Remove the original translation directory layout.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
master
Slávek Banko 2 years ago
parent de8f24c4c4
commit 1633e7bde0
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 608F5293A04BE668
 1. 6
    po/CMakeLists.txt
 2. 845
    po/cs.po
 3. 850
    po/de.po
 4. 1039
    po/es.po
 5. 862
    po/fr.po
 6. 872
    po/it.po
 7. 833
    po/knutclient.pot
 8. 845
    po/pl.po
 9. 851
    po/pt_BR.po
 10. 921
    po/ru.po
 11. 922
    po/uk.po

@ -1,6 +0,0 @@
# build translations if some are already available
file( GLOB _srcs RELATIVE ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} *.po )
if( _srcs )
tde_create_translation( LANG auto OUTPUT_NAME ${PROJECT_NAME} )
endif( )

@ -1,845 +0,0 @@
# translation of cs.po to
# Daniel Prynych <Daniel.Prynych@alo.cz>, 2003, 2004, 2006, 2009.
# Daniel Prynych <Daniel@prynych.cz>, 2008.
# Daniel Prynych <Daniel.Prynych@buzuluk.cz>, 2008, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-21 12:24+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Prynych <Daniel.Prynych@alo.cz>\n"
"Language-Team: <cs@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Daniel Prynych"
#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "Daniel@prynych.cz"
#: knutclient.cpp:86
msgid "Ready."
msgstr "Připraven."
#: knutclient.cpp:217 knutclient.cpp:218
msgid "The connection was renewed."
msgstr "Spojení bylo obnoveno."
#: knutclient.cpp:284
msgid "The connection failed. The next connection will make after %1 sec."
msgstr "Spojení bylo chybné. Následující spojení bude za %1 sekund."
#: knutclient.cpp:547
msgid "upsd > 1.2 doesn't support UDP. Connection is switched to TCP"
msgstr "upsd > 1.2 nepodporuje UDP. Spojení je přepnuto na TCP."
#: knutclient.cpp:689 knutclient.cpp:690
msgid "Data OK"
msgstr "Data v pořádku"
#: knutclient.cpp:782 knutclient.cpp:783
msgid "The connection was closed by the second side (upsd)."
msgstr "Spojení bylo uzavřeno druhou stranou (upsd)."
#: knutclient.cpp:799 knutclient.cpp:800
msgid "UPS is off."
msgstr "UPS je vypnuta."
#: knutclient.cpp:803 knutclient.cpp:804
msgid "UPS is back on."
msgstr "UPS je připojena."
#: knutclient.cpp:809 knutclient.cpp:810
msgid "Power is back online."
msgstr "Síťové napájení obnoveno."
#: knutclient.cpp:815 knutclient.cpp:816
msgid "UPS is on battery."
msgstr "UPS běží na baterie."
#: knutclient.cpp:821 knutclient.cpp:822
msgid "UPS battery is low."
msgstr "Baterie je vybita."
#: knutclient.cpp:825 knutclient.cpp:826
msgid "UPS battery is OK."
msgstr "UPS baterie je v pořádku."
#: knutclient.cpp:831 knutclient.cpp:832
msgid "UPS battery is bad and needs be replaced."
msgstr "UPS baterie je špatná a je jí potřeba vyměnit."
#: knutclient.cpp:837 knutclient.cpp:838
msgid "UPS is overloaded."
msgstr "UPS je přetížena."
#: knutclient.cpp:841 knutclient.cpp:842
msgid "UPS isn't overloaded."
msgstr "UPS není přetížena."
#: knutclient.cpp:847 knutclient.cpp:848 knutdock.cpp:458
msgid "UPS is performing calibration"
msgstr "UPS provádí kalibraci."
#: knutclient.cpp:851 knutclient.cpp:852
msgid "Calibration of UPS is ended."
msgstr "Kalibrace UPS je ukončena."
#: knutclient.cpp:857 knutclient.cpp:858
msgid "UPS is boosting incoming voltage."
msgstr "UPS navyšuje vstupní napětí."
#: knutclient.cpp:861 knutclient.cpp:862
msgid "Boosting of UPS is ended."
msgstr "Navyšovaní napětí je ukončeno."
#: knutclient.cpp:867 knutclient.cpp:868
msgid "UPS is trimming incoming voltage."
msgstr "UPS uřezává vstupní napětí."
#: knutclient.cpp:871 knutclient.cpp:872
msgid "Trimming of UPS is ended."
msgstr "Ořezávaní napětí je ukončeno."
#: knutclient.cpp:888 knutclient.cpp:955 knutclient.cpp:964
msgid "Switched"
msgstr "Přepnuto"
#: knutclient.cpp:1104 knutdock.cpp:649 knutmainwindow.cpp:781
msgid "Reconnect"
msgstr "Obnovit spojení"
#: knutdock.cpp:428 knutdock.cpp:478 knutfrontpanel.cpp:192
#: knutnewupsdlg.cpp:69 knutprintupsvar.cpp:78
msgid "Name"
msgstr "Název"
#: knutdock.cpp:429 knutnewupsdlg.cpp:83
msgid "UPS name"
msgstr "Jméno UPS"
#: knutdock.cpp:430 knutnewupsdlg.cpp:77
msgid "UPS address"
msgstr "Adresa UPS"
#: knutdock.cpp:431 knutdock.cpp:452 knutdock.cpp:455 knutdock.cpp:458
#: knutdock.cpp:461 knutdock.cpp:464 knutdock.cpp:467
msgid "Status : "
msgstr "Stav : "
#: knutdock.cpp:434 knutvardata.cpp:209
msgid "Connection doesn't exist."
msgstr "Spojení neexistuje."
#: knutdock.cpp:438 knutfrontpanel.cpp:80
msgid "UPS On line"
msgstr "Provoz na sít"
#: knutdock.cpp:442 knutfrontpanel.cpp:95
msgid "UPS On battery"
msgstr "Provoz na baterie"
#: knutdock.cpp:446
msgid "UPS Of line"
msgstr "Provoz na sít "
#: knutdock.cpp:452
msgid "UPS Battery is low"
msgstr "Baterie je vybita."
