imageplugins/raindrop/imageeffect_raindrop.cpp:66
msgid "A digiKam image plugin to add raindrops to an image."
msgstr ""
msgstr "Втулок digiKam для додання крапель дощу на зображення."
#: imageplugins/raindrop/imageeffect_raindrop.cpp:76
msgid "Raindrops algorithm"
@ -7309,7 +7328,7 @@ msgstr "<p>Це значення контролює максимальну кі
#: imageplugins/raindrop/imageeffect_raindrop.cpp:118
#: imageplugins/raindrop/raindroptool.cpp:105
msgid "Fish eyes:"
msgstr "Коефіцієнт «риб’ячого ока»:"
msgstr "Риб'ячі очі:"
#: imageplugins/raindrop/imageeffect_raindrop.cpp:123
#: imageplugins/raindrop/raindroptool.cpp:110
@ -7338,7 +7357,7 @@ msgstr "Втулок зображень digiKam для реставрації ф
#: imageplugins/restoration/imageeffect_restoration.cpp:111
#: imageplugins/restoration/restorationtool.cpp:102
msgid "Reduce Uniform Noise"
msgstr "Прибрати однорідний шум"
msgstr "Прибрати Однорідний Шум"
#: imageplugins/restoration/imageeffect_restoration.cpp:112
#: imageplugins/restoration/restorationtool.cpp:103
@ -7348,7 +7367,7 @@ msgstr "Зменшення Артефактів JPEG"
#: imageplugins/restoration/imageeffect_restoration.cpp:113
#: imageplugins/restoration/restorationtool.cpp:104
msgid "Reduce Texturing"
msgstr "Прибрати текстуризацію"
msgstr "Прибрати Текстуризацію"
#: imageplugins/restoration/imageeffect_restoration.cpp:114
#: imageplugins/restoration/restorationtool.cpp:105
@ -7360,6 +7379,13 @@ msgid ""
"<p><b>Reduce Texturing</b>: reduce image artifacts like paper texture or "
"Moire patterns of a scanned image.<p>"
msgstr ""
"<p>Оберіть попередні налаштування фільтра для відновлення "
"фотографії:<p><b>Немає</b>: Найбільш загальні значення. Встановлює параметри "
"у типове.<p><b>Зменшити Однорідний Шум</b>: зменшення малих артефактів "
"зображення як то шум сенсору.<p><b>Зменшення JPEG Артефактів</b>: зменшення "
"великих артефактів зображення на кшталт мозаїки стиснення "
"JPEG.<p><b>Зменшити Текстуризацію</b>: зменшення артефактів зображення на "
"кшталт текстури паперу або Муарових візерунків сканованого зображення.<p>"
#: imageplugins/restoration/imageeffect_restoration.cpp:293
#: imageplugins/restoration/restorationtool.cpp:70
@ -13107,11 +13133,17 @@ msgid ""
"\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><em>Use this option with caution</em>: most filesystems "
"are unable to undelete deleted files reliably.</p></qt>"
msgstr ""
"<qt><p>Із обранням цього, файли будуть <b>видалятися назавжди</b> замість "
"розміщення у Смітнику.</p>\n"
"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n"
"\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><em>Використовуйте цей параметр обережно</em>: "
"більшість файлових систем не можуть надійно повертати видалені "
"файли.</p></qt>"
#: libs/dialogs/deletedialogbase.ui:166
#, no-c-format
msgid "Do not &ask again"
msgstr "Н&е запитувати знову"
msgstr "Не &запитувати знову"
#: libs/dialogs/deletedialogbase.ui:169
#, no-c-format
@ -13119,6 +13151,8 @@ msgid ""
"If checked, this dialog will no longer be shown, and files will be directly "
"moved to the Trash Bin"
msgstr ""
"За обранням, цей діалог більше не відображатиметься та файли будуть прямо "
"переноситися до Смітника"
#: libs/dialogs/deletedialogbase.ui:172
#, no-c-format
@ -13126,6 +13160,8 @@ msgid ""
"<qt><p>If this box is checked, this dialog will no longer be shown, and "
"files will be directly moved to the Trash Bin</p>"
msgstr ""
"<qt><p>За обранням цього прапорця, цей діалог більше не відображатиметься та "
"файли будуть прямо переноситися до Смітника</p>"
#: tips:3
msgid ""
