You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
tdesudo/translations/messages/tr.po

147 lines
3.9 KiB

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Mehmet Dokuz <madanadam@gmail.com>, 2022.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2022-03-02 14:11+0000\n"
"Last-Translator: Mehmet Dokuz <madanadam@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/applications/tdesudo/tr/>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.11\n"
#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Mehmet Akif"
#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "madanadam@gmail.com"
#: main.cpp:41 main.cpp:66
msgid "TdeSudo"
msgstr "TdeSudo"
#: main.cpp:47
msgid "sets a runas user"
msgstr "runas kullanıcısını ayarlar"
#: main.cpp:48 main.cpp:60
msgid "The command to execute"
msgstr "Çalıştırılacak komut"
#: main.cpp:49
msgid "Forget passwords"
msgstr "Şifreleri unut"
#: main.cpp:50
msgid "Specify icon to use in the password dialog"
msgstr "Parola iletişim kutusunda kullanılacak simgeyi belirtin"
#: main.cpp:51
msgid "Do not show the command to be run in the dialog"
msgstr "Çalıştırılacak komutu iletişim kutusunda gösterme"
#: main.cpp:52
msgid "Process priority, between 0 and 100, 0 the lowest [50]"
msgstr "İşlem önceliği, 0 ile 100 arasında, 0 en düşük [50]"
#: main.cpp:53
msgid "Use realtime scheduling"
msgstr "Gerçek zamanlı zamanlamayı kullan"
#: main.cpp:54
msgid "Use target UID if <file> is not writeable"
msgstr "<file> yazılabilir değilse hedef UID'yi kullanın"
#: main.cpp:55
msgid "Fake option for TDE's TdeSu compatibility"
msgstr "TDE'nin TdeSu uyumluluğu için sahte seçenek"
#: main.cpp:56
msgid "Do not keep password"
msgstr "Şifreyi saklama"
#: main.cpp:57
msgid "Use existing DCOP server"
msgstr "Mevcut DCOP sunucusunu kullan"
#: main.cpp:58
msgid "The comment that should be displayed in the dialog"
msgstr "İletişim kutusunda görüntülenmesi gereken yorum"
#: main.cpp:59
msgid "Do not display « ignore » button"
msgstr "« yoksay » düğmesini görüntüleme"
#: main.cpp:99
msgid ""
"You must provide the name of the executable you want to run as an argument "
"to tdesudo"
msgstr ""
"Çalıştırmak istediğiniz yürütülebilir dosyanın adını tdesudo'ya argüman "
"olarak sağlamalısınız"
#: tdesudo.cpp:52
msgid ""
"<b>%1</b> needs administrative privileges. Please enter your password for "
"verification."
msgstr ""
"<b>%1</b> yönetici ayrıcalıklarına ihtiyaç duyuyor. Lütfen doğrulama için "
"şifrenizi giriniz."
#: tdesudo.cpp:75
msgid ""
"No command arguments supplied!\n"
"Usage: tdesudo [-u <runas>] <command>\n"
"TdeSudo will now exit..."
msgstr ""
"Hiçbir komut argümanı sağlanmadı!\n"
"Kullanım: tdesudo [-u <runas>] <komut>\n"
"TdeSudo şimdi çıkacak..."
#: tdesudo.cpp:122
msgid "&Ignore"
msgstr "&Yoksay"
#: tdesudo.cpp:249 tdesudo.cpp:261
msgid "Priority:"
msgstr "Öncelik:"
#: tdesudo.cpp:249
msgid "realtime:"
msgstr "gerçekzamanlı:"
#: tdesudo.cpp:307
msgid "Command:"
msgstr "Komut:"
#: tdesudo.cpp:347
msgid "Wrong password! Exiting..."
msgstr "Yanlış şifre! Çıkılıyor..."
#: tdesudo.cpp:354
msgid "Command not found!"
msgstr "Komut bulunamadı!"
#: tdesudo.cpp:360
msgid "Your username is unknown to sudo!"
msgstr "Kullanıcı adınız sudo tarafından bilinmiyor!"
#: tdesudo.cpp:366
msgid "Your user is not allowed to run the specified command!"
msgstr "Kullanıcınızın belirtilen komutu çalıştırmasına izin verilmiyor!"
#: tdesudo.cpp:372 tdesudo.cpp:378
msgid "Your user is not allowed to run sudo on this host!"
msgstr "Kullanıcınızın bu bilgisayarda sudo çalıştırmasına izin verilmiyor!"