#: knutdock.cpp:455 knutfrontpanel.cpp:138
msgid "Replace battery"
msgstr "Vyměnit baterie"
#: knutdock.cpp:461
msgid "UPS is Overload"
msgstr "UPS je přetížena"
#: knutdock.cpp:464
msgid "UPS is trimming voltage"
msgstr "UPS uřezává vstupní napětí"
#: knutdock.cpp:467
msgid "UPS is boosting voltage"
msgstr "UPS navyšuje vstupní napětí"
#: knutdock.cpp:473
msgid "Error : "
msgstr "Chyba : "
#: knutdock.cpp:476 knutfrontpanel.cpp:182
msgid "Manufac. : "
msgstr "Výrobce : "
#: knutdock.cpp:480
msgid "Serial"
msgstr "Sériové č."
#: knutdock.cpp:482
msgid "Firmware"
msgstr "Verze Firmware"
#: knutdock.cpp:486 knutfrontpanel.cpp:233
msgid "Runtime"
msgstr "Runtime"
#: knutdock.cpp:486
msgid " : %1:%2 min"
msgstr " : %1:%2 min"
#: knutdock.cpp:491 knutvardata.cpp:45
msgid "Battery Charge"
msgstr "Kapacita baterie"
#: knutdock.cpp:496 knutvardata.cpp:48
msgid "UPS Load"
msgstr "Zatížení UPS"
#: knutdock.cpp:522 knutmainwindow.cpp:663
msgid "Are you sure ?"
msgstr "Jste si jistý ?"
#: knutdock.cpp:645 knutmainwindow.cpp:748
msgid "&Showing UPS variables and commands"
msgstr "&Zobrazení UPS proměnných a příkazů"
#: knutdock.cpp:646 knutmainwindow.cpp:749
msgid "&Running instant commands"
msgstr "&Spuštění okamžitých příkazů"
#: knutdock.cpp:647 knutmainwindow.cpp:750
msgid "Setting R&W variables"
msgstr "&Nastavení UPS RW proměnných"
#: knutdock.cpp:651
msgid "&Preferences"
msgstr "N&astavení"
#: knutdock.cpp:653
msgid "&About KNutClient"
msgstr "&O aplikaci KNutClient"
#: knutdock.cpp:655
msgid "&Minimize"
msgstr "&Minimalizovat"
#: knutdock.cpp:657
msgid "&Exit"
msgstr "&Konec"
#: knutfrontpanel.cpp:110
msgid "UPS Overload"
msgstr "Přetížení"
#: knutfrontpanel.cpp:124
msgid "UPS Battery low"
msgstr "Baterie je vybita"
#: knutfrontpanel.cpp:152
msgid "UPS calibration"
msgstr "Kalibrace UPS"
#: knutfrontpanel.cpp:202
msgid "Serial : "
msgstr "Sériové č. : "
#: knutfrontpanel.cpp:212
msgid "Firm. rev. : "
msgstr "Ver. firmware : "
#: knutinstcomms.cpp:33
msgid "Instant commands"
msgstr "Okamžité příkazy"
#: knutinstcomms.cpp:45
msgid "RUN INSTANT COMMAND"
msgstr "Spustit stálý příkaz"
#: knutinstcomms.cpp:49
msgid "Command:"
msgstr "Příkaz:"
#: knutinstcomms.cpp:53 knutnewupsdlg.cpp:102 knutrwvar.cpp:70
msgid "User name:"
msgstr "Uživatelské jméno:"
#: knutinstcomms.cpp:54 knutnewupsdlg.cpp:109 knutrwvar.cpp:71
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#: knutmainwindow.cpp:59
msgid "test of conection from 5"
msgstr "test připojení z "
#: knutmainwindow.cpp:745
msgid "Quits the application"
msgstr "Ukončí program"
#: knutmainwindow.cpp:778
msgid "&Using descriptions"
msgstr "&Použít popis"
#: knutnewupsdlg.cpp:39
msgid "New Ups"
msgstr "Nová UPS"
#: knutnewupsdlg.cpp:89
msgid "Delay (ms):"
msgstr "Zpoždění (ms):"
#: knutnewupsdlg.cpp:96
msgid "Port:"
msgstr "Port:"
#: knutnewupsdlg.cpp:116
msgid "Store NUT password in configuration file"
msgstr "Uložit NUT heslo do konfiguračního souboru"
#: knutnewupsdlg.cpp:123
msgid "Availabled UPS values"
msgstr "Dostupné UPS proměnné"
#: knutnewupsdlg.cpp:124
msgid "Selected UPS values"
msgstr "Vybrané UPS proměnné"
#: knutnewupsdlg.cpp:137
msgid "UPS Variables"
msgstr "UPS Proměnné"
#: knutnewupsdlg.cpp:258
msgid "No Name or UPS address"
msgstr "Nezadané jméno nebo adresa UPS"
#: knutnewupsdlg.cpp:266
msgid "This Name exist"
msgstr "Toto jméno již existuje"
#: knutnewupsdlg.cpp:273
msgid "Delay must be number"
msgstr "Zpoždění musí být číslo"
#: knutnewupsdlg.cpp:279
msgid "Port must be number"
msgstr "Port musí byt číslo"
#: knutnewupsdlg.cpp:284
msgid "Port must be from 1025 until 65535"
msgstr "Port musí být v rozsahu od 1025 do 65535"
#: knutnewupsdlg.cpp:289
msgid "Delay is too small"
msgstr "Zpoždění je příliš malé"
#: knutprefdlg.cpp:45
msgid "Preferences"
msgstr "Nastavení UPS"
#: knutprefdlg.cpp:508
msgid "Setting"
msgstr "Nastavení"
#: knutprefdlg.cpp:508
msgid "Main Setting"
msgstr "Hlavní nastavení"
#: knutprefdlg.cpp:516
msgid "Voltage/Frequency"
msgstr "Napětí/Frekvence"
#: knutprefdlg.cpp:519
msgid "&Use High-Low XFER"
msgstr "&Použít High-Low XFER"
#: knutprefdlg.cpp:521
msgid "Number of columns :"
msgstr "Počet sloupců :"
#: knutprefdlg.cpp:524 knutprefdlg.cpp:815 knutprefdlg.cpp:894
msgid "Use custom background color"
msgstr "Použít vlastní barvu pozadí"
#: knutprefdlg.cpp:528 knutprefdlg.cpp:818 knutprefdlg.cpp:896
msgid "Color of background :"
msgstr "Barva pozadí :"
#: knutprefdlg.cpp:532
msgid "Use dialog \"Are you sure\""
msgstr "Použít dialog \"Jste si jistý\""
#: knutprefdlg.cpp:535
msgid "Use Main window when program is started"
msgstr "Použít hlavní okno když program startuje"
#: knutprefdlg.cpp:538
msgid "Show message window, when program reports error"
msgstr "Zobrazit okno zpráv, když program hlásí chybu"
#: knutprefdlg.cpp:543
msgid "Auto"
msgstr "Automaticky"
#: knutprefdlg.cpp:547
msgid "Nominal Input Voltage"
msgstr "Vstupní napětí"
#: knutprefdlg.cpp:550
msgid "&230 V"
msgstr "&230 V"
#: knutprefdlg.cpp:551
msgid "&120 V"
msgstr "&120 V"
#: knutprefdlg.cpp:553
msgid "Nominal Input Frequency"
msgstr "Vstupní frekvence"
#: knutprefdlg.cpp:556