@ -13144,9 +13180,22 @@ msgid ""
"</table>\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
"<tr>\n"
"<td>\n"
"<img src=\"hicolor/32x32/apps/digikam.png\">\n"
"</td>\n"
"<td>\n"
"... що digiKam підтримує <b>Перетягування і Відпускання</b>? Тож ви можете "
"легко переміщувати зображення із Konqueror до digiKam або із digiKam до K3b "
"просто використавши \"Перетягування і Відпускання\".\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
"</p>\n"
#: tips:20
#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
@ -13161,13 +13210,20 @@ msgid ""
"</table>\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<p>...що можна використовувати SSH/SCP для дій над файлами за допомогою\n"
"<b>fish://user@domain/path</b> у файловому вікні? У вас буде запитано про "
"пароль.\n"
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
"<tr>\n"
"<td>\n"
"<img src=\"hicolor/32x32/apps/digikam.png\">\n"
"</td>\n"
"<td>\n"
"... що ви можете використовувати вмонтовані до digiKam альбоми.\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
"</p>\n"
#: tips:37
#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
@ -13183,15 +13239,21 @@ msgid ""
"</table>\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"Вмикає відображення мініатюри зображення у вікні, коли Ви насуваєте "
"вказівник миші над елементом. Нігті відображуються з досить низькою якістю і "
"можуть не відображувати поточного змісту вікна.\n"
"\n"
"Використання цієї опції на повільних машинах може значно вплинути на "
"швидкодію."
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
"<tr>\n"
"<td>\n"
"<img src=\"hicolor/32x32/apps/digikam.png\">\n"
"</td>\n"
"<td>\n"
"... що ви можете переглядати фото інформацію <b>Exif</b>, <b>MakerNotes</b>, "
"та <b>IPTC</b> використовуючи бокову панель <b>Metadata</b>?\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
"</p>\n"
#: tips:54
#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
@ -13208,16 +13270,20 @@ msgid ""
"</p>\n"
msgstr ""
"<p>\n"
"Можна сховати деякі повзунки мікшера у мікшері звуку (KMix) вибравши\n"
"\"Сховати\" у контекстному меню, яке з'являється коли Ви клацаєте\n"
"правою кнопкою мишки на один з повзунків.\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
"<tr>\n"
"<td>\n"
"<img src=\"hicolor/32x32/apps/digikam.png\">\n"
"</td>\n"
"<td>\n"
"... що кожне фото має контекстне меню, якого можна досягнути клацанням "
"правої кнопки миші?\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
"</p>\n"
"<p>Додаткові поради що до використання KMix знаходиться у <a\n"
"href=\"help:/kmix\">підручнику з KMix</a>.\n"
"<p align=\"right\"><em>Автор поради: Stefan Schimanski</em></p>\n"
#: tips:71
#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
@ -13233,13 +13299,22 @@ msgid ""
"</table>\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<p>...що ви можете створити дії, які будуть виконувати скрипти у меню\n"
"<b>Параметри &gt; Налаштувати дії</b> і розмістити їх в пеналі? Можна, "
"навіть, надати їм швидкі клавіші.\n"
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
"<tr>\n"
"<td>\n"
"<img src=\"hicolor/32x32/apps/digikam.png\">\n"
"</td>\n"
"<td>\n"
"... що альбоми у digiKam є теки у вашій Бібліотеці Альбомів? Тож ви можете "
"легко імпортувати ваші фото простим їх копіюванням до вашої Бібліотеки "
"Альбомів.\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
"</p>\n"
#: tips:88
#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
@ -13255,13 +13330,21 @@ msgid ""
"</table>\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<p>...що ви можете створити дії, які будуть виконувати скрипти у меню\n"