msgid "&50 Hz"
msgstr "&50 Hz"
#: knutprefdlg.cpp:557
msgid "&60 Hz"
msgstr "&60 Hz"
#: knutprefdlg.cpp:628
msgid "UPS"
msgstr "UPS"
#: knutprefdlg.cpp:628
msgid "UPS Setting"
msgstr "Nastavení UPS"
#: knutprefdlg.cpp:646
msgid "&Add"
msgstr "Př&idat"
#: knutprefdlg.cpp:667
msgid "Dock bar"
msgstr "Dokovací lišta"
#: knutprefdlg.cpp:667
msgid "Docking Setting"
msgstr "Nastavení dokovaní"
#: knutprefdlg.cpp:671
msgid "Type of dock's showing"
msgstr "Typ zobrazení v doku"
#: knutprefdlg.cpp:676
msgid "Items of tooltip"
msgstr "Prvky ToolTipu"
#: knutprefdlg.cpp:684
msgid "&Picture"
msgstr "&Obrázkové"
#: knutprefdlg.cpp:685
msgid "&General"
msgstr "&Souhrnné"
#: knutprefdlg.cpp:688 knutprefdlg.cpp:799
msgid "M&anufacturer"
msgstr "Výr&obce"
#: knutprefdlg.cpp:691 knutprefdlg.cpp:802
msgid "M&odel"
msgstr "&Model"
#: knutprefdlg.cpp:694 knutprefdlg.cpp:805
msgid "&Serial"
msgstr "&Sériové č."
#: knutprefdlg.cpp:697 knutprefdlg.cpp:808
msgid "&Firm. rev."
msgstr "Verze &Firmware"
#: knutprefdlg.cpp:700 knutprefdlg.cpp:811
msgid "&Runtime"
msgstr "&Runtime"
#: knutprefdlg.cpp:703
msgid "&Battery Charge"
msgstr "&Kapacita baterie"
#: knutprefdlg.cpp:706
msgid "&UPS Load"
msgstr "&Zatížení UPS"
#: knutprefdlg.cpp:710
msgid "Use custom icon's background color"
msgstr "Použít vlastní barvu pozadí"
#: knutprefdlg.cpp:713
msgid "Color of icon's background :"
msgstr "Barva pozadí pro ikonu :"
#: knutprefdlg.cpp:769
msgid "Panel"
msgstr "Panel"
#: knutprefdlg.cpp:769
msgid "Panel Setting"
msgstr "Nastavení hlavního panelu"
#: knutprefdlg.cpp:784
msgid "UPS &Overload"
msgstr "&Přetížení"
#: knutprefdlg.cpp:787
msgid "UPS &Battery low"
msgstr "&Baterie je vybita"
#: knutprefdlg.cpp:790
msgid "R&eplace battery"
msgstr "&Vyměnit baterie"
#: knutprefdlg.cpp:793
msgid "Ups &calibration"
msgstr "&Kalibrace UPS"
#: knutprefdlg.cpp:796
msgid "&Manufac. + Model"
msgstr "Výrobce + M&odel"
#: knutprefdlg.cpp:851
msgid "Setting Fonts"
msgstr "Nastavení písma"
#: knutprefdlg.cpp:858
msgid "&Use custom font"
msgstr "&Použít vlastní písma"
#: knutprefdlg.cpp:863
msgid "Main panel"
msgstr "Hlavní panel"
#: knutprefdlg.cpp:864
msgid "Analog panels"
msgstr "Analogové panely"
#: knutprefdlg.cpp:887
msgid "Analog"
msgstr "Analog"
#: knutprefdlg.cpp:887
msgid "Setting Analog panel"
msgstr "Nastavení analogových panelů"
#: knutprefdlg.cpp:898
msgid "Use custom other colors"
msgstr "Použít vlastní barvy"
#: knutprefdlg.cpp:900
msgid "Color of pointer :"
msgstr "Barva ručičky :"
#: knutprefdlg.cpp:902
msgid "Color of OK range :"
msgstr "Barva OK rozsahu :"
#: knutprefdlg.cpp:904
msgid "Color of warning range :"
msgstr "Barva rozsahu varovaní :"
#: knutprefdlg.cpp:906
msgid "Color of error range :"
msgstr "Barva rozsahu chyby :"
#: knutprefdlg.cpp:908
msgid "Color of scale :"
msgstr "Barva stupnice :"
#: knutprefdlg.cpp:910
msgid "Color of font :"
msgstr "Barva písma :"
#: knutprefdlg.cpp:913
msgid "Digital processing of pointers :"
msgstr "Vylepšení zpracovaní ručičky :"
#: knutprefdlg.cpp:964
msgid "Nothing processing"
msgstr "Žádné"
#: knutprefdlg.cpp:965
msgid "Fast antialiasing"
msgstr "Rychlé"
#: knutprefdlg.cpp:966
msgid "Fine antialiasing"
msgstr "Vylepšené"
#: knutprefdlg.cpp:967
msgid "Fast antialiasing and blur motion"
msgstr "Rychlé a rozostření okrajů"
#: knutprefdlg.cpp:968
msgid "Fine antialiasing and blur motion"
msgstr "Vylepšené a rozostření okrajů"
#: knutprintupsvar.cpp:41
msgid "Variables"
msgstr "UPS Proměnné"
#: knutprintupsvar.cpp:50
msgid "Reload Vars"
msgstr "Obnovit"
#: knutprintupsvar.cpp:52
msgid "UPS variables"
msgstr "UPS proměnné"
#: knutprintupsvar.cpp:79
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"
#: knutprintupsvar.cpp:81
msgid "Description"
msgstr "Popis"
#: knutprintupsvar.cpp:90
msgid "Instant Commands"
msgstr "Okamžité příkazy"
#: knutprintupsvar.cpp:103
msgid "Read/Write Variables"
msgstr "Měnitelné hodnoty"
#: knutprintupsvar.cpp:121
msgid "Read Only Variables"
msgstr "Stálé hodnoty"
#: knutrwvar.cpp:40
msgid "RW variables"
msgstr "UPS RW Proměnné"
#: knutrwvar.cpp:56
msgid "SET RW VARIABLE"
msgstr "NASTAVIT RW PROMĚNOU"
#: knutrwvar.cpp:61
msgid "Variable:"
msgstr "Proměnná"
#: knutrwvar.cpp:64
msgid "Value:"
msgstr "Hodnota"
#: knutvardata.cpp:43
msgid "None"
msgstr "Žádný výběr"
#: knutvardata.cpp:44
msgid "Input Voltage"
msgstr "Vstupní napětí"
#: knutvardata.cpp:46
msgid "UPS Temperature"
msgstr "Teplota UPS"
#: knutvardata.cpp:47
msgid "Input Frequency"
msgstr "Vstupní frekvence"
#: knutvardata.cpp:49
msgid "Outside Temperature"
msgstr "Vnější teplota"
#: knutvardata.cpp:50
msgid "Outside Humidity"
msgstr "Vnější vlhkost"
#: knutvardata.cpp:51
msgid "Battery Voltage"
msgstr "Napětí baterie"
#: knutvardata.cpp:52
msgid "Output Voltage"
msgstr "Výstupní napětí"
#: knutvardata.cpp:53
msgid "Output Current"
msgstr "Výstupní proud"
#: knutvardata.cpp:54
msgid "Output Frequency"
msgstr "Výstupní frekvence"
#: knutvardata.cpp:55
msgid "Battery Temperature"
msgstr "Teplota baterie"
#: knutvardata.cpp:56
msgid "Battery Current"
msgstr "Proud baterie"
#: knutvardata.cpp:186
#, fuzzy
msgid "No memory."
msgstr "Není dostatek paměti"
#: knutvardata.cpp:187
msgid "No address."
msgstr "Nezadaná adresa"
#: knutvardata.cpp:188
msgid "Unknown address."
msgstr "Neznámá adresa"
#: knutvardata.cpp:191
msgid "Error of connection."
msgstr "Chyba spojení"
#: knutvardata.cpp:194
msgid "No connection with server."
msgstr "Neexistuje spojeni se serverem."
#: knutvardata.cpp:196
msgid "Server-client protocol or variables of NUT are unknown."
msgstr "Protokol server-klient nebo nebo proměnné NUT-u jsou neznámé."
#: knutvardata.cpp:197
msgid "No UPS on this address."
msgstr "Nezadaná adresa"
#: knutvardata.cpp:198
msgid "Connection was refused by server."
msgstr "Spojeni bylo serverem odmítnuto."
#: knutvardata.cpp:200
msgid "Server doesn't receive data."
msgstr "Server nepřijímá data."
#: knutvardata.cpp:201
msgid "Server doesn't send data."
msgstr "Server neposílá data."
#: knutvardata.cpp:202
msgid "Server doesn't answer."
msgstr "Server neodpovídá."
#: knutvardata.cpp:204
msgid "Server returns data with unknown format."
msgstr "Server vrací data v neznámém formátu."
#: knutvardata.cpp:205
msgid "Server returns unknown data."
msgstr "Server vrací neznámá data."
#: knutvardata.cpp:206
msgid "Command VER returns data with unknown format."
msgstr "Příkaz VER vrací data v neznámém formátu."
#: knutvardata.cpp:208
msgid "No data."
msgstr "Žádná data"
#: knutvardata.cpp:212
msgid "Access denied. Failed password ?"
msgstr "Přístup odmítnut. Špatné heslo ?"
#: knutvardata.cpp:213
msgid "UPS doesn't sent data to server (Data Stale)."
msgstr "UPS nemůže poslat data na server. (Data se nemění)"
#: knutvardata.cpp:214
msgid "Server doesn't know this command."
msgstr "Server nezná tento příkaz."
#: knutvardata.cpp:217
msgid "UPS's driver isn't connected."
msgstr "Ovladač pro UPS není připojen."
#: knutvardata.cpp:219
msgid "Server required password."
msgstr "Server požaduje heslo."
#: knutvardata.cpp:220
msgid "Incorrect password."
msgstr "Nesprávné heslo."
#: knutvardata.cpp:221
msgid "UPS doesn't response."
msgstr "UPS neodpovídá."
#: knutvardata.cpp:222
msgid "Command failed."
msgstr "Špatný příkaz."
#: knutvardata.cpp:223
msgid "UPS doesn't know this instant command."
msgstr "UPS nezná tento okamžitý příkaz."
#: knutvardata.cpp:224
msgid "UPS doesn't support this instant command."
msgstr "UPS nepodporuje tento okamžitý příkaz."
#: knutvardata.cpp:225
msgid "UPS doesn't known this variable."
msgstr "UPS nezná tuto proměnou."
#: knutvardata.cpp:226
msgid "UPS doesn't support this variable."
msgstr "UPS nepodporuje tuto proměnou."
#: knutvardata.cpp:227
msgid "UPS doesn't support this value in this variable."
msgstr "UPS nepodporuje tuto hodnotu v této proměnné."
#: knutvardata.cpp:228
msgid "Name of UPS is unknown."
msgstr "Jméno UPS-ky je neznámé ."
#: knutvardata.cpp:230
msgid "Username has been already entered."
msgstr "Uživatelské jméno již byla zadáno."
#: knutvardata.cpp:231
msgid "Password has been already entered."
msgstr "Heslo již bylo zadáno."
#: knutvardata.cpp:233
msgid "Server doesn't send list of variables."
msgstr "Server neposílá seznam proměnných."
#: knutvardata.cpp:236
msgid "Unknown error."
msgstr "Neznámá chyba"
#: main.cpp:31
msgid "Client for Network UPS Tool"
msgstr "Klient pro UPS systém NUT"
#: main.cpp:37
msgid "Don't dock in Kicker"
msgstr "Neumístit do doku (Kicker)"
#: main.cpp:47
msgid "KNutClient"
msgstr "KNutClient"
#: knutclientui.rc:13
#, no-c-format
msgid "&Connection"
msgstr "Spojení"
#, fuzzy
#~ msgid "No"
#~ msgstr "Žádný výběr"
#, fuzzy
#~ msgid "&Settings"
#~ msgstr "Nastavení"

@ -1,850 +0,0 @@
# translation of de.po to
# Copyright (C) 2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2008 Free Software Foundation, Inc.
#
# Christoph Thielecke <crissi99@gmx.de>, 2002,2003, 2004, 2008.
# Daniel Prynych <Daniel.Prynych@alo.cz>, 2003, 2005.
# Christoph Thielecke <christoph.thielecke@gmx.de>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: de\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-21 08:14+0000\n"
"Last-Translator: Chris <xchrisx@uber.space>\n"
"Language-Team: German <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/applications/knutclient/de/>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 3.9.1\n"
#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Christoph Thielecke, Chris (TDE)"
#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "crissi99@gmx.de"
#: knutclient.cpp:86
msgid "Ready."
msgstr "Bereit."