"<b>Параметри &gt; Налаштувати дії</b> і розмістити їх в пеналі? Можна, "
"навіть, надати їм швидкі клавіші.\n"
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
"<tr>\n"
"<td>\n"
"<img src=\"hicolor/32x32/apps/digikam.png\">\n"
"</td>\n"
"<td>\n"
"... що ви можете налаштувати вашу панель інструментів digiKam використовуючи "
"Налаштування -> Конфігурація Панелей Інструментів...?\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
"</p>\n"
#: tips:105
#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
@ -13278,16 +13361,22 @@ msgid ""
"</table>\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<p>...можна затирати &quot;[назва списку розсилки]&quot;\n"
"вилучив його з теми повідомлення за допомогою дії фільтра <em>переписати\n"
"заголовок</em>? Просто вкажіть\n"
"<pre>переписати заголовок &quot;Subject&quot;\n"
" замінити &quot;\\s*\\[назва списку розсилки\\]\\s*&quot;\n"
" на &quot;&quot;</pre>\n"
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
"<tr>\n"
"<td>\n"
"<img src=\"hicolor/32x32/apps/digikam.png\">\n"
"</td>\n"
"<td>\n"
"... що ви можете зв'язатися із іншими користувачами через поштову розсилку "
"digiKam-користувачів? Підпишіться на неї за <a href=\"https://mail.kde.org/"
"mailman/listinfo/digikam-users\">цією адресою</a>.\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
"</p>\n"
#: tips:122
#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
@ -13305,12 +13394,20 @@ msgid ""
"</table>\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<p>...можна затирати &quot;[назва списку розсилки]&quot;\n"
"вилучив його з теми повідомлення за допомогою дії фільтра <em>переписати\n"
"заголовок</em>? Просто вкажіть\n"
"<pre>переписати заголовок &quot;Subject&quot;\n"
" замінити &quot;\\s*\\[назва списку розсилки\\]\\s*&quot;\n"
" на &quot;&quot;</pre>\n"
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
"<tr>\n"
"<td>\n"
"<img src=\"hicolor/32x32/apps/digikam.png\">\n"
"</td>\n"
"<td>\n"
"... що digiKam має багато втулок із додатковими можливостями на кшталт "
"<b>HTML експорту</b>, <b>Архівації на CD</b>, <b>Показу слайдів</b>,... і "
"те, що ви можете написати власні втулки? Більше інформації ви можете знайти "
"за <a href=\"http://extragear.kde.org/apps/kipi\">цією адресою</a>.\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
"</p>\n"
#: tips:139
@ -13327,9 +13424,16 @@ msgid ""
"</table>\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<p>...що можна використовувати SSH/SCP для дій над файлами за допомогою\n"
"<b>fish://user@domain/path</b> у файловому вікні? У вас буде запитано про "
"пароль.\n"
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
"<tr>\n"
"<td><img src=\"hicolor/32x32/apps/digikam.png\"></td>\n"
"<td>\n"
"... що ви маєте прямий доступ до Конфігурації Гами TDE використовуючи "
"Інструменти -> Налаштування Гами?\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
"</p>\n"
#: tips:154
@ -13348,6 +13452,19 @@ msgid ""
"</table>\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
"<tr>\n"
"<td>\n"
"<img src=\"hicolor/32x32/apps/digikam.png\">\n"
"</td>\n"
"<td>\n"
"... що ви можете друкувати зображення використовуючи Майстер Друку? Ви "
"можете почати із використання Альбом -> Експорт -> Майстер Друку.\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
"</p>\n"
#: tips:171
msgid ""
@ -13371,7 +13488,7 @@ msgstr ""
"</td>\n"
"<td>\n"
"... що ви можете вживати формат файлів <b>PNG</b> замість <b>TIFF</b> для "
"значного стискання зображень без втрати їх якості?\n"