#: knutclient.cpp:217 knutclient.cpp:218
msgid "The connection was renewed."
msgstr "Die Verbindung wurde erneuert."
#: knutclient.cpp:284
msgid "The connection failed. The next connection will make after %1 sec."
msgstr ""
"Die Verbindung ist fehlgeschlagen. Die nächste Verbindung wir nach %1s "
"aufgebaut."
#: knutclient.cpp:547
msgid "upsd > 1.2 doesn't support UDP. Connection is switched to TCP"
msgstr "upsd > 1.2 unterstützt kein UDP. Verbindung mit TCP geschaltet."
#: knutclient.cpp:689 knutclient.cpp:690
msgid "Data OK"
msgstr "Daten OK"
#: knutclient.cpp:782 knutclient.cpp:783
msgid "The connection was closed by the second side (upsd)."
msgstr "Die Verbindung wurde von der anderen Seite (upsd) geschlossen."
#: knutclient.cpp:799 knutclient.cpp:800
msgid "UPS is off."
msgstr "USV ist aus."
#: knutclient.cpp:803 knutclient.cpp:804
msgid "UPS is back on."
msgstr "USV wieder an."
#: knutclient.cpp:809 knutclient.cpp:810
msgid "Power is back online."
msgstr "Netzspannung ist wieder verfügbar."
#: knutclient.cpp:815 knutclient.cpp:816
msgid "UPS is on battery."
msgstr "USV ist im Akkubetrieb."
#: knutclient.cpp:821 knutclient.cpp:822
msgid "UPS battery is low."
msgstr "USV hat niedrigeren Akkustand."
#: knutclient.cpp:825 knutclient.cpp:826
msgid "UPS battery is OK."
msgstr "USV Akkustand ist OK."
#: knutclient.cpp:831 knutclient.cpp:832
msgid "UPS battery is bad and needs be replaced."
msgstr "USV Akku ist in schlechter Verfassung und muss ausgewechselt werden."
#: knutclient.cpp:837 knutclient.cpp:838
msgid "UPS is overloaded."
msgstr "USV ist überlastet."
#: knutclient.cpp:841 knutclient.cpp:842
msgid "UPS isn't overloaded."
msgstr "USV ist nicht überlastet."
#: knutclient.cpp:847 knutclient.cpp:848 knutdock.cpp:458
msgid "UPS is performing calibration"
msgstr "USV wird gerade kalibriert"
#: knutclient.cpp:851 knutclient.cpp:852
msgid "Calibration of UPS is ended."
msgstr "Kalibration der USV ist beendet."
#: knutclient.cpp:857 knutclient.cpp:858
msgid "UPS is boosting incoming voltage."
msgstr "USV verstärkt eingehende Spannung."
#: knutclient.cpp:861 knutclient.cpp:862
msgid "Boosting of UPS is ended."
msgstr "Verstärkung der USV ist beendet."
#: knutclient.cpp:867 knutclient.cpp:868
msgid "UPS is trimming incoming voltage."
msgstr "USV beschränkt eingehende Spannung."
#: knutclient.cpp:871 knutclient.cpp:872
msgid "Trimming of UPS is ended."
msgstr "Beschränkung der USV ist beendet."
#: knutclient.cpp:888 knutclient.cpp:955 knutclient.cpp:964
msgid "Switched"
msgstr "Geschaltet"
#: knutclient.cpp:1104 knutdock.cpp:649 knutmainwindow.cpp:781
msgid "Reconnect"
msgstr "Erneut verbinden"
#: knutdock.cpp:428 knutdock.cpp:478 knutfrontpanel.cpp:192
#: knutnewupsdlg.cpp:69 knutprintupsvar.cpp:78
msgid "Name"
msgstr "Name"
#: knutdock.cpp:429 knutnewupsdlg.cpp:83
msgid "UPS name"
msgstr "Benutzername"
#: knutdock.cpp:430 knutnewupsdlg.cpp:77
msgid "UPS address"
msgstr "USV-Adresse"
#: knutdock.cpp:431 knutdock.cpp:452 knutdock.cpp:455 knutdock.cpp:458
#: knutdock.cpp:461 knutdock.cpp:464 knutdock.cpp:467
msgid "Status : "
msgstr "Status : "
#: knutdock.cpp:434 knutvardata.cpp:209
msgid "Connection doesn't exist."
msgstr "Verbindung existiert nicht."
#: knutdock.cpp:438 knutfrontpanel.cpp:80
msgid "UPS On line"
msgstr "USV-Netzbetrieb"
#: knutdock.cpp:442 knutfrontpanel.cpp:95
msgid "UPS On battery"
msgstr "USV-Akkubetrieb"
#: knutdock.cpp:446
msgid "UPS Of line"
msgstr "USV offline"
#: knutdock.cpp:452
msgid "UPS Battery is low"
msgstr "USV-Akkustand niedrig"
#: knutdock.cpp:455 knutfrontpanel.cpp:138
msgid "Replace battery"
msgstr "Akku ersetzen"
#: knutdock.cpp:461
msgid "UPS is Overload"
msgstr "USV überlastet"
#: knutdock.cpp:464
msgid "UPS is trimming voltage"
msgstr "USV beschränkt Spannung"
#: knutdock.cpp:467
msgid "UPS is boosting voltage"
msgstr "USV erhöht Spannung"
#: knutdock.cpp:473
msgid "Error : "
msgstr "Fehler: "
#: knutdock.cpp:476 knutfrontpanel.cpp:182
msgid "Manufac. : "
msgstr "Hersteller: "
#: knutdock.cpp:480
msgid "Serial"
msgstr "Seriell"
#: knutdock.cpp:482
msgid "Firmware"
msgstr "Firmware"
#: knutdock.cpp:486 knutfrontpanel.cpp:233
msgid "Runtime"
msgstr "Laufzeit"
#: knutdock.cpp:486
msgid " : %1:%2 min"
msgstr " : %1:%2 min"
#: knutdock.cpp:491 knutvardata.cpp:45
msgid "Battery Charge"
msgstr "Akkustand"
#: knutdock.cpp:496 knutvardata.cpp:48
msgid "UPS Load"
msgstr "USV-Auslastung"
#: knutdock.cpp:522 knutmainwindow.cpp:663
msgid "Are you sure ?"
msgstr "Sind Sie Sicher?"
#: knutdock.cpp:645 knutmainwindow.cpp:748
msgid "&Showing UPS variables and commands"
msgstr "USV-Variablen und Kommandos werden ange&zeigt"
#: knutdock.cpp:646 knutmainwindow.cpp:749
msgid "&Running instant commands"
msgstr "Sofort-Kommandos werden ausge&führt"
#: knutdock.cpp:647 knutmainwindow.cpp:750
msgid "Setting R&W variables"
msgstr "&RW-Variablen werden gesetzt"
#: knutdock.cpp:651
msgid "&Preferences"
msgstr "&Einstellungen"
#: knutdock.cpp:653
msgid "&About KNutClient"
msgstr "&Über KNutClient"
#: knutdock.cpp:655
msgid "&Minimize"
msgstr "&Minimieren"
#: knutdock.cpp:657
msgid "&Exit"
msgstr "&Beenden"
#: knutfrontpanel.cpp:110
msgid "UPS Overload"
msgstr "USV-Überlastung"
#: knutfrontpanel.cpp:124
msgid "UPS Battery low"
msgstr "USV niedriger Akkustand"
#: knutfrontpanel.cpp:152
msgid "UPS calibration"
msgstr "USV-Kalibration"
#: knutfrontpanel.cpp:202
msgid "Serial : "
msgstr "Seriennr.: "
#: knutfrontpanel.cpp:212
msgid "Firm. rev. : "
msgstr "Firmw.-Rev.: "
#: knutinstcomms.cpp:33
msgid "Instant commands"
msgstr "Sofortkommandos"
#: knutinstcomms.cpp:45
msgid "RUN INSTANT COMMAND"
msgstr "SOFORTKOMMANDO STARTEN"
#: knutinstcomms.cpp:49
msgid "Command:"
msgstr "Befehl:"
#: knutinstcomms.cpp:53 knutnewupsdlg.cpp:102 knutrwvar.cpp:70
msgid "User name:"
msgstr "Benutzername:"
#: knutinstcomms.cpp:54 knutnewupsdlg.cpp:109 knutrwvar.cpp:71
msgid "Password:"
msgstr "Passwort:"
#: knutmainwindow.cpp:59
msgid "test of conection from 5"
msgstr "Test der Verbindung von 5"
#: knutmainwindow.cpp:745
msgid "Quits the application"
msgstr "Beendet das Programm."
#: knutmainwindow.cpp:778
msgid "&Using descriptions"
msgstr "Beschreibungen werden &verwendet"
#: knutnewupsdlg.cpp:39
msgid "New Ups"
msgstr "Neue USV"
#: knutnewupsdlg.cpp:89
msgid "Delay (ms):"
msgstr "Verzögerung (ms):"
#: knutnewupsdlg.cpp:96
msgid "Port:"
msgstr "Port:"
#: knutnewupsdlg.cpp:116
msgid "Store NUT password in configuration file"
msgstr "NUT-Passwort in Einrichtungsdatei speichern"
#: knutnewupsdlg.cpp:123
msgid "Availabled UPS values"
msgstr "Verfügbare USV-Werte"
#: knutnewupsdlg.cpp:124
msgid "Selected UPS values"
msgstr "Ausgewählte UPS-Werte"
#: knutnewupsdlg.cpp:137
msgid "UPS Variables"
msgstr "USV-Variablen"
#: knutnewupsdlg.cpp:258
msgid "No Name or UPS address"
msgstr "Kein Name oder USV-Adresse"
#: knutnewupsdlg.cpp:266
msgid "This Name exist"
msgstr "Dieser Name existiert bereits"
#: knutnewupsdlg.cpp:273
msgid "Delay must be number"
msgstr "Die Verzögerung muss eine Zahl sein"
#: knutnewupsdlg.cpp:279
msgid "Port must be number"
msgstr "Der Port muss eine Zahl sein"
#: knutnewupsdlg.cpp:284
msgid "Port must be from 1025 until 65535"
msgstr "Der Port muss zwischen 1025 und 65535 liegen"
#: knutnewupsdlg.cpp:289
msgid "Delay is too small"
msgstr "Verzögerung ist zu klein"
#: knutprefdlg.cpp:45
msgid "Preferences"
msgstr "Einstellungen"
#: knutprefdlg.cpp:508
msgid "Setting"
msgstr "Einstellung"
#: knutprefdlg.cpp:508
msgid "Main Setting"
msgstr "Haupteinstellung"
#: knutprefdlg.cpp:516
msgid "Voltage/Frequency"
msgstr "Spannung/Frequenz"
#: knutprefdlg.cpp:519
msgid "&Use High-Low XFER"
msgstr "Hoch-Niedrig-XFER &benutzen"
#: knutprefdlg.cpp:521
msgid "Number of columns :"
msgstr "Anzahl der Zeilen:"
#: knutprefdlg.cpp:524 knutprefdlg.cpp:815 knutprefdlg.cpp:894
msgid "Use custom background color"
msgstr "Benutzerdefinierte Hintergrundfarbe benutzen"
#: knutprefdlg.cpp:528 knutprefdlg.cpp:818 knutprefdlg.cpp:896
msgid "Color of background :"
msgstr "Hintergrundfarbe:"
#: knutprefdlg.cpp:532
msgid "Use dialog \"Are you sure\""
msgstr "\"Sind Sie sicher\"?-Dialog benutzen"
#: knutprefdlg.cpp:535
msgid "Use Main window when program is started"
msgstr "Wenn Programm gestartet, Hauptfenster benutzen"
#: knutprefdlg.cpp:538
msgid "Show message window, when program reports error"
msgstr "Wenn Programm Fehler meldet, Nachrichtenfenster anzeigen"
#: knutprefdlg.cpp:543
msgid "Auto"
msgstr "Automatisch"
#: knutprefdlg.cpp:547
msgid "Nominal Input Voltage"
msgstr "Nominelle Eingangsspannung"
#: knutprefdlg.cpp:550
msgid "&230 V"
msgstr "&230 V"
#: knutprefdlg.cpp:551
msgid "&120 V"
msgstr "&120 V"
#: knutprefdlg.cpp:553
msgid "Nominal Input Frequency"
msgstr "Nominelle Eingangsfrequenz"
#: knutprefdlg.cpp:556
msgid "&50 Hz"
msgstr "&50 Hz"
#: knutprefdlg.cpp:557
msgid "&60 Hz"
msgstr "&60 Hz"
#: knutprefdlg.cpp:628
msgid "UPS"
msgstr "USV"
#: knutprefdlg.cpp:628
msgid "UPS Setting"
msgstr "USV-Einstellung"
#: knutprefdlg.cpp:646
msgid "&Add"
msgstr "&Hinzufügen"
#: knutprefdlg.cpp:667
msgid "Dock bar"
msgstr "Andocken"
#: knutprefdlg.cpp:667
msgid "Docking Setting"
msgstr "Einstellung des Docking"
#: knutprefdlg.cpp:671
msgid "Type of dock's showing"
msgstr "Typ der Dockanzeige"
#: knutprefdlg.cpp:676
msgid "Items of tooltip"
msgstr "Elemente des Kurztipps"
#: knutprefdlg.cpp:684
msgid "&Picture"
msgstr "&Bild"
#: knutprefdlg.cpp:685
msgid "&General"
msgstr "&Allgemein"
#: knutprefdlg.cpp:688 knutprefdlg.cpp:799
msgid "M&anufacturer"
msgstr "&Hersteller"
#: knutprefdlg.cpp:691 knutprefdlg.cpp:802
msgid "M&odel"
msgstr "M&odell"
#: knutprefdlg.cpp:694 knutprefdlg.cpp:805
msgid "&Serial"
msgstr "&Serien-Nr."