"значного стиснення зображень без втрати їх якості?\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
@ -13392,6 +13509,18 @@ msgid ""
"</table>\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
"<tr>\n"
"<td>\n"
"<img src=\"hicolor/32x32/apps/digikam.png\"></td>\n"
"<td>\n"
"... що більшість налаштувань у діалогах містять інформацію <b>Що це?</b>, "
"якої можна досягти правою кнопкою миші?\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
"</p>\n"
#: tips:203
msgid ""
@ -13416,16 +13545,14 @@ msgstr ""
"<img src=\"hicolor/32x32/apps/digikam.png\">\n"
"</td>\n"
"<td>\n"
"... що, оскільки формат файлів PNG вживає алгоритм стискання без втрати "
"даних (якості) зображення, ви можете застосовувати в ньому максимальний "
"рівень стискання?\n"
"... що, оскільки формат файлів PNG вживає алгоритм стискання без втрати, ви "
"можете застосовувати у ньому максимальний рівень стискання?\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
"</p>\n"
#: tips:220
#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
@ -13441,21 +13568,21 @@ msgid ""
"</table>\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<qt>\n"
"В нетиповому полі можна використовувати наступні ключові слова:\n"
"<ul>\n"
"<li>%f: назва файла</li>\n"
"<li>%p: шлях до файла</li>\n"
"<li>%c: коментар</li>\n"
"<li>%r: роздільна здатність</li>\n"
"<li>%n: поточне положення зображення</li>\n"
"<li>%N: лічильник зображень</li>\n"
"<li>\\n: новий рядок</li>\n"
"</ul>\n"
"</qt>"
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
"<tr>\n"
"<td>\n"
"<img src=\"hicolor/32x32/apps/digikam.png\">\n"
"</td>\n"
"<td>\n"
"... що ви можете друкувати поточне відкрите зображення у редакторі зображень "
"digiKam?\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
"</p>\n"
#: tips:237
#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
@ -13471,15 +13598,22 @@ msgid ""
"</table>\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"Вмикає відображення мініатюри зображення у вікні, коли Ви насуваєте "
"вказівник миші над елементом. Нігті відображуються з досить низькою якістю і "
"можуть не відображувати поточного змісту вікна.\n"
"\n"
"Використання цієї опції на повільних машинах може значно вплинути на "
"швидкодію."
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
"<tr>\n"
"<td>\n"
"<img src=\"hicolor/32x32/apps/digikam.png\">\n"
"</td>\n"
"<td>\n"
"... що ви можете редагувати компоненти поточного відкритого зображення у "
"редакторі зображень digiKam використовуючи вкладку <b>Коментарі та Мітки</b> "
"бокової панелі?\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
"</p>\n"
#: tips:254
#, fuzzy
msgid ""
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
@ -13495,18 +13629,19 @@ msgid ""
"</table>\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<qt>\n"
"В нетиповому полі можна використовувати наступні ключові слова:\n"
"<ul>\n"
"<li>%f: назва файла</li>\n"
"<li>%p: шлях до файла</li>\n"
"<li>%c: коментар</li>\n"
"<li>%r: роздільна здатність</li>\n"
"<li>%n: поточне положення зображення</li>\n"
"<li>%N: лічильник зображень</li>\n"
"<li>\\n: новий рядок</li>\n"
"</ul>\n"
"</qt>"
"<p>\n"
"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"10\" align=\"center\">\n"
"<tr>\n"
"<td>\n"
"<img src=\"hicolor/32x32/apps/digikam.png\">\n"
"</td>\n"
"<td>\n"
"... що ви можете використати &lt;Сторінка Вниз&gt; та &lt;Сторінка Вверх&gt; "
"вашої клавіатури для перемикання між фото у вашому редакторі зображень?\n"
"</td>\n"
"</tr>\n"
"</table>\n"
"</p>\n"
#, fuzzy
#~ msgid "Import"

Loading…
Cancel
Save