#: knutprefdlg.cpp:697 knutprefdlg.cpp:808
msgid "&Firm. rev."
msgstr "&Firmw-Rev."
#: knutprefdlg.cpp:700 knutprefdlg.cpp:811
msgid "&Runtime"
msgstr "&Laufzeit"
#: knutprefdlg.cpp:703
msgid "&Battery Charge"
msgstr "&Akkuladung"
#: knutprefdlg.cpp:706
msgid "&UPS Load"
msgstr "&USV-Auslastung"
#: knutprefdlg.cpp:710
msgid "Use custom icon's background color"
msgstr "Benutzerdefinierte Hintergrundfarbe für Symbol benutzen"
#: knutprefdlg.cpp:713
msgid "Color of icon's background :"
msgstr "Hintergrundfarbe des Symbols:"
#: knutprefdlg.cpp:769
msgid "Panel"
msgstr "Kontrollleiste"
#: knutprefdlg.cpp:769
msgid "Panel Setting"
msgstr "Kontrollleisteneinstellung"
#: knutprefdlg.cpp:784
msgid "UPS &Overload"
msgstr "USV-Über&lastung"
#: knutprefdlg.cpp:787
msgid "UPS &Battery low"
msgstr "USV niedriger &Batteriestand"
#: knutprefdlg.cpp:790
msgid "R&eplace battery"
msgstr "Akku ers&etzen"
#: knutprefdlg.cpp:793
msgid "Ups &calibration"
msgstr "USV-&Kalibration"
#: knutprefdlg.cpp:796
msgid "&Manufac. + Model"
msgstr "Hersteller + &Modell"
#: knutprefdlg.cpp:851
msgid "Setting Fonts"
msgstr "Schriftarten einstellen"
#: knutprefdlg.cpp:858
msgid "&Use custom font"
msgstr "Benutzerdefinierte Schriftart &benutzen"
#: knutprefdlg.cpp:863
msgid "Main panel"
msgstr "Hauptkontrollleiste"
#: knutprefdlg.cpp:864
msgid "Analog panels"
msgstr "Analoge Bedienfläche"
#: knutprefdlg.cpp:887
msgid "Analog"
msgstr "Analog"
#: knutprefdlg.cpp:887
msgid "Setting Analog panel"
msgstr "Analoges Bedienfeld setzen"
#: knutprefdlg.cpp:898
msgid "Use custom other colors"
msgstr "Benutzerdefinierte andere Farben benutzen"
#: knutprefdlg.cpp:900
msgid "Color of pointer :"
msgstr "Farbe des Zeigers:"
#: knutprefdlg.cpp:902
msgid "Color of OK range :"
msgstr "Farbe des OK-Bereiches:"
#: knutprefdlg.cpp:904
msgid "Color of warning range :"
msgstr "Farbe des Warnung-Bereiches:"
#: knutprefdlg.cpp:906
msgid "Color of error range :"
msgstr "Farbe des Fehler-Bereiches:"
#: knutprefdlg.cpp:908
msgid "Color of scale :"
msgstr "Farbe der Skalierung:"
#: knutprefdlg.cpp:910
msgid "Color of font :"
msgstr "Schriftfarbe:"
#: knutprefdlg.cpp:913
msgid "Digital processing of pointers :"
msgstr "Digitalverarbeitung der Zeiger:"
#: knutprefdlg.cpp:964
msgid "Nothing processing"
msgstr "Keine Verarbeitung"
#: knutprefdlg.cpp:965
msgid "Fast antialiasing"
msgstr "Schnelle Kantenglättung"
#: knutprefdlg.cpp:966
msgid "Fine antialiasing"
msgstr "Feine Kantenglättung"
#: knutprefdlg.cpp:967
msgid "Fast antialiasing and blur motion"
msgstr "Schnelle Kantenglättung und verschwommene Bewegung"
#: knutprefdlg.cpp:968
msgid "Fine antialiasing and blur motion"
msgstr "Feine Kantenglättung und verschwommene Bewegung"
#: knutprintupsvar.cpp:41
msgid "Variables"
msgstr "Variablen"
#: knutprintupsvar.cpp:50
msgid "Reload Vars"
msgstr "Neugeladene Variablen"
#: knutprintupsvar.cpp:52
msgid "UPS variables"
msgstr "USV-Variablen"
#: knutprintupsvar.cpp:79
msgid "Value"
msgstr "Wert:"
#: knutprintupsvar.cpp:81
msgid "Description"
msgstr "Beschreibung"
#: knutprintupsvar.cpp:90
msgid "Instant Commands"
msgstr "Sofortkommandos"
#: knutprintupsvar.cpp:103
msgid "Read/Write Variables"
msgstr "Lesen/Schreiben-Variablen"
#: knutprintupsvar.cpp:121
msgid "Read Only Variables"
msgstr "Nur lesbare Variablen"
#: knutrwvar.cpp:40
msgid "RW variables"
msgstr "RW-Variablen"
#: knutrwvar.cpp:56
msgid "SET RW VARIABLE"
msgstr "RW-VARIABLE SETZEN"
#: knutrwvar.cpp:61
msgid "Variable:"
msgstr "Variable:"
#: knutrwvar.cpp:64
msgid "Value:"
msgstr "Wert:"
#: knutvardata.cpp:43
msgid "None"
msgstr "Keine"
#: knutvardata.cpp:44
msgid "Input Voltage"
msgstr "Eingangsspannung"
#: knutvardata.cpp:46
msgid "UPS Temperature"
msgstr "USV-Temperatur"
#: knutvardata.cpp:47
msgid "Input Frequency"
msgstr "Eingangsfrequenz"
#: knutvardata.cpp:49
msgid "Outside Temperature"
msgstr "USV-Aussentemperatur"
#: knutvardata.cpp:50
msgid "Outside Humidity"
msgstr "Aussenfeuchtigkeit"
#: knutvardata.cpp:51
msgid "Battery Voltage"
msgstr "Akkuspannung"
#: knutvardata.cpp:52
msgid "Output Voltage"
msgstr "Ausgangsspannung"
#: knutvardata.cpp:53
msgid "Output Current"
msgstr "Aktuelle Ausgabe"
#: knutvardata.cpp:54
msgid "Output Frequency"
msgstr "Ausgangsfrequenz"
#: knutvardata.cpp:55
msgid "Battery Temperature"
msgstr "Batterietemperatur"
#: knutvardata.cpp:56
msgid "Battery Current"
msgstr "Batterie aktuell"
#: knutvardata.cpp:186
msgid "No memory."
msgstr "Kein Speicher."
#: knutvardata.cpp:187
msgid "No address."
msgstr "Keine Adresse."
#: knutvardata.cpp:188
msgid "Unknown address."
msgstr "Unbekannte Adresse."
#: knutvardata.cpp:191
msgid "Error of connection."
msgstr "Fehler bei der Verbindung."
#: knutvardata.cpp:194
msgid "No connection with server."
msgstr "Keine Verbindung zum Server."
#: knutvardata.cpp:196
msgid "Server-client protocol or variables of NUT are unknown."
msgstr "Server-Client-Protokoll oder Variablen von NUT unbekannt."
#: knutvardata.cpp:197
msgid "No UPS on this address."
msgstr "Keine USV an dieser Adresse."
#: knutvardata.cpp:198
msgid "Connection was refused by server."
msgstr "Verbindung wurde vom Server abgelehnt."
#: knutvardata.cpp:200
msgid "Server doesn't receive data."
msgstr "Der Server emfängt keine Daten."
#: knutvardata.cpp:201
msgid "Server doesn't send data."
msgstr "Der Server sendet keine Daten."
#: knutvardata.cpp:202
msgid "Server doesn't answer."
msgstr "Der Server antwortet nicht."
#: knutvardata.cpp:204
msgid "Server returns data with unknown format."
msgstr "Server gab Daten in unbekanntem Vormat zurück."
#: knutvardata.cpp:205
msgid "Server returns unknown data."
msgstr "Server gab unbekannte Daten zurück."
#: knutvardata.cpp:206
msgid "Command VER returns data with unknown format."
msgstr "Kommando VER gab Daten in unbekanntem Format zurück."
#: knutvardata.cpp:208
msgid "No data."
msgstr "Keine Daten."
#: knutvardata.cpp:212
msgid "Access denied. Failed password ?"
msgstr "Zugriff verweigert. Falsches Passwort?"
#: knutvardata.cpp:213
msgid "UPS doesn't sent data to server (Data Stale)."
msgstr "Die USV sendet keine Daten zum Server (Daten gestohlen)."
#: knutvardata.cpp:214
msgid "Server doesn't know this command."
msgstr "Server kennt dieses Kommando nicht."
#: knutvardata.cpp:217
msgid "UPS's driver isn't connected."
msgstr "USV-Treiber ist nicht verbunden."
#: knutvardata.cpp:219
msgid "Server required password."
msgstr "Server erfordert Passwort."
#: knutvardata.cpp:220
msgid "Incorrect password."
msgstr "Fehlerhaftes Passwort."
#: knutvardata.cpp:221
msgid "UPS doesn't response."
msgstr "USV reagiert nicht."
#: knutvardata.cpp:222
msgid "Command failed."
msgstr "Kammando fehlgeschlagen."
#: knutvardata.cpp:223
msgid "UPS doesn't know this instant command."
msgstr "USV kennt dieses Sofortkommando nicht."
#: knutvardata.cpp:224
msgid "UPS doesn't support this instant command."
msgstr "USV unterstützt dieses Sofortkommando nicht."
#: knutvardata.cpp:225
msgid "UPS doesn't known this variable."
msgstr "USV kennt diese Variable nicht."
#: knutvardata.cpp:226
msgid "UPS doesn't support this variable."
msgstr "USV unterstützt diese Variable nicht."
#: knutvardata.cpp:227
msgid "UPS doesn't support this value in this variable."
msgstr "USV unterstützt diese Wert in dieser Variable nicht."
#: knutvardata.cpp:228
msgid "Name of UPS is unknown."
msgstr "Name der USV unbekannt."
#: knutvardata.cpp:230
msgid "Username has been already entered."
msgstr "Der Benutzername wurde bereits eingegeben."
#: knutvardata.cpp:231
msgid "Password has been already entered."
msgstr "Das Passwort wurde bereits eingegeben."
#: knutvardata.cpp:233
msgid "Server doesn't send list of variables."
msgstr "Der Server sendet keine Liste von Variablen."
#: knutvardata.cpp:236
msgid "Unknown error."
msgstr "Unbekannter Fehler."
#: main.cpp:31
msgid "Client for Network UPS Tool"
msgstr "Klient für das Netzwerk-USV-Werkzeug"
#: main.cpp:37
msgid "Don't dock in Kicker"
msgstr "Nicht ein Kontrollleiste einbinden"
#: main.cpp:47
msgid "KNutClient"
msgstr "KNutClient"
#: knutclientui.rc:13
#, no-c-format
msgid "&Connection"
msgstr "&Verbindung"
#, fuzzy
#~ msgid "No"
#~ msgstr "Keine"
#, fuzzy
#~ msgid "&Settings"
#~ msgstr "Einstellung"

1039
po/es.po

File diff suppressed because it is too large